Sunteți pe pagina 1din 7

variantebacalaureat.

com

va

PROGRAMA DE EXAMEN

co

ba

t.

te

ea

ur

an

la

ri

ca

ba

va

te

an

ri

C E N T R U L
NAIONAL DE
EVALUARE I
EXAMINARE

PENTRU DISCIPLINA CHIMIE

ca

va

co

t.

ea

co

ur

t.

la

ca

ea

ba

ur

te

an

la

ri

BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 7

variantebacalaureat.com

variantebacalaureat.com
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

ri

va
PROGRAMA 1 - CHIMIE ORGANIC

an

ba

te

va

Filiere, specializri (calificri profesionale) care susin proba numai din coninuturi
TC (NIVEL I)
Filiere, specializri (calificri profesionale) care susin proba din coninuturi TC i
CD (NIVEL II)

ri

ca

I. STATUTUL DISCIPLINEI

te

ea

ur

an

la

n cadrul examenului de bacalaureat 2011 chimia are statutul de disciplin opional, fiind
susinut la proba E. d) n funcie de filier, profil i specializare.
Elevii care susin bacalaureatul la chimie pot opta pentru programa 1 chimie organic sau
programa 2 chimie general i anorganic.

t.

II. COMPETENE DE EVALUAT

ca

co

t.

ea

co

ur

t.

la

ca

ea

ba

ur

te

an

la

ri

va

co

ba

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee ntlnite n viaa de zi cu zi.


1.1. Clasificarea compuilor organici n funcie de natura grupei funcionale.
1.2. Diferenierea compuilor organici n funcie de structura acestora.
1.3. Descrierea comportrii compuilor organici studiai n funcie de clasa de apartenen.
2. Investigarea comportrii unor substane chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaii pentru evidenierea unor caracteristici, proprieti, relaii.
2.2. Formularea de concluzii care s demonstreze relaii de tip cauz-efect.
2.3. Evaluarea msurii n care concluziile investigaiei susin prediciile iniiale.
3. Rezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii relevante, demonstrnd
raionamente deductive i inductive.
3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative.
3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaie.
3.3. Justificarea explicaiilor i soluiilor la probleme.
4. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea
explicaiilor, n conducerea investigaiilor i n raportarea de rezultate.
4.1. Utilizarea, n mod sistematic, a terminologiei specifice ntr-o varietate de contexte de
comunicare.
4.2. Procesarea unui volum important de informaii i realizarea distinciei dintre informaii
relevante/ irelevante i subiective/ obiective.
4.3. Decodificarea i interpretarea limbajului simbolic i nelegerea relaiei acestuia cu limbajul
comun.
5. Evaluarea consecinelor proceselor i aciunii produselor chimice asupra propriei
persoane i asupra mediului.
5.1. Analizarea consecinelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante i folosirea
necorespunztoare a produselor chimice.
5.2. Justificarea importanei compuilor organici.

Pagina 2 din 7
Programa de examen pentru disciplina Chimie
Bacalaureat 2011

variantebacalaureat.com

variantebacalaureat.com
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

ri

va
III. CONINUTURI

an

CONINUTURI NIVEL I

ri

ca

ba

va

te

1. Structura i compoziia substanelor organice. Elemente organogene. Legturi chimice n


compuii organici; tipuri de catene de atomi de carbon, serie omoloag; formule brute,
moleculare i de structur ale claselor de compui organici studiai. Izomeria de caten, de
poziie, de funciune pentru compuii organici studiai.

te

ea

ur

an

la

2. Clasificarea compuilor organici: hidrocarburi i compui cu funciuni:


Compui cu grupe funcionale monovalente: compui halogenai, compui hidroxilici,
amine.
Compui cu grupe funcionale divalente i trivalente: compui carbonilici, compui
carboxilici.
Compui cu funciuni mixte: aminoacizi, zaharide.

ca

5. Alchine serie omoloag, denumire, formule de structur; structura acetilenei, izomerie de


caten i de poziie; proprieti fizice, proprieti chimice: adiia H2, X2, HX, H2O, regula lui
Markovnicov; arderea. Polimerizarea clorurii de vinil, acrilonitrilului, acetatului de vinil.
Importana polimerilor.

an

la

ri

va

4. Alchene serie omoloag, denumire, formule de structur; izomerie de caten i de poziie,


dehidrohalogenarea 2-bromobutanului, proprieti fizice, proprieti chimice: adiia H2, X2, HX,
H2O; regula lui Markovnicov; polimerizarea.

co

ba

t.

