Sunteți pe pagina 1din 2

Numele unitatii

Mt Maramureului i Bucovinei

M.Moldo-Transilvneni)

Carpaii Curburii

Grupa Bucegi
Grupa Fgra
Grupa Parng

Grupa Retezat-Godeanu
M.Banatului

M Poiana Rusc
Munii Apuseni

Subcarpaii Transilvaniei
(n est)
Depresiunile Fgra-Sibiu (n
sud)
Culoarul Alba iulia
Turad,dl.feleacului,Depresiunea
Iara,Depres.Agrij-Alma

Prof.DUMITRESCU AURORA,CEVM TG JIU


TABEL SINTETIC UNITILE DE RELIEF ALE ROMANIEI-CARACTERISTICI GENERALE
Altitudinea maxima Tipuri de relief
orientare
Alte aspecte ale reliefului
CARPAII ORIENTALI-grania de Nord-Valea Prahovei
2303,Vf Pitrosu
Rel glaciar(circuri:Lala Buhiescu)rel carstic(pestera Tuoarele)relif vulcanic
NV-SE
Tripla zonalitate petrografic (Vulcanic: V, cristalin
vechi fr conuri i cratere bine pstrate(Oa,Guti,ible)
:centru ,fli:E)
Paralelismul culmilor:Obcinele Bucovinei;fragmentare
ridicat(depresiunea Maramure,Dornelor,Cmpulung)
2100,Vf.Pietrosu
Rel.vulcanic cu cratere,conuri,platouri,defilee(Toplia-deda) n ClimanNV-SE
Tripla zonalitate petrografic (Vulcanic: V, cristalin
Climani
Gurghiu-Harghita)relif carstic(Cheile Bicazului)relief pe conglomerate:centru ,fli :E)
Ceahlu)alunecri de teren pe m fliului
Paralelismul culmilor:Obcinele Bucovinei;fragmentare
ridicat(deprsiunea Giurgeu-Ciuc-Comneti)
1954,Ciuca
Rel.pe fli,relief pe conglomerate-M Ciuca
N-S,NELipsa reliefului vulcanic,lipsa rocilor cristaline,
SV,V-E
fragmentare ridicat(depresiunea Braov pe Olt i
afluientul Rul Negru
CARPAII MERIDIONALI-Valea Prahovei-Culoarul Timi-Cerna -Bistra
2505,Vf.Omu
Relief glaciar modelat n cuaternar,pe conglomerate(Sfinx i babe),suprafee
N-S,V-E,
Masivitate,conglomerate,calcare ,roci cristaline-M Leaota
de modelare policiclic bine pstrate,relief carstic(Cheile Ialomiei,M Piatra
Craiului,Cul.Rucr Bran)
2544Relief glaciar(lacuri:Blea-Capra-Podragu) suprafee de nivelare(Iezer Ppua) V-E
Masivitate,fragmentare redus(depresiune Lovitei pe
Moldoveanu,2535Olt,Culoarul Oltului:Turnu Rou-Cozia)roci
Negoiu
cristaline,granite,gnaise
2519,Parng
Relief glaciar(Complexul Glcescu)rel.carstic(cheile olteului,Petera
V-E; NV- Masivitate,fragmentare redus(depres.Petoani pe Jiu,
Muierii)suprafee de nivelare
SE :NEdepres.Haeg-Strei)roci cristaline,granite,calcare
SV
2509-Peleaga,2291- Relief glaciar(Bucura,Znoaga)rel.carstic-M Vulcan,Mehedini,suprafee de
NE-SV
Masivitate,fragmentare redus(culoarul Timi Cerna in
Gugu
nivelare
vest,depres. Petroani-pe Jiu)calcare,roci cristaline
CARPAII OCCIDENTALI-Valea Dunrii-Valea barcului
1446Relief carstic(cheile cara,Mini,nerei)relief pe roci cristaline
Scad altimetric E-V,mozaic
Semenic(Piatra
petrografic(calcare,r.vulcanice-M
Goznei)
Dognecei,cristale_fragmentare ridicat-(depres.CaraEzeri,Almj,)n sud-Defileul dunrii-cel mai lung din
Europa-144km
1374-Padeu
Relief pe roci cristaline,marmura,rel.carstic
E-V
Caracter izolat
1849-Bihor
Rel.carstic( Platoul Padi-Cetile Ponorului,Petera Scrioara
E-V,N-S,
Mozaic petrografic,fragmentare ridicat datorit
,Meziad,Urilor, Cheile Turzii) rel vulcanivNV-SE ,
ptrunderii depresiunilor golf:Zarand,Beiu,Vad-Borod)
M.Metaliferi(Detunatele)fli(MTrascu)pe roci cristaline (M Vldeasa
NE-SV
Gilu)
DEPRESIUNEA COLINAR A TRANSILVANIEI
10802 iruri de depresiuni (Bistria,Praid,Odorhei,Cristuru secuiesc etc)desprite de 2 iruri de dealuri(Biche,iclod,ieu etc)cute diapire-Praid
Becheci(Biche)
Depresiuni submontane formate prin eroziune i acumulri piemontane de catre Olt(Fgra) i Cibin(Sibiu),cute diapire-Ocna sibiului
832-Dl Feleacului

