Sunteți pe pagina 1din 4

Legislaie

Decizia ORDA NR 3/1997 publicata in M. OF nr.58/08.04.1997


UCMR-ADA a fost avizata sa functioneze ca organism de gestiune colectiva a drepturilor
patrimoniale de autor in domeniul muzical prin Decizia ORDA NR 3/1997 publicata in M. OF
nr.58/08.04.1997.
Televiziune Radio
Decizia ORDA nr. 170/2007 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Hotrrii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei avnd ca
obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de ctre organismele de televiziune.
Decizia ORDA nr. 41/2008 privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Deciziei civile nr. 271A din 2 noiembrie 2007 i a ncheierii privind ndreptarea erorii materiale
strecurate n dispozitivul Deciziei civile nr. 271 din 2 noiembrie 2007 ale Curii de Apel Bucureti
Secia a IX-a civil i pentru cauze privind proprietatea intelectual.
Decizia ORDA nr. 432/2006 privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Protocolului avnd drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor
muzicale de ctre organismele de radiodifuziune.
Retransmitere Cablu
Decizia ORDA nr. 336/23.12.2010 prin care se desemneaza organismul de gestiune colectiv
Uniunea Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia Asociaia pentru Drepturi de Autor
(UCMR-ADA), cu sediul n municipiul Bucureti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector
al remuneraiilor cuvenite autorilor de opere muzicale pentru retransmiterea prin cablu a acestor
opere, conform Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi
de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata in baza
Deciziei ORDA nr.327/15.12.2010 in M.Of. nr.861 din 22/12/2010
Decizia ORDA nr. 60/2009 prin care se desemneaza organismul de gestiune colectiv Uniunea
Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia Asociaia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA),
cu sediul n municipiul Bucureti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector unic al
remuneraiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru
retransmiterea prin cablu, stabilite prin metodologia publicat, potrivit Deciziei directorului general
al Oficiului Romn pentru Drepturile de Autor nr. 44/2009, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, Nr.227/07.04.2009.
Decizia ORDA nr.44/2009 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a Hotararii
arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea
remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru
retransmiterea prin cablu , publicata im n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
Nr.227/07.04.2009.
Decizia ORDA nr.124/2005 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Protocolului referitor la Metodologia privind utilizarea de retransmitere prin cablu a operelor
muzicale, audiovizuale, cinematografice, scrise, plastice, a fonogramelor publicate n scop
comercial sau a reproducerilor acestora, preluate din radiodifuzri iniiale, i a tabelului cuprinznd
drepturile patrimoniale cuvenite titularilor de drepturi de autor i titularilor de drepturi conexe
dreptului de autor, pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i
drepturile conexe, cu modificrile i completrile ulterioare.
Decizia ORDA nr.135/2005 prin care se desemneaz organismul de gestiune colectiv Uniunea
Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia Asociaia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA),
cu sediul n municipiul Bucureti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector unic al

remuneraiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru retransmiterea prin cablu, stabilite prin
metodologia publicat, potrivit Deciziei directorului general al Oficiului Romn pentru Drepturile
de Autor nr. 124/2005, n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005.
Cinematografe
Metodologia privind comunicarea publica a operelor muzicale prin proiectia publica a
operelor cinematografice publicata prin Decizia ORDA nr. 87/09.07.2013, publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 468/29.07.2013.
Decizia ORDA nr.442/2006 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Protocolului avnd drept obiect Metodologia privind comunicarea public a operelor muzicale prin
proiecia public a operelor cinematografice.
Fonograme Videograme
Decizia ORDA nr.232/2008 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Hotrrii arbitrale din 15 decembrie 2008 avnd ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei
privind remuneraiile reprezentnd drepturile patrimoniale ale autorilor pentru reproducerea
operelor muzicale pe nregistrri sonore, cu modificarile publicate in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr 803 din 2 Decembrie 2010, prin Decizia ORDA 311/12-11-2010.
METODOLOGIE privind remuneraiile reprezentnd drepturile patrimoniale ale autorilor
pentru reproducerea i distribuirea operelor muzicale pe nregistrri audiovizuale publicata in
M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 526 din 26.07.2011, prin Decizia Directorului General al ORDA
nr.223/2011, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia civila nr.113A din 09.07.2012 a
Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala, conflicte de
munca si asigurari sociale publicata prin Decizia Directorului General al ORDA nr.246/2012 in
M.Of. al Romaniei nr.181/10.01.2013.
Decizia ORDA nr.138/2009 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, a Metodologiei
privind remuneratiile reprezentand drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerile pe
videograme ale operelor muzicale utilizate in cadrul operelor audiovizuale, altele decat
videoclipurile muzicale, concertele si inregistrarile audiovizuale continand biografii ale unor artisti
interpreti sau trupe de muzica.
Decizia ORDA nr.237/2005 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a
Protocolului referitor la Metodologia privind remuneraiile reprezentnd drepturi patrimoniale de
autor pentru nregistrrile audiovizuale ale operelor muzicale pe suporturi.
Decizia ORDA nr.9/2006 privind desemnarea organismului de gestiune colectiv Uniunea
Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia Asociaia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA)
drept colector al remuneraiilor cuvenite titularilor de drepturi pentru nregistrrile audiovizuale ale
operelor muzicale pe suporturi.
Ambiental + Concerte, spectacole, cluburi, discoteci si alte manifestari artistice
Decizia ORDA nr. 198/2012 privind modificarea in parte a Horararii Arbitrare din 30.09.2011,
avand drept obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor
de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor
muzicale in scop ambiental, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
780/20.11.2012.
Decizia ORDA nr.266/04.10.2011 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I
nr.710/07.10.2011 a Metodologiei privind remuneratiile cuvenite titularilor de drepturi de autor de
opere muzicale pentru comunicarea publica a operelor muzicale in scop ambiental, in vigoare
incepand cu data de 07.10.2011.
Decizia ORDA nr. 365/2006 privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.
857/19.10.2006 a Protocolului avnd drept obiect Metodologia privind utilizarea operelor muzicale
prin comunicare public i remuneraiile reprezentnd drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de

