Sunteți pe pagina 1din 92

ACT ADITIONAL 48

LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dna. Violeta Luca avnd funcia de VP Executive Director,
a decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1. se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2. se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

Un card cadou eMAG, in valoare de 2000 lei (douamiidelei) , la extragerile saptamanale, ce au


loc in fiecare zi de luni, pana la data de 31 decembrie 2015.

ART. 2 .
Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 (Desemnarea castigatorilor) din
Regulament, care va avea urmatorul continut;
6.1. In fiecare saptamana va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere in fiecare zi de marti
a fiecarei saptamani, pana la data de 31 decembrie 2015. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in
concurs oricand, in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Un card cadou eMAG, in valoare de 2000 lei.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele trei Rezerve extrase in cadrul
aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma acestei
incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, extragerea nu va fi mai fi refcut.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 09.03.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin dna. Violeta Luca, VP Executive Director

ACT ADITIONAL 47
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Bogdan Axinia avnd funcia de VP Platforms &
Marketing Director, a decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI in sensul ca:
3. se modifica mecanismul Campaniei (Art. 4 din Regulament
4. se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
5. se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerile saptamanale ale Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI,
orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai abonat la
newsletter-ul eMAG, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, conform
mecanismului descris in continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
1. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG si nu dispun deja de id de
participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina www.emag.ro/abonare, pentru a primi
id de participare si pentru a deveni Participanti;
2. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG , pot sa se aboneze prin
oricare dintre modalitatile de abonare existente si vor primi automat id de participare, astfel devenind
Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

Un card cadou eMAG, in valoare de 2000 lei (douamiidelei) , la extragerile saptamanale, ce au


loc in fiecare zi de luni, pana la data de 31 ianuarie 2015.

ART. 4 .
Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 (Desemnarea castigatorilor) din
Regulament, care va avea urmatorul continut;
6.1. In fieare saptamana va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere in fiecare zi de luni
a fiecarei saptamani, pana la data de 31 decembrie . Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs
oricand, in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Un card cadou eMAG, in valoare de 2000 lei.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele trei Rezerve extrase in cadrul
aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma acestei
incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, extragerea nu va fi mai fi refcut.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 02.12.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Bogdan Axinia, VP Platforms & Marketing Director

ACT ADITIONAL 45
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 5 mai 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI,
orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai abonat la
newsletter-ul eMAG inainte de 5 mai 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile de abonare
existente, pana la data de 4 mai 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare. Participarea la
Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a im 31 aginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
3. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 5 mai 2014 si nu
dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
4. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 5 mai
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 4 mai
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Asus X550CC-CJ687D cu procesor Intel CoreTM i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge,
Touch-Screen, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Dark Gray, in valoare de
2.399,99 lei cu TVA (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA
inclus, la extragerea din 5 mai 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 2.399,99 (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 5 mai 2014 . In
aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-CJ687D cu procesor Intel CoreTM i33217U 1.80GHz, Ivy Bridge, Touch-Screen, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Dark
Gray, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand
inainte 5 mai 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-CJ687D cu procesor Intel CoreTM i33217U 1.80GHz, Ivy Bridge, Touch-Screen, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Dark
Gray, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 30.04.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

ACT ADITIONAL 44
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 28 aprilie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 28 aprilie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 27 aprilie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a im 31 aginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
5. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 28 aprilie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
6. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 28 aprilie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 27 aprilie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, Yellow, in valoare de 1.999,99 lei cu TVA
(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 28 aprilie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 28 aprilie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, Yellow, in valoare
de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 28 aprilie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, Yellow, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 22.04.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

ACT ADITIONAL 43
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 22 aprilie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 21 aprilie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 20 aprilie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a im 31 aginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
7. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 21 aprilie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
8. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 21 aprilie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 20 aprilie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, Yellow, in valoare de 1.999,99 lei cu TVA
(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 22 aprilie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 22 aprilie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, Yellow, in valoare
de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 21 aprilie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, Yellow, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 11.04.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

ACT ADITIONAL 42
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 14 aprilie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 14 aprilie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 13 aprilie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a im 31 aginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
9. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 14 aprilie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
10. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 14 aprilie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 13 aprilie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

10

1 (unu) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de 1.349,99 lei cu TVA
(omietreisutepatruzecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 14 aprilie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.349,99


inclusiv TVA.

(omietreisutepatruzecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 14 aprilie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare
de 1.349,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 14 aprilie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de
1.349,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 11.04.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

11

ACT ADITIONAL 41
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 7 aprilie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 7 aprilie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 6 aprilie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
11. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 7 aprilie 2014 si
nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
12. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 7 aprilie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 6 aprilie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

12

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX469D cu procesor Intel CoreTM i3-3217U 1.80GHz, Ivy
Bridge, 8GB, 1TB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de
2.099,99 lei cu TVA (douamiinouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus,
la extragerea din 7 aprilie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 2.099,99 (douamiinouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) inclusiv


TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 7 aprilie 2014 .
In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX469D cu procesor Intel CoreTM
i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 8GB, 1TB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 2.099,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
7 aprilie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX469D cu procesor Intel CoreTM i33217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 8GB, 1TB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 2.099,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 28.03.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

13

ACT ADITIONAL 40
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 31 martie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 31 martie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 30 martie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
13. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 31 martie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
14. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 31 martie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 30 martie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

14

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX469D cu procesor Intel CoreTM i3-3217U 1.80GHz, Ivy
Bridge, 8GB, 1TB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de
2.099,99 lei cu TVA (douamiinouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus,
la extragerea din 31 martie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 2.099,99 (douamiinouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) inclusiv


TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 31 martie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX469D cu procesor Intel CoreTM
i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 8GB, 1TB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 2.099,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
31 martie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX469D cu procesor Intel CoreTM i33217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 8GB, 1TB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 2.099,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 19.03.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

