Sunteți pe pagina 1din 12

RAPORT PRACTIC

Cristurean George Alexandru


FSEAP,Management ,anul 2,USV,Suceava
Instituia gazd:Primria Comunei Scheia
Perioada stagiului de practic:18.05.2015-05.06.2015

CUPRINS

Identificarea institutiei gazd i al departamentului unde a fost efectuat stagiul de


practic

Obiectivele stagiului de practic

Detalii despre coordinator

Descrierea instituiei primitoare

Concluzii

Bibliografie

Prezentarea general a stagiului de practic


Identificarea institutiei gazd i al departamentului unde a fost efectuat stagiul de practic
Stagiul de practic s-a desfurat in cadrul Primriei Comunei cheia,cu sediul in cheia,Str.
Principala,Nr. 5,reprezentat de d-l Cojoc Ilie,urmnd ca pe perioada stagiului de practic s fiu
repartizat n cadrul departamentului Administrativ.
Obiectivele stagiului de practic
Obiectivul principal al stagiului de practic este, dup prerea mea, introducerea n sistemul
administrativ de stat,pentru o mai bun cunoatere a acestuia n vederea formrii mele
profesionale.Un alt aspect al stagiului de practic l reprezint oportunitatea de a interaciona cu
funcionarii publici,persoane dinamice i competente n activitatea pe care o desfoar,i ocazia de
a pune n practic noiunile acumulate pn n momentul respectiv.Deasemenea s-a pus foarte mare
accent pe cunoaterea structurii instituiei,legislaia specific,cunoaterea structurii
personalului,cunoaterea regulamentelor de protecia muncii i de ordine intern i,nu n ultimul
rnd,deprinderea cu completarea i redactarea formularelor,chestionarelor,dispoziiilor,raporturilor
de evaluare.
Detalii despre coordonator
Coordonatorul stagiului de practic din cadrul Primriei Comunei cheia a fost domnul Cojoc
Ilie, viceprimarului entitatii amintite ulterior.
Funcia de consilier pe care o ocupa domnul Cojoc Ilie este o funcie public de execuie,iar
scopul principal al postului este gestionarea problemelor legate de administrarea comunei n
ansamblu,dar i coordonarea activitii instituiei n particular.

Descrierea instituiei primitoare

Practica s- a efectuat in cadrul Primariei comunei cheia , judetul Suceava. Comuna cheia
se situeaza in partea de S-E a judetului, in zona de deal. Are o populatie de 8155 locuitori si o
suprafata de 58,3km p.
Autonomia locala se realizeaza prin unitati ale administratiei publice locale - Consiliul
Local si Primarul cu executivul primariei. Consiliul local este format din 15 membrii.
Consiliul local hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor
care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice. Dintre cele mai importante atributii
ale consiliului local sunt: alege viceprimarul, stabileste impozitele si taxele locale, aproba bugetul
local, administreaza domeniul public privat al comunei,contribuie la realizarea de masuri de
protectie si asistenta sociala, etc.
Conform Hotararii Consiliului Local nr. 11 din 24 martie 2009, executivul primariei
functioneaza dupa urmatoarea organigrama:
PRIMAR
SECRETAR
VICEPRIMAR
SERVICIUL CONTABILITATE
SERVICIUL ASISTENTA SOCIALA
Contabil
Asistenti personali ai persoanelor cu handicap
Casier
9 persoane
Referent
BIBLIOTECAR
1 persoana
SERVICIUL POMPIERI
SOFER
2 persoane
2 persoane
Primarul, viceprimarul, secretarul, impreuna cu aparatul propriu de specialitate, constituie
o structura functionala cu activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile Consiliului Local
si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
In ultimele 6 luni de activitate:

Consiliul local a adoptat in special hotarari cu caracter edilitar- gospodaresc, privind lucrari de
investitii la nivelul comunei cheia, organizarea pasunatului si altele.

