Sunteți pe pagina 1din 1

Drept procesual civil.

Subiecte de examen

1.
2.
3.
4.

Motivele de recurs. Motivele de apel.


Cererea in anulare. Motivele cererii in anulare (sunt 9)
Revizuirea. Motivele revizuirii
Termenele de exercitare ale apelului, recursului, cererii in anulare si a
revizuirii.
5. Contestatia la executare. Motive, termene, conditii.
6. Titlul executoriu.
Ce inseamna (definitie, notiune)?
Care sunt titlurile executorii?
7. Participantii la executarea silita.
Obligatiile susceptibile de executare silita (art. 628 CPC)
8. Competenta in materia executarii silite (art. 653 CPC)
9. Depunderea cautiunii.
Cand se depune?
Ce reprezinta in fapt cautiunea?
Exemple
Care este cuantumul cautiunii raportat la valoarea (art. 718 CPC).
10.Suspendarea executarii silite.
Notiunea suspendarii executarii silite
Categorii de suspendare (facultativa si obligatorie) art. 718 alin. 4 CPC
11.Efectele contestatiei la executare art. 719 CPC
12.Intoarcerea executarii
13.Ce este sechestrul asigurator? Conditii cu privire la ce se instituie sechestrul
asigurator (bunuri mobile si imobile)
14.Sechestrul judiciar. Conditii. Obiectul sechestrului judiciar.
15.Divortul. Motivele de divort. Instanta competenta sa judece divortul.
16.Ordonanta presedintiala. Conditii.
17. Cererile cu valoare redusa.