Sunteți pe pagina 1din 5

STUDII GEOTEHNICE

Studiul geotehnic este o documentatie tehnica obligatorie pentru orice fel de constructie
care prin investigatiile in situ (foraje geotehnice, penetrari statice / dinamice, investigatii
seismice, etc) si in laborator (analiza probelor, analiza chimica a apei din sol) furnizeaza toate
informatiile cu privire la natura terenului de fundare pentru proiectarea viitoarei constructii.
Firma noastra are o experienta de peste 40 de ani in realizarea studiilor geotehnice pentru
constructii civile, cladiri de birouri si complexe comerciale, parcuri eoliene, hale industriale,
lucrari de consolidare, reabilitare si modernizare.
ETAPE IMPORTANTE IN REALIZAREA STUDIULUI GEOTEHNIC :
1. Stabilirea numarului si tipului de investigatii geotehnice pe baza temei de proiectare;
Firma noastra este acreditata sa execute urmatoarele tipuri de investigatii geotehnice:
- foraje geotehnice (prelevare probe de pamant si analiza acestora in laboratorul propriu,
masurarea nivelului hidrostatic, echiparea forajului pentru monitorizarea nivelului
hidrostatic piezometre ) ;
- penetrari standard in foraje (SPT) ;
- penetrometrie statica (CPT / CPTU) ;
- penetrometrie dinamica (DPH, DPL) ;
- incarcari cu placa ;
2. Semnarea contractului si preluarea amplasamentului;
3. Efectuarea lucrarilor de investigare si prelevarea probelor;
Lucrarile de investigare geotehnica se fac cu ajutorul urmatoarelor utilaje :

Fig. 1

BERETTA T44 + PAGANI TG73-200kN

Utilaje de foraj in spatii inguste de tip IMEC (Romania) :


Foreza manuala de 2ll pentru adancimi pana la 10,0m.
Foreza manuala (DGD) de 4-6ll pentru adancimi pana la 10,0-15,0 m.
Foreza mecanica SG-150 de 6-8ll pentru adancimi de 15-30m.
Instalatii de foraj in spatii largi :
Instalatie mecanica FS (Romania) ce foreaza in sistem uscat in terenuri coezive
si cu fluid de foraj in terenuri necoezive cu diametru de 8ll pana la adancimi de
20-30m.
Instalatie mecanica BERETTA T44 (Italia) care foreaza cu diametrul de 6ll pana
la 50m adancime. Beretta T44 este o instalatie ce foreaza prin carotare continua
(fig. 1) si recolteaza probe netulburate cu un prelevator tip Shelby sau tip
prelevator cu stante C.I. 79939 / 06.03.1981 (fig. 2) ce asigura un grad redus
de tulburare, probele fiind recoltate direct in stantele de laborator.

Fig. 2.a

Prelevator cu stante

Fig. 2.b

Stante cu probe de teren

Utilaje de penetrare statica / dinamica pentru spatii largi :


Pagani TG 73-200kN (fig. 3) poate lucra atat in regim de penetrare statica fiind
prevazut cu con mecanic (C.P.T.) si piezocon (C.P.T.u.), cat si in regim de
penetrare dinamica grea (D.P.H.) fiind prevazut cu ciocan de 50kg cu cadere
automata de la inaltimea de 50cm, con cu suprafata de 15 cm2 si inregistrarea
manuala a numarului de lovituri pe 20cm.
Penetrarile statice se executa atat in regim C.P.T.u. , cu inregistrare automata a
rezistentei pe con qc, a frecarii specifica fs si presiunii apei din pori u2 cat si in
regim C.P.T., inregistrandu-se doar rezistenta pe con qc .

Fig. 3 PAGANI TG 73-200kN

Utilaj de penetrare dinamica in spatii inguste :


Penetrometru dinamic greu Borros ( Suedia ) care asigura caderea automata a
ciocanului iar inregistrarea numarului de lovituri N20 se face manual.

Fig. 4

Penetrometru dinamic greu Borros (DPH)

Penetrometru dinamic usor, manual IMEC ( Romania ) cu inregistrarea


numarului de lovituri N10.
Dispozitiv de penetrare standard prevazut cu echipament de batere din suprafata cu
cadere libera, automata a ciocanului.
Automat, Beretta T44 (Italia)

Fig. 5 Beretta T44 - Dispozitiv penetrare standard automat (S.P.T.)

In toate forajele se pot executa penetrari standard SPT la diferite intervale de adancime (de regula
2,00m) ;

Fig. 6

Dispozitiv de penetrare standard (SPT)

Manual, cu funie si tambur pentru celelalte utilaje ;


4. Predarea amplasamentului la terminarea lucrarilor de teren;
5. Analiza probelor de pamant in laboratorul propriu AGISFOR de gradul II.

Pentru probele netulburate


- incercari de identificare (granulometrie si/sau limite de plasticitate);
- incercari privind indicii de stare (umiditate, densitate, porozitate) ;
- incercari de compresibilitate in edometru ;
- forfecare directa ;
- compresiune monoaxiala cu deformare laterala libera ;

pentru probele tulburate


- incercari de identificare;

pentru noroi bentonitic


- greutate specifica
- procentul de nisip
- timpul de scurgere

6. Intocmirea documentatiei geotehnice;


Studiul geotehnic (SG) este numit in SREN 1997-2:2007 Raport privind investigarea
terenului .
Dintre principalele elemente ale documentatiei geotehnice se numara :

Referatul geotehnic este intocmit de inginerul geolog si reprezinta sinteza studiului


geotehnic, oferind toate informatiile despre stratificatia intalnita in amplasament, valorile
de calcul ale parametrilor geotehnici precum si solutii si recomandari de fundare

Fisa sintetica a forajului contine toate informatiile despre stratificatia intalnita in foraj
(litologie, grosimea straturilor, valori caracteristice ale parametrilor geotehnici, nivelul
hidrostatic si diagrama de penetrare standard SPT )

Profilul geotehnic caracteristic se intocmeste in cazul in care pe un amplasament s-au


executat mai multe foraje sau alte lucrari de investigare (CPT, DPH, DPL, etc ) si are rolul
de a oferi o imagine de ansamblu a stratificatiei din amplasament.

Raport de incercari penetrare standard (SPT) cuprinde profilele de foraj ce detaliaza


descrierea initiala a stratificatiei intalnite, grosimea straturilor, tipul probelor de sol si
adancimea de prelevare si intervalele de adancime unde s-au executat penetrarile
standard in foraj.
Raport de incercari penetrare statica ( CPT/CPTU ) cuprinde valorile inregistrate sub
forma tabelara a principalilor parametrii masurati (qc, fs, u2 ) precum si diagramele de
penetrare ce au un rol deosebit de important in interpretarea stratificatiei terenului.

Raport de incercari penetrare dinamica (DPH, DPL) cuprinde fisele de penetrare


dinamica ce contin valorile masurate ale numarului de lovituri si cele calculate ale
rezistentei dinamice precum si reprezentarea diagramelor aferente.

Raport de incercari cu placa contine inregistrarea tasarii sub diferite trepte de


incarcare / descarcare, diagrama de incarcare ;

Raport de incercari de laborator cuprinde piese si diagrame de incercari de laborator ;

7. Predarea studiului geotehnic ;


8. Prezenta obligatorie a inginerului geolog la avizarea terenului la cota de fundare (de
preferinta intocmitorul studiului geotehnic ) ;