Sunteți pe pagina 1din 7

Contabilitatea salariilor

1. Prezentarea si functionarea conturilor


Salariul care se plateste personalului reprezinta atat o componenta a valorii adaugate cat si o
cheltuiala de productie.
Operatiile care trebuie inregistrate in contabilitate in legatura cu salariile pot fi grupate in
urmatoarele categorii:
1. Operatii referitoare la reflectarea in contabilitate a salariilor sub aspectul obligatiei
intreprinderii fata de personal pe de o parte si sub cel al salariilor ca parte componenta a
costurilor productiei pe de altarte.
2. Operatii privind decontarea salariilor cu personalul intreprinderii care constau din:

ridicarea de la banca a sumelor neceare si plata avansului chenzinal;

inregistrarea retinerilor din salarii si stabilirea sumelor de plata la chenzina a doua;

ridicarea de la banca a sumelor ce trebuie platite la chenzina a doua.

3. Operatii de decontare cu alte verigi si cu tertii privind sumele retinute de intreprindere din
retributii si anume:

la bugetul statului (impozitul pe salarii);

la bugetul asigurarilor sociale;

catre alti creditori

4. Operatii privind plata concediilor si constituirea provizioanelor;


5. Incasarea si plata alocatiilor pentru copii, care se acopera de la bugetul de stat.
Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde drepturile de salarii,
sporurile, adaosurile, premiile si alte sume datorate de unitatea patrimoniala
personalului potrivit contractului de munca.
In contabilitate se inregistreaza distinct ajutoarele materiale stimulentele din
profitul net realizat, precum si avansurile acordate personalului.
Drepturile salariale neridicate in termen de trei zile se inregistreaza intr-un
cont distinct, de persoane.
Retinerile din salarii pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau alte obligatii
ale salariatilor fata de terti - pensii alimentare si altele - se efectueaza numai in
baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale.

Documentele justificative pe baza carora se inregistreaza salariile si alte


drepturi de personal sunt: statul de salarii, lista de avans chenzinal, fisa de
evidenta a salariilor, ordin de deplasare, decont de cheltuieli etc.
Contabilitatea operatiilor legate de calculul si plata drepturilor salariale, se tine cu ajutorul
conturilor prevazute in proiectul Planului de conturi general in grupa "42" - Personal si
conturi asimilate.
GRUPA 42
Contul 421 - "PERSONAL-REMUNERATII DATORATE" este folosit pentru a tine evidenta
salariilor cuvenite personalului. Este un cont pasiv si se crediteaza cu salariile si alte drepturi
cuvenite personalului (prin debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului") si
se debiteaza cu retinerile din salariile datorate, retineri care reprezinta avansuri acordate
personalului, sume datorate de salariati tertilor, contributia personalului pentru pensia
suplimentara, pentru ajutorul de somaj, impozitul pe salarii, se debiteaza cu salarii si alte
drepturi neridicate in termen legal, cu salariile nete achitate personalului. Soldul este creditor
si reprezinta salariile datorate personalului.
Contul 423 - "PERSONAL - AJUTOARE SI PROTECTIE SOCIALA" este folosit pentru a
tine evidenta ajutoarelor de boala pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru
ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare pe care le acorda unitatea
patrimoniala, care se suporta din contributia pentru asigurari sociale. Are functie de pasiv,
se crediteaza cu sumele brute datorate personalului pe baza statelor de plata reprezentand
ajutoare materiale suportate din contributia unitatii pentru asigurari sociale precum si cele
acordate potrivit legii, pentru protectia sociala. Se debiteaza cu platile in numerar catre
personal sub forma de ajutoare materiale si protectia sociala cu retinerile din ajutoare
materiale si impozitele aferente.
Contul 425 - "AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI" are functie de activ si se
foloseste pentru a tine evidenta avansurilor acordate personalului. Se debiteaza cu sumele
acordate drept avans si se crediteaza cu sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare
maretiale cu ocazia lichidarii drepturilor banesti lunare cuvenite personalului.
Soldul reprezinta sumele acordate drept avans in cursul lunii.
Contul 426 - "DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE" - este un cont de pasiv si tine
evidenta salariilor neridicate in termenul legal de personal. Se crediteaza cu salariile datorate
personalului, dar neridicate in termenul legal si se debiteaza in momentul achitarii lor sau prin
transferul la bugetul de stat sau ca ???? exceptionale ale gestiunii curente.
Contul 427 - "RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR" - este un cont de pasiv si
tine evidenta sumelor retinute din salarii si datorate tertilor sub forma de chirii, cumparari cu
plata in rate. Se crediteaza cu sumele retinute din salarii dar datorate tertilor si se debiteaza in
momentul transferarii sau platii acestor sume catre beneficiari. In cazul in care la inchiderea
exercitiului exista drepturi salariale sau obligatii ale salariatilor care nu au fost inregistrate,
dar determinarea cheltuielilor si veniturilor exercitiului respectiv necesita evidenta pentru
exercitiul expirat, se foloseste

