Sunteți pe pagina 1din 24

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Modele de guvernanta corporativa in Romania


Studiu de caz: SC Biofarm S.A.

Master CAIG, seria C, gr 66

Cuprins

Capitolul 1 Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista ..3


Capitolul 2. Caracteristicile intreprinderii SC BIOFARM SA...6
2.1 Scurt istoric....6
2.2 Date identificare.....7
2.3 Structura acionariatului.....8
2.4. Performana financiar a ntreprinderii.....9
2.5 Capitalizarea bursiera...13
2.6 Evoluia politicii de dividende.........14
2.7 Emisiunea de noi titluri financiare (aciuni, obligaiuni i derivatele lor)...16
2.8 Informatii referitoare la impozitul pe profit.....................................................16
2.9 Informatii referitoare la cifra de afaceri...........................................................16
2.8 Informatii referitoare la auditarea situatiilor financiare ..............................17
Capitolul 3. Structurile de guvernanta corporativa17
3.1 Adunarile generale ale actionarilor..17
3.2 Consiliul de administratie18
3.2 Drepturile actionarilor..21
3.3 Aspecte legate de angajatii/personalul societatii comerciale ......................22
Concluzii23
Bibliografie

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind guvernanta corporatista


In zilele noastre, informarea este centrul finantelor si contabilitatii. Raportarea financiara
este cheia relatiilor ntre ntreprindere, pe de o parte si aportorii sai de capitaluri, sistemul bancar
si sistemul de piete, pe de alta parte. Acest raport este mediat de managerii entitatii economice,
raspunzatori de satisfacerea intereselor proprietarilor si auditori, n calitatea lor de examinatori ai
conturilor si de controlori ai celor responsabili cu ntocmirea acestora.
Termenul anglo-saxon de corporate governance, tradus adesea n tara noastra prin
guvernanta corporativa,
guvernanta intreprinderii sau guvernarea ntreprinderii
desemneaza sistemul prin care intreprinderile sunt conduse si controlate.
Guvernanta corporativa este combinatia elementelor de control care opereaza impreuna
pentru a reglementa relatia dintre toti cei care au un interes in companie :
actionarii;
managementul;
angajatii;
clientii;
furnizorii, etc.
Una din prevederile specifice conceptului este necesitatea separarii consiliului de
administratie de managementul firmei. Consiliul de administratie ar trebui sa urmareasca
activitatea managementului si sa se asigure ca acesta face o raportare corecta catre actionari.
Acest lucru nu se poate intampla atunci cand CEO -ul este una si aceeasi persoana cu
presedintele consiliului de administratie.
Prin guvernanta corporativa se urmareste cresterea performatei companiei si armonizarea
diferitelor grupuri de interese. In special, dupa marile scandarilor care au zguduit companii
precum WorldCom sau Enron guvernele si autoritatile de control si-au canalizat atentia pe
stabilirea unui sistem mai eficient de guvernare a companiilor
Una dintre organizatiile care s-a concentrat asupra implementarii unui regim de
guvernanta corporativa este OECD. Principiile OECD vizeaza asigurarea unui cadru transparent
si care sa respecte legislatia in vigoare,specificarea clara a drepturilor actionarilor (in cele din
urma guvernanta corporativa trebuie sa apere drepturile actionarilor), transparenta informatiei,
stabilirea rolului consiliului de administratie astfel incat acesta sa tina cont de interesele
diferitelor grupuri de actionari , etc.
Principiile ale guvernantei corporatiste:
1) Respectarea drepturilor si tratamentul echitabil al actionarilor
2) Respectarea drepturilor si intereselor tutoror stakeholderilor (detinatorilor de
interese)
3) Definirea de roluri si responsabilitati clare pentru Consiliul de Admistratie
4) Integritatea si comportamentul etic al echipei de management
5) Transparenta si prezentarea corecta a rezultatelor si perspectivelor viitoare
n lumea occidentala, mai ales cea a tarilor dezvoltate, se confrunta doua modele de
guvernanta a ntreprinderilor: modelul shareholder si modelul stakeholder.
Modelul de tip shareholder este modelul ntlnit n tarile anglo-saxone. Obiectivul de
atins este maximizarea valorii pentru actionari, adica profitul si cursul bursier. n aceste tari,
pietele financiare sunt foarte dezvoltate, iar capitalul ntreprinderilor este relativ atomizat. n
3

aceste conditii, managerii sunt controlati de catre adunarile generale ale actionarilor si, mai ales,
prin pietele luarilor de control (atunci cnd entitatile nu sunt suficient de performante, actionarii
minoritari vnd titlurile lor, ceea ce face sa asistam la o scadere a cursurilor si la o crestere a
riscurilor de luari ostile n control: oferte publice de cumparare). n conditiile n care managerii
risca sa fie ndepartati, n situatia de luare ostila n control, ei vor fi incitati sa gestioneze o
ntreprindere conform interesului actionarilor.
Modelul de tip stakeholder este prezent n majoritatea tarilor europene (cu exceptia
anumitor tari din nordul continentului si a Marii Britanii). Pentru acest model, obiectivul de atins
este mai putin maximizarea bogatiei actionarilor, ct apararea interesului ansamblului partilor
implicate, ntr-un fel sau altul, n viata ntreprinderii (salariati,parteneri comerciali, actionari,
manageri etc.). n modelul de tip stakeholder, pietele financiare nu sunt foarte dezvoltate, iar
capitalul ntreprinderilor este controlat, adesea, de actionari puternici, care detin o parte
semnificativa (singuri sau prin intermediul mai multor blocuri de control). Actionarii puternici
sunt cei care protejeaza managerii n fata amenintarilor de luari ostile n control. Diversi autori
observa ca, prin acest model, si alte parti participante la procesul de guvernanta a ntreprinderilor
exercita un control asupra conducatorilor (este vorba, n special, despre banci, sindicate, clienti,
puterea publica etc.). Franta si Germania sunt exemplele tip ale acestui model de guvernanta (n
Germania, se vorbeste despre capitalismul renan, pentru a evoca maniera n care se structureaza
relatiile foarte puternice ntre banci si industrie).
Guvernanta ntreprinderilor apare n tara noastra, din punct de vedere conceptual si
reglementar, abia la nceputul anilor 2000. ntrzierea are ca explicatie pasii anevoiosi facuti pe
linia reformelor politice, juridice, economice si sociale. Politicile guvernamentale de liberalizare
a economiei taraganeaza aproximativ un deceniu, dupa 1990. Este cvasiabsenta o strategie
privind dezvoltarea sectoarelor care sa valorifice traditiile, resursele umane si cele tehnologice
ale societatii romnesti. Bursa de valori marcheaza primele tranzactionari ncepnd cu 1995.
Comisia de Valori Mobiliare si ndeplineste ndoielnic misiunea de supraveghere a circulatiei
valorilor. Pentru a nu analiza n detaliu si neimplicarea de facto n controlul calitatii
informatiilor publicate de societatile cotate n rapoartele lor financiare, n ton cu ceea ce
reprezinta politicile moderne de recunoastere si evaluare a diferitelor investitii financiare.
Dificultatile cu care s-a confruntat sectorul bancar, n deceniul trecut, au condus la o implicare
minora a acestuia n sistemul de finantare si la lipsa de ncredere pe care au manifestat-o
partenerii acestora, la care se adauga cea a actionarilor minoritari, n cazul unor institutii
financiare romnesti si cu capital strain. n rezumat, este greu sa acceptam ca atributul de
economie functionala de piata poate fi asociat tarii noastre, fara a admite doza de toleranta a
partenerilor europeni si internationali.
Urmarind cu atentie procesul de conducere si de control al ntreprinderilor n contextul
aparitiei conceptului de corporate governance n tara noastra, nu putem sa nu sesizam unele
inconsecvente fundamentale:
lipsa unei analize de detaliu privind raporturile ntre proprietari si manageri;
precizarea cu claritate a amplorii si rolului celorlalte parti care sunt atrase n procesul de
guvernanta;
stabilirea semnificatiei conceptelor de piata eficienta si de piata activa si utilizarea lor n
practica;
implicarea cu profesionalism si corectitudine a auditorilor n guvernanta ntreprinderilor;
4

