Sunteți pe pagina 1din 5

NOUTATI LEGISLATIVE

In Monitorul Oficial nr. 249 din 14 aprilie 2009 a fost publicata


O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si
reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Aceasta ordonanta aduce o serie
de modificari Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, astfel:

1. Modificari privind impozitul pe profit datorat - s-a introdus impozitul


minim care trebuie platit indiferent daca se realizeaza sau nu profit

Astfel, potrivit O.U.G. 34/2009, toti contribuabilii, persoane juridice


romane platitoare de impozit pe profit, au obligatia sa plateasca un
impozit minim, stabilit in functie de veniturile totale inregistrate in anul
anterior, in cazul in care acestea nu realizeaza profit impozabil in anul
curent, sau impozitul pe profit calculat este mai mic decat cel minim
prevazut de prezenta Ordonanta.

Impozitul minim datorat va fi stabilit in functie de veniturile totale


inregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, astfel:

Impozit minim
Venituri totale anuale
annual
(lei) (lei)
0 - 52.000 2.200
52.001 - 215.000 4.300
215.001 - 430.000 6.500
430.000 - 4.300.000 8.600
4.300.000 - 21.500.000 11.000
21.500.001 -
22.000
129.000.000
Peste 129.000.001 43.000

Cotele forfetare de impozit vor intra in vigoare incepand cu trimestrul al


II-lea al acestui an. Practic, incepand cu acest trimestru, toti contribuabilii
ar trebui sa plateasca cel putin impozitul minim, chiar daca acestia
inregistreaza pierdere sau valoarea veniturilor lor este 0 in acest
trimestru.
De exemplu, in cazul in care un contribuabil nu a realizat nici un fel de
venituri in anul precedent sau veniturile totale ale acestuia au fost de pana
la 52.000 lei impozitul minim datorat de acesta in anul urmator ar fi de
2.200 lei. Totusi, pentru anul 2009, impozitul minim se va calcula doar
pentru perioada mai - decembrie, prin impartirea impozitului minim,
determinat functie de veniturile anului anterior, la 12 si inmultirea cu 8.
Astfel, impozitul minim datorat de catre un contribuabil care in anul
anterior a avut venituri de pana la 52.000 lei pentru trimestrul al II-lea al
anului 2009 va fi in valoare de cel putin 367 lei, aceasta valoare fiind
calculata pentru lunile mai - iunie 2009 . In cazul in care impozitul pe
profit calculat potrivit prevederilor Codului fiscal pentru trimestrul al II-
lea va fi mai mare decat 367 lei, contribuabilul va datora bugetului de stat
impozitul cu valoarea cea mai mare.

Pentru trimestrele III si IV acest contribuabil va datora un impozit


minim de 550 lei/trimestru, in cazul in care in anul 2009 acesta realizeaza
pierdere sau impozitul pe profit calculat pentru aceste trimestre potrivit
Codului fiscal este mai mic decat valoarea minima.

Si contribuabilii nou-infiintati vor efectua plati anticipate in contul


impozitului pe profit la nivelul impozitului minim annual, impozitul
fiind cel aferent primei transe de venituri totale, recalculat in mod
corespunzator pentru perioada impozabila respectiva.

Astfel, in cazul in care un contribuabil s-a infiintat in anul 2009 si nu


realizeaza profit in acest an, impozitul minim datorat va fi de 367 lei pentru
trimestrul al II-lea si cate 550 lei pentru trimestrele III si IV. Incepand cu
anul urmator, vor fi luate in calcul veniturile totale realizate in anul
precedent.

2. Modificari privind deductibilitatea cheltuielilor - cheltuielile privind


combustibilul auto nu vor mai fi considerate cheltuieli deductibile la
calculul impozitului pe profit

In perioada 1 mai 2009 - 31 decembrie 2010 persoanele juridice


platioare de impozit pe profit si persoanele fizice care desfasoara
activitati independente nu mai au voie sa deduca cheltuielile privind
combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate care sunt destinate
exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata
care nu depaseste 3.500 kg si care nu au mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta
contribuabilului, cu exceptia situatiei in care vehiculele se inscriu in
oricare dintre urmatoarele categorii:

• vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si


protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de
desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru
a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de
vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
• vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv
pentru activitatea de taxi;
• vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv
pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

In ceea ce priveste vehiculele folosite de persoanele cu functii de


conducere si de administrare ale persoanei juridice, vor fi deductibile
doar cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
autoturismelor folosite de acestea, fara sa mai fie deductibile si
cheltuielile privind combustibilul. Cheltuielile de intretinere si reparatie
vor fi deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent
fiecarei persoane cu astfel de atributii.

