Sunteți pe pagina 1din 13

1

10

10
10
10

10

10
4

10
10

10

10
6

10

10
7

10
10

10
10

10
10

10

10
10

11

10

Economia si gestiunea intreprinderii :


1 este o activitate de planificare si bugetare ;
2 este o activitate de indrumare si motivare;
este o activitate de organizare, coordonare si control a unei activitati
3 economice a unei intreprinderi.
Intreprinderea presupune existenta, urmatoarelor elemente :
1 materie prima, utilaje, munca si clientii ;
2 clientii, comertul, serviciile, utilajele ;
3 serviciile, munca, materie prima
Gruparea agentilor economici se poate face dupa :
1 forma de proprietate, criteriul institutional, factori de productie;
forma de proprietate, forma de organizare, folosirea factorilor de
2 productie ;
3 criteriu institutional, numar de personal, capital social
Intreprinderea genereaza doua fluxuri :
intrari de factori, si iesiri de servicii produse si puse la dispozitia celorlalti
1 agenti economici
2 intrari de materii prime, si iesiri de produse finite ;
3 intrari de surse financiare si iesiri de profituri
Firma comerciala este :
1 o intreprindere cu capital privat si actionari majoritari ;
2 o entitate cu capital de stat si fara organ colectiv de conducere ;
o uniune de intreprinderi, constituita sub o singura conducere si gestiune
3 financiara
Rolul intreprinderii in circuitul economic este exercitat prin indeplinirea a
doua functii:
1 functia manageriala si functia financiara ;
functia de creare de valori adaugate si functia de participare la
2 distribuirea veniturilor ;
3 functia de personal si functia de productie
Intreprinderile pot prezenta mai multe tipologii, forme:
1 intreprinderi agricole, industriale, si de servicii ;
2 intreprinderi de servicii, comerciale, si de aprovizionare;
3 intreprinderi de comert exterior, de import, si de desfacere;
Intreprinderile private, dupa numarul actionarilor, in formarea capitalului
social se impart in:
1 individuale si de grup;
2 de grup, mixte si comandita pe actiuni ;
3 mixte si in comandita simpla SA-uri si SRL-uri ;
Relatiile dintre intreprinderile mici si mari, pot imbraca forme ca:
1 acorduri de parteneriat financiar, tehnologic ;
2 acorduri de parteneriat prin cooperare, financiar, si tehnologic ;
3 acorduri de parteneriat prin cooperare si investitional ;
Componentele mediului ambiant sunt:
1 micromediul, mezomediul, macromediul ;
2 micromediul, mezomediul si climatul ;
3 mezomediul, macromediul si teritoriul ;
Componente ale micromediului sunt:
1 angajatii cu contract individual de munca si pe peroioda determinata;

10

2 institutiile publice cu activitatile lor administrative si bancile comerciale ;


furnizorii de marfuri, prestatorii de servicii, furnizorii fortei de munca,
3 clientii, organisme publice, concurenta.

12

10
10

13

14

10
10

1
2
3

10

10
15

1
2
3

1
2
3

10
1
2

16

10
10
10

17

3
1
2
3

10
1
10

18

2
3

10
10

1
2
3

19

10
1
10

20

21

10
10

10

2
3
1
2
3

Componentele macromediului sunt:


mediul-demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, institutional,
natural;
mediul demografic, cultural politic, natural ;
mediul economic, demografic, natural ;
Relatiile intreprinderii cu piata vizeaza 3 componente
piata marfurilor, piata de capital, piata fortei de munca ;
piata furnizorilor, piata exporturilor, piata salariilor ;
piata importurilor, piata muncii, piata investitiilor ;
Principalele forme de prezentare a relatiilor de vnzare-cumparare sunt:
relatii contractuale, strategice si economice ;
relatii strategice, salariale si sociale ;
relatii precontractuale, contractuale, postcontractuale
Privita ca sistem economic, intreprinderea cuprinde urmatoarele
elemente:
pesonalul, drepturile, motivarile si obligatiile ;
materia prima, investitiile si progresul tehnic ;
personalul, mijloacele materiale, mijloacele financiare, produsele finite,
semifabricatele ;
Procesul de productie cuprinde :
procesul investitional, procesul aprovizionarii ;
procesul tehnologic, si procesul de munca ;
procesul desfacerii, procesul incasarii productiei ;
Intreprinderea ca sistem, poate prezenta urmatoarele forme de
manifestare :
intreprinderea sistem condus, cu finalitate ;
intreprinderea sistem organizat, sistem condus, sistem deschis, sistem
cu finalitate ;
intreprinderea sistem tehnologic, comercial, financiar ;
Sistemul de conducere al intreprinderii reprezinta totalitatea elementelor
componente si a relatiilor dintre acestea structurate intr-un anumit cadru
organizatoric, in care se desfasoara procesele de conducere ale
activitatii in ansamblul sau.Principalele elemente componente ale
sistemului de conducere sunt:
structura organizatorica, managementul si marketingul;
structura de conducere, procesul de conducere ;
compartimentele functionale, compartimente productive si
compartimentele tehnologice ;
Structura organizatorica, cuprinde:
structura de conducere, functionala, structura tehnologica ;
structura de conducere sau functionala, structura de productie sau
operationala ;
structura de desfacere, aprovizionare, financiara si prognozata ;
Relatiile organizatorice pot fi :
de autoritate, cooperare, de control, de reprezentare ;
juridice, de promovare, financiare, tehnice ;
de cercetare dezvoltare, de previziune, de personal, de productie ;

Variabila organizatorica este repezentata de factorii interni sau externi


unitatii, precum si de factori tipologici.Variabilele organizatorice sunt
statutul juridic, forma capitalului social, marimea activelor corporale si
1 necorporale;
2 dimensiunile firmei, complexitatea firmei, dispozitia teritoriala;

22

5
10
5

nivelul desfacerilor, marimea cifrei de afaceri, numarul de actionari,


3 marimea datoriilor catre terti ;
caracterul procesului de desfacere, ritmul de innoire a produselor si
4 tehnologiilor ;
Clasificarea structurii organizatorice se face dupa criteriile:
morfologia structurii respectiv componente, mod de imbinare si raporturi
1 interelemente;
marimea consiliului de administratie si a compartimentelor functionale si
dupa criteriul ce tine cont de functionalitatea, eficienta, flexibilitatea
2 structurii ;
marimea capitalului social si marimea cifrei de afaceri si dupa
morfologia structurii respectiv componente, mod de imbinare si raporturi
3 interelemente ;

5
23

10

10

25

10

10
26

10

5
27

10

10
28

10

10
29

10
10

4 criteriul ce tine cont de functionalitatea, eficienta, flexibilitatea structurii ;


Clasificarea structurii organizatorice dupa morfologia structurii,
cuprinde :
1 structura financiar contabila, de productie, juridica ;
2 structura ierarhica, structura functionala, structura ierarhic-functionala ;
3 structura de productie, tehnologica, de aprovizionare si desfacere ;
Criteriile de corelare a compartimentelor specializate sunt determinate
de :
1 importanta lor, nivelul numrului de personal, capitalul social ;
2 marimea furnizorilor, a clientilor, a stocurilor de productie ;
importanta lor, frecventa legaturilor dintre ele, interdependenta lor,
3 competenta managerului ;
Procesul de analiza si proiectare a structurii organizatorice presupune
urmatoarele etape:
1 stabilirea obiectivului, a numarului de personal, ;
analiza obiectivelor intreprinderii, definirea activitatilor si stabilirea
2 continutului lor, proiectarea compartimentelor, gruparea lor ;
determinarea capacitatii productive, a numarului de compartimente
3 functionale ;
stabilirea relatiilor dintre ele, proiectarea propriu-zisa a structurii,
4 evaluarea functionalitatii si a laturii constructive a intreprinderii
Documentele de formalizare a structurii organizatorice a intreprinderii
sunt :
1 schema functionala, adunarea generala, delegarea de competente ;
2 marimea echipei manageriale, marimea compartimentelor functionale ;
regulamentul de organizare si de functionare, fisa postului,
3 organigrama ;
Din punct de vedere al modului de ordonare a compartimentelor si a
relatiilor dintre ele, organigramele pot fi :
1 liniare, secundare, colaterale ;
2 principale, structurale, tertiare ;
3 piramidale, circulare, orientate de la dreapta la stanga;
Procesul de management, este determinat de existenta si actiunea
urmatoarelor functii ale intreprinderii-dupa definitia lui Henri Fayol :
1 previziune, organizare, comanda, coordonare si control ;
2 proprietate, relatii interne, relatii externe ;
structura organizatorica, dimensiunea managementului, dimensiunea
3 actionariatului ;