promovarea n economia romneasca a unui sistem contabil n acord cu evolutiile


internationale si europene si asigurarea prghiilor de control pentru o informare
financiara sincera, relevanta, fiabila, inteligibila, comparabila si semnificativa.
Respectnd coordonatele teoriei politico-contractuale a contabilitatii, sa admitem ipoteza
ca orice persoana confruntata cu o alegere de politici contabile, n contextul unui proiect
de norma contabila, va actiona pentru maximizarea bogatiei personale. Daca managerul
stabileste ca bunastarea sa depinde de valoarea de piata a ntreprinderii pe care o
conduce, el va fi interesat sa cunoasca efectul oricarei decizii n domeniul contabilitatii
asupra valorii de piata a titlurilor.

Teoriile financiare avanseaza adesea ipoteza ca obiectivul maximizarii utilitatii sperate a


managerilor coincide cu cel al actionarilor. De aici, conducatorii de ntreprindere si aloca
priceperea lor pentru a realiza interesul proprietarilor prin aplicarea politicilor adecvate
maximizarii valorii de piata. Unii cercetatori au examinat reactia pietelor financiare fata de
propunerile privind schimbarile n regimurile de participare la rezultate (care cuprinde sau nu
optiunile de cumparare a actiunilor).
Daca vorbim despre titluri, de evaluarea lor, trebuie sa precizam ca recursul la piete, ca
modalitate de evaluare a activelor financiare, este bazat pe ipoteza ca pietele sunt eficiente. Pe
planul informational, o piata este eficienta daca orice informatie care a contribuit la evaluarea
activelor financiare, negociate pe o astfel de piata, este imediat reflectata n cursuri. Atunci cnd
o piata este eficienta, cursul titlurilor furnizeaza o estimare buna a valorii reale a unei
ntreprinderi, pentru ca este socotit ca el integreaza ansamblul informatiilor disponibile.
Este usor de dedus ca modelul de guvernanta a ntreprinderilor unei tari este o constructie
politica, juridica, economica, financiara, sociala si contabila, dependenta de natura societatii si de
evolutia acesteia. Mondializarea confera un plus convergentei: pledoarie pentru modelul
shareholder. Diferentele culturale pledeaza pentru recursul la una din variantele modelului
stakeholder.

Capitolul 2. Caracteristicile intreprinderii SC BIOFARM SA


2.1. Scurt istoric
5

Biofarm este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente


alimentare. De peste 80 de ani Biofarm este alaturi de specialistii din Romania in cursa pentru
descoperirea celor mai bune solutii pentru mentinerea sanatatii oamenilor.
Astfel in 1921 se pun bazele unitatii actuale prin fuzionarea mai multor firme
producatoare de medicamente (solutii, tablete, fiole, etc.), care utilizau ca materii prime plantele
medicinale, diverse glande, organe si subproduse animaliere. In anul 1936 Firma GEDEONRICHTER din Timisoara, care fuzionase in 1924 cu firma Gea Krayer, se uneste cu alte
laboratoare existente si cu alti actionari in cadrul "Societatii Romane pe Actiuni" si incepe
productia pe teritoriul sediului central al societatii in strada Logofat Taut nr.99, Bucuresti, si pe
platforma din Bd. Iancu de Hunedoara. Pe 11 iunie 1948 aceste unitati sunt nationalizate
devenind intreprinderi de stat astfel: Industria Chimico-farmaceutica nr.6 cu sediul in str.Logofat
Taut, Industria Chimico-farmaceutica nr.2 cu sediul in Bd.Iancu de Hunedoara.
In 1969 fabricile de Medicamente Galenica si Biofarm se unesc infiintandu-se
Intreprinderea de Medicamente Biofarm pastrand in fabricatie si specializandu-se in produse de
origine naturala. abricile de Medicamente Galenica si Biofarm se unesc infiintandu-se
Intreprinderea de Medicamente Biofarm pastrand in fabricatie si specializandu-se in produse de
origine naturala.
In prezent, Biofarm este unul dintre primii 10 producatori romani existenti pe piata
farmaceutica din Romania, o piata dinamica si foarte competitiva. Compania este certificata in
conformitate cu cerintele standardului EN ISO 9001:2000 si ale Ghidului privind buna practica
de fabricatie (GMP) pentru toate liniile de productie. De asemenea, actiunile sale sunt listate la
Bursa de Valori Bucuresti - Categoria I.
Cu laboratoare de cercetare de cel mai inalt nivel, linii de productie moderne si o
puternica echipa de reprezentanti medicali si de vanzari, Biofarm se regaseste de mai multi ani in
topul primilor 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala, este cel mai
important producator roman de capsule gelatinoase moi si unul dintre cei mai mari fabricanti de
comprimate si drajeuri din Romania.
Biofarm are un portofoliu competitiv de peste 190 de produse (40% medicamente [RX si
OTC], 50% suplimente nutritive si 10% diverse) care acopera 50 de arii terapeutice si investeste
in mod continuu in campanii media, comerciale si de marketing pentru promovarea propriilor
produse.
Avand o pozitie stabila pe piata farmaceutica romaneasca, Biofarm urmareste sa isi
imbunatateasca pozitia si pe arena internationala. In momentul de fata Biofarm este prezenta in 7
tari si extinderea continua. Lansarea de noi produse si imbunatatirea portofoliului sunt puncte
cheie ale strategiei de dezvoltare a companiei. Pentru a-si imbunatati pozitia atat pe piata interna,
cat si pe cea internationala, Biofarm va dezvolta si lansa aproximativ 10 produse in fiecare an.
Strategia de dezvoltare a companiei Biofarm include, de asemenea, imbunatatirea
prezentei companiei pe piata de retail, continuarea dezvoltarii fortei de vanzari pentru
imbunatatirea reprezentarii in piata si cresterea numarului de produse. Investitiile in cercetare,
lansarea si promovarea propriilor produse vor continua pentru a ajuta la imbunatatirea pozitiei
companiei in piata.
2.2 Date de identificare
S.C. BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect.3 si
6