Contul 428 - "ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL" - este un


cont bifunctional. In creditul lui se inregistreaza sumele datorate salariatilor pentru care nu sau intocmit state de plata determinate de activitatea exercitiului care urmeaza sa se inchida
prin debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului" precum si cu sumele incasate
de la salariati evidentiate anterior in acest cont. In debit se inregistreaza sumele achitate
personalului evidentiate anterior in acest cont (prin debitul contului 531) si sumele datorate de
catre personal reprezentand chirii si consumuri care se fac venit la unitatea patrimoniala
precum si eventualele sume datorate privind debite, remuneratii, sporuri sau adaosuri
necuvenite (prin creditul contului 758, 706, 708).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate salariatilor iar soldul debitor sumele
datorate de salariati.
2. APLICATII PRACTICE
1. Inregistrarea salariilor si a altor drepturi accesorii salariilor in ultima zi a lunii:
2. Retineri din salariu conform statelor de plata;
- avans chenzinal

1.000.000

- rate in favoarea tertilor

500.000

- debite

300.000

- pensie suplimentara
- fond somaj

50.000
5.000

- impozit salarii
TOTAL RETINERI
421 = %

200.000
2.055.000
2.055.000

425

1.000.000

427

500.000

428.2

300.000

431.2

50.000

437.2

5.000

444
3. Sume neridicate de personal, la chenzina a II-a:

200.000

421 = 426

100.000

4. Achitarea salariilor (chenzina a II-a) si accesoriile la salarii nete:


421 = 531.1

5.000.000

5. Virarea drepturilor in conturile de card ale salariatilor;


421 = 512.1

5.000.000

6. Retinerile de ajutoare (numai asupra celor suportate din CAS):


423 =

300.000

- salariul in natura

425

100.000

- bonuri de masa

427

10.000

- drepturi de transport

428.2

20.000

431.2

30.000

437.2

40.000

444

100.000

7. Evidentierea drepturilor salariatilor (obligatiile unitatii - micsorarea fondului de participare


la profit)
112 = 424

100.000

8. Evidentierea platii drepturilor nete


424 = 531.1

100.000

9. Plata avansului chenzinal


425 = 431.1

500.000

10. Plata retinerilor prin cont curent


427 = 512.1

200.000

GRUPA 43 "CONTABILIZAREA DECONTARILOR PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE


SI CU BUGETUL STATULUI"

Contul 431 - "ASIGURARI SOCIALE" reflecta decontarile privind contributia intreprinderii


