Sunteți pe pagina 1din 114

Parlamentul Romniei

Camera Deputailor
Comisia pentru munc i protecie social

Bucureti,
Nr.

Comisia pentru aprare, ordine public i


siguran naional
Bucureti,
Nr.

30 iunie 2015
4c-7/545

30 iunie 2015
4c-12/214

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege privind pensiile militare de stat

n conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Comisia pentru munc i
protecie social i Comisia pentru aprare, ordine public i siguran naional au fost sesizate, prin adresa
nr. PLx 529/2015 din 30 iunie 2015, cu dezbaterea pe fond, n procedur obinuit, a proiectului de Lege privind
pensiile militare de stat.

La ntocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut n vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ
(nr.383/23.04.2015).

1/114

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind acordarea pensiilor militare de
stat i alte drepturi de asigurri sociale pentru militari, poliiti i funcionarii publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare.

n conformitate cu prevederile art.61 i art.63 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat, Comisiile au
dezbtut proiectul de lege n edina comun din 30 iunie 2015.
La lucrri i-au nregistrat prezena 23 deputai din totalul de 24 membri ai Comisiei pentru munc i protecie
social i 24 deputai din totalul de 25 membri ai Comisiei pentru aprare, ordine public i siguran naional.
Raportul comun a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru.

La dezbateri au participat, n conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare:
-

din partea Guvernului:domnul prim-ministru interimar, Gabriel Oprea, domnul Mircea Dua, Ministrul Aprrii
Naionale, doamna Otilia Sava, secretar de stat pentru relaia cu Parlamentul din MApN, doamna Irina Alexe,
secreatar general adjunct al MAI, domnul gl. Florin Maciu, lociitor al secretarului de stat pentru relaia cu
Parlamentul din MapN, domnul Valeriu Rou, director adjunct al Casei sectoriale de pensii a MapN, domnii
Nicolae Chesnoiu i Matei Stanciuc din partea MAI, precum i domnii Marian Corici, Ion Alexandru i Eugen
Iorga, din partea SRI.

invitai: reprezentani ai structurilor asociative ale cadrelor militare i ale poliitilor i funcionarilor cu statut
special.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat n edina din 29 iunie 2015.


2/114

Camera Deputailor este Camer decizional, potrivit prevederilor art.75 din Constituia Romniei, republicat,
i ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputailor, republicat.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituia
Romniei, republicat.

n urma finalizrii dezbaterilor, cele dou Comisii propun Plenului Camerei Deputailor adoptarea proiectului de
lege cu amendamente, redate n anexa care face parte integrant din prezentul raport.

PREEDINTE,
Adrian Solomon

PREEDINTE,
Ion Mocioalc

SECRETAR,
Mihi Gin

SECRETAR,
Ioan Benga

ntocmit,
Consilier parlamentar Lidia Vldescu

Consilier parlamentar Daria Cotoc

3/114

Anex
Amendamente admise
n urma dezbaterilor, Comisiile propune adoptarea proiectului de lege cu urmtoarele amendamente:

Nr.
crt.
1.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Titlul legii

Titlul legii

Lege privind pensiile militare de stat

Lege privind pensiile militare de stat

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Capitolul I
Dispoziii generale

Art.1. Dreptul la pensii i asigurri


sociale pentru militari, poliiti i
funcionari publici cu statut special
din
sistemul
administraiei
penitenciare este garantat de stat i
se exercit, n condiiile prezentei
legi, prin sistemul pensiilor militare
de stat i alte drepturi de asigurri
sociale din domeniul aprrii
naionale,
ordinii
publice
i
securitii naionale, denumit n
continuare
sistemul
pensiilor
militare de stat.

Art.1. - Dreptul la pensii i asigurri Nemodificat


sociale pentru militari, poliiti i
funcionari publici cu statut special
din
sistemul
administraiei
penitenciare este garantat de stat i
se exercit, n condiiile prezentei
legi, prin sistemul pensiilor militare
de stat i alte drepturi de asigurri
sociale din domeniul aprrii
naionale,
ordinii
publice
i
securitii naionale, denumit n
continuare
sistemul
pensiilor
militare de stat.

Motivare

Nemodificat

2.
Nemodificat

3.

4/114

Nr.
crt.
4.

Text iniial
Art.2. - Principiile de baz ale
sistemului pensiilor militare de stat,
sunt urmtoarele:
a) principiul unicitii, potrivit
cruia
statul
organizeaz
i
garanteaz sistemul de pensii
militare de stat bazat pe aceleai
norme de drept, pentru toi
participanii la acesta;
b) principiul egalitii, prin care se
asigur tuturor participanilor la
sistemul de pensii militare de stat,
un tratament nediscriminatoriu, ntre
persoane aflate n aceeai situaie
juridic, n ceea ce privete
drepturile i obligaiile prevzute de
lege;
c) principiul imprescriptibilitii,
potrivit cruia dreptul la pensie nu se
prescrie;
d) principiul incesibilitii, potrivit
cruia dreptul la pensie nu poate fi
cedat, total sau parial;
e) principiul autonomiei, bazat pe
organizarea,
conducerea
i
administrarea, de sine stttoare a
sistemului pensiilor militare de stat
de ctre instituiile din domeniul
aprrii naionale, ordinii publice i
securitii naionale;

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Art.2. - Principiile de baz ale Nemodificat


sistemului pensiilor militare de stat
sunt urmtoarele:
a) principiul unicitii, potrivit
cruia
statul
organizeaz
i
garanteaz sistemul de pensii
militare de stat bazat pe aceleai
norme de drept, pentru toi
participanii la acesta;
b) principiul egalitii, prin care se
asigur tuturor participanilor la
sistemul de pensii militare de stat un
tratament nediscriminatoriu ntre
persoane aflate n aceeai situaie
juridic, n ceea ce privete
drepturile i obligaiile prevzute de
lege;
c) principiul imprescriptibilitii,
potrivit cruia dreptul la pensie nu se
prescrie;
d) principiul incesibilitii, potrivit
cruia dreptul la pensie nu poate fi
cedat, total sau parial;
e) principiul autonomiei, bazat pe
organizarea,
conducerea
i
administrarea, de sine stttoare, a
sistemului pensiilor militare de stat,
de ctre instituiile din domeniul
aprrii naionale, ordinii publice i
securitii naionale;
5/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

f) principiul recunotinei fa de
loialitatea, sacrificiile i privaiunile
suferite de militari, poliiti i
funcionari publici cu statut special
din
sistemul
administraiei
penitenciare i familiile acestora pe
timpul carierei.

f) principiul recunotinei fa de
loialitatea, sacrificiile i privaiunile
suferite de militari, poliiti i
funcionari publici cu statut special
din
sistemul
administraiei
penitenciare i familiile acestora pe
timpul carierei.

Art. 3. n nelesul prezentei legi,


termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarea semnificaie:
a) militar este cadrul militar, astfel
cum este definit de Legea nr.
80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
cu
modificrile
i
completrile ulterioare, soldatul i
gradatul profesionist, aa cum sunt
definii de Legea nr. 384/2006
privind
statutul
soldailor
i
gradailor
profesioniti,
cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, militarul angajat pe baz
de contract, jandarmul angajat cu
contract, precum i preotul militar
aa cum este definit de Legea nr.
195/2000 privind constituirea i
organizarea clerului militar;

Art.3. - n nelesul prezentei legi,


termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarea semnificaie:
a) militar - cadrul militar, astfel cum
este definit de Legea nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, soldatul i gradatul
profesionist, aa cum sunt definii de
Legea nr.384/2006 privind statutul
soldailor i gradailor profesioniti,
cu modificrile i completrile
ulterioare, militarul angajat pe baz
de contract, jandarmul angajat cu
contract, precum i preotul militar,
aa cum este definit de Legea
nr.195/2000 privind constituirea i
organizarea clerului militar;

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

5.
Art.3. - n nelesul prezentei legi,
termenii i expresiile de mai jos au
urmtoarea semnificaie:
a) militar - cadrul militar, astfel cum
este definit de Legea nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, soldatul i gradatul
profesionist, aa cum sunt definii de
Legea nr.384/2006 privind statutul
soldailor i gradailor profesioniti,
cu modificrile i completrile
ulterioare, militarul angajat pe baz
de contract, jandarmul angajat pe
baz de contract, precum i preotul
militar, aa cum este definit de
Legea
nr.195/2000
privind
constituirea i organizarea clerului
militar;

b) poliist este funcionarul public b) poliist - funcionarul public cu b) poliist - funcionarul public cu
cu statut special, astfel cum este statut special, astfel cum este definit statut special, astfel cum este definit
6/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
definit de Legea nr. 360/2002 de Legea nr.360/2002 privind de Legea nr.360/2002 privind
privind Statutul poliistului, cu Statutul poliistului, cu modificrile Statutul poliistului, cu modificrile
modificrile
i
completrile i completrile ulterioare;
i completrile ulterioare;
ulterioare;
c) funcionar public cu statut special c) funcionar public cu statut special c) Nemodificat
este funcionarul public cu statut - funcionarul public cu statut
special, din sistemul administraiei special, din sistemul administraiei
penitenciare ncadrat n Ministerul penitenciare ncadrat n Ministerul
Justiiei sau n uniti subordonate Justiiei sau n uniti subordonate
acestuia, astfel cum este definit de acestuia, astfel cum este definit de
Legea nr. 293/2004 privind statutul Legea nr.293/2004 privind Statutul
funcionarilor publici cu statut funcionarilor publici cu statut
special din sistemul administraiei special din Administraia Naional
penitenciare, republicat;
a Penitenciarelor, republicat;
Text iniial

Text adoptat de Senat

d) pensionar militar este persoana


definit la lit. a) - c), care
beneficiaz de pensie militar de stat
n condiiile prezentei legi;

d) pensionar militar - persoana d) Nemodificat


definit la lit.a)-c), care beneficiaz
de pensie militar de stat n
condiiile prezentei legi;

e) vechimea n serviciu este perioada


n care o persoan din sistemul de
aprare naional, ordine public i
securitate naional sa aflat n una
dintre urmtoarele situaii:

e) vechimea n serviciu - perioada n e) Nemodificat


care o persoan din sistemul de
aprare naional, ordine public i
securitate naional s-a aflat n una
dintre urmtoarele situaii:

Motivare

1. a avut calitatea de cadru 1. a avut calitatea de cadru 1. Nemodificat


militar/poliist/funcionar public cu militar/poliist/funcionar public cu
statut special, n activitate;
statut special, n activitate;
2. a avut calitatea de militar angajat 2. a avut calitatea de militar angajat 2. Nemodificat
7/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

pe baz de contract/jandarm angajat


cu contract/poliist de frontier
angajat cu contract/soldat i gradat
voluntar/soldat
i
gradat
profesionist;

pe baz de contract/jandarm angajat


cu contract/poliist de frontier
angajat cu contract/soldat i gradat
voluntar/soldat
i
gradat
profesionist;

3. a ndeplinit serviciul militar ca


militar n termen, militar cu termen
redus, elev sau student al unei
instituii militare de nvmnt din
sistemul de aprare, ordine public
i securitate naional pentru
formarea
cadrelor
militare/poliitilor/funcionarilor
publici cu statut special, cu excepia
nvmntului liceal;

3. a ndeplinit serviciul militar ca 3. Nemodificat


militar n termen, militar cu termen
redus, elev sau student al unei
instituii militare de nvmnt din
sistemul de aprare, ordine public
i securitate naional pentru
formarea
cadrelor
militare/
poliitilor/funcionarilor publici cu
statut
special,
cu
excepia
nvmntului liceal;

Motivare

4. a fost concentrat sau mobilizat 4. a fost concentrat sau mobilizat 4. Nemodificat


ca rezervist;
ca rezervist;
5. a fost n captivitate;

5. a fost n captivitate;

5. Nemodificat

6. a ndeplinit activiti misionar


pastorale, duhovniceti i religioase,
n calitate de preot ori ca preot
militar n instituiile din sistemul de
aprare naional, ordine public i
securitate naional, prin ncheierea
unui contract invidual de munc.

6. a ndeplinit activiti misionar


pastorale, duhovniceti i religioase,
n calitate de preot ori ca preot
militar n instituiile din sistemul de
aprare naional, ordine public i
securitate naional, prin ncheierea
unui contract individual de munc;

6. a ndeplinit activiti pastoralmisionare,


duhovniceti
i
religioase, n calitate de preot ori ca
preot militar n instituiile din
sistemul de aprare naional, ordine
public i securitate naional, prin
ncheierea unui contract individual
de munc;

8/114

Nr.
crt.

f) vechime cumulat - perioadele de


timp recunoscute ca vechime n
serviciu, vechime n munc, stagiu
de cotizare sau perioade asimilate n
vederea obinerii unei pensii n
condiiile legii;

Text propus de Comisii


(autor amendament)
f) vechime cumulat - perioadele de f) Nemodificat
timp recunoscute ca vechime n
serviciu, vechime n munc, stagiu
de cotizare sau perioade asimilate n
vederea obinerii unei pensii n
condiiile legii;

g) vechime efectiv vechimea


prevzut la lit. f), care nu cuprinde
sporurile acordate pentru activitatea
desfurat n condiii deosebite,
speciale sau alte condiii de munc,
respectiv grupa II i I de munc;

g) vechime efectiv - vechimea


prevzut la lit.f), care nu cuprinde
sporurile acordate pentru activitatea
desfurat n condiii deosebite,
speciale sau alte condiii de munc,
respectiv grupele II i I de munc;

h) stagiu potenial - perioada de timp


prevzut de prezenta lege acordat
la calculul pensiei de invaliditate, ca
o creditare
pentru vechimea
nerealizat din cauza afeciunilor
invalidante;

h) stagiu potenial - perioada de h) Nemodificat


timp prevzut de prezenta lege
acordat la calculul pensiei de
invaliditate, ca o creditare pentru
vechimea nerealizat din cauza
afeciunilor invalidante;

i) stagiu de cotizare perioada n


care persoanele prevzute la lit.a) c) au datorat/pltit contribuii de
asigurri sociale de stat n sistemul
public de pensii;

i) stagiu de cotizare - perioada n i) Nemodificat


care persoanele prevzute la lit. a)-c)
au datorat/pltit contribuii de
asigurri sociale de stat n sistemul
public de pensii;

Text iniial

Text adoptat de Senat

Motivare

g) vechime efectiv - vechimea


prevzut la lit.f), care nu cuprinde
sporurile acordate pentru activitatea
desfurat n condiii deosebite,
speciale sau alte condiii de munc,
respectiv grupa I i/sau a II-a de
munc;

j) vrst standard de pensionare - j) vrst standard de pensionare - j) Nemodificat


vrsta stabilit de prezenta lege, la vrsta stabilit de prezenta lege, la
care se poate obine pensie pentru care se poate obine pensie pentru
9/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

limit de vrst, n condiiile legii, limit de vrst, n condiiile legii,


precum i vrsta din care se opereaz precum i vrsta din care se opereaz
reducerile prevzute de lege;
reducerile prevzute de lege;
k) case de pensii sectoriale - casele
de pensii care funcioneaz n
subordinea Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii,
care
ndeplinesc
atribuiile prevzute de prezenta lege
i funcioneaz cu respectarea
legislaiei n vigoare privind
protecia informaiilor clasificate n
instituiile din sistemul naional de
aprare naional, ordine public i
securitate naional.

k) case de pensii sectoriale - casele k) Nemodificat


de pensii care funcioneaz n
subordinea Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii,
care
ndeplinesc
atribuiile prevzute de prezenta lege
i funcioneaz cu respectarea
legislaiei n vigoare privind
protecia informaiilor clasificate n
instituiile din sistemul naional de
aprare naional, ordine public i
securitate naional.

Art. 4. Sistemul pensiilor militare


de stat acoper riscurile activitii
specifice sistemului de aprare,
ordine
public
i
securitate
naional,
interzicerea
sau
restrngerea
exerciiului
unor
drepturi i liberti din Constituia
Romniei, precum i pierderile de
venituri
datorate
invaliditii,
btrneii sau decesului.

Art.4. - Sistemul pensiilor militare Nemodificat


de stat acoper riscurile activitii
specifice sistemului de aprare,
ordine
public
i
securitate
naional,
interzicerea
sau
restrngerea
exerciiului
unor
drepturi i liberti din Constituia
Romniei, precum i pierderile de
venituri
datorate
invaliditii,
btrneii sau decesului.

6.

10/114

Nr.
crt.
7.

Text iniial
Art. 5. (1) Ministerul Aprrii
Naionale, Ministerul Afacerilor
Interne i Serviciul Romn de
Informaii
asigur
aplicarea
reglementrilor
referitoare
la
pensiile militare de stat i alte
drepturi de asigurri sociale ale
militarilor,
poliitilor
i
funcionarilor publici cu statut
special, exercit controlul aplicrii
acestora i pot iniia propuneri de
acte normative n domeniu, n
condiiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata
pensiilor militare de stat i a altor
drepturi de asigurri sociale cuvenite
pensionarilor militari se asigur de la
bugetul de stat prin bugetele
instituiilor prevzute la alin. (1).

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Art.5. - (1) Ministerul Aprrii Art.5. - (1) Nemodificat


Naionale, Ministerul Afacerilor
Interne i Serviciul Romn de
Informaii
asigur
aplicarea
reglementrilor
referitoare
la
pensiile militare de stat i alte
drepturi de asigurri sociale ale
militarilor,
poliitilor
i
funcionarilor publici cu statut
special i exercit controlul aplicrii
acestora.

(2) Fondurile necesare pentru plata (2) Nemodificat


pensiilor militare de stat i a altor
drepturi de asigurri sociale cuvenite
pensionarilor militari se asigur de la
bugetul de stat, prin bugetele
instituiilor prevzute la alin.(1).
(3) Militarii, poliitii i funcionarii (3) Se elimin.
publici cu statut special care, la data
intrrii n vigoare a prezentei legi, au
calitatea de participani n sistemul
de pensii administrate privat,
conform Legii nr.411/2004 privind
fondurile de pensii administrate
privat, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i pstreaz
acest statut. Casele de pensii
11/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

sectoriale
vor
continua
s
funcioneze ca instituii de eviden
n sensul Legii nr.411/2004,
respectiv s vireze contribuii n
numele acestor participani la
fondurile de pensii administrate
privat.
8.
Art.6. - Administrarea sistemului Art.6. - Administrarea sistemului Nemodificat
pensiilor militare de stat se pensiilor militare de stat se
realizeaz prin case de pensii realizeaz prin case de pensii
sectoriale.
sectoriale.
9.
Art.7. (1) n sistemul pensiilor
militare de stat evidena drepturilor
de pensii militare de stat i a
drepturilor de asigurri sociale se
realizeaz pe baza codului numeric
personal, dac legea nu prevede
altfel.
(2) Datele cu caracter personal
actualizate pentru toi cetenii
romni, cetenii Uniunii Europene,
ai statelor membre ale Spaiului
Economic
European,
ai
Confederaiei Elveiene i pentru
strinii
care
au
nregistrat
rezidena/ederea
n
Romnia,
pentru care casele de pensii

Art.7. - (1) n sistemul pensiilor Art. 7. (1) Nemodificat


militare de stat, evidena drepturilor
de pensii militare de stat i a
drepturilor de asigurri sociale se
realizeaz pe baza codului numeric
personal, dac legea nu prevede
altfel.
(2) Datele cu caracter personal (2) Nemodificat
actualizate pentru toi cetenii
romni, cetenii Uniunii Europene,
ai statelor membre ale Spaiului
Economic
European,
ai
Confederaiei Elveiene i pentru
strinii
care
au
nregistrat
rezidena/ederea
n
Romnia,
pentru care casele de pensii
12/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

sectoriale stabilesc drepturile de


pensie i ntocmesc documentaii de
plat i/sau efectueaz plata
pensiilor i a altor drepturi de
asigurri sociale, sunt furnizate
acestora, gratuit, de ctre Ministerul
Afacerilor Interne, prin Direcia
pentru Evidena Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date.
(3) Datele prevzute la alin. (2) sunt
furnizate gratuit, la cererea caselor
de pensii sectoriale, i de oricare alt
autoritate, instituie public sau alt
instituie care deine astfel de
informaii.

sectoriale stabilesc drepturile de


pensie i ntocmesc documentaii de
plat
i/sau efectueaz plata
pensiilor i a altor drepturi de
asigurri sociale, sunt furnizate
acestora, gratuit, de ctre Ministerul
Afacerilor Interne, prin Direcia
pentru Evidena Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date.
(3) Datele prevzute la alin.(2) sunt
furnizate gratuit, la cererea caselor
de pensii sectoriale, i de oricare
alt autoritate, instituie public
sau alt instituie care deine astfel
de informaii.

(3) Datele prevzute la alin.(2) sunt


furnizate gratuit, la cererea caselor
de pensii sectoriale, de ctre
autoritile, instituiile publice sau
orice alt instituie care deine astfel
de informaii.

Art. 8. Cheltuielile, n sistemul


pensiilor militare de stat, acoper
contravaloarea pensiilor militare de
stat i a altor drepturi de asigurri
sociale, sumele necesare organizrii
i funcionrii sistemului pensiilor
militare de stat i altor prestaii
prevzute de lege.

Art.8. - Cheltuielile, n sistemul


pensiilor militare de stat, acoper
contravaloarea pensiilor militare de
stat i a altor drepturi de asigurri
sociale, sumele necesare organizrii
i funcionrii sistemului pensiilor
militare de stat i altor prestaii
prevzute de lege.

Art.8. - Cheltuielile, n sistemul


pensiilor militare de stat, acoper
contravaloarea pensiilor militare de
stat i a altor drepturi de asigurri
sociale, sumele necesare organizrii
i funcionrii sistemului pensiilor
militare de stat i a altor prestaii
prevzute de lege.

Art. 9. Condiiile de munc n care


se desfoar activitatea militarilor,
poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special pot fi:

Art.9. - Condiiile de munc n care Nemodificat


se desfoar activitatea militarilor,
poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special pot fi:

Motivare

10.

11.

13/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

a) normale;
b) deosebite;
c) speciale;
d) alte condiii.

a) normale;
b) deosebite;
c) speciale;
d) alte condiii.

Art.10. Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special
detaai n afara instituiei din care
fac parte, beneficiaz de condiiile
de munc specifice funciilor din
care au fost detaai sau funciilor
asimilate/similare, dup caz.

Art.10. - Militarii, poliitii i Nemodificat


funcionarii publici cu statut special
detaai n afara instituiei din care
fac parte beneficiaz de condiiile de
munc specifice funciilor din care
au fost detaai sau funciilor
asimilate/similare, dup caz.

Art.11. (1) ncadrarea locurilor de


munc n condiii deosebite, speciale
i alte condiii se realizeaz pe baza
criteriilor i metodologiei de
ncadrare prevzute de Hotrrea
Guvernului nr. 1294/2001 privind
stabilirea locurilor de munc i
activitilor cu condiii deosebite,
condiii speciale i alte condiii,
specifice pentru cadrele militare n
activitate, cu modificrile ulterioare,
i de Hotrrea Guvernului nr.
1.822/2004
privind
stabilirea
locurilor de munc i activitilor cu
condiii deosebite, speciale i alte
condiii, specifice pentru poliiti, cu

Art.11. - (1) ncadrarea locurilor de Nemodificat


munc n condiii deosebite, speciale
i alte condiii se realizeaz pe baza
criteriilor i metodologiei de
ncadrare prevzute de Hotrrea
Guvernului nr.1294/2001 privind
stabilirea locurilor de munc i
activitilor cu condiii deosebite,
condiii speciale i alte condiii,
specifice pentru cadrele militare n
activitate, cu modificrile ulterioare,
i
de
Hotrrea
Guvernului
nr.1822/2004 privind stabilirea
locurilor de munc i activitilor cu
condiii deosebite, speciale i alte
condiii, specifice pentru poliiti, cu

Motivare

12.

13.

14/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

modificrile ulterioare.
(2) Prevederile Hotrrii Guvernului
nr. 1294/2001, cu modificrile
ulterioare, aplicabile militarilor din
cadrul Ministerului Justiiei, se
aplic i funcionarilor publici cu
statut
special
din
sistemul
administraiei penitenciare.
(3) Prevederile alin. (1) sunt
aplicabile i militarilor, poliistilor i
funcionarilor publici cu statut
special din sistemul administraiei
penitenciare care au trecut n
rezerv/retragere,
respectiv
au
ncetat raporturile de serviciu, pn
la data intrrii n vigoare a prezentei
legi.

modificrile ulterioare.
(2) Prevederile
Hotrrii
Guvernului
nr.1294/2001,
cu
modificrile ulterioare, aplicabile
militarilor din cadrul Ministerului
Justiiei, se aplic i funcionarilor
publici cu statut special din sistemul
administraiei penitenciare.
(3) Prevederile
alin.(1)
sunt
aplicabile i militarilor, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut
special din sistemul administraiei
penitenciare care au trecut n
rezerv/retragere,
respectiv
au
ncetat raporturile de serviciu, pn
la data intrrii n vigoare a prezentei
legi.

Art. 12. n sistemul pensiilor


militare de stat se acord
urmtoarele drepturi:
a) pensii militare de stat;
b) alte drepturi de asigurri sociale.

Art.12. - n sistemul pensiilor Nemodificat


militare de stat se acord
urmtoarele drepturi:
a) pensii militare de stat;
b) alte drepturi de asigurri sociale.

Art. 13. Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special
pot beneficia de o singur pensie
militar de stat.

Art.13. - Militarii, poliitii i Nemodificat


funcionarii publici cu statut special
pot beneficia de o singur pensie
militar de stat.

Motivare

14.

15.

15/114

Nr.
crt.
16.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

CAPITOLUL II
Sistemul pensiilor militare de stat

Capitolul II
Sistemul pensiilor militare de stat

Art.14. n sistemul pensiilor


militare de stat se acord
urmtoarele categorii de pensii:
a) pensia de serviciu;
b) pensia de invaliditate;
c) pensia de urma.

Art.14. - n sistemul pensiilor Nemodificat


militare de stat se acord
urmtoarele categorii de pensii:
a) pensia de serviciu;
b) pensia de invaliditate;
c) pensia de urma.

Seciunea 1
Pensia de serviciu

Seciunea 1
Pensia de serviciu

Nemodificat

Art. 15. Pensia de serviciu poate fi:


a) pentru limit de vrst;
b) anticipat;
c) anticipat parial.

Art.15. - Pensia de serviciu poate fi:


a) pentru limit de vrst;
b) anticipat;
c) anticipat parial.

Nemodificat

Art.16. (1) Au dreptul la pensie de


serviciu pentru limit de vrst
militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special, n
activitate,
care
ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) au mplinit vrsta standard de
pensionare pentru limit de vrst;

Art.16. - (1) Au dreptul la pensie de Nemodificat


serviciu pentru limit de vrst
militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special, n
activitate,
care
ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:
a) au mplinit vrsta standard de
pensionare pentru limit de vrst;

Motivare

Nemodificat

17.

18.

19.

20.

16/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

b) au o vechime efectiv de cel puin b) au o vechime efectiv de cel puin


25 de ani, din care cel puin 15 ani 25 de ani, din care cel puin 15 ani
reprezint vechimea n serviciu.
reprezint vechimea n serviciu.
(2) Vrsta standard de pensionare
pentru limit de vrst, prevzut la
alin. (1) lit. a), este de 60 de ani.
Atingerea acestei vrste se realizeaz
prin creterea vrstelor standard de
pensionare,
conform ealonrii
prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta lege.

(2) Vrsta standard de pensionare


pentru limit de vrst, prevzut la
alin.(1) lit.a), este de 60 de ani.
Atingerea acestei vrste se realizeaz
prin creterea vrstelor standard de
pensionare,
conform ealonrii
prevzute n anexa care face parte
integrant din prezenta lege.