are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman,


cod CAEN 2120Fabricarea preparatelor farmaceutice.
Denumirea societatii comerciale: S.C. Biofarm S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect. 3
Numarul de telefon/fax: 021.301.06.21 / 021.301.06.24
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 341563
Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/199/1991 din 05.02.1991
La data de 31.12..2010 societatea are urmatoarele puncte de lucru:
Bucuresti, str. Ion Minulescu, nr.60, cod inregistrare fiscala 18619329- spatiu de
inchiriat in care se desfasoara activitate de depozitare materii
prime/materiale/produse finite.

Bucuresti, Bd-ul Iancu de Hunedoara, nr.42-44, cod inregistrare fiscala 14008268.

Cluj-Napoca, str.Traian Vuia, nr.206, cod inregistrare fiscala 26585871- depozit


de distributie produse finite.

La data de 08.02.2010 a fost inregistrata reprezentanta Biofarm SA din Republica


Moldova cu sediul in mun.Chisinau,str. Alexandrescu G., nr.5. Administrator al societatii este
Natalia Jitaru, cetatean Republica Moldova. Reprezentanta va efectua urmatoarele activitati:

Studii de marketing;

Colectarea si raspandirea informatiei pe piata moldoveneasca;

Plasarea publicitatii si promovarea produselor Companiei;

Participarea la expozitii, seminare, simpozioane, ateliere si la alte reuniuni


similare din Moldova;

Alte activitati de acest fel aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor sau de


Consiliul de Administratie , care sunt necesare sau oportune scopurilor de
promovare a activitatii Companiei in Moldova si

Incheierea oricaror contracte comerciale, tranzactii si/sau acorduri pentru si in


numele Companiei in vederea comercializarii produselor Companiei in Moldova,
asumandu-si responsabilitatile survenite sau care limiteaza in alt mod Compania
in fata oricarei persoane terte in Moldova.

SC Biofarm SA detine o participare de 3.500 euro reprezintand 50% din capitalul social
al unei companii din Ucraina. Compania din Ucraina nu a desfasurat activitate economicofinanciara pana la data de 31.12.2010.

2.3 Structura acionariatului


Actiunile S.C. BIOFARM S.A. au fost, pentru prima data tranzactionate pe Piata
RASDAQ, la categoria de baza, din data de 19.11.1996.
In anul 1997 un procent de 40% din capitalul social al Biofarm S.A., detinut de F.P.S., a
fost achizitionat de firma Shapiro Bancorp LLC . Astfel S.C.BIOFARM S.A. devine o companie
cu capital privat 100%.
Prin Hotararea nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori Bucuresti s-a aprobat
inscrierea la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA sectorul valorilor mobiliare emise de
persoanele juridice romane - Categoria I.
Capitalul social subscris al societatii la 31 decembrie 2010 era de 109.486.150 lei,
valoarea nominala a unei actiuni fiind de 0,1 lei/actiune.

Structura actionariatului la 30.11.10


S.I.F. OLTENIA S.A.
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.
S.I.F. MOLDOVA S.A.
A.V.A.S.
ALTI ACTIONARI
Total actiuni

Nr actiuni
245.847.827
181.928.951
133.719.144
11,448,753
521.916.824
1,094,861,499

%
22.4547
16.6166
12.2133
1.0457
47.6697
100%

SIFBANAT
SIFMOLDOVA
AVAS
ALTII

2.4. Performana financiar a ntreprinderii


Cifra de afaceri realizata de SC Biofarm SA in anul 2010 este in valoare de 82.294.885
lei inregistrand o crestere cu 23% fata de anul 2009. Aceasta cifra de afaceri este realizata in
principal din vanzari de produse finite direct la distribuitori farmaceutici, piata interna prin
punctul de desfacere din strada Logofatul Tautu, nr.99, Bucuresti.
In anul 2010, SC Biofarm SA a initiat un proiect de distributie a produselor sale direct la
farmacii. Din aceasta au rezultat in anul 2010 vanzari in valoare de 756.978 lei. De asemenea
Biofarm a continuat fabricarea produselor traditionale si a unor produse noi, mentinand
standardele de calitate si respectand strategia companiei referitoare la efectele terapeutice
recunoscute ale produselor si la preturile accesibile pentru pacienti.
Posturi de venituri si cheltuieli
financiare
Venituri din interese de participare
Venituri din dobanzi
Alte venituri financiare (dif.de curs
valutar)
Venituri financiare - total

31.12.2009

31.12.2010

460,401
3,000,949
1,191,406

809,906
2,180,933
1,196,652

76%
-27%
0%

4,652,756

4,187,491

-10%

Cheltuieli privind dobanzile


-142,295
Ajustari de valoare privind
6,064,376
imobilizari financiare
Alte cheltuieli financiare(dif.de curs -1,699,469
valutar)
Cheltuieli financiare - total
4,222,612

-119,151
-344,152

-16%
-106%

-2,813,967

66%

-3,277,270

-178%

Rezultatul financiar:

910,221

-90%

8,875,368

Analizate in structura lor, principalele cheltuielile de exploatare se prezinta astfel :