Depresiuni submontane formate prin eroziune i acumulri piemontane de ctre Mure i Arie(Alba Iulia-Turda)Agrij-Alma ntrerupte de
dealuri:Mhceni,Feleacului

Podiul Somean
(NV-Podiului Transilvaniei)
Cmpia Transilvaniei
Podiul Trnavelor

500-650m

Relief deluros,nisipuri ,petriuri ,gresii

Relief deluros,domuri gazeifere,alunecri masive-glimee,datorit substratului argilo-marnos


Dealuri orientate E-V,domuri gazeifere,relief structural,alunecri de teren
SUBCARPAII
Subcarpaii moldovei
911-Dl Pleu
Un singur ir de depresiuni submontane(Neam,Cracu Bistria ,Tazlu-Cain)un singur ir de dealuri(Pleu,dl Bistriei,Pietricica etc),formai prin cutarea
Valea Moldovei-Valea
stratelor sedimentare(marne,argile,gresii,nisipuri,pietriuri) n timpul ultimelor faze orogenice carpatice;alunecri de teren pe versani,cute diapire-Tg
Trotuului
Ocna
Subcarpaii Curburii
996m-Mg.Odobeti
Cel mai complrx sector prin structur,forma curbat,ptrunderea munilor sub form de pinteni:Ivneu(,alctuii din fli)2 iruri de dealuri(Mg.
Odobeti,Dl.Dlma,Istria etc).-2 iruri de depresiuni:Vrancea pe Putna,Ptrlagele pe Buzu,Vlenii de Munte pe Teleajen,Cmpina pe Prahova,Pucioasa
pe Ialomia etc) o uoar nlare ,cute diapire-Slnic,alunecri de teren ,vulcani noroioi
Subcarpaii Getici
1218-Dl Chicioara
2 iruri de dealuri -2 de depresiuni paralele cu munii,cel mai jos sector ca alt.medie dei cuprinde cele mai nalte dl.subcarpatice:Chicioara,Mu1018m,dealuri pe structur monoclinal(Muscelele argeului)cea mai tipic depresiune intracolinar :Tg Jiu- Cmpu Mare:depresiunea submontan
formeaz un uluc la poalele munilor la Vest de Olt-Depresiunea subcarpatic oltean;cute diapire_Ocnele mari,alunecri de teren,relief structural
DEALURI DE VEST
Valea Dunrii- Valea Someului,caracter piemontan,roci sedimentare:nisipuri pietriuri mguri cristaline(pe alocuri) i eruptive,dealuri fragmentate,alt-300-500m,caracter discontinuu,subdiviziuni:Dl.Banatului cu
Dl Lipovei;Dl. Criene ,Dl.Silvano-Someene
PODIUL MOLDOVEI
Podiul Sucevei,n NV
688,Dl.Ciungi,
Dealuri dispuse V-E i depresiuni de tip subcarpatic ,interfluvii netede ,roci mai dure,relief structural(cueste,platouri structurale)
Cmpia Moldovei
200-300m
Dealuri domoale,relief structural,alunecri de teren,toreni
Podiul Brladului
500m n N-300m -S Podi n N(Central Moldovenesc) coline prelungi spre sud(Colinele Tutovei)cu orientare N-Srelief structural(,cueste,platouri structurale)
