Sunteți pe pagina 1din 2

SC

CASH REGISTER SRL

440095 Satu Mare Sediu: str.Avram Iancu nr.58 Magazin: str.Avram Iancu 58
ORC J-30/511/2002 Cod fiscal RO 14941720 Banca TRANSILVANIA Satu Mare
Cont RO40 BTRL 0310 1202 2069 42XX

Tel/fax: 0261-750144 GSM 0728-001315, 0728-001320

office@cash-register.ro; dudas.casedemarcat@gmail.com cashregister.fiscal@yahoo.com


www.cash-register.ro

NOTIFICAREA DEFECTARII CASEI DE MARCAT Cf. OUG 8/2015


Fiscalizarea baciului i sancionare gradual pentru nerespectarea legislaiei
privind casele de marcat fiscale
Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a
utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si
se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in
functiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un
registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in
conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind
inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor
economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi."
2. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul
cuprins:
"(8^1) In cazul prevazut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligatia sa notifice
imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incat utilizatorul sa
poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service
acreditata, in fata organelor de control. La momentul comercializarii aparatului de marcat
electronic fiscal sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic
notifica distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata in cazul defectarii aparatului
de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de partile
contractante nu este valabila."

Stimati clienti,
Ca urmare a apartitiei OUG 8/2015 care completeaza OUG 28/1999privind obligatia operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal suntem nevoiti sa emitem urmatoarea

NOTIFICARE:
Notificarea defectarii casei de marcat prevazuta de Art. 1. 8.1 din
OUG28/1999(modificata) se face de catre utilizator astfel :
a) daca aveti contract service incheiat ptr. casa de marcat notificarea
se face prin email la adresa cashregister.fiscal@yahoo.com, sau
office@cash-register.ro, pe site-ul www.cash-register.ro la sectiunea
Asistenta clienti sau la telefon/fax 0261-750144; luni-vineri: orele 08-17
b) daca nu aveti incheiat contract de service : utilizatorul aduce
casa de marcat la Service si primeste Dovada sesizarii.-Fisa de
interventie

SC

CASH REGISTER SRL

440095 Satu Mare Sediu: str.Avram Iancu nr.58 Magazin: str.Avram Iancu 58
ORC J-30/511/2002 Cod fiscal RO 14941720 Banca TRANSILVANIA Satu Mare
Cont RO40 BTRL 0310 1202 2069 42XX

Tel/fax: 0261-750144 GSM 0728-001315, 0728-001320

office@cash-register.ro; dudas.casedemarcat@gmail.com cashregister.fiscal@yahoo.com


www.cash-register.ro

Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de parti nu este


valabila !!!