Posturi de cheltuieli de exploatare
Cheltuieli cu materiile prime, materiale
Cheltuieli cu energia si apa
Cheltuieli cu personalul
Ajustarea valorii amortizarilor,activelor
circulante si provizioanelor
Cheltuieli privind prestatiile externe,alte
cheltuieli de exploatare
Cheltuieli din exploatare

31.12.2009

31.12.2010

16,975,288
1,621,819
13,076,265
4,539,122

21,014,087
1,685,268
14,260,764
4,696,965

24%
4%
9%
3%

15,841,334

22,794,334

44%

55,032,056

66,636,909

21%

Cheltuielile de promovare pentru marketing si vanzari au reprezentat in anul 2010, 20 %


din cifra de afaceri. Aceste cheltuieli au fost necesare pentru a promova produsele noi introduse
de SC Biofarm SA pe piata farmaceutica in ultimii ani. Au fost promovate produsele atat la
farmacii cat si la consumatorul final prin intermediul campaniilor de televiziune si presa.
La data de 31.12.2009, a procedat la reevaluarii portofoliului care a inregistrat un venit in
valoare de 6.064.376 lei inclus in rezultatul anului 2009. La data de 31.12.2010 prin reevaluarea
portofoliului a inregistrat o scadere valorica de 344.152 la data de 31.12.2010 fata de 31.12.2009
datorita evolutiei bursiere din acest an astfel :
Portof. 31.12.2010
SIMBOL DENUMIRE
ARAX
ARMAZ GAZ SA
MEDIAS
BRD
BRD
COTR
TRANSILVANIA C-TII
DAFR
DAFORA SA
SIF1
SIF BANAT CRISANA
SIF2
SIF MOLDOVA
SIF3
SIF TRANSILVANIA
SIF4
SIF MUNTENIA
SIF5
SIF OLTENIA
TLV
B.TRANSILVANIA
TEL
TRANSELECTRICA

Pierdere

nr.act.
3,000,000

pret unitar
0.1490

val piata
447,000

31.12.2010
156,000

35,000
4,324
120,000
1,895,100
2,550,000
823,500
615,600
4,100,000
433,792
13,040

12.3500
33.1000
0.1239
1.0140
1.1620
0.5435
0.6440
1.2600
1.2280
19.3500

432,250
143,124
14,868
1,921,631
2,963,100
447,572
396,446
5,166,000
532,697
252,324

-22,750
-16,864
2,628
-219,832
56,100
-112,408
-40,630
-41,000
-181,689
76,284

In anul 2010 au fost primite gratuit un numar de 79.714 actiuni la Banca Transilvania si
au mai fost subscrise la aceeasi societate un numar de 35.222 actiuni noi.
Lichiditate (disponibil in cont etc.)
Disponibilitatile banesti la 31.12.2010, conform bilant, sunt la un nivel de 920.826 lei
fata de 28.048.592 lei la data de 31.12.2009. Pentru anul 2010 s-a facut reclasificarea depozitelor
banesti, detinute de SC Biofarm SA la banci, din pozitia de conturi bancare la pozitia investitii pe
termen scurt unde este corect sa fie prezentate conform OMF 3055/2009.
Rata lichiditatii generale avea un nivel de 5.52 ceea ce constituie un factor pozitiv pentru
companie.

10

Indicatori economico-financiari 31 decembrie 2009/2010:


Profitabilitatea si rentabilitatea capitalului
Eficienta capitalului disponibil
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
Capital disponibil (B)
A/B
Eficienta capitalului propriu
Profitul net (A)
Capital propriu (B)
A/B
Rata profitului operational
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
Venituri din exploatare (B)
A/B
Rata profitului net
Profitul net (A)
Venituri totale (B)
A/B
Rata activelor totale
Profit inainte de dobanzi si impozit (A)
Total active (B)
A/B
Solvabilitate
Rata datoriei
Total obligatii (A)
Total active (B)
A/B
Rata autonomiei financiare
Capitalul propriu (A)
Total active mai putin datorii curente nete (B)
A/B
Lichiditate si capital de lucru
Rata lichiditatii generale
Active curente
Obligatii curente
(A/B)
Rata rapida a lichiditatii
Active curente
Stocuri
11

31.12.09

31.12.10

22,728,836
136,903,516
16.60%

17,964,077
146,605,339
12.25%

19,636,090
136,052,862
14.43%

14,414,793
145,761,009
9.89%

22,728,836
68,743,229
33.06%

17,964,077
83,571,614
21.50%

19,636,090
73,395,985
26.75%

14,414,793
87,759,105
16.43%

22,728,836
154,080,764
14.75%
31 Decembrie
2009

17,964,077
168,224,104
10.68%
31 Decembrie 2010

13,141,618
154,080,764
8.53%

19,104,638
168,224,104
11.36%

136,052,862
141,789,800
95.95%

145,761,009
149,963,796
97.20%

31 Decembrie
2009

31 Decembrie 2010

81,286,900
12,290,964
6.61

100,718,720
18,260,308
5.52

81,286,900
11,283,810

100,718,720
13,553,634

Obligatii curente
(A-B)/C
Perioada incasarii clientilor
Creante comerciale (A)
Cifra de afaceri neta (B)
(A/B)*365- zile
Perioada imobilizarii stocurilor
Stocuri (A)
Costul productiei vandute (B)
(A/B)*365- zile
Perioada achitarii furnizorilor
Furnizori (A)
Cheltuieli materiale si din afara (B)
(A/B)*365- zile

12,290,964
5,70

18,260,308
4.77

39,714,517
67,108,836
216

50,498,048
82,294,885
224

11,283,810
24,785,058
166

13,553,634
29,747,104
166

9,875,569
43,333,727
83

15,507,022
59,176,658
96

In anul 2010 activele imobilizate au inregistrat o scadere de aproximativ 8,3% fata de


anul 2009, datorita amortizarii mijloacelor fixe si deprecierii terenurilor pe care SC Biofarm SA
le are in proprietate.
In anul 2010, valoarea achizitiilor de imobilizari corporale a fost de 5.200.109 lei.
Avand in vedere obiectivele si necesitatile companiei, in anul 2010 s-au realizat o serie de
investitii cu un impact semnificativ asupra activitatii, atat pentru sediul central cat si pentru
relocarea depozitului. In prima parte a anului au avut loc modernizari majore ale laboratorului de
controlul calitatii care au constat in refacerea compartimentarilor interioare, refacerea instalatiei
centralizare de incalzire, refacerea pardoselilor si a peretilor, in concordanta cu normele de buna
practica farmaceutica.
Situatia financiar-contabila