Primarul a emis dispozitii referitoare la atribuirea unor ajutoare de urgenta, dosare de alocatii
complementara si de sustinere pentru familii monoparentale, conform Ordonantei nr. 105/ 2003,
ajutoare sociale conform Legii nr. 416 / 2001, indemnizatii de nastere, precum si dispozitii prin care
se stabilesc atributiile salariatilor.
Toate actele emise au primit aprobarea si vizele organelor competente, nu au existat cazuri de
suspendare, revocare sau anulare a acestora.
Conform Legii nr. 544/ 2004, privind contenciosul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare, Consiliul Local se intruneste in sedinte ordinare lunar, la convocarea
primarului, precum si in sedinte extraordinare la cererea primarului sau cel putin 1 / 3 din numarul
de membrii ai Consiliului Local. Convocarea sedintelor de Consiliu Local se face in scris prin
intermediul secretarului, cu cel putin 5 zile inainte de sedintele ordinare si cu 3 zile inainte de
sedintele extraordinare. In convocator se precizeaza data, ora si locul de desfasurare precum si
ordinea de zi a sedintei.
Institutia nu a avut litigii de contencios administrativ cu cetateni sau alte institutii sau
autoritati publice.
In ce priveste Legea 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, la
nivelul primariei cheia nu au existat cazuri deosebite, contestatii sau litigii, in legatura cu
furnizarea de informatii de interes public. Referitor la art. 17 din Legea administratiei publice locale
nr. 544/ 2004, privind folosirea limbii minoritatilor in administratie, primaria Ilva Mare nu a avut

obiect de lucru in acest sens, deoarece la nivelul comunei nu exista comunitati ale minoritatilor
nationale.
In perioada de practica mi- am desfasurat activitatea in toate compartimentele de activitate
a primariei. Am urmarit sa ma familiarizez cu notiunea de institutie publica, urmarind in cadrul
compartimentelor de specialitate cel putin esenta muncii pe care o desfasoara angajatii.
In ceea ce priveste inregistrarea documentelor intrate sau din oficiu, rezolvarea si expedierea
lor se centreaza in jurul biroului de registratura, respectiv,secretariatul primariei.
Orice document care intra in institutie, este inregistrat in Registrul de intrare-iesire al institutiei,
precum si documentele expediate din oficiu.
Circulatia documentelor are un traseu bine stabilit: registratura- primar- compartimente,
primarul distribuind fiecarui compartiment documentele spre rezolvare, in cazul in care aceste
documente au fost trimise de la alte institutii.
Documentele care nu se pot rezolva la nivelul primariei sunt expediate spre institutiile
competente in termenul prevazut de lege, respectiv intr-un termen de 30 de zile.
Documentele care au fost repartizate spre rezolvare compartimentelor respective sunt
expediate sub forma unui raspuns, in termen de 30 de zile de la inregistrare.
Inregistrarea cererilor privind accesul la informatii de interes public se face intr-un registru special.
Informatiile solicitate sunt date de functionarul care a fost desemnat pe fisa postului,in termenul
stabilit de lege.
Compartimentul de arhiva are un registru de inventariere, care este obligatoriu.
In arhiva documentele sunt clasate pe ani, iar apoi anual pe compartimente si servicii.
Consultarea documentelor din arhiva se face pe baza de cerere sau in urma unei adrese primite de la
alte institutii ( Judecatorie, Tribunal, Institutii de Protectia a copilului, etc. ).
Fiecare document intocmit sub forma de raspuns este expediat dupa ce a fost verificat si semnat de
catre seful compartimentului respectiv.
Nu este permis ca un document sa circule neinregistrat . Functionarul trebuie sa depuna
sarguinta pentru rezolvarea documentelor in termenul legal sau daca acesta nu a fost in prealabil
inregistrat si nu a fost vazut de catre primar trebuie ca functionarul sa il inainteze acestuia, apoi
primarul il va directiona spre solutionare compartimentului competent.
Pentru rezolvarea petitiilor institutia are prevazut un program de audienta pentru ca
acestea sa fie solutionate sub forma audientei. Petitiile care nu pot fi solutionate pe loc , vor fi
rezolvate si trimise petitionarului, in termenul prevazut de lege. Daca petitia nu se poate solutiona se
comunica in timp util petitionarului acest raspuns si va fi redirectionat spre a se adresa unei alte
institutii.
In cadrul compartimentului secretariat administratie am urmarit modul de elaborare a
actelor normative, respectiv hotararile consiliului local si dispozitiile primarului. De asemenea, am
urmarit modul de eliberare a adeverintelor sau altor acte, la solicitarea cetatenilor, constatand ca se
respecta prevederile legii, fiecare cetatean primind raspuns solicitarii in termenul prevazut de lege,
adica 30 de zile de la data solicitarii. De regula, problemele sunt solutionate pe loc, doar cele care
necesita timp de documentare sunt amanate.
Activitatea de stare civila, conform programului de functionare a institutiei, precum si in
caz de urgenta, este permanenta..
Atributiile de stare civila se exercita in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestora
( respectiv, comune ), de catre ofiterii de stare civila din primarie. Competenta ofiterului de stare
civila este materiala si teritoriala.
Conform Legii nr. 119/ 1996, cu privire la actele de stare civila, primariile, prin ofiterul
de stare civila, indeplinesc urmatoarele atributii de stare civila:


Intocmesc, la cerere sau din oficiu- potrivit legii- acte de nastere, de casatorie si de deces si
elibereaza certificate doveditoare;

Inscriu mentiuni, in conditiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si
trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre;

Elibereaza extrase de pe actele de stare civila, la cererea autoritatilor publice precum si dovezi
privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea persoanelor fizice;

Iau masuri de pastrare in conditii corespunzatoare a registrelor de stare civila pentru a evita
deteriorarea sau disparitia acestora ( in incaperi special amenajate, in dulapuri metalice inchise,
asigurandu- se securitatea acestora).

Asigura spatiul necesar destinat numai desfasurarii activitatii de stare civila.


Registrele de stare civila se vizeaza pentru deschidere si inchidere de catre primar si ofiterul de stare
civila delegat.
Registrele de stare civila sunt:

Registru intrare - iesire, inregistrat, numerotat, snuruit si sigilat ( acte de nastere, casatorie,
deces).
Declaratiile se fac in fata ofiterului de stare civila, verbal, pentru inregistrarea nasterii si a
decesului, si in scris, pentru casatorie.
Ofiterul de stare civila este obligat sa verifice realitatea continutului declaratiei si
concordanta acesteia cu certificatele de stare civila si cu celelalte inscrisuri prezentate de declarant
sau existente in arhiva de stare civila a primariei.
Certificatul medical constatator al nasterii si certificatul medical constatator al decesului,
precum si declaratiile de casatorie se inregistreaza imediat ce se primesc, in registrul de intrareiesire.
Actele de stare civila si mentiunile de pe marginea acestora se completeaza cu cerneala de
culoare neagra. Este interzis sa se faca stersaturi, razuiri, prescutari si adaugiri in cupnsul actelor de
stare civila.
Ofiterul de stare civila care intocmeste actul va aplica sigiliul special confectionat pentru
activitatea de stare civila, urmat de semnatura si parafa proprie.Aceasta va avea in cuprins numai
numele si prenumele.
Intocmirea actelor de stare civila si inscrierea mentiunilor se fac in limba romana, folosinduse alfabetul latin.Daca in timpul completarii actului, inainte de a fi semnat de declarant ori de soti si
de ofiterul starii civila, se constata o greseala, pagina completata gresit se anuleaza prin doua linii
trase in diagonala ( " X '' ), cu cerneala rosie, scriindu- se cu litere de tipar, textul PAGINA
ANULATA, iar numarul actului ce corespunde acestuia se trece in pagina urmatoare.
Este interzisa ruperea filelor din registrele de stare civila, cu exceptia celor folosite de
misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei.
Inregistrarea nasterii se face la primaria comunei sau orasului unde s- a produs nasterea. In registrul
de nasteri se inregistreaza atat copilul nascut viu cat si copilul nascut mort. Inregistrarea gemenilor
se face prin intocmirea actului de nastere, separat pentru fiecare copil. Termenul pentru declararea si
inregistrarea nasterii copilului este de :

15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata;

3 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut mort;

24 de ore de la data decesului, pentru copilul nascut viu care a decedat in termenul de 15 zile.
Intocmirea actului de nastere pentru copilul gasit sau abandonat de mama in unitatile sanitare
se face, in termen de 30 de zile.
Inregistrarea casatoriei se face pe baza declaratiei de casatorie. Aceasta este facuta personal,
de catre viitorii soti. O data cu declaratia de casatorie viitorii soti prezinta urmatoarele acte:

Actul de identitate;

Certificatul de nastere, in original si in copie;

Certificatul medical privind starea sanatatii.


Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea
expresa ca persoana se poate casatorii sau nu se poate casatori.

Alte acte in original si in copii traduse sau legalizate, din care sa reiasa desfacerea casatoriei
anterioare, daca este cazul:
1.
certificatul de deces al fostului sot;
2.
certificatul de divort;
3.
certificatul de nastere sau de casatorie, cu mentiunea de desfacere a casatoriei;
4.
sentinta de divort ramasa definitiva si irevocabila.
Ofiterul de stare civila este obligat sa confrunte datele inscrise in declaratie cu actele prezentate,
iar semnarea declaratiei se va face in prezenta sa.
In cazul in care incheierea casatoriei se va face in afara sediului primariei, la cererea persoanei
interesate, este nevoie de aprobarea primarului.
Casatoria se poate incheia la expirarea termenului de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost
facuta declaratia de casatorie, cat si ziua cand se oficiaza casatoria.
Dupa termenul de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la expirarea termenului de
valabilitate a certificatelor medicale. Dupa expirarea termenului de valabilitate a acestora, viitorii
soti sunt obligati sa depuna noi certificate medicale referitoare la starea sanatatii lor.
Ofiterul de stare civila este obligat a avea o tinuta solemna, de a purta esarfa in culorile
drapelului national, asezata pe umarul stang, cu banda albastra in sus. Oficierea casatoriei se face in
limba romana. Dupa luarea consimtamantului viitorilor soti, ofiterul de stare civila ii declara
casatoriti, le citeste dispozitiile Codului familiei, referitoare la drepturile si indatorile sotilor si
intocmeste actul de casatorie. Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe
care s-au invoit sa il poarte.
Casatoria nu se poate incheia daca ofiterul de stare civila constata ca nu sunt indeplinite
cerintele legii. Refuzul sau se consemneaza intr-un proces verbal, motivat intocmit in doua
exemplare, din care unul se inmaneaza celor care voiau sa se casatoreasca.
Inregistrarea decesului
Actul de deces se intocmeste la primaria orasului sau comunei in a carei raza teritoriala s-a
produs decesul.Declaratia de deces se face verbal, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a
persoanei, de catre persoanele prevazute de lege. In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a
produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. O data cu declaratia de deces, declarantul va
depune urmatoarele acte:

certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul care a facut


constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;

actul de identitate al celui decedat;

livretul militar sau adeverinta de recrutare, pentru persoanele care sunt supuse obligatiilor
medicale.
Ofiterul de stare civila este obligat sa retina actul identitate al celui decedat si sa aplice pe
pagina 1, stamila cu continutul: " DECEDAT, Act nr. / anul , luna .., ziua, inregistrat la Primaria ..,
judetul..".
Pe marginea actelor de nastere, de casatorie si de deces se inscriu, dupa caz, mentiuni.
Ofiterul de stare civila este persoana care opereaza mentinile in registrele de stare civila.
Comunicarile de mentiune pentru registrele de stare civila se expediaza in termen de 10 zile.
Mentiunile care se inscriu pe actele de stare civila:
La inregistrarea actelor de nastere in cazuri speciale ( in cazul unui act reconstituit, a unui act
transcris in baza certificatului de nastere, a actului inregistrat tardiv in baza unei sentinte civile sau a
unui act intocmit in baza Sentintei de incuviintare a adoptiei cu efecte depline ).