PODIUL DOBROGEI
Masivul nord-dobrogean
467-Vf.Greci,M
Unitate de orogen:M Mcin-orogeneza hercinic,format din granite,bazalte isturi,relief ruiniform,versani cu grohoti culmile Pricopan,Niculiel
Mcin
Dl.Tulcei;depresiunea Nalbant;Pod Babadag-rel carstic,400m,
Pod. Casimcei-orog .baikalian /celedonic,cele mai vechi roci la suprafa-isturi verzi ,platou vlurit,
Podiul Dobrogei de Sud
Sub 200m
Unitate de platform,Relief neted,uor vlurit,alc. Din calcare(rel.carstic-petera Gura dobrogei) ,gresii acoperite de loess(relief de sufoziune i tasare)
PODIUL GETIC
ntre Dmbovia i Dunre,piemont tipic alc din nisipuri i pietriuri de Cndeti(plus argile ,gresii,marne),nclinare N-S: 750m n N,300 m n S,interfluvii uor rotunjite in N care se lesc spre sud
(platformele:Strehaia,Jiului,Olteului,Cotmeana,Argeului,Cndeti) alunecri de teren,toreni pe versani,(substratul argilos)
PODIUL MEHEDINI
ntre Motru i Dunre,cea mai mic unitate de podi,aspectoriginal:se aseamn cu munii prin genez,structura cutat,petrografie(roci cristaline i calcare) dar are altitudini(500-600m) i aspect de podi ;relief
de dealuri numite cornete ,platouri depresionare cu relief carstic(cmpuri de lapiezuri,doline-Lacul Ponoare ,sohodoluri-vi seci,poduri naturale-Ponoare,peteri-Topolnia)
400-600m
700 E-450 SV

Cmpia Olteniei
Sectorul Olt- Arge
Sectorul la est de Arge

50-100m
300m C.Piteti

Cmpia Brgan
Sectorul Estic

30-40m
10-20m Cp
Siretului Inferior

CMPIA ROMAN
Cel mai vechi sector,cel mai ngust,dune de nisip(relief eolian)terase(relief fluviatil),la vest de Olt
Cp.piemontane(Piteti) i tabulare,(aspect de platou)-Boian,Gvanu-Burdea,BurnazCmpii piemontane nalte:Trgovite-Ploieti,cmpii de subsiden-Titu Gherghiei,Cmpii tabulare:Vlsiei,Mostitei,Clnu cu forme de sufoziune i
tasare in loess,relef fluviatil(lunci,terase, limane fluviatile)
Cp.tabular tipic,cea mai mare grosime a stratului de loess-40m,Forme de sufoziune i tasare(crovuri,gvane ,padine)dune de nisip
Cp .piemontane-Cp Rmnicului,Cp de subsiden:Buzului,Siretului Inferior,Cp.tabulare:Tecuci cu dune de nisip(rezervaia Hanu Conachi),Brilei

CMPIA DE VEST
De la Dunre pn la Tur;fie ngust-20-60km;nclin V-E(n vest-trapta nalt:Cp.Vingi,Arad.etc,n est treapta joas-,de subsiden: Cp.Timi,Criuri,Some )cmpie de acumulare fluvio lacustr(lacul Panonic)
alt.80 (Cp.Timiului)-174m (Cp.Vingi) nisipuri,pietriuri ,loess,dune de nisip-Cp Carei