15

ACT ADITIONAL 39
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 24 martie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 24 martie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 23 martie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
15. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 24 martie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
16. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 24 martie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 23 martie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

16

1 (unu) Nikon D3200, 24.2MP + Obiectiv 18-55mm VR, in valoare de 1.999,99 lei cu TVA
(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 24 martie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 24 martie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Nikon D3200, 24.2MP + Obiectiv 18-55mm VR, in valoare
de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 24 martie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Nikon D3200, 24.2MP + Obiectiv 18-55mm VR, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 19.03.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

17

ACT ADITIONAL 38
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 17 martie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 17 martie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 16 martie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
17. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 17 martie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
18. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 17 martie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 16 martie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

18

1 (unu) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de 1.669,99 lei cu TVA
(omiesasesutesaizecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea din
17 martie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.669,99 (omieonouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 17 martie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare
de 1.669,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 17 martie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de
1.669,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 19.03.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

19

ACT ADITIONAL 37
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 10 martie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 10 martie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 9 martie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
19. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 10 martie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
20. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 10 martie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 9 martie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

20

1 (unu) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de 1.999,99 lei cu TVA
(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 10 martie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99 (omieonouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 10 martie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare
de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 10 martie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 28.02.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

21

ACT ADITIONAL 36
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 3 martie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 3 martie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 2 martie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
21. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 3 martie 2014 si
nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
22. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 3 martie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 2 martie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

22

1 (unu) Laptop Dell Inspiron 3537 cu procesor Intel CoreTM i5-4200U 1.60GHz, Haswell,
4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8670M 1GB, Ubuntu 12.04, Black, in valoare de 1.999,99 lei cu
TVA (omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 3 martie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 3 martie 2014 .
In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Dell Inspiron 3537 cu procesor Intel CoreTM i54200U 1.60GHz, Haswell, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8670M 1GB, Ubuntu 12.04, Black, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 3 martie
2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Dell Inspiron 3537 cu procesor Intel CoreTM i5-4200U
1.60GHz, Haswell, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8670M 1GB, Ubuntu 12.04, Black, in valoare de 1.999,99
lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 21.02.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

23

ACT ADITIONAL 35
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 24 februarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 24 februarie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 23 februarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
23. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 24 februarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
24. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 24
februarie 2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
23 februarie 2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

24

1 (unu) Consola Microsoft Xbox One, 500 GB + Kinect Senzor + Joc FIFA 14, in valoare de
2.749,99 lei cu TVA (douamiisaptesutepatruzecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu
TVA inclus, la extragerea din 24 februarie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 2.749,99 (douamiisaptesutepatruzecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 24 februarie
2014 . In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Consola Microsoft Xbox One, 500 GB + Kinect Senzor
+ Joc FIFA 14, in valoare de 2.749,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs
oricand inainte 24 februarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Consola Microsoft Xbox One, 500 GB + Kinect Senzor + Joc FIFA
14, in valoare de 2.749,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 17.02.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

25

ACT ADITIONAL 34
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 17 februarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 17 februarie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 16 februarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
25. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 17 februarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
26. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 17
februarie 2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
16 februarie 2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

26

1 (unu) Laptop Dell Inspiron 3537 cu procesor Intel CoreTM i5-4200U 1.60GHz, Haswell,
4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8670M 1GB, Ubuntu 12.04, Black, in valoare de 1.999,99 lei cu
TVA (omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 17 februarie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 17 februarie
2014 . In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Dell Inspiron 3537 cu procesor Intel CoreTM
i5-4200U 1.60GHz, Haswell, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8670M 1GB, Ubuntu 12.04, Black, in valoare
de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 17
februarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Dell Inspiron 3537 cu procesor Intel CoreTM i5-4200U
1.60GHz, Haswell, 4GB, 500GB, AMD Radeon HD 8670M 1GB, Ubuntu 12.04, Black, in valoare de 1.999,99
lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 10.02.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

27

ACT ADITIONAL 33
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 10 februarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 10 februarie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 9 februarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
27. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 10 februarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
28. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 10
februarie 2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
9 februarie 2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

28

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA
(douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)
lei cu TVA inclus, la
extragerea din 10 februarie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 2.399,99 (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 10 februarie
2014 . In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in
valoare de 2.399,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
10 februarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de
2.399,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 2.02.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

29

ACT ADITIONAL 32
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 3 februarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 3 februarie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 2 februarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
29. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 3 februarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
30. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 3 februarie
2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 2 februarie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

30

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Consola Microsoft Xbox One, 500 GB + Kinect Senzor + Joc FIFA 14, in valoare de
2.899,99 lei cu TVA (douamiioptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA
inclus, la extragerea din 3 februarie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 2.899,99 (douamiioptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 3 februarie 2014
. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Consola Microsoft Xbox One, 500 GB + Kinect Senzor + Joc
FIFA 14, in valoare de 2.899,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs
oricand inainte 3 februarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Consola Microsoft Xbox One, 500 GB + Kinect Senzor + Joc FIFA
14, in valoare de 2.899,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 27.01.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

31

ACT ADITIONAL 31
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 27 ianuarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 27 ianuarie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 26 ianuarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
31. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 27 ianuarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
32. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 27
ianuarie 2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
26 ianuarie 2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

32

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge,
4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de 1.899,99
lei cu TVA (omieoptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 27 ianuarie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.899,99 (omieoptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) inclusiv


TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 27 ianuarie
2014 . In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core
i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 1.899,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
27 ianuarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U
1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare
de 1.899,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 24.01.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

33

ACT ADITIONAL 30
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 20 ianuarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 20 ianuarie 2014 , sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 19 ianuarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
33. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 20 ianuarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
34. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 20
ianuarie 2014 , pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
19 ianuarie 2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

34

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge,
4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de 1.899,99
lei cu TVA (omieoptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 20 ianuarie 2014 .

