Sunteți pe pagina 1din 3

AUTORITATEA NATIONALA

SANITAR VETERINAR I
PENTRU SIGURAN A
ALIMENTELOR

PROCEDUR SPECIALA
PRIVIND VERIFICAREA
CONDITIILOR DISPUSE PRIN
AUTORIZARE PRECUM SI
ACTIUNILE SANITARE
VETERINARE IN FERMELE
DE PASARI

Cod PS 008.5

Edi ia : 1
Revizia : 0
Data :14.01.2008
Ex. nr. 0

Pag. 1 din 3

PROCEDUR SPECIALA PRIVIND VERIFICAREA RESPECTARII CONDITIILOR DE


AUTORIZARE SANITARA VETERINARA SI A ACTIUNILOR SANITARE
VETERINARE IN FERMELE DE PASARI

INDICATORUL REVIZIILOR I APROB RILOR


Nr.
Crt.

Edi ia
Revizia

Data
aplic rii

Capitolul,
subcapitol
Pagina
(modificat,
ad ugat)

Elaborat

NOT : Acest document este proprietatea ANSVSA

Nume, Prenume, Semn tur


Verificat

Aprobat

AUTORITATEA NATIONALA
SANITAR VETERINAR I
PENTRU SIGURAN A
ALIMENTELOR

PROCEDUR SPECIALA
PRIVIND VERIFICAREA
CONDITIILOR DISPUSE PRIN
AUTORIZARE PRECUM SI
ACTIUNILE SANITARE
VETERINARE IN FERMELE
DE PASARI

Cod PS 008.5

Edi ia : 1
Revizia : 0
Data :14.01.2008
Ex. nr. 0

Pag. 2 din 3

1. OBIECT
Prin constituirea fermelor pentru cresterea si exploatarea pasarilor s-au creat unitati
epidemiologice distincte, motiv pentru care trebuiesc luate masuri de prevenire riguroase pentru
evitarea introducerii in aceste unitati de boli infectocontagioase care pot afecta sanatatea omului si
nu in ultimul rand pot conditiona existenta obiectivului insusi precum si salubritatea materiilor
prime dirijate pentru procesare catre industria alimentara.
2. SCOP
Realizarea unor inspectii obiective, eficiente si obligatorii, uniforme pe tot teritoriul national,
care sa identifice eventualele abateri de la legislatia sanitara veterinara.
3. DOMENIU DE APLICARE
Activitatea Serviciului de Inspectie din cadrul DSVSA judetene/municipiul Bucuresti.
4. BAZA LEGISLATIVA
Vezi ANEXA 001 legislatie aferenta proceduri generale si operationale.

5. DEFINI II I PRESCURT RI
Conform definitiilor din actele normative in vigoare.
6. DESCRIEREA PROCEDURII
Inspectia intr-o ferma poate fi de doua feluri: inspectie de fond sau inspectie pe tematici
restranse, cum ar fi bolile din lista Asi B sau alte tematici specifice.
Aceasta procedura se refera la inspectia de fond si va avea la baza Ghidul de inspectie PG
001 G - 5
Aceasta fisa nu va fi folosita pentru exploatatiile non pofesionale, pentru acestea se vor
intocmii note de inspectie
In timpul pregatirii inspectiei se vor solicita si se vor studia la Serviciul de sanatatea
animalelor urmatoarele:
- dosar cu legislatia in domeniu (se face referire la pasari);
- dosar cu instruirile facute cu medicii veterinari sau agenti economici;
- catagrafia efectivelor de pasari pe speci;
- catagrafia unitatilor de profil din judetul respectiv (registru de autorizari);
- programarea, defalcarea si urmarirea realizarii Programului strategic;
- corespondenta cu ANSVSA, alte DSVSA uri sau alte institutii pe probleme de sanatate la
bovine;

AUTORITATEA NATIONALA
SANITAR VETERINAR I
PENTRU SIGURAN A
ALIMENTELOR
Cod PS 008.5

- situatia epidemiologica privind efectivele de pasari

7. RESPONSABILITATI
Conform fiselor de post.
8. INREGISTRARI
Nota de Inspectie
9. ANEXE
Opis legislatie Anexa PG cod A 001

PROCEDUR SPECIALA
PRIVIND VERIFICAREA
CONDITIILOR DISPUSE PRIN
AUTORIZARE PRECUM SI
ACTIUNILE SANITARE
VETERINARE IN FERMELE
DE PASARI

Edi ia : 1
Revizia : 0
Data :14.01.2008
Ex. nr. 0

Pag. 3 din 3