Sunteți pe pagina 1din 56

Jurnal de ncasari i p

PFA Popescu Ion

CUI 63422345

Nr crt Data Document


1 5.11.20chitana 176
2 10.11.2chitana 325
3 10.11.2stat salarii 10
4 25.11.2chitana 432
5 30.11.2Bon Fiscal 20
Total cumulat la 30.11.2012
6 5.12.20EC 160
7 15.12.2Extras banca
8 15.12.2chitana 366
9 20.12.2chitana 462
10 22.12.2chitana 480
11
Total cumulat la 31.12.2012

Declaratie 200 " venituri realizate " p


Veniturile

impozabile
neimpozabile, scutite prin lege
Cheltuieli
deductibile integral - acele chelt care au legat
deductibile partial - adica am niste praguri %
nedeductibile - amenzile si penalitatile datora
Amortizarea unui bun se calculeaza incepand cu luna urmatoare datei

Amortizarea unui Mijloc Fix = Valoarea de


Dnu = 5 ani
Amortizarea = 2000 / 5 ani = 400 lei /an

Venit net impozabil

Impozitul datorat pentru 2012 este de 16


Sume platite in 2012 ( in avans) in contu
Verificare
4000
Care sunt cheltuielile : CV+ CF
CV pentru o prod 4000
CF dintr-un
Costul total
Profit = T venit- T chelt

Jurnal de ncasari i pli pentru 2012

scu Ion

CUI 63422345

Explicatia / operatiunea
ncasari din vanzari de produse la PERS JURIDICA
Plata factura Energie Electrica/nr 186
Plata salarii luna octombrie 2012
Plata CAS, CASS, somaj
Motorina folosit la artur
at la 30.11.2012
ncasat subvenie UE 1.500 euro, Msura 1.4.1
comision bancar conform extras banca
Plata impozit pe venitul estimat in avans pe trim 4
ncasari din vanzari de produse la PJ
Plata fact nr 263 - achizitie utilaj-Miljoc Fix
at la 31.12.2012

200 " venituri realizate " pe anul 2012 ce se depune pa

scutite prin lege


tegral - acele chelt care au legatura cu activitatea 100%
rtial - adica am niste praguri %
- amenzile si penalitatile datorate statului
a incepand cu luna urmatoare datei achizitie !

Mijloc Fix = Valoarea de achizitie/ Nr ani de utilizar


Dnu= Durata normala de folosinta conform cat
000 / 5 ani = 400 lei /an ( ESTE CHELTUIALA DEDUC

7000

pentru 2012 este de 16%


012 ( in avans) in contul impozitului pe venit
DE PLATA EFECTIV !!!!
4000
2400
1200
3600
400

ncasri
numerar banc
3000

3000

Pli
numerar
banca

0
6500

500
500
240
200
1440

0
20

160
4000
7000

6500

1600

2000
2020

epune pana in 25 mai 2013


7000 lei
6500 LEI SUBVENTIA PENTRU MASURA 141
1460
3460
3540
0
160

566

e utilizare
form catalog elaborat de Ministerul Finantelor
A DEDUCTIBILA)- Fisa de operatiuni diverse

minus

1460

5540

886 lei
160 lei
726 lei

741
31.3
232
12
2784

39
12
468

886 minus avan

726.4

1846.667

741

1000 31.3%

313

CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII PENTRU P


procent

CAS
CASS
SOMAJ

31.30%
5.50%
1%

Baza calcul minima

740.95

700.00

suma lei

232
39
7
278

Anaf

0.15

CONTRIBUTII SOCIALE OBLIGATORII PENTRU P


Procent

CAS
CASS
SOMAJ

31.30%
5.50%
1%

Anaf

Suma lei

778.1 243.5
800
44
800
8
296
Total obligatii luna
3546
Total pentru un an

Va reamintim ca de la25 februarie 2013, prinLegea nr. 6/2013a bugetului asigurarilor socia

Va reamintim ca de la 25 februarie 2013, prin Legea nr. 6/2013 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, castigul sa
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 a fost stabilit la 2.223 lei, conform art. 16 din Legea 6/2013.

plafon minim = 35% din castigul salarial mediu brut


- plafon maxim = de 5 ori castigul salarial mediu brut.

