Sunteți pe pagina 1din 5

Model contract de achiziie public

CONTRACT DE SERVICII
nr.______________data_______________
1. Preambul
n temeiul art. 16 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a
contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile
i completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de furnizare de servicii, ntre :
DIRECIA FISCALA LOCALA A MUNICIPIULUI SIBIU (D.F.L.S.) cu sediul n mun. Sibiu, str.
S.Brukenthal, nr.2, Jud. Sibiu, Cod potal 550178, tel.0269/208939, fax 0267/208940, Cod fiscal
15408033, Cont IBAN RO11TREZ5765010XXX000323 deschis la Trezoreria municipiului Sibiu,
reprezentat prin Mariana Hau, avnd atribuii de director executiv, n calitate de achizitor,
pe de o parte
i
.. [denumire operatorul economic] cu sediul n
..........................................................
[adresa],
telefon/fax
...................................,
numr
de
nmatriculare
.....................................,
cod
fiscal
................................................................................,
cont
[trezorerie,
banc]
...........................................................................,
reprezentat
prin
................................................ [denumirea conductorului], funcia .............................. n calitate de
prestator, pe de alt parte
2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul act i toate anexele sale.
b. achizitor i prestator - prile contractante, aa cum sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului, pentru
ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent serviciilor
prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face imposibil executarea
i, respectiv, ndeplinirea contractului; Sunt considerate asemenea evenimente: rzboaie, revoluii,
incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii aprute ca urmare a unei carantine,
embargo, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ. Nu este considerat for major un eveniment
asemenea celor de mai sus care, fr a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaiilor uneia din pri;
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 - n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include
forma de plural i viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se specific
in mod diferit.
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s presteze servicii potale constnd n preluarea, prelucrarea, transportul i
livrarea la destinatari a corespondenei n conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract:
- Sediul D.F.L. Sibiu, situat n Sibiu, str. S.Brukenthal, nr.2 corespondena va fi preluat de
prestator n vederea distribuirii, zilnic de luni pana joi la ora 15:00, iar in zilele de vineri la ora 12:00, de
la sediul autoritatii contractante, pe baza de borderou n 2 exemplare.
4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile prestate.
5. Preul contractului
5.1 - Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor, este
conform tabelului urmtor, la care se adaug TVA, pre care nu se va modifica pe toat perioada
derulrii contractului.
Nr.
crt.
1

Categoria de servicii potale

Nr. trimiteri

Scrisori recomandate cu confirmare


de primire

50.000

Pre unitar /
trimitere
( lei fr TVA )

Pre total
(lei fr TVA )

6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de 9 luni, ncepnd cu data de ,
pn la data de 31.12.2012, cu posibilitate de prelungire, prin act adiional, pe o perioad de maxim
patru luni.
7. Documentele contractului
7.1 - Documentele contractului sunt:
- caietul de sarcini;
- propunerea financiar
- propunerea tehnic.
8. Obligaiile principale ale prestatorului
8.1 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele legale n vigoare i /sau performanele
prezentate n propunerea tehnic, anex la prezentul contract.
8.2 - Prestatorul se oblig s presteze serviciile n conformitate cu cerinele din caietul de sarcini i a
propunerii tehnice anex la prezentul contract.
8.3 - Prestatorul va emite facturile fiscale aferente serviciilor prestate n fiecare lun, pentru luna
anterioar. Facturile vor fi emise pentru Directia Fiscala Locala a Mun. Sibiu. Facturile fiscale vor fi
nsoite de un borderou centralizator din care s reias volumul total de trimiteri i valoarea total
aferent fiecrei facturi.

