Sunteți pe pagina 1din 5

USAMVB TIMIOARA

Facultatea: HORTICULTUR I SILVICULTUR


Specializarea: PEISAGISTIC

Aprobat,
Decan

Prof.dr.Dobrei Alin

FIA DISCIPLINEI
Denumire: DENDROLOGIE
Codul disciplinei:P.03.S.3.4
Titular curs: Prof. dr. Vioiu Dagmar
Titular lucrri practice: asistent drd.Silivan Marius
Ciclul: I. Licen
Anul II; Semestrul 1+2
Nr. credite: 4+4
Domeniul: Horticultur
Specializarea: Peisagistic
Tip disciplin: obligatorie
Categoria formativ: de specialitate

Obiective

Cunotine fundamentale privind sistematica, morfologia,variabilitatea


intraspecific, arealogia, ecologia, silvobiologia i nsuirile ornamentale
al plantelor lemnoase autohtone i alohtone.

Competene
cognitive

Cunoaterea caracterelor morfologice,rspndirii n spaiul geografic, cerinelor


ecologice i valorii decorative al speciilor lemnoase de interes general i
ornamental din ar.
Capacitatea de a identifica si descrie speciile lemnoase ornamentale,de a le
alege i asocia n verderea introducerii n amenajrile peisagere.

Competene
profesionale
(specialitate)

Total ore; din care:

Numrul orelor de activiti


Curs
Lucrri practice

Discipline anterioare
solicitate

56
Obligatorii
Recomandate

Proiect

56

Studiu
individual
52

Botanica, Pedologie, Biofizica si agrometeorologie


Agrochimie si fiziologia plantelor
Ecologie peisagistic

Coninutul cursului

Cap. I. Obiectul i coninutul cursului. Legturi interdisciplinare. Bazele


morfologice i ecologice ale studiului plantelor lemnoase. Uniti de clasificare
ale plantelor lemnoase.
Cap. II. Specii lemnoase de interes general i ornamental. Precizri de ordin
sistematic, terminologic i metodologic.
2.2.Subncrengtura Gymnosperme.
2.2.1.Ordinul Cycadales
2.2.2. Ordinul Ginkgoales.

Ore
2

2.3. Ordinul Coniferales. 2.2.3.1. Familia Pinaceae. 2.2.3.2. Familia


Taxodiaceae. 2.2.3.3.Familia Cupressaceae. 2.2.3.4. Familia Araucariaceae
Ordinul Taxales. 2.2.4.1. Familia Taxaceae
2.3.Subncrengtura Angiosperme.
2.3.1. Ordinul Fagales.
2.3.1.1. Familia Betulaceae.
2.3.1.2. Familia Fagaceae.
2.3.2. Ordinul Juglandales.
2.3.3. Ordinul Salicales.
2.3.3.1. Familia Salicaceae.
2.3.4. Ordinul Urticales.
2.3.4.1. Familia Moraceae.
2. 3.4.2. Familia Ulmaceae
2.3.5. Ordinul Santalales.
2.3.5.1. Familia Loranthaceae.
2.3.6. Ordinul Aristolochiales.
2.3.6.1. Familia Aristolochiaceae.
2.3.7. Ordinul Polygonales.
2.3.8. Ordinul Tricoccae.
2.3.9. Ordinul Ranales.
2.3.9.1. Familia Magnoliaceae.
2.3.9.2. Familia Ranunculaceae
2.3.9.3. Familia Berberidaceae.
2.3.10. Ordinul Rosales.
2.3.10.1. Familia Saxifragaceae.
2.3.10.2. Familia Platanaceae.
2.3.10.3. Familia Rosaceae.
2.3.11. Ordinul Fabales.
2.3.11.1. Familia Leguminoase.
2.3.12. Ordinul Rutales.
2.3.12.1. Familia Rutaceae.
2.3.12.2. Familia Simaroubaceae.
2.3.13. Ordinul Sapindales.
2.3.13.1. Familia Anacardiaceae
2.3.13.2. Familia Sapindaceae.
2.3.13.3. Familia Aceraceae.
2.3.13.4. Familia Hippocastanaceae.
2.3.13.5. Familia Aquifoliaceae.
2.3.14. Ordinul Celestrales.
2.3.14.1. Familia Celestrales.
2.3.14.2. Familia Staphyleaceae.
2.3.15. Ordinul Rhamnales.
2.3.15.1. Familia Rhamnaceae.
2.3.15.2. Familia Vitaceae.
2.3.16.Ordinul Malvaceae.
2.3.16.1. Familia Tiliaceae.

