Sunteți pe pagina 1din 28

ORDIN Nr.

1955 din 18 octombrie 1995

ANEXA 1

Art. 3
(3) Terenul aferent unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
trebuie sa permita desfasurarea in aer liber a activitatilor copiilor si tinerilor, asigurand pentru
aceasta:
- intre 10 si 50 mp pentru un elev, pe tura, in functie de factorii geografici, de mediu
(urban, rural) si de specificul unitatii (cu sau fara internat si cantina).
Este interzisa functionarea unitatilor pentru copii si tineri fara gard imprejmuitor al
terenului aferent.
De asemenea, terenul va fi astfel ales, incat sa impiedice baltirea apei pluviale.
Art. 4
(1) Unitatile pentru anteprescolari (crese, leagane) si pentru prescolari (gradinite, case de
copii) vor fi prevazute cu incaperi pentru primire (filtru-vestiar), situate la fiecare nivel al
cladirii, iluminate si ventilate natural si dimensionate astfel incat sa se evite aglomerarea la
orele de varf (primire, plecare).
(2) In unitatile in care functioneaza crese cuplate cu gradinite, personalul educativ si
sanitar va supraveghea cu atentie sporita desfasurarea activitatilor, eventual comune, ale
copiilor pentru evitarea riscului de accidentare a acestora.
(3) Cresele nu vor putea fi cuplate cu unitati scolare, sanitare sau de alt profil (cluburi,
camine culturale, consilii locale etc.).
(4) In interiorul unitatilor circulatia copiilor si tinerilor va fi separata de cea pentru
activitatile administrativ-gospodaresti.
Va fi asigurat circuitul separat al copiilor si tinerilor sanatosi fata de cel al bolnavilor din
izolator si infirmerie.
(5) In internatele scolare, casele de copii scolari si caminele studentesti se vor asigura,
separat de dormitoare, spatii pentru studiul individual si pentru activitati cultural-educative si
sportive; de asemenea, vor fi prevazute spatii pentru pastrarea imbracamintei si a obiectelor
personale.
In casele de copii pot functiona incaperi cu dubla functionalitate: pentru odihna-somn si
pentru pregatirea lectiilor.

(6) Se interzice, de regula, functionarea claselor sau salilor de grupa in internate scolare (in
mod exceptional si numai cu avizul inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva
teritorial se permite functionarea de clase).
Casele de copii functioneaza pe principiul "familial" cuprinzand copii de varste si sexe
diferite, dar cu asigurarea de dormitoare, grupuri sanitare si paliere, separate pe sexe, la copiii
de varsta scolara.
Conform prevederilor Legii invatamantului nr. 84/1985, pentru prescolarii din casele de
copii, procesul educativ se desfasoara in gradinitele din localitate.
Primirea in casele de copii a nou-venitilor din familii este conditionata si de un dosar
medical, care va cuprinde un aviz epidemiologic eliberat de medicul dispensarului, care are
in evidenta familiile copiilor, (evitandu-se in acest fel carantinarea copiilor), si o fisa
medicala completata de acelasi medic, continand antecedentele personale fiziologice,
patologice si vaccinale, cat si examenul clinic de bilant al starii de sanatate a copilului.
In scoli profesionale, in licee si camine studentesti este permisa cazarea pe sexe, dar cu
intrari si paliere separate.
(7) Orice modificare de structura si de dotare a spatiilor din unitatile pentru ocrotirea,
educarea si instruirea copiilor si tinerilor se va efectua numai cu avizul inspectoratelor de
politie sanitara si medicina preventiva judetene sau al municipiului Bucuresti.
(8) Se interzice schimbarea destinatiei incaperilor din aceste unitati fara avizul prealabil al
inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva teritorial.
Art. 5
(1) Numarul maxim de copii admisi la o grupa in unitatile de anteprescolari si prescolari
sau intr-o clasa pentru elevi se va stabili in functie de normele specifice de cubaj si de
particularitatile tipului de unitate si nu va depasi, in crese, 15 copii - la sugari si 20 copii - la
celelalte varste, 12 - 15 copii in casele de copii prescolari, 20 prescolari in gradinite, 25 de
elevi in ciclul primar si 30 de elevi in ciclul gimnazial, invatamantul liceal si profesional.
(2) In crese, leagane, gradinite cu program saptamanal si case de copii prescolari se vor
asigura, pentru fiecare grupa de copii, in mod obligatoriu, spatii pentru somn, separate.
Art. 6
(1) Unitatile care asigura cazare pentru copii si tineri, inclusiv cele cu caracter temporar
(tabere), vor fi prevazute cu spalatorii dotate cu spatii, aparatura si mijloace tehnice pentru
colectarea, dezinfectarea, spalarea, fierberea, uscarea, calcarea si distribuirea rufelor. Se vor
asigura spatii pentru depozitarea rufelor cu respectarea obligatorie a circuitelor separate
pentru rufaria curata si cea murdara.
Pentru uscarea si calcarea lenjeriei personale de catre elevi si studenti in internate si
camine se vor asigura spatiile necesare. Schimbarea lenjeriei individuale se va face
saptamanal sau ori de cate ori este nevoie.
La spalarea rufelor se vor respecta urmatoarele faze: debarasarea eventuala de materii

fecale, dezinfectie timp de 30 de minute in solutie 0,5 - 1% substanta clorigena, inmuiere cu


detergenti in solutie 0,5%, spalare, fierbere si limpezire. Calcarea lenjeriei de corp, de pat si a
fetelor de masa este obligatorie.
(2) In internatele scolare pentru elevii din licee si scoli profesionale si in caminele
studentesti se vor amenaja oficii dotate corespunzator la fiecare nivel al cladirilor.
Art. 7
(1) Dimensionarea, amplasarea si adaptarea instalatiilor sanitare se va realiza in raport cu
varsta copiilor si a tinerilor.
(2) Grupurile sanitare pentru copii si tineri vor fi separate de cele pentru personalul adult si
vor fi repartizate proportional la fiecare palier. In unitatile pentru elevi si studenti grupurile
sanitare destinate acestora vor fi separate pe sexe, inclusiv la salile de educatie fizica.
(3) In vestibulul grupurilor sanitare, in spatiile de recreatie (interioare sau exterioare),
ateliere scolare, laboratoare, sali de mese, sali de educatie fizica scolara se vor amenaja surse
de apa potabila cu jet ascendent si chiuvete - lavoare pentru spalarea mainilor.
(4) Acolo unde nu exista posibilitatea de racordare la centrale de alimentare cu apa
potabila, conducerile unitatilor pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor vor
asigura amenajarea de surse proprii de apa (controlate periodic din punct de vedere al
potabilitatii) si de retele de distributie a apei potabile in unitatea respectiva.
In mod exceptional si pana la realizarea unor astfel de retele se vor monta recipiente care
sa asigure minimum 3 - 4 l/elev/tura pentru spalatul mainilor inainte de servirea gustarii si
dupa folosirea grupurilor sanitare.
(5) In lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, unitatile sunt obligate sa-si
prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea reziduurilor fecaloidmenajere si a apelor uzate, care se vor executa si se vor exploata astfel incat sa nu produca
poluarea solului, a apelor si a aerului.
Aceste instalatii vor fi mentinute in permanenta stare de functionare, evitandu-se depasirea
capacitatii. Distanta minima a haznalelor vidanjabile va fi de 10 m de cea mai apropiata
cladire a unitatii de copii sau de tineri. Pentru reziduurile menajere se vor amenaja ghene
betonate, prevazute cu hidrant si sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul
alimentar.
(6) Instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a reziduurilor,
sifoanele de pardoseala, obiectele sanitare (closete, pisoare, lavoare, bai, dusuri) vor fi
mentinute in permanenta stare de functionare si curatenie si vor fi dezinfectate periodic cu
solutii in concentratii eficiente (substante clorigene 2 - 5% in functie de instalatiile respective
etc.); in cazul aparitiei de boli transmisibile cu poarta de intrare digestiva (hepatita virala
acuta, dizenteria), concentratia la grupurile sanitare se va dubla.
Pentru efectuarea dezinfectiei (prin stergere) a grupurilor sanitare vor exista 4 stergatoare
de culori diferite: una pentru manerele usilor cabinelor closetelor si pentru manerul lantului

