Sunteți pe pagina 1din 4

1. Conceptul de servicii.

Serviciile sunt activitati al caror rezultat este nematerial si deci nu se


concretizeaza intr-un produs cu existent de sine statatoare.
Serviciul ca act reprezinta prestarea efectiva si pune in legatura activitatea
prestatorului, mijloacele material ale prestatiei si obiectul serviciului, respective
realitatea materiala sau sociala de transformat sau modificat.
Serviciile sunt definite ca fiind acele activitati economice care nu sunt nici
productie industriala, nici minerit, nici agricultura.
2. Caracteristicile serviciilor.
Serviciile se caracterizeaza in primul rand, prin imaterialitate si
intangibilitate. Aspectul immaterial al serviciului face evaluarea sa dificila si
adesea subiectiva spre deosebire de produs, serviciul in general este impalpabil, nu
poate fi vazut, incercat, gustat, etc.
Caracterul nematerial al serviciului ii poate fi asociata si o alta caracteristica
si anume acea de nestocabilitate.
Simultaneitatea productiei si consumul serviciului reprezinta o alta
caracteristica importanta a serviciului.
Inseparabilitatea serviciilor de persoana prestatorului precum si a
utilizatorului caracterizeaza majoritatea serviciilor.
O alta caracteristica este eterogenitateasau variabilitatea serviciilor.
Celor de mai sus se pot adauga si alte trasaturi cum ar fi:
1. Pretul serviciului este un pret al cererii;
2. Lipsa proprietatii.

3. Categorii de servicii dupa sursa lor de procurare.


Dupa acest criteriu serviciile se impart in: in servicii marfa ( market sau de
piata) si ne-marfa (non-market sau necomerciale).
Serviciile marfa sunt cele procurate prin acte de vanzare cumparare, prin
intermediul pietei, iar cele ne-marfa ocolesc relatiile de piata. In aceasta a 2-a
categorie sunt cuprinse serviciile publice.
Serviciile marfa au un pret stabilit de piata, in principal pe baza raportului
intre cerere si oferta; pe cand serviciile ne-marfa, ocolind relatiile de piata, nu au
un asemenea pret.

4. Categorii de servicii dupa beneficiarul (utilizatorul acestuia)


Dpdv exista mai multe clasificari ale serviciilor:
O prima clasificare dupa acest criteriu imparte serviciile in intermediare si finale.
Serviciile intermediare (de productie, de afaceri, pentru intreoprinderi sau
agenti economici) sunt activitati care folosesc pentru productia bunurilor sau a
altor servicii. in aceasta categorie intra: stocajul, transporturile, distributia,
asigurarile, telecomunicatiile dar si serviciile juridice, contabile.
Serviciile finale (de consum, pentru populatie) sunt acelea care contribuie la
satisfacerea nevoielor de consum ale populatiei, fiind un element constitutive al
calitatii vietii acesteia.
Sunt cuprinse aici servicii marfa ca: turism, alimentatie publica, spectacole,
precum si servicii ne-marfa cum ar fi cele furnizate de politie, pompieri etc.
5. Caracteristicile cererii de servicii
O prima caracteristica a cererii de servicii rezulta chiar din definite si anume
ca cererea acopera doar o parte a nevoilor de consum si anume pe acelea care sunt
solvabile.
O a 2-a caracteristica acererii de servicii se refera la mobilitatea ei teritoriala,
astfel dpdv al posibilitatilor de migrare a cererii, serviciile pot fi impartite in 3
categorii:
1. Servicii care nu admit migrarea cererii: servicii de distributie a
electricitatii;
2. Servicii care permit in anumite limite migrarea cererii: comert, reparatii;
3. Servicii care impugn migrarea cererii: servicii turistice.
O a 3-a caracteristica a cererii de servicii se refera la elasticitatea ei ridicata,
de regula in raport cu factorii care o influenteaza, si mai ales in functie de venituri,
tarife.
6. Factorii care influenteaza cererea de servicii a populatiei
Cererea de servicii a populatiei se modifica sub influenta urmatorilor factori:
Veniturile si timpul liber;
1. Oferta de servicii ;
2. Tarifele;
3. Factorii demografici;
4. Concurenta intre bunuri si servicii self-service;
5. Factorii psihologici si sociali.

7. Metode de cercetare a cererii de servicii mondiale

Pentru a obtine avantaje din imprejurarile favirabileoferite de afacerile


international este necesara o analiza a cel putin 3 factori:
a. Riscurile: firmele care opereaza in strainatate sunt constiente de riscurile
pe care si le asuma;
b. Reglementarile;
c. Competitia locala: firmele locale pot sa influenteze succesul unei
companii straine in tara respective. Experienta lor pe piata le ofera un avantaj fata
de cele mai multe firme straine.

8. Caracteristicile ofertei de servicii


O prima caracteristica a ofertei de servicii este capacitatea organizatorica a
furnizorilor de servicii de a satisfice cerintele beneficiarilor.
O alta caracteristica se refera la raportul diferentiere/asemanare in cadrul
ofertei de servicii.
O alta caracteristica a ofertei de servicii este aceea ca ea reprezinta un
element potential aflat intr-o stare de asteptare activa in raport cu cerintele
clientilor.

9. Criterii de alegere a solutiei interne sau externe


- Realizarea unui spor de productivitate a muncii a eliminarii unei parti a
salariatilor cu prestarea serviciilor in interiorul intreprinderii si de aici posibilitatea
reducerii costurilor:
- Posibilitatea de a acoperii o cerere fara a se dispune in permanenta de
personalul adecvat si echipamentul tehnic necesar;
- Eliminarea cheltuielilor de cercetare dezvoltare, prin achizitionarea
licentelor sau tehnologiilor puse la punct de alte firme.
Unul dintre criteriile importante de alegere intre cele doua solutii il
reprezinta costurile de productie.

10. Perspective ale tranzactiilor international cu servicii


- Dezvoltarea tehnologiilor;
- Cresterea veniturilor individuale;
- Reformele reglementarilor interne;
- Cresterea comertului international cu bunuri;
- Adancirea negocierilor de liberalizarea a serviciilor in cadrul GATS, ce
ofera noi oportunitati pentru tranzactionarea pe plan international al serviciilor.

11. Strategii de internationalizare a firmei de servicii


Strategiile de internationalizare, sunt in general, considerate mai riscante in
domeniul serviciilor decat in cel al productiei bunurilor.
Conform tipologiei lui Emamilli, putem distinge 5 strategii de
internationalizare a firmelor de servicii:
Strategii de export:
1. Exportul direct
2. Exportul conjucag
Strategii de patrundere pe piata:
3. Patrundere directa pe piata
4. Patrundere indirecta pe piata
Strategii electronice:
5. Marketing electronic

13. Acordul general pentru comertul cu servicii


Cadrul multilateral de negociere a instrumentelor aplicabile tranzactiilor de
servicii este oferit de Acordul International privind Comertul cu Servicii (GATS),
gestionat si monitoriat de Organizatia Mondiala a Comertlui (WTO).
GATS reprezinta cel mai larg cadru institutional, cuprinzand concept reguli
si principia pe baza carora se desfasoara tranzactiile internationale cu servicii.
Aceste concepte sunt:
- Serviciile ca obiect al schimbarilor comerciale;
- Modalitati de furnizare;
- Clauza Ntiunii celei mai favorizare;
- Obligatiile specifice (SO);
- Accesul pe piata;
- Clauza Tratamentului Nationat (NTC).