10
2

4
2

2.3.17. Ordinul Thymelaeales.


2.3.17.1. Familia Thymelaeaceae.
2.3.17.2. Familia Eleagnaceae.
2.3.18. Ordinul Violales.
2.3.18.1. Familia Tamariaceae.
2.3.19. Ordinul Umbelliflorae.
2.3.19.1. Familia Cornaceae.
2.3.19.2. Familia Araliaceae.
2.3.20. Ordinul Bicores.
2.3.20.1. Familia Ericaceae.
2.3.21. Ordinul Tubiflorales.
2.3.21.1. Familia Solanaceae
2.3.21.2. Familia Scrophulariaceae
2.3.21.3. Familia Bignoniaceae.
2.3.22. Ordinul Ligustrales.
2.3.22.1. Familia Oleaceae.
2.3.23. Ordinul Rubiales.
2.3.23.1. Familia Caprifoliaceae.
2.3.24. Ordinul Liliales.
2.3.24.1. Familia Liliaceae.

Total ore curs


Tematica lucrrilor practice

1. Organele plantelor lemnoase ornamentale - caractere morfologice.


2. Subncrengtura Gymnospermae: Ordinul Cycadales, Ginkgoales,
Coniferales.
3. Familia Pinaceae. Genul Abies.
4. Genul: Tsuga; Genul: Pseudotsuga.
5. Genul: Picea.
6. Genul: Larix; Genul Cedrus.
7. Genul: Pinus.
8. Familia Taxodiaceae, Cupressaceae.
9. Familia Araucariaceae. Ordinul Taxales.
10. Subncrengtura Angiospermae . Ordinul Fagales. Familia Betulaceae.
11. Familia Fagaceae.
12. Ordinul Juglandales, Ordinul Salicales - Genul Populus.
13. Ordinul Salicales - Genul Salix.
14. Genul: Salix; Genul: Populus.
15. Familia Ulmaceae, Ordinul Santalales. Fam. Loranthaceae.
16. Ordinul Aristolochiaceae. Fam. Aristolochiaceae. Ordinul Polygonales.
Ordinul Tricocceae.
17. Ordinul Ranales. Fam. Magnoliaceae. Fam. Ranunculaceae. Fam.
Berberidaceae.
18 -20. Ordinul Rosales. Fam. Saxifragaceae. Fam. Platanaceae. Fam.
Rosaceae.
21- 22. Ordinul Fabales. Fam. Leguminoase. Ordinul Rutales. Fam.
Rutaceae.
Fam. Simaroubaceae.
23. Ordinul Sapindales. Fam. Anacardiaceae. Fam. Sapindaceae. Fam.
Acaraceae.

56
Ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
4

24. Fam. Hippocastanaceae. Fam. Aquifoliaceae. Ordinul Celestrales.


Fam. Celestraceae.
25. Fam. Staphyleaceae. Ordinul Rhamnales. Fam. Rhamnaceae. Fam.
Vitaceae.
26. Ordinul Malvaceae. Fam. Tiliaceae. Ordinul Thymelaeales. Fam.
Thymelaceae.
Fam. Eleagnaceae. Ordinul Violales. Fam. Tamariaceae. Ordinul
Umbeliflore.
Fam. Cornaceae. Fam. Araliaceae.
27. Ordinul Bicores. Fam. Ericaceae. Ordinul Tubiflorales. Fam.
Solanaceae.
Fam. Scrophulariaceae. Fam. Bignoniaceae.
28. Ordinul Ligustrales. Fam. Oleaceae. Ordinul Rubiales. Fam.
Caprifoliaceae.
Ordinul Liliales. Fam. Liliaceae.

Total ore lucrri practice

56

Bibliografie

Spaii de
nvmnt i
cercetare
Lista
materialelor
didactice i de
cercetare
existente n
laboratoare

Beldie Al.- 1953 Plantele lemnoase din R.P.R. Ed. Agro-silvic de Stat.
Iliescu,Ana-Felicia,1989-Arboricultur ornamental.Ed.Ceres Bucureti.
Neoiu C,Vioiu Dagmar-2008 Dendrologie.Ed.Eurobit,Timioara
ofletea N., Curtu L. - 2000 Dendrologie. Vol I. Determinarea i
descrierea speciilor. Ed. Pentru Via Braov.
ofletea N., Curtu L. - 2001 Dendrologie. Vol II. Corologia, ecologia i
nsuirile biologice ale speciilor. Ed. Pentru Via Braov.
Vioiu Dagmar - 2004, Speciile lemnoase ornamentale din Romnia,
ed. Eurobit , Timioara
Sal de Curs Laborator de Dendrologie STN 60 mp

Mape cu material dendrologic


Mugurare
Eantioane de conuri i semine
Folii retroproiector
Ghiduri ilustrate de arbori si arbusti ornamentali
Observatie: Colectia de specii dendrologice din spaiile vrezi USAMVB , STN
plantele lemnoase din grdinile municipiului Timioara

Forma de evaluare: 2 Examene orale


Stabilirea
notei finale
(%)

Examen
Teste intermediare curs
Teste intermediare lucrri practice
Referate bibliografice
Examen lucrri practice identificarea speciilor
Susinere proiect

100%
70
15
15

Coordonator de disciplin:

Prof.dr.ing.Dagmar Vioiu

ntocmit,

Prof.dr.ing.Dagmar Vioiu

Avizat
Director departament,
Prof.dr.Bla Maria