Art.17. (1) Au dreptul la pensie de


serviciu anticipat militarii, poliitii
i funcionarii publici cu statut
special,
n
activitate,
care
ndeplinesc cumulativ condiiile de
vechime prevzute la art. 16 alin. (1)
lit. b), au mplinit vrsta standard de
pensionare pentru limit de vrst
diminuat cu 5 ani i se afl n una
dintre urmtoarele situaii:
a) sunt trecui n rezerv ori au
ncetat raporturile de serviciu ca
urmare a reorganizrii unor uniti i
a reducerii unor funcii din statele de
organizare, precum i pentru alte
motive sau nevoi ale instituiilor din
domeniul aprrii naionale, ordinii

Art.17. - (1) Au dreptul la pensie de Art. 17. (1) Nemodificat


serviciu anticipat militarii, poliitii
i funcionarii publici cu statut
special,
n
activitate,
care
ndeplinesc cumulativ condiiile de
vechime prevzute la art.16 alin.(1)
lit.b), au mplinit vrsta standard de
pensionare pentru limit de vrst
diminuat cu 5 ani i se afl n una
dintre urmtoarele situaii:
a) sunt trecui n rezerv ori au
ncetat raporturile de serviciu ca
urmare a reorganizrii unor uniti i
a reducerii unor funcii din statele de
organizare, precum i pentru alte
motive sau nevoi ale instituiilor din
domeniul aprrii naionale, ordinii

21.

17/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

publice i securitate naionale;


b) sunt trecui n rezerv sau direct
n retragere ori au ncetat raporturile
de serviciu ca urmare a clasrii ca
inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar/serviciu de ctre comisiile de
expertiz medico-militar.
(2) La acordarea pensiei anticipate,
diminuarea vrstei standard de
pensionare cu 5 ani prevzut la alin.
(1) nu poate fi cumulat cu nicio alt
reducere reglementat de prezenta
lege sau de alte acte normative.

publice i securitate naional;


b) sunt trecui n rezerv sau direct
n retragere ori au ncetat raporturile
de serviciu ca urmare a clasrii ca
inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar/serviciu de ctre comisiile de
expertiz medico-militar.
(2) La acordarea pensiei anticipate,
diminuarea vrstei standard de
pensionare cu 5 ani prevzut la
alin.(1) nu poate fi cumulat cu nicio
alt reducere reglementat de
prezenta lege sau de alte acte
normative.

Art.18. (1) Au dreptul la pensie de


serviciu anticipat parial militarii,
poliitii i funcionarii publici cu
statut special, n activitate, care au o
vechime efectiv de minimum 20 de
ani, dintre care cel puin 10 ani
vechime n serviciu i care se afl n
una dintre urmtoarele situaii:
a) sunt trecui n rezerv ori au
ncetat raporturile de serviciu, ca
urmare a reorganizrii unor uniti i
a reducerii unor funcii din statele de
organizare, precum i pentru alte
motive sau nevoi ale instituiilor din
domeniul aprrii naionale, ordinii

Art.18. - (1) Au dreptul la pensie de Nemodificat


serviciu anticipat parial militarii,
poliitii i funcionarii publici cu
statut special, n activitate, care au o
vechime efectiv de minimum 20 de
ani, dintre care cel puin 10 ani
vechime n serviciu, i care se afl n
una dintre urmtoarele situaii:
a) sunt trecui n rezerv ori au
ncetat raporturile de serviciu, ca
urmare a reorganizrii unor uniti i
a reducerii unor funcii din statele de
organizare, precum i pentru alte
motive sau nevoi ale instituiilor din
domeniul aprrii naionale, ordinii

Motivare

(2) La acordarea pensiei de serviciu


anticipate,
diminuarea
vrstei
standard de pensionare cu 5 ani
prevzut la alin.(1) nu poate fi
cumulat cu nicio alt reducere
reglementat de prezenta lege sau de
alte acte normative.

22.

18/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

publice i securitii naionale;


b) sunt trecui n rezerv sau direct
n retragere ori au ncetat raporturile
de serviciu ca urmare a clasrii ca
inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar/serviciu de ctre comisiile de
expertiz medico-militar.
(2) Cuantumul pensiei anticipate
pariale pentru militarii, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
n activitate prevzui la alin. (1) se
calculeaz pentru numrul anilor de
vechime n serviciu stabilii n
condiiile art. 3 lit. e), la care se
adaug sporurile acordate conform
art. 24.
(3) La mplinirea vrstei standard de
pensionare, prevzut de prezenta
lege, pensia de serviciu anticipat
parial devine pensie de serviciu
pentru limit de vrst, iar
cuantumul pensiei militare se
recalculeaz prin raportare la
vechimea cumulat calculat la data
trecerii n rezerv ori a ncetrii
raporturilor de serviciu.

publice i securitii naionale;


b) sunt trecui n rezerv sau direct
n retragere ori au ncetat raporturile
de serviciu ca urmare a clasrii ca
inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar/serviciu de ctre comisiile de
expertiz medico-militar.
(2) Cuantumul pensiei anticipate
pariale pentru militarii, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
n activitate prevzui la alin.(1) se
calculeaz pentru numrul anilor de
vechime n serviciu stabilii n
condiiile art.3 lit.e), la care se
adaug sporurile acordate conform
art.24.
(3) La mplinirea vrstei standard de
pensionare, prevzut de prezenta
lege, pensia de serviciu anticipat
parial devine pensie de serviciu
pentru limit de vrst, iar
cuantumul pensiei militare se
recalculeaz prin raportare la
vechimea cumulat calculat la data
trecerii n rezerv ori a ncetrii
raporturilor de serviciu.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

23.
Art.19. Militarii, poliitii i Art.19. - Militarii, poliitii i Nemodificat
funcionarii publici cu statut special, funcionarii publici cu statut special,
care la data trecerii n rezerv ori a care la data trecerii n rezerv ori a
19/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

ncetrii raporturilor de serviciu nu


ndeplinesc condiiile de acordare a
unei pensii de serviciu, dar au o
vechime n serviciu de cel puin 10
ani, beneficiaz de pensie de
serviciu la mplinirea vrstei
standard de pensionare pentru limit
de vrst prevzut de prezenta lege,
pentru numrul anilor de vechime n
serviciu, stabilii n condiiile art. 3
lit. e), la care se adaug sporurile
acordate conform art. 24.

ncetrii raporturilor de serviciu nu


ndeplinesc condiiile de acordare a
unei pensii de serviciu, dar au o
vechime n serviciu de cel puin 10
ani, beneficiaz de pensie de
serviciu la mplinirea vrstei
standard de pensionare pentru limit
de vrst prevzut de prezenta lege,
pentru numrul anilor de vechime n
serviciu, stabilii n condiiile art.3
lit.e), la care se adaug sporurile
acordate conform art.24.

Art.20. La mplinirea vrstei


prevzut de prezenta lege pentru
obinerea pensiei militare de serviciu
pentru limit de vrst, pensia de
serviciu anticipat devine, din oficiu,
pensie de serviciu pentru limit de
vrst.

Art.20. - La mplinirea vrstei Nemodificat


prevzute de prezenta lege pentru
obinerea pensiei militare de serviciu
pentru limit de vrst, pensia de
serviciu anticipat devine, din oficiu,
pensie de serviciu pentru limit de
vrst.

Art. 21. (1) Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special,
care la data trecerii n rezerv/
retragere sau ncetrii raporturilor de
serviciu ndeplinesc condiiile de
vechime prevzute la art. 16 alin. (1)
lit. b) au dreptul la pensie de serviciu
pentru limit de vrst cu reducerea

Art.21. - (1) Militarii, poliitii i Nemodificat


funcionarii publici cu statut special
care, la data trecerii n rezerv/
retragere sau ncetrii raporturilor de
serviciu, ndeplinesc condiiile de
vechime prevzute la art.16 alin.(1)
lit.b), au dreptul la pensie de serviciu
pentru limit de vrst cu reducerea

Motivare

24.

25.

20/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

vrstei prevzute la art. 16 alin. (2), vrstei prevzute la art.16 alin.(2),


astfel:
astfel:
26.
a) pentru activitate realizat n a) pentru activitate realizat n Nemodificat
condiii de munc deosebite:
condiii de munc deosebite:
Vechime
realizat n
condiii
deosebite
i/sau n
grupa a II-a
de munc
(ani
mplinii)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

Reducerea vrstei
prevzute la art.16
alin.(2):

Ani

Luni

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

6
6
6
6
6
6
6

Vechime
realizat n
condiii
deosebite
i/sau n
grupa a II-a
de munc
(ani
mplinii)
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32

Reducerea vrstei
prevzute la art.16
alin.(2):

Ani

Luni

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

6
6
6
6
6
6
6
21/114

Nr.
crt.

Text iniial
35

Text adoptat de Senat

35

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

27.
b)
pentru activitate realizat n b)
pentru activitate realizat n Nemodificat
condiii de munc speciale i alte condiii de munc speciale i alte
condiii:
condiii:
Vechime
realizat n
condiii
speciale i
alte condiii
i/sau n
grupa a I de
munc (ani
mplinii)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Reducerea vrstei
prevzute la art.16
alin.(2):

Ani

Luni

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7

6
6
6
6
6
6
-

Vechime
realizat n
condiii
speciale i
alte condiii
i/sau n
grupa a I de
munc (ani
mplinii)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Reducerea vrstei
prevzute la art.16
alin.(2):

Ani

Luni

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7

6
6
6
6
6
6
22/114

Nr.
crt.

Text iniial
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 de ani i
peste

7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13

Text adoptat de Senat


6
6
6
6
6
6
-

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 de ani i
peste

7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

6
6
6
6
6
6
-

28.
(2) Reducerea vrstei standard de
pensionare, potrivit alin. (1) sau n
alte condiii stabilite prin acte
normative, nu poate fi mai mare de
13 ani. Prin reducere, vrsta standard
de pensionare nu poate fi mai mic
de 45 de ani.

(2) Reducerea vrstei standard de Nemodificat


pensionare, potrivit alin.(1) sau n
alte condiii stabilite prin acte
normative, nu poate fi mai mare de
13 ani. Prin reducere, vrsta standard
de pensionare nu poate fi mai mic
de 45 de ani.

Art.22. (1) Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special,
n activitate, care au o vechime
efectiv de 20 de ani n calitate de
personal din uniti/structuri de

Art.22. - (1) Militarii, poliitii i Nemodificat


funcionarii publici cu statut special,
n activitate, care au o vechime
efectiv de 20 de ani n calitate de
personal din uniti/structuri de

29.

23/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

intervenie i aciuni speciale,


personal n uniti de intervenie
antiterorist, personal navigant pe
elicoptere, aeronave de vntoare,
vntoare-bombardament
i
cercetare, supersonice, precum i
scafandrii beneficiaz la cerere de
pensie de serviciu anticipat sau
anticipat parial, dup caz, dac
au o vechime ca militar/poliist/
funcionar public cu statut special, n
activitate, de cel puin 10 ani.

(2) La mplinirea vrstei standard de


pensionare persoanele prevzute la
alin. (1) beneficiaz de pensie de
serviciu pentru limit de vrst n
condiiile prevzute de art. 18 alin.
(3) sau, dup caz, de art. 20.

intervenie i aciuni speciale,


personal n uniti de intervenie
antiterorist, personal navigant pe
elicoptere, avioane de vntoare,
vntoare-bombardament
i
cercetare, aeronave de transport,
aeronave de instrucie ale colilor
militare de aviaie, scafandrii,
precum i personalul din unitile
de comunicaii, radiolocaie i
rzboi electronic beneficiaz, la
cerere, de pensie de serviciu
anticipat sau anticipat parial,
indiferent de vrst, dac au o
vechime
ca
militar/poliist/funcionar public cu
statut special, n activitate, de cel
puin 10 ani.
(2) La mplinirea vrstei standard de
pensionare, persoanele prevzute la
alin.(1) beneficiaz de pensie de
serviciu pentru limit de vrst n
condiiile prevzute de art.18 alin.(3)
sau, dup caz, de art.20.

Art. 23. (1) Vechimea n serviciu


care se ia n considerare la stabilirea
pensiei de serviciu este perioada n
care o persoan s-a aflat n una sau
mai multe din situaiile prevzute la

Art.23. - (1) Vechimea n serviciu Nemodificat


care se ia n considerare la stabilirea
pensiei de serviciu este perioada n
care o persoan s-a aflat n una sau
mai multe din situaiile prevzute la

Motivare

30.

24/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

art.3 lit.e), la care se adaug


sporurile acordate conform art.24.
(2) Vechimea n serviciu pentru
deschiderea dreptului la pensia de
serviciu nu cuprinde i sporul
acordat pentru activitatea desfurat
n condiiile de munc prevzute de
Hotrrea Guvernului nr. 1294/2001,
cu modificrile ulterioare i de
Hotrrea Guvernului nr. 1822/2004,
cu modificrile ulterioare.

art.3 lit.e), la care se adaug


sporurile acordate conform art.24.
(2) Vechimea n serviciu pentru
deschiderea dreptului la pensia de
serviciu nu cuprinde i sporul
acordat pentru activitatea desfurat
n condiiile de munc prevzute de
Hotrrea Guvernului nr.1294/2001,
cu modificrile ulterioare, i de
Hotrrea Guvernului nr.1822/2004,
cu modificrile ulterioare.

Art.24. La stabilirea pensiei, se ia


n calcul, pentru fiecare an lucrat
efectiv, n condiiile stabilite de
Hotrrea Guvernului nr. 1294/2001,
cu modificrile ulterioare, i de
Hotrrea Guvernului nr. 1822/2004,
cu modificrile ulterioare, astfel:
a) 1 an i 3 luni n cazul celor care
i-au desfurat activitatea n
condiii deosebite;
b) 1 an i 6 luni n cazul celor care
i-au desfurat activitatea n
condiii speciale;
c) 2 ani n cazul celor care i-au
desfurat activitatea n alte condiii.

Art.24. - La stabilirea pensiei se ia Nemodificat


n calcul, pentru fiecare an lucrat
efectiv, n condiiile stabilite de
Hotrrea Guvernului nr.1294/2001,
cu modificrile ulterioare, i de
Hotrrea Guvernului nr.1822/2004,
cu modificrile ulterioare, astfel:
a) 1 an i 3 luni, n cazul celor care
i-au desfurat activitatea n
condiii deosebite;
b) 1 an i 6 luni, n cazul celor care
i-au desfurat activitatea n
condiii speciale;
c) 2 ani, n cazul celor care i-au
desfurat activitatea n alte condiii.

Motivare

31.

25/114

Nr.
crt.
32.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Art.25. (1) Constituie vechime


pentru stabilirea pensiei militare de
stat n condiiile art.16 18, 22 i 33
i perioadele recunoscute ca vechime
n serviciu, vechime n munc,
stagiu de cotizare sau perioade
asimilate n condiiile legii, pn la
data intrrii n vigoare a prezentei
legi.

Art.25. - (1) Constituie vechime


pentru stabilirea pensiei militare de
stat n condiiile art.16-18, art.22 i
art.33 i perioadele recunoscute ca
vechime n serviciu, vechime n
munc, stagiu de cotizare sau
perioade asimilate n condiiile legii,
pn la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.

Art.25. - (1) Constituie vechime


pentru stabilirea pensiei militare de
stat n condiiile art.16-18, art.22 i
art.32 i perioadele recunoscute ca
vechime n serviciu, vechime n
munc, stagiu de cotizare sau
perioade asimilate n condiiile legii,
pn la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.

(2) Vechimea valorificat pentru


stabilirea pensiei militare de stat
conform alin. (1) nu se poate
valorifica i n sistemul public de
pensii sau n sistemele proprii de
asigurri
sociale
neintegrate
acestuia, n condiiile protocoalelor
ncheiate ntre entitile implicate.
(3) n cazul n care din nsumarea
perioadelor de vechime rezult
fraciuni de cel puin 6 luni, acestea
se ntregesc la un an n favoarea
beneficiarului, iar cele mai mici se
neglijeaz.

(2) Vechimea valorificat pentru (2) nemodificat


stabilirea pensiei militare de stat
conform alin.(1) nu se poate
valorifica i n sistemul public de
pensii sau n sistemele proprii de
asigurri
sociale
neintegrate
acestuia, n condiiile protocoalelor
ncheiate ntre entitile implicate.
(3) n cazul n care din nsumarea (3) nemodificat
perioadelor de vechime rezult
fraciuni de cel puin 6 luni, acestea
se ntregesc la un an n favoarea
beneficiarului, iar cele mai mici se
neglijeaz.

Art.26. (1) Pentru cadrele


militare/poliitii i funcionarii
publici cu statut special care la data
trecerii n rezerv sau a ncetrii

Art.26. - (1) Pentru cadrele


militare/poliitii i funcionarii
publici cu statut special care la data
trecerii n rezerv sau a ncetrii

Motivare

33.
Art.26. - (1) Pentru cadrele militare,
poliitii i funcionarii publici cu
statut special care la data trecerii n
rezerv sau a ncetrii raporturilor de
26/114

Nr.
crt.

Text iniial
raporturilor
de
serviciu
nu
ndeplinesc condiiile de acordare a
unei pensii prevzute la art. 14 lit. a)
i b), deschiderea dreptului la pensie
se efectueaz mai nti de ctre
sistemul n care ndeplinete
condiiile cumulative de pensionare,
cu excepia situaiilor prevzute la
art. 19.
(2) ntre sistemul pensiilor militare
de stat i sistemul public de pensii
precum i
sistemele proprii de
asigurri sociale neintegrate acestuia
se recunosc reciproc stagiile de
cotizare, respectiv vechimea n
munc sau vechimea n serviciu, n
vederea deschiderii dreptului la
pensie n condiiile alin. (1).
(3) n situaia prevzut la alin. (1)
pensia militar de stat se stabilete
doar pentru perioadele de vechime n
serviciu, la care se adaug sporurile
acordate conform art. 24, la calculul
pensiei de invaliditate stagiul
potenial se acord doar de ctre
ultimul sistem n care persoana a
fost asigurat.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)
serviciu nu ndeplinesc condiiile de
acordare a unei pensii prevzute la
art.14 lit.a) i b), deschiderea
dreptului la pensie se efectueaz mai
nti de ctre sistemul n care
ndeplinete condiiile cumulative de
pensionare, cu excepia situaiilor
prevzute la art.19.

Motivare

raporturilor
de
serviciu
nu
ndeplinesc condiiile de acordare a
unei pensii prevzute la art.14 lit.a)
i b), deschiderea dreptului la pensie
se efectueaz mai nti de ctre
sistemul n care ndeplinete
condiiile cumulative de pensionare,
cu excepia situaiilor prevzute la
art.19.
(2) ntre sistemul pensiilor militare (2) Nemodificat
de stat i sistemul public de pensii,
precum i
sistemele proprii de
asigurri sociale neintegrate acestuia
se recunosc reciproc stagiile de
cotizare, respectiv vechimea n
munc sau vechimea n serviciu, n
vederea deschiderii dreptului la
pensie n condiiile alin.(1).
(3) n situaia prevzut la alin.(1), (3) Nemodificat
pensia militar de stat se stabilete
doar pentru perioadele de vechime n
serviciu, la care se adaug sporurile
acordate conform art.24, la calculul
pensiei de invaliditate stagiul
potenial se acord doar de ctre
ultimul sistem n care persoana a
fost asigurat.

27/114

Nr.
crt.
34.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Art.27. Perioadele de vechime n


serviciu prevzute la art.3 lit.e)
pct.3-5, care sunt recunoscute ca
perioade asimilate n sistemul public
de pensii, sau care constituie
vechime n munc sau n serviciu n
sistemele proprii de asigurri sociale
neintegrate sistemului public de
pensii, se iau n calcul, opional, n
unul dintre sisteme.

Art.27. - Perioadele de vechime n Nemodificat


serviciu prevzute la art.3 lit.e)
pct.3-5, care sunt recunoscute ca
perioade asimilate n sistemul public
de pensii, sau care constituie
vechime n munc sau n serviciu n
sistemele proprii de asigurri sociale
neintegrate sistemului public de
pensii, se iau n calcul, opional, n
unul dintre sisteme.

Art.28. (1) Baza de calcul folosit


pentru stabilirea pensiei militare de
stat este media soldelor funciei de
baz/salariilor funciei de baz
corespunztoare
funciilor
ndeplinite n 6 luni consecutive,
din ultimii 5 ani de activitate,
actualizate la data deschiderii
dreptului la pensie, la alegerea
persoanelor prevzute la art.3 lit.a)
c),
mai
puin
solda
de
grad/salariul gradului profesional.
La media obinut se adaug solda
de
grad/salariul
gradului
profesional avut la data trecerii n
rezerv/ncetrii raporturilor de
serviciu.

Art.28. - (1) Baza de calcul folosit


pentru stabilirea pensiei militare de
stat este media tuturor veniturilor
brute
realizate
n 6 luni
consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate, actualizate la data
deschiderii drepturilor de pensie, la
alegerea persoanelor prevzute la
art.3 lit.a)-c).

Motivare

35.
Art.28. (1) Baza de calcul folosit
pentru stabilirea pensiei militare de
stat este media tuturor veniturilor
brute realizate n 6 luni consecutive,
din ultimii 5 ani de activitate,
actualizate la data deschiderii
drepturilor de pensie, la alegerea
persoanelor prevzute la art.3 lit.a)c). La media obinut se adaug
un spor de pn la 15 % n
condiiile stabilite prin ordin
comun
al
conductorilor
instituiilor din domeniul aprrii
naionale, ordinii publice i
securitii naionale.
Autori: Mircea Dua i Gabriel
Oprea
28/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

(2) Pentru militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut
special pensionai n condiiile
art.19, 26 i 39, baza de calcul
utilizat pentru stabilirea pensiei
militare de stat este cea prevzut
la alin. (1), actualizat la data
deschiderii dreptului la pensie.
(2) Pentru militarii, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
pensionai n condiiile art.19, 26 i
39, baza de calcul utilizat pentru
stabilirea pensiei militare de stat este
cea prevzut la alin. (1), actualizat
la data deschiderii dreptului la
pensie.
(3) Actualizarea prevzut la alin.
(2) se face la deschiderea drepturilor
de pensii ca urmare a majorrii
soldei de funcie/salariului de funcie
i soldei de grad/salariului gradului
profesional, deinute la data trecerii
n rezerv/ncetrii raporturilor de
serviciu.
(4) Baza de calcul folosit pentru
stabilirea pensiei militare de stat
pentru personalul trimis n misiune

(2) Actualizarea prevzut la alin.(2) (3) Nemodificat


se face la deschiderea drepturilor de
pensii ca urmare a majorrii soldei
de funcie/salariului de funcie i
soldei de grad/salariului gradului
profesional, deinute la data trecerii
n rezerv/ncetrii raporturilor de
serviciu.
(3) Baza de calcul folosit pentru (4) Nemodificat
stabilirea pensiei militare de stat
pentru personalul trimis n misiune
permanent n strintate, precum i
pentru personalul suspendat ca
urmare a exercitrii unei funcii de
demnitate public, care ndeplinete,
n aceast perioad, condiiile de
trecere
n
rezerv/ncetare
a
raporturilor de serviciu cu drept la
pensie, este cea prevzut la alin.(1)
i (2).
29/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

(4) n situaia n care baza de calcul


stabilit potrivit art.28 alin.(3) este
mai mic dect cea stabilit potrivit
alin.(1), personalul aflat n misiune
permanent n strintate poate opta

(5) n situaia n care baza de calcul


stabilit potrivit alin.(3) este mai
mic dect cea stabilit potrivit
alin.(1), personalul aflat n misiune
permanent n strintate poate opta

Motivare

permanent n strintate, precum i


pentru personalul suspendat ca
urmare a exercitrii unor funcii de
demnitate public, care ndeplinete,
n aceast perioad, condiiile de
trecere
n
rezerv/ncetare
a
raporturilor de serviciu cu drept la
pensie, o reprezint media soldelor
funciei de baz/salariilor funciei
de
baz,
corespunztoare
funciilor ndeplinite n 6 luni
consecutive,
la
alegerea
persoanelor prevzute la art.3
lit.a) c), din ultimii 5 ani de
activitate anteriori trimiterii n
misiune
permanent
n
strintate,
sau
suspendrii
pentru exercitarea unei funcii de
demnitate public, actualizate la
data deschiderii dreptului la
pensie. La media obinut se
adaug solda de grad/salariul
gradului profesional avut la data
trecerii
n
rezerv/ncetrii
raporturilor de serviciu.
(5) n situaia n care baza de calcul
stabilit potrivit alin. (4) este mai
mic dect cea stabilit potrivit
alin.(1), personalul aflat n misiune
permanent n strintate poate opta

30/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)
pentru situaia cea mai avantajoas.

pentru situaia mai avantajoas.

pentru situaia cea mai avantajoas.

(6) Pentru soul/soia, militar,


poliist sau funcionar public cu
statut special, aflat/aflat n concediu
fr plat pentru a-i urma
soia/soul trimis/trimis n misiune
permanent n strintate, n ultimii
5 ani anteriori ndeplinirii vrstei
standard de pensionare, se utilizeaz
baza de calcul din 6 luni
consecutive, la alegere, din ultimii 5
ani de activitate anteriori plecrii n
concediu fr plat.

(5) Pentru soul/soia, militar,


poliist sau funcionar public cu
statut special, aflat/aflat n concediu
fr plat pentru a-i urma
soia/soul trimis/trimis n misiune
permanent n strintate, n ultimii
5 ani anteriori ndeplinirii vrstei
standard de pensionare, se utilizeaz
baza de calcul din 6 luni
consecutive, la alegere, din ultimii 5
ani de activitate anteriori plecrii n
concediu fr plat.

(7) Pentru personalul militar,


poliitii i funcionarii publici cu
statut special detaai n afara
instituiilor publice de aprare,
ordine
public
i
securitate
naional, pensia militar de stat se
stabilete n raport cu solda
funciei de baz, respectiv salariul
funciei de baz, cuvenit n calitate
de militar, poliist sau funcionar
public cu statut special.

(6) Pentru personalul militar, (7) Nemodificat


poliitii i funcionarii publici cu
statut special detaai n afara
instituiilor publice de aprare,
ordine public i siguran naional,
pensia militar de stat se stabilete
potrivit prevederilor art.29.

Motivare

(6) Pentru soul/soia, militar,


poliist sau funcionar public cu
statut special, aflat/aflat n concediu
fr plat pentru a-i urma
soia/soul trimis/trimis n misiune
permanent n strintate, n ultimii
5 ani anteriori ndeplinirii vrstei
standard de pensionare, se utilizeaz
ca baz de calcul media tuturor
veniturilor brute realizate n 6
luni consecutive, la alegere, din
ultimii 5 ani de activitate anteriori
plecrii n misiune.

(8) La stabilirea venitului brut nu


se au n vedere dispoziiile Legii
nr.118/2010 privind unele msuri
necesare n vederea restabilirii
echilibrului
bugetar,
cu
modificrile
i
completrile
31/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
ulterioare.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Art.29. Pensia de serviciu se


determin n procente din baza de
calcul, astfel:
a) pentru activitatea desfurat n
condiii normale, 70%;
b) pentru activitatea desfurat n
condiii deosebite, respectiv grupa II
de munca, 75%;
c) pentru activitatea desfurat n
condiii speciale i alte condiii,
respectiv grupa I de munc, 80%.