la asigurarile sociale precum si contributia salariatilor pentru pensia suplimentara. Este un
cont de pasiv si se crediteaza cu sumele calculate de intreprindere pe cele 2 destinatii:
- contributia unitatii datorata asigurarilor sociale (prin debitul contului 645);
- contributia personalului datorata pentru pensia suplimentara (prin debitul contului 421).
Se debiteaza cu sumele virate asigurarilor sociale reprezentand contributia unitatii
patrimoniale, precum si contributia salariatilor pentru pensia suplimentara datorata
asigurarilor sociale (prin creditul conturilor 512 si 531). Se maidebiteaza cu sumele datorate
personalului ce se suporta din bugetul asigurarilor sociale (prin creditul contului 423).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.
Contul 437 - "AJUTOR DE SOMAJ" este destinat a tine evidenta decontarilor privind
ajutorul de somaj datorat de unitatile patrimoniale precum si a sumelor datorate de salariati in
acest fond.
Este un cont de pasiv. In creditul lui se inregistreaza sumele datorate de unitate si de personal
(prin debitul conturilor 645 si 421), iar in debit se inregistreaza sumele virate pentru cele doua
componente (prin creditul contului 512) precum si sumele acordate salariatilor, potrivit legii
din fondul de ajutor de somaj (prin creditul contului 531).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate si nevirate la fondul de ajutor de somaj.
Contul 438 - "ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE" - divizat pe doua conturi sintetice
de gradul II si anume:
4381 - "ALTE DATORII SOCIALE"
4382 - "ALTE CREANTE SOCIALE"
Tine evidenta datoriilor de achitat sau a creantelor de incasat prin contul asigurarilor sociale,
aferente exercitiului in curs precum si plata acestora.
Soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale.
APLICATII PRACTICE
1. Se inregistreaza contributia intreprinderii la asigurarile sociale - 500.000 lei si la
constituirea fondului de somaj - 100.000 lei
645 = %

600.000

(6451) 4311

500.000

(6452) 4371

100.000

2. Se vireaza din contul bancar sumele datorate de intreprindere prin retinerilor din salariiile
personalului (inregistrari in exercitiul anterior) si din contributia proprie.
% = 5121

320.000

4311

200.000

4312

45.000

4371

60.000

4372

15.000

3. Valoarea CAS pentru pensia suplimentara asupra drepturilor salariatilor


421 = 4312

500.000

4. Sumele reprezentand ajutoarele materiale de platit din asigurarile sociale.


4311 = 423

50.000

5. Sumele virate la bugetul asigurarilor sociale.


4312 = 5121

30.000

6. Sumele datorate de unitate pentru constituirea fondului de somaj asupra salariilor brute 1.000.000 lei.
6452 = 4371

50.000

7. Sumele datorate de salariati prin retineri din salarii din salariul brut.
421 = 4372

10.000

8. Sumele platite de unitate salariatilor.


4371 = 5311

10.000

"CHELTUIELI CU SALARIILE"
Din categoria cheltuielilor de exploatare fac parte si cheltuielile cu impozitele, taxele si
varsamantelel asimilate. Ele se refera la sumele datorate bugetului statului reprezentand
impozitul suplimentar pentru depasirea fondului total destinat platii salariilor (contul 631) si
alte impozite si taxe (635).
In unele sectoare de activitate in structura costului de productie o pondere importanta o au
cheltuielile cu personalul, reflectate in contabilitate de contul 641 "Cheltuieli cu salariile
personalului" si contul 645 "Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala".

In debitul contului 641 se inregistreaza valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite


personalului din cadrul unitatii, iar in debitul contului 645 contributia unitatii la asigurarile
sociale si la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj.
Toate aceste conturi se debiteaza pe parcursul lunii cu categoriile de cheltuieli respective si
se crediteaza la finele lunii prin preluarea valorii cheltuielilor in contul 121 "Profit si
Pierdere" in vederea calcularii exercitiului. In urma acestei operatii, conturile de cheltuieli nu
mai prezinta sold.
APLICATII PRACTICE
1. Inregistrarea sumelor datorate colaboratorilor pentru prestatii efectuate.
% = 401

119.000

621

100.000

4426

19.000

2. Inregistrarea impozitului suplimentar pentru depasirea fondului de slarii admisibil (suportat


de unitate).
631 = 444

200.000

3. Varsarea la bugetul statului a impozitului suplimentar


444 = 5121

200.000

4. Inregistrarea la sfarsitul exercitiului incheiat a drepturilor de personal pentru care nu s-au


intocmit state de plata
641 = 4281

100.000

5. Inregistrarea CAS - contributia unitatii


6451 = 4311

300.000

6. Inregistrarea contributiei unitatii la constituirea fondului de somaj


6452 = 4371

100.000

7. Inregistrarea unor sume ce se acorda personalului pentru protectia sociala


6458 = 423

50.000