) Elementele de bilant:

Lei

Descrierea elementelor de
Decembrie 2008
bilant
Active imobilizate
78.431.513
Active curente care reprezinta 10%din total active:
- Creante comerciale
17.527.363
- Investitii financiare pe termen 10.411.090
scurt
- Numerar si alte disponibilitati 26.035.636
lichide
Total active curente
68.218.208
Total datorii
15.099.299
Total capitaluri
129.713.542

12

Decembrie 2009

Decembrie 2010

72.793.864

67.513.449

30.356.516
9.358.0001

16.105.191
66.248.433

28.048.592

920.826

81.121.037
13.141.618
136.052.862

100.503.352
19.104.638
145.761.009

La pozitia investitii pe termen scurt in bilant, in valoare de 66.248.433 lei, sunt operate si
biletele la ordin primite de la clienti de catre SC Biofarm SA. Soldul acestora la 31.12.2010 este
in valoare de 34.392.856 lei.
b) Contul de profit si pierderi:
Descriere
Vanzari nete
Venituri totale

Lei
Decembrie 2008
65.102.889
70.506.360

Decembrie 2009
67.108.836
73.395.985

Decembrie 2010
82.294.885
87.759.105

Elemente de cheltuieli cu o pondere de 20% in vanzarile nete

- Cheltuieli cu materii prime


- Cheltuieli cu personalul
- Cheltuieli cu prestatii externe
Profit/pierdere bruta
Profit net/pierdere neta

16.777.384
13.108.308
13.709.301
-18.873.119
-21.310.153

16.692.653
13.076.265
14.399.084
22.586.541
19.636.090

c) cash flow:
Descriere
Sold initial
Numerar in cadrul activitatii de
baza
Numerar in cadrul activitatii
investitiilor
Numerar in cadrul activitatii de
finantare
Sold final

20.445.584
14.260.764
20.787.900
17.844.926
14.414.793

Lei
Decembrie 2008
15.025.981
16.149.052

Decembrie 2009
26.035.636
2.784.242

Decembrie 2010
28.048.592
7.234.166

-3.275.429

1.411.632

-32.263.505

-1.863.967

-2.182.918

-1.098.427

26.035.636

28.048.592

920.826

2.5 Capitalizarea bursiera

Actiunile SC BIOFARM S.A. sunt inscrise la Cota Bursei de Valori Bucuresti SA


sectorul valorilor mobiliare emise de persoanele juridice romane - Categoria I din anul 2005 cu
aprobarea Consiliului Bursei de Valori Bucuresti.
In cadrul ultimei sedinte de tranzactionare, pretul de deschidere a fost de 0.2200 ron, in
timp ce ultimul pret inregistrat de o actiune a companiei a avut valoare de 0.2213 ron acest lucru
inregistrandu-se in data de 08.04.2011 la ora 16:30. Volumul actiunilor tranzactionate in cadrul
sedintei au fost de 2135500, cu o valoare totala de 470.138,95 ron.
13

In urma analizari acestui grafic se observa ca cel mai scazut pre s-a inregistrat la
01.06.2010. Dupa aceea data pretul actiunilor a inregistrat cresteri semnificative. In anul 2011
variaiile preului de tranzactionare sunt mici in comparatie cu celelalte din anul precedent

2.6 Evoluia politicii de dividende

De la data atribuirii in anul 1996 a Certificatelor de actionar al S.C. BIOFARM S.A. si


pana in prezent ca urmare a hotararii actionarilor prezenti la adunarile generale care au avut loc
pentru aprobarea incheierii fiecarui exercitiu financiar, s-a aprobat distribuirea de dividende
aferente numai anului 2000, fiecarui actionar al societatii, proportional cu numarul de actiuni
detinut.
Prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 37 din 13.07.2004,
actionarii prezenti la adunare au hotarat majorarea capitalului social cu rezervele constituite din
profitul net aferent anilor 1997, 1998, 1999 repartizat pentru modernizarea societatii si profitul
net nerepartizat aferent anilor 2001, 2002, 2003.Actiunile emise prin majorarea capitalului social
au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor
inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.07.2004.
Prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 44 din 02.06.2005, s-a
hotarat majorarea capitalului social al societatii cu rezervele constituite din profitul net aferent
14

anului 2004. Actiunile emise prin majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit,
proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 17.06.2005.
Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.04.2006 a hotarat prin actionarii
prezenti nedistribuirea de dividende pentru anul 2005, profitul ramas fiind alocat catre rezervele
societatii. Totodata adunarea generala extraordinara a actionarilor a hotarat delegarea catre
Consiliul de Administratie a competentei de majorare a capitalului social al societatii cu
rezervele constituite din profitul net aferent anului 2005.
Consiliul de Administratie al SC BIOFARM SA a hotarat in sedinta din 23.05.2006
majorarea capitalului social al societatii cu suma de 11.023.105 RON. Actiunile emise prin
majorarea capitalului social au fost repartizate cu titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor
detinute, actionarilor inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.06.2006.
Dividend Dividend
Data
Anu
Persoane Persoane referinta
l
Fizice Juridice
AGA
2008
2007
2006
2005
2004

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Data AGA
(dividend)

N/A
24.03.2008
30.03.2007
10.04.2006
N/A

Data
Data ex
inregistrarii dividend

N/A
16.04.2008
25.04.2007
27.04.2006
N/A

N/A
06.05.2008
14.05.2007
15.05.2006
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Data
declararii
N/A
11.03.2008
21.03.2007
28.03.2006
N/A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Biofarm S.A. din data de 25.04.2007
pentru incheierea exercitiului financiar 2006, prin actionarii prezenti la adunare au hotarat ca
profitul
ramas
de
repartizat
sa
fie
alocat
catre
rezervele
societatii.
Prin hotararea nr. 54/25.04.2007 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a hotarat
majorarea capitalului social cu suma de 11.737.599 RON. Actiunile emise au fost distribuite cu
titlu gratuit, proportional cu numarul actiunilor detinute, actionarilor inscrisi in registrul
actionarilor la sfarsitul zilei de 14.05.2007.
La data de 31.12.2008, SC Biofarm SA a inregistrat pierdere contabila. Spre deosebire de
anul finaciar 2008, la data de 31.12.2009, SC Biofarm SA a obtinut un profit de 19.636.090 lei
care s-a repartizat pe rezerve legale 981.805 lei si 18,654,285 lei acoperirea pierderii contabile
aferenta anului precedent.
La data de 31.12.2010 S.C. Biofarm SA a inregistrat un profit net in valoare de
14,414,793 lei, care va fi repartizat dupa cum urmeaza:
Profit net 2010
Rezerva legala de constituit 2010
Acoperire pierdere 2008
Dividende
Alte rezerve

