Sunteți pe pagina 1din 17

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR

SENATUL

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare nr. 241/2006
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
Art. I. Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
nr. 241/2006, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 85 din 8 februarie 2013, se modific i se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 3, dup litera v) se introduc dousprezece noi
litere, literele w), x), y), z), aa), ab), ac), ad), ae), af), ag) i ah), cu
urmtorul cuprins:
w) gestionarea n sistem regional a serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare furnizarea/prestarea serviciului de alimentare
cu ap i de canalizare, respectiv administrarea i exploatarea sistemelor
publice de alimentare cu ap i de canalizare aferente serviciului n
interesul comun al unitilor administrativ-teritoriale membre ale unei
asociaii de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul
de alimentare cu ap i de canalizare, prin intermediul unui operator
regional;
x) operator/operator regional al serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare operatorul regional definit conform art. 2, lit. g) i

2
h) din Legea serviciilor comunitare de utiliti publice nr. 51/2006,
republicat, cu completrile ulterioare, care are dreptul exclusiv de a
furniza/presta serviciul n aria de operare stabilit prin contractul de
delegare a gestiunii serviciului;
y) master plan judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu
ap i de canalizare document de politici publice care stabilete
strategia de furnizare/prestare i dezvoltare a serviciului, planul de
investiii pe termen scurt, mediu i lung privind nfiinarea, dezvoltarea,
modernizarea i reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare dintr-un jude/zon.
Master planul judeean/zonal este aprobat de consiliul
judeean/consiliile judeene/Consiliul General al Municipiului Bucureti,
dup caz.
Master planul judeean/zonal se coreleaz cu strategiile locale
ale serviciului de alimentare cu ap i de canalizare;
z) strategie local a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare document de politici publice adoptat la nivelul unei uniti
administrativ-teritoriale prin care se stabilesc obiectivele i modul de
furnizare/prestare i dezvoltare a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, detaliat prin programe de investiii multianuale de reabilitare,
extindere i modernizare a sistemelor de ap i de canalizare existente,
precum i obiectivele nfiinrii de noi sisteme la nivelul unitii
administrativ-teritoriale, corelat cu prevederile master planului
judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare
elaborat cu respectarea prevederilor planului urbanistic general;
aa) strategia asociaiei de dezvoltare intercomunitar privind
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare document de politici
publice elaborat i aprobat de Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar
n numele unitilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint, pentru
dezvoltarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare din aria de
operare curent sau posibil a operatorului regional cruia Asociaia de
Dezvoltare Intercomunitar i-a delegat gestiunea serviciului n baza
contractului de delegare a gestiunii.
Strategia Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar este
elaborat n conformitate cu master planul judeean/zonal i conine
planul de investiii i lista investiiilor prioritare;
ab) arie de operare arie geografic care cuprinde
unitatea/unitile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaii de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare

3
cu ap i de canalizare n care operatorul/operatorul regional primete
dreptul de a furniza/presta serviciul de alimentare cu ap i de
canalizare;
ac) aglomerare uman zon n care populaia i/sau
activitile economice sunt suficient de concentrate pentru a face
posibile colectarea apelor uzate i dirijarea lor spre o staie de epurare
sau spre un punct final de evacuare, calculat n locuitori echivaleni,
care poate cuprinde mai multe uniti administrativ-teritoriale sau doar
o parte a acestora, n corelare cu prevederile din master planul
judeean/zonal pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare;
ad) pre contravaloarea apei potabile furnizat utilizatorilor
raportat la unitatea de msur;
ae) tarif contravaloarea serviciului de canalizare prestat
utilizatorilor raportat la unitatea de msur;
af) pre/tarif unic preul/tariful stabilit la nivelul unei arii de
operare, calculat pe baza regulilor din Metodologia de analiz costbeneficiu pentru investiiile n infrastructura de ap i de canalizare
finanate prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din
fonduri nerambursabile, care s acopere costurile de operare ulterior
finalizrii investiiei i o parte din costurile de amortizare a cheltuielilor
de capital, innd cont de nivelul acceptat al ratei de suportabilitate,
calculat n condiiile legii;
ag) strategia de tarifare strategia aplicat pentru finanarea
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare care are la baz
preul/tariful unic i care asigur acoperirea costurilor de operare i a
costurilor de investiii;
ah) operator economic furnizor/prestator de servicii de
alimentare cu ap i de canalizare care exploateaz un sistem privat.
2. La articolul 7 alineatul (1), dup litera c) se introduce o
nou liter, litera c1), cu urmtorul cuprins:
c1) solidaritatea utilizatorilor reflectat n strategia tarifar;
3. La articolul 11, alineatul (1) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
Art. 11. (1) Consiliile locale sau asociaiile de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare, dup caz, i stabilesc propriile strategii ale serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare, corelate cu master planurile