Valoarea totala a premiilor este de 1.899,99 (omieoptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) inclusiv


TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 20 ianuarie
2014 . In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core
i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 1.899,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
20 ianuarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U
1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare
de 1.899,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 14.01.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

35

ACT ADITIONAL 29
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 13 ianuarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 13 ianuarie 2014, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 12 ianuarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
35. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 13 ianuarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
36. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 13
ianuarie 2014, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
12 ianuarie 2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

36

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA
(douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 13 ianuarie 2014.

Valoarea totala a premiilor este de 2.399,99 (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 13 ianuarie
2014. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in
valoare de 2.399,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
13 ianuarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de
2.399,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 06.01.2014, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

37

ACT ADITIONAL 28
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 6 ianuarie 2014 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 6 ianuarie 2014, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 5 ianuarie 2014 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
37. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 6 ianuarie 2014
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
38. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 6 ianuarie
2014, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 5 ianuarie
2014 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

38

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge,
4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de 1.789,99
lei cu TVA (omiesaptesuteoptzecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 6 ianuarie 2014.

Valoarea totala a premiilor este de 1.789,99


inclusiv TVA.

(omiesaptesuteoptzecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 6 ianuarie 2014.
In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i33217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 1.789,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
6 ianuarie 2014 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U
1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare
de 1.789,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 27.12.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

39

ACT ADITIONAL 27
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 30 decembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 30 decembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 29 decembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
39. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 30 decembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
40. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 30
decembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
29 decembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

40

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA
(douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 30 decembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2.399,99 (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 30 decembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in
valoare de 2.399,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
30 decembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de
2.399,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 27.12.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

41

ACT ADITIONAL 26
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 23 decembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 23 decembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 22 decembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
41. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 23 decembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
42. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 23
decembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
22 decembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

42

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de 1.979,99 lei cu TVA
(omienouasutesaptezecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 23 decembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 1.979,99 (omienouasutesaptezecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 23 decembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in
valoare de 1.979,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
23 decembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de
1.979,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 23.12.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

43

ACT ADITIONAL 25
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 16 decembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 16 decembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 15 decembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
43. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 16 decembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
44. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 16
decembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
15 decembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

44

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de 2.489,99 lei cu TVA
(douamiipatrusuteoptzecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 16 decembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2.489,99 (douamiipatrusuteoptzecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 16 decembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in
valoare de 2.489,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
16 decembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de
2.489,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 11.12.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

45

ACT ADITIONAL 24
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 9 decembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 9 decembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 8 decembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
45. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 9 decembrie 2013
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
46. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 9
decembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
8 decembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

46

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge,
4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de 1.899,99
lei cu TVA (omieoptsutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 9 decembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 1.899,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 9 decembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core
i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 1.899,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
9 decembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX086D cu procesor Intel Core i3-3217U
1.80GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare
de 1.899,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 02.12.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

47

ACT ADITIONAL 23
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 2 decembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 2 decembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 1 decembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
47. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 2 decembrie 2013
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
48. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 2
decembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
1 decembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

48

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de 1.999,99 lei cu TVA
(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 2 decembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 2 decembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in
valoare de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
25 noiembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 25.11.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

49

ACT ADITIONAL 22
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 25 noiembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 25 noiembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 24 noiembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
49. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 25 noiembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
50. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 25
noiembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
24 noiembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

50

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de 1.999,99 lei cu TVA
(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 25 noiembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 1.999,99


inclusiv TVA.

(omienouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)

ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 25 noiembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in
valoare de 1.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
25 noiembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil LG Nexus 5 D821 4G, 16GB, Black, in valoare de
1.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 18.11.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

51

ACT ADITIONAL 21
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 18 noiembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 18 noiembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 17 noiembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
51. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 18 noiembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
52. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 18
noiembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
17 noiembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

52

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Apple iPad Air, 16GB, Wi-Fi, Silver, in valoare de 2.329,99 lei cu TVA
(douamiitreisutedouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 18 noiembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2.329,99 (douamiitreisutedouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 18 noiembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Apple iPad Air, 16GB, Wi-Fi, Silver, in valoare de
2.329,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 18 noiembrie
2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Apple iPad Air, 16GB, Wi-Fi, Silver, in valoare de 2.329,99 lei cu
TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 11.11.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

53

ACT ADITIONAL 20
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 11 noiembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 11 noiembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 10 noiembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
53. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 11 noiembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
54. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 11
noiembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
10 noiembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

54

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Sony VAIO SVF1521G6EW.EE9 cu procesor Intel CoreTM i3-3217U 1.80GHz,
Ivy
Bridge,
in
valoare
de
2.699,99
lei
cu
TVA
(douamiisasesutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 11 noiembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2699,99 (douamiisasesutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 11 noiembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Sony VAIO SVF1521G6EW.EE9 cu procesor
Intel CoreTM i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, in valoare de 2.699,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras
dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 11 noiembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de
participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Sony VAIO SVF1521G6EW.EE9 cu procesor Intel
CoreTM i3-3217U 1.80GHz, Ivy Bridge, in valoare de 2.699,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 04.11.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

55

ACT ADITIONAL 19
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 4 noiembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 4 noiembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 3 noiembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
55. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 4 noiembrie 2013
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
56. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 4
noiembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
3 noiembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