14,414,793
851,751
2,655,868
6,021,741
4,885433
15

Astfel in acest an s-a stabilit distribuirea ctre acionari a unui dividend brut de 0,0055
lei/aciune. Raportat la preul din pia al acestor titluri, de 0,2143 lei/unitate, randamentul
dividendului este de 2,56%.
2.7 Emisiunea de noi titluri financiare (aciuni, obligaiuni i derivatele lor)
In urma majorarii capitalului social prin incorporarea profitului aferent anului 2006, au
ramas un numar de 8.126 actiuni care nu au putut fi repartizate conform ratei de alocare. Aceste
actiuni au fost alocate de catre Depozitarul Cental societatii. La 31.12.2010, SC Biofarm SA
detinea asadar, 8.126 actiuni proprii.
In anul 2010 nu au existat actiuni de achizitionare de catre SC Biofarm SA a propriilor
actiuni. De asemenea SC Biofarm SA nu a emis in anul 2010 obligatiuni sau alte titluri de
creanta.
2.8 Informatii referitoare la impozitul pe profit
Impozitul pe profit de plata a fost calculat tinand cont de influentele cheltuielilor nedeductibile,
respectiv veniturilor impozabile, a facilitatilor fiscale precum si a efectelor provizioanelor pentru
impozit pe profit. O reconciliere intre profitul contabil si cel fiscal ce a stat la baza calculului
impozitului pe profit este prezentata in tabelul urmator:
Denumire indicatori

2009

2010

Venituri totale
Cheltuieli totale (mai putin
impozitul pe profit)
Rezultat contabil
Deduceri
Cheltuieli nedeductibile
Rezultat fiscal
Impozit pe profit ( Rezultat
fiscal x 16%)
Reduceri de impozit pe profit
calculate potrivit legislatiei in
vigoare
Total impozit pe profit

73,395,985
(50,809,444)

87,759,105
(69,914,179)

22,586,541
(11,209,500)
8,321,573
19,698,606
3,151,777

17,844,926
(4,942,317)
10,078,753
22,981,363
3,677,018

(201,326)

(246,885)

2,950,451

3,430,133

2.9 Informatii referitoare la cifra de afaceri


Cifra de afaceri realizata de SC Biofarm SA in anul 2010 este in valoare de 82,294,885
lei. Aceasta cifra de afaceri este realizata in principal din vanzari de produse finite direct la
distribuitori farmaceutici, piata interna prin punctul de desfacere din strada Logofatul Tautu,
nr.99, Bucuresti.
In anul 2010, SC B iofarm SA a initiat un proiect de distributie a produselor sale direct la
farmacii. Din aceasta au rezultat in anul 2010 vanzari in valoare de 756,978lei.
16

Vanzarile la export in anul 2010 au fost in valoare de 2,111,726 lei.


2.10 Informatii referitoare la auditarea situatiilor financiare

Auditul finaciar pentru exercitiul financiar 2010 a fost efectuat de SC BDO Audit SRL.
Onorariul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2010 este in valoare de 55,000 lei.
Auditorul a prestat exclusiv servicii de audit financiar, si si-a exprimat punctul de vedere cu
privire la corectitudinea datelor relevante si anume: ,,in opinia noastr, situaiile financiare
anexate ofer o imagine fidel, in toate aspectele semnificative, a poziiei financiare a Societii
la data de 31 decembrie 2010, precum i a performanei financiare i a fluxurilor de numerar ale
acesteia pentru exerciiul financiar ncheiat la aceast dat n conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanelor Publice al Romniei nr. 3055/2009.

17

Capitolul 3. STRUCTURILE DE GUVERNANTA CORPORATIVA


3.1 Adunarile generale ale actionarilor
Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de decizie al Societatii. Adunarile
Generale sunt ordinare si extraordinare. Adunarea Generala a Actionarilor poate fi convocata de
Consiliul de Administratie, cat si la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel
putin 5% din capitalul social.
Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor se face de catre Consiliul de Administratie
in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data
primirii cererii.
Convocarea va fi depusa la Regia Autonoma Monitorul Oficial in vederea publicarii, in
termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii de catre consiliul de administratie a deciziei de
intrunire a adunarii generale. Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la
publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate lua decizii daca la prima
convocare sunt prezenti actionari care detin cel putin 40% din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile se pot lua in mod valabil cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o
a doua Adunare Generala Ordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile intrunirii oricarei
parti a capitalului social reprezentat in adunare. Hotararile se vor lua in mod valabil cu
majoritatea voturilor exprimate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se considera valabil constituita si poate
lua decizii daca la prima convocare sunt prezenti actionari reprezentand 40% din numarul total
de drepturi de vot.
Daca la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale de cvorum se poate convoca o
a doua Adunare Generala Extraordinara ce se va constitui in mod legal in conditiile in care sunt
prezenti actionari detinand 20% din numarul total de drepturi de vot.
Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau
reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere
sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de
dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute
de actionarii prezenti sau reprezentati.
Hotararile luate cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate cerute de prezentul Act
Constitutiv sunt obligatorii atat pentru actionarii absenti, dar legal convocati, cat si pentru
actionarii care au votat contra sau s-au abtinut de la vot. In termen de 15 zile de la data Adunarii
Generale hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se vor depune la Registrul Comertului si se
vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Hotararile Adunarilor Generale luate cu incalcarea prevederilor legale sau ale prezentului
Act Constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii lor in Monitorul
Oficial, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la Adunare sau care au votat contra si au
cerut sa se insereze aceasta in procesul.