4
judeene/zonale innd seama de planurile de urbanism i amenajare a
teritoriului, programele de dezvoltare economico-social a unitii
administrativ-teritoriale, precum i cu angajamentele asumate de
Romnia n domeniul proteciei mediului.
4. La articolul 11, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
(11) Consiliul local/consiliile judeene/Consiliul General al
Municipiului Bucureti i stabilesc master planuri judeene/zonale
pentru serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, corelate cu
planurile de urbanism i amenajare a teritoriului, programele de
dezvoltare economico-social a unitii administrativ-teritoriale, precum
i cu angajamentele asumate de Romnia n domeniul proteciei
mediului.
5. La articolul 11, alineatul (3) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(3) n vederea asigurrii continuitii serviciului i funcionrii
sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n condiii de siguran
i la parametrii cerui prin normele i prescripiile tehnice, autoritile
administraiei publice locale, respectiv asociaiile de dezvoltare
intercomunitar, au responsabilitatea planificrii i urmririi execuiei
lucrrilor de investiii, n corelare cu propriile strategii ale serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare i planurile de urbanism general.
n acest scop vor ntocmi programe de investiii multianuale de
reabilitare, extindere i modernizare a sistemelor de ap i de canalizare
existente, precum i de nfiinare de noi sisteme la nivelul unitii
administrativ-teritoriale bazate pe planificarea multianual a investiiilor
i inndu-se seama de etapele procesului bugetar, n conformitate cu
reglementrile legale, corelate cu planurile de investiii din master
planurile judeene/zonale.
6. La articolul 11, dup alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins:
(4) Asociaiile de dezvoltare intercomunitar avnd ca obiect
de activitate serviciul de alimentare cu ap i de canalizare elaboreaz i
aprob propriile strategii doar pentru aria de competen a unitilor
administrativ-teritoriale membre, chiar atunci cnd judeul este membru
al asociaiei, fr a afecta serviciul de alimentare cu ap i de canalizare

5
al acelor uniti administrativ-teritoriale din jude care nu sunt membre
ale asociaiei, ns lund n considerare master planul judeean/zonal
privind acest serviciu, pentru a asigura coerena dezvoltrii serviciului i
a investiiilor n infrastructura aferent serviciului.
7. La articolul 12, literele a), d), i i) ale alineatului (1) se
modific i vor avea urmtorul cuprins:
a) aprobarea strategiilor locale ale serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare i a programelor multianuale de reabilitare,
extindere i modernizare a sistemelor existente, precum i a programelor
de nfiinare a unor noi sisteme de alimentare cu ap i de canalizare, n
condiiile legii;
....................................................................................................................
d) asocierea cu alte uniti administrativ-teritoriale n vederea
gestionrii n sistem regional a serviciului de alimentare cu ap i de
canalizare, respectiv nfiinrii i exploatrii n comun a sistemelor
publice de alimentare cu ap i de canalizare i pentru realizarea
investiiilor n infrastructura aferent acestora, inclusiv prin accesarea
fondurilor publice alocate programelor de investiii aflate n derulare;
....................................................................................................................
i) aprobarea preurilor i tarifelor pentru serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare, cu respectarea metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preurilor/tarifelor n vigoare
elaborat de A.N.R.S.C., n cazul n care finanarea proiectelor de
investiii n infrastructura de ap se realizeaz prin fonduri publice
acordate de la bugetul local i/sau din alte surse dect cele de la bugetul
de stat i/sau din fonduri nerambursabile;
8. La articolul 12 alineatul (1), dup litera k) se introduc
dou noi litere, literele l) i m), cu urmtorul cuprins:
l) elaborarea i aprobarea strategiei de tarifare pentru serviciul
de alimentare cu ap i de canalizare, n cazul n care finanarea
proiectelor de investiii n infrastructura de ap se asigur, integral sau n
parte, prin fonduri publice acordate de la bugetul de stat i/sau din
fonduri nerambursabile;
m) stabilirea de msuri de protecie social pentru plata
serviciului de alimentare cu ap i de canalizare i acordarea de ajutoare
lunare de la bugetul local pentru persoanele din locuinele/gospodriile
populaiei la care este depit rata de suportabilitate, n condiiile legii.

