Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1

La H.C.L nr_______/______2014

REGULAMENT

privind organizarea si exploatarea pajistilor permanente


proprietate public a municipiului Bistrita
Art.1-In conformitate cu Hotrrea Guvernului Romniei nr 1064 / 11 decembrie 2013
privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonatei de Urgenta nr.34/ 16
mai 2013 privind organizarea ,administrarea si exploatarea paji tilor permanente si
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 gestionarea
pajitilor se realizeaz prin amenajamentele pastorale, iar pana la elaborarea si
aprobarea acestora ,gestionarea se va face in baza unui regulament ntocmit de ctre
administartorii acestor suprafee.
Art.2.Pentru organizarea si exploatarea pajistilor proprietatea municipiului Bistrita
,administratorul acestor suprafete Consiliul local al municipiului Bistrita va incheia un
Contract de mandatcu Ocolul silvic al municipiului Bistrita RA.
Art.2-Pasunatul animalelor care aparin cet enilor din municipiul Bistri a si din
localitile componente se va desfura pe suprafa a de
paji ti, proprietatea
municipiului Bistria stabilita prin Dispozitie a Primarului municipiului Bistrita ,conform
prevederilor art.9,alin 4 din OUG nr.34/2013.
Art.3-Repartizarea suprafeelor de pajiti pentru p unat se va face dup organizarea
licitaiei publice si ncheierea contractelor de nchiriere, pentru o perioada de 3 ani de
zile.
Art.4-(1)Utilizatorii suprafeelor de pajiti ,persoane fizice sau juridice, asocia ii de profil,
care solicita nchirierea acestor suprafee trebuie sa ndeplineasc urmtoarele codi ii:
-sa aib domiciliul sau sediul in localiatea in care sunt amplatate
suprafetele de pajisti pe care le solicita.
-sa aib nscrise efectivele de animale nscrise in Registrul National al
Exploataiilor si in Registrul Agricol al municipiului Bistri a;
-sa asigure ncrctura minima de animale conform normelor in vigoare de
0,3 UVM/ha, fr a depi limita maxima de 1 UVM/ha;
-sa fac dovada introducerii la p unat a unor animale sntoase;
-sa aib ndeplinite obligaiile din contractele de p unat anterioare;
-sa nu aib restante la plata taxei pe teren si a chirieriei din anii anteriori.

(2)-Utilizatorii suprafeelor de paji ti au obliga ia s comunice n scris


administratorului in termen de 5 zile, de la vnzarea animalelor sau a unora dintre
acestea, n vederea verificrii respectrii ncrcturii minime de 0,3 UVM/ha toate zilele
perioadei de punat.
Art.5-(1)Perioada de punat este influenata de o serie de factori ca:
-zona si altitudinea la care se situeaz suprafe ele de paji ti;
-producia de masa verde si calitate covorului vegetal;
-necesarul de iarba pentru animale in perioada de p unat;
-numrul de zile necesare pentru refacerea covorului vegetal dup fiecare
ciclu de punat;
-numrul de cicluri de punat si efectivele de animale;
(2) Lund in considerare aspectele prezentate, pe paji tile municipiului Bistrita,
punatul se poate desfura ntr-o perioada cuprinsa intre 150-180 de zile.
(3)Data nceperii punatului este influen ata de:
-starea de vegetaie in care se afla plantele si talia acestora;
-nivelul umiditii din sol;
(4)Avnd in vedere aceste considerente p unatul pe paji tile municipiului
Bistria nu se poate ncepe nainte de: 20 aprilie 2014 pentru speciile ovine si caprine
si 30 aprilie pentru speciile de bovine si cabaline;
(5)ncheierea sezonului de p unat pe paji tile municipiului Bistri a se face la
data de 30 octombrie 2014 ,pentru a se crea posibilitatea ca plantele din covorul
vegetal sa acumuleze toate substanele necesare (minerale, glucide ,etc) necesare
unei bune iernri;
Art 6-(1)Organizarea punatului presupune si practicarea unui p unat ra ional
care sa permit obinerea produciei necesare pentru animale, din punct de vedere
cantitativ si calitativ si care sa aib influente pozitive in protec ia mediului.
Sistemul de punat cel mai mult utilizat pe paji tile municipiului Bistri a este un
sistem extensiv ,prin punatul liber al animalelor. Acest sistem are ca inconvenient
faptul ca in ciclul I de punat ,in care produc ia de masa verde dep e te necesarul
animalelor, punatul se face selective, fiind consumate numai speciile de graminee si
leguminoase valoroase, iar speciile mai pu in valoroase si buruienile rmn
neconsumate ,aceste ajung apoi sa domine covorul vegetal.
(2)Din considerentele prezentate ,este necesar ca fiecare utilizator sa
ntocmeasc si sa aplice un program de p unat adecvat. Sistemul de p unat
care se poate aplica pe pajitile municipiului Bistri a si care nu implica costuri
este
sistemul de punat dirijat, prin care suprafaa totala se mparte in mai multe parcele

