Sunteți pe pagina 1din 115
. SISTEMUL DE FRINARE SCHEMA INSTALATIE] DE FRINA CU DOUA CIRCUITE, CU UNA SAU DOUA CO} (TOATE FRINELE ACTIONATE) a 521g “a| sn @ ae F ea 6 i i cRoTese © _whir < —— = @ wi _ ’ lon ms @ - G 1 i) . @ @ @ @ at Bes 41. Compresor LP 1848 sou LP 1902 6 2 Regulator de presiane cu filtty_si rears pentru’ umilat paeurl DR Pom tr hid antigel LA-1100 3 Fomps pent fchid antige! ‘ & Sepops de siguronté act pentru 2 asians porns ene fee A 5 Beteror de aor circuit | ZS sespectiv 40 litt, pentru punte Preionas 60 frnore on reutul| 6 Coneriune de veriicare circuit | Z Menometrs dublu MS 300 Robnet pneumatic dea. 2 y de AE A110. 18, Frsivnea eit Sey ia! Prestunee de fvnare q Prasiunes cheat Greate ta Prastanes eeu Siri ar lnea regu so 1. Sepeps de cersire pentru fring de eerie BES Freseneo de cuigere 55 bor e.g decors 5] a motor 12 Comatator lumind stop z (239) re" 19: Reser Se et 5 teenie z dercor I oe Femores (comenda) 14 Comteede vericore chau 25.9 soos oo 15, Fntrerupator lumind stop 5 F818 presine IDUCTE PENTRU FRINA REMORCII. mpd control alimentare circuit nea de overtizare 44— papa de limitore o debitulut "4305. Presiuneo de scurgere 5 bar ‘srervor de er circuit Ill, 25 res- ectiv 40 lit pentru frina'de par- are si remorcd Nrerupator de vertizare pentru wzervor Ill, presiunea de overtiza- 2S, ‘obinet frind de mind HB-1106 A eleu pneumatic RE 2504 (lipsest 3 8.135 F/FA) upapé de aetisire rapid (lipses- {a tipurile 10.215 FIFi ‘obinet de comanda frind remorcd B 2405 cu 0 conducté la aprox 3 bor (la presiunea din rezervor 35 bor), Prosiunea a racordul =1 bar, Scéderea presiunii la scordul A= 1,7—2,5 bar femicuplé KU 4106 A pentru fring mmoredi eu 1 conduct’. 27, Supopa de limitare © debitului (Presiuneo de scurgere 5,3 bet) 28, Robinet de comand find remorca Pentru instolotia cu 2 conducte AB 2750 ‘Avons. La comanda de 1 bar se 1!- die6 presiunea la 131.8 bar la fesice 29, Semicuplé KU 4120 A pentru rind Temores cu 2 canducte 31. Supapa de blecare, comandaté cu 32 Semicuplé. KU 1308A. pentru frina remorea cu 2 conducte 35. Cilindru dubly de fring 36, Intrerupater avertizore presiune cir- cuit Il, presiunea de avertizere 445, bor 37. Regulator pentru forta de frinore dependent de sorcine dinamicé BR 4250, BR 4260 38. Cilindru pneumatic BZ 4307 39. Cilindru hidraulic principel cu re- zervor de compensore 49. Conexiune de control pentru con- ducta hidraulicd a fine! 41. Cilindru hidroulic fring roata 42. Cilindru_de cer pentru blocarea acceleratiel 43. Cilindru_ pentru fine de motor 44, Intrerupdtor avertizare presiune ci cuit |, presiunes de avertizare 4,4— 5,1 bar 45. Intcerupator indicore find de mind ros’ 46. Lamp de control cireuit | 47. Lampé de contrel circuit Il 48. Lampé de control friné de mind ros X=Acecsté conducté lipsogte fa mon- tarea unui regulator ol fortei de frindre. Z=Aceasté conducté lipseste la mon- torea unui releu pneumatic