6
9. La articolul 15, litera b) a alineatului (2) se modific i va
avea urmtorul cuprins:
b) ncadrarea profitului operatorului n limitele minime i
maxime negociate i modul de utilizare a Fondului de ntreinere,
nlocuire i Dezvoltare (Fondul IID) n condiiile legii;
10. La articolul 19, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Gestiunea direct se realizeaza numai prin intermediul unor
operatori de drept public aa cum sunt definii la art. 28 alin. (2) lit. c)
din Legea nr. 51/2006, republicat, cu completrile ulterioare.
11. La articolul 26, alineatul (4) se abrog.
12. La articolul 27, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Dreptul de trecere pentru utiliti asupra terenurilor afectate
de lucrrile de execuie, reabilitare, ntreinere i exploatare a sistemelor
de alimentare cu ap i de canalizare se exercit pe toat durata
existenei acestor sisteme, indiferent de titularii dreptului de proprietate,
astfel:
a) cu titlu gratuit, n cazul terenurilor aparinnd proprietii
publice sau private a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale;
b) cu just despgubire, n cazul terenurilor aparinnd unor
persoane fizice sau juridice de drept privat afectate de execuia noilor
lucrri de investiii.
13. La articolul 27, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
(21) n cazul n care n timpul lucrrilor de intervenie pentru
retehnologizri, reparaii, revizii, nlturare avarii se produc pagube,
operatorii au obligaia s plteasc aceste despgubiri n condiiile legii.
Cuantumul despgubirilor se stabilete prin acordul prilor sau, n cazul
n care prile nu se neleg, prin hotrre judectoreasc.

7
14. La articolul 27, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu urmtorul cuprins:
(5) Operatorii regionali/operatorii care i desfoar
activitatea n mai multe localiti nfiineaz sedii secundare n
localitile unde deservesc mai mult de 30.000 de locuitori.
15. La articolul 28, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Sunt considerate utilizatori individuali ai serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare i persoanele fizice sau juridice din
imobile tip condominiu care au executat, pe cheltuiala lor, branamente
proprii de ap potabil, n amonte de contorul de branament al
condominiului. Noiunea de amonte corespunde sensului de curgere a
apei n instalaii, dinspre operator spre utilizator.
16. La articolul 28, dup alineatul (3), se introduc patru noi
alineate, alineatele (4)-(7), cu urmtorul cuprins:
(4) Branamentele proprii de ap se execut de ctre utilizatorii
individuali n condiiile legii i a avizului de branare emis de operator.
Realizarea de branamente proprii de ap n imobilele de tip condominiu
fr avizul operatorului atrage rspunderea contravenional,
administrativ sau penal, dup caz, att pentru utilizator, ct i pentru
executantul lucrrii.
(5) Evacuarea apelor uzate de la utilizatorii individuali din
imobilele de tip condominiu care i-au realizat branamente proprii de
ap se face la instalaiile interioare comune de canalizare.
Niciun proprietar nu are dreptul s restricioneze exercitarea
folosinei de ctre ceilali coproprietari a instalaiilor comune de
canalizare.
(6) n condominiile n care instalaia interioar de distribuie a
apei calde este realizat n sistem vertical, consumul de ap rece pentru
apa cald de consum nregistrat de contorul de energie termic de la
branament se factureaz ctre asociaie i se repartizeaz de ctre
administrator pe fiecare proprietate, conform reglementrilor legale n
vigoare.
(7) Branamentul propriu pn la contor, inclusiv contorul, se
predau cu titlu gratuit, autoritii administraiei publice locale. Recepia
i preluarea branamentului ca mijloc fix se realizeaz de ctre
autoritatea administraiei publice locale conform legislaiei n vigoare.

