Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC

ncheiat i nregistrat sub nr. /. n registrul general de eviden a salariailor


A. Prile contractului:
Angajator Persoana juridic / fizic ., cu sediul /
domiciliul n ..., nregistrat la registrul comerului / autorittile
administraiei publice din ., sub nr. ...., cod fiscal
, telefon ..., reprezentat legal prin ....
, n calitate de .
i
salariatul / salariata Domnul / Doamna ., domiciliat /
domiciliat n localitatea ..., str. ... nr. ., judeul
.., posesor / posesoare al / a buletinului / crii de identitate / paaportului seria
.. nr. ..., eliberat de , la data de .., CNP
, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria . nr.
. din data ...
am ncheiat prezentul contract individual de munc n urmtoarele condiii asupra crora
am convenit:
B. Obiectul contractului : ..
C. Durata contractului :
a) nedeterminat, salariatul / salariata .. urmnd s nceap activitatea la data
de ..;
b) determinat, de .... luni, pe perioada cuprins ntre data de ..... i data de
..... / pe perioada suspendrii contractului individual de munc al titularului de post ;
D. Locul de munc
1) Activitatea se desfoar la sectie/atelier/birou/serviciu/compartiment etc din sediul social
/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului.
2) n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel :

E. Felul muncii:
Funcia / meseria ... Conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia;
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F^1Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului :

G. Condiii de munc:
1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normel/deosebite/speciale de munca potrivit legii nr.263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii:
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de .. ore / zi .....
ore / sptmn.
a) Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: . (ore
zi / ore noapte / inegal) ;
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern / contractului colectiv de munc
aplicabil.

2. O fraciune de norm de .. ore / zi , .. ore / sptmn.


a) repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz .... (ore
zi / ore noapte) ;
b) Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern / contractului colectiv de munc
aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepia cazurilor de for major sau pentru alte lucrri urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor acestora.
I. Concediul:
Durata concediului annual de odihn este de .. zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm ntreag,
fraciune de norm).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de
J. Salariul:
1. Salariul de baz lunar brut : lei.
2. Alte elemente constitutive :
a) sporuri ..;
b) indemnizaii .;
b1) prestatii suplimentare in bani ;
b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ;
c) alte adaosuri .;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se lucreaz ori n
zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la salariu, conform
contractului colectiv de munc aplicabil sau Legii nr. 53 / 2003 Codul muncii.
4. Data / datele la care se pltete salariul este / sunt ;
K.
a)
b)
d)
e)

Drepturi specifice legate de sntatea i securitatea n munc:


echipament individual de protecie ;
echipament individual de lucru ..;
materiale igienico-sanitare ..;
alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc ;

L. Alte clauze:
a) perioada de prob este de zile calendaristice;
b) perioada de preaviz, n cazul concedierii este de .... zile lucrtoare, conform Legii nr. 53/2003 Codul
Muncii sau contractului colectiv de munc;
c) perioada de preaviz n cazul demisiei este de ... zile lucratoare, conform Legii nr. nr. 53/2003 Codul
Muncii sau contractului colectiv de munc;
d) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, informaiile prevzute de art. 18
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii se vor regsi i n contractul individual de munc
;
f) alte clauze ..;
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor:
1. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:


a) obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin conform fiei postului;
b) obligaia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d) obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n unitate;
e) obligaia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor;
b) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii, contractului
colectiv de munc aplicabil i regulamentului intern.
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului..
4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca anterior inceperii activitatii;
a^1)sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca din contractul colectiv
de munca aplicabil si din lege ;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i
condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea relaiilor de
munc;
d)s elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea
desfasurata de acesta, durata activitatii , salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispoziii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 53 / 2003 Codul
Muncii i ale contractului colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivelul angajatorului / grupului de angajatori /
ramurii / naional, nregistrat sub nr. . / .. la Inspectoratul Teritorial de Munca
...
Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc impune
ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea
modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Prezentul contract individual de munc s-a ncheiat n dou exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract
individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial, potrivit
legii.

Angajator,

Salariat,
Nume ..........................................................

Reprezentant legal,

Semnatura...............

Data...................................................

Pe data de .. prezentul contract nceteaz n temeiul art. . Din Legea


nr. 53 / 2003 republicata, n urma ndeplinirii preocedurilor legale.

Angajator,