Sunteți pe pagina 1din 7

III.

Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele


juridice si Anexele C pentru persoanele fizice autorizate, intreprinderi
individuale si asociatiile familiale/intreprinderi familiale) pentru indeplinirea
obiectivului de crestere a viabilitatii economice
1.1.

Prognoza veniturilor

Capacitatea proiectata a fermei este de 280 vaci. In proiectiile financiare atasate s-a luat
in calcul ipoteza functionarii la o capacitate de 144 vaci de lapte pe an, care dau o productie de
27 l/lapte/zi. Veniturile provin din vanzarea laptelui la 2l/litrusi din vanzarea anuala a 144 de
vitei,la un pret de 10 lei/kg. Un vitel are o greutate medie de 100 kg.

Nr.
Crt.

1.2.

Nr.
Crt.

Total
An 1

Categoria

Cifra de afaceri

RON

2.943.360

Total
An 2

2.943.360

Total
An 3

2.943.360

Total
An 4

Total
An 5

2.943.360

2.943.360

Prognoza cheltuielilor

Categoria

UM

Total
An 1

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Cheltuieli cu materiile prime si cu


materialele consumabile

RON

1.030.176

1.030.176

1.030.176

1.030.176

1.030.176

Alte cheltuieli materiale

RON

294.336

294.336

294.336

294.336

294.336

Alte cheltuieli din afara (cu energia


si apa)

RON

160.000

160.000

160.000

160.000

160.000

Cheltuieli privind marfurile

RON

Cheltuieli materiale total

RON

1.484.512

1.484.512

1.484.512

1.484.512

1.484.512

Cheltuieli cu personalul angajat

RON

68.250

78.000

78.000

78.000

78.000

Cheltuieli cu asigurarile si protectia


sociala

RON

20.475

23.400

23.400

23.400

23.400

Cheltuieli cu personalul total

RON

88.725

101.400

101.400

101.400

101.400

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300

271.000

271.000

271.000

271.000

271.000

RON

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

RON

1.924.237

1.936.912

1.936.912

1.936.912

1.936.912

Cheltuieli cu amortizarile

RON

10

Alte cheltuieli de exploatare

11

Cheltuieli pentru exploatare total

Prognoza cheltuielilor a fost elaborat pornind de la estimarea urmtoarelor categorii de


cheltuieli:
Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara (energie i ap)
Cheltuieli privind mrfurile
Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele
Cheltuieli cu prestaiile externe: - alte prestatii externe (cota de intretinere)
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
Alte cheltuieli de exploatare
Cheltuielile pentru exploatare nregistrate de ctre solicitant au fost calculate n baza
urmtoarelor ipoteze :
o in categoria cheltuielilor cu materiile prime i materiale consumabile au fost
incluse cheltuielile efectuate de ctre beneficiar pentru achizitionarea furajelor
o in categoria alte cheltuieli materiale au fost incluse cheltuielile efectuate de ctre
beneficiar. pentru achizitionarea ambalajelor pentru produsele obtinute
o cheltuielile cu energia si apa includ costurile energiei electrice
o in cheltuielile cu serviciile executate de teri sunt incluse costurile ntreinerii i
reparaiilor anuale, precum si cheltuielile de distributie;
o cheltuielile cu impozitele i taxele cuprind taxa;
o in calcul cheltuielile cu personalul s-a luat n considerare un numar de 5 salariai
Cheltuielile cu asigurrile i protecia social reprezint 29%( procent mediu al
contribuiei unitii la asigurrile sociale de sntate) din fondul de salarii;
Cheltuielile cu amortizarea includ amortizarile aferente cladirilor si utilajelor dobandite
n urma implementarii prezentului proiect:
Impozitul pe profit impozit calculat la cota de 16% din rezultatul brut.

1.3.

Nr.
Crt.