56

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de 2.599,99 lei cu TVA
(douamiicincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 4 noiembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2599,99 (douamiicincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 4 noiembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in
valoare de 2.599,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
4 noiembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de
2.599,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 21.10.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

57

ACT ADITIONAL 18
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 28 octombrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 28 octombrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 27 octombrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
57. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 28 octombrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
58. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 28
octombrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
27 octombrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

58

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Laptop Asus X550CC-XX067D cu procesor Intel CoreTM i7-3537U 2.0GHz, Ivy Bridge,
4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in valoare de 2.499,99
lei cu TVA (douamiipatrusutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus,
la extragerea din 28 octombrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2499,99 (douamiipatrusutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 28 octombrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Laptop Asus X550CC-XX067D cu procesor Intel
CoreTM i7-3537U 2.0GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark
Gray, in valoare de 2.499,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand
inainte 27 octombrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Laptop Asus X550CC-XX067D cu procesor Intel CoreTM i73537U 2.0GHz, Ivy Bridge, 4GB, 500GB, nVidia GeForce GT 720M 2GB, Free DOS, Matte Dark Gray, in
valoare de 2.499,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 21.10.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

59

ACT ADITIONAL 17
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 21 octombrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 21 octombrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 20 octombrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
59. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 21 octombrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
60. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 21
octombrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
20 octombrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.

60

ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

1 (unu) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de 2.799,99 lei cu TVA
(douamiisaptesutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 21 octombrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2799,99 (douamiisaptesutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 21 octombrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in
valoare de 2.799,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
21 octombrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Apple iPhone 5C, 16GB, White, in valoare de
2.799,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 21.10.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

61

ACT ADITIONAL 16
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 14 octombrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 14 octombrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 13 octombrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
61. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 14 octombrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
62. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 14
octombrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
13 octombrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

62

1 (unu) Telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in valoare de 2.399,99 lei cu
TVA (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 14 octombrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2399,99 (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 14 octombrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB,
Black, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand
inainte 14 octombrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in
valoare de 2.399,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 14.10.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

63

ACT ADITIONAL 15
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 7 octombrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 7 octombrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 6 octombrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
63. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 7 octombrie 2013
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
64. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 7
octombrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de
6 octombrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

64

1 (unu) Telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in valoare de 2.399,99 lei cu
TVA (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 7 octombrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2399,99 (douamiitreisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 7 octombrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB,
Black, in valoare de 2.399,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand
inainte 7 octombrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in
valoare de 2.399,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 7.10.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

65

ACT ADITIONAL 14
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 30 septembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 23 septembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 29 septembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris
in continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
65. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 23 septembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
66. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 23
septembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data
de 29 septembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

66

1 (unu) Telefon mobil HTC One, 32GB, Silver, in valoare de 2.599,99 lei
(douamiicincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 30 septembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2599,99 (douamiicincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 30 septembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil HTC One, 32GB, Silver, in valoare de
2.599,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 30
septembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil HTC One, 32GB, Silver, in valoare de 2.599,99 lei
cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 23.09.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

67

ACT ADITIONAL 13
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 23 septembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 16 septembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 22 septembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris
in continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
67. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 16 septembrie
2013, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de
participare si pentru a deveni Participanti;
68. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 16
septembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data
de 22 septembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

68

1 (unu) aparat foto DSLR Nikon D5200 cu obiectiv 18-55mm VR, in valoare de 3.299,99 lei
(treimiidouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 23.09.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 3.299,99 (treimiidouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 23 septembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui aparat foto DSLR Nikon D5200 cu obiectiv 18-55mm
VR, in valoare de 3.299,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand
inainte 23 septembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) aparat foto DSLR Nikon D5200 cu obiectiv 18-55mm VR, in
valoare de 3.299,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 16.09.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

69

ACT ADITIONAL 12
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 16 septembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 9 septembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 15 septembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris
in continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
69. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 9 septembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
70. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 9
septembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data
de 15 septembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

70

1 (unu) Telefon mobil HTC One, 32GB, Silver, in valoare de 2.599,99 lei
(douamiicincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 16 septembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2599,99 (douamiicincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 16 septembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Telefon mobil HTC One, 32GB, Silver, in valoare de
2.599,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 16
septembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Telefon mobil HTC One, 32GB, Silver, in valoare de 2.599,99 lei
cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 09.09.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

71

ACT ADITIONAL 11
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 9 septembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 2 septembrie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 8 septembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
71. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 2 septembrie
2013 si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
72. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 2
septembrie 2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data
de 8 septembrie 2013 (inclusiv) si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

72

1 (unu) aparat foto DSLR Sony SLT A58K, 20.1MP, Black + Obiectiv 18-55mm, in valoare de
2.499,99 lei (douamiipatrusutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA
inclus, la extragerea din 9 septembrie 2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2499,99 (douamiipatrusutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 9 septembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui aparat foto DSLR Sony SLT A58K, 20.1MP, Black +
Obiectiv 18-55mm, in valoare de 2.499,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in
concurs oricand inainte 9 septembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) aparat foto DSLR Sony SLT A58K, 20.1MP, Black + Obiectiv 1855mm, in valoare de 2.499,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 02.09.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

73

ACT ADITIONAL 10
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 2 septembrie 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 26 august 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 1 septembrie 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
73. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 26 august 2013
si nu dispun deja de id de participare, trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina
www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de participare si pentru a deveni Participanti;
74. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 26 august
2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 2
septembrie 2013 si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

