Sunteți pe pagina 1din 3

Atributiile Consiliului UE

Principalul organ legislative UE, adoptand acte normative de drept unional


secundar? Fie prin procedura legislative ordinara ( impreuna cu PE), fie
prin procedura legislativa speciala ( prin consulatrea cu PE)
Are posibilitatea de a solicita Comisiei Europene sa initieze ace normative
in conformitate cu art. 135 TFUE
Are atributii de control putand exercita actiuni in anulare respective in
abtinerea nejustificata ( recurs in carenta)

Competente in domeniul relatiilor externe:


-

Incheie in numele UE conventii, tratate international cu statele terte ori


organisme internatinale
Atributii in domeniul personalului angajat in instituiile unionale in sensul
ca adopta statutul functionarilor unionali si stabileste remuneratiile
membrilor Comisiei Europene, respectiv CJUE

Modul de luare a deciziilor in cadrul Consiliului UE:


Se intruneste in sedinta publica atunci cand se delibereaza si se voteaza
un proiect de act legislativ unional.
Tipurile de cvorum in adoptarea unui proiect legislative
sunt:
-

Majoritatea simpla ( 50+1) adica votul majoritatii statelor member in


aces caz fiecare stat avand un sinur vot. O astfel de procedura se aplica la
adoptarea regulilor de ordine interioara ori la luarea de decizii in legatura
cu problem de procedura.
Votul in unanimitate ( armonizarea impozitarii indirecte)
Votul cu majoritate calificata: implica un vot ponderat si suplinit potrivit
caruia fiecare stat membru detine un numar de voturi in functie de
importanta politica, economica, teritoriala si demografica.
Germania 29 voturi ponderate (83 mil. Locuitori)
Marea Britanie 29 VP (60 mil. Locuitori)
Franta 29 VP( 58-59 mil. Locuitori)
Italia 29 VP (57 mil. Locuitori)
Romania- 14 VP ( 22 mil. Locuitori)
Estonia, Cipru, Malta, Luxemburg 3 VP

Tratatul de la Lisabona defineste majoritatea calificata ca fiind egala cu cel putin


55% din membri Consiliului cuprinzand cel putin 15 dintre ei si reprezentand
statele member care intrunesc cel putin 60 sau 66? Din populatia UE.
Minoritatile de blocare trebuie sa
cuprinda cel putina 4 membri ai Consiliului, in caz contrar se considera a fi
intrunita majoritatea calificata.
In cazul in
care nu toti membri consiliului participa la vot, majoritatea calificata este definite
ca fiind egala cu cel putin 50% din M. c reprezentand statele member
participante care reunesc cel putin 66% din populatia acestor state, cu conitia ca
minoritatile de blocare sa includa cel putin numarul de membri din COnsiliu care
reprezinta mai mult de 35% din populatia statelor membre participante + 1
membru.
In caz contrar, majoritatea calficiata se considera a fi intrunita.

Parlamentul European
Face parte din triunghul decisional UE, alaturi de Consiliu si Comisie.
In ceea ce priveste titulatura institutiilor UE, aceasta a suferit
modificari astfel ca intalnim adunarea comuna in cadrul CECO respective
Parlamente aferente CEE si EURATOM.
Incepand cu 1958 regasim
titulatura unica de PE.
Competenta
Pana in 1979 parlamentarii europeni erau alesi dintre Parlamentarii
nationali. Acest sistem nu a functionat in mod efficient deoarece durata
mandatului national nu corespundea cu cea a mandatului European, iar pe de
alta parte aveau o dubla incarcare lucrand simultan in doua parlamente.
Prin
hotararea Consiliului UE, in 1976 s-a reglementat .. de alegeri generale si
directe pentru desemnarea europarlamentarilor.
Aceasta norma a fost completata de directive
93/109/CE a consiliului privind stabilie normelor cu exceptia dreptului de a allege
si de a fi ales recuoscut cetatenilor UE petru PE.
In
Romania,
transpunerea acestor reglementari in ordinea nationala s-a efectuat prin legea
33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru PE, lege cu
caracter organic.
In concret, fiecare stat membru hotaraste cu privire la
modul de desfasurare a alegerilor, aplicand insa aceleasi reguli democratice:
- Drept de vot la 18 ani, vot
secret si egalitate intre persoane.
In
aceea
ce
priveste dreptul de a fi ales, legea romana dispune ca:
- Au
dreptul de a fi alesi cetatenii romani
Persoanele eligibile unional ( adica cetateni ai UE avand resedinta/ domiciliul/
rezid. Emporara in Romania).
Durata mandatului de europarlamentar ese de 5 ani si coincide cu
durata mandatului membrilor COmisiei.
Referitor la numarul total de portofolii si
reprezentativitate din partea statelor in Parlament, facem urmatoarele
comentariii:
Pana
in
anul
2004 erau in numar de 626, dupa adoptarea tratatului de la Amsterdam numarul
s-a maximizat la 700, iar dupa Nissa, 732 persoane ca urmare a aderarii de noi
state la UE.
Tratatul de la lisabona aduce modifciari de substanta in cee
ace priveste competenta PE astfel ca tratatul reformator reglementeaza 750
locui + 1( presedintele PE).
In cee ace priveste
Romania, desi tratatul de la nissa prevede un nr de 33 portofolii, dispozitie
inserata si in Lisabona, odata cu aderarea Croatiei, in fpat, Romania a pierdut un
portofoliui, detinand acum doar 32.
Prin decizia 2013/312/UE s-a stabilit componenta
PE pentru mandatul 2014-1019 dupa cum urmeaza:
Germania 96, Franta 74, Italia
si Marea Britanie 73, spania 54, Polinia 51, Romania 32, Cipru, Estonia
Luxembrug, Malta : 6.
Conform principiului proportionalitatii degresive inserat in Tratatul
reformator nicun stat membru nu se va putea avea mai mult de 96 portofolii si

nici mai putine de 6, indifferent cate state vor mai adera, in vederea mentinerii
numarului de 750 +1.