Sunteți pe pagina 1din 3

Definitie

-este necesara consacrarea a doua concept definitorii:


1) Semnatura electronican- orice procedeu utilizat de destinatarul unui mesaj
pentru a indica faptul ca este de accord cu continutul mesajului
2) Semnatura electronica extinsa- reprezinta o informative in format electronic
atasata sau asociata logic unei alte informatii in format electronic in scopul
autentificarii acesteia in mod unic (include informati mai detaliate)

Valoare juridica
Semnatura electronica extinsa- conditii cumulative:
-este legata in mod unic de semnatar;
- asigura identificarea semnatarului;
- este create prin mijloace controlate exclusive de semnatar;
- identifica in mod unic inscrisul caruia I se ataseaza

Incheierea contractului

-ofertantul semneaza inscrisul cu cheia private= atasarea unei insiruiri de numere si


litere (generate printr-un algoritm)= expedierea
- destinatarul descifreaza inscrisul folosind cheia publica a ofertantului = verifica
identitatea ofertantului si integritatea inscrisului
- destinatarul semneaza inscrisul cu cheia sa private si il returneaza
- ofertantul verifica acceptarea ofertei folosint cheia publica a destinatarului
Validitatea contractului
Forma scrisa ceruta ca o conditie de validitate conditii:
-

Inscrisului in forma electronica I s-a incorporate, atasat sau asociat logic o


semnaturaelectronica extinsa
semnatura este bazata pe un certificate calificat valabil in momentul
respective
semnaturaeste generate de un dispozitiv securizat de creare a acesteia
Proba contractelor
Inscris sub semnatura private-in conditiile cerute pentru forma scrisa
Inscris authentic- intre parti si cei care le reprezinta drepturile, atunci cand
este recunoscut de cel caruia I se opune
Certificatul calificat

1:
2:
3:
4:
5:

cerere adresata furnizorului de servicii de certificare calificata


verificarea identitatii solocitantilor exclusive pe baza actelor de identitate
Acordarea certificatului si semnaturii
folosirea pe perioada de valabilitate
expirarea/ reinnoirea certificatului in aceleasi conditii

Certificatul calificat- incidente


Suspendarea:
-la cererea titularului
- duspusa de o hotarare judecatoreasca
- informatiile din certificate nu corespund realitatii
- alte cazuri stabilite de furnizori prin procedurile de Securitate si de
certificare
Revocarea:
-la cererea titularului
-la decesul sau punerea sub interdictie a titularului
- dispusa de o hotarare judecatoreasca
- informatiile continute sunt eronate, false sau nu mai corespund realitatii
- Incalcareaconfidentialitatii datelor de creare a semnaturii electronice
- utilizarea frauduloasa
- alte cazuri stabilite de furnizori prin procedurilede Securitate si de certificare
Actele notariale electronice
Conditii:
-

numai in forma electronica


conditiile defond prevazute de lege
semnate cu semnatura electronica extinsa a notarului publicbazata pe un
certificate calificat furnizat de un furnizor de servicii de certificare acreditatextensie speciala

Actele notarale electronice


Autentificarea inscrisurilor
Legalizarea copiilor electronice dupa inscrisuri originale
Data certa si atestarea locului
Primirea si pastrarea in arhiva electronica
Legalizarea traducerilor in forma electronica
Eliberarea de duplicate

Procedura
Cerere- forma electronica+ semnatura electronica extinsa a solicitantului
Verificare- notarul public
Raspuns: prin taxele de timbre si onorariul sau dupa motivele de refuz
Confirmare- prin achitarea taxelor si a onorariului
Indeplinirea actului- in 24 ore

Indeplinirea notarilor publici


Cerere catre Autoritatea de reglementare a supraveghere L. 455/201
Autoritatea notifica Uniunea Nationala a Notarilor Publici eliberarea autorizatiei
UNNP notifica autoritatea cu privire la incidentele aparute in exercitare profesiei
Furnizorii de serviciielectronice notariale- acreditati de Autoritate si UNNP