Art.29. - Cuantumul pensiei de


serviciu se determin n procente din
baza de calcul, astfel:
a) militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special, cu vechime
cumulat conform art.3 lit.f) de cel
puin 25 de ani n munc
beneficiaz, la mplinirea vrstei
prevzute de lege, de pensie de
serviciu, n cuantum de 80% din
media tuturor veniturilor brute
realizate n 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de activitate,
actualizate la data deschiderii
drepturilor de pensie;
b)
pentru
fiecare
an
care
depete vechimea prevzut la
alin.(1), la cuantumul pensiei se
adaug cte 1% din venit, fr a se
putea depi venitul brut utilizat la
calculul pensiei la data deschiderii
drepturilor de pensie;

Art.29. (1) Cuantumul pensiei de


serviciu se determin n procente din
baza de calcul, astfel:
a) militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special, cu vechime
cumulat conform art.3 lit.f) de cel
puin 25 de ani, beneficiaz, la
mplinirea vrstei prevzute de lege,
de pensie de serviciu, n cuantum de
80% din baza de calcul prevzut
la art.28;

c) de pensia de serviciu beneficiaz


i militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special cu vechime
ntre 10-25 ani, n acest caz

(2) De pensie de serviciu beneficiaz


i militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special cu o
vechime cumulat de pn la 25

Motivare

36.

b)
pentru
fiecare
an
care
depete vechimea prevzut la
lit.a), la cuantumul pensiei se
adaug cte 1% din baza de calcul
prevzut la art.28, fr a se putea
depi venitul brut utilizat la
calculul pensiei la data deschiderii
dreptului la pensie;

32/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text propus de Comisii


(autor amendament)
cuantumul pensiei prevzut la lit.b) ani, cuantumul pensiei fiind
fiind micorat cu 1% pentru fiecare diminuat cu 1% din baza de calcul
an care lipsete din vechimea prevzut la art.28 pentru fiecare
integral.
an care lipsete din vechimea
integral .
Text adoptat de Senat

Motivare

37.
Art.30.

(1)
Procentele
corespunztoare pentru activitatea
desfurat n condiii deosebite,
speciale sau alte condiii, respectiv
n grupele II sau I de munc,
prevzute la art. 29 lit. b) i c), se
acord militarilor, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut
special care au lucrat efectiv cel
puin 20 de ani n condiii deosebite
sau 15 ani n condiii speciale sau
alte condiii.
(2) n situaia n care persoanele
prevzute la alin. (1) au lucrat mai
puin de 20 ani n condiii deosebite,
respectiv mai puin de 15 ani n
condiii speciale sau alte condiii, la
procentul corespunztor activitii
desfurate n condiii normale se
acord un spor proporional cu
timpul efectiv lucrat n condiii
deosebite, speciale sau alte condiii,
respectiv n grupele II sau I de
munc, fr a depi procentul

Art.30.
(1)
Procentele
corespunztoare pentru activitatea
desfurat n condiii deosebite,
speciale sau alte condiii, respectiv
n grupele II sau I de munc,
prevzute la art.29 lit.b) i c), se
acord militarilor, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut
special care au lucrat efectiv cel
puin 20 de ani n condiii deosebite
sau 15 ani n condiii speciale sau
alte condiii.
(2) n situaia n care persoanele
prevzute la alin.(1) au lucrat mai
puin de 20 ani n condiii deosebite,
respectiv mai puin de 15 ani n
condiii speciale sau alte condiii, la
procentul corespunztor activitii
desfurate n condiii normale se
acord un spor proporional cu
timpul efectiv lucrat n condiii
deosebite, speciale sau alte condiii,
respectiv n grupele II sau I de
munc, fr a depi procentul

Art.30.
(1)
Procentele
corespunztoare pentru activitatea
desfurat n condiii deosebite,
speciale sau alte condiii, respectiv
n grupa I i/sau a II-a de munc,
prevzute la art.29 alin.(1) lit. b) i
alin.(2), se acord militarilor,
poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special care au lucrat
efectiv cel puin 20 de ani n condiii
deosebite sau 15 ani n condiii
speciale sau alte condiii.
(2) n situaia n care persoanele
prevzute la alin.(1) au lucrat mai
puin de 20 ani n condiii deosebite,
respectiv mai puin de 15 ani n
condiii speciale sau alte condiii, la
procentul corespunztor activitii
desfurate n condiii normale se
acord un spor proporional cu
timpul efectiv lucrat n condiii
deosebite, speciale sau alte condiii,
respectiv n grupa I i/sau a II-a de
munc, fr a depi procentul
33/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)
prevzut la art.29 alin.(2).

prevzut la art. 29 lit. c).

prevzut la art.29 lit.c).

Art.31. Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special
care au o vechime cumulat mai
mare de 25 de ani beneficiaz,
pentru fiecare an n plus, de un spor
la pensie de 2% din baza de calcul
folosit la stabilirea pensiei.

Art.31. - Militarii, poliitii i Se elimin.


funcionarii publici cu statut
special care au o vechime
cumulat mai mare de 25 de ani
beneficiaz, pentru fiecare an n
plus, de un spor la pensie de 2%
din baza de calcul folosit la
stabilirea pensiei.

Art.32. (1) Cota de contribuie


individual la bugetul de stat este
egal cu cota de contribuie
individual de asigurri sociale.
Baza lunar de calcul a contribuiei
individuale o reprezint solda lunar
brut/salariul lunar brut.
(2) ncepnd cu data intrrii n
vigoare a prezentei legi, contribuia
individual la bugetul de stat,
suportat de personalul prevzut la
art. 1, nu va diminua soldele/salariile
nete realizate lunar.

Art.32. - (1) Cota de contribuie Art. 31. (1) Nemodificat


individual la bugetul de stat este
egal cu cota de contribuie
individual de asigurri sociale.
Baza lunar de calcul al contribuiei
individuale o reprezint solda lunar
brut/salariul lunar brut.
(2) ncepnd cu data intrrii n (2) Nemodificat
vigoare a prezentei legi, contribuia
individual la bugetul de stat,
suportat de personalul prevzut la
art.1, nu va diminua soldele/salariile
nete realizate lunar.

Motivare

38.

39.

(3) n cota de contribuie individual (3) Se elimin.


la bugetul de stat prevzut la
alin.(1) este inclus i cota aferent
fondurilor de pensii administrate
34/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

privat,
prevzut
de
Legea
nr.411/2004 privind fondurile de
pensii
administrate
privat,
republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare.
40.
Seciunea a 2-a
Pensia de invaliditate

Seciunea a 2-a
Pensia de invaliditate

Nemodificat

Art.33. Au dreptul la pensie de


invaliditate militarii, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
care i-au pierdut total sau cel puin
jumtate din capacitatea de munc
din cauza:
a) producerii unor accidente de
munc sau a unei boli contractate n
timpul i din cauza ndeplinirii
serviciului
militar/serviciului,
tuberculozei,
neoplaziilor,
schizofreniei i SIDA;
b) accidentelor sau bolilor care nu au
legtur cu ndeplinirea serviciului
militar/serviciului.

Art.33. - Au dreptul la pensie de Art. 32. - Nemodificat


invaliditate militarii, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
care i-au pierdut total sau cel puin
jumtate din capacitatea de munc
din cauza:
a) producerii unor accidente de
munc sau a unei boli contractate n
timpul i din cauza ndeplinirii
serviciului
militar/serviciului,
tuberculozei,
neoplaziilor,
schizofreniei i SIDA;
b) accidentelor sau bolilor care nu au
legtur cu ndeplinirea serviciului
militar/serviciului.

41.

42.
Art. 34. Beneficiaz de pensie de Art.34. - Beneficiaz de pensie de Art.33. - Beneficiaz de pensie de Pentru o trimitere
invaliditate, n condiiile prevzute invaliditate, n condiiile prevzute invaliditate, n condiiile prevzute corect.
la art. 33 lit. a) i elevii i studenii la art.33 lit.a) i elevii i studenii la art.32 lit.a) i elevii i studenii
35/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
instituiilor de nvmnt din
sistemul de aprare naional, ordine
public i securitate naional care
i-au pierdut cel puin jumtate din
capacitatea de munc, ca urmare a
accidentelor de munc sau a bolilor
profesionale, survenite n timpul i
din cauza activitii n aceste
instituii.

Text iniial

Text adoptat de Senat

instituiilor de nvmnt din


sistemul de aprare naional, ordine
public i securitate naional care
i-au pierdut cel puin jumtate din
capacitatea de munc, ca urmare a
accidentelor de munc sau a bolilor
profesionale, survenite n timpul i
din cauza activitii n aceste
instituii.

instituiilor de nvmnt din


sistemul de aprare naional, ordine
public i securitate naional care
i-au pierdut cel puin jumtate din
capacitatea de munc, ca urmare a
accidentelor de munc sau a bolilor
profesionale, survenite n timpul i
din cauza activitii n aceste
instituii.

Art. 35. Pensia de invaliditate se


determin n raport cu gradul de
pierdere a capacitii de munc,
astfel:
a) invaliditatea de gradul I,
caracterizat prin pierderea total a
capacitii de munc i a capacitii
de autongrijire, necesitnd ngrijire
sau supraveghere permanent din
partea altei persoane;
b) invaliditatea de gradul II,
caracterizat prin pierderea total a
capacitii de munc, cu posibilitatea
invalidului de a se autongriji fr
ajutorul altei persoane;
c) invaliditatea de gradul III,
caracterizat prin pierderea a cel
puin jumtate din capacitatea de
munc, persoana putnd s presteze
o activitate profesional dup

Art.35. - Pensia de invaliditate se Art. 34. - Nemodificat


determin n raport cu gradul de
pierdere a capacitii de munc,
astfel:
a) invaliditatea de gradul I,
caracterizat prin pierderea total a
capacitii de munc i a capacitii
de autongrijire, necesitnd ngrijire
sau supraveghere permanent din
partea altei persoane;
b) invaliditatea de gradul II,
caracterizat prin pierderea total a
capacitii de munc, cu posibilitatea
invalidului de a se autongriji fr
ajutorul altei persoane;
c) invaliditatea de gradul III,
caracterizat prin pierderea a cel
puin jumtate din capacitatea de
munc, persoana putnd s presteze
o activitate profesional dup

Motivare

43.

36/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

trecerea sa n rezerv/ncetarea
raporturilor
de
serviciu,
corespunztoare a cel mult jumtate
din timpul normal de munc.

trecerea sa n rezerv/ncetarea
raporturilor
de
serviciu,
corespunztoare a cel mult jumtate
din timpul normal de munc.

Art. 36. (1) Criteriile i normele pe


baza crora se face ncadrarea n
gradele I, II i III de invaliditate sunt
prevzute n Hotrrea Guvernului
nr. 56/2012 pentru aprobarea
criteriilor i normelor de diagnostic
clinic, diagnostic funcional i de
evaluare a capacitii de munc pe
baza crora se stabilete aptitudinea
i ncadrarea n grade de invaliditate
pentru cadrele militare, soldaii i
gradaii voluntari, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
din
sistemul
administraiei
penitenciare.
(2) Comisiile centrale de expertiz
medicomilitar ale Ministerului
Aprrii Naionale, Ministerului
Afacerilor Interne i Serviciului
Romn de Informaii, dup caz,
organizeaz, ndrum i controleaz
activitatea de expertiz medical.

Art.36. - (1) Criteriile i normele pe Art. 35. - Nemodificat


baza crora se face ncadrarea n
gradele I, II i III de invaliditate sunt
prevzute n Hotrrea Guvernului
nr.56/2012
pentru
aprobarea
criteriilor i normelor de diagnostic
clinic, diagnostic funcional i de
evaluare a capacitii de munc pe
baza crora se stabilete aptitudinea
i ncadrarea n grade de invaliditate
pentru cadrele militare, soldaii i
gradaii voluntari, poliitii i
funcionarii publici cu statut special
din
sistemul
administraiei
penitenciare.
(2) Comisiile centrale de expertiz
medico-militar ale Ministerului
Aprrii Naionale, Ministerului
Afacerilor Interne i Serviciului
Romn de Informaii, dup caz,
organizeaz, ndrum i controleaz
activitatea de expertiz medical.

Motivare

44.

45.
Art. 37. (1) Evaluarea capacitii Art.37. - (1) Evaluarea capacitii de Art. 36. (1) Nemodificat

Pentru respectarea
37/114

Nr.
crt.

Text iniial
de munc, n vederea stabilirii
gradului de invaliditate, se face, de
ctre comisiile de expertiz medico
militar de pe lng spitalele din
sistemul de aprare naional, ordine
public i securitate naional.
(2) Pentru evaluarea capacitii de
munc, cererea i documentele
medicale ale solicitantului se depun
la comisiile de expertiz medico
militar prevzute la alin. (1).
(3) n urma examinrii clinice i
analizrii documentelor medicale,
comisiile de expertiz medico
militar prevzute la alin. (1) emit
decizii medicale de ncadrare ntrun
grad de invaliditate, care vor fi
avizate de comisia central de
expertiz
medicomilitar
a
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.
(4) n situaia n care, pentru
emiterea deciziei medicale prevzute
la alin. (3), sunt necesare investigaii
sau examinri de specialitate
suplimentare, comisiile de expertiz
medicomilitar propun, dup caz,
prelungirea duratei concediului
pentru incapacitate temporar de

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

munc, n vederea stabilirii gradului


de invaliditate, se face de ctre
comisiile de expertiz medicomilitar de pe lng spitalele din
sistemul de aprare naional, ordine
public i securitate naional.
(2) Pentru evaluarea capacitii de (2) Nemodificat
munc, cererea i documentele
medicale ale solicitantului se depun
la comisiile de expertiz medicomilitar prevzute la alin.(1).
(3) n urma examinrii clinice i (3) Nemodificat
analizrii documentelor medicale,
comisiile de expertiz medicomilitar prevzute la alin.(1) emit
decizii medicale de ncadrare ntr-un
grad de invaliditate, care vor fi
avizate de comisia central de
expertiz
medico-militar
a
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.
(4) n situaia n care, pentru (4) Nemodificat
emiterea deciziei medicale prevzute
la alin.(3), sunt necesare investigaii
sau examinri de specialitate
suplimentare, comisiile de expertiz
medico-militar propun, dup caz,
prelungirea duratei concediului
pentru incapacitate temporar de

Motivare
normelor de tehnic
legislativ.

38/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

munc, n condiiile legii.


(5) Decizia medical prevzut la
alin. (3) se emite n termen de 45 de
zile de la data nregistrrii cererii i
se comunic n termen de 5 zile de la
emitere. n situaiile prevzute la
alin. (4) termenul de emitere a
deciziei medicale se prelungete
corespunztor.
(6) Decizia medical asupra
capacitii de munc poate fi
contestat, n termen de 30 de zile de
la comunicare, la comisiile centrale
de expertiz medicomilitar ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.

munc, n condiiile legii.


(5) Decizia medical prevzut la
alin.(3) se emite n termen de 45 de
zile de la data nregistrrii cererii i
se comunic n termen de 5 zile de la
emitere. n situaiile prevzute la
alin.(4), termenul de emitere a
deciziei medicale se prelungete
corespunztor.
(6) Decizia medical asupra
capacitii de munc poate fi
contestat, n termen de 30 de zile de
la comunicare, la comisiile centrale
de expertiz medico-militar ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.

(7) Contestaia prevzut la alin. (6)


se soluioneaz n termen de 45 de
zile de la nregistrare. Decizia emis
n soluionarea contestaiei se
comunic n termen de 5 zile de la
data soluionrii.
(8) Deciziile comisiilor centrale de
expertiz
medicomilitar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
prevzute la alin. (7), date n

(7) Contestaia prevzut la alin.(6) (7) Nemodificat


se soluioneaz n termen de 45 de
zile de la nregistrare. Decizia emis
n soluionarea contestaiei se
comunic n termen de 5 zile de la
data soluionrii.
(8) Deciziile comisiilor centrale de (8) Nemodificat
expertiz
medico-militar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
prevzute la alin.(7), date n

Motivare

(5) Nemodificat

(6) Decizia medical asupra


capacitii de munc poate fi
contestat, n termen de 30 de zile de
la comunicare, la comisia central Pentru corectitudinea
de expertiz medico-militar a formulrii.
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.

39/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

soluionarea contestaiilor pot fi


atacate la instanele judectoreti
competente n termen de 30 de zile
de la comunicare.
(9) Deciziile medicale asupra
capacitii de munc, precum i
deciziile prevzute la alin. (7)
necontestate n termen rmn
definitive i executorii.

soluionarea contestaiilor, pot fi


atacate la instanele judectoreti
competente n termen de 30 de zile
de la comunicare.
(9) Deciziile medicale asupra (9) Nemodificat
capacitii de munc, precum i
deciziile prevzute la alin.(7)
necontestate n termen rmn
definitive i executorii.

Art. 38. Constituirea, organizarea,


funcionarea i atribuiile comisiilor
de expertiz medicomilitar se
stabilesc prin regulament comun,
aprobat de ministrul aprrii
naionale,
ministrul
afacerilor
interne,
ministrul
justiiei
i
directorul Serviciului Romn de
Informaii.

Art.38. - Constituirea, organizarea, Art.37. - Nemodificat


funcionarea i atribuiile comisiilor
de expertiz medico-militar se
stabilesc prin regulament comun,
aprobat de ministrul aprrii
naionale,
ministrul
afacerilor
interne,
ministrul
justiiei i
directorul Serviciului Romn de
Informaii.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.39. Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special
care iau pierdut capacitatea de
munc din cauza unor accidente sau
a unor boli care nu au legtura cu
ndeplinirea serviciului militar /
serviciului, beneficiaz de pensia de
invaliditate dac au realizat, n
condiiile legii, vechime n serviciu.

Art.39. - Militarii, poliitii i Art.38. - Nemodificat


funcionarii publici cu statut special
care i-au pierdut capacitatea de
munc din cauza unor accidente sau
a unor boli care nu au legtur cu
ndeplinirea serviciului militar/
serviciului, beneficiaz de pensia de
invaliditate dac au realizat, n
condiiile legii, vechime n serviciu.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

46.

47.

40/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Art.40. (1) Cuantumul pensiei de


invaliditate se stabilete conform
prevederilor art. 29-31.
(2) Vechimea utilizat
pentru
calculul pensiei de invaliditate se
stabilete potrivit prevederilor art. 25
si 26.
(3) La suma procentelor cuvenite
pentru vechimea efectiv se adaug,
pentru fiecare an potenial, pn la
realizarea vechimii de 25 de ani
prevzut la art. 16 alin. (1) lit. b),
urmtoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul
II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul
III.
(4) Numrul anilor poteniali nu
poate fi mai mare dect vechimea pe
care persoana ar fi putut s o
realizeze de la data acordrii pensiei
de invaliditate pn la mplinirea
vrstei standard de pensionare.
(5)
Cuantumul
pensiei
de
invaliditate stabilit n condiiile alin.
(1), pentru cazurile prevzute la art.
39, va fi diminuat dup cum
urmeaz:

Art.40. - (1) Cuantumul pensiei de


invaliditate se stabilete conform
prevederilor art.29-31.
(2) Vechimea utilizat
pentru
calculul pensiei de invaliditate se
stabilete potrivit prevederilor art.25
i 26.
(3) La suma procentelor cuvenite
pentru vechimea efectiv se adaug,
pentru fiecare an potenial, pn la
realizarea vechimii de 25 de ani
prevzut la art.16 alin.(1) lit.b),
urmtoarele procente:
a) 1% pentru invaliditate de gradul I;
b) 0,8% pentru invaliditate de gradul
II;
c) 0,6% pentru invaliditate de gradul
III.
(4) Numrul anilor poteniali nu
poate fi mai mare dect vechimea pe
care persoana ar fi putut s o
realizeze de la data acordrii pensiei
de invaliditate pn la mplinirea
vrstei standard de pensionare.
(5)
Cuantumul
pensiei
de
invaliditate stabilit n condiiile
alin.(1), pentru cazurile prevzute la
art.39, va fi diminuat dup cum
urmeaz:

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

48.
Art.40. - (1) Cuantumul pensiei de Pentru respectarea
invaliditate se stabilete conform normelor de tehnic
legislativ.
prevederilor art.29 i 30.
Pentru o trimitere
corect.
(2) nemodificat

(3) nemodificat

(4) nemodificat

(5)
Cuantumul
pensiei
de
invaliditate stabilit n condiiile
alin.(1), pentru cazurile prevzute la Pentru o trimitere
art.38, va fi diminuat dup cum corect.
urmeaz:
41/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

a) cu 10% pentru gradul I de a) cu 10% pentru gradul I de


lit.a)-c) nemodificate
invaliditate;
invaliditate;
b) cu 15% pentru gradul II de b) cu 15% pentru gradul II de
invaliditate;
invaliditate;
c) cu 20% pentru gradul III de c) cu 20% pentru gradul III de
invaliditate.
invaliditate.

49.
Art.41. - Pentru invaliditatea Art.40. - Nemodificat
survenit ca urmare a unor aciuni
specifice, din cauza unor accidente,
catastrofe sau alte asemenea
evenimente intervenite n timpul i
din cauza serviciului sau a unor
misiuni i operaii n afara
teritoriului romn, militarii, poliitii
i funcionarii publici cu statut
special beneficiaz de o pensie egal
cu solda funciei de baz/salariului
funcie de baz avut la data
respectiv, dac aceasta este mai
avantajoas dect o alt categorie de
pensie la care are dreptul.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.42. (1) Pensionarii ncadrai n Art.42. - (1) Pensionarii ncadrai n Art.41. - Nemodificat
gradul I de invaliditate au dreptul la gradul I de invaliditate au dreptul la
o indemnizaie pentru nsoitor, n o indemnizaie pentru nsoitor, n

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.41. Pentru invaliditatea


survenit ca urmare a unor aciuni
specifice, din cauza unor accidente,
catastrofe sau alte asemenea
evenimente intervenite n timpul i
din cauza serviciului sau a unor
misiuni i operaii n afara
teritoriului romn, militarii, poliitii
i funcionarii publici cu statut
special beneficiaz de o pensie egal
cu solda funciei de baz/salariului
funcie de baz avut la data
respectiv, dac aceasta este mai
avantajoas dect o alt categorie de
pensie la care are dreptul.
50.

42/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

afara pensiei, n cuantumul stabilit


pentru aceast categorie n sistemul
public de pensii.
(2) Indemnizaia pentru nsoitor se
suport de la bugetul de stat.
(3) n cazul pensionarilor ncadrai
n gradul I de invaliditate care
beneficiaz de pensie de invaliditate
n mai multe sisteme de asigurri
sociale, indemnizaia pentru nsoitor
se acord numai de ctre ultimul
sistem n care acetia au fost
asigurai.

afara pensiei, n cuantumul stabilit


pentru aceast categorie n sistemul
public de pensii.
(2) Indemnizaia pentru nsoitor se
suport de la bugetul de stat.
(3) n cazul pensionarilor ncadrai
n gradul I de invaliditate care
beneficiaz de pensie de invaliditate
n mai multe sisteme de asigurri
sociale, indemnizaia pentru nsoitor
se acord numai de ctre ultimul
sistem n care acetia au fost
asigurai.

Art.43.
(1)
Pensionarii
de
invaliditate sunt supui revizuirii
medicale periodic, n funcie de
afeciune, la intervale cuprinse ntre
un an i 3 ani, pan la mplinirea
vrstei prevzute la art. 16 alin. (2),
la termenele stabilite de comisiile de
expertiz medicomilitar.
(2) Dup fiecare revizuire medical,
comisiile de expertiz medicomilitar emit o nou decizie
medical asupra capacitii de
munc, prin care se stabilete, dup
caz:
a) meninerea n acelai grad de
invaliditate;

Art.43. - (1) Pensionarii de Art.42.


invaliditate sunt supui revizuirii
medicale periodic, n funcie de alin.(1) (5) nemodificate
afeciune, la intervale cuprinse ntre
un an i 3 ani, pn la mplinirea
vrstei prevzute la art.16 alin.(2), la
termenele stabilite de comisiile de
expertiz medico-militar.
(2) Dup fiecare revizuire medical,
comisiile de expertiz medicomilitar emit o nou decizie
medical asupra capacitii de
munc, prin care se stabilete, dup
caz:
a) meninerea n acelai grad de
invaliditate;

Motivare

51.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

43/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

b) ncadrarea n alt grad de


invaliditate;
c) redobndirea capacitii de
munc.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate
se modific sau nceteaz ncepnd
cu luna urmtoare celei n care s-a
emis decizia medical asupra
capacitii de munc, emis n urma
revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive
imputabile
pensionarului,
la
revizuirea
medical
atrage
suspendarea pltii pensiei ncepnd
cu luna urmtoare celei n care era
prevzut revizuirea medical, sau
dup caz, ncetarea pltii pensiei, n
condiiile legii.
(5) Revizuirea medical se poate
efectua i la cererea pensionarilor,
dac starea sntii lor sa
mbuntit sau, dup caz, s-a
agravat.
(6) Decizia medical asupra
capacitii de munc emis la
revizuirea
medical
urmeaz
aceleai proceduri de contestare i
soluionare, conform prevederilor
art. 37.

b) ncadrarea n alt grad de


invaliditate;
c) redobndirea capacitii de
munc.
(3) Dreptul la pensie de invaliditate
se modific sau nceteaz ncepnd
cu luna urmtoare celei n care s-a
emis decizia medical asupra
capacitii de munc, emis n urma
revizuirii medicale.
(4) Neprezentarea, din motive
imputabile
pensionarului,
la
revizuirea
medical,
atrage
suspendarea plii pensiei ncepnd
cu luna urmtoare celei n care era
prevzut revizuirea medical sau,
dup caz, ncetarea plii pensiei, n
condiiile legii.
(5) Revizuirea medical se poate
efectua i la cererea pensionarilor,
dac starea sntii lor s-a
mbuntit sau, dup caz, s-a
agravat.
(6) Decizia medical asupra
capacitii de munc emis la
revizuirea
medical
urmeaz
aceleai proceduri de contestare i
soluionare, conform prevederilor
art.37.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

(6) Decizia medical asupra


capacitii de munc emis la
revizuirea
medical
urmeaz
aceleai proceduri de contestare i Pentru o trimitere
soluionare, conform prevederilor corect.
art.36.

44/114

Nr.
crt.
52.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Art. 44. (1) Nu mai sunt supui


revizuirii medicale pensionarii de
invaliditate care:
a) prezint invaliditi care afecteaz
ireversibil capacitatea de munca;
b) au mplinit vrsta prevzut la art.
16 alin. (2);
c) au dreptul la pensia de serviciu n
condiiile art. 17 alin. (1) lit. b) i ale
art. 18 alin. (1) lit. b).
(2) Constatarea situaiilor prevzute
la alin. (1) lit. a) se face numai cu
avizul comisiilor centrale de
expertiz
medicomilitar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.

Art.44. - (1) Nu mai sunt supui


revizuirii medicale pensionarii de
invaliditate care:
a) prezint invaliditi care afecteaz
ireversibil capacitatea de munc;
b) au mplinit vrsta prevzut la
art.16 alin.(2);
c) au dreptul la pensia de serviciu n
condiiile art.17 alin.(1) lit.b) i ale
art.18 alin.(1) lit.b).
(2) Constatarea situaiilor prevzute
la alin.(1) lit.a) se face numai cu
avizul comisiilor centrale de
expertiz
medico-militar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.

Art. 45. (1) Comisiile centrale de


expertiz
medico-militar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii pot
convoca
pentru
expertizare
pensionarul de invaliditate.
(2) Concluziile expertizrii sunt
obligatorii i definitive pn la
urmtoarea revizuire medical

Art.45. - (1) Comisiile centrale de Art.44 Nemodificat.


expertiz
medico-militar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii pot
convoca,
pentru
expertizare,
pensionarul de invaliditate.
(2) Concluziile expertizrii sunt
obligatorii i definitive pn la
urmtoarea revizuire medical.

Art.43. - (1) Nemodificat.

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

(2) Constatarea situaiilor prevzute


la alin.(1) lit.a) se face numai cu
avizul
comisiei
centrale
de Pentru corectitudinea
expertiz
medico-militar
a formulrii.
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.

53.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

45/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Motivare

(3) Neprezentarea la comisiile


centrale de expertiz medico
militar ale Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii, din motive imputabile
pensionarului, atrage suspendarea
pltii pensiei.

(3) Neprezentarea la comisiile


centrale de expertiz medicomilitar ale Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii, din motive imputabile
pensionarului, atrage suspendarea
plii pensiei.

Art. 46. (1) Militarii, poliitii i


funcionarii publici cu statut special
care au dreptul la pensie de
invaliditate pot opta, la deschiderea
dreptului de pensie, pentru pensia
mai avantajoas dintre pensia de
invaliditate i pensia de serviciu
anticipat sau anticipat parial,
dup caz, dac ndeplinesc condiiile
prevzute de prezenta lege pentru
acordarea acestora.
(2) La mplinirea vrstei prevzut
de prezenta lege pentru obinerea
pensiei militare de serviciu pentru
limita de vrsta, beneficiarii pensiei
de invaliditate pot opta pentru pensia
care i avantajeaz.