de tras apa din rezervor, alta pentru peretii si usa cabinei, o a treia pentru colacul vaselor
closetelor si ultima pentru podeaua acestora.
(7) Orice transformare, suplimentare, reducere a retelei de instalatii sanitare vor fi
efectuate numai cu avizul inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva judetean
sau al municipiului Bucuresti.
(8) Conducerile unitatilor sunt obligate sa rezolve cu maximum de operativitate toate
defectiunile aparute in reteaua apa-canal.
Art. 8
(1) Dotarea cu mobilier va fi asigurata corespunzator varstei si dezvoltarii fizice a copiilor
si tinerilor, avand in vedere numarul acestora, caracterul activitatii si destinatia incaperilor.
Tipurile de mobilier vor fi avizate obligatoriu de catre Ministerul Sanatatii.
(2) Conducerile unitatilor au obligatia de a repara imediat orice defectiuni ale mobilierului.
(3) In unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor nu se admite
utilizarea paturilor pliante, cu exceptia gradinitelor cu program prelungit. Paturile vor fi strict
individualizate.
(4) Se interzice, de regula, utilizarea paturilor suprapuse in unitatile de orice fel pentru
copii si tineri. In situatii deosebite (daca se indeplinesc cubajele specifice tipului de
colectivitate, evitarea riscului de accidentare etc.), folosirea acestora se va face numai cu
avizul prealabil al inspectoratului de politie sanitara si medicina preventiva judetean sau al
municipiului Bucuresti.
(5) Se interzice utilizarea in laboratoare sau ateliere scolare a taburetelor cu suprafata de
sedere metalica.
(6) In salile de clasa nu este permisa folosirea scaunelor fara spatar.
Art. 9
Pentru prevenirea imbolnavirilor cauzate de disconfortul termic, indeosebi in sezonul rece,
se vor asigura urmatoarele conditii ale regimului de incalzire:
a) oscilatiile de temperatura din interiorul incaperilor nu vor depasi 2 grade C pe perioada
in care copiii si tinerii se afla in incaperile respective;
b) diferentele dintre temperatura incaperilor destinate activitatii sau odihnei copiilor si cea
a anexelor (coridoare, vestiare s.a.) nu vor depasi 2 grade C pentru unitatile de anteprescolari
si prescolari si 3 grade C pentru unitatile scolare si de invatamant superior;
c) sistemele de incalzire utilizate nu trebuie sa permita degajarea de substante toxice in
incaperi. Pentru evitarea unor accidente toxice se interzice, in toate institutiile pentru copii si
tineri, utilizarea pentru incalzire a sobelor metalice, precum si folosirea carbunilor in crese,
gradinite si case de copii prescolari.
Suprafata de incalzire va avea o temperatura ce nu va depasi 70 - 80 grade C pentru a nu se
scadea umiditatea relativa sub 30%;
d) corpurile de incalzire centrala din incaperile unitatilor pentru anteprescolari si prescolari

si din salile de educatie fizica scolara vor fi prevazute cu grilaje de protectie pentru evitarea
accidentelor; pentru evitarea accidentelor prin arsuri se vor monta in dreptul usilor sobelor, in
sezonul rece, paravane protectoare din materiale ignifuge;
e) in anotimpul cald, pentru evitarea supraincalzirii incaperilor, se vor folosi mijloace de
reducere a insoririi directe si metode de intensificare a ventilatiei;
f) in dormitoare, sali de grupa si de clasa, sali de gimnastica si laboratoare se vor asigura
pardoseli din materiale izoterme (parchet, dusumea) sau izolatii termice (linoleum). Pentru
laboratoarele de chimie pavimentul va fi acoperit cu suprafete care sa permita spalarea
periodica a acestuia. Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii;
g) incaperile pentru depozitarea olitelor, baile si dusurile vor fi prevazute cu gratare, iar in
vestiarele din unitatile pentru anteprescolari si prescolari se va asigura dusumea din material
lemnos sau pavimentul va fi acoperit cu linoleum.
Art. 10
(1) Toate incaperile destinate copiilor si tinerilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de
ventilatie trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel putin 1,5 schimburi de aer pe ora in
incaperile de grupa din unitatile pentru anteprescolari si prescolari, 3 schimburi pe ora in
salile de clasa si de cursuri pentru elevi si studenti si 5 schimburi pe ora in grupurile sanitare.
Eficienta ventilatiei se va aprecia prin metode de laborator (nivelul aeromicroflorei).
(2) Viteza curentilor de aer din incaperile destinate copiilor si tinerilor nu va depasi 0,3
m/s.
(3) Ventilatia prin deschiderea ferestrei se va realiza in asa fel, incat sa se evite
disconfortul termic si sa se asigure inlaturarea continua a aerului viciat.
(4) Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente, oberlihturile vor avea o suprafata
totala de cel putin 1/50 din suprafata incaperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre
interior si in sus.
(5) Incaperile destinate copiilor si tinerilor se vor ventila in pauzele din timpul
programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. In aceste perioade copiii si tinerii vor
parasi obligatoriu incaperea.
(6) Aerisirea larga a dormitoarelor si a salilor de mese se va efectua in perioadele in care
copiii nu se afla in aceste incaperi.
(7) La calcularea cubajului, in incaperile destinate pentru copii si tineri, nu se va lua in
calcul (cu exceptia salilor de educatie fizica) o valoare a inaltimii mai mare de 3 m.
(8) Pentru prevenirea accidentelor prin caderea copiilor de la nivelul incaperilor situate la
etaj se vor lua masurile de protectie necesare.
Art. 11
(1) In incaperile destinate activitatii copiilor si tinerilor se va asigura un iluminat natural
direct, cu un raport luminos de 1/4 - 1/5, iar in cele pentru odihna acestora de 1/6 - 1/8. In
salile de desen si in ateliere raportul luminos va fi de 1/3.

(2) La locul de activitate se va asigura primirea luminii din partea stanga. Se va evita
reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori inchise
folosite la zugravirea interioarelor.
(3) Se va utiliza iluminatul local oriunde este necesar, in functie de specificul si
dificultatea sarcinii vizuale (tabla, loc de lucru in ateliere, sali de lectura, sali de desen s.a.).
(4) Iluminatul artificial trebuie sa asigure o iluminare uniforma a spatiilor in care se
desfasoara activitatea, sa evite efectele de palpaire (stroboscopic), fenomenele de stralucire si
de modificare a culorilor. In acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de
iluminat vor fi utilizate tuburi de cel putin doua culori diferite, prevazute cu grile protectoare
pentru evitarea accidentelor.
(5) In exploatarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere prevederile normativelor
referitoare la verificarea instalatiilor electrice si la inlocuirea lampilor uzate, curatarea
periodica a echipamentului de iluminat si a suprafetelor reflectorizante din incapere
(geamuri, pereti, tavan).
Art. 12
Nivelul de zgomot (acustic-echivalent continuu Leq) in incaperile pentru activitatea
teoretica a copiilor si tinerilor nu va depasi 35 dB (A), curba de zgomot 30.
Art. 13
(1) Jucariile si materialele didactice utilizate in unitatile pentru copii vor fi astfel
confectionate, incat, prin natura materialului sau prin forma lor, sa nu constituie un risc
pentru sanatatea acestora si sa permita curatarea si dezinfectarea lor periodica.
Fiecare grupa va avea jucarii separate. Se va asigura un numar corespunzator de jucarii si
materiale didactice, adaptate cerintelor dezvoltarii neuropsihice si specificului activitatilor.
Pastrarea acestora se va face in dulapuri anume destinate acestui scop.
(2) Jucariile si materialele didactice deteriorate vor fi scoase, periodic, din folosinta.
(3) Sticlaria si unele materiale didactice infectate (instrumente utilizate in unitatile de
invatamant, in cadrul activitatilor practice si de laborator) vor fi spalate si dezinfectate dupa
fiecare intrebuintare. Este interzisa folosirea elevilor la astfel de operatiuni.
Art. 14
Materialul, croiala si executia imbracamintei vor fi adaptate varstei (taliei), anotimpurilor
si perioadelor activitatilor copiilor.
Art. 15
(1) Unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor vor fi dotate si
aprovizionate permanent cu utilajele, materialele si substantele necesare pentru intretinerea
curateniei si efectuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.
Aceste utilaje, substante si materiale vor fi pastrate in spatii inchise, anume destinate.
(2) Se vor asigura incaperi separate cu dulapuri separate pentru pastrarea imbracamintei si,
respectiv, a echipamentului de protectie a personalului de ingrijire din blocurile alimentare si