30

10
5

1
2
3

5
31

10
10

32

1
2
3

10
3
4
3

34

10
3
4

35

3
10
10

36

10

10

37

1
2
3

10
3

33

10

1
2
3

Procesul de management, este determinat de existenta si actiunea


urmatoarelor functii ale intreprinderii, conform cercetarilor specialistilor
americani :
formularea planurilor si exercitarea controalelor, structurarea sarcinilor si
adoptarea deciziilor, comunicarea informatiilor critice,
stabilirea schemei functionale a procesului de productie, financiar,
desfacere ;
stabilirea strategiilor, analiza cash-flow, planificarea financiara prin
bugete ;
comunicarea informatiilor critice si alocarea resurselor, solutionarea
conflictelor, dirijarea schimbarilor ;
In literatura romana de specialitate s-au stabilit urmatoarele functii ale
unei firme :
cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, financiar-contabila, de
personal ;
de marketing, de dezvoltare, de investitii ;
de aprovizionare, de desfacere, juridic, de personal ;
Pentru alegerea celei mai bune decizii trebuie sa existe concomitent
urmatoarele elemente :
un obiectiv economic si/sau un scop bine determinat care sa poata fi
fructificat ;
o anumita strategie manageriala si economico-financiara;
un aparat de investigare si prelucrare a datelor ;
un volum mare de informatii care sa reflecte fenomenele si procesele
economice ;
Cerintele deciziei economice care asigura eficienta economica maxima,
sunt :
sa fie fundamentata stiintific si in concordanta cu strategiile actionarilor
sau asociatilor;
sa fie directionata pe procesele economice, tehnologice si sociale ;
sa fie luata si transmisa in timp util, sa fie formulate clar si concis ;

4 sa fie adoptata de compartimente sau persoane cu imputernicire legala ;


In functie de ipostazele manageriale majore, deciziile se pot clasifica
dupa criterii precum :
orizontul de timp si implicatii, dupa esalonul managerial la care se
1 adopta ;
2 frecventa cu care se adopta, si dupa posibilitatea anticiparii lor;
3 pozitia pe piata financiara si portofoliul de clienti;
amploarea sferei decizionale a decidentului, dupa sfera de cuprindere a
4 decidentului ;
Clasificarea deciziei dupa criteriul de timp si implicatii, cuprinde :
1 decizii strategice, tactice, curente ;
2 decizii imediate, pe termen scurt, de perspectiva ;
3 decizii de previziune, de targeturi, de personal ;
Clasificarea deciziei dupa criteriul esalonului managerial la care se
adopta cuprinde:
decizii adoptate la nivelul sectiilor, atelierelor, serviciilor si al adunarii
1 generala a actionarilor ;
2 decizii adoptate la nivel superior, la nivel mediu, la nivel inferior ;
decizii adoptate la nivelul colectivului managerial, al consiliului de
3 administratie;
Clasificarea deciziei dupa criteriul frecventei cu care se adopta cuprinde:

38

10
10
10

39

10

10

40

10

10

41

10

4
3

1 decizii rapide, lente si de resurse umane;


2 decizii de perspective, de desfacere si aprovizionare ;
3 decizii periodice, unice ;
Clasificarea deciziei dupa criteriul posibilitatii anticiparii lor cuprinde:
1 decizii anticipate, imprevizibile :
2 decizii superioare, de investitii si de imagine ;
3 decizii inferioare, imediate si de perspectiva :
Clasificarea deciziei dupa criteriulamploarea sferei decizionale a
decidentului, cuprinde :
decizii de amortizare, politici contabile si provizioane pentru clienti
1 litigiosi ;
2 decizii integrale, decizii avizate ;
3 decizii de masuri coercitive, decizii de retrogradare si de motivare ;
Clasificarea deciziei dupa criteriulsfera de cuprindere a decidentului,
cuprinde:
decizii stategice, profesionale si de mentinere a pozitiei pe piata
1 afacerilor ;
2 decizii participative, decizii individuale ;
3 decizii de asteptare, decizii de structura si de previziune bugetara ;
Simularea in procesul decisional, reprezinta procesul de stabilire a
deciziilor cu ajutorul unor metode si tehnici, ce reprezinta
comportamente simplificate ale unor sisteme reale.Etapele simularii
decizionale sunt :
determinarea domeniului care va fi simulat, stabilirea factorilor
economici, tehnici, juridici, si a legaturilor acestora cu domeniul
1 respectiv ;
elaborarea modelelor economice si matematice, ce reprezinta cel mai
2 bine procesele simulate ;
3 elaborarea programelor pe calculator, simularea si adoptarea deciziilor ;