3. Alcani serie omoloag, denumire, formule de structur; izomerie de caten; proprieti


fizice, proprieti chimice: clorurarea metanului, monohalogenarea propanului, izomerizarea
butanului, cracarea i dehidrogenarea butanului; arderea; benzine, cifra octanic; putere caloric.

ea

ba

ur

te

6. Arene: benzen, toluen, naftalin formule de structur, proprieti fizice, proprieti


chimice benzen: halogenarea catalitic, nitrarea, alchilarea cu propen, toluen:
halogenarea catalitic, nitrarea, naftalin: halogenarea, nitrarea. Utilizri.

ur

t.

la

ca

7. Alcooli: metanol, etanol, glicerin formule de structur, denumire, proprieti fizice (stare de
agregare, solubilitate n ap, punct de fierbere). Proprieti chimice: fermentaia acetic, arderea
metanolului, obinerea trinitratului de glicerin, deshidratarea 2-butanolului. Oxidarea etanolului
(KMnO4, K2Cr2O7). Importana practic i aciunea biologic a etanolului.

t.

ea

co

8. Acizi carboxilici: formule de structur, proprieti fizice; proprieti chimice: reacii cu metale
reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonai, reacia cu alcooli. Importana practic.
Esterificarea acidului salicilic; hidroliza acidului acetilsalicilic.

co

9. Grsimi hidrogenarea grsimilor lichide. Ageni tensioactivi: spunuri i detergeni


aciunea de splare.

10. Zaharide (glucoza, zaharoza, amidonul, celuloza) stare natural, proprieti fizice,
importan.
Monozaharide: glucoza i fructoza (formule plane); oxidarea glucozei cu reactiv Tollens
i Fehling.
Pagina 3 din 7
Programa de examen pentru disciplina Chimie
Bacalaureat 2011

variantebacalaureat.com

variantebacalaureat.com
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

va

te

an

ri

Polizaharide: hidroliza enzimatic a amidonului; identificarea amidonului. Fibre naturale


i artificiale.
11. Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina): denumire,
clasificare, proprieti fizice; caracter amfoter.
Proteine condensarea aminoacizilor; hidroliza enzimatic a proteinelor. Importana
reaciei de hidroliz.

ba

va

12. Cauciucul natural i cauciucul sintetic: proprieti fizice i importan.

ri

ca

13. Calcul stoechiometric, randament. Utilizri ale substanelor studiate. Interpretarea


rezultatelor din activitatea experimental.

la

CONINUTURI NIVEL II

ur

an

1. Structura alchenelor. Izomeria geometric, izomeria optic: carbon asimetric, enantiomeri,


amestec racemic.

t.

te

ea

2. Arene: proprieti chimice adiia H2, Cl2 la benzen; adiia H2 la naftalin; halogenarea
toluenului la catena lateral.

co

ba

3. Amine: denumire, clasificare, caracter bazic, alchilarea aminelor, diazotarea anilinei. Sinteza
metiloranjului.
4. Fenoli: denumire, clasificare, caracter acid, nitrarea fenolului.

an

la

ca

ri

va

5. Conversie util, conversie total.

co

t.

ea

co

ur

t.

la

ca

ea

ba

ur

te

NOT: Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor


colare n vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaboreaz n baza
prevederilor prezentei programe i nu vizeaz coninutul unui manual anume.

Pagina 4 din 7
Programa de examen pentru disciplina Chimie
Bacalaureat 2011

variantebacalaureat.com

variantebacalaureat.com
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

va

ri

PROGRAMA 2 - CHIMIE ANORGANIC I GENERAL

va

te

an

Filiere, specializri (calificri profesionale) care susin proba numai din coninuturi
TC (NIVEL I)
Filiere, specializri (calificri profesionale) care susin proba din coninuturi TC i
CD (NIVEL II)

ba

I. STATUTUL DISCIPLINEI

ur

an

la

ri

ca

n cadrul examenului de bacalaureat 2011 chimia are statutul de disciplin opional, fiind
susinut la proba E. d) n funcie de filier, profil i specializare.
Elevii care susin bacalaureatul la chimie pot opta pentru programa 1 chimie organic sau
programa 2 chimie general i anorganic.

II. COMPETENE DE EVALUAT

ea

te

ca

co

t.

ea

co

ur

t.

la

ca

ea

ba

ur

te

an

la

ri

va

co

ba

t.

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee ntlnite n viaa de zi cu zi.


1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate dup diferite criterii.
1.2. Descrierea comportrii speciilor chimice studiate ntr-un context dat.
1.3. Diferenierea substanelor chimice dup natura interaciunilor dintre atomi, ioni, molecule.
1.4. Structurarea cunotinelor anterioare, n scopul explicrii proprietilor unui sistem chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, n scopul identificrii
aplicaiilor acestora.
2. Investigarea comportrii unor substane chimice sau sisteme chimice.
2.1. Efectuarea de investigaii pentru evidenierea unor caracteristici, proprieti, relaii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informaiile din surse de documentare, grafice, scheme,
date experimentale care s rspund ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigaiilor n vederea obinerii unor explicaii de natur tiinific.
3. Rezolvarea de probleme n scopul stabilirii unor corelaii relevante, demonstrnd
raionamente deductive i inductive.
3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaiile relevante, etapele rezolvrii.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, n scopul aplicrii lor n situaii din
cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra
materialelor/ condiiilor analizate.
4. Comunicarea nelegerii conceptelor n rezolvarea de probleme, n formularea
explicaiilor, n conducerea investigaiilor i n raportarea de rezultate.
4.1. Aplicarea corespunztoare a terminologiei tiinifice n descrierea sau explicarea
fenomenelor i proceselor.
4.2. Folosirea corect a terminologiei specifice chimiei.
5. Evaluarea consecinelor proceselor i aciunii produselor chimice asupra propriei
persoane i asupra mediului.
5.1. Compararea aciunii unor produse, procese chimice asupra propriei persoane sau asupra
mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor aciuni specifice asupra mediului nconjurtor.