La inregistrarea actelor de casatorie in cazuri speciale ( mentiunea se va face in cazul unui act
reconstituit in baza Dispozitiei primarului, a unui act transcris in baza certificatului de casatorie).
La inregistrarea actelor de deces in cazuri speciale (mentiunea se va face in cazul unui act
reconstituit, a unui act transcris in baza certificatului de deces, a unui act intocmit in baza hotararii
declarative de moarte)
Mentiunea de casatorie ( se face mentiunea " casatori cu.'', cu numarul, data si locul casatoriei )
Mentiunea de deces care se aplica pe actul de nastere ( se face mentiunea "decedat'', cu
numarul, data si locul decesului )
Mentiunea de deces care se aplica pe actul de casatorie ( la fel, cu mentiunea anterioara ).
Mentiunea care se aplica pe actul de nastere a sotului in viata ( mentiunea in cazul desfacerii
casatoriei in urma decesului )
Mentiuni privind recunoasterea paternitatii/ maternitatii, tagada paternitatii, contestarea
recunoasterii si stabilirea filiatiei ( aceste mentiuni se aplica atunci cand: copilul este recunoscut prin
declaratia de recunoastere, printr- o sentinta a unei judecatorii se stabileste ca nu este tatal minorului
sau se admite contestarea recunoasterii paternitatii/ maternitatii, in cazul in care printr- o sentinta a
unei judecatorii se stabileste filiatia unui copil fata de o persoana, pe baza unei sentinte judecatoresti
se incuviinteaza ca in viitor copilul sa poarte un anumit nume de familie, sau se ia act de
recunoastere a paternitatii si maternitatii sau este recunoscut printr- un inscris autentic sau testament,
comunicare care provine de la biroul notarial)
Mentiuni privind adoptia cu efecte restranse ( in acest caz mentiunile sunt la persoanele care au
fost adoptate, mentionand numele de familie dobandit sau mentiune in cazul in care adoptia a fost
desfacuta ).
Mentiuni privind adoptia cu efecte depline ( mentiunea se face in cazul adoptiei cu efecte depline,
intocmindu- se un nou act de nastere, in cazul in care s- a desfacut adoptia cu efecte depline ).
Mentiuni privind adoptia pe actul de casatorie ( mentiuni referitoare la numele si prenumele
sotului adoptat sau in cazul in care se desface adoptia cu efecte restranse/ depline )
Mentiuni de divort ( pe actul de casatorie se face mentiunea desfacut casatoria, pe actul de nastere
a fostilor soti se mentioneaza " desfacuta casatoria " )
Mentiuni in cazul casatoriei declarate nule sau anulate prin sentinta civila ramasa definitiva si
irevocabila ( daca casatoria a fost declarata nula sau anulata )
Mentiuni privind schimbarea numelui ( schimbat numele si prenumele conform unei decizii a I.
G. P. - D. E. P. , numele de familie dobandit prin casatorie a fost schimbat tot printr- o decizie sau a
fost schimbat ca urmare a adoptiei / pe cale administrativa, datorita faptului ca a fost recunoscut
printr- o sentinta a unui tribunal )
Mentiuni primite din strainatate ( casatorit, cu mentiunea localitatii si a tarii sau decedat cu
mentiunea localitatii si a tarii )
Mentiunea privind redobandirea cetateniei romane
Mentiunea privind dobandirea cetateniei romane
Mentiunea privind pierderea sau renuntarea la cetatenia romana ( se mentioneaza numarul
Hotararii Guvernului prin care se aproba reuntarea au retragerea cetateniei ).
Mentiunea in cazul identificarii unui " cadavru cu identitate necunoscuta '' ( se mentioneaza
numarul si data comunicarii ).
Reconstituirea si intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se face pe baza de cerere.
Cererea trebuie inregistrata de catre ofiterul de stare civila, iar primarul localitatii este obligat sa
solutioneze cererea, in termen de 30 de zile, printr-o dispozitie. In toate cazurile ofiterul de stare
civila trebuie sa stabileasca faptul ca actul de stare civila nu a fost intocmit sau ca registrul de stare
civila a fost pierdut sau distrus, in totalitate sau in parte. In acest scop, acesta verifica inregistrarile
din registrele de stare civila curente, pe o perioada de minim 5 ani, inainte si dupa anul declarat de

solicitant. Dupa semnarea dispozitiei de catre primar, aceasta se comunica in termen de 10 zile de la
emitere.
Anularea, modificare, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor
inscrise pe marginea acestora se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si
irevocabile.
Certificatele de stare civila se elibereaza, la cerere, persoanei indreptatite , pe baza
inregistrarilor si a mentiunilor inscrise in registrele de stare civila.
Aceste certificate pot fi eliberate doar persoanelor care poseda act de identitate.