Daca venitul ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, respectiv va

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Atentie!

Baza lunara de calcul pentru CASSnu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut

Contributia la pen

PFA datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure
utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat - 2.223 lei), dar nici mai mare de 11.115 lei (ec

220, Declaratie privind venitul estimat/norma de venit", pana la 15 ianuarie 2013

Practic, o persoana fizica autorizata trebuie sa plateasca pentru pensii cel putin 2

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizea

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandat
se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde a

Atentie! Exista si cateva categorii de PFA ca

Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului,

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii

Persoanele care beneficiaza de una din categor

Persoanele care nu sunt integrate in sistemul public de pensii, ele achitand contribut

Citeste mai mult:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32984/PFA-si-contributiile-socia


Follow us:Avocatnetro on Facebook

RII PENTRU PFA 01.07.2012


LEI-LUNA
LEI-LUNA
LUNA

PENSIONAR
NU
DA
NU

NU AI LOC MU
DA
DA
NU

3336
54.75
11

232

2552

RII PENTRU PFA 01.07.2013


LEI-LUNA
LEI-LUNA
LUNA

11

PENSIONAR

NU AI LOC MUNCA

NU
DA
NU

DA
DA
NU

232

2552

ugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea buge

le de stat pe anul 2013, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 a fost stabilit la 2.223 le

onform art. 16 din Legea 6/2013.

realizarii acestui venit, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim mentionat, nu

ei luni din fiecare trimestru.

alariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Contributia la pensii - CAS

ul pentru care doresc sa se asigure. Trebuie sa stiti ca, potrivit reglementarilor, acest venit nu poate fi mai mic de 778 de lei (adica 35% din castigul sala
, dar nici mai mare de 11.115 lei (echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

na la 15 ianuarie 2013

a plateasca pentru pensii cel putin 244 de lei (35% x 2223 x 31.3%), dar nu mai mult de 3479 de lei (5 x 2223 x 31.3%).

butiilor sociale se realizeaza prindepunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asi

ul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui
a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

va categorii de PFA care nu datoreaza contributia la pensii, si anume:

, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x
lei)

urate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj

care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

blic de pensii, ele achitand contributii catre sisteme profesionale proprii de pensii - cum ar fi avocatii sau personalul clerical.

4/PFA-si-contributiile-sociale-Ce-se-plateste-obligatoriu-si-ce-e-optional-in-2013.html#ixzz2eaLn8PwM

SALARIAT
NU
DA
NU

pentru numarul de luni de cand s-a infiinta


nu exista exceptii,, de la data infiintarii PFA

SALARIAT

NU
DA
NU

pentru numarul de luni de cand s-a infiinta


nu exista exceptii,, de la data infiintarii PFA

utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 a fost stabilit la 2.223 lei,

e stat pe anul 2013 a fost stabilit la 2.223 lei, conform art. 16 din Legea 6/2013.

ului, este sub nivelul minim mentionat, nu se datoreaza CAS.

a se calculeaza contributia.

c de 778 de lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut


bugetului asigurarilor sociale de stat).

3 x 31.3%).

nei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii(formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF

usa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala

e:

ugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2223 = 778 de

onalul clerical.

3.html#ixzz2eaLn8PwM

pentru numarul de luni de cand s-a infiintat firma nu mai mu


nu exista exceptii,, de la data infiintarii PFA

pentru numarul de luni de cand s-a infiintat firma nu mai mu


nu exista exceptii,, de la data infiintarii PFA

ui asigurarilor sociale de stat pe anul 2013 a fost stabilit la 2.223 lei,

onform art. 16 din Legea 6/2013.

datoreaza CAS.

firma nu mai mult de 12

firma nu mai mult de 12

741

CONTRACTUL DE ARENDA INTRE BUNICUL DE 80 DE ANI SI UN ARENDAS DE 20 ANI !!!