Art.46. - (1) Militarii, poliitii i Art.45 Nemodificat.


funcionarii publici cu statut special
care au dreptul la pensie de
invaliditate pot opta, la deschiderea
dreptului de pensie, pentru pensia
mai avantajoas dintre pensia de
invaliditate i pensia de serviciu
anticipat sau anticipat parial,
dup caz, dac ndeplinesc condiiile
prevzute de prezenta lege pentru
acordarea acestora.
(2) La mplinirea vrstei prevzute
de prezenta lege pentru obinerea
pensiei militare de serviciu pentru
limit de vrst, beneficiarii pensiei
de invaliditate pot opta pentru pensia
care i avantajeaz.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.47. (1) Beneficiarii pensiei de Art.47. - (1) Beneficiarii pensiei de Art.46 Nemodificat.
invaliditate de gradul I i menin invaliditate de gradul I i menin

Pentru respectarea
normelor de tehnic

54.

55.

46/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Motivare

dreptul la indemnizaia de nsoitor,


indiferent de pensia pentru care
opteaz.
(2) Casa de pensii sectorial
comunic, lunar, comisiei centrale
de
expertiz
medico-militar,
pensionarii ncadrai n grad de
invaliditate care au mplinit vrsta
standard de pensionare sau, dup
caz, condiiile prevzute de lege
pentru acordarea pensiei pentru
limit de vrst.

dreptul la indemnizaia de nsoitor,


indiferent de pensia pentru care
opteaz.
(2) Casa de pensii sectorial
comunic, lunar, comisiei centrale
de
expertiz
medico-militar,
pensionarii ncadrai n grad de
invaliditate care au mplinit vrsta
standard de pensionare sau, dup
caz, condiiile prevzute de lege
pentru acordarea pensiei pentru
limit de vrst.

Seciunea a 3-a
Pensia de urma

Seciunea a 3-a
Pensia de urma

Art. 48. Pensia de urma se cuvine


copiilor i soului supravieuitor,
dac susintorul, la data decesului,
era pensionar sau ndeplinea
condiiile pentru obinerea unei
pensii militare de stat.

Art.48. - Pensia de urma se cuvine Art.47 Nemodificat.


copiilor i soului supravieuitor
dac susintorul, la data decesului,
era pensionar sau ndeplinea
condiiile pentru obinerea unei
pensii militare de stat.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 49. Copiii au dreptul la pensie


de urma:
a) pn la mplinirea vrstei de 16
ani;
b) dac i continu studiile ntr-o

Art.49. - Copiii au dreptul la pensie Art.48 Nemodificat.


de urma:
a) pn la mplinirea vrstei de 16
ani;
b) dac i continu studiile ntr-o

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

legislativ.

56.
Nemodificat.

57.

58.

47/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

form de nvmnt organizat


potrivit legii, pn la terminarea
acestora, fr a depi vrsta de 26
de ani;
c) pe toat durata invaliditii de
orice grad, dac aceasta sa ivit n
perioada n care se aflau n una
dintre situaiile prevzute la lit. a)
sau b).

form de nvmnt organizat


potrivit legii, pn la terminarea
acestora, fr a depi vrsta de 26
de ani;
c) pe toat durata invaliditii de
orice grad, dac aceasta s-a ivit n
perioada n care se aflau n una
dintre situaiile prevzute la lit.a) sau
b).

Art. 50. (1) Soul supravieuitor


are dreptul la pensie de urma pe tot
timpul vieii, la mplinirea vrstei
prevzut la art. 16 alin. (2), dac
durata cstoriei cu persoana
decedat a fost de cel puin 15 ani i
nu realizeaz venituri lunare
provenite
dintr-o
activitate
profesional pentru care asigurarea
este obligatorie sau acestea sunt mai
mici de 35 % din ctigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat.
(2) n cazul n care durata cstoriei
este mai mic de 15 ani, dar cel
puin 10 ani, cuantumul pensiei de
urma cuvenit soului supravieuitor
se diminueaz cu 0,5 % pentru
fiecare lun, respectiv 6,0 % pentru
fiecare an de cstorie n minus.

Art.50. - (1) Soul supravieuitor are


dreptul la pensie de urma pe tot
timpul vieii, la mplinirea vrstei
prevzute la art.16 alin.(2), dac
durata cstoriei cu persoana
decedat a fost de cel puin 15 ani i
nu realizeaz venituri lunare
provenite
dintr-o
activitate
profesional pentru care asigurarea
este obligatorie sau acestea sunt mai
mici de 35 % din ctigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat.
(2) n cazul n care durata cstoriei
este mai mic de 15 ani, dar cel
puin 10 ani, cuantumul pensiei de
urma cuvenit soului supravieuitor
se diminueaz cu 0,5 % pentru
fiecare lun, respectiv 6,0 % pentru
fiecare an de cstorie n minus.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

59.
Art.49. - (1) Nemodificat.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

(2) n cazul n care durata cstoriei Pentru corectitudinea


a fost mai mic de 15 ani, dar de cel formulrii.
puin 10 ani, cuantumul pensiei de
urma
cuvenite
soului
supravieuitor se diminueaz cu 0,5
% pentru fiecare lun, respectiv 6,0
% pentru fiecare an de cstorie n
minus.
48/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Art.51. (1) Soul supravieuitor are


dreptul la pensie de urma,
indiferent de vrst, pe perioada n
care este invalid de gradul I sau II,
dac durata cstoriei cu persoana
decedat a fost de cel puin un an.

Art.51. - (1) Soul supravieuitor are


dreptul la pensie de urma,
indiferent de vrst, pe perioada n
care este invalid de gradul I sau II,
dac durata cstoriei cu persoana
decedat a fost de cel puin un an.

Art.50. - (1) Soul supravieuitor are


dreptul la pensie de urma,
indiferent de vrst, pe perioada n
care este invalid de gradul I sau II,
dac durata cstoriei a fost de cel
puin un an.

(2) Soul supravieuitor are dreptul la


pensie de urma, indiferent de vrsta
i de durata cstoriei, dac decesul
soului susintor sa produs ca
urmare a unui accident de munc sau
a unei boli contractate n timpul i
din cauza ndeplinirii serviciului
militar/serviciului, asimilat unei
boli profesionale i dac nu
realizeaz venituri lunare pentru care
asigurarea este obligatorie ori dac
acestea sunt mai mici de 35 % din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

(2) Soul supravieuitor are dreptul la (2) Nemodificat


pensie de urma, indiferent de vrsta
i de durata cstoriei, dac decesul
soului susintor s-a produs ca
urmare a unui accident de munc sau
a unei boli contractate n timpul i
din cauza ndeplinirii serviciului
militar/serviciului, asimilat unei
boli profesionale, i dac nu
realizeaz venituri lunare pentru care
asigurarea este obligatorie ori dac
acestea sunt mai mici de 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

Art.52. Soul supravieuitor care


nu ndeplinete condiiile prevzute
la art. 50 sau la art. 51 alin. (1)
beneficiaz de pensie de urma pe o
perioad de 6 luni de la data

Art.52. - Soul supravieuitor care


nu ndeplinete condiiile prevzute
la art.50 sau la art.51 alin.(1)
beneficiaz de pensie de urma pe o
perioad de 6 luni de la data

Motivare

60.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru corectitudinea
formulrii.

61.
Art.52. - Soul supravieuitor care
nu ndeplinete condiiile prevzute
la art.49 sau la art.50 alin.(1)
beneficiaz de pensie de urma pe o
perioad de 6 luni de la data

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimiteri corecte.
49/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
decesului soului susintor, dac n
aceast perioad nu realizeaz
venituri
lunare
pentru
care
asigurarea este obligatorie sau
acestea sunt mai mici de 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Motivare

decesului soului susintor, dac n


aceast perioad nu realizeaz
venituri
lunare
pentru
care
asigurarea este obligatorie sau
acestea sunt mai mici de 35 % din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

decesului soului susintor, dac n


aceast perioad nu realizeaz
venituri
lunare
pentru
care
asigurarea este obligatorie sau
acestea sunt mai mici de 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

Art. 53. Soul supravieuitor care


are n ngrijire, la data decesului
susintorului, unul sau mai muli
copii n vrst de pn la 7 ani,
beneficiaz de pensie de urma pn
la data mplinirii de ctre ultimul
copil a vrstei de 7 ani, n perioadele
n care nu realizeaz venituri lunare
dintr-o activitate profesional pentru
care asigurarea este obligatorie sau
acestea sunt mai mici de 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

Art.53. - Soul supravieuitor care Art.52 Nemodificat


are n ngrijire, la data decesului
susintorului, unul sau mai muli
copii n vrst de pn la 7 ani,
beneficiaz de pensie de urma pn
la data mplinirii de ctre ultimul
copil a vrstei de 7 ani, n perioadele
n care nu realizeaz venituri lunare
dintr-o activitate profesional pentru
care asigurarea este obligatorie sau
acestea sunt mai mici de 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 54. (1) Pensia de urma se


stabilete, dup caz, din:
a) pensia de serviciu pentru limit de
vrst aflat n plat sau la care ar fi
avut dreptul, n condiiile legii,

Art.54. - (1) Pensia de urma se Art.53 Nemodificat


stabilete, dup caz, din:
a) pensia de serviciu pentru limit de
vrst aflat n plat sau la care ar fi
avut dreptul, n condiiile legii,

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

62.

63.

50/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

susintorul decedat;
b) pensia de invaliditate de gradul I,
n
cazul
n
care
decesul
susintorului a survenit naintea
ndeplinirii
condiiilor
pentru
obinerea pensiei de serviciu pentru
limit de vrst.
(2) Cuantumul pensiei de urma se
stabilete procentual din pensia
susintorului prevzut la alin. (1),
n funcie de numrul urmailor
ndreptii, astfel:
a) 50% pentru un singur urma;
b) 75% pentru 2 urmai;
c) 100% pentru 3 sau mai muli
urmai.

susintorul decedat;
b) pensia de invaliditate de gradul I,
n
cazul
n
care
decesul
susintorului a survenit naintea
ndeplinirii
condiiilor
pentru
obinerea pensiei de serviciu pentru
limit de vrst.
(2) Cuantumul pensiei de urma se
stabilete procentual din pensia
susintorului prevzut la alin.(1),
n funcie de numrul urmailor
ndreptii, astfel:
a) 50% - pentru un singur urma;
b) 75% - pentru 2 urmai;
c) 100% - pentru 3 sau mai muli
urmai.

Art.55. Cuantumul pensiei de


urma, n cazul orfanilor de ambii
prini, se stabilete prin nsumarea
drepturilor de pensie de urma
calculate dup fiecare printe.

Art.55. - Cuantumul pensiei de Art.54 Nemodificat


urma, n cazul orfanilor de ambii
prini, se stabilete prin nsumarea
drepturilor de pensie de urma
calculate dup fiecare printe.

Art. 56. (1) Urmaii militarilor,


poliitilor ori funcionarilor publici
cu statut special n activitate i ai
celor n rezerv, mobilizai sau
concentrai n uniti militare,
decedai ca urmare a unor aciuni

Art.56. - (1) Urmaii militarilor,


poliitilor ori funcionarilor publici
cu statut special n activitate i ai
celor n rezerv, mobilizai sau
concentrai n uniti militare,
decedai ca urmare a unor aciuni

Motivare

64.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

65.
Art.56. - (1) Urmaii militarilor,
poliitilor ori funcionarilor publici Pentru corectitudinea
cu statut special n activitate sau n formulrii.
rezerv, mobilizai sau concentrai n
uniti militare, decedai ca urmare a
unor
aciuni
specifice,
prin
51/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)
accidente, catastrofe sau alte
asemenea evenimente intervenite n
timpul i din cauza serviciului sau a
unor misiuni i operaii n afara
teritoriului romn, beneficiaz de o
pensie de urma egal cu solda
funciei de baz/salariului funciei de
baz avut la data decesului.

specifice, prin accidente, catastrofe


sau alte asemenea evenimente
intervenite n timpul i din cauza
serviciului sau a unor misiuni i
operaii n afara teritoriului romn,
beneficiaz de o pensie de urma
egal cu solda funciei de
baz/salariului funciei de baz avut
la data decesului.
(2) n cazul n care nu exist urmai,
dac cel decedat era singurul
susintor al prinilor si, acetia
vor beneficia de jumtate din pensia
de
urma
stabilit
potrivit
prevederilor alin. (1).
(3) Urmaii militarilor, poliitilor
ori funcionarilor publici cu statut
special n rezerv, aflai n situaiile
prevzute la alin. (1), pot opta ntre
pensia stabilit potrivit prezentei legi
i pensia proprie din sistemul public
de pensii.

specifice, prin accidente, catastrofe


sau alte asemenea evenimente
intervenite n timpul i din cauza
serviciului sau a unor misiuni i
operaii n afara teritoriului romn,
beneficiaz de o pensie de urma
egal cu solda funciei de
baz/salariului funciei de baz avut
la data decesului.
(2) n cazul n care nu exist urmai, (2) nemodificat
dac cel decedat era singurul
susintor al prinilor si, acetia
vor beneficia de jumtate din pensia
de
urma
stabilit
potrivit
prevederilor alin.(1).
(3) Urmaii militarilor, poliitilor (3) nemodificat
ori funcionarilor publici cu statut
special n rezerv, aflai n situaiile
prevzute la alin.(1), pot opta ntre
pensia stabilit potrivit prezentei legi
i pensia proprie din sistemul public
de pensii.

Art. 57. n cazul modificrii


numrului de urmai, pensia se
recalculeaz n conformitate cu
dispoziiile art. 54 alin. (2).

Art.57. - n cazul modificrii


numrului de urmai, pensia se
recalculeaz n conformitate cu
dispoziiile art.54 alin.(2).

Motivare

66.
Art.56. - n cazul modificrii
numrului de urmai, pensia se
recalculeaz n conformitate cu
dispoziiile art.53 alin.(2).

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimitere corect.

52/114

Nr.
crt.
67.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Art. 58. Soul supravieuitor care


are dreptul la o pensie proprie i
ndeplinete condiiile prevzute de
lege pentru obinerea pensiei de
urma dup soul decedat poate opta
pentru cea mai avantajoas pensie.

Art.58. - Soul supravieuitor care Art.57 Nemodificat


are dreptul la o pensie proprie i
ndeplinete condiiile prevzute de
lege pentru obinerea pensiei de
urma dup soul decedat poate opta
pentru cea mai avantajoas pensie.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 59. Opiunea prevzut la art.


58 poate fi fcut att n cadrul
sistemului pensiilor militare de stat,
ct i fa de celelalte sisteme de
pensii.

Art.59. - Opiunea prevzut la


art.58 poate fi fcut att n cadrul
sistemului pensiilor militare de stat,
ct i fa de celelalte sisteme de
pensii.

Art.58. - Opiunea prevzut la


art.57 poate fi fcut att n cadrul
sistemului pensiilor militare de stat,
ct i fa de celelalte sisteme de
pensii.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimitere corect.

Seciunea a 4-a
Indexarea i actualizarea pensiilor

Seciunea a 4-a
Indexarea i actualizarea pensiilor

Nemodificat

Art. 60. (1) Cuantumul pensiilor


militare de stat se indexeaz anual
cu 100% din rata medie anual a
inflaiei, la care se adaug 50% din
creterea real a ctigului salarial
mediu brut realizat.
(2) Indicatorii prevzui la alin. (1)
sunt cei definitivi, cunoscui n anul

Art.60. - (1) Cuantumul pensiilor Art.59 Nemodificat


militare de stat se indexeaz anual
cu 100% din rata medie anual a
inflaiei, la care se adaug 50% din
creterea real a ctigului salarial
mediu brut realizat.
(2) Indicatorii prevzui la alin.(1)
sunt cei definitivi, cunoscui n anul

68.

69.

70.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

53/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

curent pentru anul calendaristic


anterior, comunicai de Institutul
Naional de Statistic.
(3) n situaia n care unul dintre
indicatorii prevzui la alin. (1) are
valoare negativ, la indexarea
cuantumului pensiilor militare de
stat se utilizeaz indicatorul cu
valoare pozitiv.
(4) n situaia n care indicatorii
prevzui la alin. (1) au valori
negative, se pstreaz cuantumul
pensiei aflat n plat.
(5) Prevederile alin. (1) se aplic i
drepturilor de pensie deschise n
cursul anului.
(6) ncepnd cu anul 2021,
cuantumul pensiilor militare de stat
se indexeaz anual cu 100% din rata
inflaiei, la care se adaug 45% din
creterea real a ctigului salarial
mediu brut, realizate pe anul
precedent. Procentul din creterea
real a ctigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de
stat, luat n considerare la
indexarea pensiilor militare de
stat, se reduce gradual cu cte 5%
n fiecare an.
(7) ncepnd cu anul 2030,

curent pentru anul calendaristic


anterior, comunicai de Institutul
Naional de Statistic.
(3) n situaia n care unul dintre
indicatorii prevzui la alin.(1) are
valoare negativ, la indexarea
cuantumului pensiilor militare de
stat se utilizeaz indicatorul cu
valoare pozitiv.
(4) n situaia n care indicatorii
prevzui la alin.(1) au valori
negative, se pstreaz cuantumul
pensiei aflat n plat.
(5) Prevederile alin.(1) se aplic i
drepturilor de pensie deschise n
cursul anului.
(6) ncepnd cu anul 2021,
cuantumul pensiilor militare de stat
se indexeaz anual cu 100% din rata
inflaiei, la care se adaug 45% din
creterea real a ctigului salarial
mediu brut, realizate pe anul
precedent.

(7)

ncepnd

cu

anul

Motivare

2030,
54/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

cuantumul pensiilor militare de stat cuantumul pensiilor militare de stat


se indexeaz anual cu 100% din rata se indexeaz anual cu 100% din rata
inflaiei realizat pe anul precedent. inflaiei realizat pe anul precedent.
71.
Art. 61. (1) Cuantumul pensiilor
militare de stat se actualizeaz ori de
cte ori se majoreaz solda de
grad/salariul gradului profesional
i/sau soldele de funcie/salariile de
funcie ale militarilor, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut
special, n procentele stabilite la
art.29 - 31 i 110 i n funcie de
vechimea valorificat prin ultima
decizie de pensie, astfel:

a)
potrivit
gradului
militar/
profesional avut la data trecerii n
rezerv/ncetrii raporturilor de
serviciu i a mediei soldelor de
funcie/salariilor
de
funcie
ndeplinite n 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de activitate, la cererea
persoanelor ale cror drepturi de
pensie au fost deschise nainte de
intrarea n vigoare a prezentei legi;

Art.61. - (1) Cuantumul pensiilor


militare de stat se actualizeaz ori de
cte ori se majoreaz solda de
grad/salariul gradului profesional
i/sau soldele de funcie/salariile de
funcie ale militarilor, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut
special, baza de calcul fiind solda
brut a funciei de baz/salariul
brut al funciei de baz n vigoare
la data actualizrii, n procentele
stabilite la art.29-31 i art.110 i n
funcie de vechimea valorificat prin
ultima decizie de pensie, astfel:
a) din oficiu, potrivit gradului
militar/profesional avut la data
trecerii
n
rezerv/ncetrii
raporturilor de serviciu i mediei
soldelor de funcie/salariilor de
funcie ndeplinite n 6 luni
consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate;

Art.60. - (1) Cuantumul pensiilor


militare de stat se actualizeaz ori de
cte ori se majoreaz solda de
grad/salariul gradului profesional
i/sau solda de funcie/salariul de
funcie al militarilor, poliitilor i
funcionarilor publici cu statut
special, n procentele stabilite la
art.29, 30 i 108 i n funcie de
vechimea valorificat prin ultima
decizie de pensie, astfel:

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Pentru trimitere corect.

a)
potrivit
gradului
militar/
profesional avut la data trecerii n
rezerv/ncetrii raporturilor de
serviciu i a mediei soldelor de
funcie/salariilor
de
funcie
ndeplinite n 6 luni consecutive, din
ultimii 5 ani de activitate, la cererea Pentru claritatea textului.
persoanelor
ale
cror
drepturi de pensie au fost deschise
nainte de intrarea n vigoare a
prezentei legi;

55/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
b) n funcie de gradul militar/
profesional deinut la data trecerii n
rezerv/ncetrii raporturilor de
serviciu i media soldelor de
funcie/salariilor de funcie deinute
n cele 6 luni alese conform
prevederilor art. 28 pentru drepturile
de pensie deschise n baza prezentei
legi.

Text iniial

Text adoptat de Senat

b)
n
funcie
de
gradul
militar/profesional deinut la data
trecerii
n
rezerv/ncetrii
raporturilor de serviciu i media
soldelor de funcie/salariilor de
funcie deinute n cele 6 luni alese
conform prevederilor art. 28 pentru
drepturile de pensie deschise n baza
prezentei legi.

b)
n
funcie
de
gradul
militar/profesional deinut la data
trecerii
n
rezerv/ncetrii
raporturilor de serviciu i media
soldelor de funcie/salariilor de
funcie deinute n ultimele 6 luni de
activitate, conform prevederilor
art.28 pentru drepturile de pensie
deschise n baza prezentei legi.

(2) n situaia n care, n termen de 6


luni de la data primei majorri,
persoanele ndreptite nu depun
cerere n acest sens, actualizarea se
face, din oficiu, pe baza mediei
soldelor de funcie/salariilor de
funcie din ultimele 6 luni de
activitate.
(3) n anul n care pot fi aplicabile
att prevederile art. 60, ct i cele ale
alin. (1) se aplic dispoziiile cele
mai favorabile.

(2) n situaia n care, n termen de 6


luni de la data primei majorri,
persoanele ndreptite nu depun
cerere n acest sens, actualizarea se
face, din oficiu, pe baza mediei
soldelor de funcie/salariilor de
funcie din ultimele 6 luni de
activitate.
(3) n anul n care pot fi aplicate att
prevederile art.60, ct i cele ale
alin.(1), se aplic dispoziiile cele
mai favorabile.

(4) Procedura de actualizare


prevzut la alin. (1) se stabilete
prin ordin comun al conductorilor
instituiilor din domeniul aprrii
naionale,
ordinii
publice
i
securitii naionale, emis n termen
de 90 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi.

(4) Procedura de actualizare (4) nemodificat.


prevzut la alin.(1) se stabilete
prin ordin comun al conductorilor
instituiilor din domeniul aprrii
naionale,
ordinii
publice
i
securitii naionale, emis n termen
de 90 de zile de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi.

Motivare

(2) nemodificat

(3) n anul n care pot fi aplicate att Pentru o trimitere


prevederile art.59, ct i cele ale corect.
alin. (1) se aplic dispoziiile cele
mai favorabile.

56/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

(5) Pentru pensionarii militari ale (5) se elimin.


cror pensii nu au fost recalculate
potrivit
dispoziiilor
art.111
alin.(1), elementele personale de
calcul n vederea actualizrii sunt
acelea din ultima decizie de pensie.

Motivare
Textul nu este necesar,
prevederile adoptate sunt
acoperitoare.

72.
Seciunea a 5-a
Stabilirea i plata pensiilor

Seciunea a 5-a
Stabilirea i plata pensiilor

Nemodificat

Art. 62. (1) Pensiile militare de


stat se acord la cererea persoanei
ndreptite,
a
tutorelui
sau
curatorului acesteia, a persoanei
creia i sa ncredinat sau i sa dat
n plasament copilul minor, dup
caz, depus personal ori prin
mandatar desemnat prin procur
special.
(2) Cererea de pensionare, depus
conform prevederilor alin. (1), poate
fi retras la cererea persoanei
ndreptite, pn la emiterea
deciziei de pensionare.
(3) Militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special depun
cererea de pensionare mpreun cu
actele prin care se dovedete

Art.62. - (1) Pensiile militare de stat Art.61 Nemodificat


se acord la cererea persoanei
ndreptite,
a
tutorelui
sau
curatorului acesteia, a persoanei
creia i s-a ncredinat sau i s-a dat
n plasament copilul minor, dup
caz, depus personal ori prin
mandatar desemnat prin procur
special.
(2) Cererea de pensionare, depus
conform prevederilor alin.(1), poate
fi retras la cererea persoanei
ndreptite, pn la emiterea
deciziei de pensionare.
(3) Militarii, poliitii i funcionarii
publici cu statut special depun
cererea de pensionare mpreun cu
actele prin care se dovedete

73.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

57/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

ndeplinirea condiiilor prevzute de


prezenta lege, astfel:
a) la unitatea militar/inspectoratul
judeean/structura
sau
direcia
judeean de informaii/ instituia
sau unitatea, dup caz, din care a
fcut parte persoana la data trecerii
n
rezerv
sau
direct
n
retragere/ncetrii raporturilor de
serviciu odat cu ndeplinirea
condiiilor de acordare a unei pensii;
b)
la
centrul
militar
zonal/judeean/de sector sau la
unitatea
militar/inspectoratul
judeean/structura
sau
direcia
judeean de informaii/instituia sau
unitatea din care a fcut parte, dup
caz, n situaia celor care ndeplinesc
condiiile de pensionare dup data
trecerii n rezerv sau ncetarea
raporturilor de serviciu.
c) la centrul militar zonal/
judeean/de
sector,
unitatea
militar/inspectoratul
judeean/
structura sau direcia judeean de
informaii/instituia sau unitatea,
dup caz, din raza de domiciliu a
urmailor pensionarilor militari
decedai. Urmaii pot depune cererea
i documentele necesare i la casele
de pensii sectoriale n a cror

ndeplinirea condiiilor prevzute de


prezenta lege, astfel:
a) la unitatea militar/inspectoratul
judeean/structura
sau
direcia
judeean de informaii/instituia sau
unitatea, dup caz, din care a fcut
parte persoana la data trecerii n
rezerv sau direct n retragere,
ncetrii raporturilor de serviciu
odat cu ndeplinirea condiiilor de
acordare a unei pensii;
b) la centrul militar zonal/
judeean/de sector sau la unitatea
militar/inspectoratul
judeean/
structura sau direcia judeean de
informaii/instituia sau unitatea din
care a fcut parte, dup caz, n
situaia celor care ndeplinesc
condiiile de pensionare dup data
trecerii n rezerv sau ncetarea
raporturilor de serviciu;
c) la centrul militar zonal/
judeean/de
sector,
unitatea
militar/inspectoratul
judeean/
structura sau direcia judeean de
informaii/instituia sau unitatea,
dup caz, din raza de domiciliu a
urmailor pensionarilor militari
decedai. Urmaii pot depune cererea
i documentele necesare i la casele
de pensii sectoriale n a cror

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

58/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

eviden sau aflat susintorii.


(4) Pentru persoanele prevzute la
alin. (3), cererea de pensionare,
nsoit de actele doveditoare, se
transmite de ctre structurile
prevzute la alin. (3), n termen de
30 zile de la data depunerii, la casa
de pensii sectorial, n funcie de
ultimul loc de munc.
(5) Pentru militarii i funcionarii
publici cu statut special care aparin
Ministerului Justiiei, Serviciului de
Protecie i Paz, Serviciului de
Informaii Externe i Serviciului de
Telecomunicaii Speciale, dosarele
de pensionare se transmit la casa de
pensii
sectorial
aparinnd
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz, potrivit protocoalelor
ncheiate ntre acestea.
(6) Casele de pensii sectoriale
aparinnd Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne sau Serviciului Romn de
Informaii stabilesc i pltesc
pensiile militarilor i funcionarilor
publici cu statut special care aparin
Ministerului Justiiei, Serviciului de
Protecie i Paz, Serviciului de

eviden s-au aflat susintorii.