Dosare: conform nomenclatorului dosarelor, capitolul VIII- Autoritate tutelara si de stare


civila.
1.
Dosar 53 - Rapoarte, informari, situatii, anchete sociale, dari de seama, avize si alte acte
privitoare la conducerea si exercitarea atributiilor de autoritate tutelara. Registrul de evidenta al
autoritatii tutelare. Sunt arhivate 10 ani.
2.
Dosar 54 A. Acte care au stat la baza inregistrarii nasterii ( certificate constatatoare de
nastere, sentinte judecatoresti privind inregistrarile terdive si adoptiile, aprobari de transcrieri,
declaratii de recunoastere sau cu privire la nume sau prenume). Au un termen de arhivare de 100 de
ani.
B. Declaratii de casatorie si alte acte necesare incheierii casatoriei ( si a celor care au renuntat),
aprobarile pentru transcrierea actului incheiat in alta tara, decizii de reconstituire. Se pastreaza pe o
perioada de 100 de ani.
C. Acte care au stat la baza inregistrarii mortii ( certificate medicale de constatare, sentinte
judecatoresti de declarare a mortii prezumate, dovezi de la procuratura sau politie in cazul mortii
violente aprobarea procuraturii cand termenul de inregistrare este depasit, aprobari de transcrieri.
Acestea au un temen de pastrare de 100 ani.
D. Documente care au stat la baza inscrierii pe actele de stare civila a unor modificari ( declaratii de
recunoastere ulterioara, sentinte judecatoresti de tagada paternitatii, stabilirea filiatiei, incunviintarea
purtarii numelui, divort, desfacerea adoptiei, schimbarea de nume, renuntare, retragere sau
dobandire sau redobandire a cetateniei, rectificare, anulare, completare acte, eliberari certificate in
baza art. 19 Decret 975/ 1968 in limba sau ortografia materna ).
E. Listele privind codurile numerice personale impreuna cu corespondenta si procesele verbale de
rectificare. Au un termen de arhivare de 15 ani.
Dosar 55.
Lucrari privind recensamantul populatiei si evidenta statistica a miscarii
populatiei, dari de seama statistice. Sunt arhivate pe o perioada de 100 de ani.
Dosar 56.
A. Cereri si adrese privind privind eliberari de certificate de nastere.
B. Cereri si adrese privind eliberari de certificate de casatorie.
C. Cereri si adrese privind eliberari de certificate de deces
D. Corespondenta si relatii pe linie de stare civila, extrase pentru uzul organelor de stat, comunicari
de nastere, de modificari, borderouri de trimitere la politie si centrul militar, adeverinte.
Dosar 57. Lucrari referitoare la deschiderea procedurii succesorale.
Acestea ( dosar 56, 57) au un termen de arhivare de 5 ani.

Dosar special, care cuprinde inregistrarile cu mentiunile speciale .


Am urmarit modul de lucru in cadrul compartimentului financiar contabil, constatand ca plata
oricaror servicii catre primarie sau plata salariilor se face pe baza ordinelor de plata, a unor situatii
de lucrari si facturi emise de catre firmele cu care primaria a incheiat contracte, ordine de plata
vizate de catre Trezoreria Suceava la care este arondata Primaria cheia. Contractele pentru prestari
servicii se incheie prin licitatii efectuate in prezenta a minim trei oferte.

In cadrul serviciului de asistenta sociala, personalul se ocupa de intocmirea dosarelor si