Valoarea unui contract de arenda
500 lei
BRUT
Cota forfetara deductibila 25%
125
Valoarea impozabila
375
Impozit 16%
60 LEI, OBLIGATIE A ARENDASULUI, CE
Deci netul de primit de proprietarul de teren
440 lei
primeste bunicUL, PROPRIETARUL ACELU

ANI !!!
500 kg griu

A ARENDASULUI, CEL CARE CULTIVA TERENUL !!!!

nicUL, PROPRIETARUL ACELUI TEREN

Factura
1. Este emisa de vanzator
2. Pfa achizitioneaza carnet de facturi fie simple fie personalizate
Caz1. Pfa vinde la o firma, srl, sa, pfa, ii, if
Decontarea facturii
o parte din suma pana la 5000 lei - cu numerar
restul, sau integral se va incasa prin virament.
Cazul 2.

Factura catre persoana fizica

: casa de marcat obligatorie, ( comertul cu amanuntu


: incasrea sumei la ghiseul bancii unde pfa -ul are con
1000
2.5

Laptele il vand in piata libera


UDE trebuie sa creasca 20%
Fac o factura pe numele

varu ci, bi

cu numerar
n virament.

PFA emite chitanta

orie, ( comertul cu amanuntul)


eul bancii unde pfa -ul are conmjt deschis
2500 lei

Contributia la sanatate - CASS

Persoanele fizice autorizate datoreaza o contributie la sanatate de 5,5%. Baza de calcul difera in functie de modul de impunere a PFA baza de calcul poate fi:

pentru impunerea in sistem real - Venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul v
realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale) sau

pentru impozitarea la norma de venit - valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica
acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor d

Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite deciz
stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de p

Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiec

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste
sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plat

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de
achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura

Atentie! La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in con

In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurar
contul contributiei anuale datorate.

Citeste mai mult:http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_32984/PFA-si-contributiile-sociale-CeFollow us:Avocatnetro on Facebook

te - CASS

n functie de modul de impunere a PFA - in sistem real sau pe baza normei de venit. Astfel,
poate fi:

ontributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul
e reprezentand contributii sociale) sau

luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca
ruia se calculeaza contributia.

sul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.

ormular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care
tate datorata anticipat si termenele de plata.

ta de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari
ularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele
otrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

ari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

orma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in
nuale datorate.

FA-si-contributiile-sociale-Ce-se-plateste-obligatoriu-si-ce-e-optional-in-2013.html#ixzz2eaMGX16r

ml#ixzz2eaMGX16r

Venituri din apicultur procedur privind impunerea, compl

suntem siguri ca sunteti la curent cu faptul ca, ncepnd cu 1 februarie 2013 , n baza prev
integral se impun i veniturile din activitile agricole, silvicultur i piscicultur, c

Printre veniturile care fac obiectul impunerii se numr i cele realizate din practicarea api
mierea de albine, polenul, pstura, lptiorul de matc, apilarnilul, ceara, propolisul, veninul d
iar in cele ce urmeaza aveti principalele prevederi ale nou

Procedur privind impunerea

Impunerea veniturilor realizate din activitatea de practicare a apiculturii i valorificare a prod


care sunt stabilite pe o familie de albine indiferent dac activitatea se desfoar ntr-o f
ntreprindere Individual (I)/ ntreprindere Familial

Norma de venit stabilit prin ordonan pentru perioada impozabil din anul fiscal 2013 cup
pentru persoanele care dein ntre 50 i 100 de familii de albine i 98 lei pentru ce

Atenie! Pentru persoanele care dein pn la 50 de familii de albine veniturile realizate


alin. (2) din Codul Fiscal.

Impozitul care trebuie pltit se calculeaz prin aplicarea cotei de 16% la norma

A) pentru persoanele care dein ntre 50-100 familii de albine, de exemplu 80 de familii:
- pentru 49 de familii, veniturile sunt neimpozabile;

,- pentru 31 de familii, norma este de 70 lei pe familie, impozitul de 11,2 lei pe familie (70
,- total impozit: 11,2 lei x 31 =
B) pentru persoanele care dein peste 100 de familii, de exemplu 130 de familii:
- pentru 49 de familii, veniturile sunt neimpozabile;

- pentru 51 de familii, norma este de 70 lei pe familie, impozitul 11,2 lei pe familie (70 lei x 16%
,- pentru 30 de familii, norma este de 98 de lei pe familie, impozitul este de 15,7 lei pe familie
Total impozit: 1042,2 lei; (51 x 11,2 lei = 571,2 lei); (30 x 15,7 lei = 471 lei).

