Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul VII

Evidenta activitatii de gestionare a


deseurilor, culegerea si raportarea datelor
Unitatea sanitare trebuie sa tina o evidenta separata pentru
fiecare categorie de deseuri in conformitate atat cu
Metodologia de culegere a datelor conform anexei nr 2 din
Ord. 1226/2012 cat si cu formularele prevazute la capitolele
I-IV din anexa 1 la HG 856/2002 si formularele de identificare
pentru transport si eliminarea a deseurilor medicale
periculoase prevazute in HGR 1061/2006.

Raportarea datelor in conformitatea cu Metodologia


de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale din
Ord 1226/2012
Unitatile sanitare arondate
DSP-urile judetene raporteaza
Lunar - tabelul sectiunea 5.2, pana la data de 15 ale lunii
urmatoare
Anual - Raportul privind activitatea de gestionare a deseurilor
rezultate din activitatile medicale pana la 15 ianuarie anului
ulterior colectarii datelor;

Raportarea datelor in conformitatea cu Metodologia


de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale din
Ord 1226/2012
Directiile de Sanatate Publica arondate Centrelor Regionale
de Sanatate Publica raporteaza:
Trimestrial - tabelul Sectiunea 5.3 (completat lunar)
pana la data 20 a lunii ulterioare trimestrului pentru
care se face raportarea, respectiv 20 aprilie, 20 iulie,
20 octombrie, 20 ianurarie;
Anual - Raportul privind activitatea de gestionare a
deseurilor rezultate din activitatile medicale pana la
25 ianuarie anului ulterior colectarii datelor;

Raportarea datelor in conformitatea cu Metodologia


de culegere a datelor pentru baza nationala de date
privind deseurile rezultate din activitati medicale din
Ord 1226/2012
Centrele Regionale de Sanatate Publica transmit catre
Institutul National de Sanatate Publica (CNMRMC):
Trimestrial - atat tabelul sectiunea 5.3 cat si tabelul
5.4 pana la data de 25 ale lunii ulterioare trimestrului
Anual - Raportul privind activitatea de gestionare a
deseurilor rezultate din activitatile medicale pana la
10 februarie anului ulterior colectarii datelor.