3
42

10
10

43

10

44

10
10

45

5
5
10

10

4 elaborarea programelor pe calculator, simularea si adaptarea deciziilor ;


Abordarea politicii comerciale a intreprinderii se face in functie de ciclul
de viata pe care il parcurge produsul respectiv si anume :
1 faza de lansare, faza de crestere, faza de maturitate, faza de declin ;
faza de stabilire a profitului, a numarului de personal, a surselor
2 financiare ;
faza de proiectare a investitiilor, de exploatarea a investitiilor si de
3 scoatere din functiune a acestora ;
Echipa de vnzare cuprinde toate persoanele care participa direct la
operatiunile de vnzare si anume :
1 vnzatori, portari, soferi ;
2 tehnicieni, ingineri, sefi sectie ;
3 personalul operativ, personalul functional ;
Politica de aprovizionare este conditionata de parametrii cum ar fi :
1 pretul materiilor si materialelor, numarul de contracte ;
marimea capitalului disponibil ptr investire in stocuri, consumul pe
2 perioade, costurile ;
3 conditiile de cumparare, natura produselor, coeficientul de servire ;
Procesul de aprovizionare cuprinde urmatoarele etape :
1 calculatia de pret, numarul de furnizori ;
2 decizia de cumparare, procesul administrativ al cumpararii, receptia ;

46

10

47

10
10
3
3

4
48

10
5
5

49

10
3
3
4

50

10
5
5

51

10
4

3
3
52

10

53

10
10
10

3 mijloacele de transport, distanta fata de furnizor ;


Gestiunea productiei, reprezinta o activitate complexa ptr desfasurarea
careia se utilizeaza o serie de metode, cum ar fi :
1 metoda Monte Carlo, metoda Pert ;
2 metoda costurilor de achizitie, a fluxurilor de trezorerie ;
3 metodaProgramarii liniare, metodaPERT, metodaJust in time ;
Gestiunea financiara a intreprinderii, presupune :
activitati ale planificarii, alocarii si controlului utilizarii resurselor
1 financiare, a intocmirii situatiilor financiare,
activitati de organizare a evidentei elementelor patrimoniale, a miscarilor
2 acestora in cadrul relatiilor contractuale ;
activitati ale calcularii si analizei indicatorilor financiari, luarea deciziilor
3 ptr stabilirea strategiilor financiare imediate si de perspectiva
Factorii care conditioneaza alegerea mijloacelor de finantare a
intreprinderii sunt :
1 nevoile de finantare, forma juridica, marimea intreprinderii ;
2 structura financiara, costurile finantarii ;
3 marimea capitaluilui, reducerea costruilor ;
marimea activitatii de productie, dimensiunea capacitatilor de productie
4 si a resursei umane;
Pentru realizarea autofinantarii se utilizeaza urmatoarele metode si
tehnici :
1 retinerea sau pastrarea beneficiilor ;
2 utilizarea disponibilitatilor, utilizarea unor surse provizorii;
3 o politica de beneficiu care sa permita autofinantarea ;
In cadrul procesului decizional este necesara parcurgerea mai multor
etape, cum ar fi:
1 identificarea si definirea problemei care impune luarea deciziei;
precizarea corespunzatoare a obiectivului prin stabilirea corelatiei intre
2 obiective si problematica;
3 asezarea capacitatilor tehonologice si crearea unui climat ergonomic;
stabilirea unor concordante intre obiective si bugetul de venituri si
4 cheltuieli;
Procesul decizional trebuie sa fie completat i cu parcurgerea altor
etape cum ar fi:
aplicarea deciziei si evaluarea rezultatelor obtinute prin aplicarea
1 deciziei;
stabilirea fluxurilor de trezorerie, de incasari si plati care vor sustine
2 deciziile;
3 stabilirea alternativelor sau variantelor decizionale;
alegerea celei mai convenabile dintre alternative care sa impuna luarea
4 deciziei;
Legatura intre sistemul decizional si cel informational se poate prezenta
astfel:
1 informatiile decizionale se stabilesc in functie de obiective;
2 obiectivele se stabilesc in urma deciziilor aplicate in practica;
sistemul informational furnizeaza sistemului decizional date, care
3 prelucrate, stau la baza deciziei;
Intreprinderile moderne prezinta o serie de caracteristici cum ar fi:
1 o mare varietate a problematicii juridice si financiare;
2 o mare varietate a circuitelor si fluxurilor informationale;

