Sunteți pe pagina 1din 1

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICAT DE URBANISM

1.Extras din planul cadastral de ortofotoplan (eliberat de Oficiul de Cadastru i Publicitate


Imobiliar).
2. Extras de carte funciar pentru informare, actualizat la zi (eliberat de Oficiul de Cadastru i
Publicitate Imobiliar); pentru imobilele nenscrise n evidenele de cadastru i publicitate
imobiliar, se prezint plan de ncadrare n zon, eliberat de Oficiul de Cadastru i Publicitate
Imobiliar.
3. Dovada titlului asupra terenului i a construciilor (act de dobndire a imobilului, copie).
4. Documentaia de carte funciar a imobilului - plan de ncadrare zon, plan de amplasament i
delimitare a imobilului - 2 ex.
5. Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completat integral.
ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UTORIZATIE DE CONSTRUIRE
1. Certificat de urbanism (copie tip xerox) ;
2. Dovada titlului asupra terenului i a construciilor (act de proprietate) COPIE
LEGALIZATA;
3. Extras din planul cadastral de pe ortofotoplan i extras de carte funciar pentru informare,
actualizat la zi;
4. Documentaia de carte funciar a imobilului (copie tip xerox);
5. Anexa la cererea pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare;
6. Avize, acorduri (cu schiele anexe) si actul administrativ al autoritii pentru protecia
mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism (copii xerox).
7. Documentaie tehnic (proiect n 2 exemplare), ntocmit conform anexei nr. 1- coninutul
cadru al documentaiei tehnice pentru autorizarea lucrrilor de construcii, la Legea nr. 50 din
1991, cu modificrile i completrile ulterioare;
8. Cerere tip pentru emiterea autorizaiei de construire/desfiinare