Sunteți pe pagina 1din 1

PRIMARIA ORA$ULUI CURTICI

Nr. 20378 din 18.06.2015

PUBLICATIE

Astizi 18.06.2015 a fo

cisitorie a d-lui pOpESCa


cu domiciliul in Curtici
gi a d-nei RUSANDA GE
de 18 ani, cu domicitiul

Timig.

rn

in

Terernia Mare, nr. g5g, jud.

temeiur art.2g5 din codur civ'orice persoand


e,daci are cunogtinfl
u daci alte cerinfe

ta cisitorie se v'a face in scris cu


ardtarea dovezilor pe care re interneia,
in iu".,'.o de
10 zile de la data afigirii pubticafiei.
opozifia

OFITER DE STARE CIVILA,


Planificat clsdtoria
pt.
27.06.2015 ora 15:00

Gre'cu Sa

ofrtct - de s