Sunteți pe pagina 1din 3

1. Un amestec gazos format din CH4 si CH3Cl are daer = 1 .

Raportul de masa in care se afla cele doua


gaze este egal cu : 0.53
Se noteaza cu
a numarul de moli de CH4
b numarul de moli de CH3Cl
Se determina masa medie a amestecului
Maer = 28,9
daer = Mamestec/Maer
Mamestec = 28,9
Se determina masa molara medie a amestecului
Se aplica formula:
M amestec =(M1 n1/n) + (M2 n2/n)
n1=numarul de moli din prima substanta
M1 = masa molara a primei substante
n2=numarul de moli din a doua substanta
M2 = masa molara a celei de-a doua substante
n = numarul total de moli
a = numarul de moli CH4
1 moli CH4 = 16g
b = numarul de moli CH3Cl
1 mol CH3Cl = 50,5 g
a + b = numarul total de moli
28,9 =(16a/a+b) + (50,5b/a+b)
28,9(a+b)=16a+50,5b
28,9a+28,9b=16a+50,5b
12,9a=21,6b
raportul molar
a/b=21,6/12,9
Se determina raportul de masa
m1/m2 = 16a/50,5b = 1621,6/50,512,9 = 345,6/651,45 = 0,53
2. 2,67 g dintr-un derivat policlorurat A reactioneaza cu 1,6 g NaOH (solutie apoasa) rezultand un
derivat monohalogenat . Care este formula lui A ? C2H3Cl3
Formula derivatului halogenat
CnH2n+2-xClx
Se determina o relatie intre n si x
14n+2 +34,5x (x-1)
CnH2n+2-xClx + (x-1)NaOH CnH2n+2-x(OH)x-1Cl
2,670,04
0,04(14n+2 +34,5x)=2,67(x-1)
14n+2 +34,5x = 66,75x 66,75
14n = 32,25x 68,75
Se dau valori lui x si se determina n
x=1 nu se poate (n ar fi numar negative ceea ce este imposibil)
x=2 nu se poate

x=3
14n=32,253 68,75
14n=28
n=2
Compusul este:
C2H3Cl3
CH3-CCl3
CH2Cl-CHCl2
3. 16.1 g ameste echimolecular de izomeri C7H6Cl2 hidrolizeaza in c.normale . Volumul de sol NaOH 0.1
M utilizat pt neutralizarea hidracidului rezultat este egal cu : R. 0.5 l
Se determina numarul de moli de compus
1 mol C7H6Cl2=161g
Numarul de moli = 16,1/161=0,1 moli
Se determina numarul de izomeri

Sunt 10 izomeri dintre care doar ultimii 4 dau reactii de hidroliza


La izomerii 7,8,9 hidrolizeaza clorul de la gruparea metilen formand alcooli
Se determina numarul de moli din fiecare izomer si numarul total de izomeri din care rezulta alcooli
numarul de moli din fiecare izomer = 0,1:10=0,01 moli
numarul de moli de izomeri 7,8 si 9 total = 30,01 = 0,03 moli
Se determina numarul de moli de HCl rezultati din derivatii monohalogenati
3 moli.......................................................................3 moli
3 Cl-C6H4-CH2Cl + 3HOH Cl-C6H4-CH2OH + 3HCl
0,03 moli......................................................................x
x=0,03 moli HCl
Se determina numarul de moli de HCl rezultati din derivatii dihalogenati
izomerul 10 hidrolizeaza formand aldehida
1 mol......................................................2 moli
C6H5-CHCl2 + 2HOH C6H5-CHO + 2HCl
0,01 moli.....................................................x
x=0,02 moli HCl
Se determina numarul total de moli de HCl si volumul solutiei de NaOH care ii neutralizeaza
Numarul total de moli de HCl=0,03 + 0,02= 0,05 moli HCl
1 mol.....1 mol
HCl + NaOH NaCl + H2O
0,05 moli..x
x=0,05 moli NaOH

1000 ml solutie NaOH............0,1 moli NaOH


x ml solutie NaOH............... .0,05 moli NaOH
x=500 ml solutie NaOH = 0,5 litri solutie NaOH

S-ar putea să vă placă și