Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicatii privind calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor

1). Un agent economic care se ncadreaz n categoria microntreprinderilor


obine venituri totale de 520.000.000 lei. El achiziioneaz o cas de marcat n
valoare de 14.500.000 lei. Care este impozitul datorat?
Impozit = 3% x (520.000.000 14.500.000) = 505.500.000 x 3 %=
15.165.000lei.

2). O microntreprindere ce are ca obiect de activitate comercializarea


produselor alimentare i nealimentare realizeaz n cursul anului urmtoarele
venituri
venituri din vnzarea mrfurilor 100.000 lei,
- venituri din lucrri i servicii prestate 10.000 lei,
- venituri din variaia stocurilor 7.000 lei,
- venituri din despgubiri primite de la o societate de asigurare 1.500 lei,
- venituri din imobilizri financiare 1.200 lei,
- venituri din dobnzi 500 lei,
- alte venituri financiare 300 lei,
- venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante 2.500 lei,
- venituri din producia de imobilizri corporale 2.300 lei.
n luna martie societatea achiziioneaz o cas de marcat n valoare de 800 lei,
pe care o punen funciune n decursul anului.S se determine impozitul datorat
de ctre societate.

- cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este: 3% iar b a z a


i m p o z a b i l a i m p o z i t u l u i p e v e n i t u r i l e m i c ro n t re p r i n d e r i l o r o
c o n s t i t u i e v e n i t u r i l e dinorice surs, din care se scad: veniturile din variaia
stocurilor; veniturile din producia deimobilizri corporale i necorporale;
veniturile din exploatare, reprezentnd cota-parte a
subveniilor
guvernamentale i a altor resurse pentru finanarea investiiilor; veniturile din
provizioane; veniturile rezultate d i n a n u l a re a d a t o r i i l o r i a m a j o r r i l o r

d a t o r a t e b u g e t u l u i statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la


calculul profitului impozabil, conformreglementrilor legale; veniturile realizate
din despgubiri, de la societile de asigurare, pentru pagubele produse la
activele corporale proprii. I n c a z u l n c a re o m i c ro n t re p r i n d e re
a c h i z i i o n e a z c a s e d e m a rc a t , v a l o a re a d e a c h i z i i e a acestora se
deduce din baza impozabil, n conformitate cu documentul justificativ, n
trimestrul n care au fost puse n funciune, potrivit legii.

Impozitul pe venitul microntreprinderii = 3% * [(100.000 +


1 0 . 0 0 0 + 1 . 2 0 0 + 5 0 0 + 3 0 0 ) 800] = 3% * 111.200 = 3336 lei

Reflectarea impozitului pe venit datorat de microntreprinderi:

venit

698
Alte cheltuieli cu impozitele
3336 lei

4418 Impozitul pe

Plata impozitului la bugetul statului:

4418 Impozitul pe venit


3336lei

5121 Conturi la banci in lei

Inchiderea cheltuielii privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

121 Profit sau pierdere


impozitele
3336 lei

= 698

Alte cheltuieli cu