(4) Pentru persoanele prevzute la
alin.(3), cererea de pensionare,
nsoit de actele doveditoare, se
transmite de ctre structurile
prevzute la alin.(3), n termen de 30
zile de la data depunerii, la casa de
pensii sectorial, n funcie de
ultimul loc de munc.
(5) Pentru militarii i funcionarii
publici cu statut special care aparin
Ministerului Justiiei, Serviciului de
Protecie i Paz, Serviciului de
Informaii Externe i Serviciului de
Telecomunicaii Speciale, dosarele
de pensionare se transmit la casa de
pensii
sectorial
aparinnd
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Romn de Informaii,
dup caz, potrivit protocoalelor
ncheiate ntre acestea.
(6) Casele de pensii sectoriale
aparinnd Ministerului Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne sau Serviciului Romn de
Informaii stabilesc i pltesc
pensiile militarilor i funcionarilor
publici cu statut special care aparin
Ministerului Justiiei, Serviciului de
Protecie i Paz, Serviciului de

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

59/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Informaii Externe i Serviciului de Informaii Externe i Serviciului de


Telecomunicaii Speciale, potrivit Telecomunicaii Speciale, potrivit
protocoalelor ncheiate.
protocoalelor ncheiate.
74.
Art. 63. (1) n vederea stabilirii
pensiei militare de stat organele
prevzute la art. 62 alin. (3) sunt
obligate s ntocmeasc dosarul de
pensionare, acestea purtnd ntreaga
rspundere
pentru
respectarea
termenelor
de
depunere
i
exactitatea datelor nscrise.

Art.63. - (1) n vederea stabilirii


pensiei militare de stat, organele
prevzute la art.62 alin.(3) sunt
obligate s ntocmeasc dosarul de
pensionare, acestea purtnd ntreaga
rspundere
pentru
respectarea
termenelor
de
depunere
i
exactitatea datelor nscrise.

(2) Dosarul de pensionare pentru


invaliditate trebuie s conin n
mod obligatoriu i decizia medical
de ncadrare n grad de invaliditate.
(3) Metodologia de ntocmire a
dosarului de pensionare se stabilete
prin ordin comun al ministrului
aprrii
naionale,
ministrului
afacerilor interne i directorului
Serviciului Romn de Informaii,
emis n termen de 30 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei
legi.

(2) Dosarul de pensionare pentru (2) nemodificat


invaliditate trebuie s conin n
mod obligatoriu i decizia medical
de ncadrare n grad de invaliditate.
(3) Metodologia de ntocmire a (3) nemodificat
dosarului de pensionare se stabilete
prin ordin comun al ministrului
aprrii
naionale,
ministrului
afacerilor interne i directorului
Serviciului Romn de Informaii,
emis n termen de 30 de zile de la
data intrrii n vigoare a prezentei
legi.

Art.62. - (1) n vederea stabilirii


pensiei militare de stat, organele
prevzute la art.61 alin.(3) sunt
obligate s ntocmeasc dosarul de
pensionare, acestea purtnd ntreaga
rspundere
pentru
respectarea
termenelor
de
depunere
i
exactitatea datelor nscrise.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimitere corect.

75.
Art. 64. (1) Drepturile de pensie se Art.64. - (1) Drepturile de pensie se Art.63 Nemodificat
stabilesc i se pltesc astfel:
stabilesc i se pltesc astfel:

Pentru respectarea
normelor de tehnic
60/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

a) de la data ncetrii plii


soldelor/salariilor
lunare
ale
militarilor,
poliitilor
i
funcionarilor publici cu statut
special, dup caz, a soldei/salariului
sau pensiei susintorului decedat
dac cererea, mpreun cu actele
necesare, a fost depus la casa de
pensii sectorial n cel mult 90 de
zile de la data ivirii acestor situaii.
b) din prima zi a lunii urmtoare
celei in care cererea, mpreun cu
actele necesare, a fost depus la casa
de pensii sectorial peste termenul
prevzut la lit. a).
(2)
Pentru
persoanele
care
ndeplinesc condiiile de pensionare
ulterior datei ieirii din rndul
militarilor n activitate/ncetrii
raporturilor de serviciu sau ulterior
decesului susintorului, pensia se
stabilete i se pltete cu ncepere
din prima zi a lunii urmtoare celei
n care sa depus cererea, mpreun
cu actele necesare, la casele de
pensii sectoriale.
(3) Plata drepturilor de pensie pentru
care opteaz soul supravieuitor se
efectueaz ncepnd cu data
suspendrii pensiei proprii.

a) de la data ncetrii plii


soldelor/salariilor
lunare
ale
militarilor,
poliitilor
i
funcionarilor publici cu statut
special, dup caz, a soldei/salariului
sau pensiei susintorului decedat
dac cererea, mpreun cu actele
necesare, a fost depus la casa de
pensii sectorial n cel mult 90 de
zile de la data ivirii acestor situaii;
b) din prima zi a lunii urmtoare
celei n care cererea, mpreun cu
actele necesare, a fost depus la casa
de pensii sectorial peste termenul
prevzut la lit.a).
(2)
Pentru
persoanele
care
ndeplinesc condiiile de pensionare
ulterior datei ieirii din rndul
militarilor n activitate/ncetrii
raporturilor de serviciu sau ulterior
decesului susintorului, pensia se
stabilete i se pltete cu ncepere
din prima zi a lunii urmtoare celei
n care s-a depus cererea, mpreun
cu actele necesare, la casele de
pensii sectoriale.
(3) Plata drepturilor de pensie pentru
care opteaz soul supravieuitor se
efectueaz ncepnd cu data
suspendrii pensiei proprii.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare
legislativ.

61/114

Nr.
crt.
76.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Art. 65. (1) Admiterea sau


respingerea cererii de pensionare se
face prin decizie emis de casa de
pensii sectorial, n termen de 45 de
zile de la data nregistrrii cererii.
(2) Decizia prevzut la alin. (1)
cuprinde temeiurile de fapt i de
drept n baza crora se admite sau se
respinge cererea de pensionare,
precum i termenul n care poate fi
introdus contestaia.
(3) Decizia casei de pensii sectoriale
se comunic persoanei care a
solicitat pensionarea, n termen de
10 zile lucrtoare de la data emiterii.

Art.65. - (1) Admiterea sau Art.64 Nemodificat


respingerea cererii de pensionare se
face prin decizie emis de casa de
pensii sectorial, n termen de 45 de
zile de la data nregistrrii cererii.
(2) Decizia prevzut la alin.(1)
cuprinde temeiurile de fapt i de
drept n baza crora se admite sau se
respinge cererea de pensionare,
precum i termenul n care poate fi
introdus contestaia.
(3) Decizia casei de pensii sectoriale
se comunic persoanei care a
solicitat pensionarea, n termen de
10 zile lucrtoare de la data emiterii.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 66. (1) n situaia n care,


ulterior stabilirii i/sau pltii
drepturilor de pensie, se constat
diferene ntre sumele stabilite i/sau
pltite i cele legal cuvenite, casa de
pensii sectorial opereaz, din oficiu
sau
la
cererea
persoanelor
ndreptite, modificrile ce se
impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate n urma
aplicrii prevederilor alin. (1) se
acord sau se recupereaz, dup caz,
n cadrul termenului general de

Art.66. - (1) n situaia n care, Art.65 Nemodificat


ulterior stabilirii i/sau plii
drepturilor de pensie, se constat
diferene ntre sumele stabilite i/sau
pltite i cele legal cuvenite, casa de
pensii sectorial opereaz, din oficiu
sau
la
cererea
persoanelor
ndreptite, modificrile ce se
impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate n urma
aplicrii prevederilor alin.(1) se
acord sau se recupereaz, dup caz,
n cadrul termenului general de

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

77.

62/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

prescripie, calculat de la data prescripie, calculat de la data


constatrii diferenelor.
constatrii diferenelor.
78.
Art. 67. (1) n sistemul pensiilor
militare de stat, plata pensiei se face
lunar.
(2) Pensia se pltete personal
titularului, tutorelui sau curatorului
acestuia, persoanei creia i sa
ncredinat ori i sa dat n plasament
copilul urma sau, dup caz,
mandatarului desemnat prin procur
special.

Art.67. - (1) n sistemul pensiilor Art.66 Nemodificat


militare de stat, plata pensiei se face
lunar.
(2) Pensia se pltete personal
titularului, tutorelui sau curatorului
acestuia, persoanei creia i s-a
ncredinat ori i s-a dat n plasament
copilul urma sau, dup caz,
mandatarului desemnat prin procur
special.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.68. - (1) Plata pensiei se face, n


funciei de opiunea pensionarului,
prin mandat potal, n cont curent
sau n cont de card, n condiiile
stabilite prin conveniile ncheiate
ntre casele de pensii sectoriale i
Compania
Naional
Pota
Romn S.A. sau, dup caz, ntre
casele de pensii sectoriale i bnci.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i
n situaia celorlalte drepturi bneti
pentru stabilirea i plata crora
competena revine, potrivit legii,
caselor de pensii sectoriale.
(3) Casele de pensii sectoriale

Art.68. - (1) Plata pensiei se face, n Art.67 Nemodificat


funcie de opiunea pensionarului,
prin mandat potal, n cont curent
sau n cont de card, n condiiile
stabilite prin conveniile ncheiate
ntre casele de pensii sectoriale i
Compania
Naional
Pota
Romn - S.A. sau, dup caz, ntre
casele de pensii sectoriale i bnci.
(2) Prevederile alin.(1) se aplic i n
situaia celorlalte drepturi bneti
pentru stabilirea i plata crora
competena revine, potrivit legii,
caselor de pensii sectoriale.
(3) Casele de pensii sectoriale

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

79.

63/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

transmit lunar, la domiciliul


beneficiarilor din Romnia, prin
Compania
Naional
Pota
Romn S.A., taloanele de plat a
drepturilor prevzute la alin. (1) i
(2), indiferent de modalitatea de
plat pentru care au optat
beneficiarii acestora.

transmit lunar, la domiciliul


beneficiarilor din Romnia, prin
Compania
Naional
Pota
Romn- S.A., taloanele de plat a
drepturilor prevzute la alin.(1) i
(2), indiferent de modalitatea de
plat pentru care au optat
beneficiarii acestora.

Art. 69. (1) Cheltuielile cu


transmiterea ctre beneficiari a
drepturilor prevzute la art. 68 alin.
(1) i (2), precum i cele cu
transmiterea taloanelor de plat la
domiciliul
beneficiarilor
din
Romnia se suport din bugetul de
stat, prin stabilirea unor procente i
tarife conform legilor bugetare
anuale.

Art.69. - (1) Cheltuielile cu


transmiterea ctre beneficiari a
drepturilor prevzute la art.68
alin.(1) i (2), precum i cele cu
transmiterea taloanelor de plat la
domiciliul
beneficiarilor
din
Romnia se suport din bugetul de
stat, prin stabilirea unor procente i
tarife conform legilor bugetare
anuale.

(2) Procentul prevzut n situaia n


care achitarea drepturilor se face la
domiciliul beneficiarilor se stabilete
astfel nct cheltuielile totale de
transmitere s nu depeasc 1% din
valoarea total a sumelor pltite.
(3) Comisionul bancar prevzut n

(2) Procentul prevzut n situaia n (2) nemodificat


care achitarea drepturilor se face la
domiciliul beneficiarilor se stabilete
astfel nct cheltuielile totale de
transmitere s nu depeasc 1% din
valoarea total a sumelor pltite.
(3) Comisionul bancar prevzut n (3) nemodificat

Motivare

80.
Art.69. - (1) Cheltuielile cu
transmiterea ctre beneficiari a
drepturilor prevzute la art.67
alin.(1) i (2), precum i cele cu
transmiterea taloanelor de plat la
domiciliul
beneficiarilor
din
Romnia se suport din bugetul de
stat, prin stabilirea unor procente i
tarife conform legilor bugetare
anuale.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimitere corect.

64/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

situaia n care plata drepturilor se


face n cont curent sau n cont de
card se stabilete astfel nct
cheltuielile totale de transmitere s
nu depeasc 0,15% din valoarea
total a sumelor pltite.

situaia n care plata drepturilor se


face n cont curent sau n cont de
card se stabilete astfel nct
cheltuielile totale de transmitere s
nu depeasc 0,15% din valoarea
total a sumelor pltite.

Art. 70. (1) Beneficiarii drepturilor


bneti stabilite de casele de pensii
sectoriale, care nu au domiciliul n
Romnia, pot opta pentru transferul
n strintate al acestor drepturi, n
condiiile legii.
(2) Pensiile militare de stat sau alte
drepturi de asigurri sociale cuvenite
beneficiarilor stabilii n strintate,
pot fi transferate n alte ri, n
condiiile
reglementate
prin
instrumente juridice cu caracter
internaional la care Romnia este
parte, n moneda rilor respective
sau ntr-o alt moned asupra creia
sa convenit.
(3)
Cheltuielile
generate
de
transferul n strintate al pensiilor
militare de stat sau altor drepturi de
asigurri
sociale,
inclusiv
comisioanele de schimb valutar, se
suport de beneficiar, cu excepia
plilor care intr sub incidena

Art.70. - (1) Beneficiarii drepturilor Art.69 Nemodificat


bneti stabilite de casele de pensii
sectoriale, care nu au domiciliul n
Romnia, pot opta pentru transferul
n strintate al acestor drepturi, n
condiiile legii.
(2) Pensiile militare de stat sau alte
drepturi de asigurri sociale cuvenite
beneficiarilor stabilii n strintate
pot fi transferate n alte ri, n
condiiile
reglementate
prin
instrumente juridice cu caracter
internaional la care Romnia este
parte, n moneda rilor respective
sau ntr-o alt moned asupra creia
s-a convenit.
(3)
Cheltuielile
generate
de
transferul n strintate al pensiilor
militare de stat sau altor drepturi de
asigurri
sociale,
inclusiv
comisioanele de schimb valutar, se
suport de beneficiar, cu excepia
plilor care intr sub incidena

Motivare

81.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

65/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Ordonanei de urgent a Guvernului


nr. 113/2009 privind serviciile de
plat, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 197/2010, cu modificrile
i completrile ulterioare, n cazul
acestora din urm comisioanele fiind
suportate, proporional, de ctre
beneficiar i de ctre casele de pensii
sectoriale.

Ordonanei de urgen a Guvernului


nr.113/2009 privind serviciile de
plat, aprobat cu modificri prin
Legea nr.197/2010, cu modificrile
i completrile ulterioare, n cazul
acestora din urm comisioanele fiind
suportate, proporional, de ctre
beneficiar i de ctre casele de pensii
sectoriale.

Art. 71. Procedurile referitoare la


efectuarea operaiunilor de plat a
drepturilor bneti se aprob prin
ordine ale conductorilor caselor de
pensii sectoriale.

Art.71. - Procedurile referitoare la Art.70 Nemodificat


efectuarea operaiunilor de plat a
drepturilor bneti se aprob prin
ordine ale conductorilor caselor de
pensii sectoriale.

Art. 72. (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, plata pensiei
nceteaz
ncepnd
cu
luna
urmtoare celei n care a intervenit
una dintre urmtoarele cauze:

Art.72. - (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, plata pensiei
nceteaz
ncepnd
cu
luna
urmtoare celei n care a intervenit
una dintre urmtoarele cauze:

a) pensionarul a decedat;
b) pensionarul nu mai ndeplinete
condiiile legale n temeiul crora i
a fost acordat pensia;

a) pensionarul a decedat;
a) b) nemodificate
b) pensionarul nu mai ndeplinete
condiiile legale n temeiul crora i-a
fost acordat pensia;

Motivare

82.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

83.
Art.71. - (1) n sistemul pensiilor Pentru respectarea
militare de stat, plata pensiei normelor de tehnic
nceteaz
ncepnd
cu
luna legislativ.
urmtoare celei n care a intervenit
una dintre urmtoarele cauze:

66/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

c) pensionarul de invaliditate,
pensionarul urma prevzut la art. 49
lit. c), precum i cel prevzut la
art.51 alin.(1) iau redobndit
capacitatea de munc, potrivit legii;

c) pensionarul de invaliditate,
pensionarul urma prevzut la art.49
lit.c), precum i cel prevzut la
art.51 alin.(1) i-au redobndit
capacitatea de munc, potrivit legii;

Text propus de Comisii


Motivare
(autor amendament)
c) pensionarul de invaliditate,
pensionarul urma prevzut la art.48
lit.c), precum i cel prevzut la Pentru trimiteri corecte.
art.50 alin.(1) i-au redobndit
capacitatea de munc, potrivit legii;

d) au expirat 12 luni de la data la


care pensionarul de invaliditate,
pensionarul de urma prevzut la art.
49 lit. c) sau cel prevzut la art. 51
alin. (1) nu sa prezentat, din motive
imputabile
lui,
la
revizuirea
medical obligatorie;

d) au expirat 12 luni de la data la


care pensionarul de invaliditate,
pensionarul de urma prevzut la
art.49 lit.c) sau cel prevzut la art.51
alin.(1) nu s-a prezentat, din motive
imputabile
lui,
la
revizuirea
medical obligatorie;

d) au expirat 12 luni de la data la


care pensionarul de invaliditate,
pensionarul de urma prevzut la
art.48 lit.c) sau cel prevzut la Pentru trimiteri corecte.
art.50 alin.(1) nu s-a prezentat, din
motive imputabile lui, la revizuirea
medical obligatorie;

e) au expirat 12 luni de la data la


care pensionarul de invaliditate,
pensionarul urma prevzut la art. 49
lit. c) sau cel prevzut la art. 51 alin.
(1) nu sa prezentat, din motive
imputabile lui, la convocarea
prevzut la art. 45;

e) au expirat 12 luni de la data la


care pensionarul de invaliditate,
pensionarul urma prevzut la art.49
lit.c) sau cel prevzut la art.51
alin.(1) nu s-a prezentat, din motive
imputabile lui, la convocarea
prevzut la art.45;

e) au expirat 12 luni de la data la


care pensionarul de invaliditate,
pensionarul urma prevzut la art.48
lit.c) sau cel prevzut la art.50 Pentru trimiteri corecte.
alin.(1) nu s-a prezentat, din motive
imputabile lui, la convocarea
prevzut la art.44;

f) copilul, beneficiar al unei pensii


de urma, a mplinit vrsta de 26 de
ani, cu excepia situaiei prevzute la
art. 49 lit. c);

f) copilul, beneficiar al unei pensii


de urma, a mplinit vrsta de 26 de
ani, cu excepia situaiei prevzute la
art.49 lit.c);

f) copilul, beneficiar al unei pensii


de urma, a mplinit vrsta de 26 de
ani, cu excepia situaiei prevzute la Pentru trimiteri corecte.
art.48 lit.c);

g) pensionarul urma a fost


condamnat,
printr-o
hotrre
judectoreasc rmas definitiv,
pentru infraciunea de omor sau

g) pensionarul urma a fost g) nemodificat


condamnat,
printr-o
hotrre
judectoreasc rmas definitiv,
pentru infraciunea de omor sau
67/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

tentativ de omor, comis asupra


susintorului.
(2) Datele referitoare la decesul
persoanei, de natur s conduc la
ncetarea
pltii
pensiei,
n
conformitate cu prevederile alin. (1)
lit. a), se comunic de Ministerul
Afacerilor Interne, prin Direcia
pentru Evidena Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date.
(3) Instanele judectoreti au
obligaia s comunice, n scris,
informaiile de natur s conduc la
ncetarea plii pensiei, n termen de
10 zile de la data rmnerii
definitive a hotrrii pronunate n
situaia prevzut la alin. (1) lit. g),
casei de pensii sectoriale n
evidenele creia se afl pensionarul
condamnat.

tentativ de omor, comis asupra


susintorului.
(2) Datele referitoare la decesul (2) nemodificat
persoanei, de natur s conduc la
ncetarea
plii
pensiei,
n
conformitate cu prevederile alin.(1)
lit.a), se comunic de Ministerul
Afacerilor Interne, prin Direcia
pentru Evidena Persoanelor i
Administrarea Bazelor de Date.
(3) Instanele judectoreti au (3) nemodificat
obligaia s comunice, n scris,
informaiile de natur s conduc la
ncetarea plii pensiei, n termen de
10 zile de la data rmnerii
definitive a hotrrii pronunate n
situaia prevzut la alin.(1) lit.g),
casei de pensii sectoriale n
evidenele creia se afl pensionarul
condamnat.

Art. 73. (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, plata pensiei se
suspend
ncepnd
cu
luna
urmtoare celei n care a intervenit
una dintre urmtoarele cauze:
a)
pensionarul
ia
stabilit
domiciliul pe teritoriul altui stat, cu
care Romnia a ncheiat convenie
de reciprocitate n domeniul

Art.73. - (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, plata pensiei se
suspend
ncepnd
cu
luna
urmtoare celei n care a intervenit
una dintre urmtoarele cauze:
a) pensionarul i-a stabilit domiciliul
pe teritoriul altui stat, cu care
Romnia a ncheiat convenie de
reciprocitate
n
domeniul

Motivare

84.
Art.73. - (1) n sistemul pensiilor Pentru respectarea
militare de stat, plata pensiei se normelor de tehnic
suspend
ncepnd
cu
luna legislativ.
urmtoare celei n care a intervenit
una dintre urmtoarele cauze:
a) nemodificat

68/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

asigurrilor sociale, dac, potrivit asigurrilor sociale dac, potrivit


prevederilor acesteia, pensia se prevederilor acesteia, pensia se
pltete de ctre cellalt stat;
pltete de ctre cellalt stat;
b) pensionarul de invaliditate sau
pensionarul urma prevzut la art. 49
lit. c) ori cel prevzut la art. 51 alin.
(1) nu se prezint la revizuirea
medical
obligatorie
sau
la
convocarea comisiilor centrale de
expertiz
medicomilitar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Romn de Informaii;

b) pensionarul de invaliditate sau


pensionarul urma prevzut la art.49
lit.c) ori cel prevzut la art.51
alin.(1) nu se prezint la revizuirea
medical
obligatorie
sau
la
convocarea comisiilor centrale de
expertiz
medico-militar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Romn de Informaii;

b) pensionarul de invaliditate sau


pensionarul urma prevzut la art.48
lit.c) ori cel prevzut la art.50 Pentru trimiteri corecte.
alin.(1) nu se prezint la revizuirea
medical
obligatorie
sau
la
convocarea comisiilor centrale de
expertiz
medico-militar
ale
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne sau
Serviciului Romn de Informaii;

c) copilul beneficiar al unei pensii de


urma, prevzut la art. 49 lit. a), a
mplinit vrsta de 16 ani i nu face
dovada continurii studiilor;

c) copilul beneficiar al unei pensii de


urma, prevzut la art.49 lit.a), a
mplinit vrsta de 16 ani i nu face
dovada continurii studiilor;

c) copilul beneficiar al unei pensii de


urma, prevzut la art.48 lit.a), a Pentru trimitere corect.
mplinit vrsta de 16 ani i nu face
dovada continurii studiilor;

d) soul supravieuitor, beneficiar al


unei pensii de urma, realizeaz
venituri brute lunare pentru care,
potrivit legii, asigurarea este
obligatorie, dac acestea sunt mai
mari de 35% din ctigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat;
e) soul supravieuitor, beneficiar al
unei pensii de urma, s-a recstorit;
f) soul supravieuitor, beneficiar al

d) soul supravieuitor, beneficiar al d) nemodificat


unei pensii de urma, realizeaz
venituri brute lunare pentru care,
potrivit legii, asigurarea este
obligatorie, dac acestea sunt mai
mari de 35% din ctigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurrilor sociale de stat;
e) soul supravieuitor, beneficiar al e) nemodificat
unei pensii de urma, s-a recstorit;
f) soul supravieuitor, beneficiar al f) nemodificat
69/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

unei pensii militare de stat, opteaz


pentru o alt pensie, potrivit legii,
din sistemul public de pensii, sau
dintr-un alt sistem de asigurri
sociale, neintegrat sistemului public
de pensii;

unei pensii militare de stat, opteaz


pentru o alt pensie, potrivit legii,
din sistemul public de pensii, sau
dintr-un alt sistem de asigurri
sociale, neintegrat sistemului public
de pensii;

g) pensionarul de invaliditate,
ncadrat n gradul I sau II, se
ncadreaz n munc, cu excepia
consilierilor locali sau judeeni;

g) pensionarul de invaliditate,
ncadrat n gradul I sau II, se
ncadreaz n munc, cu excepia
consilierilor locali sau judeeni;

g) pensionarul de invaliditate,
ncadrat n gradul I sau II, se
ncadreaz n munc, cu excepia
situaiei n care a fost ales consilier
local sau judeean;

h) pensionarul de invaliditate, gradul


III, se ncadreaz n munc depind
jumtate din programul normal de
lucru al locului de munca respectiv,
cu excepia consilierilor locali sau
judeeni.

h) pensionarul de invaliditate, gradul


III, se ncadreaz n munc depind
jumtate din programul normal de
lucru al locului de munc respectiv,
cu excepia consilierilor locali sau
judeeni.

h) pensionarul de invaliditate, gradul


III, se ncadreaz n munc depind
jumtate din programul normal de
lucru al locului de munc respectiv,
cu excepia situaiei n care a fost
ales consilier local sau judeean.

(2) n situaia copilului, beneficiar al


unei pensii de urma, n condiiile
prevzute la art. 49 lit. b), care nu
face dovada continurii studiilor,
plata pensiei se suspend ncepnd
cu data de 1 octombrie a anului n
curs.
(3) Plata indemnizaiei pentru
nsoitor prevzute la art. 42 alin. (1)
se suspend pe perioada n care
pensionarul este internat ntr-o

(2) n situaia copilului, beneficiar al


unei pensii de urma, n condiiile
prevzute la art.49 lit.b), care nu
face dovada continurii studiilor,
plata pensiei se suspend ncepnd
cu data de 1 octombrie a anului n
curs.
(3) Plata indemnizaiei pentru
nsoitor prevzute la art.42 alin.(1)
se suspend pe perioada n care
pensionarul este internat ntr-o

(2) n situaia copilului, beneficiar al


unei pensii de urma, n condiiile
prevzute la art.48 lit.b), care nu
face dovada continurii studiilor,
plata pensiei se suspend ncepnd
cu data de 1 octombrie a anului n
curs.
(3) Plata indemnizaiei pentru
nsoitor prevzute la art.41 alin.(1)
se suspend pe perioada n care
pensionarul este internat ntr-o

Motivare

Pentru claritatea textului


i corelare cu formularea
consacrat. Data cert
este data alegerii.

Pentru claritatea textului


i corelare cu formularea
consacrat. Data cert
este data alegerii.

Pentru o trimitere
corect.

Pentru o trimitere
corect.
70/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
instituie de asisten social sau
ntr-o unitate medical specializat,
n care se asigur supraveghere i
ngrijire permanente, cu excepia
situaiilor n care pensionarul este
nevztor.

Text iniial

Text adoptat de Senat

instituie de asisten social sau


ntr-o unitate medical specializat,
n care se asigur supraveghere i
ngrijire permanente, cu excepia
situaiilor n care pensionarul este
nevztor.

instituie de asisten social sau


ntr-o unitate medical specializat,
n care se asigur supraveghere i
ngrijire permanente, cu excepia
situaiilor n care pensionarul este
nevztor.

(4) Suspendarea plii pensiei i/sau


a indemnizaiei pentru nsoitor se
poate
face
i
la
cererea
pensionarului, situaie n care
suspendarea plii se face ncepnd
cu luna urmtoare celei n care a fost
nregistrat cererea.

(4) Suspendarea plii pensiei i/sau (4) nemodificat


a indemnizaiei pentru nsoitor se
poate
face
i
la
cererea
pensionarului, situaie n care
suspendarea plii se face ncepnd
cu luna urmtoare celei n care a fost
nregistrat cererea.

Art. 74. n sistemul pensiilor


militare de stat, reluarea plii
pensiei se face, la cerere, dup cum
urmeaz:
a) ncepnd cu luna urmtoare celei
n care a fost nlturat cauza care,
potrivit legii, a dus la suspendarea
plii pensiei, dac cererea a fost
depus n termen de 30 de zile de la
data la care cauza suspendrii a fost
nlturat;
b) ncepnd cu luna urmtoare celei
n care a fost depus cererea, dac
depunerea acesteia sa fcut dup
expirarea termenului prevzut la lit.

