Sunteți pe pagina 1din 3

INTREBARI COMBINARI DE INTREPRINDERI

PENTRU CURS
1. Ce este lichidarea?
Un ansamblu de operatiuni ec si fin det de dizolvarea sau
falimentul judiciar al unei societati comerciale.Obiectul
operatiunilor de lichidare consta in realizarea elementelor de
active(transformarea activului in bani) si plata creditorilor, in
vederea partajului activului net.
2. Care sunt etapele aplicatiei metodei de achizitie?
Aplicarea metodei achizitiei presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
-identificarea dobanditorului
-evaluarea costului combinarii de intreprinderi
-alocarea costului combinarii de intreprinderi activelor achizitionate , datorilor si datoriilor contingente asumate

3. Ce este asocierea in participatie?


4. Care sunt caile prin care se poate realiza fuziunea?
5. Definiti fuziunea prin absorbtie.
6. Definiti fuziunea prin reunire.
7. Ce reprezinta partajul?
-impartirea cap. proprii rezultate din lichidare, intre actionarii
sau asociatii societatii comerciale.
8. Care sunt metodele prin care se poate realiza evaluarea
societilor participante la fuziune?
-met patrimoniale
-met de rentabilitate
-met bazate pe good will
-met bursiere
9. Ce reprezinta costul combinrii de ntreprinderi (costul de
achizitie)?
Suma agregata a valorilor juste ale activelor cedate, datoriilor
asumate si instrumentelor de capital emise de comparator in
schimbul obtinerii controlului asupra entitatii achizitionate.
10.
Care sunt etapele operatiunilor de lichidare?
-deschiderea lichidarii
-operatiile de lichidare
-partajul
11.
Ce reprezinta o combinare de intreprinderi?
Combinarea de intreprinderi presupune:
-achizitia tuturor activelor si datoriilor unei entitati
-achizitia unor active, datorii si drepturi la activitatile unei entitati
-constituirea unei noi entitati juridice care va prelua activele, datoriile si afacerile entitatilor grupat

- reprezinta gruparea intr-o singura entitate de raportare a unor entitati cu scop lucrativ
sau separate.
12.

Ce reprezinta achizitia unei societati ?

13.
Cum se poate realiza transferul controlului in functie de
tipul societatilor?
Transferul controlului de la societatea emitenta la societatea investitoare se poate realiza in functie de tipul
societatilor astfel:
a)in cazul societatilor deschise:
-prin intermediul bursei, prin cumpararea de actiuni in mod direct sau prin negicierea blocurilor de control
-in afara bursei, prin oferta publica de cumparare sau prin negociere directa cu actionarul principal
b) in cazul societatilor inchise prin negociere directa cu actionarul principal

14.
In ce consta ultima etapa a procedurii de fuziune?
15.
In ce constau operaiile de lichidare?
-vanzarea activelor
-incasarea creantelor
-plata datoriilor
-trecerea la venituri a subventiilor pt investitii si anularea
provizioanelor existente la data respective
-inregistrarea cheltuielilor de lichidare
-stabilirea rezultatului din operatiuni de lichidare
-intocmirea bilantului final de lichidare
16.
Ce presupune din punct de vedere fiscal lichidarea
societilor comerciale?
Presupune calculul, inregistrarea si achitarea datoriilor fata de
bugetul de stat si a celorlalte obligatii sociale( impozit
profit,impozit dividende, tva, alte imp si dat)
17.
Ce trebuie sa contina proiectul de fuziune?
18.
In urma unui proces de fuziune prin contopire cate
societati dispar si cate apar noi?
19.
In urma unui proces de fuziune prin absortie cate
societati dispar si cate apar noi?
20.
In urma unui proces de achizitie cate societati dispar si
cate apar noi?
21.
Cum se calculeaza activul net corectat?
22.
Cum se calculeaza valoarea matematica contabila VMC?
23.
Cum se calculeaza raportul de schimb in fuziune?
24.
Mentionati un avantaj fiscal in urma fuziunii.
25.
Care sunt operatiunile realizate in cazul fuziunii prin
contopire?
26.
Care sunt operatiunile realizate in cazul divizarii?
27.
Cum definim un grup de societati?
28.
Definiti o societate mama.
Entitatea care exercita unul dintre cele 3 tipuri de
control:exclusiv,
29.
Definiti valoarea justa.
30.
Ce reprezinta fondul comercial pozitiv?
31.
Ce reprezinta fondul comercial negativ?

32.
Care este standardul de referinta pentru combinarile de
intreprinderi?
33.
Mentionati cateva caracteristici ale asocierii in
participatiune.
34.
Ce cont contabil utilizam la contabilizarea asocierii in
participatiune?
458-Decontari din operatii in participatie
35.
Care sunt cauzele lichidarii unei societati?
-expirarea timpului stabilit pentru durata societatii
-imposibilitatea realizarii obiectivului stabilit de societate
-declararea nulitatii societatii
-hotararea adunarii generale
-hotararea tribunalului
-falimentul societatii
-alte clauze prevazute de actul constitutiv
36.
Ce principiu se abandoneaza in momentul lichidarii unei
societati?
Continuitatii activitatii
37.
Ce etape sunt specifice deschiderii opereratiunilor de
lichidare?
-inventarierea patrimoniului
-intocmirea bilantului de incepere a lichidarii
38.
Care sunt operatiunile specific partajului?
-restituirea/rambursarea cap social
-plata activului net catre actionari
-impartirea castigului din operatii de lichidare
39.
Factorii care influenteaza reorganizarea si dezvoltarea
societatilor.
40.
Tehnici de obtinere a controlului unei societati
comerciale.
41.
Paralela intre fuziune si achizitie: aspectul juridic.
42.
Paralela intre fuziune si achizitie: ce se achizitioneaza?
43.
Paralela intre fuziune si achizitie: actionarii.
44. Paralela intre fuziune si achizitie: relatia dintre societati.