opere muzicale Titlul I, in vigoare pana la data de 06.10.2011


Decizia ORDA nr.203/2011 privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
nr.420/16.06.2011 a Deciziei Civile 139A/03.05.2011 pronuntata in dosarul nr.4504/2/2010 al Curtii
de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a Civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, prin care sa schimbat in parte Metodologia publicata prin Decizia ORDA nr.189/2010 in M.Of
nr.314/13.05.2010, in vigoare incepand cu data de 16.06.2011
Decizia ORDA 189/2010 privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
nr.314/13.05.2010 a Metodologiei privind remuneratiile pentru comunicarea publica a operelor
muzicale in concerte, spectacole ori manifestari artistice, in vigoare pana la data de 15.06.2011.
Internet, tonuri de apel si tonuri in asteptare
HOTRREA ARBITRAL din 30 Martie 2010 privind Metodologia pentru utilizarea operelor
muzicale pe Internet i drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor, publicata
prin Decizia ORDA nr.180/2010 in Monitorul Oficial nr. 273 din 27.04.2010, astfel cum a fost
modificata prin Decizia Curtii de Apel Bucuresti nr.114A/05.04.2011, publicata prin Decizia
ORDA nr.204/2011 in Monitorul Oficial nr.420/16.06.2011.
Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri in asteptare
pentru telefoanele mobile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.381/07.06.2012 prin
Decizia ORDA nr.70/2012, astfel cum a fost modificata in parte prin Decizia Civila
nr.146A/11.10.2012 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX-a Civila, pentru cauze
privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr.5546/2/2012,
publicata in Monitorul Oficial al Romniei, Partea I nr.340/13.12.2012, prin Decizia ORDA nr.
247/2012.
UCMR-ADA a fost desemnata colector al remuneraiilor cuvenite titularilor de drepturi de
autor de opere muzicale pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel sau ca tonuri n
ateptare pentru telefoanele mobile prin Decizia ORDA nr.114/2012, publicata in M. Of.
Partea I nr.423/26.06.2012.
Decizii care au fost in vigoare pana la date de 30.06.2012:
Decizia ORDA nr.192/2005 privind desemnarea organismului de gestiune colectiv Uniunea
Compozitorilor i Muzicologilor din Romnia Asociaia pentru Drepturi de Autor (UCMR
ADA) drept colector al remuneraiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor pentru utilizarea
operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile i pe Internet.
Decizia ORDA nr.174/2004 privind publicarea n Monitorul Oficial al Romniei a hotrrilor
arbitrale nr. 1/2004 i nr. 2/2004.
HOTRREA ARBITRAL Nr. 1 publicata prin Decizia ORDA nr.174/2004 Anexa Nr. 1
privind Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile
i drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor.
Copie privata
Decizia ORDA nr.107/2005 pentru publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a Listei
suporturilor i aparatelor pentru care se datoreaz remuneraia compensatorie pentru copia privat
pentru operele reproduse dup nregistrri sonore sau audiovizuale, precum i a cuantumului acestei
remuneraii i a Hotrrii arbitrale din data de 28 aprilie 2005
Colector unic UPFR Decizia ORDA nr. 156 din 25 iulie 2005.
Legea 8/1996 (actualizata)
LEGEA Nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, actualizata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Decret-Lege privitor la perceperea dreptului de autor pentru executarea in public a operelor
muzicale (1942)

Inca din anul 1942, drepturile de autor pentru utilizarea operele muzicale in scop ambiental au fost
protejate prin Decretul-Lege privitor la perceperea dreptului de autor pentru executarea in
public a operelor muzicale.

S-ar putea să vă placă și