8.4 - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror reclamaii i aciuni n justiie,
ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.),
legate de echipamentele, materialele, instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu serviciile
prestate.
8.5. Prestatorul se oblig sa efectueze intrutotul activitatile prevazute in caietul de sarcini, anexa la
prezentul contract.
9. Obligaiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul convenit.
9.2 - Achizitorul se obliga sa plateasca pretul serviciilor catre prestator, in baza facturii fiscale, n
perioada 24 - 31 a fiecrei lunii, n conformitate cu art. 36 din OUG nr. 34/2009. n acest sens facturile
vor fi prezentate la plat cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de data de 24. Facturile primite dup 24 ale
lunii se achit n aceeai perioad a lunii urmtoare celei n care au fost primite.
10. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
10.1 - n cazul n care, din culpa sa exclusiv i dovedit, prestatorul pierde, distruge sau deterioreaz
una sau mai multe trimiteri, acesta are obligaia de ntiina n scris de ndat achizitorul. n cazul n care
prestatorul nu aduce la cunotina achizitorului situaia / evenimentul care a generat pierderea,
deteriorarea sau distrugerea trimiterilor, prestatorul se oblig la plata contravalorii prejudiciului cauzat
beneficiarului cu toate consecinele ce decurg din necomunicarea actelor respective n termenul pentru
care a fost ridicat corespondena de ctre prestator.
10.2 - n cazul n care achizitorul nu i onoreaz obligaiile n termen de 30 de zile de la expirarea
perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor de distribuire a
corespondenei. n momentul n care achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea
serviciilor imediat.
10.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, d dreptul
prii lezate de a considera contractul reziliat de drept, fr punere n ntrziere i fr orice alt
formalitate prealabil precum i de a pretinde plata de daune - interese.
10.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris adresat
prestatorului, fr nici o compensaie, dac acesta din urm d faliment, cu condiia ca aceast anulare s
nu prejudicieze sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz,
prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit
pn la data denunrii unilaterale a contractului.
10.5 - Avnd n vedere faptul c Direcia Fiscala Locala a Mun. Sibiu, este ordonator teriar de credite,
n calitate de entitate achizitoare, poate solicita rezilierea contractului nainte de termen, n situaia n
care ordonatorul principal de credite nu va aloca sumele necesare acestui capitol de cheltuieli, cu o
prealabil notificare de 15 zile.
Clauze specifice
11. Alte responsabiliti ale prestatorului
11.1 - Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu profesionalismul i
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu propunerea sa tehnic.
11.2 - Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natur provizorie, fie definitiv cerute de i
pentru contract.
11.3 - Prestatorul are obligaia de a notifica, n scris, achizitorului, personalul care efectueaz aceste
servicii.

11.4 - Prestatorul este rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare
utilizate, ct i de calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.
11.5 - Prestatorul va conlucra cu reprezentantul achizitorului, din cadrul Direciei Fiscale Locale a
Municipiului Sibiu pe toata perioada de derulare a contractului.
11.6 - Prestatorul va informa reprezentantul achizitorului despre toate impedimentele sau problemele
aprute n cursul desfurrii serviciului.
12. Alte responsabiliti ale achizitorului
12.1 - Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i / sau informaii pe care
acesta le-a cerut i pe care le consider necesare ndeplinirii contractului.
13. Recepie i verificri
13.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea
lor cu prevederile din propunerea tehnic i din caietul de sarcini.
13.2 - Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are
obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si mputernicii pentru acest
scop.
13.3 - Verificarea i recepia serviciilor prestate se face de ctre reprezentanii, sau mputerniciii
organului fiscal, pentru acest scop.
14. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
14.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea serviciilor odat cu intrarea n vigoare a
prezentului contract i n conformitate cu graficul stabilit.
(2) n cazul n care prestatorul sufer ntrzieri, datorate n exclusivitate achizitorului prile vor
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului.
14.2 - Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora prevzut a fi
terminat ntr-o perioad stabilit n graficul de prestare trebuie finalizate n termenul convenit de pri.
14.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect termenul de predare a
trimiterilor potale, acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei / perioadelor de prestare se face cu acordul prilor, prin act adiional.
15. Subcontractani
15.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care subcontracteaz pri din contract, de a ncheia contracte
cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat contractul cu achizitorul.
15.2 - Prestatorul are obligaia de a prezenta achizitorului contractele ncheiate cu subcontractanii.
15.3. - Prestatorul este deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care este ndeplinit contractul.
16. Cesiunea
16.1 In prezentul contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante astfel cum au fost stipulate si
asumate initial.
17. Fora major
17.1 - Fora major uzual definit apr de rspundere partea care o invoc, sub condiia notificrii
scrise a celeilalte pri n termen de 5 zile de la producerea cazului de for major i pe baza
certificatului de for major eliberat de Camera de Comer i Industrie a Romniei.

17.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul
contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
17.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri, imediat i
n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n vederea limitrii
consecinelor.
17.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6 luni,
fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului contract, fr
ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
18. Soluionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin tratative
directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur cu ndeplinirea
contractului.
18.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, achizitorul i prestatorul nu
reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se
soluioneze de ctre instanele judectoreti din Romnia.
19. Limba care guverneaz contractul
19.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
20. Comunicri
20.1 - Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie s fie
transmis n scris, nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul primirii ei.
20.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau email cu condiia
confirmrii n scris a primirii comunicrii i la adresele comunicate de pri.
21. Amendamente
21.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz
interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului.
22. Legea aplicabil contractului
22.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.
Prile au neles s ncheie azi _______________ prezentul contract, n doua exemplare, cate unul
pentru fiecare parte.
Achizitor,
__________________

Prestator,
_________________