74

1 (unu) Televizor Smart 3D LED Samsung 32F6400, 80 cm, Full HD, in valoare de 2.435,99 lei
(douamiipatrusutetreizecisicincideleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 02.09.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2435,99 (douamiipatrusutetreizecisicincideleisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 2 septembrie
2013. In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui Televizor Smart 3D LED Samsung 32F6400, 80 cm,
Full HD, in valoare de 2.435,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs
oricand inainte 2 septembrie 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) Televizor Smart 3D LED Samsung 32F6400, 80 cm, Full HD, in
valoare de 2.435,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorul, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 26.08.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

75

ACT ADITIONAL 9
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 26 august 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 19 august iulie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 25 august 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
75. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 19 august 2013,
trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de
participare si pentru a deveni Participanti;
76. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 19 august
2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 25 august
2013 si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

76

1 (unu) aparat foto DSLR Nikon D5200 cu obiectiv 18-55mm VR, in valoare de 2.999,99 lei
(douamiinouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 26.08.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2999,99 (douamiinouasutenouazecisinouadeleisinouazecisinouabani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 26 august 2013.
In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui aparat foto DSLR Nikon D5200 cu obiectiv 18-55mm VR, in
valoare de 2.999,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
26 august 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) aparat foto DSLR Nikon D5200 cu obiectiv 18-55mm VR, in
valoare de 2.999,99 lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 19.08.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

77

ACT ADITIONAL 8
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 19 august 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 5 august iulie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, pana la data de 18 august 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in
continuare. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
77. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 5 august 2013,
trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de
participare si pentru a deveni Participanti;
78. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 5 august
2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 18 august
2013 si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

78

1 (unu) telefon mobil Apple iPhone 5, 16GB, Negru, in valoare de 2.949,99 lei
(douamiinouasutepatruzecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 19.08.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2949,99 (douamiinouasute patruzecisinouadeleisinouazecisinouabani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 19 august 2013.
In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui telefon mobil Apple iPhone 5, 16GB, Negru, in valoare de
2.949,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte 19 august
2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Castigatorul desemnat va primi 1 (un) telefon mobil Apple iPhone 5, 16GB, Negru, in valoare de 2.949,99
lei cu TVA.
6.3. Castigatorul este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro. Fiecare
abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin e-mail,
dup nscrierea n Campanie.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa
va desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 5.08.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

79

ACT ADITIONAL 7
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 4 (Mecanismul Campaniei) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la extragerea din 5 august 2013 a Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI
CASTIGI, orice persoana interesata trebuie sa se inscrie in pagina www.emag.ro/abonare sau, daca nu s-a mai
abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 22 iulie 2013, sa se aboneze la acesta prin oricare dintre modalitatile
de abonare existente, pana la data de 4 august 2013 inclusiv, conform mecanismului descris in continuare.
Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.
4.2. Pentru a se inscrie in concurs, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare (comunicat participantilor si ca numar de
participare), care este numar natural unic; o adresa de e-mail poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, in situatia desemnarii ca si Castigatori, Participantii isi dau acordul expres
pentru utilizarea datelor lor personale si a imaginii in scopuri publicitare.
ART. 2. Se adauga Art. 4.5. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
4.5. Persoanele abonate la newsletter-ul eMAG care nu au alocat un id de participare (comunicat Participantilor
si ca numar de participare) nu participa la concurs.
Pentru a primi id de abonare, si, implicit, pentru a participa la Campanie, persoanele interesate trebuie:
79. Daca persoanele interesate in a participa s-au abonat la newsletter-ul eMAG inainte de 22 iulie 2013,
trebuie sa inscrie numele si adresa de mail in pagina www.emag.ro/abonare, pentru a primi id de
participare si pentru a deveni Participanti;
80. Daca persoanele interesate in a participa nu s-au abonat la newsletterul eMAG pana la data de 22 iulie
2013, pot sa se aboneze prin oricare dintre modalitatile de abonare existente, pana la data de 4 august
2013 si vor primi automat id de participare, astfel devenind Participanti.
ART. 3.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

80

1 (un) telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in valoare de 2.599,99 lei
(douamiicincisutenouazecisinoualeisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 05.08.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 2599,99(douamiicincisutenouazecisinoualeisinouazecisinouadebani)


inclusiv TVA.
ART. 4 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. In Campanie va fi extras un Castigator, care va fi desemnat in etapa de premiere din data de 5 august 2013.
In aceasta etapa se va extrage Castigatorul unui telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in
valoare de 2.599,99 lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii incrisi in concurs oricand inainte
5 august 2013 (exclusiv), in functie de id-ul lor de participare.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) telefon Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in valoare
de 2.599,99 lei cu TVA.
6.3. Fiecare Castigator este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul www.tragerilasorti.ro.
Fiecare abonat dispune de un id unic, care este un numr natural si aleator, comunicat Participantului si prin email, dup nscrierea n Campanie.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 22.07.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

81

ACT ADITIONAL 6
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 (doua) tablete iPad mini 16GB, Wi-Fi, Alb, fiecare in valoare de 1.599,99 lei
(omiecincisutenouazecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 22.07.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 3199,98(treimiiosutanouazecisinouadeleisinouazecisioptbani) inclusiv


TVA.
ART. 2 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etapa de premiere din data de 22 iulie 2013. In aceasta etapa se vor extrage
Castigatorii celor doua tablete iPad mini 16GB, Wi-Fi, Alb, fiecare in valoare de 1.599,99 lei cu TVA.
Castigatorii vor fi extrasi dupa cum urmeaza:
1. Primul castigator desemnat va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana 15 iulie
2013 21 iulie 2013 inclusiv.
2. Al doilea castigator va fi extras dintre persoanele abonate la newsletter oricand inainte de 15 iulie 2013,
care au deschis in perioada 15 iulie 2013 21 iulie 2013 (inclusiv), minim un newsletter trimis de Organizator.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (una) tableta iPad mini 16GB, Wi-Fi, Alb, in valoare de 1.599,99
lei cu TVA inclus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 15.07.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