54

10

56

5
5
10

57

5
10

5
5

58

3 o mare varietate a fluxurilor de trezorerie, financiare si sociale;


Circuitele si fluxurile informationale in procesul decizional pot prezenta
urmatoarele forme:
1 forme de la stanga la dreapta si forme circulare;
2 forme piramidale si sectoriale;
3 descendenta si ascendenta ;
4 descendenta si laterala;
Principalelel componente ale comunicarii sunt:
1 sistemul informatic si de resurse umane;
2 sistemul financiar si de marketing;
3 emitentii, receptorii si canalele de comunicatie;
mijloacele tehnice de comunicare si suporturile materiale de
4 comunicare;
Calitatea comunicarii se poate imbunatatii pe urmatoarele cai:
1 prin spoturi publicitare din mass media vizuala;
2 prin banere publicitare si promotii periodice;
3 prin scurtarea retelei de informare si diminuarea riscului de parazitare;
4 prin simplificarea codificarii si formalizarea codificarii informatiei;

10
1

59

2
3

10
10

1
2
3
4

60

61

10

10
10
10

62

1
2
3

1
2
3
4

10
1
5

Metoda "Monte Carlo"de adoptare a deciziilor in conditii de incertitudine,


presupune in ultima etapa intocmirea unui tabel decizioanal care trebuie
sa cuprinda:
elementele componente ale managementului strategic si financiar;
elementele componente ale managementului productiv, de
aprovizionare si desfacere;
obiectivele si combinatiile posibile de obiective;
actiuni, operatii posibile pentru realizarea obiectivelor si alternative
decizionale;
In conditiile economiei de piata, manifestarea activitatii comerciale este
determinata de :
necesitatea implementarii in cadrul structurii organizatorice a
compartimentului de marketing;
necesitatea implementarii in cadrul structurii organizatorice a
compartimentului de desfacere;
necesitatea implementarii in cadrul politicii intreprinderii a unor decizii
strategice;
necesitatea implementarii in cadrul strategiilor intreprinderii a unor
obiective adecvate pietei;
Fundamentul activitatilor comerciale a intreprinderii, presupune
cunoasterea si satisfacerea unor tipuri de necesitati, cum ar fi:
necesitati financiare si sociale;
necesitati productive si tehnologice ;
necesitati primare si secundare;
Obiectivele comerciale decurg din optiuni precum:
optiuni strategice fundamentale in materie de produsele de pe piata si
de tehnologii;
optiuni de decizii economice si strategie;
optiuni de consolidare a pozitiei pe piata afacerilor si de capital;
optiuni de politica economica, financiara si sociala;
In functie de nivelul de decizie la care se situeaza obiectivele
intreprinderii, acestea pot fi:
obiective de imagine si de previziune;
obiective comerciale strategice legate de produsele de lansat, de
abandonat sau de promovat;

5
64

10
5

65

10
5

5
66

10
10

67

10
5

5
68

3 obiective sociale si teritoriale;


obiective de optimizarea si de echilibru a pietelor detinute, bazate pe
4 cheltuieli de promovare;
In faza de lansare a produselor intreprinderea poate opta pentru una din
urmatoarele politici comerciale:
politici comerciale ptr produsele de inalta calitate si politica de
1 patrundere masiva pe piata;
politici comerciale ptr produse deja consacrate si pentru clienti
2 traditionali;
3 politici de patrundere selectiva si pentru produse de calitate modesta;
4 politici pentru piete strategice si portofolii de clienti noi;
Actiunea de aprovizionare tehnico-materiala intreprinderii se poate face
dupa urmatoarele sisteme:
1 sistemul informatic si de resurse umane;
2 sistemul functional si sistemul de organizare pe grupe de materiale;
3 sistemul geografic si endografic;
sistemul de organizare in functie de destinatia de consum a resurselor
4 materiale si sistemul mixt;
Conform sistemului functional, activitatile de aprovizionare sunt grupate
in:
sisteme de programare, sisteme materiale si sisteme de depozite de
1 materiale;
2 sisteme tehnologice si sisteme de piata;
3 sisteme informatice si de desfacere;
4 sisteme financiare si sociale;
In activitatea de elaborare a programului aprovizionare trebuie parcurse
urmatoarele etape:
etapa de pregatire a programului de aprovizionare si de culegere a
1 necesarelor de aprovizionat;
2 etapa de analiza si decizie economica;
3 etapa de control si evaluare;

