Sunteți pe pagina 1din 2
SW Umwelttechnik ROMANIA Tuburi cep si buza din beton si beton armat Date caracteristice baue (oltaburior Teame | THe | TB SIC | Tome | ToHmC | TeE IME Lungime nominal (L) em zo [230 | 20 230 730 20 iametru interior ()) EE Adincime cep (HC) 0 | _ 30 30 a Te Diametry interior al copula garniurd (Oe) | 374 [88 [SB 72 4am Diametr exterior cep (De) 30 | 90 | so m0 | 960 | 1190 [Grosime perete (6) 55 | 65 70 30 | 0 [ao [Greutate as] 730 [tio | 1950 | 3030 SW Umwelttechnik Conditii pentru exploatare normala Punereain opera Proiectul trebuie intocmit de un proiectant de specialitate autorizat. Pentru realizarea pantei prevzute, straturile suport trebuiesc compactate astfel incat tubul sd fie agezat pe toatd suprafata pe acesta. ‘Asezarea peteren natural La realizarea patului se va urmari pstrarea starii naturale a terenului. in locurile in care acesta s-a modificat trebuie realizat& compactarea, cu un grad minim de compactare de 85%. in zona cepului se va realiza sapatura dupa forma acestuia. Asezarea pe teren imbunatatit Daca terenul natural nu are caracteristicile prevazute atunci se inlocuieste cu material granular sau se realizeaz un pat de beton, Cénd patul se realizeaz din material granular, grosimea stratului trebuie 8 ie cu cel putin 10cm mai mare decat o zecime din diametrul interior al tubului. Realizarea patului din beton Grosimea stratului trebuie s8 fie cu cel putin 5 cm mai mare decat 0 zecime din diametrul interior al tubului, Inainte de asezarea tuburilor, pe Fundul gropii, se realizeaz8 o fasie de beton ce se intrerupein dreptul buzei tubului, Tuburile se pun pe pozitie cu ajutorul unor pene din lemn, dupa care se realizeaz betonarea propriu-zis’. Manipulare, transport, depozitare Manipularea se va realiza cu dispozitive si utilaje care s& nu cauzeze deteriorarea elementelor. La ridicare tubul trebuie s& fie in pozitie orizontal3. Nu este permis’ manevrarea tuburilor in socuri sau cu cabluri. La transport si depozitare se vor folosi pene de lemn pentru a evita rostogolirea tuburilor. Asezarea elementelor pe doud randuri se va face doar pe tuburi bine fixate cu pene astfel incét s& permit trecerea cablurilor sub acestea. Se va acorda atentie la asezarea tuburilor in zona buzelor acestora. office@sw-umwelttechnik.ro —tel:+40 720 112-035 fax:+40 728 285-651