18

3.2 Consiliul de administratie


Societatea este condusa de un Consiliu de Administratie format din 5 membri. Din randul
membrilor CA se alege Presedintele CA. Administratorii vor fi alesi de catre Adunarea Generala
Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani si mandatul acestora poate fi reinnoit pentru o
perioada hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Administratorii pot fi revocati oricand prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor.
Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori
neexecutivi.
Consiliul de Administratie are urmatoare atributii:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii ;
b) stabilirea sistemului contabil i de control financiar i aprobarea planificrii financiare;
c) numirea i revocarea directorilor i stabilirea remuneraiei lor si orice alte avantaje;
stabileste remuneratia suplimentara a membrilor Consiliului de Administratie insarcinati cu
functii specifice in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor
d) pregtirea raportului anual, organizarea adunrii generale a acionarilor i
implementarea hotrrilor acesteia;
e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenei societii, potrivit Legii
nr. 85/2006 privind procedura insolvenei.
f) mutarea sediului societatii;
g) schimbarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia domeniului si a obiectului
principal al societatii;
h) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare : sucursale, agentii, reprezentante sau
alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
i) majorarea de capital social si stabilirea procedurii de urmat cu respectarea legilor in
vigoare, in limitele stabilite de adunarea generala extraordinara a actionarilor ;
j) actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din
categoria activelor imobilizate ale societatii , a caror valoare depaseste, individual sau cumulate,
pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele , vor
fi incheiate de catre administratorii sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de
catre adunarea generala extraordinara a actionarilor;
k) alege Presedintele Consiliului de Administratie
l) organizeaza controlul propriu al societatii
m) aproba contractarea de imprumuturi bancare cu o valoare mai mare de 750.000 Euro,
dar mai mica sau egala cu 20% din totalul activelor imobilizate mai putin creantele
Membri Consiliului de Administratie ai SC Biofarm SA sunt:
- Danut VASILE - Presedinte CA
- Ioan CUZMAN - Membru CA
- ION ANDREI - Membru CA
- Elena CALITOIU - Membru CA
- Dumitru TUDOR Membru CA
Consiliul de Administratie este format 5 membrii din care 2 membri neexecutivi si 3
19

membri independenti, conform criteriilor stabilite de Codul de Guvernanta Corporativa al BVB .


In cursul exercitiului financiar 2010 Presedintele Consiliului de Administratie a convocat
de 13 ori membrii Consiliului de Administratie.Membri Consiliului de Administratie au
participat la sedinte personal sau prin telefon.
Au fost prezentate si discutate situatiile financiare ale lunii precedente, propuneri facute
de presedintele CA pentru dezvoltarea societatii, prin imbunatatirea si largirea portofoliului de
produse, completarea obiectelor secundare de activitate ale societatii, aprobarea de campanii
comerciale, aprobarea investiilor pentru indeplinirea conditiilor necesare autorizarii GMP a
societatii precum si alte probleme importante care au fost aduse la cunostinta Consiliului de
Administratie, luandu-se deciziile necesare desfasurarii activitatii societatii.
In urma sedintelor Consiliului de Administratie au fost emise un numar de 11 hotarari,
comunicate departamentelor ce urmau a le aduce la indeplinire.
Presedintele Consiliului de Administratie are urmatoarele atributii:
a) convoaca Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie
sau la solicitarea actionarilor care detin individual sau cumulat cel putin 5% din capitalul social ;
b) conduce sedintele Consiliului de Administratie si conduce adunarile generale ;
c) coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale
a actionarilor;
d) vegheaza la buna functionare a organelor societatii.
Directorul General are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Societatea in raporturile cu actionarii, tertii, sindicatul si in justitie in
conditiile legii si ale prezentului Act Constitutiv ;
b) angajeaza si concediaza personalul societatii;
c) stabileste fisele postului si salariile tuturor angajatilor societatii;
d) propune organigrama societatii;
e) aproba sanctiuni pentru personalul societatii;
f) aproba alocarea primelor pentru personalul societatii;
g) are drept de semnatura in banca , va desemna si revoca persoanele ce vor avea acest
drept, precum si limitele acestui drept;
h) in absenta unei hotarari a Adunarii Generale a Actionarilor, Directorul General va
putea angaja societatea in limita unei sume ce reprezinta maxim echivalentul in lei a 750.000
EURO, dar nu mai mult de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele pentru
operatiuni financiare luate individual sau cumulat pe durata unui exercitiu financiar;
i) indeplineste orice alte atributii delegate de catre Consiuliul de Administratie;
j) are dreptul de a delega competenta de reprezentare a societatii in relatiile cu tertii, cu
sindicatul etc. Directorului Executiv, Directorului General Adjunct si altor presoane din
managementul societatii, prin decizie.
Directorul General al Societatii raporteaza Consiliului de Administratie.
Directorul General este raspunzator pentru depasirea atributiilor sale.
Directorul General poate fi si Presedintele Consiliului de Administratie.
Directorul general raspunde pentru indeplinirea hotararilor Consiliului de Administratie si
a planului de afaceri.
Membri conducerii executive sunt:
- Danut Vasile- Director General- cu vasta experienta in conducerea unei societati in
20

domeniul farmaceutic si in coordonarea operatiunilor de fabricatie in industria alimentara


- Daniela Traiana Talea- Director General Adjunct- experienta relevanta in coordonarea
activitatii operationale si administrative a unei societatii farmaceutice
- Mihaela Ion- Sef Oficiu Juridic- experienta relevanta in coordonarea departamentului
Juridic
- Carmen Stanescu- Manager Aprovizionare- experienta in coordonarea depozitelor si
activitatii de aprovizionare
- Laura Boer- Contabil Sef- experienta relevanta in domeniul financiar- contabil
- Petruta Stoicescu- Manager Productie si Utilitati Fabrica- experienta relevanta in
coordonarea activitatilor de planificare, intretinere si productie farmaceutica
- Valerica Niculescu- Manager Controlul Calitatii- experienta relevanta in activitatea de
control al calitatii
- Niculina Badicu- Manager Cercetare Dezvoltare- experienta relevanta in coordonarea
activitatii de cercetare-dezvoltare si in activitatea de laborator cercetare-dezvoltare de produse
noi
- Mihaela Parvu- Manager Marketing si Vanzari- experienta relevanta in coordonarea
distributiei directe si indirecte, activitatilor de promovare, vanzare si export
- Dragos Morosanu- Manager Tehnologia Informatiei si Comunicatiei- experienta
relevanta in coordonarea departamentului tehnologia informatiilor si comunicatiei
- Valentina Pasa- Manager al Sistemelor de Management al Calitatii- experienta relevanta
in coordonarea activitatii de asigurarea calitatii
- Liviu Visan- Sef Departament Administrativ- experienta relevanta in coordonarea
activitatilor administrative, de PSI si managementul mediului
- Andreea Gherghina- Manager Dezvoltare Organizationala- experienta relevanta in
conceperea si derularea de proiecte de dezvoltare organizationala, in coordonarea cabinetului
medical si a activitatilor de Sanatate si Securitate in Munca
Membri conducerii executive au competente si raspunderi conform fisei postului.
Numarul de actiuni detinute de membrii conducerii executive si a Consiliului de Administratie al
SC Biofarm SA la data de 31.12.2010 sunt prezentate in schema urmatoare:
Danut VASILE presedinte CA
Dumitru TUDOR membru CA
Ioan CUZMAN membru CA
Dana Talea Director General Adjunct
Mihaela Ion Sef Oficiu Juridic Actionariat
Petruta Stoicescu Manager Productie si Utilitati Fabrica
Carmen Stanescu - Manager Aprovizionare
Dragos Morosanu Manager IT

