Sunteți pe pagina 1din 3

LUCRARI DE ROSTURI

CONTINUT
701.1.
701.1.1.
701.1.2.
701.2.
701.3.
701.4.
701.5.

Generalitati
Descriere
Documente de referinta
Materiale
Echipament
Tehnologia de executie
Controlul de calitate pentru receptie

701 - 2
701 - 2
701 - 2
701 - 2
701 - 2
701 - 2
701 - 3

701.1. Generalitati
701.1.1. Descriere
Aceasta specificatie se refara la executia lucrarilor de rosturi la la tunele, in conformitate
cu forma, categoria, grosimea si sectiunile transversale tip aratate in proiecte si stabilite de
Inginer.
701.1.2. Documente de referinta
1
2

Legea nr.10/1995
Legea privind calitatea in constructii
Toate standardele si normele in vigoare mentionate in continuare in aceste specificatii

701.2. Materiale
Orice material va fi conform cerintelor specificatiilor urmatoare:
Betonul, betonul de protectie, mortarul si materialul pentru rosturi vor fi conform cerintelor
Subsectiunii 303.
Reteaua de armatura va fi conform cerintelor Subsectiunii 304.
Ancorele vor fi conform cerintelor Subsectiunii 401.
Tubulatura PVC va fi conform cerintelor Subsectiunii 314.
Geotextilul va fi conform cerintelor Subsectiunii 214.
701.3. Echipament
Intregul echipament, uneltele si instalatiile folosite pentru manipularea materialelor si
executia oricarei parti din lucrare, vor fi subiect de aprobare pentru Inginer inainte de
inceperea lucrarilor si la cerere, vor fi schimbate si imbunatatite, oricand s-au gasit
necorespunzatoare. Intreg ecipamentul, uneltele, instalatiile si containerele vor fi tinute
curate si intr-o situatie corespunzatoare.

701.4. Tehnologia de executie


Reparatie rosturi orizontale
Repararea rosturi;or orizontale se va face in concordanta cu proiectele si cu aprobarea
Inginerului.
Reparatie rosturi verticale
Drenarea rosturilor verticale se va construi in concordanta cu proiectele si cu aprobarea
Inginerului.
Reparatia betonului degradat
Repararea betonului degradat se va face in concordanta cu proiectele si cu aprobarea
Inginerului..
701.5. Controlul de calitate pentru receptie
Tolerantele vor fi prescrise in desenele de exexcutie.
Calitatea lucrarilor va fi evaluata prin inspectii vizuale si prin examinarea certificatelor de
calitate eliberate de producatorul de materiale incluse in lucrarile permanente.