82

ACT ADITIONAL 5
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 (doua) televizoare Smart 3D LED LG, 107cm, Full HD, 42LA641S, fiecare in valoare de
3.149,99 lei (treimiiosutapatruzecisinouadeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 15.07.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 6299,98(sasemiidouasutenouazecisinouadeleisinouazecisioptbani) inclusiv


TVA.
ART. 2 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etapa de premiere din data de 15 iulie 2013. In aceasta etapa se vor extrage
Castigatorii celor doua televizoare Smart 3D LED LG, 107cm, Full HD, 42LA641S, fiecare in valoare de
3.149,99 lei cu TVA. Castigatorii vor fi extrasi dupa cum urmeaza:
1. Primul castigator desemnat va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana 8 iulie 2013
14 iulie 2013 inclusiv.
2. Al doilea castigator va fi extras dintre persoanele abonate la newsletter oricand inainte de 8 iulie 2013,
care au deschis in perioada 8 iulie 2013 14 iulie 2013 (inclusiv), minim un newsletter trimis de Organizator.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) televizor Smart 3D LED LG, 107cm, Full HD, 42LA641S, in
valoare de 3.149,99 lei cu TVA inclus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 08.07.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

83

ACT ADITIONAL 4
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 (doua) laptopuri Sony VAIO SVE1513F1EW (cu procesor Intel Core i3-2328M 2.20GHz, 4GB,
500GB, AMD Radeon HD 7650M 1GB, Microsoft Windows 8), fiecare in valoare de 2.799,99 lei
(douamiisaptesutenouazecisinoualeisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 08.07.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 5599,98(cincimiicincisutenouazecisinoualeisinouazecisioptbani) inclusiv


TVA.
ART. 2 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etapa de premiere din data de 8 iulie 2013. In aceasta etapa se vor extrage
Castigatorii celor doua laptopuri Sony VAIO SVE1513F1EW, fiecare in valoare de 2.799,99 lei cu TVA.
Castigatorii vor fi extrasi dupa cum urmeaza:
1. Primul castigator desemnat va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana 1 iulie 2013
7 iulie 2013 inclusiv.
2. Al doilea castigator va fi extras dintre persoanele abonate la newsletter oricand inainte de 1 iulie 2013,
care au deschis in perioada 1 iulie 2013 7 iulie 2013 (inclusiv), minim un newsletter trimis de Organizator.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) laptop Sony VAIO SVE1513F1EW, fiecare in valoare de
2.799,99 lei cu TVA inclus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 02.07.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu
ACT ADITIONAL 3

84

LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 (doua) telefoane mobile Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, fiecare in valoare de
2.699,99 lei (douamiisasesutenouazecisinoualeisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 01.07.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 5399,98(cincimiitreisutenouazecisinoualeisinouazecisioptbani) inclusiv


TVA.
ART. 2 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etapa de premiere din data de 1 iulie 2013. In aceasta etapa se vor extrage
Castigatorii celor doua telefoane mobile Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, fiecare in valoare de
2.699,99 lei cu TVA. Castigatorii vor fi extrasi dupa cum urmeaza:
1. Primul castigator desemnat va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana 24 iunie
2013 30 iunie 2013 inclusiv.
2. Al doilea castigator va fi extras dintre persoanele abonate la newsletter oricand inainte de 24 iunie
2013, care au deschis in perioada 24 iunie 2013 30 iunie 2013 (inclusiv), minim un newsletter trimis de
Organizator.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black,
fiecare in valoare de 2.699,99 lei cu TVA inclus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2 (doua) exemplare originale, astazi 20.06.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

85

ACT ADITIONAL 2
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI denumita in continuare Campania este
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul
Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/372/23.01.2002, avnd codul de identificare fiscal
nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a
decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI in
sensul ca:
1) se modifica premiile Campaniei (Art. 5 din Regulament);
2) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei TE ABONEZI LA
NEWSLETTER SI CASTIGI, dupa cum urmeaza:
ART. 1.
Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 (doua) telefoane mobile Apple iPhone 5, 16GB, Negru , fiecare in valoare de 2.999,99 lei (
douamiinouasutenouzecisinoudeleisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la extragerea
din 24.06.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 5999,98(cincimiinouasutenouazecisinouadeleisinouazecisioptdebani)


inclusiv TVA.
ART. 2 . Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etapa de premiere din data de 24 iunie 2013. In aceasta etapa se vor extrage
Castigatorii celor doua telefoane mobile Apple iPhone 5, 16GB, Negru, fiecare in valoare de 2.999,99 lei
cu TVA. Castigatorii vor fi extrasi dupa cum urmeaza:
1. Primul castigator desemnat va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana 10 iunie
2013 23 iunie 2013 inclusiv.
2. Al doilea castigator va fi extras dintre persoanele abonate la newsletter oricand inainte de 10 iunie
2013, care au deschis in perioada 10 iunie 2013 23 iunie 2013 (inclusiv), minim un newsletter trimis de
Organizator.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) telefon mobil Apple iPhone 5, 16GB, Negru, in valoare de
2.999,99 lei TVA inclus.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2(doua) exemplare originale, astazi 14.06.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