10
1

69

2
3

10
5

70

5
10

etapa de elaborare propriu zisa a programului prin stablirea necesarului


de resurse materiale si a resurselor de acoperire a necesarului de
aprovizionat;
Necesarul de resurse materiale, trebuie sa se fundamenteze pe
urmatorii indicatori:
necesarul de resurse umane si tehnologice;
necesarul propriu-zis ptr fabricarea productiei programate si stocul la
sfirsitul perioadei de program;
necesarul de resurse financiare si pe comenzi;
stocul la sfarsitul perioadei de program si necesarul total de resurse
materiale;
Sursele de acoperire a necesarului de resurse materiale se
fundamenteaza pe urmatorii indicatori:

1 stocul de la inceputul perioadei de program si necesarul de aprovizionat;


2 surse de promovare si publicitate;
3 surse sociale si de previziune;
resursele interne ce pot fi folosite in cursul anului si necesarul de
4 aprovizionat;
Vanzarea produselor se poate face prin urmatoarele metode:
1 metoda pretului negociat la masa verde;
2 metoda mixului de marketing;

5
5
71

72

10
5

5
10
5

5
73

10

74

5
10

5
5
75

10
5
5

76

10

5
77

10

3 metoda pe baza de contract incheiat anticipat la cererea clientului;


pe baza de comanda ferma urmata de onorarea imediata si la cererea
4 neprogramata prin magazine;
Tehnica negocierilor ca element de baza a activitatii de finalizare a unei
tranzactii, presupune derularea urmatoarelor etape:
1 pregatirea negocierilor si elaborarea contractelor preliminare;
2 pregatirea pliantelor si a spoturilor publicitare;
3 pregatirea panourilor si a materialelor promotionale;
elaborarea negocierilor propriu-zise si finalizarea prin incheierea
4 contractelor comerciale;
Politica de aprovizionare este conditionata de parametrii precum:
marimea capitalului social si consumul pe perioade, conditiile de
1 cumparare;
2 marimea intreprinderii si pozitia ei teritoriala;
3 marimea portofoliului de clienti si a profitului;
marimea cheltuielilor de stocare, de derulare a comenzilor, de penurie si
4 natura produselor;
In functie de variatia consumului, politicile de aprovizionare se prezinta
sub urmatoarele variante:
1 aprovizionare pe baza de mix de marketing si resurse financiare;
2 aprovizionare pe baza de plan de aprovizionare si BVC;
3 aprovizioanare pe baza de comenzi la date fixe si in cantitati variabile;
aprovizionarea pe comenzi si cantitati constante, si pe cantitati si
4 comenzi variabile;
Procesul de aprovizionare cuprinde urmatoarele etape:
1 intocmirea planului de aprovizionare si a necesarului de desfacere;
2 inventarierea negocierilor precontractuale si a comenzilor;
3 decizia de cumparare si procesul administrativ al cumpararii;
4 procesul administrativ al cumpararii si receptia;
Selectarea furnizorilor, pentru activitati de aprovizionare, se face dupa
criterii precum:
1 sediul social, marimea capitalului social si numarul de salariati;
2 pretul propus, calitate, termene de livrare si regularitatea livrarilor;
3 obiectul de activitate, cifra de afaceri si marimea profitului brut;
4 facilitati de plata, reputatia furnizorului si calitate;
Modalitatile prin care se face aprovizionarea ca act comercial, de
vanzare- cumparare sunt:
1 comanda telefonica, si anuntarea beneficiarului;
contractul de cumparare unic care contine cantitatile ce urmeaza a fi
2 livrate la o data stabilita;
comanda scrisa si transmisa pe fax, cu specificarea pretului si a
3 produselor;
contractul la termen care prevede aprovizionari ritmice pentru o
4 perioada destul de lunga
Procesul administrativ al cumpararii presupune derularea urmatoarelor
activitati:
1 vizitarea furnizorului si colectarea de informatii despre cifra de afaceri;
cererea de cumparare sau de aprovizionare emisa de compartimentul
2 de aprovizionare;
3 colectarea de informatii despre bilantul contabil si profitul brut;
comanda redactata de compartimentul aprovizionare si urmarirea
4 preventiva a derularii acesteia;

