Sunteți pe pagina 1din 9

Fişă de observaţie a activităţii didactice NR.1

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic “Alexandru Roman”, Aleşd Clasa: a X-a D Ora: 12:00-13:00 Data: 25.11.2014 Numele şi prenumele cadrului didactic asistat: Luca Georgeta Studii: Licenţă, Fac. de Ştiinţe Economice Specialitatea: - principală - Marketing Vechimea în învăţământ: 13 ani Gradul didactic: II Vechimea în unitatea de învăţământ: 13 ani Obiectul: Sortimentul de preparate şi băuturi - Teorie

Subiectul lecţiei (activităţii didactice): Tehnici de ornare şi preparare a produselor culinare, aranjarea meselor

Elevi prezenţi: 21 Elevi absenţi: 0 Caracterizarea generală a gradului de participare a elevilor la desfăşurarea activităţii didactice: MARE

Momentele activităţii didactice

Conţinutul specific al lecţiei

Metode şi mijloace de învăţământ

Activităţi specifice elevului

Activităţi specifice elevului

Observaţii

1.

Se asigură un climat prielnic pentru desfăşurarea lecţiei, se verifică dacă este ştearsă tabla, umezit buretele, dacă

Profesorul verifică

Organizarea clasei

elevii au cele pregătite lecţiei: caiet, culegere de probleme, minicalculator, liniar, etc.

dacă este ştearsă tabla

pentru lecţie

Se verifică frecvenţa.

şi notează în catalog

(3 min.)

elevii absenţi.

 

Întrebări recapitulative adresate elevilor:

 

Conversaţia;

Elevii răspund la întrebările

 

2.

1.Care este rolul decorarii preparatelor culinare?

Chestionarea orală şi

adresate.

Reactualizarea noţiunilor necesare pentru asimilarea noilor cunoştinţe (7 min.)

2.Care sunt regulile care trebuiesc respectate in decorarea preparatelor? 3.Ce materii prime se pot utiliza pentru decorarea preparatelor culinare?

frontală; Observaţia; Exerciţiul.

Profesorul verifică cunoştinţele dobândite anterior şi notează elevii activi.

 

Anunță și prezintă titlul lecției. Se enunță obiectivele și ordinea desfășurării lecției:

 

Notează în caiet data, titlul

 
 

Vor forma 3 grupe ;

capitolului şi a noii lecţii.

GRUPA1

-.realizează mice-en-place-ul pentru dejun semicomplet la 2 mese, respectând etapele de aranjare a meselor dând

Ascultă explicaţiile, iau la cunoștință competențele ce

3.

explicaţii privind rolul fiecărui obiect de

GRUPA3

urmează a fi dobândite la

Anunţarea lecţiei noi

servire.

Prelegerea;

Observaţia;

finalul lectiei.

Profesorul anunţă noua lecţie şi scrie data şi

şi a obiectivelor

GRUPA 2

Conversaţia;

titlul lecţiei pe tablă.

(5 min.)

- prepararea,decorarea şi montarea pe platouri

Exerciţiul.

a câtorva tipuri de gustări reci.

-Servirea preparatelor obţinute cu respctarea reguliilor de servire. Explică faptul că pentru o oră, sala de clasă va deveni o bucătărie, iar ei – iscusiţi bucătari.

4.

Elevii observă materialele şi ustensilele de

     

Desfăşurarea lecţiei

lucru .

Prelegerea;

Răspund la întrebări şi notează

Profesorul le explică

(30 min.)

Exerciţiul;

în caiete noţiunile noi.

noţiunile noi.

Cer elevilor să enumere produsele alimentare

Explicaţia;

Se notează pe tablă şi

 

pe care le observă pe masă .

Conversaţia

 

în caiete observaţiile

Se explică şi se demonstrează tehnica de lucru .

frontală;

esenţiale.

Se insistă asupra regulilor de igienă care

Problematizarea;

trebuie respectate, precum şi asupra atenției

Analiza;

sporite în folosirea cuţitului .

Sinteza;

I. Prezentarea materialelor de lucru:

Dezbatere.

a) Ingrediente: pâine, branzeturi, şuncă, salam, roşii, castraveţi, caşcaval, fructe asortate, legume ,

verdețuri de grădină.

 

b) Ustensile necesare pentru aranjarea și decorarea platourilor : cuţite, tocător, platouri pentru prezentare, castron, farfurii, pahare, furculiţe, faţă de masă, şerveţele, ornamente de decor. c)Obiecte de inventar pentru realizarea mice-en- place: moltoane, fețe de masă, naproane , șervete de pânză;

     

farfurii suport, farfurii jour, tacâmuri pentru preparat de bază și pentru gustare, pahare pentru băutură aperitiv, pahare de vin, pahare de apă minerală, coșuri de pâine, oliviere, suport pentru șervețele, etc. II. Enumerarea tehnicilor de lucru:

Aranjarea mesei:

 • - ascultă explicaţiile date;

se întinde faţa de masă; se aranjează farfuriile, paharele, şerveţelele, furculiţele, lingurile, vaza cu flori şi suportul de lumânare.

 • - verbalizează tehnicile de lucru utilizate;

Pregătirea gustarilor reci folosind vesela și ingredientele pregătite, respectând regulile de lucru cunoscute.

 • - observă regulile scrise pe planşă

Servirea gustărilor de către componenții celei de a 3a grupe cu respectarea regulilor de servire cunoscute și în final, debarasarea obiectelor de inventar utilizate, cu respectarea regulilor impuse .