2.077.361

812.125
50.000
66.166
7.768
5.193
207.181
40.560

Toate persoanele care fac parte din conducerea executiva a societatii sunt angajate cu
contract pe perioada nedeterminata, mai putin Directorul General Danut Vasile care are incheiat
contract de mandat. Remuneratia acordata conducerii a fost in valoare de 446,144 pentru anul
2010 si 388,403 LEI pentru anul 2009.
Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea
executiva a companiei si o alta persoana datorita carora persoana din conducerea executiva a fost
numita ca membru al conducerii executive.
21

3.2 Drepturile actionarilor


Actionarii vor participa la profiturile si pierderile Societatii in functie de participarea la
capitalul social. Actionarul are dreptul la dividende, proportional cu actiunile detinute, calculate
pe baza profitului net realizat.
Repartizarea dividendelor si orice alte decizii privind alocarea profitului net va fi hotarata
de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Actiunile sunt indivizibile fata de Societate care nu recunoaste decat un singur proprietar
pentru fiecare actiune.
Actionarii au dreptul de a participa la majorarea capitalului social.Capitalul social al
Societatii poate fi majorat prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de
Administratie al Societatii in limitele stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.
Majorarea capitalului social cu aport in numerar se realizeaza prin emiterea de actiuni noi
ce sunt oferite spre subscriere :
a) detinatorilor dreptului de preferinta, apartinand actionarilor existenti la data de
inregistrare care nu si le-au instrainat in perioada de tranzactionare a acestora, daca este cazul sau
dobandite in perioada de tranzactionare a acestora. Pentru exercitarea dreptul de preferinta se va
acorda o perioada de 30 de zile de la publicarea hotararii de majorare a capitalului social in
Monitorul Oficial
b) publicului investitor, in conditiile in care actiunile noi nu au fost subscrise in totalitate
in decursul perioadei exercitarii dreptului de preferinta, daca emitentul nu decide in Adunarea
Generala Extraordinara a Actionarilor anularea acestora.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate hotari tranzactionarea drepturilor
de preferinta in conditiile legii si a regulamentelor CNVM.
Majorarea capitalui social se poate face si prin alte modalitati prevazute de lege cu
respectarea drepturilor actionarilor.
Actionarii pot solicita pentru informare si exercitare a controlului urmatoarele documente
a) rezultatele financiare periodice si anuale publicate;
b) bugetul de venituri si cheltuieli ;
c) rapoartele curente facute catre BVB/CNVM ;
d) hotararile adunarilor generale ordinare si extraordinare
Pentru informarea actionarilor pe site-ul societatii exista postate la sectiunea Guvernanata
Corporativa informatii privind:
-Adunarile Generale ale Actionarilor (convocari, materiale AGA, hotarari AGA,
formulare de procuri speciale, formulare de vot prin corespondenta, rezultatele voturilor
exprimate, proiecte de hotarari )

Rapoarte curente, comunicate


Raportari financiare
Intrebari frecvente
Persoana de contact pentru actionariat cu numar de telefon.

3.3 Aspecte legate de angajatii/personalul societatii comerciale


In anul 2010 s-a inregistrat un numar mediu de angajati de 343.
In ceea ce priveste nivelul de pregatire a personalului, distributia este urmatoarea: 40%
22

din angajati sunt absolventi de studii superioare, 33% sunt absolventi de studii medii, iar
diferenta de 27% sunt la nivel de scoala profesionala/gimnaziu.
De asemenea in anul 2010, 172 de persoane au facut parte din Sindicatul Independent al
companiei. Pe parcursul anului 2010 nu au fost intalnire situatii conflictuale intre angajati si nici
intre reprezentantii management-ului si angajati.
Concluzii
Compania Biofarm SA este una dintre societatile, cu un rol cheie in producerea si
comercializarea medicamentelor de uz uman din Romania.
Biofarm este una din companiile ce fac parte din domeniul utilitatilor ce sunt listate la
Bursa de Valori Bucureti. De asemenea are un cod de guvernan proprie, respect principiile
OECD de Guvernan Corporativ i implicit Codul de GC al Bursei de Valori Bucureti.
In perioada dificil pe care o parcurge n prezent, Biofarm a realizat c, n afara celor
doua roluri majore pe care deja le are, cel tehnic: de producere n condiii de maxim siguran,
igiena i stabilitate i ndeplinind standardele de cea mai inalta calitate, i cel economic: de a crea
profit pentru acionari, a venit momentul s-i asume ntr-o manier mai vizibil un rol nou,
orientat ctre responsabilitate i etic, un rol cu impact pozitiv mai pronunat asupra comunitii
printr-o gama cat mai variata de medicamente.
Codul de Etic Profesional a personalului din cadrul Biofarm SA este un ghid pentru
angajaii din cadrul companiei i ofer informaii privind modul n care acetia pot rezolva
problemele de etic n afaceri.
Codul prezint setul de reguli pe baza crora s-a dezvoltat compania, reguli de
comportament etic n afaceri i modul de prevenire a aciunilor ilicite i ilegale care ar putea s
apar pe parcursul derulrii afacerilor n cadrul companiei. Codul are caracter obligatoriu i se
aplic n toate structurile Biofarm SA.
Societatea asigur respectarea criteiului de transparenta prin efectuarea de raportri
periodice i continue adecvate asupra tuturor evenimentelor importante, inclusiv situaia
financiar, performana, proprietatea i conducerea.
Datorita celor prezentate in capitolele anterioare, putem afirma ca SC Biofarm S.A este
un model autentic de guvernanta corporativa pe piata din Romania.

23

Bibliografie
1. Niculae Feleag - Proba europeana a guvernantei intreprinderii romanesti;
2. Rapoarte anuale SC.Biofarm SA pe anii 2009, 2010;
3. Legea 297/2004, privind piata de capital, actualizata
4. Legea 31/1990, actualizata 2011, privind societatile comerciale
5. www.biofarm.ro
6. www.bvb.ro

24

S-ar putea să vă placă și