spalatorii.
(3) Se vor asigura materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate,
corespunzator numarului de copii si tineri (hartie igienica, sapun, substante dezinfectante,
mijloace de uscare a mainilor dupa spalare).
Art. 16
(1) Regimul de activitate si de odihna in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea
copiilor si tinerilor va fi asigurat in concordanta cu particularitatile de varsta ale curbei
fiziologice a capacitatii de efort din cursul unei ore, zile, saptamani, trimestru si an de
invatamant. In dozarea solicitarilor se va avea in vedere evitarea eforturilor crescute la
inceputul si sfarsitul perioadelor de timp mentionate. In leagane, crese, gradinite cu program
saptamanal si case de copii prescolari, continutul regimului de viata va fi astfel organizat,
incat, pe langa stimularea dezvoltarii corespunzatoare a motricitatii, a functiilor de
cunoastere, a vorbirii si a comportamentului social, sa previna aparitia hospitalismului prin
varietatea activitatilor, a mijloacelor de stimulare si a individualizarii stricte a activitatilor cu
copiii.
(2) In unitatile de prescolari si scolari se va urmari desfasurarea activitatii in conditiile
unui regim de activitate si de odihna corespunzator capacitatii de efort a diferitelor grupe de
varsta (tabelul nr. 1). Nu este permisa functionarea gradinitelor cu orar normal dupa-amiaza.
(3) Asezarea copiilor in banci va tine seama de inaltime, tulburari vizuale, tulburari
auditive s.a.
(4) Elevii din clasele I - IV vor avea cursuri numai dimineata.
(5) La intocmirea orarelor si la repartizarea zilnica, saptamanala, trimestriala si anuala a
solicitarilor cuprinse in programele diferitelor discipline este de dorit sa se tina seama de
prescriptiile prezentate in tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
___________________________________________________________________________
_____
Varsta
Numarul de ore (din 24 de ore)
(ani)
_______________________________________________________________________
Activitate intelectuala Activitati recreative Somn (din 24 Somn in
si fizica cu caracter in aer liber, sport, de ore)
timpul
de instruire*)
joc
zilei
___________________________________________________________________________
_____
3
1 (fractionat in 4
6
13
2
perioade)

4
1
6
12 1/2
2
5
1 1/2
5
12
1 1/2 - 2
6
3
4
11 1/2
1
7-8
4 1/2
4
11
1
9 - 10
5
4
10 1/2
11 - 13
6
3
10
14 - 15
7
3
9 1/2
16 - 18
8
3
9
___________________________________________________________________________
_____
*) Inclusiv timpul de pregatire a temelor pentru ziua urmatoare.
Art. 17
Conducerile creselor, leaganelor, gradinitelor cu program prelungit si saptamanal, ale
unitatilor scolare cu semiinternat, internat si cantina scolara, ale caselor de copii prescolari si
scolari, ale unitatilor de invatamant superior cu cantina studenteasca si ale taberelor de
odihna vor asigura o alimentatie colectiva adaptata varstei si starii de sanatate, specificului
activitatii si anotimpului, asigurandu-se un aport caloric si nutritiv in conformitate cu
recomandarile Ministerului Sanatatii, cuprinse in tabelele nr. 2 si nr. 3.
Tabelul nr. 2
Necesarul zilnic de calorii si substante nutritive pentru copii si adolescenti
___________________________________________________________________________
_____
Adolescenti
_______________________________
Copii
Baieti
Fete
_______________________ ________________ ________________
1 - 3 4 - 6 7 - 10 11 - 14 15 - 19 11 - 14 15 - 19
ani ani ani
ani ani
ani ani
___________________________________________________________________________
_____
1
2
3
4
5
6
7
___________________________________________________________________________
_____
Calorii

- necesar mediu
1.300 1.800 2.400 3.100 3.500 2.600 2.800
- variatii posibile 900 - 1.300 - 1.700 - 2.200 - 3.000 - 1.800 - 2.000 in functie de
1.800 2.300 3.300 3.700 3.900 3.000 3.000
caracteristicile
grupului
Proteine totale
- necesar mediu
44 - 61 - 82 - 106 - 120 - 89 - 96 51 g 70 g 94 g 121 g 137 g 101 g 109 g
- variatii posibile 31 - 44 - 58 - 75 - 102 - 61 - 68 in functie de
70 g 90 g 129 g 144 g 152 g 117 g 117 g
nivelul caloric
- % din valoarea 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 calorica
16% 16%
16%
16%
16%
16%
16%
Proteine animale
- necesar mediu
31 - 40 - 49 - 52 - 60 - 49 - 48 36 g 46 g 56 g 55 g 69 g 55 g 54 g
- variatii posibile 22 - 29 - 35 - 41 - 51 - 34 - 34 in functie de
49 g 59 g 77 g 79 g 76 g 64 g 59 g
nivelul caloric
- % din cantitatea 70% 65%
60%
55%
50%
55%
50%
proteinelor totale
Proteine vegetale
- necesar mediu
13 - 21 - 33 - 54 - 60 - 40 - 48 15 g 24 g 38 g 66 g 69 g 46 g 55 g
- variatii posibile 9 - 15 - 23 - 34 - 51 - 25 - 34 in functie de
21 g 31 g 52 g 65 g 76 g 55 g 58 g
nivelul caloric
- % din cantitatea 30% 35%
40%
45%
50%
45%
50%
proteinelor totale
Lipide totale
- necesar mediu
49 - 58 - 65 - 83 - 94 - 70 - 75 60 g 68 g 77 g 100 g 113 g 84 g 90 g
- variatii posibile 34 - 42 - 46 - 71 - 81 - 49 - 54 in functie de
77 g 87 g 106 g 119 g 126 g 87 g 97 g
nivelul caloric
- % din valoarea 35 - 30 - 25 - 25 - 25 - 25 - 25 calorica
40% 35%
30%
30%
30%
30%
30%
Lipide animale

- necesar mediu
37 - 44 - 49 - 58 - 60 - 50 - 53 45 g 51 g 58 g 70 g 79 g 59 g 63 g
- variatii posibile 26 - 32 - 35 - 50 - 57 - 37 - 38 in functie de
58 g 65 g 80 g 83 g 88 g 68 g 68 g
nivelul caloric
- % din cantitatea 75% 75%
75%
70%
70%
70%
70%
lipidelor totale
Lipide vegetale
- necesar mediu
12 - 14 - 16 - 25 - 28 - 20 - 22 15 g 17 g 19 g 30 g 47 g 25 g 27 g
- variatii posibile 8 - 10 - 11 - 21 - 24 - 11 - 16 in functie de
19 g 22 g 26 g 36 g 38 g 29 g 29 g
nivelul caloric
- % din cantitatea 25% 25%
25%
30%
30%
30%
30%
lipidelor totale
Glucide
- necesar mediu
143 - 220 - 322 - 416 - 470 - 349 - 376 168 g 240 g 351 g 454 g 521 g 380 g 410 g
- variatii posibile 100 - 174 - 228 - 295 - 402 - 241 - 268 in functie de
222 g 309 g 483 g 541 g 571 g 439 g 439 g
nivelul caloric
- % din valoarea 45 - 50 - 55 - 55 - 55 - 55 - 55 calorica
53% 55%
60%
60%
60%
60%
60%
___________________________________________________________________________
_____
Tabelul nr. 3
Necesarul estimativ zilnic al diferitelor grupe de alimente pentru alcatuirea dietei la copii
si adolescenti (cantitati comerciale bruto)*)
*) a) Pentru aprecierea cantitatilor de alimente, consumate in medie pe zi de o persoana, se
poate folosi ancheta alimentatiei pe baza foilor de alimente scoase din magazie zilnic, pe o
perioada de 10 zile lucratoare (in doua saptamani consecutive) in lunile februarie, mai si
octombrie.
Cantitatile din grupele de alimente cumulate pe cele 10 zile se vor imparti la numarul total
de consumatori din aceasta perioada, obtinandu-se ratiile realizate, care se vor compara cu
ratiile recomandate din tabelul nr. 3.