III. Stabilirea regulilor de lucru în echipă

 
 • să avem o ţinută corespunzătoare: şorţ de bucătărie, mâinile spălate, părul strâns;

 
 • - observă regulile scrise pe

 
 • să respectăm regulile de igienă şi de protecţie la locul de muncă;

planşă

 • să planificăm sarcini concrete fiecărui membru din echipă;

 • să respectăm rolul fiecăruia pentru sarcina ce i se cuvine;

 • să respectăm disciplina în echipă;

 • să păstrăm ordinea şi curăţenia la locul de muncă;

 • să realizăm în timp util ceea ce ne-am propus.

 • - urmăresc explicaţiile date

IV. Instructaj de protecţie

 • Care este tinuta de lucru pe care trebuie sa o foloseasca?

 • Cum mânuim cuţitul?

 • (cu atenţie pentru a nu ne răni pe noi înşine sau pe colegi).s

 • - ascultă indicaţiile date

 • Cum preparam gustarile?

 • Cum aranjam platourile ,cum servim si cum debarasam corect pentru a evita accidentarile si pentru a diminua efortul ortostatic si neuropsihic?

V. Pregatirea gustarilor

de către elevi

 • În timpul lucrului le voi oferi elevilor ajutorul,

 • - pregătesc produsele culinare

sugestiile şi îndrumările necesare.

urmărind etapele de lucru;

 • Pe măsura realizării lor, produsele vor fi expuse

 • - colaborează între ei în

 

pe masa frumos aranjată şi decorată.

 

timpul lucrului

 
 • După ce mă asigur că toţi elevii au înţeles ceea ce au de făcut , le dau voie să înceapă .

 • Voi supraveghea şi voi da indicaţii unde e necesar .

 • Se va asigura un fond muzical plăcut . Ei repetă ingredientele care se folosesc şi

etapele de lucru , apoi realizează produsul .

5. Evaluarea şi încheierea activităţii

 • După finalizarea timpului acordat preparării , se cere prezentarea produsului realizat .

Conversaţia; Chestionarea orală şi

Discută pe baza noilor noţiuni. Unii elevi pun întrebări

Profesorul se asigură de conexiunea inversă

şi asigurarea feed- back-ului (5 min.)

 • Se apreciază platourile realizate de catre elevi apreciind aspectul ,modul de aranjare si decorare dar si gustul .

frontală; Analiza; Sinteza.

referitoare la noţiunile neînţelese.

a rela-ţiei cu elevii şi răspunde even-tualelor nelă-muriri. Se notează pe tablă şi

 • Fac aprecieri verbale referitoare la

- conversaţia

 • - elevii îşi prezintă produsul

în caiete observaţiile

implicarea elevilor în activitate.

 • - fac aprecieri asupra

esenţiale.

 • Invit elevii să servească din gustarile pregătite .

Invit elevii să servească din gustarile pregătite . Drept răsplată , fiecare dintre ei va

Drept răsplată , fiecare dintre ei va primi câte o diplomă de participare pentru activitatea depusă la această oră de gastronomie .

-evaluare orală , frontală

desfăşurării lecţiei, a produselor realizate şi a mesei decorate.

Fiecare grupa va evalua activitatea colegilor si

- autoevaluarea

 • - gustă din salata de fructe a colegilor

nota primita de catre acestia va fi trecuta pe diploma .

 • - primesc diplomele

- recompensa

FIȘĂ DE LUCRU – grupa nr.1

Componenții primei grupe vor avea de pregătit mise-en-place-ul pentru servirea dejunului sau a cinei, meniu semicomplet, unde se vor servi gustări reci.

Elevii pregătesc 2 mese cu astfel de mise-en-place, respectând ordinea efectuării operațiilor . este de vorba de aranjarea meselor care se realizează după următoarele etape :

 • aerisirea sălii

 • ștergerea prafului

 • alinierea și fixarea meselor

 • fixarea moltonului

 • aducerea și fixarea fețelor de masă

 • așezarea napronului

 • aducerea obiectelor de inventar : farfurii suport, farfurii jour, tacâmuri preparat de bază, tacâmuri gustare, tacâmuri desert, pahare bautură aperitiv, pahare de vin alb sau/și roșu, pahare de apa minerală, coșuri de pâine, oliviere, număr de masă, șervete de pânză, etc. In timp ce realizează aceste operații, elevii vor explica ce și cum fac și vor răspunde intrebărilor

cadrului didactic.

FIȘĂ DE LUCRU – grupa nr. 2

Componenții grupei 2 vor avea de pregătit și de decorat platouri cu gustări reci cu ajutorul ingredientelor și materialelor pregătite anticipat, folosind metode și modalități de lucru cunoscute. Elevii vor demonstra capacități și abilități practice de aranjare pe platouri, de decorare și prezentare a produselor finite.

FIȘĂ DE LUCRU – grupa nr. 3

Elevii din ultima grupa vor avea de servit gustările pregătite și decorate de colegii lor, folosind regulile de servire a preparatelor studiate pe scurt in semestrul I. Astfel, vor trebui să știe serviciile care se realizează pe partea dreaptă, pe partea stângă si pe ambele părți, vor știi cum și pe ce parte se prezintă platourile și cum se face servirea la platou cu cleștele sau cu lingura și furculișa, tot ei vor fi cei care vor efectua la sfârșitul activității