Art.74. - n sistemul pensiilor


militare de stat, reluarea plii
pensiei se face, la cerere, dup cum
urmeaz:
a) ncepnd cu luna urmtoare celei
n care a fost nlturat cauza care,
potrivit legii, a dus la suspendarea
plii pensiei, dac cererea a fost
depus n termen de 30 de zile de la
data la care cauza suspendrii a fost
nlturat;
b) ncepnd cu luna urmtoare celei
n care a fost depus cererea, dac
depunerea acesteia s-a fcut dup
expirarea termenului prevzut la

Motivare

85.
Art.73. - n sistemul pensiilor Pentru respectarea
militare de stat, reluarea plii normelor de tehnic
pensiei se face, la cerere, dup cum legislativ.
urmeaz:
a) nemodificat

b) nemodificat

71/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Motivare

a);
c) de la data nceperii anului colar,
n situaia n care suspendarea plii
pensiei sa fcut n temeiul
prevederilor art. 73 alin. (1) lit. c);

lit.a);
c) de la data nceperii anului colar,
n situaia n care suspendarea plii
pensiei s-a fcut n temeiul
prevederilor art.73 alin.(1) lit.c);

c) de la data nceperii anului colar,


n situaia n care suspendarea plii
pensiei s-a fcut n temeiul
Pentru trimitere corect.
prevederilor art.72 alin.(1) lit.c);

d) ncepnd cu luna urmtoare celei


n care a fost depus cererea de
reluare a plii pensiei n cazul
prevzut la art. 73 alin. (4).

d) ncepnd cu luna urmtoare celei


n care a fost depus cererea de
reluare a plii, pensiei n cazul
prevzut la art.73 alin.(4).

d) ncepnd cu luna urmtoare celei


n care a fost depus cererea de
reluare a plii, pensiei n cazul
prevzut la art.72 alin.(4).

Art. 75. (1) ncetarea, suspendarea


sau reluarea plii pensiei, precum i
orice modificare a drepturilor de
pensie se fac prin decizie emis de
casele de pensii sectoriale, n
condiiile
respectrii
regimului
juridic al deciziei de nscriere la
pensie.
(2) Nu constituie modificare a
drepturilor de pensie msurile de
indexare i actualizare a pensiilor
generate de evoluia estimat a
indicelui preurilor de consum
corelat cu creterile medii salariale,
acordate
prin
hotrri
ale
Guvernului, cu excepia primei
actualizri reglementat de art.61
alin.(1).

Art.75. - (1) ncetarea, suspendarea


sau reluarea plii pensiei, precum i
orice modificare a drepturilor de
pensie se fac prin decizie emis de
casele de pensii sectoriale, n
condiiile
respectrii
regimului
juridic al deciziei de nscriere la
pensie.
(2) Nu constituie modificare a
drepturilor de pensie msurile de
indexare i actualizare a pensiilor
generate de evoluia estimat a
indicelui preurilor de consum
corelat cu creterile medii salariale,
acordate
prin
hotrri
ale
Guvernului, cu excepia primei
actualizri reglementate de art.61
alin.(1).

Art.74. (1) Nemodificat

86.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

(2) Nu constituie modificare a


drepturilor de pensie msurile de
indexare i actualizare a pensiilor
generate de evoluia estimat a
indicelui preurilor de consum
corelat cu creterile medii salariale,
acordate
prin
hotrri
ale
Guvernului, cu excepia primei Pentru trimitere corect.
actualizri reglementate de art.60
alin.(1).
72/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

87.
Art.76. Prevederile prezentei legi,
referitoare
la
stabilirea
i
modificarea drepturilor, la ncetarea,
suspendarea i reluarea plii
acestora, se aplic i indemnizaiilor
acordate prin legi speciale, ale cror
stabilire i plat se afl, potrivit
legii, n competena material a
caselor de pensii sectoriale, cu
excepia situaiilor n care legea
special de reglementare dispune
altfel.

Art.76. - Prevederile prezentei legi, Art.75. - Nemodificat


referitoare
la
stabilirea
i
modificarea drepturilor, la ncetarea,
suspendarea i reluarea plii
acestora, se aplic i indemnizaiilor
acordate prin legi speciale, ale cror
stabilire i plat se afl, potrivit
legii, n competena material a
caselor de pensii sectoriale, cu
excepia situaiilor n care legea
special de reglementare dispune
altfel.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.77. (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, pot cumula pensia
cu venituri provenite din situaii
pentru
care
asigurarea
este
obligatorie, n condiiile legii,
urmtoarele categorii de pensionari:
a)
pensionarii
militari
care
beneficiaz de pensie de serviciu;
b) nevztorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul
III, precum i copiii beneficiari ai
unei pensii de urma, ncadrai n
gradul III de invaliditate;

Art.77. - (1) n sistemul pensiilor Art.76. - () Nemodificat


militare de stat, pot cumula pensia
cu venituri provenite din situaii
pentru
care
asigurarea
este
obligatorie, n condiiile legii,
urmtoarele categorii de pensionari:
a)
pensionarii
militari
care a) c) nemodificate
beneficiaz de pensie de serviciu;
b) nevztorii;
c) pensionarii de invaliditate gradul
III, precum i copiii beneficiari ai
unei pensii de urma, ncadrai n
gradul III de invaliditate;

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

88.

d) copiii beneficiari ai unei pensii de d) copiii beneficiari ai unei pensii de d) copiii beneficiari ai unei pensii de
73/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


Motivare
(autor amendament)
urma, prevzui la art.48 lit.a) i b). Pentru trimitere corect.

Text iniial

Text adoptat de Senat

urma, prevzui la art.49 lit.a) i b).

urma, prevzui la art.49 lit.a) i b).

(2) Soul supravieuitor, beneficiar al


unei pensii de urma, poate cumula
pensia cu venituri din activiti
profesionale pentru care asigurarea
este obligatorie, potrivit legii, dac
acestea nu depesc 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

(2) Soul supravieuitor, beneficiar al (2) nemodificat


unei pensii de urma, poate cumula
pensia cu venituri din activiti
profesionale pentru care asigurarea
este obligatorie, potrivit legii, dac
acestea nu depesc 35% din
ctigul salarial mediu brut utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurrilor sociale de stat.

Art. 78. Pensionarii militari care


realizeaz stagii de cotizare n
sistemul public de pensii sau care
realizeaz vechime n munc n
sistemele proprii de asigurri sociale
neintegrate sistemului public de
pensii, i care nu au fost valorificate
la stabilirea pensiei militare de stat,
pot solicita stabilirea drepturilor de
pensie n sistemul public de pensii
sau n sistemele proprii de asigurri
sociale neintegrate sistemului public
de pensii, n condiiile protocoalelor
ncheiate ntre entitile implicate.

Art.78. - Pensionarii militari care Art.77. - Nemodificat


realizeaz stagii de cotizare n
sistemul public de pensii sau care
realizeaz vechime n munc n
sistemele proprii de asigurri sociale
neintegrate sistemului public de
pensii, i care nu au fost valorificate
la stabilirea pensiei militare de stat,
pot solicita stabilirea drepturilor de
pensie n sistemul public de pensii
sau n sistemele proprii de asigurri
sociale neintegrate sistemului public
de pensii, n condiiile protocoalelor
ncheiate ntre entitile implicate.

89.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

90.
Art.79. (1) Deciziile de pensii Art.79. - (1) Deciziile de pensii Art.78. (1)Nemodificat
pentru limit de vrst i anticipate pentru limit de vrst i anticipate

Pentru respectarea
normelor de tehnic
74/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

ale pensionarilor militari rechemai


n activitate sau care au redobndit
calitatea de poliiti sau funcionari
publici cu statut special n instituii
din sistemul de aprare, ordine
public i securitate naional se
revoc.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic din
ziua n care militarul, poliistul sau
funcionarul public cu statut special
a fost rechemat n activitate sau a
redobndit calitatea de poliist sau
funcionar public cu statut special.
(3) Instituiile prevzute la alin. (1)
au obligaia de a comunica caselor
de pensii sectoriale n termen de 15
zile persoanele care beneficiaz de
pensie militar i au fost rechemate
n activitate sau au redobndit
calitatea de poliist sau funcionar
public cu statut special.
(4) La o nou trecere n
rezerv/ncetare a raporturilor de
munc, vechimea care se ia n
considerare la stabilirea pensiei
militare de stat este cea stabilit la
pensionarea anterioar, la care se
adaug
timpul
servit
dup
rechemarea n activitate, respectiv,
timpul lucrat n calitate de poliist i
funcionar public cu statut special.

ale pensionarilor militari rechemai


n activitate sau care au redobndit
calitatea de poliiti sau funcionari
publici cu statut special n instituii
din sistemul de aprare, ordine
public i securitate naional se
revoc.
(2) Prevederile alin.(1) se aplic din
ziua n care militarul, poliistul sau
funcionarul public cu statut special
a fost rechemat n activitate sau a
redobndit calitatea de poliist sau
funcionar public cu statut special.
(3) Instituiile prevzute la alin.(1)
au obligaia de a comunica caselor
de pensii sectoriale, n termen de 15
zile, persoanele care beneficiaz de
pensie militar i au fost rechemate
n activitate sau au redobndit
calitatea de poliist sau funcionar
public cu statut special.
(4) La o nou trecere n
rezerv/ncetare a raporturilor de
munc, vechimea care se ia n
considerare la stabilirea pensiei
militare de stat este cea stabilit la
pensionarea anterioar, la care se
adaug
timpul
servit
dup
rechemarea n activitate, respectiv
timpul lucrat n calitate de poliist i
funcionar public cu statut special.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare
legislativ.

(2)Nemodificat

(3) Nemodificat

(4) La o nou trecere n


rezerv/ncetare a raporturilor de
munc, vechimea care se ia n
considerare la stabilirea pensiei
militare de stat este cea valorificat Pentru claritatea textului.
la pensionarea anterioar, la care se
adaug
timpul
servit
dup
rechemarea n activitate, respectiv
timpul lucrat n calitate de poliist Pentru corectitudinea
sau funcionar public cu statut formulrii. O
75/114

Nr.
crt.

Text iniial
(5) n baza de calcul a pensiei se iau
soldele/salariile prevzute la art. 28.

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)
special.

Motivare

(5) n baza de calcul al pensiei se iau (5) n situaia prevzut la


soldele/salariile prevzute la art.28.
alin.(4), baza de calcul a pensiei
este cea stabilit la art.28.
91.
Art. 80. Beneficiarii drepturilor
prevzute de prezenta lege sunt
obligai s comunice casei de pensii
sectoriale, n evidenele creia se
afl, orice schimbare n situaia
proprie, de natur s conduc la
modificarea condiiilor n funcie de
care ia fost stabilit sau i se pltete
pensia, n termen de 15 zile de la
data apariiei acesteia.

Art.80. - Beneficiarii drepturilor Art.79. - Nemodificat


prevzute de prezenta lege sunt
obligai s comunice casei de pensii
sectoriale, n evidenele creia se
afl, orice schimbare n situaia
proprie, de natur s conduc la
modificarea condiiilor n funcie de
care i-a fost stabilit sau i se pltete
pensia, n termen de 15 zile de la
data apariiei acesteia.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 81. (1) Sumele nencasate de


ctre pensionar, reprezentnd pensia
pe luna n care a avut loc decesul
i/sau, dup caz, drepturi restante de
pensie, cuvenite i nencasate pn
la deces, se pltesc soului
supravieuitor, copiilor, prinilor
sau, n lipsa acestora, celorlali
motenitori, n condiiile dreptului
comun.
(2) Sumele prevzute la alin. (1) pot
fi solicitate n cadrul termenului

Art.81. - (1) Sumele nencasate de Art.80. - Nemodificat


ctre pensionar, reprezentnd pensia
pe luna n care a avut loc decesul
i/sau, dup caz, drepturi restante de
pensie, cuvenite i nencasate pn
la deces, se pltesc soului
supravieuitor, copiilor, prinilor
sau, n lipsa acestora, celorlali
motenitori, n condiiile dreptului
comun.
(2) Sumele prevzute la alin.(1) pot
fi solicitate n cadrul termenului

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

92.

76/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

general de prescripie.

general de prescripie.

Capitolul III
Alte drepturi de asigurri sociale

Capitolul III
Alte drepturi de asigurri sociale

Nemodificat

Art. 82. (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, n afara pensiilor, se
mai pot acorda, n condiiile
prezentei legi, urmtoarele drepturi:
a) tratament balnear i de recuperare,
n condiiile legii;
b) ajutor de deces, conform
prevederilor legale, n cazul
decesului militarului, poliistului sau
funcionarului public cu statut
special, pensionarului militar sau a
unui membru al familiei acestuia.
(2) Ajutorul de deces se acord unei
singure persoane care face dovada c
a suportat cheltuielile ocazionate de
deces i care poate fi, dup caz, soul
supravieuitor, copilul, printele,
tutorele, curatorul sau, n lipsa
acestora, oricare persoan care face
aceast dovad.
(3) Dovada prevzut la alin. (2) se
poate face prin orice mijloc de prob
prevzut de lege.
(4) Cuantumul ajutorului de deces se

Art.82. - (1) n sistemul pensiilor


militare de stat, n afara pensiilor se
mai pot acorda, n condiiile
prezentei legi, urmtoarele drepturi:
a) tratament balnear i de recuperare,
n condiiile legii;
b) ajutor de deces, conform
prevederilor legale, n cazul
decesului militarului, poliistului sau
funcionarului public cu statut
special, pensionarului militar sau al
unui membru al familiei acestuia.
(2) Ajutorul de deces se acord unei
singure persoane, care face dovada
c a suportat cheltuielile ocazionate
de deces i care poate fi, dup caz,
soul
supravieuitor,
copilul,
printele, tutorele, curatorul sau, n
lipsa acestora, oricare persoan care
face aceast dovad.
(3) Dovada prevzut la alin.(2) se
poate face prin orice mijloc de prob
prevzut de lege.
(4) Cuantumul ajutorului de deces se

Art.81. (1) Nemodificat

Motivare

93.

94.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

(2) Nemodificat

(3) Nemodificat

(4) Nemodificat
77/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

stabilete anual prin legea bugetului


asigurrilor sociale de stat.
(5) n cazul decesului unui membru
de familie, ajutorul de deces se
acord dac acesta nu era asigurat
sau pensionar la data decesului.

stabilete anual, prin legea bugetului


asigurrilor sociale de stat.
(5) n cazul decesului unui membru
de familie, ajutorul de deces se
acord dac acesta nu era asigurat
sau pensionar la data decesului.

(6) Se consider membru de familie,


n sensul alin. (5):
a) soul/soia;
b) copiii proprii, copiii adoptai,
copiii aflai n plasament familial
sau cei ncredinai spre cretere i
educare familiei, n vrst de pn la
18 ani sau, dac i continu studiile,
pn la terminarea acestora, fr a
depi vrsta de 26 de ani, precum i
copiii
incapabili
de
munc,
indiferent de vrst, dac i-au
pierdut capacitatea de munc
naintea vrstelor menionate.

(6) Se consider membru de familie, (6) Nemodificat


n sensul alin.(5):
a) soul/soia;
b) copiii proprii, copiii adoptai,
copiii aflai n plasament familial
sau cei ncredinai spre cretere i
educare familiei, n vrst de pn la
18 ani sau, dac i continu studiile,
pn la terminarea acestora, fr a
depi vrsta de 26 de ani, precum i
copiii
incapabili
de
munc,
indiferent de vrst, dac i-au
pierdut capacitatea de munc
naintea vrstelor menionate.

Art. 83. (1) Ajutorul de deces se


suport din bugetul de stat i se
acord, la cerere, pe baza
certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu
este condiionat de realizarea unei
anumite vechimi n serviciu.

Art.83. - (1) Ajutorul de deces se Art.82. Nemodificat


suport din bugetul de stat i se
acord, la cerere, pe baza
certificatului de deces.
(2) Acordarea ajutorului de deces nu
este condiionat de realizarea unei
anumite vechimi n serviciu.

Motivare

(5) n cazul decesului unui membru


de familie, ajutorul de deces se Pentru claritatea
acord dac acesta nu era asigurat formulrii.
sau nu avea calitatea de pensionar
la data decesului.

95.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

78/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

96.
Art. 84. Ajutorul de deces se achit
n termen de 24 de ore de la
solicitare de:
a) angajator, n cazul decesului
militarului,
poliistului
sau
funcionarului public cu statut
special, respectiv al unui membru de
familie al acestuia;
b) casa de pensii sectorial sau
centrul militar zonal/judeean/sector
n cazul decesului pensionarului,
respectiv al unui membru de familie
al acestuia.

Art.84. - Ajutorul de deces se achit Art.83. - Nemodificat


n termen de 24 de ore de la
solicitare de:
a) angajator, n cazul decesului
militarului,
poliistului
sau
funcionarului public cu statut
special, respectiv al unui membru de
familie al acestuia;
b) casa de pensii sectorial sau
centrul militar zonal/judeean/sector
n cazul decesului pensionarului,
respectiv al unui membru de familie
al acestuia.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 85. (1) Ajutorul de deces se


achit persoanei ndreptite sau
mandatarului desemnat, prin procur
special, de ctre aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi
solicitat,
pe
baza
actelor
justificative, n cadrul termenului
general de prescripie, calculat de la
data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces
solicitat potrivit alin. (2) se achit la
nivelul cuvenit la data decesului
stabilit conform legii.

Art.85. - (1) Ajutorul de deces se Art.84. Nemodificat


achit persoanei ndreptite sau
mandatarului desemnat, prin procur
special, de ctre aceasta.
(2) Ajutorul de deces poate fi
solicitat,
pe
baza
actelor
justificative, n cadrul termenului
general de prescripie, calculat de la
data decesului.
(3) Cuantumul ajutorului de deces
solicitat potrivit alin.(2) se achit la
nivelul cuvenit la data decesului
stabilit conform legii.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

97.

79/114

Nr.
crt.
98.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Capitolul IV
Casele de pensii sectoriale

Capitolul IV
Casele de pensii sectoriale

Nemodificat

Art. 86. (1) Casele de pensii


sectoriale
se
nfiineaz
n
subordinea
sau
n
cadrul
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup
caz,
ca
structuri
cu
personalitate juridic i cu sediul n
municipiul Bucureti.
(2) Casele de pensii sectoriale
prevzute la alin. (1) sunt succesoare
de drept ale caselor de pensii
sectoriale din Ministerul Aprrii
Naionale, Ministerul Afacerilor
Interne i Serviciul Romn de
Informaii.

Art.86. - (1) Casele de pensii Art.85. Nemodificat


sectoriale
se
nfiineaz
n
subordinea
sau
n
cadrul
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii,
dup
caz,
ca
structuri
cu
personalitate juridic i cu sediul n
municipiul Bucureti.
(2) Casele de pensii sectoriale
prevzute la alin.(1) sunt succesoare
de drept ale caselor de pensii
sectoriale din Ministerul Aprrii
Naionale, Ministerul Afacerilor
Interne i Serviciul Romn de
Informaii.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 87. Atribuiile, organizarea i


funcionarea caselor de pensii
sectoriale se stabilesc prin hotrre a
Guvernului
la
propunerea
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii, n
termen de 30 de zile de la data

Art.87. - Atribuiile, organizarea i Art.86. Nemodificat


funcionarea caselor de pensii
sectoriale se stabilesc prin hotrre a
Guvernului,
la
propunerea
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii, n
termen de 30 de zile de la data

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

99.

100.

80/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

intrrii n vigoare a prezentei legi.

intrrii n vigoare a prezentei legi.

Art. 88. Cheltuielile privind


organizarea i funcionarea caselor
de pensii sectoriale se suport din
bugetul de stat, prin bugetele
instituiilor publice n subordinea
crora funcioneaz.

Art.88. - Cheltuielile privind Art.87. Nemodificat


organizarea i funcionarea caselor
de pensii sectoriale se suport din
bugetul de stat, prin bugetele
instituiilor publice n subordinea
crora funcioneaz.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art. 89. n aplicarea prevederilor


prezentei legi, casele de pensii
sectoriale ndeplinesc, n principal,
urmtoarele atribuii:
a) asigur evidena la nivel naional
a tuturor beneficiarilor dispoziiilor
prezentei legi;
b) stabilesc cuantumul pensiilor din
sistemul pensiilor militare de stat
prin decizii, conform prezentei legi;
c) asigur evidena drepturilor i
obligaiilor stabilite n sistemul
pensiilor militare de stat, pe baza
codului numeric personal, n
condiiile legii;
d) aplic prevederile conveniilor
internaionale de asigurri sociale, la
care Romnia este parte, precum i

Art.89. - n aplicarea prevederilor Art.88. Nemodificat


prezentei legi, casele de pensii
sectoriale ndeplinesc, n principal,
urmtoarele atribuii:
a) asigur evidena, la nivel naional, a) h) nemodificate
a tuturor beneficiarilor dispoziiilor
prezentei legi;
b) stabilesc cuantumul pensiilor din
sistemul pensiilor militare de stat
prin decizii, conform prezentei legi;
c) asigur evidena drepturilor i
obligaiilor stabilite n sistemul
pensiilor militare de stat, pe baza
codului numeric personal, n
condiiile legii;
d) aplic prevederile conveniilor
internaionale de asigurri sociale, la
care Romnia este parte, precum i

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

101.

102.

81/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

ansamblul
reglementrilor
comunitare i dezvolt relaii cu
organisme similare n domeniul
pensiilor militare i asigurrilor
sociale din alte ri, n limita
competenelor prevzute de lege;
e) organizeaz selecia, pregtirea i
perfecionarea
profesional
a
personalului din domeniul pensiilor
militare, n condiiile legii;
f) asigur introducerea, extinderea,
ntreinerea i protecia sistemelor
automate de calcul i de eviden;
g) asigur reprezentarea n faa
instanelor judectoreti n litigiile n
care sunt parte ca urmare a aplicrii
dispoziiilor prezentei legi;
h) asigur exportul n strintate al
prestaiilor
stabilite
potrivit
reglementrilor legale n domeniu;

ansamblul
reglementrilor
comunitare i dezvolt relaii cu
organisme similare n domeniul
pensiilor militare i asigurrilor
sociale din alte ri, n limita
competenelor prevzute de lege;
e) organizeaz selecia, pregtirea i
perfecionarea
profesional
a
personalului din domeniul pensiilor
militare, n condiiile legii;
f) asigur introducerea, extinderea,
ntreinerea i protecia sistemelor
automate de calcul i de eviden;
g) asigur reprezentarea n faa
instanelor judectoreti n litigiile n
care sunt parte ca urmare a aplicrii
dispoziiilor prezentei legi;
h) asigur exportul n strintate al
prestaiilor
stabilite
potrivit
reglementrilor legale n domeniu;

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

i) asigur evidena personalului Prevedere necesar.


prevzut la art. 3 lit. a) c), pentru
contribuiile individuale la bugetul
de stat;
i) ndeplinesc orice alte atribuii i) ndeplinesc orice alte atribuii j) ndeplinesc orice alte atribuii
stabilite prin dispoziii legale.
stabilite prin dispoziii legale.
stabilite prin dispoziii legale.
103.
Art.90. Realizarea atribuiilor ce Art.90. - Realizarea atribuiilor ce Art. 89. - Nemodificat.
revin caselor de pensii sectoriale, revin caselor de pensii sectoriale,
potrivit legii, este supus controlului potrivit legii, este supus controlului

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
82/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului Aprrii Naionale,


Ministerului Afacerilor Interne i Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii, Serviciului Romn de Informaii,
dup caz.
dup caz.
104.
Capitolul V
Rspunderea juridic

Capitolul V
Rspunderea juridic

Art.91. nclcarea prevederilor


prezentei legi atrage rspunderea
material, civil, contravenional
sau penal, dup caz.

Art.91. - nclcarea prevederilor Art. 90. - nemodificat.


prezentei legi atrage rspunderea
material, civil, contravenional
sau penal, dup caz.

Seciunea 1
Infraciuni

Seciunea 1
Infraciuni

Art.92. Completarea cu intenie a


formularelortip
referitoare
la
stabilirea i plata pensiilor cu date
nereale, avnd ca efect denaturarea
evidenelor i datelor referitoare la
pensionarii
militari,
constituie
infraciune de fals intelectual i se
pedepsete potrivit Codului penal.

Art.92. - Completarea cu intenie a Art. 91. nemodificat.


formularelor-tip
referitoare
la
stabilirea i plata pensiilor cu date
nereale, avnd ca efect denaturarea
evidenelor i datelor referitoare la
pensionarii
militari,
constituie
infraciune de fals intelectual i se
pedepsete potrivit Codului penal.

Nemodificat

105.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

106.
Nemodificat

107.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

83/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

108.
Seciunea a 2-a
Contravenii

Seciunea a 2-a
Contravenii

Nemodificat

Art.93. Constituie contravenie


urmtoarele fapte dac nu sunt
svrite n astfel de condiii nct,
potrivit legii penale, s constituie
infraciuni:
a) nerespectarea metodologiei i a
criteriilor de ncadrare n condiii
deosebite i speciale de munc;
b) nerespectarea prevederilor art. 28
privind baza de calcul folosit pentru
stabilirea pensiei militare de stat;
c) nerespectarea prevederilor art. 80
privind obligaia comunicrii casei
de pensii sectorial a modificrilor
intervenite referitoare la condiiile
de acordare a pensiei;

Art.93. - Constituie contravenie


urmtoarele fapte, dac nu sunt
svrite n astfel de condiii nct,
potrivit legii penale, s constituie
infraciuni:
a) nerespectarea metodologiei i a
criteriilor de ncadrare n condiii
deosebite i speciale de munc;
b) nerespectarea prevederilor art.28
privind baza de calcul folosit pentru
stabilirea pensiei militare de stat;
c) nerespectarea prevederilor art.80
privind obligaia comunicrii casei
de pensii sectorial a modificrilor
intervenite referitoare la condiiile
de acordare a pensiei;

Art. 92. Nemodificat.

d) nerespectarea obligaiei de a
elibera la cerere a actelor prevzute
de lege, prin care se face dovada
vechimii,
necesare
stabilirii
drepturilor de pensie, care sunt
scutite de orice fel de taxe i
comisioane.

d) nerespectarea obligaiei de a
elibera la cerere actele prevzute de
lege, prin care se face dovada
vechimii
necesare
stabilirii
drepturilor de pensie, care sunt
scutite de orice fel de taxe i
comisioane.

109.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

a) b) nemodificate

c) nerespectarea prevederilor art.79 Pentru trimitere corect.


privind obligaia comunicrii casei
de pensii sectorial a modificrilor
intervenite referitoare la condiiile
de acordare a pensiei;
d) nemodificat

84/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

110.
Art. 94. (1) Contraveniile Art.94.
(1)
Contraveniile Art.93. (1) Contraveniile prevzute Pentru respectarea
prevzute la art. 93 se sancioneaz prevzute la art.93 se sancioneaz la art.92 se sancioneaz dup cum normelor de tehnic
legislativ.
dup cum urmeaz:
dup cum urmeaz:
urmeaz:
Pentru trimitere corect.
a) cele de la lit. c) i d) cu amend a) cele de la lit.c) i d), cu amend a) c) nemodificate
de la 500 lei la 1000 lei;
de la 500 lei la 1000 lei;
b) cele de la lit. a) i b) cu amend b) cele de la lit.a) i b), cu amend
de la 1500 lei la 5000 lei.
de la 1500 lei la 5000 lei.
(2) Limitele amenzilor prevzute la (2) Limitele amenzilor prevzute la (2) nemodificat
alin. (1) poate fi actualizat prin alin.(1) pot fi actualizate prin
hotrre a Guvernului.
hotrre a Guvernului.
111.
Art.95. Constatarea contraveniilor
prevzute la art. 93 i aplicarea
sanciunilor prevzute la art. 94 se
fac de ctre organele de control ale
caselor de pensii sectoriale.

Art.95. - Constatarea contraveniilor


prevzute la art.93 i aplicarea
sanciunilor prevzute la art.94 se
fac de ctre organele de control ale
caselor de pensii sectoriale.

Art. 94. Constatarea contraveniilor


prevzute la art. 92 i aplicarea
sanciunilor prevzute la art. 93 se
fac de ctre organele de control ale
caselor de pensii sectoriale.

Pentru trimiteri corecte.

Art.96. Amenzile contravenionale


aplicate potrivit prevederilor art. 94
i 95 constituie venituri la bugetul de
stat.

Art.96. - Amenzile contravenionale


aplicate potrivit prevederilor art.94
i 95 constituie venituri la bugetul de
stat.