10

Continutul alimentelor in calorii si in anumite substante nutritive (protide, lipide si


glucide) se va stabili prin calcul, folosind tabele de compozitia alimentelor, rezultatele
obtinute comparandu-se cu necesarul zilnic consemnat in tabelul nr. 2.
Se permite depasirea ratiilor recomandate cu pana la 20% la lapte si produse lactate, carne
si preparate din carne, peste, legume si fructe. La copiii anteprescolari si prescolari nu se
recomanda untura, ca grasime animala, ci numai unt sau smantana.
In cresele cu orar de zi si in gradinitele cu orar prelungit ratiile realizate trebuie sa
reprezinte 75 - 80% din ratiile recomandate in tabelul nr. 3.
b) Echivalente alimentare
- 100 ml lapte concentrat (condensat) = 250 ml lapte proaspat
- 100 g lapte praf integral = 800 ml lapte proaspat
- 100 g cascaval = 700 ml lapte proaspat
- 100 g branza topita = 700 ml lapte proaspat
- 100 g branza telemea de vaca = 550 ml lapte proaspat
- 100 g branza telemea de oi = 450 ml lapte proaspat
- 100 g branza proaspata de vaca = 400 ml lapte proaspat
- 100 g cas = la fel ca la branza telemea
- 100 g mezeluri = 125 g carne
- 100 g specialitati din carne (sunca de Praga, muschi file, muschi tiganesc, ceafa,
pastrama etc.) = 135 g carne
- 100 g alte preparate din carne (toba, caltabos, carne prajita, conservata in grasime) = 125
g carne
- 100 g smantana = 40 g unt
- 100 g slanina sarata, costita = 88 g untura
- 100 g slanina cruda = 80 g untura
- 100 g paine neagra = 71 g faina
- 100 g paine semialba (intermediara) = 73 g faina
- 100 g paine alba = 76 g faina
- 100 g paste fainoase (inclusiv biscuiti fara crema) = 100 g faina
- 100 g malai, orez, gris = 100 g faina
- 100 g compot = 15 g zahar
- 100 g dulceata = 70 g zahar
- 100 g gem, peltea, marmelada = 40 g zahar
- 100 g nectar de fructe = 30 g zahar
- 100 g sirop de fructe concentrat = 60 g zahar
- 100 g bomboane = 90 g zahar
- 100 g miere = 80 g zahar
- 100 g halva = 45 g zahar si 30 g grasime vegetala

11

- 100 g ciocolata = 50 g zahar si 30 g grasime vegetala


- 100 g bulion sau pasta de rosii = 600 g patlagele rosii (tomate)
- 100 g suc de rosii = 135 g tomate
- 100 g varza acra = 130 g varza cruda
- 100 g muraturi = 125 g legume crude
- 100 g fulgi de cartofi = 1.000 g cartofi cruzi
- 100 g fructe deshidratate, afumate, uscate = 400 g fructe crude
- 100 g fulgi de fasole boabe = 300 g fasole boabe uscata
- 100 g morcovi deshidratati = 1.700 g morcovi cruzi
- 100 g conserve de legume = 100 g legume crude
- 100 g conserve din carne in suc propriu = 100 g carne cruda
- 100 g conserve de peste = 100 g peste crud.
c) Pentru un meniu corect se vor respecta urmatoarele:
- evitarea asocierii alimentelor din aceeasi grupa la felurile de mancare servite (de
exemplu, la micul dejun nu se va servi ceai cu paine cu gem, ci cu preparate din carne sau cu
derivate lactate; in schimb se poate folosi lapte cu paine cu gem sau cu biscuiti; la masa de
pranz nu se vor servi felul 1 si felul 2 preponderente cu glucide - cereale, ca de exemplu,
supa cu galuste si friptura cu garnitura din paste fainoase, ci din legume);
- evitarea la cina a mancarurilor care solicita un efort digestiv puternic sau care au efect
excitant ori a caror combinatie produce efecte digestive nefavorabile (cum ar fi iahnie de
fasole cu iaurt sau cu compot);
- permiterea mancarurilor gen tocaturi prajite sau snitele, numai daca sunt prelucrate
termic, in prealabil, prin fierbere sau sub forma de salamuri prajite ori pregatite la cuptor.
Ouale se recomanda a fi servite ca omleta la cuptor si nu ca ochiuri romanesti sau prajite;
- imbogatirea ratiei in vitamine si saruri minerale prin folosire de salate din cruditati si
adaugare de legume-frunze in supe si ciorbe;
- interdictia folosirii cremelor cu oua si frisca, a maionezelor, indiferent de anotimp, cat si
a oualor fierte (nesectionate dupa fierbere).
d) Ca reguli de igiena, in blocurile alimentare nu se vor omite:
- servirea fiecarui fel de mancare in farfurii separate si interdictia spalarii si folosirii
veselei si a tacamurilor de la o serie la alta la aceeasi masa (mic dejun, masa de pranz, cina);
- cadrele medii sanitare ale unitatilor de copii si tineri cu bloc alimentar vor consemna
zilnic, dimineata (iar in colectivitatile unde se prepara masa si pentru seara si la pranz), intrun caiet anume destinat (care va fi contrasemnat de conducatorul unitatii), urmatoarele date:
- starea organoleptica a alimentelor scoase din magazie;
- starea de sanatate a personalului blocului alimentar (cu interdictia activitatii, in cadrul
acestuia, a persoanelor prezentand diaree, infectii ale pielii, amigdalite pultacee, tuse cu
expectoratie purulenta, febra);

12

- starea agregatelor frigorifice si existenta graficului de notare a temperaturii interioare a


acestora (de doua ori pe zi);
- starea de igiena a blocului alimentar;
- existenta si modul de pastrare a probelor de mancare din fiecare aliment servit, la rece,
pentru o perioada de 36 - 48 de ore;
- prepararea mancarurilor pentru masa de seara, obligatoriu dupa ora 15,00.
De asemenea, se vor respecta cu strictete:
- interdictia depozitarii sacilor, a pungilor, a cutiilor cu diverse alimente direct pe
pavimentul magaziilor ci numai pe gratare sau rafturi;
- montarea unei chiuvete-lavoar in bucatarii, destinata pentru igiena mainilor personalului,
prevazuta cu periuta de unghii si sapun;
- montarea de site din sarma groasa la toate ferestrele de la subsolul blocului alimentar
impotriva infestarii cu sobolani;
- se vor respecta si prevederile art. 29, 30 si 31 din prezentele norme.
___________________________________________________________________________
_____
Grupa de
Copii
Adolescenti
alimente (g)
____________________ __________________________________
1 - 3 4 - 6 7 - 10
Baieti
Fete
ani ani ani ________________ ________________
11 - 14 15 - 19 11 - 14 15 - 19
ani
ani ani
ani
___________________________________________________________________________
_____
1
2
3
4
5
6
7
___________________________________________________________________________
_____
Lapte si produse
lactate (in echivalent
lapte)
700 700 800 750
700
700
700
Carne si preparate
din carne (in
echivalent carne)
60 85 110 190
230
170
190
Peste si preparate din
peste (in echivalent
peste)
0 15 25
35
35
30
30
Oua (g)
30 35 40
50
50
50
50

13

Grasimi comerciale
- total
25 32 40
50
55
35
40
- animale
15 20 25
30
30
20
20
- vegetale
10 12 15
20
25
15
20
Produse cerealiere
(in echivalent faina) 90 160 230 380
460
330
360
Cartofi
110 150 180 200
230
180
200
Alte legume
210 220 230 350
380
290
310
Leguminoase uscate
0
5
5
10
15
7
7
Fructe
100 130 150 180
200
180
180
Zahar si produse
zaharoase
35 45 50 70
80
55
55
___________________________________________________________________________
_____
Art. 18
(1) Pentru asistenta medicala in unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si
tinerilor se vor asigura urmatoarele spatii:
a) cabinet medical in: crese, gradinite cu program prelungit si saptamanal, case de copii
prescolari si scolari, unitati scolare din mediul urban sau grupuri scolare industriale din
mediul rural, internate scolare (in cazul in care sediul acestora este diferit de cel al unitatilor
scolare), institutii de invatamant superior, tabere de odihna;
b) izolator: in crese, leagane, gradinite cu program prelungit si saptamanal, case de copii
prescolari si scolari, internate scolare, tabere de odihna;
c) infirmerie in: case de copii scolari, internate scolare, tabere de odihna.
(2) In izolatoare si infirmerii scolare se va asigura separarea bolnavilor pe sexe.
Numarul de paturi in izolator va fi de 1% din efectivul copiilor, iar la infirmerie, de 2% din
efectivul copiilor, dar nu mai putin de 2 paturi.
(3) Leaganele vor avea si o sectie de carantina cu un numar de paturi reprezentand cel
putin 10% din totalul locurilor.
(4) Casele de copii scolari, precum si unitatile de prescolari si scolari cu paturi pentru
deficienti psihici, motori si senzoriali vor avea o camera pentru carantina cu un numar de
paturi de minimum 5% din numarul total, dar nu mai putin de 5 paturi.
(5) Cabinetele medicale din crese si leagane vor fi dotate cu instrumentar, aparatura,
medicamente, materiale sanitare, mobilier de catre directiile sanitare judetene sau a
municipiului Bucuresti.
(6) Cabinetele medicale din celelalte unitati pentru copii si tineri vor fi dotate cu
instrumentar, aparatura, medicamente, materiale sanitare, mobilier tip M.S. de catre directiile