Important! Impozitul se datoreaz indiferent dac produsele sunt valorificate sau nu, i
plafonul impozabil se acord la nivel de aso

Completare i depunere declaraie

Persoana care desfoar activitate apicol individual sau n cadrul unei asocieri fr perso
baz de norm de venit are obligaia de a depune anual o declaraie la organul fiscal compe
pentru anul n curs.

Declaraia se completeaz cu:

- datele de identificare ale contribuabilului (cod numeric personal sau cod fiscal pentru asoc
denumire, adresa);

- forma de organizare (individual sau sub forma asocierilor fr

- date privind stabilirea venitului impozabil (numr total familii de albine din care: numr fam
numrul familii pentru care venitul este impoz

- date privind asociaii i cota de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocier

- date de identificare ale contribuabilului sau ale reprezen

n cazul n care activitatea se desfoar n cadrul unei asocieri fr personalitate juridic, ob


fiscal competent revine asociatului care rspunde pentru ndeplinirea obligaiilo

Organul fiscal competent la care se depune decl

- organul fiscal unde contribuabilul are domiciliu pentru contribuabilii care

- organul fiscal unde asocierea fr personalitate juridic este nregist

De reinut! Declaraia nu se depune pentru veniturile neimpozabile obinute att individual,


asocierile care au mai puin de 50 de familii de

Alte precizri
n declaraie se declar familiile de albine deinute la data declarrii pn la 25 mai.

n cazul n care declaraia nu se depune n termenul legal, pn la 25 mai, declaraia se comp


data de 25 mai.

n cazul n care pn la termenul legal de depunere a declaraiei au intervenit modificri privin


sunt pn la termenul de 25 mai, se poate depune un nou formular rectificativ .

Exemplu: S-a depus declaraia cu 60 familii de albine n aprilie. Pn la 25 mai apicultor


depune declaraia rectificativ pentru 75 de familii.

Nu au obligaii de declarare i nu datoreaz impozit contribuabilii pentru veniturile impozabile

Exemplu: Apicultorul cumpr n luna iunie 60 familii de albine. n aceast situaie nu are oblig

ncepnd cu anul fiscal 2014, normele de venit se vor stabilii de ctre direciile teritoriale de sp
Rurale, se vor aproba i se vor publica de ctre direciile generale ale finanelor publice teritor
trziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplic aceste norme de venit.

Obligaii de plat

Pe baza declaraiilor depuse, organul fiscal competent stabilete impozitul anual datorat i em
va fi stabilit prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectueaz ctre bug
pn la data de: 25 octombrie inclusiv, respectiv 15 decembrie inclusiv.

Impozitul astfel calculat este impozit final.

Atenie! Fondurile nerambursabile obinute de contribuabilii persoane fizice care desfoar a


asociere sunt venituri neimpozabile conform art. 42 lit. a) din Codul Fiscal.

CASS pentru venituri impuse la norm

Contribuabilii pentru veniturile impozabile din apicultur obinute individual sau ntr-o form de
de sntate (CASS) n cot de 5,5%. Baza lunar de calcul a contribuiei de asigurri sociale
venit raportat la cele 12 luni ale anului. Plile pentru CASS se efectueaz n dou rate egale

Important! n cazul n care contribuabilii realizeaz numai venituri din apicultura individual sau
baz minim brut pe ar lunar (750 lei, ncepnd cu 1 februarie 2013 i 800 lei, ncepnd cu 1
ajutor social, baza de calcul a contribuiei de asigurri sociale de sntate reprezint o treime

Contribuabilii nu datoreaz contribuia de asigurri sociale (CAS) pentru aceste venitur

Contribuabilii care obin numai venituri din apicultura individual sau ntr-o form de asociere, im

Baza legal:

- Ordonana Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea i completarea Legii nr. 571/2003 privin
financiar-fiscale;

