Sunteți pe pagina 1din 2

Secţiunea

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZĂRII A


ANGAJAMENTULUI
Iniţialele Data
Client: Întocmit de:
Perioada: Revizuit de:

Ref. Iniţiale Probleme apărute

1. Au fost revizuite documentele de lucru?

1. Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu


probleme restante?

2. Există note ale întâlnirii cu clientul?

3. Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile


financiare definitive şi comunicate clientului după caz?

4. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din punct de


vedere matematic şi comparate cu tabelele de la fiecare
secţiune?

5. Au fost cifrele din calculaţia impozitului verificate cu


situaţiile financiare finale?

6. A fost emis un raport de audit corespunzător?

7. Au fost respectate toate standardele şi normele relevante


de audit?

8. Au fost urmate procedurile de verificare “la cald” ale


firmei şi s-a documentat această verificare?

9. A fost finalizată scrisoarea de recomandări către


conducere?

10. A fost finalizată scrisoarea de reprezentare?

11. A fost pregătit un sumar al orelor de lucru efective? A


fost acesta comparat cu timpul prognozat?

12. S-a luat în discuţie intenţia firmei noastre de a obţine o


nouă numire ca auditori?

13.Au fost notate puncte de planificare pentru anul viitor?

5
Ref.
Iniţiale Probleme apărute

Concluzie:
Am revizuit documentele de lucru împreună cu situaţiile financiare finale şi am obţinut o asigurare
rezonabilă despre situaţiile financiare, şi anume:

- că acestea sunt în concordanţă cu înregistrările şi documentele contabile.

- că au fost întocmite în conformitate cu OMF 94/2001 şi cu standardele internaţionale de


contabilitate şi că aceste standarde au fost aplicate în mod consecvent.

- că oferă suficiente informaţii şi sunt prezentate în conformitate cu cerinţele legale şi profesionale.

- prezintă o imagine fidelă cu excepţia rezervelor din raportul meu de audit.

Rezerve (dacă e cazul) Motiv

Semnat...........................................................….................. Data...............................
Verificator / Responsabil de Misiune