8
Contorul de branament propriu se amplaseaz n punctul de delimitare a
instalaiilor din punct de vedere al proprietii, care reprezint i locul n
care se realizeaz efectiv furnizarea serviciului de ctre utilizatorul
individual. Darea n funciune a branamentului propriu de ap se face
dup ncheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului n nume
propriu, n conformitate cu prevederile din contractul-cadru aprobat de
A.N.R.S.C.
17. La articolul 31, dup alineatul (1) se introduc opt noi
alineate, alineatele (11) - (18), cu urmtorul cuprins:
(11) n vederea trecerii la ncheierea contractelor individuale,
contractul de furnizare/prestare a serviciului ncheiat cu utilizatorul
colectiv se poate rezilia, la cererea acestuia, numai cu acordul scris al
tuturor proprietarilor, exprimat prin hotrrea adunrii generale a
asociaiei luat cu unanimitate de voturi, i dup achitarea la zi a tuturor
debitelor datorate ctre operator.
(12) n condominiile cu sistem de distribuie vertical a apei
reci/calde este admis ncheierea de contracte individuale de
furnizare/prestare a serviciului dac sunt ndeplinite cumulativ
urmtoarele condiii:
a) n toate locurile de consum a apei reci i a apei calde din
proprietatea individual, se monteaz pe cheltuiala utilizatorului, numai
contoare de ap cu citire la distan care sunt utilizate ca aparate de
msur a consumului individual i se verific metrologic la scaden;
b) n toate proprietile individuale din condominiu se
monteaz, cu avizul operatorului, acelai tip de contor;
c) certificatele metrologice emise de productor/laboratorul
autorizat metrologic pentru contoarele de ap cu citire la distan
montate n toate proprietile individuale se predau operatorului.
(13) n condominiile cu sistem de distribuie orizontal a apei
reci este admis ncheierea de contracte individuale de furnizare/prestare
a serviciului, dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) contorul de ap aferent proprietii individuale este utilizat ca
aparat de msur a consumului individual i se verific metrologic la
scaden, pe cheltuiala utilizatorului;
b) n condominiile n care apa cald este distribuit n sistem
vertical, pe lng condiiile de la lit. a), utilizatorii trebuie s mai
asigure, pe cheltuiala lor, montarea de contoare de ap cu citire la
distan n toate locurile de consum a apei calde din proprietatea

9
individual; n toate proprietile individuale din condominiu se
monteaz, cu avizul operatorului, acelai tip de contor care este utilizat
ca aparat de msur a consumului individual de ap cald i se verific
metrologic la scaden;
c) certificatele metrologice emise de productor/laboratorul
autorizat metrologic pentru contoarele de ap aferente proprietilor
individuale i, dup caz, pentru contoarele de ap cald cu citire la
distan montate n proprietile individuale se predau operatorului.
(14) Indiferent de sistemul de distribuie a apei n condominiu,
contractarea individual a furnizrii/prestrii serviciului cu utilizatorii
din condominiu se face n punctul de delimitare dintre reeaua public i
instalaia interioar a condominiului, respectiv contorul montat la
branamentul condominiului, pentru alimentarea cu ap, i cminul de
racord, pentru preluarea la canalizare.
(15) Contractele individuale de furnizare/prestare a serviciului
cu utilizatorii din condominiu se ncheie cu operatorul, iar contractul
ncheiat cu asociaia de proprietari/locatari nceteaz de drept numai
dup achitarea la zi de ctre utilizatorul colectiv a tuturor debitelor
datorate operatorului.
(16) Principalele obligaii ale operatorului n raport cu
utilizatorii din condominiu n cazul ncheierii de contracte individuale
de furnizare/prestare a serviciului sunt:
a) s asigure la branamentul condominiului parametrii de
calitate a apei potabile;
b) s repartizeze pe fiecare unitate imobiliar consumul de ap
nregistrat de contorul montat la branamentul condominiului; diferena
dintre consumul nregistrat de contorul de branament i suma
consumurilor individuale se repartizeaz egal pe unitate imobiliar i se
factureaz individual;
c) s emit lunar factur fiecrui utilizator; factura va cuprinde
i o rubric cu termenele de scaden ale tuturor contoarelor pentru care
utilizatorul trebuie s asigure, pe cheltuiala sa, verificarea periodic
metrologic;
d) s factureze n sistem paual utilizatorii care nu asigur
montarea contoarelor de ap n toate locurile de consum aferente
proprietii individuale sau care nu verific metrologic contoarele la
termenul de scaden ori nu nlocuiesc toate contoarele respinse
metrologic;

