Sunteți pe pagina 1din 5

Intocmirea unei procedure de

tip sistem

Proceduri referitoare la sistemul de management al


calitatii
Definitii
Tipuri de proceduri
Structura generala a unei procedure

Definitie: O procedura este un document care specifica (prezinta) modul de


efectuare (operare) si de control a unei activitati/proces.
Procedurile pot fi prezentate in scris si in acest caz se numesc proceduri
scrise sau documentate.
Procedurile documentate se pot referi la activitati individuale, la activitati
grupate pe domenii sau la ansamblul activitatilor unei firme.

Prezentarea unei proceduri:


-O procedura documentata se poate prezenta in trei moduri:
-Sub forma de text,
-Sub forma de schema (diagrama in flux) si
- tip formular.
-OBS. Pot exista simultan toate cele 3 moduri de descriere, 2 sau unul singur

Partea "text" a procedurilor este reprezentata de textul documentului in


cauza. Aceasta parte prezinta criteriile (si uneori metodele) de operare si
control a procesului/ activitatii care face subiectul procedurii documentate;

Partea "schema" a procedurilor documentate este reprezentata de scheme.


Acestea au ca principal scop lamurirea concentrata si simplificata a unei
probleme, avand doar rol informativ, de intelegere a unui subiect legat de
sistemul de management;
Partea "formular" a procedurilor documentate este reprezentata prin diverse
tipizate (tabele). Prin completarea acestora apar asa numitele "inregistrari"
prin care se confirma operarea si/sau cotrolul procesului descris in procedura
documentata.
Structura generala a unei procedure:
O procedura documentata poate avea urmatoarele sectiuni:

Scop si domeniu de aplicare;

Definitii, prescurtari, simboluri;

Documente de referinta;

Procedura (sau Operarea si controlul procesului sau Descrierea procedurii);

Responsabilitati;

Inregistrari;

Anexe.

1. In Scop si domeniu de aplicare se prezinta scopul pentru care a fost


alcatuita procedura (de ce s-a intocmit acea procedura documentata) si
domeniul pentru care aceasta este valabila.

2. In Definitii, prescurtari, simboluri sunt prezentate concret acele


elemente care concura la intelegerea procedurii.

3. In Documente de referinta sunt enumerate documentele in raport cu


care s-a alcatuit procedura documentata sau acele documente la care se face
referire in textul acesteia.

4. In Procedura (sau Operarea si controlul procesului sau Descrierea


procedurii) se prezinta concret modul in care se desfasoara si se
controleaza activitatea/ procesul descris in procedura documentata.

5. In Responsabilitati se prezinta cine este responsabil pentru planificarea,


organizarea, coordonarea, efectuarea, controlarea si evaluarea activitatilor
prezentate in procedura.

6. In Inregistrari se prezinta tipizatele (tabelele) care stau la baza


inregistrarilor, modul cum se realizeaza inregistrarile care confirma

desfasurarea activitatii/ procesului conform cu cerintele stabilite, precum si


modul cum sunt tinute inregistrarile sub control.

7. In Anexe sunt enumerate schemele si formularele procedurii


documentate.

Procedurile generale sunt, conform standardului ISO 9000, documente de baza in


implementarea unui sistem de management al calitatii
Ele descriu:

Obiectivele si modul de desfasurare a diferitelor activitati referitoare la


asigurarea calitatii;

Responsabilitatile si relatiile dintre persoanele care coordoneaza, efectueaza,


verifica sau analizeaza activitatile respective

Standardul ISO 9001/2000 prevede obligativitatea elaborrii de proceduri


documentatate cu privire la urmtoarele activiti:

CONTROLUL DOCUMENTELOR
CONTROLUL NREGISTRRILOR
AUDITUL INTERN
CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM
ACIUNI CORECTIVE
ACIUNI PREVENTIVE

Conform standardului ISO 9001/2000, pe langa procedurile


mentionate, firmele care implementeaza un SMC elaboreaza si alte proceduri
referitoare la sistem.
Procedurile generale se detalieaza prin:

Proceduri operationale (proceduri de inspectie, proceduri de incercare,


instructiuni de lucru etc.;

Fise tehnologice;

Desene;

Specificatii etc.