Sunteți pe pagina 1din 2

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR

SOCIETATII MB AGROBUZ OIL SRL


NR. . DIN DATA DE
ACTIONARII SOCIETATII MB AGROBUZ OIL SRL, o societate cu raspundere limitata nfiinat legal
i funcionnd conform legilor din Romnia, Cod Unic de nregistrare 30649019, nmatriculat la
Registrul Comerului sub nr. J10/763/2012S-AU NTRUNIT N EDIN la data de , orele
., la sediul Societatii, reprezentnd mpreun 100% din capitalul social al Societatii, denumii n
continuare mpreun Acionarii, astfel cum sunt enumerati mai jos:
- Botoaca Cosmin-Constantin, cu domiciliul in Buzau, Str. Dorobanti nr.2, bloc B19, et.2, ap.5,
Judet Buzau, avand CNP 1880712100157, legitimata cu CI seria XZ, nr. 556901, eliberat de
Spclep Buzau la data de 20-07-2012, detinand 50 parti sociale, cu valoare totala de 100 lei,
reprezentand 50% din capitalul social SI
- Marcu Georgian cu domiciliul in Buzau, Calea Dorobanti nr.2, bloc B19, scara 1, et.3, ap.82,
Judet Buzau, avand CNP 1881127100171, legitimat cu CI seria XZ, nr. 574177, eliberat de
Spclep Buzau la data de 13-11-2012, detinand 50 parti sociale, cu valoare totala de 100 lei,
reprezentand 50% din capitalul social
Toti Actionarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de
convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990,
cu modificarile ulterioare.
Toate condiiile prevzute de lege i de documentele societare pentru inerea unei adunri valide au fost
ndeplinite. Ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de Actionari (aceasta ordine de zi
incluzand punctele detaliate mai jos), dup analizarea n detaliu a punctelor de pe ordinea de zi i n urma
dezbaterilor corespunztoare;
ACTIONARII AU HOTRT CU UNANIMITATE DE VOTURI:
1. Societatea va contracta un imprumut de la Banca Comerciala Romana S.A (Banca) n sum maxima
total a principalului de 29.500 RON, in baza unui contract de mprumut care urmeaz s fie ncheiat de
ctre Societate, n calitate de mprumutat si Banca, in calitate de creditor (Contractul de Credit).
Contractul de Credit mentionat mai sus si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau
definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "Documente de Finantare". Actionarii hotarasc
ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare in
termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu
Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 2 de mai jos.
2. Autorizarea si imputernicirea n numele i pe seama Societii a dlui/dnei Botoaca CosminConstantin, cetatean roman ., identificat cu seria XZ, nr. 556901, in calitate de actionar si administrator.
pentru a indeplini urmatoarele:
a. s semneze, s furnizeze, sa negocieze i s ncheie n numele i pe seama Societii Documentele de
Finantare, precum si orice alte documente n legtur cu Documentele de Finantare (indiferent de forma
in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisionele, cereri, cereri
de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari
privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
b. s ndeplineasc orice formaliti si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societii orice
aciune pe care o considera necesar, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea
indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si
locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare,
Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 2 de mai sus este valabila pana la data la care Banca
confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, edina este declarat nchis.


Actionarii SC MB AGROBUZ OIL SRL
Botoaca Cosmin-Constantin
Marcu Georgian