10
e) s nu sisteze furnizarea/prestarea serviciului la nivel de
condominiu n caz de neplat a facturilor individuale.
(17) Principalele obligaii ale utilizatorilor din condominiu n
cazul ncheierii de contracte individuale de furnizare/prestare a
serviciului sunt:
a) s suporte proporional cu cota-parte indiviz cheltuielile de
administrare, ntreinere i reparare a instalaiilor comune de alimentare
cu ap i de canalizare din condominiu;
b) s plteasc pn la termenul de scaden facturile
individuale emise de operator;
c) s suporte cheltuielile de montare, verificare periodic
metrologic i nlocuire a contoarelor de ap aferente proprietii
individuale;
d) s nlocuiasc contoarele de ap cu citire la distan numai cu
contoare de acelai tip i s comunice operatorului, n termen de cel
mult 48 de ore, seria i indexul contorului nou mpreun cu seria i
indexul contorului nlocuit;
e) s permit accesul operatorului pe proprietatea sa, n cazul
suspiciunii de fraud, pentru verificarea integritii contoarelor i a
funcionrii instalaiilor interioare de ap, n termen de cel mult 48 de
ore de la solicitare, sub sanciunea facturrii n sistem paual n 5 zile de
la notificarea scris; utilizatorul individual nu este exceptat i de la
aplicarea altor sanciuni prevzute de lege n cazul n care se constat
violarea sigiliilor aplicate contoarelor sau robinetelor, sau orice alte
aciuni care pot denatura corectitudinea consumului nregistrat de
contor.
(18) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care
se ncheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaboreaz
de ctre operator, prin corelarea obligaiilor prevzute la alin. (16) i (17)
pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va
cuprinde i clauze referitoare la modalitatea de determinare i plat a
cantitilor de ape uzate i meteorice, dup caz.
18. La articolul 31, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) Operatorii pot solicita ncheierea de convenii individuale
n baza metodologiei de repartizare i facturare individual a consumului
de ap nregistrat la branamentul condominiului, elaborate i aprobate

11
de autoritatea administraiei publice locale, iar utilizatorii pot solicita, n
nume propriu, ncheierea de contracte de furnizare/prestare cu
operatorii.
19. La articolul 31, dup alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (51), cu urmtorul cuprins:
(51) Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cele care
au sisteme proprii de alimentare cu ap, au obligaia de a se racorda la
sistemele publice de canalizare existente sau nou nfiinate, dac acetia
nu dein staii de epurare avansat care respect condiiile de descrcare
a apelor epurate n mediul natural.
20. La articolul 31, dup alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (71), cu urmtorul cuprins:
(71) Factura individual pentru serviciul de alimentare cu ap
i de canalizare constituie titlu executoriu.
21. La articolul 31, dup alineatul (10), se introduc dou noi
alineate, alineatele (11) i (12), cu urmtorul cuprins:
(11) n cazul condominiilor existente, trecerea de la distribuia
vertical la distribuia orizontal a apei n condominiu se face cu acordul
scris al tuturor deintorilor cu orice titlu al spaiilor din cadrul
condominiului i pe cheltuiala acestora, exprimat prin hotrrea adunrii
generale a asociaiei luat cu unanimitate de voturi, n baza unei
documentaii tehnico-economice ntocmit n conformitate cu
prevederile legale n vigoare i a autorizaiei de construire eliberat de
autoritatea administraiei publice locale.
(12) Trecerea la distribuia orizontal a apei n condominiu se
face integral, pentru toate spaiile cu destinaie de locuin i/sau alt
destinaie, fiind interzis repartizarea consumului n ambele sisteme de
distribuie.