Proiectia contului de profit si pierdere

Total
An 1

Categoria

Cifra de afaceri

RON

Variatia stocurilor (+ pentru C; pentru D)

RON

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

2.943.360

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Total
An 2

2.943.360

Total
An 3

2.943.360

Total
An 4

2.943.360

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300

Total
An 5

2.943.360

Venituri din productia realizata


pentru scopuri proprii si capitalizata

RON

Alte venituri din exploatare

RON

Venituri din exploatare total

RON

2.943.360

2.943.360

2.943.360

2.943.360

2.943.360

Cheltuieli materiale total

RON

1.484.512

1.484.512

1.484.512

1.484.512

1.484.512

Cheltuieli cu personalul total

RON

88.725

101.400

101.400

101.400

101.400

Cheltuieli cu amortizarile

RON

271.000

271.000

271.000

271.000

271.000

Alte cheltuieli de exploatare

RON

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

10

Cheltuieli pentru exploatare total

RON

1.924.237

1.936.912

1.936.912

1.936.912

1.936.912

11

Rezultatul din exploatare

RON

1.019.123

1.006.448

1.006.448

1.006.448

1.006.448

12

Venituri financiare total

RON

13

Cheltuieli privind dobanzile

RON

14

Alte cheltuieli financiare

RON

15

Cheltuieli financiare - total

RON

16

Rezultatul financiar

RON

17

Rezultatul brut

RON

1.019.123

1.006.448

1.006.448

1.006.448

1.006.448

18

Impozitul pe profit / cifra de afaceri

RON

163.060

161.032

161.032

161.032

161.032

19

Rezultatul net al exercitiului


financiar

RON

856.063

845.416

845.416

845.416

845.416

1.4.

Bilant sintetic previzionat

Se regaseste in anexa.
1.5.

Flux de numerar

Proiecia fluxului de numerar pentru perioada de implementare a fost elaborat n felul urmtor:
o

Ajutor nerambursabil FEADR avansul 14% din ajutor FEADR, trana I si II de plat

FEADR (50% din total cheltuieli eligibile)


o

Achiziii de active fixe corporale achiziiile de bunuri ce fac obiectul investiiiei,

inclusiv TVA, n conformitate cu graficul de implementare a investiiei;


o

Achiziii de active necorporale costul serviciilor de consultan, inclusiv TVA;

Rambursri TVA - valoarea TVA ce urmeaz a fi rambursat societii, calculat n baza

activitii economice a acesteia din lunile de implementare.


Anexele de flus de numerar se gasesc in anexe.

1.6.

Indicatori financiari

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300

Se regasesc in anexa.
1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul
poiectului.

2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform
obiectului de activitate al solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de
produse, volumul productiei, servicii) innd cont de preuri/tarife pe unitatea de
msur difereniat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1
Prognoza Veniturilor randul Total venituri din exploatare aferente perioadelor
respective (Total An1, , Total An 5).

3. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitii curente.


Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare i se calculeaz n functie de
domeniul de activitate si de consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2
Prognoza Cheltuielilor randul Cheltuieli pentru exploatare - total aferente
perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).

4. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie s fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curent (Re) se calculeaz: Re = Ve Ce trebuie s fie
pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din
exploatare pentru anii evaluati
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
rRe

Re
100
Ve

5. Durata de recuperare a investitiei (Dr) trebuie s fie maxim 12 ani ;


Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat n ani).
Se calculeaza astfel :

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300

Dr

VI
1

12

( Flux _ net _ actualizat Flux _ exp loatare _ actualizat ) / 12

Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul
din exploatare din anul 5.

6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati;
Se calculeaza astfel :
rRc

Flux _ exp loatare


100
VI

7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii
evaluati ;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea
datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8
randul P Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C
Total iesiri de lichiditati prin finantare .
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r I) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii
evaluati ;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
rI

TDi
100
TAi

unde :
TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;
TAi= total active in anul i ;

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300

9. Rata de actualizare este de


8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) +
marja de risc pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi
reevaluat pe msur ce condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune
introducerea unei aproximri unitare)

10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;


Este calculata astfel:
5

VAN
i 1

FN i

1 r

12

i 6

FN i exp lt
VI
(1 r ) i

FNi = flux de lichiditati net din anul i;


FNi explt = flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI = valoarea investitiei ;
11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul

S , din anexa B8 Flux de

numerar trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din
randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).
In aceasta parte a studiului de fezabilitate se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica
Anexa B1 la Anexa B9 - a cererii de finantare intocmite pentru intreaga activitate a
solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300

Lista de semnaturi:
Ec. Florin Valentin Gliga-expert contabil

Bdul Muncii nr.12


400641 Cluj- Napoca, Romania
Tel: 0264-456158; Fax: 0264-456158

Nr. RC J 12/2442/2005
Cod fiscal: R 10443641

Cont BRD- Cluj- Napoca


IBAN RO 80 BRDE 130SV 157 9970 1300