14

sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, dotarea cu restul mobilierului revenind


conducerilor unitatilor respective.
(7) Izolatoarele si infirmeriile vor fi prevazute cu apa curenta.
Personalul medico-sanitar va fi obligatoriu dotat cu echipament de protectie conform
regulamentelor existente.
Art. 19
Pentru promovarea si mentinerea starii de sanatate a copiilor si tinerilor, precum si a
persoanelor adulte din institutiile de copii si tineri, conducerile unitatilor au urmatoarele
obligatii:
a) sa controleze formarea si fixarea deprinderilor de igiena la copii si tineri, asigurand in
acest scop materialele necesare pentru igiena individuala a acestora;
b) sa controleze periodic igiena individuala a copiilor si tinerilor, starea de curatenie a
imbracamintei si a lenjeriei de pat si sa ia masurile necesare in caz de constatare a unor
deficiente;
c) sa interzica utilizarea pentru alte activitati a personalului care lucreaza in blocul
alimentar sau care manipuleaza alimente;
d) sa interzica folosirea elevilor si studentilor la activitati de intretinere igienica a
grupurilor sanitare, precum si la unele activitati in cadrul blocurilor alimentare, pentru a caror
prestare este necesar controlul starii de sanatate;
e) sa asigure si sa controleze prezentarea personalului adult la controalele medicale la
angajare, periodice si la imunizari, precum si la instruirea in probleme igienico-sanitare,
potrivit programelor stabilite de organele sanitare;
f) sa stabileasca, impreuna cu medicul care are in supraveghere colectivitatea, programarea
copiilor si tinerilor la efectuarea examinarilor medicale de bilant al starii de sanatate, la
controalele medicale periodice si la imunizari;
g) sa comunice medicului, care are in supraveghere colectivitatea, orice caz suspect de
boala transmisibila in termen de 24 de ore de la depistarea acestuia, precum si orice caz de
imbolnavire acuta provocata de consumul sau de inhalarea de substante toxice, cat si cazurile
suspecte de toxi-infectii alimentare;
h) sa organizeze puncte sanitare de prim-ajutor (inclusiv in atelierele scolare) si sa le
doteze pentru acordarea asistentei de urgenta in caz de accident sau de intoxicatie, conform
baremurilor stabilite de catre Ministerul Sanatatii;
i) sa asigure prezentarea elevilor la triajele epidemiologice dupa fiecare vacanta scolara;
j) sa asigure, in colaborare cu cadrele medico-sanitare ale unitatii, desfasurarea unei
activitati educativ-sanitare sustinute.
Art. 20
Conducerile unitatilor pentru copii si tineri raspund de mentinerea starii de igiena si
confort in unitate, ingrijindu-se de:

15

a) intretinerea igienica permanenta a terenului, localurilor, instalatiilor si mobilierului;


b) maturarea umeda sau aspirarea mecanica a prafului, zilnic sau ori de cate ori este
nevoie, precum si dezinfectia periodica si dupa necesitate a mobilierului si a jucariilor;
c) intretinerea permanenta a starii de curatenie generala si a grupurilor sanitare din unitati
prin dotarea si folosirea corespunzatoare a materialelor de curatenie si a substantelor
dezinfectante si prin spalare si dezinfectare zilnica si la necesitate;
d) intretinerea starii permanente de curatenie in spatiile de invatamant, de cazare, in blocul
alimentar, in spalatorie si in spatiile exterioare cladirii unitatii;
e) dezinsectia si deratizarea incaperilor si a anexelor, periodic si ori de cate ori se constata
prezenta insectelor si a rozatoarelor;
f) colectarea si transportul reziduurilor potrivit prevederilor legislatiei sanitare. Platformele
pentru colectarea reziduurilor vor fi amplasate la distanta de minimum 10 m de cladirea
unitatii;
g) asigurarea curateniei generale si a dezinfectiei mobilierului si a pavimentelor,
saptamanal, in unitatile de anteprescolari si prescolari, iar in unitatile scolare, casele de copii
scolari, internatele scolare si caminele studentesti, inainte de reluarea activitatii dupa
vacantele scolare sau la nevoie;
h) in taberele de odihna vor fi asigurate efectuarea curateniei generale si a dezinfectiei
mobilierului si a pavimentelor inainte de inceperea activitatii si in intervalele dintre serii,
precum si pregatirea materiala corespunzatoare (repararea cladirii, mobilierului, instalatiilor
sanitare si electrice, de apa si de canalizare, a utilajelor si aparatelor blocului alimentar;
dotarea cu inventar moale in cantitati suficiente si de calitate corespunzatoare, cu tacamuri si
vesela egale cu numarul consumatorilor; stabilirea modului si a locului de spalare a
inventarului moale; asigurarea apei calde necesare blocului alimentar si imbaierii
saptamanale a elevilor; efectuarea vidanjarii ritmice a foselor septice; asigurarea mijloacelor
adecvate de transport auto pentru aprovizionarea taberei; amenajarea si dotarea
corespunzatoare a cabinetului medical, a izolatorului si a infirmeriei).
Art. 21
In organizarea taberelor de odihna se vor respecta indicatiile medicale cu privire la regimul
climatic favorabil fiecarui copil sau tanar, precum si alte reglementari ale Ministerului
Sanatatii (aviz epidemiologic, consemnarea antecedentelor vaccinale in fisa de tabara,
existenta examenelor medicale periodice la personalul taberei si la cadrele didactice
insotitoare, controlul clinic in centre anume destinate, cu 24 de ore inainte de plecarea in
tabara, cu consemnarea intr-un proces-verbal a situatiei medicale a elevilor si a insotitorilor
care pleaca in tabara).
Art. 22
Examenele medicale profilactice, inclusiv triajul epidemiologic dupa vacante, precum si
activitatea medicala de orientare scolara si profesionala se efectueaza potrivit normelor in

16

vigoare ale Ministerului Sanatatii.


CAP. 2
Norme specifice diferitelor tipuri de unitati pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor
si tinerilor
Art. 23
Unitati pentru copii anteprescolari (crese, leagane):
a) in dormitoare se va asigura un cubaj de aer de minimum 8 mc pentru un copil, iar in
spatiul de joaca din salile de grupa se va asigura un cubaj de aer de minimum 5 mc pentru un
copil;
b) microclimatul din salile de grupa si din dormitoare va asigura o temperatura de 22 - 24
grade C, o umiditate relativa de 40 - 50% si o viteza a curentilor de aer de 0,1 - 0,3 m/s;
c) iluminatul artificial in camerele de primire va fi de 300 lucsi, iar in salile de grupa va fi
de 200 lucsi. Prizele si intrerupatoarele electrice vor fi amplasate mai sus decat posibilitatea
de atingere a copiilor si vor fi protejate;
d) se vor asigura urmatoarele obiecte sanitare: o cadita cu scurgere la reteaua de canalizare
pentru maximum 10 copii, o chiuveta pentru maximum 5 copii, un scaun WC pentru
maximum 10 copii si un dus flexibil (mobil) pentru maximum 10 copii.
Pentru copiii sub 2 ani vor fi prevazute si olite individuale, care vor fi utilizate, spalate si
dezinfectate astfel incat sa se evite riscul aparitiei unor boli transmisibile.
Olitele vor fi pastrate intre perioadele de folosire in recipiente cu solutie dezinfectanta,
astfel incat sa fie complet acoperite.
Pentru personalul adult vor fi prevazute: o cabina WC si o chiuveta pentru 40 de persoane,
precum si un dus flexibil pentru 10 persoane, in conformitate cu prevederile STAS 1478 - 90;
e) in dormitoare, paturile vor fi amplasate la o distanta de minimum 1 m fata de perete, iar
intervalele intre randuri vor fi de 0,75 - 1 m;
f) se va asigura cazarmamentul adecvat varstei copiilor (saltea, pled, musama de protectie),
2 - 3 schimburi de pat si de lenjerie pentru fiecare copil;
g) amplasarea salilor de grupa pentru copiii de 1 - 2 ani se va face numai la parterul
cladirii.
Art. 24
In unitatile pentru prescolari:
a) se va asigura un cubaj de aer de 8 mc pentru un copil, in camerele de grupa folosite si ca
dormitoare sau/si sali de mese, precum si in dormitoarele cu paturi fixe, din colectivitatile cu
program saptamanal si casele de copii prescolari, si de 5 mc pentru un copil, in cazul
utilizarii lor numai pentru procesul instructiv-educativ; in dormitoarele cu paturi fixe din
gradinitele cu program prelungit se admite un cubaj de cel putin 6 mc pentru un copil;

