Sunteți pe pagina 1din 2

Audit Extern

Micromediu:
-Furnizorii de marfuri -furnizori telefoane
-Prestatatorii de servicii-mass media
-Furnizorii fortei de munca -angajati
-clientii
-Concurentii
Macromediu
-Mediul demografic
-Mediul economic
-Mediul tehnologic
-Mediul cultural
-Mediul institutional
-Mediul Natural
Audit Intern
-Potentialul firmei
-Cuprins :
Cap. I CONTINUTUL MEDIULUI DE MARKETING1.1.Mediul extern1.1.1.Micromediul intrep
rinderii1.1.?.Macromediul intreprinderii1.?.Mediul extern1.?.1.!tructura mediulu
i extern1.?.?."otentialul #irmei1.?.$.Relatiile intreprinderii cu mediul extern1
.?.%.Relatiile de piata ale intreprinderii1.?.&.Relatiile de concurentaCap. II "
RE'ENTAREA (IRMEI ORANGE ROMANIA?.1. De)crierea #irmei?.?. !curt i)toric?.$. O#e
rta )ocietatiiCap. III !TUDIU DE CA' "RI*IND ANALI'A MEDIULUI DE MARKETING AL (I
RMEI ORANGE ROMANIA$.1. Anali+a macromediului #irmei$.1.1. Mediul demo,ra#ic$.1.
? Mediul economic$.1.$. Mediul te-nolo,ic$.1.%. Mediul )ocio?cultural$.1.&. Medi
ul in)titutional?le,i)lati/$.1.0. Mediul politic$.?. Anali+a micromediului #irme
i$.?.1. Concurentii #irmei$.?.?. Clientii #irmei$.?.$. (urni+orii #irmei$.$. Ana
li+a !?OT$.%. Matricea 2CGCap. I* CONCLU'II !I "RO"UNERI
CAPITOLUL ICONTINUTUL MEDIULUI DE MARKEING
In cadrul conceptului de mar3etin, mediul in care actionea+a intreprinderile4 or
,ani+atiile )au in)titutiile ocupa o po+itie centrala.
?.?.Mediul e!tern
Ca a,ent economic4 a/and un anumit pro#il de acti/itate4 intreprinderea #unction
ea+a in conditiile concrete pe care i le o#era mediul )au extern. Iar daca pentr
u intreprindere4 a)a cum 5ine o5)er/a Kotler4
"mediul de marketing # $%$rtuntati &i %rime'dii"
4 in)eamna ca re+ultatele acti/itatii )ale /or depinde4 pe de o parte4 de ma)ur
a cunoa)terii #i+ionomiei )i mecani)mului de #unctionare a mediului4 iar pe de o
alta parte4 de capacitaea )i priceperea intreprinderii de a #runcti#ica oportun
itatilr )i de a e/ita prime6diile pe care acea)ta i le #urni+ea+a.Intreprinderea
intra in le,aturi directe4 impu)e de nece)itatea reali+arii o5iectului )au de a
cti/itate4 in#luentele #iind de re,ula reciproce4 cu altii4 relatiile )unt mai i
ndepartate4 mai )la5e4 in#luenta ace)tora #iind de cele mai multe ori indirecta.
A,entii cuprin)i in prima cate,orie #ormea+a
micromediul
intreprinderii
7 ceilalti alcatuie)c componentele
macromediului intreprinderii
.
?.?.?. Mi(r$mediul intre%rinderii
Componentele mediului extern cu care intreprinderea intra in relatii directe, p
ermanente si puternice dictate de necesitatea atingerii obiectivelor sale (preze
nte si de perspectiva), formeaza micromediul intreprinderii.
"entru identi#icarea ace)tora tre5uie pornit de la locul pe care intreprinderea

il detine in cadrul mediului4 ea in)a)i #iind o componenta a ace)tuia