86

ACT ADITIONAL 1
LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5
Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5
denumita in continuare Campania este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A., cu sediul in Bucuresti, Soseaua
Virtutii, nr. 148, sector 6, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului al Municipiului Bucuresti sub nr.
J40/372/23.01.2002, acnd codul de identificare fiscal nr. 14399840, atribut fiscal RO, reprezentata legal prin
dl. Iulian Stanciu avnd funcia de Director General, a decis modificarea Regulamentului oficial al Campaniei
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5 in sensul ca:
1) se modifica denumirea Campaniei;
2) se modifica mecanismul Campaniei;
3) se modifica premiile campaniei (Art. 5 din Regulament);
4) se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor (Art. 6 din Regulament);
5) se modifica Art 6.3 din Regulament;
6) se completeaza Regulamentul cu Art 6.6.
Avand in vedere cele de mai sus, se modifica Regulamentului oficial al Campaniei ABONEAZA-TE LA
NEWSLETTER SI CASTIGA BANI DE CUMPARATURI, dupa cum urmeaza:
ART. 1. Se modifica denumirea Campaniei in TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI.
ART. 2. Se modifica Art. 4.1. (Mecanismul Campaniei) din Regulament care va avea urmatorul continut:
4.1. Pentru a participa la Campania, orice persoana interesata trebuie sa se aboneze/sa fie abonata la
Newsletter-ul www.emag.ro, prin oricare dintre modalitatile de abonare existente. Participarea la Campanie nu
este conditionata de achizitia vreunui produs.
ART. 3. Se modifica Art. 5 (Premii) din Regulament, care va avea urmatorul continut:
5.1. Premiile Campaniei sunt:

2 (doua) telefoane mobile Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, fiecare in valoare de
2.799,99 lei (douamiisaptesutenouazecisinoualeisinouazecisinouadebani) lei cu TVA inclus, la
extragerea din 10.06.2013.

Valoarea totala a premiilor este de 5599,98(cincimiicincisutenouazecisinoualeisinouazecisioptbani) inclusiv


TVA.
ART. 4. Se modifica conditiile de desemnare a castigatorilor - Art. 6 din Regulament, care va avea
urmatorul continut;
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etape de premiere desfasurate in fiecare zi de luni a saptamanii in care se
desfasoara Campania. Luni, 10 iunie 2013, se vor extrage Castigatorii celor doua telefoane mobile Samsung
I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, fiecare in valoare de 2.799,99 lei cu TVA. Castigatorii vor fi extrasi dupa
cum urmeaza:
1. Primul castigator desemnat va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana 3 iunie
2013 9 iunie 2013 inclusiv.
2. Al doilea castigator va fi extras dintre persoanele abonate la newsletter oricand inainte de 3 iunie 2013,
care au deschis in perioada 3 iunie 2013 9 iunie 2013 (inclusiv), minim un newsletter trimis de Organizator.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) telefon mobil Samsung I9505 GALAXY S4, 16GB, Black, in
valoare de 2.799,99 lei.

87

ART. 5. Se modifica Art. 6. (Desemnarea Castigatorilor) punctul 6.3., care va avea urmatorul continut:
6.3. Fiecare Castigator este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul random.org. Fiecare
abonat inscris in saptamana de concurs anterioara extragerii dispune de un id unic, comunicat Participantului si
prin e-mail, imediat dupa abonarea la Newsletter. Id-ul de abonare este un numr natural. Persoanele abonate
anterior saptamanii dinaintea extragerii nu primesc id-ul de participare prin e-mail in aceasta situatie, id-ul se
aloca aleator de catre Organizator inainte de extragere.
ART. 6. Se adauga Art. 6.6. la Regulament, care va avea urmatorul continut:
6.6. Organizatorul, isi rezerva dreptul de a respinge participantii la Campanie care se dezaboneaza si
reaboneaza in scopul participarii la concurs.
Restul prevederilor din Regulament raman nemodificate.
Prezentul Act aditional la Regulament a fost semnat in 2(doua) exemplare originale, astazi 31.05.2013, data
autentificarii si a intrarii sale in vigoare.
Organizatorul Campaniei,
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
prin Director General,
Iulian Stanciu

88

REGULAMENTUL CAMPANIEI
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5
1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI
1.1. Organizatorul Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA
5, denumita in continuare Campania este S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Virtutii
nr. 148, sector 6, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, operator de
date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta al ANSPDCP cu nr. 6606, legal reprezentata prin
Iulian Stanciu in calitate de Director General.
2. DURATA CAMPANIEI, ARIA DE DESFASURARE
2.1. Campania TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5 se desfasoara
pe tot teritoriul Romaniei incepand cu 15 aprilie 2013 si pana in ziua in care Organizatorul decide incetarea
Campaniei conform art. 12.1.
3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE
3.1. La campania TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5 poate
participa orice persoana fizica sau juridica care se aboneaza la Newsletter-ul www.emag.ro incepand cu
perioada 15 aprilie 2013. Participarea la Campanie nu ese conditionata de achizitia vreunui produs.
3.2. Participantii trebuie sa detina cetatenie sau rezidenta romana, in cazul persoanelor fizice, si in cazul
persoanelor juridice, sa fie persoane juridice romane cu sediul pe teritoriul Romaniei.
3.3. Datele furnizate de participanti trebuie sa fie corecte, complete si conforme cu realitatea;
3.4. Angajatii Organizatorului, precum si rudele de grad 1, 2 si 3 ale acestora nu au dreptul sa participe in
Campanie.
4. MECANISMUL CAMPANIEI
4.1. Pentru a participa la Campania TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI,
EDITIA 5, orice persoana interesata trebuie sa se aboneze la Newsletter-ul www.emag.ro, prin oricare dintre
modalitatile de abonare existente, incepand cu 15 aprilie 2013 si pana in ziua in care Organizatorul decide
incetarea Campaniei conform art. 12.1. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui
produs.
4.2. Pentru a se abona la newsletter, Participantul trebuie sa inscrie o adresa de e-mail valida si numele sau real,
folosind oricare dintre modalitatile de abonare existente.
4.3. Fiecare adresa de e-mail inscrisa va primi un id de abonare, care este numar natural unic; o adresa de e-mail
poate primi cel mult un id de abonare;
4.4. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si
a imaginii in scopuri publicitare.
5. PREMII
5.1. Premiile Campaniei sunt:
1 card cadou eMAG in valoare de 2.000 (doua mii) lei cu TVA inclus, la fiecare
extragere. Fiecare Card Cadou poate fi utilizat exclusiv pentru cumparaturi pe
site-ul www.emag.ro.
Cardul Cadou obtinut de Castigator este transmisibil. Cardul Cadou nu poate fi cumulat cu un alt Card Cadou
pentru plata unei comenzi.
Pentru a beneficia de reducerea Cardului Cadou, castigatorii persoane fizice sau juridice, vor introduce codul
unic de Card Cadou primit prin e-mail, in comanda noua inregistrata.
Fiecare Card Cadou este valabil pentru cumparaturi pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.
Un Card Cadou poate fi folosit pentru o singura comanda. In cazul in care valoarea comenzii este mai mica decat
valoarea Cardului Cadou, diferenta nu se reporteaza.
Reducerea aferenta Cardului Cadou este valabila doar la achizitia produselor listate pe eMAG.ro, cu
exceptia ofertelor de Turism, Asigurarilor RCA sau a Asigurarilor de calatorie.
Un Participant poate castiga cel mult unul dintre premiile Campaniei.