12
22. La articolul 32, dup alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu urmtorul cuprins:
(21) Reluarea furnizrii/prestrii serviciului de alimentare cu
ap i de canalizare ctre utilizator se face dup achitarea sumelor
facturate de operator conform prevederilor din contractul-cadru aprobat
de A.N.R.S.C.
23. La articolul 32, alineatul (4) se abrog.
24. La articolul 32, dup alineatul (4) se introduc dou noi
alineate, alineatele (5) i (6), cu urmtorul cuprins:
(5) Asociaia de proprietari/locatari, n calitate de cedent, poate
cesiona ctre operatori, n calitate de cesionari, n vederea recuperrii,
debitele utilizatorilor din imobilelele de tip condominiu cu o vechime
mai mare de 60 de zile, n cazul n care valoarea debitelor reprezint cel
mult 15% din valoarea lunar a facturii aferent fiecrui branament.
Recuperarea acestor debite urmeaz a fi efectuat de ctre
operatori inclusiv prin acionarea utilizatorilor, n calitate de debitori
cedai, n instanele judectoreti/executare.
(6) Operatorii/operatorii regionali nu au dreptul s sisteze
furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ap i canalizare n
imobilele de tip condominiu dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la
alin. (5).
25. La articolul 35, dup alineatul (1) se introduc trei noi
alineate, alineatele (11) - (13), cu urmtorul cuprins:
(11) n cazul n care proiectele de investiii n sistemele de
alimentare cu ap i de canalizare se dezvolt prin fonduri publice
asigurate, integral sau n parte, de la bugetul de stat i/sau din fonduri
nerambursabile, finanarea serviciului se face prin aplicarea de ctre
operator a preului/tarifului unic i a strategiei tarifare, care se
fundamenteaz n conformitate cu Metodologia de analiz cost-beneficiu
pentru investiiile n infrastructura de ap, aprobat prin hotrre a
Guvernului.

13
(12) Strategia tarifar se elaboreaz de ctre unitatea
adminsitrativ-teritorial/asociaia de dezvoltare intercomunitar pentru o
perioad de minimum 5 ani, se actualizez ori de cte ori este necesar i
se aprob prin hotrre
a autoritii deliberative
a
unitii
administrativ-teritoriale sau, dup caz, prin hotrre a fiecrei uniti
administrativ-teritoriale membre a asociaiei de dezvoltare
intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare. Strategia tarifar constituie condiie de finanare a
proiectelor de investiii n intrastructura de ap realizate din fonduri
publice acordate de la bugetul de stat i/sau din fonduri nerambursabile.
(13) Stabilirea nivelului preului/tarifului unic se aprob, cu
avizul A.N.R.S.C., prin hotrre a autoritii deliberative a unitii
administrativ-teritoriale sau, dup caz, cu respectarea mandatului
ncredinat, prin hotrre a adunrii generale a asociaiei de
dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare. Dup stabilire, ajustrile ulterioare ale
preului/tarifului unic se aprob de ctre A.N.R.S.C. n conformitate cu
strategia de tarifare i cu formulele prevzute n contractul de delegare a
gestiunii i/sau n contractele de cofinanare, anexe la contractul de
delegare.
26. La articolul 35, alineatul (2), partea introductiv a
alineatului (5) i alineatul (6) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:
(2) Preurile i tarifele pentru plata serviciului de
alimentare cu ap i de canalizare se stabilesc, se ajusteaz i se
modific pe baza fielor de fundamentare pe elemente de cheltuieli
ntocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. i
aprobate prin ordin al preedintelui acesteia.
....................................................................................................................
(5) Stabilirea, ajustarea sau modificarea preurilor i tarifelor
pentru serviciile de alimentare cu ap i de canalizare care se
furnizeaz/presteaz prin intermediul unei infrastructuri publice care se
dezvolt/extinde din alte surse de finanare dect cele menionate la
alin. (11), se aprob prin hotrri ale autoritilor deliberative ale
unitilor administrativ-teritoriale sau, dup caz, cu respectarea
mandatului ncredinat, prin hotrri ale adunrilor generale ale
asociaiilor de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate

14
serviciul de alimentare cu ap i de canalizare, n baza avizului de
specialitate eliberat de A.N.R.S.C. i cu condiia respectrii urmtoarelor
cerine:
....................................................................................................................
(6) Preurile/tarifele operatorilor/operatorilor economici care
produc i/sau transport ap ntr-un sistem de alimentare i o livreaz n
alt sistem de alimentare se vor determina n baza elementelor de
cheltuieli aferente acestor activiti, cu defalcarea preurilor/tarifelor de
producere i transport.
27. La articolul 35, dup alineatul (6) se introduce un nou
alineat, alineatul (61), cu urmtorul cuprins:
(61) Tarifele operatorilor/operatorilor economici care preiau
apele uzate de la operatorii/operatorii economici care presteaz servicii
de canalizare n alte arii de operare, se vor determina n baza elementelor
de cheltuieli aferente activitilor de transport i epurare ape uzate.
28. La articolul 35, alineatele (7) i (8) se modific i vor
avea urmtorul cuprins:
(7) Dispoziiile alin. (6) i (61) se aplic i operatorilor ale
cror preuri/tarife se determin n baza unor reguli sau formule stabilite
n contractul de delegare sau prin hotrre a Guvernului. Dup stabilirea
preurilor/tarifelor, ajustrile ulterioare se vor efectua conform regulilor
sau formulelor prevzute n contractele de delegare sau n hotrrile
Guvernului.
(8) Preurile/tarifele prevzute la alin. (6), (61) i (7) se aprob
de autoritatea de reglementare competent.
29. La articolul 36, alineatul (2) se modific i va avea
urmtorul cuprins:
(2) n cazul gestiunii delegate, ajustarea sau modificarea
preurilor i tarifelor se poate face i pe baza unor reguli ori formule de
calcul convenite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului ntre
autoritile administraiei publice locale sau, dup caz, ntre asociaiile
de dezvoltare intercomunitar cu obiect de activitate serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare i operator i avizate de A.N.R.S.C. n