17

b) microclimatul din salile de grupa si dormitoare va asigura o temperatura de 20 - 22


grade C, o umiditate relativa de 30 - 60% si o viteza a curentilor de aer de 0,1 - 0,3 m/s;
c) se vor asigura 150 lucsi pentru iluminatul incandescent (sau minimum 24 W/mp) si 300
lucsi pentru iluminatul fluorescent in salile de grupa;
d) mobilierul (scaunele si masutele pentru 4 prescolari) va respecta urmatoarele
dimensiuni (in functie de varsta si talia copiilor):
- scaunele de 3 dimensiuni (tabelul nr. 4);
- masute de 3 dimensiuni (tabelul nr. 5).
Tabelul nr. 4
Dimensiunile scaunelelor (cm)
______________________________________
Marimea Inaltimea Adancimea Latimea
______________________________________
I
21
20
20
II
26
24
23
III
30
29
26
______________________________________
Tabelul nr. 5
Dimensiunile masutelor pentru 4 copii (cm)
__________________
Marimea Inaltimea
__________________
I
43
II
47
III
52
__________________
e) in toate unitatile pentru prescolari vor fi asigurate obiecte sanitare in conformitate cu
prevederile din tabelul nr. 6 (STAS 1478 - 90);
f) amplasarea chiuvetelor se va face la o inaltime de 45 cm fata de podea pentru copiii in
varsta de 3 - 4 ani, 50 cm pentru copiii in varsta de 4 - 5 ani si 55 cm pentru copiii in varsta
de 5 - 6 ani.

18

Tabelul nr. 6
Obiectele sanitare in colectivitatile de prescolari
___________________________________________________________________________
_____
Destinatia cladirii W.C.-uri Lavoare Dusuri*)
Observatii
________ _______ ________
B F B F B F
___________________________________________________________________________
_____
Gradinite cu program
Grupurile sanitare sunt
normal, prelungit si
comune pentru copiii de
saptamanal, case de
ambele sexe. Cifrele se
copii prescolari.
refera la copiii de pe un
Pentru un numar de
nivel. Bateriile dusurilor
copii de maximum:
sunt cu tub flexibil. La
- 25
3
3
3 oficiu se prevede un
- 50
5
5
4 spalator. La cabinetul
- 75
8
8
6 medical se prevede un lavoar.
- 100
10
10
8
- 150
15
15
11
- 200
20
20
15
- 250
22
22
17
- 300
25
25
20
Pentru personal
F
F
F
(F = femei)
---40
40
40
___________________________________________________________________________
_____
*) Numai in casele de copii prescolari si in gradinitele cu program saptamanal.
g) in gradinitele cu program prelungit la care, din motive obiective, nu se pot amenaja
dormitoare cu paturi fixe, se pot folosi in salile de grupa paturi pliante pentru somnul de
dupa-amiaza al copiilor, cu conditia ca acestea sa fie dimensionate la talia prescolarilor, sa
asigure o pozitie fiziologica confortabila in timpul somnului si sa fie dotate cu
cazarmamentul corespunzator dimensiunilor paturilor.

19

Art. 25
In unitatile scolare si studentesti:
a) in salile de clasa si cursuri se va asigura un cubaj de aer de 5 - 8 mc pentru o persoana,
iar in dormitoare cubajul de aer va fi, pentru o persoana, urmatorul:
- pentru scolarii intre 7 - 10 ani: 10 - 12 mc;
- pentru scolarii intre 11 - 15 ani: 13 - 15 mc;
- pentru scolarii peste 15 ani: 16 - 20 mc;
b) microclimatul in salile de clasa si de cursuri va asigura o temperatura de 18 - 20 grade
C, o umiditate relativa de 20 - 60% si o viteza a curentilor de aer de 0,2 - 0,3 m/s. In
dormitoare se va asigura o temperatura de 18 - 19 grade C, o umiditate relativa de 30 - 60%
si o viteza a curentilor de aer de 0,2 - 0,3 m/s.
In salile de educatie fizica temperatura va fi de 16 - 18 grade C;
c) in salile de clasa, de cursuri, de lectura, de meditatii, in biblioteca si in laboratoare
iluminatul artificial fluorescent va asigura minimum 300 lucsi (pentru iluminatul
incandescent 150 lucsi sau minimum 24 W/mp).
In salile de desen se vor asigura 400 - 500 lucsi (pentru iluminatul incandescent minimum
40 W/mp).
In salile de gimnastica si de festivitati va fi asigurat un iluminat artificial de 200 lucsi;
d) obiectele sanitare pentru unitatile scolare si studentesti vor fi asigurate in conformitate
cu prevederile STAS 1478-90 (tabelele nr. 7 si nr. 8);
e) salile de educatie fizica vor fi prevazute cu vestiare si grupuri sanitare, separate pe sexe;
f) in fiecare sala de clasa (de curs) se vor asigura trei dimensiuni de banci asezate "in
amfiteatru" pentru evitarea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala la elevi si studenti.
Dimensiunile bancilor vor fi de 8 marimi pentru urmatoarele grupe de inaltime a elevilor
(studentilor):
101 - 110 cm 141 - 150 cm
111 - 120 cm 151 - 160 cm
121 - 130 cm 161 - 170 cm
131 - 140 cm peste 171 cm.
Tabelul nr. 7
Obiectele sanitare in spatiile de invatamant scolare si studentesti
___________________________________________________________________________
_____
Destinatia cladirii W.C.-uri Pisoare Robinete Lavoare Dusuri Observatii
________
cu jet _______ _______

20

B F
ascendent B F B F
___________________________________________________________________________
_____
Scoli si institutii
Valorile
de invatamant
inscrise
superior - pentru
sunt
un numar de elevi
valabile
(studenti) de
pentru
maximum
elevii de
(concomitent):
acelasi sex,
pentru
acelasi grup
sanitar.
- 50
2 5 3
1
1 1 - - 100
3 8 5
2
2 2 - - 200
4 13 9
3
3 3 - - 400
6 20 14
4
4 4 - - 600
8 25 17
5
5 5 - - 1.000
10 30 20
6
6 6 - - sali de
gimnastica si
ateliere-scoala
B
F B
B+F B F B F
__ __ __
__
__ __ __ __
60 20 30
50
10 10 10 10
- pentru cadre
didactice si
personal
administrativ
B F
B
B F
__ __ __
- __ __ - 60 20 30
25 35
___________________________________________________________________________
_____
Tabelul nr. 8
Obiectele sanitare in internatele scolare si caminele studentesti
___________________________________________________________________________

21

_____
Destinatia cladirii W.C.-uri Pisoare Bai
Lavoare Dusuri Observatii
________
pentru _______ _______
B F
picioare B F B F
_________
B F
___________________________________________________________________________
_____
Cladiri pentru
Cel putin
cazare:
unul dintre
- camine si
dusuri, la
internate avand
fete, va fi
obiectele sanitare
mobil,
in grupurile
pentru
sanitare
B F B
B
F B F B F igiena
__ __ __ __ __ __ __ __ __ intima, la
15 10 20 40 40 7 7 15 15 fiecare sala
de dusuri.
- camine si
B F B
B
F B F B F
internate cu
__ __ __ __ __ __ __ __ __
lavoare in fiecare 15 10 20 40 40 30 30 15 15
camera
- camine si
B F
B F B F
internate cu
__ __ - __ __ __ __
grupuri sanitare in 10 10
6 6 10 10
camera
___________________________________________________________________________
_____
Art. 26
Conducerile unitatilor pentru educarea si instruirea copiilor si tinerilor vor asigura in asa
fel activitatea scolara a elevilor, incat intre tura de dimineata si cea de dupa-amiaza sa existe
o pauza de cel putin o ora pentru efectuarea curateniei grupurilor sanitare si a spatiilor de
invatamant.
Art. 27
Pauza necesara efectuarii operatiunilor de igienizare in taberele de odihna, intre o serie si
alta, va fi de 2 zile.

