Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie contabila

1. Inregistrarea clientilor incerti prin decizie a


administratorului societatii, la propunerea
compartimentului financiar-contabil:
4118 = 4111
"Clienti incerti sau in litigiu" "Clienti"

2. Constituirea unei ajustari pentru deprecierea creantelor:


6814 = 491
"Cheltuieli de exploatare "Ajustari pentru deprecierea
privind ajustarile activelor circulante"
pentru deprecierea activelor circulante"
3. Scoaterea din activ a creantelor incerte, in baza deciziei
administratorului societatii cu avizul conducatorului
compartimentului financiar-contabil si al conducatorului
compartimentului juridic
654 = 4118
"Pierderi din creante " Clienti incerti sau in litigiu "
si debitori diversi"
In cazul creantelor pentru care a fost pronuntata hotararea
judecatoreasca de inchidere a procedurii prevazute de
Legea 85/2006 privind procedura insolventei, hotarare
ramasa definitiva si irevocabila,se va ajusta baza de
impozitare a taxei pe valoarea adaugata:

4427 = 4118
"TVA colectata" " Clienti incerti sau in litigiu "
4. Anularea ajustarii pentru deprecierea creantelor:
491 = 7814
"Ajustari pentru deprecierea "Venituri din ajustari pentru
deprecierea
activelor circulante" activelor circulante"