Sunteți pe pagina 1din 9

Organizarea structurala a

intreprinderii

O intreprindere este o colectivitate


umana legal constituita in vederea
cooperarii pentru realizarea in comun
a unor produse, servicii sau lucrari
destinate vanzarii la un pret care sa
acopere cheltuelile si sa aduca profit.
ORGANIGRAMA este o reprezentare
grafic a structurii organizatorice a
unei ntreprinderi.

Structura ierarhica
Se caracterizeaza prin faptul ca fiecare
persoana este subordonata unui singur
sef ,care are dreptul sa-i dea dizpozitii
si sa-i controleze activitatea ; acest tip
de structura se aplica la intreprinderi
mici , fiecare conducator de
compartiment trebuind sa posede
cunostinte din diferite domeniieconomic , tehnic , de resurse umane .

Ad.
generala
a actionarilor

Comitetul de
directie
Presedintele consiliului de
administratie

Director executiv
Comitetul de directie
Compartimente functionale
Consiliul de administratie

PIRAMIDA IERARHICA

Structura functionala
Se caracterizeaza prin constituirea unor
compartimente functionale specializate pe
diferite activitati finante , contabilitate ,
organizare , resurse umane . In aceasta
situatie un executant primeste dispozitie atat
din parte conducatorului sau ierarhic , cat si
din parte conducatorilor unor compartimente
functionale . Datorita dublei subordonari a
unui executant pot sa apara o serie de
dereglari in activitatea de conducere , fapt ce
face ca acest tip de structura sa se
intalnesca mai rar in practica .

Structura ierahicofunctionla
Inbina caracteristicile celor doua tipuri de
structuri anterioare . In componenta sa sunt
constituite compartimente functionale , sefii
acestora neavand insa autoritatea ierarhica
asupra executantilor din alte
compartimente .Ca urmare acestui fapt ,
intre diferitele compartimente se stabilesc
relatii de cooperare prin furnizarea de
informatii . Acest tip de structura permite
atat respectarea unitatii de conducere cat si
folosirea cunostintelor de specialitate din
cadrul diferitelor compartimente functionale
.

Structura de tip ierarhic

Manager

Vanzator

Casier

Supraveghet
or

Structura de tip functional


Director
general

Productie

Resurse
umane

Finante
contabile

Licrator
operativ

Lucrator
operativ

Lucrator
operativ

Adunarea generala a
actionarilor
Consiliul de administratie
Comitetul de directie
Presedintele cosiliului de
administratie
Director tehnic
Serv
iciu
org.
si
prog
.si
urm
arire
a
prod
ucti
ei

Biro
ul
proi
ecta
re
cu
noi
prod
use

Ateli
er
scul
arie

Director comercial
Biro
ul
mec
anic
oener
geti
c

Ateli
er
proo
tipur
i

Bir
oul
ma
rck
eti
ng

Bir
oul
apr
ovi
zo
nar
e

Sect
ie
turn
atori
e

Bir
oul
de
sfa
cer
e

Bir
oul
im
por
tex
por
t

Sect
ie
prel
ucra
ri
mec
anic

Director
economic
Bir
oul
co
nta
bili
tat
e

Sect
ie
mon
taj

Ser
vici
u
fin
an
cia
r

Bir
oul
cal
c.s
ala
rii

Ateli
er
mec
anoener
geti
c

Bir
oul
ad
mi
nis
trti
v