Sunteți pe pagina 1din 2

Convergenta economica reala.

Relatia convergenta-coeziune un
Uniunea Europeana. Formele convergentei economice. (beta, sigma,
absoluta si conditionala)
Convergenta reala nu este definita de tratate si are in vedere gradul de dezvoltare si de
apropiere a unei tari de performantele economice ale zonei Euro.
Reusita procesului de convergenta reala presupune o suma de procese, precum:
convergenta veniturilor, convergenta productivitatii, convergenta preturilor relative, convergenta
structurii socioocupationale, convergenta standardelor educationale. Se incearca fundamentarea
unor criterii cantitative privind masurarea convergentei reale:
1. Cresterea volumului PIB (pe o scara de +/- 2% in raport cu media a trei state cu cele mai
bune performante)
2. Nivelul somajului (pe o scara de 3% in jurul mediei a trei state cu cele mai bune
performante)
3. Soldul contului curent exprimat in procente din PIB (in limitele a +/- 2% din PIB)
4. Indicatorul de competitivitate in raport cu Germania (care sa nu varieze cu mai mult de
10% in raport cu nivelul estimat pentru momentul intrarii euro pe piata)
In sens larg, convergenta presupune capacitatea unei economii de a recupera decalajele de
dezvoltare fata de economiile dezvoltate. Presupune realizarea urmatoarelor procese:
a) Crestere economica sustenabila;
b) Transformare structurala, modernizare economica
c) Coeziune economica, sociala si teritoriala
Procesul de convergenta reala a tarilor candidate este foarte important deoarece de el
depinde asigurarea coeziunii la nivelul UE-25.
Convergenta reala devine posibila daca:
1. Se sustine un efort investitional consistent, favorizat de o rata inalta a economisirii si a ISD
2. Creste nivelul de calificare si receptivitate la nou al fortei de munca
3. Are loc sporirea competitivitatii si a productivitatii
4. Creste coeziunea sociala si se inregistreaza o modernizare generala a tarii
Politicile care promoveaza coeziunea economica, sociala si teritoriala sunt evaluate prin
eficienta lor in reducerea disparitatilor regionale, in asigurarea unor oportunitati egale pentru
indivizi.Politica de coeziune vizeaza asigurarea unei convergente interregionale si, pe aceasta
baza, realizarea unei convergente intre statele membre, iar progresele realizate sunt masurate
prin instrumente specifice procesului de convergenta economica:
-convergenta sigma, presupune reducerea dispersiei veniturilor intre regiuni si se incearca a fi
realizata prin intermediul indicatorilor gen variatie, deviatie standard sau coeficient de variatie.
-convergenta beta presupune recuperarea decalajului fata de regiunile mai bogate si se prezinta
sub doua forme: convergenta de tip beta abosluta si beta conditionala.
Beta absoluta=tendinta de crestere a tuturor valorilor veniturilor pe locuitor catre acelasi punct
de echilibru , ceea ce este posibil datorita faptului ca regiunile mai slab dezvoltate cresc cu o
rata mai mare decat cele dezvoltate si cresc pana ating cel mai inalt punct de echilibru, comun
tuturor
Beta conditionala=atunci cand anumiti parametrii nu sunt identici in grupul de tari/regiuni a
carui convergenta este studiata, atunci fiecare dintre acestea va converge spre propriile limite.
-impactul fondurilor structurale si al politicilor publice nationale asupra ratei de crestere
economica pe termen lung.

Politica de coeziune reprezinta instrumentul comunitar prin care se promoveaza


convergenta economica.