-Hotrrea Guvernului nr. 84/2013pentru modificarea i completarea Normelor metodologice de a

d impunerea, completare i depunere declaraie, obligaii de plat,

februarie 2013 , n baza prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 8/2013 text


e, silvicultur i piscicultur, conform Titlului III, cap. 7 din Codul Fiscal .

e realizate din practicarea apiculturii, respectiv mierea i alte produse apicole


ul, ceara, propolisul, veninul de albine definite n Legea apiculturii nr. 89/1998
principalele prevederi ale noului act normativ.

dur privind impunerea

piculturii i valorificare a produselor apicole se face pe baza normelor de venit


ivitatea se desfoar ntr-o form autorizat Persoan Fizic Autorizat (PFA)/
(I)/ ntreprindere Familial (F) sau nu.

abil din anul fiscal 2013 cuprins ntre 1 februarie 31 decembrie este de 70 lei
lii de albine i 98 lei pentru cele care dein peste 100 familii de albine .

de albine veniturile realizate sunt neimpozabile conform prevederilor art. 72


(2) din Codul Fiscal.

carea cotei de 16% la norma de venit stabilit prin ordonan astfel:

e, de exemplu 80 de familii:

itul de 11,2 lei pe familie (70 lei x 16%);

mplu 130 de familii:

1,2 lei pe familie (70 lei x 16%);

ul este de 15,7 lei pe familie (98 lei x 16%);

= 471 lei).

e sunt valorificate sau nu, iar n cazul asocierilor fr personalitate juridic,


bil se acord la nivel de asociere.

are i depunere declaraie

adrul unei asocieri fr personalitate juridic pentru care venitul se determin pe


araie la organul fiscal competent pn la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal,
pentru anul n curs.

raia se completeaz cu:

nal sau cod fiscal pentru asocierile fr personalitate juridic; nume prenume sau
denumire, adresa);

au sub forma asocierilor fr personalitate juridic);

de albine din care: numr familii albine pn la care venitul este neimpozabil i
entru care venitul este impozabil);

abil calculat la nivelul asocierii, modul care se completeaz numai de asocieri;

ntribuabilului sau ale reprezentantului asocierii.

i fr personalitate juridic, obligaia completrii i depunerii declaraiei la organul


pentru ndeplinirea obligaiilor asociaiei fa de autoritile publice.

tent la care se depune declaraia este:

ciliu pentru contribuabilii care desfoar activitatea individual;

onalitate juridic este nregistrat fiscal n cazul asocierilor;

zabile obinute att individual, ct i la nivel de asociere pentru persoanele sau


mai puin de 50 de familii de albine.

rii pn la 25 mai.

la 25 mai, declaraia se completeaz cu numrul de familii de albine deinut la

au intervenit modificri privind numrul de familii de albine i aceste modificri


lar rectificativ .

lie. Pn la 25 mai apicultorul deine 75 de familii, situaie n care se va

pentru veniturile impozabile obinute dup 25 mai pn la sfritul anului.

n aceast situaie nu are obligaii declarative pentru anul 2013.

ctre direciile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii


e ale finanelor publice teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, pn cel
te norme de venit.

impozitul anual datorat i emite decizia de impunere, la termenul i n forma ce


ministrare Fiscal.

uale se efectueaz ctre bugetul de stat n dou rate egale, de 50% din impozit
nclusiv.

oane fizice care desfoar activiti agricole individual sau ntr-o form de
dul Fiscal.

individual sau ntr-o form de asociere datoreaz contribuia de asigurri sociale


ntribuiei de asigurri sociale de sntate reprezint valoarea anual a normei de
efectueaz n dou rate egale: 25 octombrie inclusiv; 15 decembrie inclusiv.

i din apicultura individual sau ntr-o form de asociere, sub nivelul salariului de
013 i 800 lei, ncepnd cu 1 iulie 2013) i nu fac parte din familiile beneficiare de
sntate reprezint o treime din salariul de baz minim brut pe ar.

(CAS) pentru aceste venituri.

au ntr-o form de asociere, impui la norm de venit nu au obligaii contabile.

area Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal i reglementarea unor msuri

ea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobat prin Hotrrea Guve

11.2

347.2

11.2

571.2

15.68

15.7

1042.2

471