Art.95. - Amenzile contravenionale


aplicate potrivit prevederilor art.93
i 94 constituie venituri la bugetul de
stat.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimiteri corecte.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

112.

113.
Art.97. Dispoziiile referitoare la Art.97. - Dispoziiile referitoare la Art. 96. - Dispoziiile referitoare la Pentru respectarea
contravenii prevzute la art. 9496 contravenii prevzute la art.94-96 se contravenii prevzute la art.93-95 normelor de tehnic
se completeaz cu prevederile completeaz
cu
prevederile se completeaz cu prevederile legislativ.
85/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Ordonanei Guvernului nr. 2/2001


privind
regimul
juridic
al
contraveniilor,
aprobat
cu
modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Ordonanei Guvernului nr.2/2001


privind
regimul
juridic
al
contraveniilor,
aprobat
cu
modificri i completri prin Legea
nr.180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Text propus de Comisii


Motivare
(autor amendament)
Ordonanei Guvernului nr.2/2001
privind
regimul
juridic
al Pentru trimiteri corecte.
contraveniilor,
aprobat
cu
modificri i completri prin Legea
nr.180/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare.

114.
Capitolul VI
Capitolul VI
Nemodificat
Jurisdicia n sistemul pensiilor Jurisdicia n sistemul pensiilor
militare de stat
militare de stat
115.
Art. 98. (1) Deciziile de pensie
emise de casele de pensie sectoriale
pot fi contestate, n termen de 30 de
zile de la comunicare, la comisiile de
contestaii care funcioneaz n
cadrul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii.
(2) Procedura de examinare a
deciziilor
supuse
contestrii
reprezint procedur administrativ
prealabil, obligatorie,fr caracter
jurisdicional.
(3) Deciziile de pensie necontestate
n termenul prevzut la alin. (1) sunt
definitive.

Art.98. - (1) Deciziile de pensie Art. 97. - Nemodificat


emise de casele de pensie sectoriale
pot fi contestate, n termen de 30 de
zile de la comunicare, la comisiile de
contestaii care funcioneaz n
cadrul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii.
(2) Procedura de examinare a
deciziilor
supuse
contestrii
reprezint procedur administrativ
prealabil, obligatorie, fr caracter
jurisdicional.
(3) Deciziile
de
pensie
necontestate n termenul prevzut la
alin.(1) sunt definitive.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

86/114

Nr.
crt.
116.

Text iniial
Art. 99. (1) Comisiile de
contestaii care funcioneaz n
cadrul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii sunt organisme de
verificare, care examineaz i
hotrsc asupra deciziilor de pensie
emise de casele de pensii sectoriale
i urmresc aplicarea corect a
legislaiei referitoare la pensiile
militare de stat.
(2) Organizarea, funcionarea i
structura comisiilor de contestaii
care
funcioneaz
n
cadrul
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii se
stabilesc prin ordin comun al
ministrului
aprrii
naionale,
ministrului afacerilor interne i
directorului Serviciului Romn de
Informaii, n termen de 30 de zile
de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.
(3) n soluionarea contestaiilor,
comisiile de contestaii care
funcioneaz n cadrul Ministerului
Aprrii Naionale, Ministerului
Afacerilor Interne i Serviciului

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Art.99. - (1) Comisiile de contestaii Art. 98. - Nemodificat


care
funcioneaz
n
cadrul
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii
sunt organisme de verificare, care
examineaz i hotrsc asupra
deciziilor de pensie emise de casele
de pensii sectoriale i urmresc
aplicarea corect a legislaiei
referitoare la pensiile militare de
stat.
(2) Organizarea, funcionarea i
structura comisiilor de contestaii
care
funcioneaz
n
cadrul
Ministerului Aprrii Naionale,
Ministerului Afacerilor Interne i
Serviciului Romn de Informaii se
stabilesc prin ordin comun al
ministrului
aprrii
naionale,
ministrului afacerilor interne i
directorului Serviciului Romn de
Informaii, n termen de 30 de zile
de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.
(3) n soluionarea contestaiilor,
comisiile de contestaii care
funcioneaz n cadrul Ministerului
Aprrii Naionale, Ministerului
Afacerilor Interne i Serviciului

Motivare
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

87/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Romn de Informaii adopt


hotrri.
(4) Termenul de soluionare a
contestaiei este de 45 de zile de la
data nregistrrii acesteia.
(5) n situaia n care contestaia nu
este soluionat de comisiile de
contestaii n termenul de 45 de zile,
deciziile de pensie pot fi atacate la
instana n a crei raz teritorial i
are domiciliul ori sediul reclamantul.

Romn de Informaii adopt


hotrri.
(4) Termenul de soluionare a
contestaiei este de 45 de zile de la
data nregistrrii acesteia.
(5) n situaia n care contestaia
nu este soluionat de comisiile de
contestaii n termenul de 45 de zile,
deciziile de pensie pot fi atacate la
instana n a crei raz teritorial i
are domiciliul ori sediul reclamantul.

Art. 100. (1) Hotrrile comisiilor


de contestaii care funcioneaz n
cadrul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii se comunic persoanelor
n cauz i caselor de pensii
sectoriale interesate, n termen de 5
zile de la adoptare.
(2)
Hotrrile
comisiilor
de
contestaii pot fi atacate la instana
judectoreasc n a crei raz
teritorial i are domiciliul sau
sediul reclamantul, n termen de 30
de zile de la comunicare.
(3)
Hotrrile
comisiilor
de
contestaii, care nu au fost atacate la
instanele judectoreti n termenul

Art.100. - (1) Hotrrile comisiilor Art. 99. - Nemodificat


de contestaii care funcioneaz n
cadrul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii se comunic persoanelor
n cauz i caselor de pensii
sectoriale interesate, n termen de 5
zile de la adoptare.
(2) Hotrrile
comisiilor
de
contestaii pot fi atacate la instana
judectoreasc n a crei raz
teritorial i are domiciliul sau
sediul reclamantul, n termen de 30
de zile de la comunicare.
(3) Hotrrile
comisiilor
de
contestaii, care nu au fost atacate la
instanele judectoreti n termenul

Motivare

117.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

88/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

prevzut la alin. (2), sunt definitive.

prevzut la alin.(2), sunt definitive.

Art.101. Jurisdicia n sistemului


pensiilor militare de stat se
realizeaz prin tribunale i curi de
apel.

Art.101. - Jurisdicia n sistemului Art. 100. - Nemodificat


pensiilor militare de stat se
realizeaz prin tribunale i curi de
apel.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.102. Litigiile privind stabilirea


i plata drepturilor de pensii se
soluioneaz n prim instan de
ctre tribunale.

Art.102. - Litigiile privind stabilirea Art. 101. - Nemodificat


i plata drepturilor de pensii se
soluioneaz n prim instan de
ctre tribunale.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.103. Cererile ndreptate


mpotriva
caselor
de
pensii
sectoriale se adreseaz instanei n a
crei raz teritorial i are
domiciliul ori sediul reclamantul.

Art.103. - Cererile ndreptate Art. 102. - Nemodificat


mpotriva
caselor
de
pensii
sectoriale se adreseaz instanei n a
crei raz teritorial i are
domiciliul ori sediul reclamantul.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.104. Hotrrea tribunalului Art.104. - Hotrrea tribunalului Art. 103. - Nemodificat


poate fi atacat cu apel.
poate fi atacat cu apel.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.105. Prevederile prezentei legi,


referitoare la jurisdicia n sistemul
pensiilor militare de stat, se
completeaz cu dispoziiile Codului

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

118.

119.

120.

121.

122.
Art.105. - Prevederile prezentei legi, Art. 104. - Nemodificat
referitoare la jurisdicia n sistemul
pensiilor militare de stat, se
completeaz cu dispoziiile Codului

89/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

de procedur civil i ale Legii nr.


304/2004
privind
organizarea
judiciar,
republicat,
cu
modificrile
i
completrile
ulterioare.

de procedur civil i ale Legii


nr.304/2004 privind organizarea
judiciar,
republicat,
cu
modificrile
i
completrile
ulterioare.

Art.106. Cererile n faa oricror


organe sau instane, precum i toate
actele procedurale n legtur cu
litigiile, avnd ca obiect drepturi sau
obligaii de pensii militare de stat
sau de asigurri sociale, sunt scutite
de tax de timbru.

Art.106. - Cererile n faa oricror Art. 105. - Nemodificat


organe sau instane, precum i toate
actele procedurale n legtur cu
litigiile, avnd ca obiect drepturi sau
obligaii de pensii militare de stat
sau de asigurri sociale, sunt scutite
de tax de timbru.

Capitolul VII
Dispoziii tranzitorii

Capitolul VII
Dispoziii tranzitorii

Nemodificat

Art.107. (1) Dovada vechimii


pentru stabilirea pensiei militare de
stat, pentru perioadele anterioare
datei intrrii n vigoare a prezentei
legi, se face cu actele prevzute de
legislaia n vigoare la data emiterii
acestora.
(2) Perioadele de vechime n munc
realizate n grupele I i a II-a de
munc pn la data de 1 aprilie 2001
care nu au fost asimilate stagiilor de

Art.107. - (1) Dovada vechimii


pentru stabilirea pensiei militare de
stat, pentru perioadele anterioare
datei intrrii n vigoare a prezentei
legi, se face cu actele prevzute de
legislaia n vigoare, la data emiterii
acestora.
(2) Perioadele de vechime n munc
realizate n grupele I i a II-a de
munc pn la data de 1 aprilie 2001
care nu au fost asimilate stagiilor de

Art. 106. - (1) Nemodificat

Motivare

123.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

124.

125.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

(2) Perioadele de vechime n munc Pentru corelare cu


realizate n grupa I i/sau a II-a de formularea consacrat n
munc pn la data de 1 aprilie materie.
2001 care nu au fost asimilate
90/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)
stagiilor de cotizare n condiii
speciale,
respectiv
condiii
deosebite, se utilizeaz la reducerea
vrstelor standard de pensionare,
conform prevederilor art.21 alin.(1).

Text iniial

Text adoptat de Senat

cotizare n condiii speciale,


respectiv condiii
deosebite, se
utilizeaz la reducerea vrstelor
standard de pensionare conform
prevederilor art. 21 alin. (1).

cotizare n condiii speciale,


respectiv condiii
deosebite, se
utilizeaz la reducerea vrstelor
standard de pensionare, conform
prevederilor art.21 alin.(1).

(3) Constituie vechime i perioada


suplimentar la vechimea n munc
acordat n baza legislaiei anterioare
datei de 1 aprilie 2001 pentru
perioadele realizate n grupa I, i/sau
a II-a de munc.
(4)
Adeverinele
care
atest
ncadrarea persoanelor n fostele
grupe I i/sau a II-a de munc sunt
valorificate, numai n situaia n care
au fost emise conform legii, pe baza
documentelor verificabile ntocmite
anterior datei de 1 aprilie 2001.

(3) Constituie vechime i perioada (3) Nemodificat


suplimentar la vechimea n munc
acordat n baza legislaiei anterioare
datei de 1 aprilie 2001 pentru
perioadele realizate n grupa I i/sau
a II-a de munc.
(4) Adeverinele
care
atest (4) Nemodificat
ncadrarea persoanelor n fostele
grupe I i/sau a II-a de munc sunt
valorificate numai n situaia n care
au fost emise conform legii, pe baza
documentelor verificabile ntocmite
anterior datei de 1 aprilie 2001.

Art.108. (1) n perioada de aplicare


etapizat a prevederilor Legiicadru
nr.284/2010 privind salarizarea
unitar a personalului pltit din
fonduri publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, la baza de
calcul prevzut la art.28 se
utilizeaz solda lunar/salariul de
baz la care se adaug sporul
pentru pstrarea confidenialitii

Art.108. - (1) n perioada de Se elimin.


aplicare etapizat a prevederilor
Legii-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, la baza de calcul
prevzut la art.28 se utilizeaz
solda lunar/salariul de baz, la
care se adaug sporul pentru

Motivare

126.
Prevederea nu poate fi
aplicat.

91/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

n
legtur
cu
informaiile
clasificate, prevzute de legislaia
n vigoare la data de 31 decembrie
2009.
(2) n perioada prevzut la alin.(1),
la baza de calcul folosit pentru
stabilirea i actualizarea pensiei
militare de stat determinat n
condiiile art. 28 i 61 se aplic un
indice de corecie de 1,18.

pstrarea confidenialitii n
legtur cu informaiile clasificate,
prevzute de legislaia n vigoare
la data de 31 decembrie 2009.
(2) n perioada prevzut la
alin.(1), la baza de calcul folosit
pentru stabilirea i actualizarea
pensiei
militare
de
stat
determinat n condiiile art.28 i
art.61 se aplic un indice de
corecie de 1,18.

Capitolul VIII
Dispoziii finale

Capitolul VIII
Dispoziii finale

Art.109. (1) Cererile n legtur cu


eliberarea actelor prevzute de lege,
prin care se face dovada vechimii
necesare stabilirii drepturilor de
pensie sunt scutite de orice fel de
taxe i comisioane.
(2) Cererile prevzute la alin. (1) se
soluioneaz n termen de 30 de zile
de la data nregistrrii.

Art.109. - (1) Cererile n legtur cu Art. 107. - Nemodificat


eliberarea actelor prevzute de lege
prin care se face dovada vechimii
necesare stabilirii drepturilor de
pensie sunt scutite de orice fel de
taxe i comisioane.
(2) Cererile prevzute la alin.(1) se
soluioneaz n termen de 30 de zile
de la data nregistrrii.

Motivare

127.
Nemodificat

128.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

129.
Art.110. - Militarii, poliitii i Art.110. - Militarii, poliitii i Art.108. - Militarii, poliitii i Pentru respectarea
funcionarii publici cu statut special funcionarii publici cu statut special funcionarii publici cu statut special normelor de tehnic
care au pltit contribuie la Fondul care au pltit contribuie la Fondul care au pltit contribuie la Fondul legislativ.
92/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

pentru pensia suplimentar i/sau


contribuia individual la bugetul de
stat beneficiaz de un spor
procentual la cuantumul pensiei
stabilite n condiiile art.29 - 31 i
40, astfel:

pentru pensia suplimentar i/sau


contribuia individual la bugetul de
stat beneficiaz de un spor
procentual la cuantumul pensiei
stabilite n condiiile art.29-31 i
art.40, astfel:

a) 3% pentru o vechime
contribuiei ntre 5 15 ani;
b) 6% pentru o vechime
contribuiei ntre 15 25 ani;
c) 9% pentru o vechime
contribuiei peste 25 de ani.

a a) 3% pentru o vechime
contribuiei ntre 5-15 ani;
a b) 6% pentru o vechime
contribuiei ntre 15-25 ani;
a c) 9% pentru o vechime
contribuiei peste 25 de ani.

Text propus de Comisii


Motivare
(autor amendament)
pentru pensia suplimentar i/sau
contribuia individual la bugetul de
stat beneficiaz de un spor
procentual la cuantumul pensiei
stabilite n condiiile art. 29, 30 i Pentru trimitere corect.
39, astfel:

a a) c) nemodificate
a
a

130.
Art.111. (1) Pensiile militarilor,
poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special recalculate n baza
Legii nr. 119/2010 privind stabilirea
unor msuri n domeniul pensiilor,
cu modificrile ulterioare, revizuite
n baza Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 1/2011 privind
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
aprobat prin Legea nr. 165/2011, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, pltite n baza Legii
nr.241/2013 privind stabilirea unor

Art.111. - (1) Pensiile militarilor,


poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special recalculate n baza
Legii nr.119/2010 privind stabilirea
unor msuri n domeniul pensiilor,
cu modificrile ulterioare, revizuite
n baza Ordonanei de urgen a
Guvernului
nr.1/2011
privind
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
aprobat prin Legea nr.165/2011, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, stabilite n baza Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar

Art.109. - (1) Pensiile militarilor, Pentru respectarea


poliitilor i funcionarilor publici normelor de tehnic
cu statut special recalculate n baza legislativ.
Legii nr.119/2010 privind stabilirea
unor msuri n domeniul pensiilor,
cu modificrile ulterioare, revizuite
n baza Ordonanei de urgen a
Guvernului
nr.1/2011
privind
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
aprobat prin Legea nr.165/2011, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, stabilite n baza Legii
nr.263/2010 privind sistemul unitar
93/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

msuri n domeniul pensiilor


acordate beneficiarilor provenii din
sistemul de aprare, ordine public
i
siguran
naional,
cu
modificrile ulterioare, i pensiile
stabilite n baza Legii nr. 80/1995,
cu modificrile i completrile
ulterioare, devin pensii militare de
stat n nelesul prezentei legi.

de pensii publice, cu modificrile i


completrile ulterioare, precum i
cele
pltite
n
baza
Legii
nr.241/2013 privind stabilirea unor
msuri n domeniul pensiilor
acordate beneficiarilor provenii din
sistemul de aprare, ordine public
i
siguran
naional,
cu
modificrile ulterioare, i pensiile
stabilite n baza Legii nr.80/1995
privind statutul cadrelor militare, cu
modificrile
i
completrile
ulterioare, devin pensii militare de
stat n nelesul prezentei legi i se
recalculeaz potrivit prevederilor
prezentei legi, n raport cu
vechimea valorificat prin ultima
decizie de pensionare.
(2) Prima actualizare prevzut la
art.61 alin.(1) lit.a) se realizeaz n
termen de maximum 24 de luni de la
data primei majorri a soldelor de
grad/salariilor gradului profesional
i/sau soldelor de funcie/salariilor
de funcie ale militarilor, poliitilor
i funcionarilor publici cu statut
special i se aplic ncepnd cu luna
majorrii acestor drepturi.

(2) Prima actualizare prevzut la art.


61 alin. (1) lit. a) se realizeaz n termen
de maxim 24 de luni de la data primei
majorri a soldelor de grad/salariilor
gradului profesional i/sau soldelor de
funcie/salariilor de funcie ale
militarilor, poliitilor i funcionarilor
publici cu statut special i se aplic
ncepnd cu luna majorrii acestor
drepturi.

Text propus de Comisii


Motivare
(autor amendament)
de pensii publice, cu modificrile i
completrile ulterioare, cele pltite
n baza Legii nr.241/2013 privind Pentru corectitudinea
stabilirea unor msuri n domeniul exprimrii.
pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
cu modificrile ulterioare, precum i
pensiile stabilite n baza Legii
nr.80/1995 privind statutul cadrelor
militare,
cu
modificrile
i
completrile ulterioare, devin pensii
militare de stat n nelesul prezentei
legi i se recalculeaz potrivit
prevederilor prezentei legi, n raport
cu vechimea valorificat prin ultima Unitate de terminologie.
decizie de pensie.
(2) Prima actualizare prevzut la
art.60 alin.(1) lit.a) se realizeaz n Pentru trimitere corect.
termen de maximum 24 de luni de la
data primei majorri a soldelor de
grad/salariilor gradului profesional
i/sau soldelor de funcie/salariilor
de funcie ale militarilor, poliitilor
i funcionarilor publici cu statut
special i se aplic ncepnd cu luna
majorrii acestor drepturi.

(3) Pensiile prevzute la alin. (1) pot (3) Pensiile prevzute la alin.(1) pot (3) nemodificat
fi recalculate, n condiiile prezentei fi recalculate, n condiiile prezentei
94/114

Nr.
crt.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

legi, n situaia depunerii de


documente nevalorificate pn la
data intrrii n vigoare a prezentei
legi, iar drepturile de pensie astfel
recalculate, n termen de cel mult 24
de luni, se acord ncepnd cu luna
urmtoare depunerii documentelor.

legi, i n situaia depunerii de


documente nevalorificate pn la
data intrrii n vigoare a prezentei
legi, iar drepturile de pensie astfel
recalculate se acord, n termen de
cel mult 24 de luni, ncepnd cu luna
urmtoare depunerii documentelor.

(4) Stagiile de cotizare nevalorificate


la recalcularea pensiei conform alin.
(3), precum i cele realizate ulterior
intrrii n vigoare a prezentei legi se
valorific n sistemul public de
pensii.
(5) Procedura de recalculare
prevzut la alin. (3) se stabilete
prin ordinul prevzut la art. 61 alin.
(4).

(4) Stagiile de cotizare nevalorificate


la recalcularea pensiei conform
alin.(3), precum i cele realizate
ulterior intrrii n vigoare a prezentei
legi se valorific n sistemul public
de pensii.
(5) Procedura de recalculare
prevzut la alin.(3) se stabilete
prin ordinul prevzut la art.61
alin.(4).

(4) nemodificat

Art.112. (1) Pensiile militarilor,


poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special stabilite n baza
Legii nr. 263/2010, cu modificrile
i completrile ulterioare, devin
pensii militare de stat i se
recalculeaz potrivit prevederilor
prezentei legi, n raport cu vechimea
valorificat prin ultima decizie de
pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevzut

Art.112. - (1) Pensiile militarilor,


poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special stabilite n baza
Legii nr.263/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare,
devin
pensii militare de stat i se
recalculeaz potrivit prevederilor
prezentei legi, n raport cu vechimea
valorificat prin ultima decizie de
pensie.
(2) Recalcularea pensiilor prevzut

Art.110. - (1) Pensiile militarilor,


poliitilor i funcionarilor publici
cu statut special stabilite n baza
Legii nr.263/2010, cu modificrile i
completrile
ulterioare,
se
recalculeaz potrivit prevederilor
prezentei legi, n raport cu vechimea
valorificat prin ultima decizie de
pensie.

Motivare

(5) Procedura de recalculare


prevzut la alin.(3) se stabilete Pentru trimitere corect.
prin ordinul prevzut la art.60
alin.(4).

131.

Pentru evitarea dublei


reglementri - sintagma
se regsete n cuprinsul
art.109 alin.(1).

(2) nemodificat
95/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

la alin. (1) se realizeaz n termen de


maxim 12 luni de la intrarea n
vigoare a prezentei legi.
(3) Stagiile de cotizare nevalorificate
la recalcularea pensiei conform alin.
(1), precum i cele realizate ulterior
intrrii n vigoare a prezentei legi se
valorific n sistemul public de
pensii.
(4) Pensiile recalculate potrivit alin.
(1) se cuvin ncepnd cu luna
urmtoare intrrii n vigoare a
prezentei legi i se pltesc ncepnd
cu luna urmtoare celei n care se
mplinete termenul prevzut la
alin.(2).
(5) Persoanele care au realizat stagiu de
cotizare n specialitate i ale cror
drepturi de pensie au fost stabilite de
ctre casele teritoriale de pensii
conform Legii nr. 263/2010, cu
modificrile i completrile ulterioare,
pot opta pentru recalcularea pensiei, n
condiiile prezentei legi, la casele de
pensii sectoriale n funcie de ultimul
loc de munc din care au trecut n
rezerv/retragere sau le-au ncetat
raporturile de serviciu.

la alin.(1) se realizeaz n termen de


maximum 12 luni de la intrarea n
vigoare a prezentei legi.
(3) Stagiile
de
cotizare
nevalorificate la recalcularea pensiei
conform alin.(1), precum i cele
realizate ulterior intrrii n vigoare a
prezentei legi se valorific n
sistemul public de pensii.
(4) Pensiile recalculate potrivit
alin.(1) se cuvin ncepnd cu luna
urmtoare intrrii n vigoare a
prezentei legi i se pltesc ncepnd
cu luna urmtoare celei n care se
mplinete termenul prevzut la
alin.(2).
(5) Persoanele care au realizat
stagiu de cotizare n specialitate i
ale cror drepturi de pensie au fost
stabilite de ctre casele teritoriale de
pensii conform Legii nr.263/2010,
cu modificrile i completrile
ulterioare,
pot
opta
pentru
recalcularea pensiei, n condiiile
prezentei legi, la casele de pensii
sectoriale, n funcie de ultimul loc
de munc din care au trecut n
rezerv/retragere sau le-au ncetat
raporturile de serviciu.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

(3) nemodificat

(4) nemodificat

(5) Persoanele care au realizat


stagiu de cotizare n specialitate i
ale cror drepturi de pensie au fost
stabilite de ctre casele teritoriale de
pensii conform Legii nr.263/2010,
cu modificrile i completrile
ulterioare,
pot
opta
pentru
recalcularea pensiei, n condiiile
prezentei legi, la casele de pensii
sectoriale, n funcie de ultimul loc
de munc din care au trecut n Pentru corectitudinea
rezerv/retragere sau de la care formulrii.
le-au ncetat raporturile de serviciu.

(6) Prevederile alin. (3) i (4) se (6) Prevederile alin.(3) i (4) se (6) nemodificat
96/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

aplic i n cazul persoanelor de la


alin. (5) dac cererea a fost depus la
casele de pensii sectoriale n
termenul prevzut la alin. (2).
(7) n situaia n care cererea a fost
depus la casele de pensii sectoriale
cu depirea termenului prevzut la
alin. (2) drepturile de pensie
recalculate se cuvin i se pltesc
ncepnd
cu
luna
urmtoare
depunerii cererii.

aplic i n cazul persoanelor de la


alin.(5), dac cererea a fost depus la
casele de pensii sectoriale n
termenul prevzut la alin.(2).
(7) n situaia n care cererea a fost (7) nemodificat
depus la casele de pensii sectoriale
cu depirea termenului prevzut la
alin.(2), drepturile de pensie
recalculate se cuvin i se pltesc
ncepnd
cu
luna
urmtoare
depunerii cererii.

(8) Procedura de recalculare


prevzut la alin. (1) i alin. (5) se
stabilete prin ordinul prevzut la
art. 61 alin. (4).

(8) Procedura
de
recalculare
prevzut la alin.(1) i alin.(5) se
stabilete prin ordinul prevzut la
art.61 alin.(4).

(8) Procedura
de
recalculare
prevzut la alin.(1) i alin.(5) se Pentru trimitere corect.
stabilete prin ordinul prevzut la
art.60 alin.(4).

Art.113. n situaia n care se


constat diferene ntre cuantumul
pensiilor stabilit potrivit prevederilor
art.111 i 112, i cuantumul
pensiilor aflate n plat, se pstreaz
n plat cuantumul avantajos.

Art.113. - n situaia n care se


constat diferene ntre cuantumul
pensiilor stabilit potrivit prevederilor
art.111 i 112 i cuantumul pensiilor
aflate n plat se pstreaz n plat
cuantumul avantajos, cu respectarea
prevederilor art.60 i 61.

Art.111. - n situaia n care se


constat diferene ntre cuantumul
pensiilor stabilit potrivit prevederilor
art.109 i 110 i cuantumul pensiilor
aflate n plat se pstreaz n plat
cuantumul avantajos.

Art. 114. (1) n cazul modificrii


numrului de urmai dup intrarea n
vigoare a prezentei legi, pentru o
pensie stabilit pe baza legislaiei

Art.114. - (1) n cazul modificrii Art.112. - (1) nemodificat


numrului de urmai dup intrarea n
vigoare a prezentei legi, pentru o
pensie stabilit pe baza legislaiei

132.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru trimiteri corect.

133.
Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

97/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

anterioare, pensia de urma cuvenit


soului supravieuitor se recalculeaz
potrivit prezentei legi, cu pstrarea
condiiilor existente la data deciziei
iniiale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i
n cazul pensiilor de invaliditate
stabilite
pe
baza
legislaiei
anterioare, la modificarea ncadrrii
ntr-un alt grad de invaliditate.
(3) Drepturile pentru urmaii
militarilor,
poliitilor
ori
funcionarilor publici cu statut
special n activitate i ai celor n
rezerv, mobilizate sau concentrate
n uniti militare, decedate ca
urmare a unor aciuni militare, prin
accidente, catastrofe sau alte
asemenea evenimente intervenite n
timpul i din cauza serviciului
militar sau a unor misiuni i operaii
n afara teritoriului statului romn,
se indexeaz sau actualizeaz, dup
caz, anual conform prevederilor art.
60 i 61.
(4) Prevederile alin. (3) se aplic n
mod corespunztor i pensiilor
prevzute la art. 41.

anterioare, pensia de urma cuvenit


soului supravieuitor se recalculeaz
potrivit prezentei legi, cu pstrarea
condiiilor existente la data deciziei
iniiale.
(2) Prevederile alin.(1) se aplic i
n cazul pensiilor de invaliditate
stabilite
pe
baza
legislaiei
anterioare, la modificarea ncadrrii
ntr-un alt grad de invaliditate.
(3) Drepturile
pentru
urmaii
militarilor,
poliitilor
ori
funcionarilor publici cu statut
special n activitate i ai celor n
rezerv, mobilizai sau concentrai n
uniti militare, decedai ca urmare a
unor accidente, catastrofe sau alte
asemenea evenimente intervenite n
timpul i din cauza serviciului
militar sau a unor misiuni i operaii
n afara statului romn, se indexeaz
i se actualizeaz, dup caz, anual
conform prevederilor art.60 i 61.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

(2) nemodificat

(3) Drepturile
pentru
urmaii
militarilor,
poliitilor
ori
funcionarilor publici cu statut
special n activitate sau n rezerv, Pentru claritatea textului.
mobilizai sau concentrai n uniti
militare, decedai ca urmare a unor
accidente, catastrofe sau alte
asemenea evenimente intervenite n
timpul i din cauza serviciului
militar sau a unor misiuni i operaii
n afara statului romn, se indexeaz
i se actualizeaz, dup caz, anual
Pentru timiteri corecte.
conform prevederilor art.59 i 60.

