Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.ORLY SERV S.R.L.

Nota 8 - Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie si conducere


__________________________________________________________________________
31.12.2014
a) Nu s-au acordat indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere.
b) Nu exista obligatii contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere.
c)Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului.
d) salariati:
- numar mediu: ........0...
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului: ...0......... (641+621)
- cheltuieli cu asigurarile sociale:...0........(645)
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii:..0............

Administrator,
Numele si prenumele :
NITU ORLANDO

Semnatura ________________________
Stampila unitatii

Intocmit,
Numele si prenumele :
NITU ORLANDO
Calitatea :
11--DIRECTOR ECONOMIC
Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Semnatura________________________