15
acest caz, A.N.R.S.C. va aplica aceste reguli sau formule pentru
eliberarea avizului de specialitate sau pentru aprobarea ajustrii propuse
de operator, dup caz, conform competenelor prevzute la art. 35
alin. (13).
30. La articolul 39 alineatul (4), dup litera f) se introduce o
noua liter, litera g), cu urmtorul cuprins:
g) refuzul operatorului de a ncheia, n condiiile prezentei legi,
contracte de furnizare/prestare a serviciului cu utilizatorii individuali din
imobilele de tip condominiu.
31. La articolul 39, dup alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu urmtorul cuprins:
(41) Constituie contravenie nerespectarea de ctre utilizatori a
prevederilor art. 31 alin. (51) i se sancioneaz cu amend de la
2.000 lei la 4.000 lei.
32. La articolul 39, alineatul (5) se modific si va avea
urmtorul cuprins:
(5) Consiliile locale, consiliile judeene i, dup caz, Consiliul
General al Municipiului Bucureti vor stabili, potrivit prevederilor
Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea
nr. 180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i alte fapte
dect cele prevzute la alin. (3), (4) i (41) care constituie contravenii n
domeniul serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.
33. La articolul 40, dup alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (11), cu urmtorul cuprins:
(11) Constatarea contraveniei i aplicarea sanciunii prevzute
la art. 39 alin.(41) se face de ctre personalul mputernicit al Grzii
Naionale de Mediu.

16
Art. II. n termen de 1 an de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi autoritile administraiei publice locale vor proceda, n
conformitate cu dispoziiile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 241/2006,
republicat, cu modificrile i completrile aduse prin prezenta lege, la
reorganizarea compartimentelor funcionale fr personalitate juridic,
organizate n structura aparatului de specialitate a primarului sau, dup
caz, a preedintelui consiliului judeean, n servicii publice de interes
local cu personalitate juridic organizate n subordinea consiliilor locale
ori consiliilor judeene, dup caz.
Art. III. (1) Metodologia de analiz cost-beneficiu pentru
investiiile n infrastructura de ap, prevzut la art. 35 alin. (11) din
Legea nr. 241/2006, republicat, cu modificrile i completrile aduse
prin prezenta lege, se aprob prin hotrre a Guvernului, la iniiativa
Ministerului Fondurilor Europene.
(2) n termen de 1 an de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice, Ministerul Finanelor Publice i Ministerul Dezvoltrii
Regionale i Administraiei Publice vor elabora norme metodologice
privind acordarea de ajutoarelor sociale prevzute la art. 12 alin. (1)
lit. m) din Legea nr. 241/2006, republicat, cu modificrile i
completrile aduse prin prezenta lege.
Art. IV. Obiectivele de investiii, aflate n curs de execuie la
data intrrii n vigoare a prezentei legi, n domeniul alimentrii cu ap i
de canalizare, finanate din fonduri de la bugetul de stat, se finalizeaz
n baza prevederilor legale n vigoare la data nceperii acestora.
Art. V. Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare
nr. 241/2006 republicat, cu modificrile si completrile aduse prin
prezenta lege, se va republica n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
dndu-se textelor o nou numerotare.

17
Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei,
cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia
Romniei, republicat.
PREEDINTELE
CAMEREI DEPUTAILOR

PREEDINTELE
SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA

CLIN POPESCU-TRICEANU

Bucureti,
Nr.

S-ar putea să vă placă și