Pagina 5 din 7
Programa de examen pentru disciplina Chimie
Bacalaureat 2011

variantebacalaureat.com

variantebacalaureat.com
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

ri

va

III. CONINUTURI

an

CONINUTURI NIVEL I

an

la

ri

ca

ba

va

te

I. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.


1. Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali. Clasificarea elementelor n
blocuri de elemente: s, p, d, f. Structura nveliului electronic pentru elementele din perioadele 1,
2, 3.
2. Corelaii ntre structura nveliului electronic, poziia n tabelul periodic i proprieti ale
elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variaia caracterului metalic i nemetalic al
elementelor n grupele principale i n perioadele 1, 2, 3.
3. Proprieti chimice ale sodiului: reacii cu O2, Cl2, H2O. Proprieti chimice ale clorului:
reacii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH, NaBr, KI.

ca

an

la

ri

va

III. Soluii apoase.


1. Soluii. Concentraia soluiilor: concentraia procentual masic, concentraia molar.
Solubilitatea substanelor. Dizolvarea substanelor ionice i a substanelor cu molecule polare n
ap; factorii care influeneaz dizolvarea.
2. Soluii apoase de acizi (tari i slabi) i baze (tari i slabe): HCl, HCN, NaOH, NH3; cupluri
acid-baz conjugate.

co

ba

t.

te

ea

ur

II. Legturi chimice. Interacii ntre atomi, ioni, molecule.


1. Legtura ionic. Cristalul de NaCl. Importana practic a NaCl.
2. Legtura covalent polar; molecule polare: H2O i HCl. Legtura covalent nepolar;
molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numrul lui Avogadro, ecuaia de stare a
gazelor perfecte. Legtura coordinativ (NH4+i H3O+). Proprieti fizice ale apei. Importana
practic a Cl2 i HCl.
3. Legtura de hidrogen.

ea

ba

ur

te

IV. Echilibrul chimic.


1. Echilibre acido-bazice. pH-ul soluiilor apoase de acizi monoprotici tari i baze monoprotice
tari. Indicatori de pH: turnesol, fenolftaleina (virajul culorii).
2. Reacii acido-bazice. Reacia de neutralizare; titrarea acid tare-baz tare.

co

VII. Noiuni de cinetic chimic.


Reacii lente, reacii rapide. Catalizatori. Inhibitori.

t.

VI. Noiuni de termochimie.


1. Reacii exoterme, reacii endoterme.
2. Entalpie de reacie. Cldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Legea Hess.

co

ea

ur

t.

la

ca

V. Noiuni de electrochimie.
1. Reacii de oxido-reducere. Numr de oxidare. Stabilirea coeficienilor reaciilor redox.
Caracter oxidant i reductor.
2. Aplicaii ale reaciilor redox: pila Daniell, acumulatorul cu plumb (construcie i funcionare).
Coroziunea i protecia anticorosiv.
3. Electroliza soluiei i topiturii de NaCl.

Pagina 6 din 7
Programa de examen pentru disciplina Chimie
Bacalaureat 2011

variantebacalaureat.com

variantebacalaureat.com
Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010

va

an

ri

VIII. Calcule chimice


Rezolvarea de exerciii i probleme de calcul stoechiometric; exerciii de stabilire a coeficienilor
stoechiometrici ai ecuaiilor redox, exerciii de calcul a concentraiei procentuale de mas i a
concentraiei molare; calcularea pH-ului soluiilor de acizi tari i de baze tari.
CONINUTURI NIVEL II

te

ea

ur

an

la

ri

ca

ba

va

1. Elemente din blocul d; structura nveliului electronic pentru elemente din perioada a 4-a.
2. Legtura coordinativ (combinaii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer,
tetrahidroxoaluminatul de sodiu).
3. Echilibrul chimic. Legea aciunii maselor; Kc, Ka, Kb, Kw. Principiul lui Le Chtelier i
factorii care influeneaz echilibrul chimic.
4. Viteza de reacie, constanta de vitez, legea vitezei.
5. Seria potenialelor standard de reducere.

co

t.

ea

co

ur

t.

la

ca

ea

ba

ur

te

an

la

ri

va

ca

co

ba

t.

te

NOT: Programa de examen este realizat n conformitate cu prevederile programelor


colare n vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaboreaz n baza
prevederilor prezentei programe i nu vizeaz coninutul unui manual anume.

Pagina 7 din 7
Programa de examen pentru disciplina Chimie
Bacalaureat 2011

variantebacalaureat.com