89

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR
6.1. Castigatorii vor fi desemnati in etape de premiere desfasurate in fiecare zi de luni a saptamanii in care se
desfasoara Campania. In fiecare zi de luni se va extrage un Castigator al unui Card Cadou eMAG in valoare de
2.000 (douamii) lei cu TVA. Castigatorul va fi extras dintre participantii inscrisi in concurs in saptamana
anterioara zilei in care este realizata tragerea la sorti.
In cadrul fiecarei etape de premiere vor fi extrase 3 id-uri de abonare, primul fiind Castigator, iar urmatoarele
doua, Rezerve.
6.2. Fiecare Castigator desemnat va primi 1 (un) Card Cadou eMAG, in valoare de 2.000 (douamii) lei cu TVA
inclus.
6.3. Fiecare Castigator este extras n funcie de id-ul sau de abonare, folosind serviciul random.org. Fiecare
abonat dispune de un id unic, comunicat Participantului si prin e-mail, imediat dupa abonarea la Newsletter. Idul de abonare este un numr natural.
6.4. Daca, inainte de extragere, Participantul la Campanie se dezaboneaza de la newsletter-ul eMAG, acesta nu va
mai participa la Campanie si, implicit, in extragere.
6.5. Organizatorul va contacta prin e-mail Castigatorii, folosind adresa de e-mail utilizata la abonarea la
Newsletter, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea lor. Daca in urma acestei incercari, Castigatorul
nu poate fi contactat, sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator din cele doua Rezerve extrase in
cadrul aceleiasi etape de premiere, acesta fiind cel care detine id-ul imediat urmator generat. Daca in urma
acestei incercari, niciun Castigator nu poate fi contact, sau daca refuza premiul, se va reface extragerea si sa va
desemna alt Castigator prin mecanismul de mai sus.
7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte obiecte.
8. VALIDAREA CASTIGATORULUI
8.1. Validarea Castigatorului se va face pe baza adresei de e-mail si a urmatoarelor documente:
1. un document valid de identitate, dupa cum urmeaza:
a) in cazul persoanelor fizice: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport;
b) in cazul persoanelor juridice: certificatul de inregistrare al Companiei si carte de identitate sau
buletin de identitate sau pasaport al persoanei care reprezinta legal societatea.
9. TAXE SI IMPOZITE
9.1. Organizatorul Campaniei va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor
individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
9.2. Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit,
acestea fiind in sarcina castigatorului.
10. REGULAMENTUL CONCURSULUI
10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau
participant), pe website-ul www.emag.ro, dar si la sediul Organizatorului.
11. FORTA MAJORA
11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre
Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie
pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea
Regulamentului si continuarea Campaniei TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE
CUMPARATURI, EDITIA 5, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art.1351 si urmatoarele din
Codul Civil.
11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei TE ABONEZI
LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5 existenta acesteia in termen de 5 zile
lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.
11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.emag.ro.

12. INCETAREA CAMPANIEI

90

12.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii Campaniei cu
mentiunea ca incetare va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puin 48 de ore nainte de a
inceta, prin intermediul http://www.emag.ro/aboneaza-te-la-newsletter.
12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul
imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii
cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna
marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.
13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui Participant ca datele sale cu
caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau
temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).
13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de
identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau
subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, pentru publicarea
datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.
13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele participantilor si orice alte date pe care le
considera necesare.
13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care
ofera persoanelor vizate dreptul al informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si
dreptul la opozitie.
13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor
personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.
13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea
oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa
Organizatorului.
14. TEMEIUL LEGAL
14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea
produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
15. LITIGII
15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre
Organizator este definitiva.
15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau,
in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.
16. ALTE REGLEMENTARI
16.1. In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului,
acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.
16.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui
castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei
de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile
normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii
ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
16.3. Prezentul Regulament de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe
website-ul www.emag.ro sau poate fi solicitat la adresa sediului Organizatorului din Bucuresti sector 6, Soseaua
Virtutii 148.
16.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei
(cum ar fi dar fara a se limita la modificarea datelor, modificarea duratei Campaniei etc.), cu mentiunea ca
eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puin 24 de ore nainte de a
intra n vigoare prin intermediul website-ului www.emag.ro.

91

Organizatorul Campaniei
TE ABONEZI LA NEWSLETTER SI CASTIGI BANI DE CUMPARATURI, EDITIA 5
S.C. DANTE INTERNATIONAL S.A.
Prin Director General,
Iulian Stanciu

92