78

79

10
5
5

1
2
3
4

10
1
10

80

81

10
5

5
10
10

82

83

10
5

5
10
5
5

84

85

86

88

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

10

5
5
10
5

5
10
5

87

2
3
4

5
10

5
5
10

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Intreprinderea se poate manifesta ca :


sistem deschis
sistem inchis
sistem neutru
sistem demografic
Intreprinderea in functionarea ei ca sistem presupune:
existenta unui sistem de conducere si de aprovizionare;
existenta elementelor componente si a relatiilor dintre ele, studiate in
miscarea lor de transformare;
existenta unui sistem de resurse umane si juridice;
nici una din cele de mai sus;
Cerintele principale in proiectarea structurii organizatorice sunt:
asigurarea unui evantai optim al subordonarii;
structurarea ierarhica;
crearea si dependenta compartimentelor;ponderarea ierarhica;
crearea si dependenta compartimentelor;
Crearea unui compartiment in cadrul intreprinderii, depinde de:
gradul de calificare;
importanta functiunii pentru intreprindere;
flexibilitatea;
pozitia sociala;
Multitudinea compartimentelor intreprinderii se clasifica dupa criterii
precum:
importanta ierarhica si activitatile specifice;
primordial si secundar;
pozitia din organigrama si nr de posturi din subordine;
modul de participare la actiune si modul de exercitare a autoritatii;
Ponderea ierarhica poate fi:
flexibila si orientata;
restrnsa in cazul unui numar mic de subordonati;
largita in situatie contrara;
circulara si orizontala;
Avantajele ponderii ierarhice restrnse constau in:
remuneratia mai buna si pozitia sociala;
promovarea si motivarea functiilor;
mai buna eficacitate a activitatii compartimentului;
cunoasterea mai buna a subordonatilor;
Dezavantajele ponderii ierarhice restrnse constau in:
sarcini suplimentare;
cresterea numarului de niveluri ierarhice;
dificultati in comunicare;
uzura fizica si morala
Avantajele ponderii ierarhice largite constau in:
un circuit al informatiei mai rapid;
participarea mai larga la realizarea sarcinilor compartimentului;
disiparea raspunderilor;
o mai mare flexibilitate la schimbare;
Dezavantajele ponderii ierarhice largite constau in:
lipsa de motivare;
fuga de raspundere;
dificultatea controlului din partea sefului;
numarul mare de relatii ale sefului cu subordonatii;
Principalele atributii ale directiei generale a intreprinderii sunt:
emiterea deciziilor;

89

5
5
10
5

5
90

10
10

91

10
10

92

10
10

93

94

95

96

10
5

5
10
5

5
10
10

5
10

5
5
98

In conditiile economiei de piata, mediul ambiant se caracterizeaza prin:


1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3

10
5

97

2 acordarea gradatiilor;
3 elaborarea strategiei intreprinderii;
4 stabilirea de relatii cu mediul ambiant;
Restrictiile impuse de mediul postindustrializat al intreprinderii sunt:
1 concentrarea intreprinderilor in grupuri de mari dimensiuni;
2 natura capitalului social;
3 pozitia financiara si marimea profitului;
4 internationalizarea si participatia;
In conditiile economiei de piata, obiectivele intreprinderii cu finalitate
sunt:
1 profitul,prima finalitate dar nu si singura;
2 atractive si motivante;
3 primare, derivate si sintetice;
Calitatea serviciului prestat exprima:
vointa conducerii intreprinderii de a asigura utilitatea sociala a
1 produselor;
2 valori primare si utilitare;
3 relatii interumane si valori de piata;

