Sunteți pe pagina 1din 2

Congresul puterilor locale si regionale

Comisarul pentru Drepturile Omului


Secretariatul
CEDO/Curtea Europeana a Drepturilor Omului .
- Acest Congres se compune din 318 membri si 318 supleanti reprezentand peste 200.000 de autoritati locale si regionale fiind
alesi ai colectivitatii precum si functionari ce raspund in fata organelor alese . Lucrarile Congresului sunt organizate in 2
Camere : Camera Autoritatilor Locale si Camera Regionala .
- Fiecare isi alege un presedinte si un birou , mandatul presedintelui exercitandu-se prin rotatie la cele 2 camere odata la 2 ani .
Acest Congres tine in fiecare an o sesiune ordinara la sediul Consiliului Europei . Congresul dispune de 4 comisii statutare :
institutionala , educatie si procedura , pentru dezvoltare durabila si pentru coeziune sociala .
- coeziune social solutionarea problemelor cu privire la locul de munca , cetatenie , solidaritate , egalitatea de sanse intre
femei si barbati .
- Documentele importante a caror aplicare va fi urmarita de catre Congres :
- Conventia Europeana privind participarea strainilor la viata publica la nivel local ;
- Conventia-cadru Europeana privind cooperarea transfrontaliera a colectivitatilor si a autoritatilor teritoriale din 1980
cu 2 protocoale aditionale ;
- Carta Europeana a limbilor minoritare ;
- Carta privind participarea tinerilor la viata municipala si regionala din 1992 ;
Comisarul pentru drepturile omului
- aceasta institutie a fost creata in anul 1999 , urmare a unei abordari data de summitul consiliului ce a avut loc la Strasbourg in
1997 . Scopul comisarului este acela de prevenire a incalcarii drepturilor omului si de semnalare a abuzurilor in caz de
nerespectare a acestora .
Comisarul pentru drepturile omului va fi ales de Adunarea Parlamentara cu o majoritate de voturi in baza unei liste din
3 candidati .
Persoana ce va fi ales comisar este persoana care dovedeste ca are cunostiintele cele mai vaste in privinta drepturilor omului .
Activitatile comisarului sunt indreptate in urmatoarele directii :
- identificarea carentelor existente in legislatia si practica drepturilor omului ;
- promovarea institutiei drepturilor omului ;
- incurajarea infiintarii de structuri nationale in domeniul drepturilor omului ;
- promovarea educatiei in spiritul respectarii drepturilor omului .
Comisarul nu are competente jurisdictionale ci un rol de indrumare in domeniul drepturilor omului si de semnalare a abuzurilor
in caz de nerespectare a acestora .
Obligatia comisarului este aceea de a intocmi anual un raport cu privire la activitatea sa , raport ce trebuie inmanat atat
comitetului de ministri cat si Adunarii Parlamentare .
Secretariatul :
- se compune din secretar , secretar-general adjunct si personalul necesar . Secretarul si secretarul-general adjunct vor fi numiti
de Adunarea Parlamentara iar personalul necesar va fi numit de secretarul general . Circa 1800 functionari internationali
recrutati din statele membre vor alcatui personalul permanent .
CEDO/ Curtea Europeana a Drepturilor Omului : CEDO este un tribunal international ce isi are sediul la Strasbourg . Conventia
privind drepturile si libertatile fundamentale ale omului a fost elaborata in cadrul Consiliului Europei in anul 1950 si a intrat in
vigoare in 1953 consacrand o serie de drepturi civile si politice .
Drepturi prevazute in Conventia si in protocoalele sale :
- dreptul la viata ;
- dreptul la un proces echitabil in materie civila si penala ;
- dreptul la un recurs efectiv ;

- dreptul de a dispune de bunurile proprii ;


- dreptul la vot ;
- dreptul de a se prezenta la alegeri ;
- dreptul la constiinta , religie .
Interdictii prevazute in conventie si protocoalele sale :
- pedepsele crude , inumane , degradante ;
- pedeapsa cu moartea ;
- expulzarea colectiva straina ;
- detentia ilegala ;
CEDO se compune dintr-un numar de judecatori egal cu cel al statelor parti la conventie ; in prezent neexistand nici o
interdictie in ceea ce priveste mandatul judecatorilor de aceeasi cetatenie . Mandatul unui judecator la CEDO este de 9 ani .
Mandatul unui judecator expira automat la implinirea varstei de 70 ani . Judecatorul isi desfasoara activitatea individual si
independent fiind impartial , neutru .
CEDO dispune de 4 sectii a caror compozitie va fi stabilita pe o perioada de 3 ani . Fiecare sectie va fi prezidata de un presedinte
al curtii , presedinte al sectiei si un vice-presedinte .
In cadrul sectiilor se vor constitui comitete compuse din 3 judecatori , acestia avand obligatia de a efectua munca de filtrare a
plangerilor stabilind care sunt admisibile sau nu .
Deasemnea pe o perioada de 3 ani se va constitui marea camera compusa din presedinte , vice-presedinti , presedintele sectiei
si judecator alesi prin rotatie astfel incat sa se asigure echilibrul geografic si al sistemului juridic din partea statelor contractante
.
Curtea dispune de o grefa redactata de un grefier .
Limbile oficiale ale CEDO : engleza , franceza dar cererile pot fi adresate in orice limba oficiala a statului contractat .
Procedura in fata Curtii este contradictorie , publica . Fiecare cerere va fi repartizata unei sectii al carei presedinte va numi un
raportor . In urma unei evalurari prealabile raportorul va decide daca cererea va fi examinata de un comitet compus din 3
judecatori sau de o camera.
Hotararile privind admisibilitatea sunt motivate si publice , hotararile se vor lua cu o majoritate de voturi , deasemnea orice
judecator poate prezenta o serie de probe si observatii suplimentare scrise . Orice parte interesata poate solicita ca respectiva
afacere sa fie trimisa Marii Camere in situatia in care se vor constata ca au fost incalcate unul sau mai multe din drepturile
prevazute in conventia-cadru , conventia de baza Conventia privind drepturile omului . Se va constitui un colegiu compus din 5
membri iar in situatia in care acesta va admite cererea se va pronunta cu o majoritate de voturi .
Hotararile curtii sunt definitive iar controlul executarii deciziilor CEDO va reveni Comitetului de Ministri .