Sunteți pe pagina 1din 1

Sectiunea 2-2

Scara 1:50

10

35

35

5 Etr.8PC52 L=118cm
2

35

35

35

298

8 814PC52 L=333cm

298

2 416PC52 L=333cm

3 Etr.8PC52 L=160cm

14

10

35

35

Etr. 5 208/10
Etr. 3 108/10

Etr. 5 128/15 Etr. 5 128/10


Etr. 3 68/15 Etr. 3 68/10

10

Etr. 5 128/10
Etr. 3 68/10

35

35

14

14

10

Armare stalpi
(11 buc.)

35

10

Scara 1:20

10

14
5 Etr.8PC52 L=118cm

390

7 814PC52 L=390cm

Sectiunea 1-1

EXTRAS DE ARMARE

Scara 1:20

Lungimi pe dimensiuni

35

10

14

14

35
7

35

35

35

10

213

6 814PC52 L=233cm

35

20
4

3 Etr.8PC52 L=160cm

14

Lungime

Calit
Otel

35

PC52
8

16

14

44

16

2.53

PC52

111.32

44

16

3.33

PC52

146.52

704

1.60

PC52

44

16

4.10

PC52

5 1408

1.18

PC52

88

14

2.33

PC52

205.04

88

14

3.90

PC52

343.20

88

14

3.33

PC52

293.04

Greutate pe ml (kg)

1126.40
180.40
1661.44

2787.84

841.28

438.24

0.395

1.208

1.579

1101.20 1016.27

691.98

10

10

Diametru

Total lungimi pe diametre (m)

35

20

233

1 416PC52 L=253cm

5 Etr.8PC52 L=118cm
Etr. 5 148/20
Etr. 3 78/20

Buc

10

Etr. 5 208/10
Etr. 3 108/10

Pos.

10

410

4 416PC52 L=410cm

Etr. 5 148/15
Etr. 3 78/15

Etr. 5 128/10
Etr. 3 68/10

Etr. 5 128/10
Etr. 3 68/10

Greutate pe diametru (kg)

14

GREUTATEA TOTALA

5 Etr.8PC52 L=118cm

UNIVERSITATEA ''OVIDIUS'' CONSTANTA


FACULTATEA DE CONSTRUCTII
Calitate
Proiectat
Desenat
Verificat

Nume Prenume
Ing. Trifan Mihai

Beton: C20/25
Otel: PC52
Ing. Trifan Mihai
ag=0.20g
Ing. Tepes Onea Florin
Clasa de importanta: III
Control STAS
Tc=0.7sec
Acoperirea cu beton: 25mm

Semnatura

PROIECT DE DIPLOMA

Sc:
1:50
1:20

2809.45 KG

Licenta

P.T.
PLAN ARMARE STALPI

Data:
06.2015

Plansa Nr.
R01