anchetelor sociale privind Legea nr. 416/ 2001, dosare privind ajutoare pentru persoanele cu
handicap, a persoanelor intretinute precum si alocatii pentru copii si indemnizatii de nastere.
In cadrul primariei cheia functioneaza un agent agricol, precum si un reprezentant
al Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Suceava. In registrele agricole este condusa
evidenta terenurilor agricole pe categorii de folosinta si constructiile, pe proprietari, modul de
folosinta a terenurilor agricole anual precum si efectivele de animale si miscarea acestora in cursul
anului. Datele din registrul agricol sunt baza pentru distribuirea subventiilor de la sat pentru animale
si terenuri agricole. Inginerul din cadrul Centrului agricol are rolul de a aduce la cunostinta
cetatenilor actele normative emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, de a intocmi
documentatiile necesare pentru atribuirea subventiilor pe linie de agricultura, de a da informatii la
nivel de judet si de aici mai departe, privind stadiul efectuarii lucrarilor agricole, evaluari de
productii, calamitati naturale, precum si activitatea de asistenta si consultanta agricola in vederea
obtinerii unei agriculturi performante.
Concluzii
In concluzie, in perioada de practica, respectiv 18.05.2015 - 05. 06. 2015, am constatat ca
primaria este institutia reprezentativa a comunitatii locale, ea avand menirea expresa de a- si
subordona activitatea intereselor locale, de a veni in sprijinul cetateanului, lucrand atat in
conformitate cu legile in vigoare cat si intr- un mod cat se poate de operativ pentru rezolvarea
problemelor cetatenilor si nemultumirile acestora.
Consider ca perioada stagiului de practica pe care l- am efectuat la primaria cheia mi- a fost de un
real sprijin si folos in activitatea mea viitoare, deoarece in acest timp am avut de invatat si am
constatat la modul real, concret, cum se desfasoara activitatea intr- o institutie publica la nivelul unei
comunitati locale.
Aadar, pot spune ca stagiul de practica a fost unul util si benefic,in primul rand,datorita
faptului ca ne-a dat posibilitatea sa pun in practica notiunile acumulate pana in momentul de fata.In
al doilea rand am avut posibilitatea sa interactionez si sa cunosc o parte a administratiei publice
locale,domeniu in cadrul caruia imi vom cladi si eu ulterior cariera de functionar public.
Stagiul de practica mi-a oferit o experienta profesionala vasta cu aplicatii in mai multe
domenii.Cel mai important punct atins este dobandirea unei viziuni de ansamblu asupra activitatilor
defasurate in cadrul institutiilor precum si informarea si invatarea unor norme metodologice
specifice fiecarei institutii in parte,acumularea de cunostinte legislative obligatorii pentru salariatii
institutiei.
Pe langa aceste importante activitati la care am participat,in perioada stagiului de practica am
avut ocazia sa cunoastem functionari publici de cariera in domeniul administratiei publice si am avut
posibilitatea sa-i vad cum actioneaza,cum rezolva si cum aplica diferite notiuni in anumite situatii
specifice domeniului administratiei publice.
Stagiul de practica mi-a dat oportunitatea de a experimenta din punct de vedere practic ce
inseamna cu adevarat o cariera in administratia publica,de ce competente avem nevoie pentru a urma
o cariera de functionar public,cat de importante sunt studiile.
Stagiul de practica pe care l-am efectuat in perioada 18 mai-5iunie m-a ajutat sa-mi dezvolt
aptitudinile practice si sa-mi pun in aplicare cunostintele acumulate in anii 1 i 2. Am avut ocazia sa
observ si sa analizez cum se desfasoara activitatea intr-o institutie publica si anume, Primaria
Comunei cheia. Functionarii publici din aceasta institutie sunt niste oameni profesionisti si
destinati serviciului in folosul comunitatii/spatiul in care isi desfasoara activitatea este unul adecvat
si modern,institutia desfasurandu-si activitatea intr o cladire recent construita. Am fost primit in
aceasta institutie cu caldura si cu entuziasm de catre toti membrii institutiei cu care am intrat in

contact, in efectuarea stagiului meu de practica. (mi s-au pus la dispozitie,fara ezitare, toate
documentele si actele de care aveam nevoie in efectuarea acestui raport de practica.
Cetatenii din aceasta unitate administrativ-teritoriale sunt primiti si ascultati de catre orice membru
al institutiei si se incearca rezolvarea tuturor problemelor care le sunt adresate,in masura
posibilitatilor si in conditiile legii. n perioada desfasurarii practicii de specialitate,aceasta fiind doar
o perioada scurta nu
am putut sa observ aspecte negative sau impotriva legii,intreaga activitatea se desfasoara inconditii
normale si in conditiile legii.

Bibliografie

http://lege5.ro/Gratuit/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001

http://www.ziarulluiipu.ro/wp-content/uploads/2014/11/Legea-215-din-2001-_r1_actualizat-2012.pdf

http://www.eprimarii.ro/scheia/index.php?IDLink=6