22

Art. 28
Volumul si greutatea manualelor, ale rechizitelor si ale altor materiale necesare in procesul
de invatamant, transportate zilnic de elevi la scoala si de la scoala, vor fi adaptate capacitatii
de efort fizic corespunzatoare varstei copiilor si tinerilor. Elevii din clasele I - IV vor folosi
ghiozdane pentru prevenirea aparitiei deformarilor de coloana vertebrala. Greutatea
continutului ghiozdanului nu va depasi 2 - 2,5 kg.
Art. 29
La nivelul oficiilor din crese se vor respecta urmatoarele conditii:
a) mobilierul si instalatiile vor cuprinde un dulap pentru depozitarea veselei (separat pe
grupe de copii), masa acoperita cu tabla zincata sau cu alt material inoxidabil, chiuveta dubla
pentru spalat, dezinfectat si zvantat vesela, sistem de apa calda si rece, resou pentru
incalzirea unor mancaruri;
b) asistenta coordonatoare a cresei va controla, zilnic, starea de igiena si functionalitatea
oficiilor.
Art. 30
Pentru servirea meselor in salile de grupa din crese, gradinite si case de copii prescolari se
vor asigura urmatoarele conditii:
a) mancarea va fi adusa de la bucatarie in vase acoperite;
b) personalul care aduce mancarea de la bucatarie va purta echipament sanitar de protectie
a alimentelor si va avea efectuate examinarile medicale periodice specifice personalului din
unitatile de alimentatie colective si prevazute de legislatia sanitara in vigoare;
c) in unitatile pentru prescolari se interzice cu strictete folosirea la servitul mesei, la
debarasarea veselei si la spalarea acesteia a personalului de ingrijire care a participat, in
prealabil, la curatenia grupurilor sanitare;
d) se interzice servirea mesei pe masute fara fete de masa din material textil;
e) fetele de masa se vor pastra intre orele de servire a meselor in asa fel incat sa fie ferite
de contactul cu praful, mustele sau gandacii;
f) inlocuirea fetelor de masa murdare se va face ori de cate ori este nevoie;
g) masutele pe care se serveste masa copiilor vor fi sterse, in prealabil, cu o solutie
clorigena de 1%;
h) una dintre masute va fi folosita, in exclusivitate, pentru asezarea vaselor mari;
i) inainte de servirea mesei, copiii se vor spala pe maini sub supravegherea educatoarelor
(la prescolari) si a asistentelor sau a infirmierelor (in crese);
j) in colectivitatile de prescolari, supravegherea respectarii normelor de igiena la masa
copiilor revine educatoarelor si, prin sondaj, cadrelor medii sanitare ale colectivitatii;
k) dupa servirea mesei se vor efectua operatiunile de curatenie a salilor de grupa, cu
aerisirea obligatorie a acestora timp de 15 - 30 de minute, in functie de sezon si de tipul salii
de grupa (cu dubla sau tripla functionalitate);

23

l) paharele copiilor, pentru baut apa intre mese, vor fi strict individualizate si vor fi pastrate
in locuri ferite de praf sau de contactul cu insectele;
m) se interzice asezarea scaunelor pe masute in timpul efectuarii curateniei salii de grupa;
n) montarea paturilor in salile de grupa folosite si ca dormitoare din colectivitatile de
prescolari nu se va face inainte de terminarea curateniei de dupa servirea mesei.
Art. 31
In semiinternatele scolare fara bucatarie se vor asigura urmatoarele conditii:
a) amenajarea obligatorie a unui oficiu pentru spalarea si depozitarea veselei, cu un ghiseu
pentru servirea mesei, o usa pentru debarasarea veselei din sala de mese si o chiuveta dubla;
b) aducerea tuturor produselor alimentare de la blocul alimentar (bucatarie) al altei unitati
de alimentatie colectiva numai cu mijloace de transport auto, care sa nu fie folosite in alte
scopuri, in recipiente cu capace etanse, care sa asigure o ermetizare perfecta;
c) montarea in oficii a unui sistem de incalzire pentru unele dintre mancarurile servite;
d) asigurarea spalarii veselei si a tacamurilor obligatoriu cu apa calda (de la reteaua
orasului sau prin sisteme proprii de incalzire). Aceasta spalare va consta in urmatoarele
operatiuni: curatare mecanica de resturi alimentare, spalare cu apa calda cu adaos de soda de
1 - 2% sau de detergenti de 1 - 2%, dezinfectie cu solutie clorigena (var cloros sau cloramina
0,5 - 2%) timp de 20 - 30 de minute, clatire cu apa rece si zvantare;
e) depozitarea veselei si a tacamurilor numai in dulapuri inchise;
f) asigurarea veselei si tacamurilor in numar egal cu cel al consumatorilor care servesc
masa, interzicandu-se spalarea veselei intre serii si folosirea acesteia la mai multe serii de
consumatori;
g) montarea, la ferestrele incaperilor semiinternatului, a sitelor impotriva infestarii cu
muste; pentru usile de acces in oficiu se vor asigura mijloace mecanice de protectie in acest
scop;
h) asigurarea pentru personalul semiinternatului a echipamentului de protectie si a
efectuarii la zi a examinarilor medicale prevazute de instructiunile Ministerului Sanatatii
pentru angajatii unitatilor de alimentatie colective;
i) pastrarea de probe din toate alimentele consumate timp de 36 - 48 de ore, in scopul
prevenirii toxiinfectiilor alimentare. Pastrarea se va face in spatii frigorifice;
j) efectuarea, la sfarsitul fiecarei saptamani, a curateniei generale si, trimestrial, a
operatiunilor de dezinsectie a semiinternatului;
k) efectuarea de reparatii curente ale incaperilor semiinternatului, anual sau ori de cate ori
este nevoie;
l) interzicerea folosirii salii de mese pentru alte activitati (artistice, didactice, meditatii);
m) individualizarea stricta a lenjeriei in semiinternatele cu paturi, alaturi de montarea de
cuiere sau amenajarea de dulapuri-vestiare;
n) asigurarea de catre cadrul mediu sanitar de la cabinetul medical al scolii cu semiinternat

24

a controlului zilnic al starii igienico-sanitare si al functionalitatii semiinternatului, precum si


al starii agregatelor frigorifice. Acelasi cadru sanitar va controla si starea de sanatate a
personalului, consemnand constatarile intr-un caiet anume destinat, care va fi contrasemnat
de directorul unitatii scolare respective;
o) asigurarea in sala de mese (ca si in orice cantina scolara sau studenteasca) a unei
suprafete de cel putin 1,2 mp/elev;
p) interzicerea asezarii scaunelor pe mese in timpul efectuarii curateniei de dupa servirea
mesei.
Art. 32
In laboratoarele scolare vor fi asigurate urmatoarele conditii:
a) iluminat artificial de minimum 300 lucsi si iluminat natural cu raport luminos intre
suprafata ferestrelor si cea a podelei de 1/3 - 1/4;
b) temperatura de 18 - 20 grade C, umiditate relativa de 30 - 60% si o viteza a curentilor de
aer de 0,2 - 0,3 m/s.;
c) cubaj de aer de minimum 6 mc pentru un elev;
d) amenajarea in laboratoarele de chimie a unor nise cu hote prevazute cu un sistem
eficient de absorbtie a gazelor degajate;
e) obtinerea autorizatiei sanitare si de protectie a muncii speciale de catre laboratoarele de
chimie care poseda substante toxice;
f) manipularea substantelor toxice numai de catre profesorii si laborantii instruiti si numai
in nise;
g) respectarea stricta a normelor de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor
(inclusiv inchiderea usilor de intrare a laboratoarelor de chimie spre interiorul acestora si
pastrarea substantelor chimice in dulapuri inchise sub cheie, iar pentru cele toxice, in
recipiente cu semnul "cap de mort" si cu denumirea substantelor respective);
h) montarea in laboratoarele de chimie a instalatiilor de apa si gaze;
l) acoperirea meselor de lucru in laboratoarele de chimie cu materiale acido si alcalorezistente si usor lavabile;
j) interzicerea depozitarii in nisele din laboratoarele de chimie a substantelor chimice sau a
altor materiale;
k) dotarea laboratoarelor de chimie cu truse de prim-ajutor specifice substantelor toxice
existente in laborator;
l) in laboratoarele de chimie, la orele in care se efectueaza experiente, elevii vor purta
obligatoriu halate de protectie.
Art. 33
In atelierele scolare se vor asigura urmatoarele conditii:
a) cubaj de aer de 9 - 15 mc pentru un elev, in functie de specificul activitatii;
b) temperatura interioara de 16 grade C in sezonul rece in atelierele in care activitatea