10

1
2
3
4
1
2
3
4

dinamism accentuat, crestere spectaculoasa a frecventei schimbarilor;


influenta puternica a factorilor interni ;
flexibilitate si adaptarea la schimbari;
imposibilitatea de a face fata schimbarilor tehnologice si financiare;
Relatiile precontractuale se realizeaza prin:
negociere si comanda;
informare telefonica si mesaje pe fax;
corespondenta scrisa si electronica;
cererea de oferta si oferta ferma;
Relatiile contractuale au ca instrument principal:
contractul comercial;
statutul societatii si nr de actionari;
statul de functiuni si organigrama societatii;
activitati ca facturarea, livrarea, transportul, receptia, decontarea
Relatiile postcontractuale apar in situatii precum:
in perioada de garantie si post garantie;
in perioada de infiintarea a societatii si a gasirii sediului;
in perioada transportului si intocmirii bilantului;
Concurenta este determinata de manifestarea mediului ambiant,
referitor la:
piata afacerilor si de capital;
interesele si aspiratiile clientelei, libertatea de a actiona;
piata muncii si piata financiara;
interesele si aspiratiile producatorilor si existenta in mediul economic a
unor reglementari juridice;
In conditiile de piata, concurenta apare ca:
activitate de pregatire si planificare;
perioada premergatoare obtinerii avizului de inregistrare;
face parte din regulile de joc ale pietei;
ca o necesitate obiectiva;
Cadrul concurentei asigurat de stat din punct de vedere juridic trebuie sa
permita:

99

5
10
5
5

100

10
5
5

101

102

103

autonomia intreprinderii si libertatea de infiintare a oricarui tip de


1 intreprindere;
2 afisarea produsului si a ofertei promotionale;
3 afisarea vnzatorilor si a calitatilor produsului;
formarea libera a preturilor, reglementari economico-financiare si
4 bugetare pe piata externa;
Relatiile organizatorice sunt alcatuite din:
1 functii si compartimente:
2 ansamblul legaturilor dintre componentele structurii;
3 posturi si ponderi ierarhice;
4 reglementari oficiale care stabilesc structurile respective;

10
5

5
10
5

5
10
5

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2

5
104

105

106

107

10
5

5
10
5

5
10
5

5
10
5

3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Relatiile organizatorice pot prezenta urmatoarele forme de manifestare:


realtii interne si de interes;
relatii de autoritate si cooperare;
relatii externe si de parteneriat;
relatii de control si de reprezentare;
Sistemul organizational trebuie sa realizeze obiectivele stabilite in
conditiile:
minimizarii costului economic si social;
evaluarii activitatii ;
analizei economice si a indicatorilor de rentabilitate;
armonizarii intereselor individuale si de grup;
Cauzele aparitiei organizarii informale sunt determinate de:
afectivitate, satisfactii si interese;
riscul plasamentului si a dividentului pe actiune;
un pret negociabil si profit maxim;
aspiratii, nivel de pregatire, calificare si origine sociala;
Componentele organizarii informale sunt:
grupul informal si liderul informal;
plasamentul unei parti din pachetul de actiuni si tranzactionarea ei la un
anumit pret;
stocarea unei parti din informatiile care circula si adoptarea unei decizii
de asteptare;
liderul informal si relatiile informale;
Interdependenta dintre structura organizartorica si cea informala este
determinata de:
constituirea lor in cadrul aceleasi organizatii;
flexibilitatea si adaptarea la mediu;
stocarea valorilor si negocierea pretului;
ambele servesc realizarii unor obiective si au un caracter dinamic si
general;
Procesul social este o functie dependenta de:
munca si pregatirea personalului;
patronate si sindicate;
organe colective de conducere si de executie;
fonduri, dotari progresul in conducerea si alti factori;
Rezultatele previzionate se impart in functie de:
orizontul de timp si gradul de detaliere;
cifra de afaceri si profitul brut;
Sediul social, marimea capitalului social si nr de salariati;
obligativitate in prognoze, planuri si programe;
Caracteristicile principale ale prognozelor sunt:
trebuie sa acopere un orizont de timp de minim 10 ani;

108

5
10
5

109

5
10
5

2 flexibilitatea calculelor si realitatea tabelelor;


3 cresterea responsabilitatilor si asumarea raspunderii;
4 au un caracter aproximativ si nu sunt obligatorii;
Caracteristicile principale ale planurilor sunt:
1 cuprind o perioada intre 5 ani si o luna;
2 au o perspectiva scurta si limitata;
3 cuprind anumite activitati si segmente;
se refera la obiective fundamentale ale firmei si la principalelel resurse
4 necesare a fi imobilizate;
Caracteristicile principale ale programelor sunt:
1 au un orizont redus de timp si sunt foarte detaliate;
2 se refera la activitatea generala a intreprinderii si locul ei in piata;
3 cuprind date generale referitoare la activitati si resurse umane;
4 elementele cuprinse sunt obligatorii si au grad ridicat de certitudine;