care sunt punate succesiv, pentru a fi evitata plimbarea animalelor pe toata suprafa a
si deprecierea produciei de masa verde;
Art.7-Pasunatul se va desfura in mod organizat, animalele fiind grupate in func ie de
specie ,in turme si cirezi, cu un efectiv minim de 150 cap ovine si/sau caprine si de
minim 20 cap.bovine si/sau cabaline.
Art. 8-(1)Pentru asigurarea produciei de masa verde necesare animalelor si
pentru meninerea suprafeelor de paji ti in bune condi ii agricole si de mediu,
utilizatorii acestor suprafee vor efectua lucrrile de ntre inere
(2)Lucrrile de ntreinere a suprafe elor de paji ti se vor efectua naintea
nceperii punatului ,in timpul p unatului cat si dup ncheierea sezonului de
punat, aceste lucrri constau in :
-curirea terenului de resturi vegetale ;
-defriarea speciilor lemnoase nevaloroase;
-combaterea muuroaielor vegetale si animale;
-combaterea buruienilor nefolositoare;
-lucrri se supransmnare;
-fertilizare cu ngrminte organice si ngr minte chimice;
(3)-ndeprtarea grmezilor de resturi vegetale sau specii lemnoase
nevaloroase nu se va face prin aprinderea acestora;
(4)-Alocarea unei suprafe e corespunztoare pentru staulul de animale ,
(2mp/ovina) si schimbarea amplasamentului acestuia la un interval de 3-4 nop i, in
vederea realizrii fertilizrii naturale prin trlirea terenului;
(5)Staulele pentru animale nu se vor amplasa in apropierea surselor de apa,
(fntni ,captri izvoare),a adptorilor pentru animale ,lng praie sau pe terenuri cu
o panta mai mare de 25 %, pentru evitarea polurii apelor de suprafa a sau din stratul
freatic.
(6)Pentru ntmpinarea polurii apelor de suprafa a sau de adncime cazul
fertilizrii cu ngrminte chimice a suprafeelor de paji ti se va evita administrarea
acestora pe suprafeele din apropierea surselor de apa sau a praielor. Momentul
aplicrii ngrmintelor chimice trebuie ales naintea nceperii p unatului cu minim 30
de zile ,pentru ca acestea sa se solubilizeze si se absoarb in sol , in vederea evitrii
mbolnvirii animalelor, iar condiiile atmosferice permit executarea acestei lucrri(lipsa
precipitaiilor abundente, strat gros de zpad, etc)
(7)-In cazul efectuarii lucarilor de suprainsamantare se vor utiliza speciile de
plante furajere care se preteaza in zona respective,seminte care sunt certificate
calitativ.
Art.9-Intretinerea si repararea utilitilor zoopastorale ca :fntni, captri de izvoare,
adptori ,bai pentru mbierea animalelor, drumuri de acces, pode e se va face de

ctre utilizatorii suprafeelor de paji ti naintea nceperii p unatului si in timpul


