Sunteți pe pagina 1din 5

TRANSFORMATORUL ELECTRIC MONOFAZAT- REGIMURI LIMITA DE

FUNCTIONARE SI FUNCTIONAREA IN SARCINA


Transformatorul electric realizeaz transformarea paramentrilor de intrare ai energiei
electrice de la valorile U1, I1 primite la bornele primare, la valorile U2, I2 debitate la
bornele secundare.
Regimurile limit de func ionare ale unui transformator n gol sau n scurtcircuit- au
rolul de a predetermina func ionarea n sarcin nominal folosind o putere instalat
mic . Predeterminarea func ion rii se refer att la bilan ul energetic ct i la
caracteristica extern a transformatorului.
Incercarea de mers n gol reprezint func ionarea transformatorului f r sarcin
conectat la bornele secundare. Puterea debitat de transformator este nul . Puterea
absorbit de transformator din re ea este folosit n exclusivitate acoperirii pierderilor din
ma in . La alimentarea cu tensiune nominal acestea sunt localizate preponderant n
miezul feromagnetic (curentul absorbit la func ionarea n gol este foarte redus, ceea ce
justific neglijarea pierderilor Joule din nf ur ri)
Prin urmare cu o foarte bun aproxima ie puterea absorbit la func ionare n gol este
egal cu pierderile din miezul feromagnetic al transformatorului. Totodat c derea de
tensiune din circuitul nf ur rii primare poate fi neglijat , ceea ce determin reducerea
schemei echivalente a transformatorului la ramura de magnetizare (Fig.1)
U1n

-E1

I10

U1 n

I 10a

jX

RFe

I10

I10a

10
10

Fig.2 Diagrama fazorial asociat


schemei echivalente la func ionarea
n gol

Fig.1 Schema echivalent a


transformatorului monofazat la
func ionarea n gol

Incercarea n scurtcircuit reprezint func ionarea transformatorului cu bornele


secundare scurtcircuitate. Pentru ca acest regim de avarie, s nu deterioreze
transformatorul, tensiunea de alimentare trebuie s aib o valoare redus astfel nct
curen ii din nf ur ri s nu dep easc valorile lor nominale. Datorit acestui lucru
puterea reactiv necesar magnetiz rii miezului ferromagnetic este diminuat deci n
schema echivalent a transformatorului curentul care str bate ramura de magnetizare
este extrem de redus, putnd fi neglijat. Astfel, elementele ramurii de magnetizare pot fi
neglijate iar puterea absorbit de transformator este disipat preponderant prin pierderi
Joule n nf ur ri.

I1n

Rsc

Uscr = Xsc I1n

U1=Usc

Xsc

U1= Usc
sc

Usca = Rsc I1n

I1n
Fig 4. Diagrama fazorial asociat
schemei
echivalente
pentru
func ionarea n gol

Fig.3.
Schema
echivalent
a
transformatorului la func ionarea n
scurtircuit

Chestiuni de studiat:
1. Datele nominale ale transformatorului:
Puterea nominal
Sn =
VA;
Tensiunile nominale
U1n =
......V;
U2n=
V
Raportul de transformare
kT= U1n/U2n =
.
Frecven a nominal
fn=
.Hz;
Curen ii nominali se calculeaz pe baza rela iei: S n U 2 n I 2 n U 1n I 1n
I1n=
A
I2n=
A
2. Func ionare transformatorului n regim de gol nominal (I2=0, U1=U1n).
a. determinarea curentului n gol nominal I10n, respectiv i0n
i a
componentelor sale activ i reactiv : i0na i i0nr;
b. determinarea pierderilor n fier nominale: PFen;
c. determinarea schemei echivalente: RFe i X;
3. Func ionarea transformatorului n regim de scurtcircuit nominal (U2 = 0, I1 = I1n).
a. determinarea tensiunii de scurtcircuit nominale Uscn, respective uscn i a
componentelor sale activ i reactiv : usca, uscr;
b. determinarea pierderilor nf ur ri nominale, PJn;
c. determinarea parametrilor schemei echivalente, Rsc i Xsc;
4. Func ionarea transformatorului n regim de sarcin rezistiv (U1=U1n, I2 = 0 .I2n)
a. determinarea caracteristicii tensiunii secundare U2 =f(I2 /I2n) pentru cos =1
i a c derii de tensiune de la mers n gol la sarcin nominal un.
b. determinarea caraceristicii randamentului =f(I2/I2n) pentru cos =1 i a
valorii factorului de nc rcare optim *= I2/I2n pentru care = max
c. compararea valorilor un i * determinate experimental la pct. 4 cu
valorile similare calculate pe baza datelor de la pct. 2 i 3.