(4) Prevederile alin.(3) se aplic n (4) Prevederile alin.(3) se aplic n


mod corespunztor i pensiilor mod corespunztor i pensiilor
prevzute la art.41.
prevzute la art.40.

134.
Art. 115. Litigiile care se refer la Art.115. - Litigiile care se refer la Art.113. - nemodificat

Pentru respectarea
98/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

drepturile ce fac obiectul prezentei


legi, aflate pe rolul instanelor la
data intrrii n vigoare a acesteia, se
vor judeca potrivit legii n baza
creia a fost stabilit dreptul.

drepturile ce fac obiectul prezentei


legi, aflate pe rolul instanelor la
data intrrii n vigoare a acesteia, se
vor judeca potrivit legii n baza
creia a fost stabilit dreptul.

Art.116. (1) Sumele ncasate


necuvenit cu titlu de pensie se
recupereaz de la beneficiari n
termenul general de prescripie de 3
ani.

Art.116. - (1) Sumele cu titlu de


pensie ncasate necuvenit din
motive imputabile pensionarului
militar se recupereaz de la
beneficiari n termenul general de
prescripie de 3 ani.
(2) Sumele pltite necuvenit prin
intermediul caselor de pensii
sectoriale se recupereaz de la
persoanele ce se fac vinovate de
introducerea, prelucrarea de date
false ori de pierderea i/sau
nerecuperarea datelor prin decizie
emis de casa de pensii sectorial
respectiv i care constituie titlu
executoriu.
(3) Debitele reprezentnd pensii i
alte drepturi de asigurri sociale mai
mici de 10 lei nu se urmresc.
(4) Sumele rmase nerecuperate de
pe urma beneficiarilor decedai nu se
mai urmresc.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare
normelor de tehnic
legislativ.

135.

(2) Sumele pltite necuvenit prin


intermediul caselor de pensii
sectoriale se recupereaz de la
beneficiari n baza deciziei casei de
pensii sectoriale respective, care
constituie titlu executoriu.

(3) Debitele reprezentnd pensii i


alte drepturi de asigurri sociale mai
mici de 10 lei nu se urmresc.
(4) Sumele rmase nerecuperate de
pe urma beneficiarilor decedai nu se
mai urmresc.

Art.114. - (1) Sumele ncasate Pentru corectitudinea


necuvenit cu titlu de pensie militar formulrii.
se recupereaz de la beneficiari n
termenul general de prescripie de 3
ani.
(2) Sumele pltite necuvenit cu titlu Pentru claritatea textului.
de pensie militar prin intermediul
caselor de pensii sectoriale se
recupereaz de la beneficiari n baza
deciziei casei de pensii sectoriale
respective, care constituie titlu
executoriu.

(3) nemodificat

(4) nemodificat

99/114

Nr.
crt.
136.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Art. 117. (1) Sumele ncasate


necuvenit cu titlu de pensie militar
de stat, ca urmare a unei infraciuni
svrite
de
beneficiar,
se
recupereaz de la acesta, de la data
primei pli a sumelor necuvenite,
plus dobnzile aferente, pn la
recuperarea integral a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite n conformitate
cu prevederile alin. (1), rmase
nerecuperate de la pensionarii
decedai, nu se mai urmresc.

Art.117. - (1) Sumele ncasate Art.115. - nemodificat


necuvenit cu titlu de pensie militar
de stat, ca urmare a unei infraciuni
svrite
de
beneficiar,
se
recupereaz de la acesta, de la data
primei pli a sumelor necuvenite,
plus dobnzile aferente, pn la
recuperarea integral a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite n conformitate
cu prevederile alin.(1), rmase
nerecuperate de la pensionarii
decedai, nu se mai urmresc.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.118. (1) Debitele provenite din


drepturile de pensie din sistemul
pensiilor militare de stat se
recupereaz potrivit legii i se fac
venit la bugetul de stat.
(2) La recuperarea debitelor n
conformitate cu dispoziiile alin. (1)
se aplic prevederile Codului de
procedur fiscal n materie.

Art.118. - (1) Debitele provenite din Art.116. - nemodificat


drepturile de pensie din sistemul
pensiilor militare de stat se
recupereaz potrivit legii i se fac
venit la bugetul de stat.
(2) La recuperarea debitelor n
conformitate cu dispoziiile alin.(1)
se aplic prevederile Codului de
procedur fiscal n materie.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.119. Bazele de date privind


beneficiarii dispoziiilor prezentei
legi sunt proprietatea caselor de
pensii sectoriale i au caracter
confidenial.

Art.119. - Bazele de date privind Art.117. nemodificat


beneficiarii dispoziiilor prezentei
legi sunt proprietatea caselor de
pensii sectoriale i au caracter
confidenial.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

137.

138.

100/114

Nr.
crt.
139.

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Text iniial

Text adoptat de Senat

Motivare

Art.120. Cererile adresate casei de


pensii sectoriale constituite la
nivelul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii se soluioneaz n
termenul prevzut de lege i sunt
scutite de orice fel de tax.

Art.120. - Cererile adresate casei de


pensii sectoriale constituite la
nivelul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii se soluioneaz n
termenul prevzut de lege i sunt
scutite de orice fel de tax.

Art.121. Cererile nregistrate i


nesoluionate pn la data intrrii n
vigoare a prezentei legi se
soluioneaz conform normelor
legale existente la data deschiderii
drepturilor de pensii i asigurri
sociale.

Art.121. - Cererile nregistrate i Art.119. nemodificat


nesoluionate pn la data intrrii n
vigoare a prezentei legi se
soluioneaz conform normelor
legale existente la data deschiderii
drepturilor de pensii i asigurri
sociale.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.122. La stabilire, pensiile se Art.122. - La stabilire, pensiile se Art.120. nemodificat


rotunjesc din leu n leu n favoarea rotunjesc din leu n leu n favoarea
beneficiarului.
beneficiarului.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

Art.118. - Cererile adresate caselor Pentru claritatea


de pensii sectoriale constituite la formulrii.
nivelul
Ministerului
Aprrii
Naionale, Ministerului Afacerilor
Interne i Serviciului Romn de
Informaii se soluioneaz n
termenul prevzut de lege i sunt
scutite de orice fel de tax.

140.

141.

142.
Art.123. - (1) Diferenele ntre
cuantumurile pensiilor cuvenite
pentru luna decembrie 2010 i cele
stabilite n baza Legii nr. 119/2010,
cu
modificrile
ulterioare
i
Ordonanei de urgen a Guvernului

Art.123. - Diferenele dintre


cuantumurile pensiilor cuvenite
pentru luna decembrie 2010 si cele
stabilite n baza Legii nr.119/2010,
cu modificrile ulterioare, i
Ordonanei de urgen a Guvernului

Art.121. - (1) Diferenele ntre Pentru respectarea


cuantumurile pensiilor cuvenite normelor de tehnic
pentru luna decembrie 2010 i cele legislativ.
stabilite n baza Legii nr.119/2010,
cu modificrile ulterioare i a
Ordonanei de urgen a Guvernului
101/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

nr. 1/2011, aprobat prin Legea nr.


165/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, se restituie
titularilor, la cererea acestora, n
mod ealonat, pe o perioad de cel
mult 2 ani de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a
prevederilor alin. (1) se va stabili
prin norme aprobate prin hotrre a
Guvernului, emise n termen de 30
de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.

nr.1/2011, aprobat prin Legea


nr.165/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, la cererea
titularilor, se restituie i se pun n
plat n beneficiul celor n drept,
n mod ealonat, pe o perioad de cel
mult 2 ani de la intrarea n vigoare a
prezentei legi.

Art.124. - n termen de 3 ani de la


data intrrii n vigoare a prezentei
Legi, persoanele prevzute la art. 3
pot opta pentru modul de calcul a
pensiei n baza prezentei legi sau al
Legii nr. 263/2010, cu modificrile
i completrile ulterioare.

Art.124. - n termen de 3 ani de la


data intrrii n vigoare a prezentei
legi, persoanele prevzute la art.3
pot opta pentru modul de calcul al
pensiei n baza prezentei legi sau a
Legii nr.263/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Text propus de Comisii


Motivare
(autor amendament)
nr.1/2011, aprobat prin Legea
nr.165/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, se restituie
titularilor, la cererea acestora, n Pentru claritatea textului.
mod ealonat, pe o perioad de cel
mult 2 ani de la data intrrii n
vigoare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de aplicare a Prevedere necesar.
prevederilor alin. (1) se va stabili
prin
norme
aprobate
prin
hotrre a Guvernului, emise n
termen de 30 de zile de la data
intrrii n vigoare a prezentei legi.

143.
Art.122. - n termen de 3 ani de la
data intrrii n vigoare a prezentei
legi, persoanele crora li se
deschide dreptul la pensie pot opta
pentru modul de calcul al pensiei n
baza prezentei legi sau a Legii
nr.263/2010, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.
Pentru claritatea textului.

144.
Art.125. Prezenta lege intr n Art.125. - Prezenta lege intr n Art.123. - nemodificat
vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Pentru respectarea
normelor de tehnic
legislativ.

102/114

Nr.
crt.
145.

Text iniial

Text adoptat de Senat

Art. 126. La data intrrii n vigoare


a prezentei legi se abrog:
a) art. 1 lit. a) i b), art. 4 alin. (1) lit.
a), art. 5 alin. (1), (2) i (3), art. 8,
art. 9 lit. b) i art. 11 din Legea nr.
119/2010 privind stabilirea unor
masuri n domeniul pensiilor,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 441 din 30
iunie
2010,
cu
modificrile
ulterioare;
b) art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII
la Legeacadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 877 din 28 decembrie
2010, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) Legea nr. 241/2013 privind
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor
acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 441 din 19
iulie
2013,
cu
modificrile
ulterioare;
d) Ordonana de urgenta a
Guvernului nr. 1/2011 privind

Art.126. - La data intrrii n vigoare


a prezentei legi se abrog:
a) art.1 lit.a) i b), art.4 alin.(1)
lit.a), art.5 alin.(1), (2) i (3), art.8,
art.9 lit.b) i art.11 din Legea
nr.119/2010 privind stabilirea unor
msuri n domeniul pensiilor,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.441 din 30
iunie
2010,
cu
modificrile
ulterioare;
b) art.89 alin.(1) din anexa nr.VII
la Legea-cadru nr.284/2010 privind
salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr.877 din 28 decembrie
2010, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) Legea nr.241/2013 privind
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor
acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.441 din 19
iulie
2013,
cu
modificrile
ulterioare;
d) Ordonana de
urgen a
Guvernului
nr.1/2011
privind

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Art.124. La data intrrii n vigoare Pentru respectarea


normelor de tehnic
a prezentei legi se abrog:
a) art. 1 lit. a) i b), art. 4 alin. (1) lit. legislativ.
a), art. 5 alin. (1), (2) i (3), art. 8,
art. 9 lit. b) i art. 11 din Legea
nr.119/2010 privind stabilirea unor
masuri n domeniul pensiilor,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 441 din 30
iunie
2010,
cu
modificrile
ulterioare;
b) art. 89 alin. (1) din Anexa nr. VII
la Legeacadru nr. 284/2010 privind
salarizarea unitar a personalului
pltit din fonduri publice, publicat
n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 877 din 28 decembrie
2010, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) Legea nr. 241/2013 privind
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor
acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 441 din 19
iulie
2013,
cu
modificrile
ulterioare;
d) Ordonana de urgenta a
Guvernului
nr.1/2011
privind
103/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

stabilirea unor msuri n domeniul


pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 81 din 31
ianuarie 2011, aprobat prin Legea
nr. 165/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare;
e) art.II i III din Ordonana de
urgen a Guvernului nr.98/2011
pentru
modificarea
Legii
nr.411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, precum i
pentru stabilirea unor msuri n
domeniul pensiilor administrate
privat, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 827
din 22 noiembrie 2011, aprobat
prin
Legea
nr.
108/2012cu
modificrile ulterioare.

stabilirea unor msuri n domeniul


pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr.81 din 31
ianuarie 2011, aprobat prin Legea
nr.165/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare.

Anex

Anex

Text propus de Comisii


(autor amendament)
stabilirea unor msuri n domeniul
pensiilor acordate beneficiarilor
provenii din sistemul de aprare,
ordine public i siguran naional,
publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 81 din 31
ianuarie 2011, aprobat prin Legea
nr. 165/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare;
e) art.II i III din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 98/2011
pentru modificarea Legii nr.
411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, precum
i pentru stabilirea unor msuri n
domeniul pensiilor administrate
privat, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.
827 din 22 noiembrie 2011,
aprobat
prin
Legea
nr.
108/2012cu
modificrile
ulterioare.

Motivare

146.
Anexa - nemodificat
VRSTA
VRSTA
standard de pensionare pentru standard de pensionare pentru
militari, poliiti i funcionari militari, poliiti i funcionari
104/114

Nr.
crt.

Text iniial

Text adoptat de Senat

publici cu statut special din sistemul


administraiei penitenciare, din
domeniul aprrii naionale, ordinii
publice i securitii naionale

publici cu statut special din sistemul


administraiei penitenciare, din
domeniul aprrii naionale, ordinii
publice i securitii naionale

Vrsta
i Luna
i standard
anul
de
pensionrii pensionare
(ani/luni)
Octombrie Ianuarie
56/3
1959
2016
Noiembrie Februarie
56/3
1959
2016
Decembrie Martie
56/3
1959
2016
Ianuarie
Mai 2016 56/4
1960
Februarie
Iunie 2016 56/4
1960
Martie
Iulie 2016 56/4
1960
Aprilie
Septembrie
56/5
1960
2016
Octombrie
Mai 1960
56/5
2016
Noiembrie
Iunie 1960
56/5
2016
Iulie 1960 Ianuarie
56/6
Luna
anul
naterii

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

Vrsta
i Luna
i standard
anul
de
pensionrii pensionare
(ani/luni)
Octombrie Ianuarie
56/3
1959
2016
Noiembrie Februarie
56/3
1959
2016
Decembrie Martie
56/3
1959
2016
Ianuarie
Mai 2016 56/4
1960
Februarie
Iunie 2016 56/4
1960
Martie
Iulie 2016 56/4
1960
Aprilie
Septembrie
56/5
1960
2016
Octombrie
Mai 1960
56/5
2016
Noiembrie
Iunie 1960
56/5
2016
Iulie 1960 Ianuarie
56/6
Luna
anul
naterii

105/114

Nr.
crt.

Text iniial
2017
August
Februarie
1960
2017
Septembrie Martie
1960
2017
Octombrie
Mai 2017
1960
Noiembrie
Iunie 2017
1960
Decembrie
Iulie 2017
1960
Ianuarie
Septembrie
1961
2017
Februarie Octombrie
1961
2017
Martie
Noiembrie
1961
2017
Aprilie
Ianuarie
1961
2018
Februarie
Mai 1961
2018
Martie
Iunie 1961
2018
Iulie 1961 Mai 2018
August
Iunie 2018
1961
Septembrie
Iulie 2018
1961

Text adoptat de Senat

56/6
56/6
56/7
56/7
56/7
56/8
56/8
56/8
56/9
56/9
56/9
56/10
56/10
56/10

2017
August
Februarie
1960
2017
Septembrie Martie
1960
2017
Octombrie
Mai 2017
1960
Noiembrie
Iunie 2017
1960
Decembrie
Iulie 2017
1960
Ianuarie
Septembrie
1961
2017
Februarie Octombrie
1961
2017
Martie
Noiembrie
1961
2017
Aprilie
Ianuarie
1961
2018
Februarie
Mai 1961
2018
Martie
Iunie 1961
2018
Iulie 1961 Mai 2018
August
Iunie 2018
1961
Septembrie
Iulie 2018
1961

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

56/6
56/6
56/7
56/7
56/7
56/8
56/8
56/8
56/9
56/9
56/9
56/10
56/10
56/10
106/114

Nr.
crt.

Text iniial
Octombrie
1961
Noiembrie
1961
Decembrie
1961
Ianuarie
1962
Februarie
1962
Martie
1962
Aprilie
1962
Mai 1962
Iunie 1962
Iulie 1962
August
1962
Septembrie
1962
Octombrie
1962
Noiembrie
1962
Decembrie
1962

Septembrie
2018
Octombrie
2018
Noiembrie
2018
Ianuarie
2019
Februarie
2019
Martie
2019

Text adoptat de Senat

Mai 2019

57/1

Iunie 2019
Iulie 2019
Septembrie
2019
Octombrie
2019
Noiembrie
2019
Ianuarie
2020
Februarie
2020
Martie
2020

57/1
57/1

Octombrie
1961
Noiembrie
1961
Decembrie
1961
Ianuarie
1962
Februarie
1962
Martie
1962
Aprilie
1962
Mai 1962
Iunie 1962

57/2

Iulie 1962

56/11
56/11
56/11
57/0
57/0
57/0

57/2
57/2
57/3
57/3
57/3

August
1962
Septembrie
1962
Octombrie
1962
Noiembrie
1962
Decembrie
1962

Septembrie
2018
Octombrie
2018
Noiembrie
2018
Ianuarie
2019
Februarie
2019
Martie
2019

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

56/11
56/11
56/11
57/0
57/0
57/0

Mai 2019

57/1

Iunie 2019
Iulie 2019
Septembrie
2019
Octombrie
2019
Noiembrie
2019
Ianuarie
2020
Februarie
2020
Martie
2020

57/1
57/1
57/2
57/2
57/2
57/3
57/3
57/3
107/114

Nr.
crt.

Text iniial
Ianuarie
1963
Februarie
1963
Martie
1963
Aprilie
1963

Mai 2020

Text adoptat de Senat


57/4

Iunie 2020 57/4


Iulie 2020 57/4

Septembrie
2020
Octombrie
Mai 1963
2020
Noiembrie
Iunie 1963
2020
Ianuarie
Iulie 1963
2021
August
Februarie
1963
2021
Septembrie Martie
1963
2021
Octombrie
Mai 2021
1963
Noiembrie
Iunie 2021
1963
Decembrie
Iulie 2021
1963
Ianuarie
Septembrie
1964
2021
Februarie Octombrie
1964
2021
Martie
Noiembrie

57/5
57/5
57/5
57/6
57/6
57/6
57/7
57/7
57/7
57/8
57/8
57/8

Ianuarie
1963
Februarie
1963
Martie
1963
Aprilie
1963

Mai 2020

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

57/4

Iunie 2020 57/4


Iulie 2020 57/4

Septembrie
2020
Octombrie
Mai 1963
2020
Noiembrie
Iunie 1963
2020
Ianuarie
Iulie 1963
2021
August
Februarie
1963
2021
Septembrie Martie
1963
2021
Octombrie
Mai 2021
1963
Noiembrie
Iunie 2021
1963
Decembrie
Iulie 2021
1963
Ianuarie
Septembrie
1964
2021
Februarie Octombrie
1964
2021
Martie
Noiembrie

57/5
57/5
57/5
57/6
57/6
57/6
57/7
57/7
57/7
57/8
57/8
57/8
108/114

Nr.
crt.

Text iniial
1964
Aprilie
1964

2021
Ianuarie
2022
Februarie
Mai 1964
2022
Martie
Iunie 1964
2022
Iulie 1964 Mai 2022
August
Iunie 2022
1964
Septembrie
Iulie 2022
1964
Octombrie Septembrie
1964
2022
Noiembrie Octombrie
1964
2022
Decembrie Noiembrie
1964
2022
Ianuarie
Ianuarie
1965
2023
Februarie Februarie
1965
2023
Martie
Martie
1965
2023
Aprilie
Mai 2023
1965
Mai 1965 Iunie 2023
Iunie 1965 Iulie 2023

Text adoptat de Senat

57/9
57/9
57/9
57/10
57/10
57/10
57/11
57/11
57/11
58/0
58/0
58/0
58/1
58/1
58/1

1964
Aprilie
1964

2021
Ianuarie
2022
Februarie
Mai 1964
2022
Martie
Iunie 1964
2022
Iulie 1964 Mai 2022
August
Iunie 2022
1964
Septembrie
Iulie 2022
1964
Octombrie Septembrie
1964
2022
Noiembrie Octombrie
1964
2022
Decembrie Noiembrie
1964
2022
Ianuarie
Ianuarie
1965
2023
Februarie Februarie
1965
2023
Martie
Martie
1965
2023
Aprilie
Mai 2023
1965
Mai 1965 Iunie 2023
Iunie 1965 Iulie 2023

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

57/9
57/9
57/9
57/10
57/10
57/10
57/11
57/11
57/11
58/0
58/0
58/0
58/1
58/1
58/1
109/114

Nr.
crt.

Text iniial
Iulie 1965
August
1965
Septembrie
1965
Octombrie
1965
Noiembrie
1965
Decembrie
1965
Ianuarie
1966
Februarie
1966
Martie
1966
Aprilie
1966

Septembrie
2023
Octombrie
2023
Noiembrie
2023
Ianuarie
2024
Februarie
2024
Martie
2024
Mai 2024

Text adoptat de Senat


58/2
58/2
58/2
58/3
58/3
58/3
58/4

Iunie 2024 58/4


Iulie 2024 58/4

Septembrie
2024
Octombrie
Mai 1966
2024
Noiembrie
Iunie 1966
2024
Ianuarie
Iulie 1966
2025
August
Februarie
1966
2025
Septembrie Martie

58/5
58/5
58/5
58/6
58/6
58/6

Iulie 1965
August
1965
Septembrie
1965
Octombrie
1965
Noiembrie
1965
Decembrie
1965
Ianuarie
1966
Februarie
1966
Martie
1966
Aprilie
1966

Septembrie
2023
Octombrie
2023
Noiembrie
2023
Ianuarie
2024
Februarie
2024
Martie
2024
Mai 2024

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

58/2
58/2
58/2
58/3
58/3
58/3
58/4

Iunie 2024 58/4


Iulie 2024 58/4

Septembrie
2024
Octombrie
Mai 1966
2024
Noiembrie
Iunie 1966
2024
Ianuarie
Iulie 1966
2025
August
Februarie
1966
2025
Septembrie Martie

58/5
58/5
58/5
58/6
58/6
58/6
110/114

Nr.
crt.

Text iniial
1966
Octombrie
1966
Noiembrie
1966
Decembrie
1966
Ianuarie
1967
Februarie
1967
Martie
1967
Aprilie
1967

Text adoptat de Senat

2025
Mai 2025

58/7

Iunie 2025 58/7


Iulie 2025 58/7

Septembrie
2025
Octombrie
2025
Noiembrie
2025
Ianuarie
2026
Februarie
Mai 1967
2026
Martie
Iunie 1967
2026
Iulie 1967 Mai 2026
August
Iunie 2026
1967
Septembrie
Iulie 2026
1967
Octombrie Septembrie
1967
2026
Noiembrie Octombrie
1967
2026

58/8
58/8
58/8
58/9
58/9
58/9
58/10
58/10
58/10
58/11
58/11

1966
Octombrie
1966
Noiembrie
1966
Decembrie
1966
Ianuarie
1967
Februarie
1967
Martie
1967
Aprilie
1967

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

2025
Mai 2025

58/7

Iunie 2025 58/7


Iulie 2025 58/7

Septembrie
2025
Octombrie
2025
Noiembrie
2025
Ianuarie
2026
Februarie
Mai 1967
2026
Martie
Iunie 1967
2026
Iulie 1967 Mai 2026
August
Iunie 2026
1967
Septembrie
Iulie 2026
1967
Octombrie Septembrie
1967
2026
Noiembrie Octombrie
1967
2026

58/8
58/8
58/8
58/9
58/9
58/9
58/10
58/10
58/10
58/11
58/11
111/114

Nr.
crt.

Text iniial
Decembrie
1967
Ianuarie
1968
Februarie
1968
Martie
1968
Aprilie
1968
Mai 1968
Iunie 1968
Iulie 1968
August
1968
Septembrie
1968
Octombrie
1968
Noiembrie
1968
Decembrie
1968
Ianuarie
1969
Februarie
1969

Noiembrie
2026
Ianuarie
2027
Februarie
2027
Aprilie
2027

Text adoptat de Senat

Mai 2027

59/1

Iulie 2027
August
2027
Octombrie
2027
Noiembrie
2027
Ianuarie
2028
Februarie
2028
Aprilie
2028

59/2

Decembrie
1967
Ianuarie
1968
Februarie
1968
Martie
1968
Aprilie
1968
Mai 1968

59/2

Iunie 1968

59/3

Iulie 1968

Mai 2028

58/11
59/0
59/0
59/1

59/3
59/4
59/4
59/5
59/5

Iulie 2028 59/6


August
2028

59/6

August
1968
Septembrie
1968
Octombrie
1968
Noiembrie
1968
Decembrie
1968
Ianuarie
1969
Februarie
1969

Noiembrie
2026
Ianuarie
2027
Februarie
2027
Aprilie
2027

Motivare

58/11
59/0
59/0
59/1

Mai 2027

59/1

Iulie 2027
August
2027
Octombrie
2027
Noiembrie
2027
Ianuarie
2028
Februarie
2028
Aprilie
2028

59/2

Mai 2028

Text propus de Comisii


(autor amendament)

59/2
59/3
59/3
59/4
59/4
59/5
59/5

Iulie 2028 59/6


August
2028

59/6
112/114

Nr.
crt.

Text iniial
Martie
1969
Aprilie
1969

Octombrie
2028
Noiembrie
2028
Ianuarie
Mai 1969
2029
Februarie
Iunie 1969
2029
Aprilie
Iulie 1969
2029
August
Mai 2029
1969
Septembrie
Iulie 2029
1969
Octombrie August
1969
2029
Noiembrie Octombrie
1969
2029
Decembrie Noiembrie
1969
2029
Ianuarie
Ianuarie
1970
2030

Text adoptat de Senat


59/7
59/7
59/8
59/8
59/9
59/9
59/10
59/10
59/11
59/11
60/0

Martie
1969
Aprilie
1969

Octombrie
2028
Noiembrie
2028
Ianuarie
Mai 1969
2029
Februarie
Iunie 1969
2029
Aprilie
Iulie 1969
2029
August
Mai 2029
1969
Septembrie
Iulie 2029
1969
Octombrie August
1969
2029
Noiembrie Octombrie
1969
2029
Decembrie Noiembrie
1969
2029
Ianuarie
Ianuarie
1970
2030

Text propus de Comisii


(autor amendament)

Motivare

59/7
59/7
59/8
59/8
59/9
59/9
59/10
59/10
59/11
59/11
60/0

113/114

AMENDAMENT RESPINS

Nr.
crt.
1.

Text iniial
Art.16

Text propus

Motivare

Domnul deputat Nicolae Mircovici Corelare cu celelalte amendamente.


propune reformularea textului:

Camera decizional
Camera deputailor

b) au o vechime efectiv de cel puin


25 de ani, din care cel puin 15 ani b) au o vechime efectiv de cel puin
reprezint vechimea n serviciu.
25 de ani, din care cel puin 10 ani
reprezint vechimea n serviciu.

114/114