3. Modificari privind rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe

Rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor,


efectuata dupa data de 1 ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul
profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor
privind activele cedate si/sau casate, se vor impozita concomitent cu
deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a
acestor mijloace fixe.

Astfel, in cazul in care o cladire care a fost reevaluata dupa data de 1


ianuarie 2004 este vanduta, rezerva din reevaluare va fi impozitata la
momentul scoaterii din gestiune a cladirii vandute, si nu la momentul
modificarii destinatiei rezervei asa cum era prevazut anterior. In acest caz,
contribuabilii nu mai pot beneficia de amanarea impozitarii surplusului din
reevaluare.

4. Modificari privind impozitul pe venitul microintreprinderilor: - si in


cazul microintreprinderilor a fost introdus impozitul minim datorat
Potrivit prezentei Ordonante, cota de impozitare pe veniturile
microintreprinderilor este de 3% in anul 2009, nefiind prevazute cote de
impozitare si pentru anii urmatori. Totodata, in cazul in care impozitul
datorat de microintreprinderi este mai mic decat impozitul minim anual,
(acelasi ca cel prevazut pentru platitorii de impozi pe profit), acestea vor fi
obligate la plata impozitului la nivelul acestei sume.

5. Modificari privind taxa pe valoarea adaugata - nu mai este permisa


deducerea TVA-ului aferent combustibilului si achizitiei autoturismelor

Au fost introduse limitari speciale ale dreptului de deducere a TVA-


ului pentru achizitia vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate
exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima
autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care nu au mai mult de 9 scaune
de pasageri, incluzand si scaunul soferului, cu exceptia vehiculelor care se
inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

• vehiculele sunt utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza


si protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de
desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru
a fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de
vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;
• vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plata,
inclusiv pentru activitatea de taxi;
• vehiculele sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plata,
inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre
scolile de soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de
leasing financiar sau operational;
• vehiculele sunt utilizate in scop comercial, respectiv in vederea
revanzarii.

Prin achizitie de vehicule se intelege cumpararea unui vehicul din


Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.

Prevederile referitoare la limitarea dreptului de deducere al TVA-ului


pentru achizitia de autovehicule nu se aplica pentru avansurile care au fost
achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau partiala a
vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora intervine dupa data de
1 mai 2009 inclusiv.
De asemenea nu mai este permisa nici deducerea taxei pe valoare
adaugata aferenta achizitiilor de combustibil destinat utilizarii
vehiculelor aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, cu
exceptia vehiculelor prevazute in categoriile anterioare.

Prevederile privind limitarea dreptului de deducere al TVA-ului pentru


autoturisme se vor aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

6. Modificari privind perioada fiscala din punct de vedere al TVA -


persoanele impozabile care platesc TVA trimestrial vor trece la plata TVA-
ului lunar in cazul in care fac achizitii intracomunitare

In cazul in care un contribuabil care depune decontul de TVA trimestrial


realizeaza o achizitie intracomunitara, acesta va trece din luna urmatoare la
depunerea lunara a decontului de TVA si implicit va fi obligat la plata
lunara a TVA-ului.

Acesti contribuabili trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul


fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele
lunii in care a avut loc achizitia intracomunitara.

7. Contraventii in cazul declaratiilor recapitulative - sunt prevazute noi


amenzi pentru nedepunerea declaratiei 390 sau depunerea acesteia cu
date eronate

Potrivit modificarilor, constituie contraventie nedepunerea la termen a


decaratiei recapitulative privind achizitiile si livrarile intracomunitare
(declaratia 390) precum si depunerea unor declaratii incorecte sai
incomplete. Aceste contraventii se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma
totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau din
diferentele declarate in plus, rezultate ca urmare a depunerii unor declaratii
incorecte ori incomplete. Practic, valoarea amenzii poate ajunge la 10,5%
din valoarea TVA-ului aferent achizitiei intracomunitare