Schema de montaj:
Trafo
ATR

A1

W1

A a

V1

V2

X x

Regimul de func ionare n:

Gol

A2

A2

RS

V2

Scc.

Sarcin

ATR; autotransformator reglabil care permite reglarea tensiunii de alimentare ntre


limitele U1=0 .1,2 U1n;
A,V ampermetre i voltmeter de c.a. (dimensionate n func ie de datele nominale i
tipul ncerc rii)
W
wattmetru de c.a (ales n concordan cu A i V)
Rs
rezisten a de sarcin
Mod de lucru:
Pentru m sur torile necesare la pct.2,3 i 4 se utilizeaz schema de montaj prezentat ,
n varianta de circuit secundar adecvat fiec rui tip de ncercare.
Aten ie! Pentru alegarea sc rilor de m sur ale aparatelor la regimul de func ionare n
gol tensiunea U1 se regleaz la U1n, tensiunea U2 U2n iar curentul primar poate atinge
aprox. 0.1I1n.
La regimul de func ionare n scurtcircuit I1 se regleaz pn la I1n i respectiv I2 I2n, iar
tensiunea primar poate atinge cca. 0.06U1n.
Valorile m surate la pct. 2 (gol)
U1 = Un1 =.............V
U2 = U20 =...............V
I1 = I10 =...............A
P10 = P10n PFen=..............W
Valorile calculate la pct.2
ion = (I10n / I1n) 100 =...........%
cos 10 = P10n / (U1nI10)=........
i 10a = ion cos 10 =............%
i = ion sin 10 =..............%

Valorile m surate la pct. 3 (sc.)


I1 = I1n =...............A
I2 = I2n = ..............A
U1sc = Uscn =..............V
P1sc = Pscn PJn =.............W
Valorile calculate la pct.3
uscn = (Usc / U1n) 100 = ...........%
cos sc = Pscn / (UscI1n)=........
usca = uscn cos sc =.............%
uscr = uscn sin sc =..............%

RFe = U 1n / PFen =
= U1n / (I10 cos
X = U1n / (I10 sin

R1sc = Pscn / I1n =


= (Usccos sc)/I1n =............
X1sc= (Uscsin sc) / I1n =.............

10)

=...........
10) =............

M sur torile de la pct. 4 ncep cu func ionarea n gol (Rs= ), apoi se scade valoarea
rezisten ei Rs pn cnd I2 1,2 I2n i valorile m surate se trec ntr-un tabel de forma:
m rimi m surate
U1
[V]
U1n

I1
[A]

P1
[W]

m rimi calculate

U2
[V]

I2
[A]

P2
[W]

unde se calculeaz
= I2 / I2n ; P2 = U2 I2 cos 2 = U2 I2 ; = P2 / P1
un = (U20 - U2n*) / U20, unde U2n* este valoarea lui U2 corespunz toare la = 1, iar U20
reprezint valoarea tensiunii sec. la mers n gol ( = 0).
Din tabel (grafic) se determin *, valoarea lui pentru care este maxim.
La pct. 4c. Folosind calculele de la Incercarea de mers n gol i scurtcircuit, se
calculeaz un = n (uscna cos 2 + uscnr sin 2) = uscna i *
PFen PJn . Se vor compara
cu valorile experimentale determinate anterior.

Intreb ri. Comentarii.


1.
Care este motivul pentru care c derea de tensiune n nf urarea primar
precum i pierderile corespunz toare acestei nf ur ri, pot fi neglijate la func ionarea n
gol a transformatorului.
2.
Care este motivul pentru care ramura de magnetizare poate fi neglijat din
schema echivalent a transformatorului la ncercarea n scurtcircuit a acestuia.
3.
Folosind valorile ob inute experimental, compara i varia ia c derii de tensiune cu
cea predeterminat la punctul 4c.
4.
Compara i nc rcarea optim a transformatorului *, predeterminat la punctul 4c,
cu cea determinat
experimental (folosindu-v
de reprezentarea grafic
a
randamentului),

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.


The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.