sezonului de punat.
Art.10-Lucrarile pentru ntreinerea suprafeelor de paji ti si a utilit ilor zoo pastorale se
vor recepiona de ctre comisia stabilita prin grija gestionarului acestor suprafe e .Cu
ocazia recepiei lucrrilor se vor ntocmi procese verbale de in care se vor eviden ia
cantitile si calitatea lucrrilor executate. Lucrrile care nu fi recep ionate nu se vor
considera ca fiind executate.
Art.11-(1)-In perioada de pasunat se va determina productia de masa verde pentru
fiecare suprafata de pajiste repartizata la pasunat ,pentru a se putea stabili incarcatura
optima de animale pe unitatea de suprafata.
(2)-Pentru determinarea productiei de masa verde se va utiliza metoda cosirilor
repetate ,in acest scop se vor confectiona pietele de proba necesare
Art.12-(1)-Urmtoarele fapte reprezint contraven ii dup cum urmeaz:
a) punatul neautorizat sau introducerea animalelor pe paji ti in afara
perioadei de punat;
b) introducerea pe paji ti a unor specii de animale, altele dect cele stabilite prin
contract;
c) nendeplinirea de ctre de intorii sau utilizatorii de paji ti a obliga iilor
prevzute in contract;
d) circulaia pe pajiti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje,
dect cele folosite pentru activiti agricole de cel care utilizeaz paji tea;
e) nerespectarea bunelor condiii agricole si de mediu a a cum se prevede
f) arderea vegetaiei pajitilor permanente;
g) concesionarea/nchirierea paji tilor aflate in domeniul public sau privat al
comunelor, roaselor, respectiv al municipiilor unor persoane care nu sunt ndrept ite
h) amplasarea pe pajite a altor obiective de investi ii ,altele care nu sunt
prevzute de legislaia in vigoare
i)scoaterea din circuitul agricol a terenurilor avnd categoria de folosin a paji te
fr aprobrile legale in vigoare
j)lsarea animalelor libere sau p unatul cu acestea in fond forestier;
k)nsoirea turmelor sau cirezilor de cini care nu poarta jujeu;
l)utilizarea unui numr mai mare de 2 cini pentru nso irea turmei sau paza
stnii;
(2) Contraveniile se sancioneaz dup cum urmeaz:

-cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu
amenda de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevzute la lit.
f);
-cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda
de la 4.000 lei la 8.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevzute la lit. a), d) si e);
-cu amenda de la 250 lei la 500 lei pentru persoana fizica, respectiv cu amenda de
la 2.000 lei la 4.000 lei pentru persoana juridica, faptele prevzute la lit. b) si c);
-cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, faptele prevzute la lit. g) si h);
-cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, fapta prevzut la lit. i)
- contravenia prevzut la lit. i) se sanc ioneaz si cu sanc iunea complementara
constnd in desfiinarea lucrrilor si aducerea terenului in starea ini iala pe cheltuiala
contravenientului.
-cu amenda de la 1000 la 3000 lei faptele prevzute la lit. j)
-cu amenda de la 500 la 1500 lei faptele prevzute la lit. k) si l)
(3)Constatarea contaventiilor si aplicare sanctiunilor se face de catre personalul de
specialitate din cadrul Ocolului silvic al municipiului Bistrita RA.
Art.13-Utilizatorii suprafeelor de pajiti vor achita pe teren si taxa de nchiriere
in
conformitate cu reglementrile in vigoare ,naintea nceperii p unatului. Taxa de
nchiriere se va indexa anual cu rata infla iei in conformitate cu prevederile legale in
vigoare.
Art.14-Toate drepturile si obligaiile utilizatorilor suprafe elor de paji ti si ale gestionarilor
acestor suprafee sunt nscrise in Contractele de nchiriere
Art.15-Prezentul Regulament de punat se va aplica pe parcursul sezonului de
punat din 2014,pana la elaborarea ,aprobarea si implementarea Amenajamentului
pastoral,inaintea inceperii sezonului de pasunat din anul 2015.

ntocmit,
Responsabil p uni,
Ing. Motoc Gheorghe

S-ar putea să vă placă și