Sunteți pe pagina 1din 3

Raport

În prezent s-au produs numeroase schimbări în ceea ce priveşte utilizarea


internetului, drepturile de autor şi pirateria pe internet. Cu toate că unele state au
cunoscut un progres considerabil, România a rămas cu unele lucruri în umbră. Spre
exemplu Statele Unite ale Americii înregistrează 171 de milioane de utilizatori Internet
pe cînd în România în anul 2006 statisticile arătau circa 5,5 milioane de utilizatori. Cum
se explică acest fenomen? Pe de o parte, originea internetului provine de la armata
Statelor Unite încă din anul 1970 care se afla în colaborare cu mediul academic. Aceştia
urmăreau identificarea unor metode de conectare a mai multor calcualatoare care să
rămînă operaţionale chiar şi în condiţiile în care o parte din acestea erau scoase din
funcţiune. A fost construită prima reţea formată din patru calculatoare iar în anul 1973
s-a realizat conectarea la mai multe reţele. Adevăratul “boom” al internetului s-a
declanşat în anii 1990 cunoscut sub denumirea de World Wide Web. După cum se
observă, Statele Unite ale Americii este cea care a dat denumire internetului fiind
utilizată şi în zilele noastre. Pe de altă parte, numărul populaţiei Statelor Unite nu poate
fi comparat cu populaţia României care este destul de scăzută şi în consecinţă
utilizatorii Internet sunt mai puţini decît în Statele Unite ale Americii. Originile bine
înrădăcinate în Statele Unite a încurajat populaţia să utilizeze cît mai frecvent serviciile
oferite de internet. De exemplu, americanii folosesc în medie 70 de minute pe zi pentru
comunicarea prin e-mail.

Pirateria pe internet a agravat situaţia în mai multe ţări. În România încălcarea


drepturilor de autor şi furtul de proprietate intelectuală atinge o proporţie foarte mare de
circa 70% la finalul anului 2005. Să fie oare România unica ţară care se confruntă cu
astfel de probleme? Din sursele studiate aflăm că în Vietnam şi Zimbabwe se
înregistrează cea mai ridicată rată a pirateriei care este de aproximativ 90%. Chiar dacă
România nu ocupă locul de frunte în legătură cu pirateria pe internet, autorităţile de la
Bucureşti au primit deja o avertizare. Aceasta constă în primirea uni steguleţ galben din
partea Uniunii Europene cînd anterior steguleţul era de culoare roşie. Acesta este o
problemă îngrijorătoare deoarece ţara nu este privită cu ochi buni de către Uniunea
Europeană şi asta ar putea afecta în continuare imaginea României. Fiind vorba de
imagine, problema a fost abordată şi de oamenii politici din România. Spre exemplu
Călin Popescu-Tăriceanu ne aduce la cunoştinţă aspectele negative ale acestei “crime
organizate” denumire dată de însuşi personajul politic care recunoaşte amploarea
fenomenului în România. Premierul scoate în evidenţă faptul că tinerii îşi irosesc
talentul în astfel de activităţi ilegale şi că din păcate contrafacerea şi pirateria atrag
foarte mulţi tineri cu abilităţi creative. Călin Popescu-Tăriceanu a mai adăugat că
aceasta înseamnă discurajarea competenţei, a calităţii şi neîncrederea investitorilor
străini. Într-adevăr tinerii sunt influenţaţi negativ de piraterie deoarece nu li se oferă
posibilitatea de a-şi folosi creativitatea şi imaginaţia atît pentru scopurile proprii cît şi în
scopurile dezvoltării societăţii. Există o gamă variată de organizaţii neguvernamentale
ale căror membri sunt organisme naţionale de gestiune colectivă a dreptului de autor
cărora le putem cere permisiunea de a folosi o lucrare care nu ne aparţine. De aici putem
obţine o licenţă pentru utilizarea lucrărilor protejate de dreptul de autor. Este bine să
verificăm şi alte surse pentru a ne îmbogăţi vocabularul, a ne dezvolta imaginaţia dar
într-o oarecare măsură trebuie să fim originali, competenţi, inteligenţi şi unici în felul
nostru de a gîndi, a interpreta, şi de a scrie o lucrare.

Potrivit unui studiu realizat de IDC şi Business Software Alliance, reducerea cu


numai 10% a ratei pirateriei software în România ar putea duce la crearea de noi locuri
de muncă şi o creştere economică de 669 milioane de dolari. La aceasta se mai adaugă
şi venitul din taxe de circa 76 milioane de dolari. Vi se pare mult reducerea de 10%?
Cum se va ajunge la un astfel de număr, dacă pe zi ce trece rata fenomenului creşte şi
provoacă o serie de probleme în cadrul societăţii? În prezent locurile de muncă sunt
binevenite întrucît rata şomajului atinge proporţii considerabile iar banii presupuşi ar
acoperi foarte multe cheltuieli. Un bun exemplu de evitare a furtului de proprietate
intelectuală este controlul. În România în anul 2006 au avut loc mai mult de 600 de
controale în cazul de utilizare şi distribuire neautorizată de software. Consider că acest
tip de intervenţii ar trebui efectuate anual deorece există posibilitatea de a reduce aceste
activităţi ilegale care sunt fără drept de autor. Statisticile au arătat că rata creşterii
numărului de utilizatori Internet din România este de un million pe an, conform unui
raport realizat de Pricewaterhouse Coopers. Iată de ce controalele sunt binevenite atît în
Romania cît şi în alte state. Pirateria discurilor DVD a atins anul trecut 80% din totalul
vînzărilor ilegale de produse audiovizuale iar cele mai utilizate moduri de vînzare a
discurilor sunt pe internet şi pe stradă. Se pare că în industria muzicală se înregistrează
cea mai mare rată a pirateriei. Este de necrezut faptul că pentru anul 2007 în industria
muzicală estimările au arătat pierderi de circa 15 milioane de dolari care sunt în creştere
cu 3 milioane de dolari faţă de anul trecut. După părerea mea şi în acest caz ar trebui să
se întreprindă o metodă de sancţionare, în special în vederea vînzării produselor
audiovizuale pe stradă.

În concluzie internetul are atît părţi pozitive cît şi negative. Pirateria şi drepturile de
autor ne pun imaginaţia, creativitatea, ideile şi modul de gîndire în pericol. Evităm să
ieşim în evidenţă cu propriile creaţii, respingem oportunitatea de a fi originali într-o
manieră unică iar cultura, divertismentul şi cunoştinţele au de suferit în urma pirateriei.
Pe lîngă acestea impactul negativ se răsfrînge asupra imaginii ţării din care fac parte
utilizatorii Internet şi au loc cheltuirea unor sume importante de bani.

A efectuat: Bortnic Inga

Domeniul: Sociologie,seria 1, grupa 2.