25

necesita efort fizic mediu sau mare (tamplarie, lacatuserie, prelucrari prin aschiere), iar in
celelalte, de +18 grade C;
c) iluminat natural cu raport luminos intre suprafata ferestrelor si cea a podelei de 1/3 1/4;
d) iluminat artificial general de minimum 300 lucsi, combinat in functie de specificul
activitatii cu iluminatul local;
e) amplasarea de gratare in atelierele cu paviment de mozaic sau de beton;
f) situarea inaltimii bancului de lucru in atelierele de lacatuserie la nivelul cotului indoit
lipit de torace +/- 5 cm. In acest scop se vor monta minimum 3 inaltimi ale menghinei, iar
pentru elevii cu statura foarte mica se vor aseza gratare de lemn sub picioare;
g) montarea de sisteme de ventilatie artificiala, eficiente in atelierele in care, in urma
activitatii, apar pulberi, gaze sau vapori;
h) adaptarea dimensiunilor uneltelor de lucru la indicatorii antropometrici ai elevilor;
i) diferentierea sarcinilor de lucru dupa sex, indicatori antropometrici (somatometrici),
varsta, eventuale tulburari ale starii de sanatate a elevilor;
j) interzicerea pastrarii in ateliere a hainelor de strada si a ghiozdanelor elevilor;
k) purtarea obligatorie, in timpul activitatii, a echipamentului de protectie (halate, iar in
atelierele de prelucrari prin aschiere, ochelari de protectie, bascuri pentru baieti si basmale
pentru fete);
l) dotarea atelierelor de mecanica si de tamplarie cu truse de prim-ajutor in caz de
accidente;
m) dotarea atelierelor de mecanica si de prelucrare a lemnului cu chiuvete pentru spalarea
mainilor (potrivit STAS 1478-90), sapun si prosop de hartie;
n) interzicerea depozitarii in atelierele scolare a altor materiale si unelte de lucru decat cele
care se folosesc curent in activitatea de instruire practica in ziua respectiva;
o) respectarea intocmai a contraindicatiilor medicale temporare sau definitive, conditionate
de eventualele tulburari ale starii de sanatate a elevilor.
Art. 34
In cadrul activitatilor specifice, la instruirea practica a elevilor (studentilor) conducerile
unitatilor respective raspund de aplicarea tuturor masurilor de prevenire a accidentarii
elevilor (studentilor) sau a contractarii unor imbolnaviri de catre acestia (boli transmisibile,
intoxicatii etc.).
Art. 35
In crese si leagane se va avea in vedere dotarea corespunzatoare a salii de joc (tarcuri,
jucarii, tobogane etc.), precum si a curtii colectivitatii (nisipare, umbrele, cumpene etc.), cat
si organizarea activitatii in functie de varsta copiilor.
CAP. 3

26

Norme de igiena a procesului instructiv-educativ


Art. 36
(1) In gradinite si case de copii prescolari vor fi respectate urmatoarele perioade de
activitati obligatorii:
a) pentru grupele mici: 10 - 15 minute;
b) pentru grupele mijlocii: 15 - 20 minute;
c) pentru grupele mari: 20 - 25 minute;
d) pentru grupele pregatitoare: 25 - 30 minute.
(2) Pentru grupele mici se va asigura o singura perioada de activitate obligatorie.
(3) Pentru grupele mijlocii si mari se vor asigura doua perioade de activitate obligatorie, cu
o pauza de 15 minute intre ele.
(4) Pentru grupele pregatitoare se vor asigura trei perioade de activitate obligatorie, cu o
pauza de 15 minute intre ele.
Art. 37
Pentru formele de invatamant primar, gimnazial, liceal, profesional, complementar,
postliceal si universitar, in scopul prevenirii aparitiei manifestarilor de oboseala si surmenaj
cronic, este necesar ca numarul zilnic de ore de activitate scolara, in orar, sa nu depaseasca
urmatoarele limite:
a) pentru invatamantul primar:
- clasa I = 3 - 4 ore pe zi
- clasele a II-a - a IV-a = 4 ore pe zi;
b) pentru invatamantul gimnazial:
- clasele a V-a - a VIII-a = 4 - 5 ore pe zi;
c) pentru invatamantul liceal, profesional si complementar:
- clasele a IX-a - a XII-a = 5 - 6 ore pe zi;
d) pentru invatamantul postliceal si universitar:
- 6 ore pe zi.
Art. 38
Activitatea de scriere nu se va desfasura la clasele I - a II-a la prima ora, deoarece este o
activitate obositoare.
Art. 39
Orele de educatie fizica nu vor fi efectuate in prima ora a turei de dupa-amiaza si nici in ul
ima ora de curs (indiferent de tura).
Art. 40
Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua in perioadele de timp in care elevii
beneficiaza de iluminatul natural.
Art. 41

27

Situarea a doua ore consecutive ale aceluiasi obiect de studiu va fi evitata.


Art. 42
(1) Se va evita planificarea unui numar mai mare de doua teze pe saptamana, iar pentru
clasele la care sunt prevazute numai doua teze se va planifica o teza pe saptamana.
(2) Tezele si lucrarile de control planificate nu vor fi situate in prima si in ultima zi din
saptamana scolara si nici in doua zile scolare consecutive.
Art. 43
(1) Programul de instruire practica a elevilor din scoli si licee va incepe dupa ora 7,30 si nu
va depasi ora 19,00.
(2) Durata activitatii zilnice de instruire practica va fi de 1 - 3 ore pentru elevii din
invatamantul gimnazial si de maximum 5 - 6 ore pentru cei din invatamantul liceal si
profesional.
(3) Se interzice efectuarea instruirii practice la locurile de munca cu noxe profesionale sau
cu conditii de munca periculoase ori care reclama pozitii vicioase ale corpului. Se interzice
ca elevii sub 16 ani sa faca transporturi manuale intr-o activitate permanenta, care necesita
ridicari de greutati mai mari de 5 kg pentru fete si 10 kg pentru baieti, pe o distanta care nu
trebuie sa depaseasca 50 m, cu o diferenta de nivel de cel mult 4 m.
(4) Inaltimea maxima la care elevii pot ridica manual greutati pe verticala este 0,75 m.
(5) Elevii care isi desfasoara activitatea de instruire practica in atelierele scolare sau in
intreprinderi vor fi instruiti periodic si ori de cate ori este necesar pentru cunoasterea si
respectarea normelor de protectia muncii si vor dispune de echipamentul individual de
protectie, conform normativelor in vigoare.
(6) La repartizarea pe meserii si locuri de munca, in cadrul instruirii practice, se va tine
seama de starea de sanatate si de posibilitatile de efort ale elevilor la recomandarea
medicului, in conformitate cu criteriile medicale de orientare scolara si profesionala.
Art. 44
Regimul de activitate si de odihna in taberele scolare va fi organizat in functie de varsta,
sexul, capacitatea fizica si starea de sanatate a elevilor. Se va acorda o atentie sporita in
supravegherea elevilor cu deficiente intelectuale sau senzoriale, in situatia cazarii in aceeasi
serie a acestora impreuna cu elevii normali, educatorii raspunzand nemijlocit de securitatea
copiilor cu deficiente.
Art. 45
Pentru alte norme privind alimentatia copiilor si a tinerilor din colectivitati se vor respecta
si prevederile ordinelor ministrului sanatatii nr. 863/1995 si nr. 611/1995, iar pentru cele
vizand problemele de igiena mediului in aceste colectivitati, si prevederile Ordinului
ministrului sanatatii nr. 981/1994.

28