Sunteți pe pagina 1din 42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LEGE Nr. 107 Emitor: PARLAMENT Dat act: 25/09/1996 Publicaie: Monitorul Oficial Nr.

244
Data apariiei: 08/10/1996
LEGEA APELOR
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Legea nr. 310/30.06.2004


Monitorul Oficial al Romaniei nr.584/miercuri,30 iunie 2004
LEGE
Pentru
modificarea
nr.107/1996

si

completarea

Legii

Apelor

Capitolul I
Dispoziii generale
Articolul 1- Legea apelor nr.107/1996,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea
I,nr.244 din octombrie 1996,cu modificarile ulterioare,se modifica si se completeaza dupa
cum urmeaza:
(1)
Apele reprezint o resurs natural regenerabil, vulnerabil i limitat, element
indispensabil pentru via i pentru societate, materie prim pentru activiti productive, surs de
energie i cale de transport, factor determinant n meninerea echilibrului ecologic.
(1)
Apa nu este un produs comercial oarecare,ci este un patrimoniu natural care
trebuie protejat,tratat si aparat ca atare.
(2)
Apele fac parte din domeniul public al statului. Cunoasterea,protecia, punerea n
valoare i utilizarea durabil a resurselor de ap sunt aciuni de interes general.
(3)
Dreptul de folosin, ct i obligaiile corespunztoare rezultate din protecia i conservarea
resurselor de ap vor fi exercitate n conformitate cu prevederile prezentei legi, cu excepia apelor
geotermale pentru care se vor adopta reglementri specifice.
(4)
Apele, malurile i albiile acestora, indiferent de persoana fizic sau juridic care le
administreaz, sunt supuse dispoziiilor prezentei legi, precum i prevederilor din conveniile
internaionale la care Romnia este parte.
(5)
Sunt, de asemenea, supuse dispoziiilor prezentei legi lucrrile care se construiesc pe ape sau
care au legtur cu apele i prin care, direct ori indirect, se produc modificri temporare sau
definitive asupra calitii apelor ori regimului de curgere a acestora.
(6)
Conservarea,protectia si imbunatatirea mediului acvatic,in conditiile utilizarii
durabile a resurselor de apa,au la baza principiile precautiei,prevenirii,evitarii daunelor la
sursa si poluatorul plateste si trebuie sa tina seama de vulnerabilitatea ecosistemelor
acvatice situate in Delta Dunarii si in Marea Neagra,deoarece echilibrul acestora este
strans influentat de calitatea apelor interioare care se varsa in acestea.
Articolul 2
Prevederile prezentei legi au ca scop:
a)
conservarea, dezvoltarea i protecia resurselor de ap, precum i asigurarea unei curgeri
libere a apelor;
b)
protecia mpotriva oricrei forme de poluare i de modificare a caracteristicilor resurselor
de ap, a malurilor i albiilor sau cuvetelor acestora;
1

c)
refacerea calitii apelor de suprafa i subterane;
d)
conservarea i protejarea ecosistemelor acvatice;
e)
asigurarea alimentrii cu ap potabil a populaiei i a salubritii publice;
f)
gospodarirea durabila a apei si repartitia rationala si echilibrata a acestei resurse,cu
mentinerea si cu ameliorarea calitatii si regenerarii naturale a apelor;
g)
aprarea mpotriva inundaiilor i oricror alte fenomene hidrometeorologice periculoase;
h)
satisfacerea cerinelor de ap ale agriculturii, industriei producerii de energie, a
transporturilor, aquaculturii, turismului, agrementului i sporturilor nautice, ca i alte oricror alte
activiti umane.
(i)
integrarea aspectelor cantitative si calitative atat pentru apele de suprafata,cat si
pentru apele subterane care apartin aceluiasi sistem ecologic,hidrologic si hidrogeologic;
(j)
asigurarea protectiei ecosistemelor acvatice situate in imediata vecinatate a
coastelor,in golfuri sau aflate in Marea Neagra;
(k)
promovarea utilizarii durabile a apelor pe baza protectiei pe termen lung a
resurselor disponibile de apa;
(l)
conservarea,protectia si imbunatatirea mediului acvatic prin masuri specifice pentru
reducerea progresiva a evacuarilor,emisiilor sau pierderilor de substante prioritare si
incetarea sau eliminarea treptata a evacuarilor,emisiilor sau pierderilor de substante
prioritar periculoase;
(m) reducerea progresiva a poluarii apelor subterane si prevenirea poluarii ulterioare;
(n)
atingerea obiectivelor Conventiei pentru protectia Marii Negre impotriva poluarii in
ceea ce priveste incetarea sau eliminarea etapizata a evacuarilor,emisiilor sau pierderilor
de substante prioritare pentru atingerea in mediul marin a concentratiilor acestor
substante aproape de valorile fondului natural si aproape de valoarea zero pentru
substantele de sinteza;
(o)
prevenirea deteriorarii ulterioare,protectia si imbunatatirea starii ecosistemelor
acvatice si,in ceea ce priveste cerintele de apa,a ecosistemelor terestre si a zonelor
umede ce depind in mod direct de ecossistemele acvatice;
Articolul 2
(1)

Obiectivele protectiei apelor si mediului acvatic sunt:

a) Prevenirea deteriorarii tuturor corpurilor de ape de suprafata;


b) Protectia,imbunatatirea si refacerea tuturor corpurilor de apa de suprafata in scopul
atingerii starii bune a acestora,in conformitate cu prevederile anexei nr.1,pana la data de
22 decembrie 2015
c) Protectia si imbunatatirea tuturor corpurilor de apa artificiale sau puternic modificate in
scopul realizarii unui potential ecologic bun sau a unei stari chimice bune a acestora,in
conformitate cu prevederile anexei nr.1,pana la data de 22 decembrie 2015
d) Reducerea progresiva a poluarii datorate substantelor prioritare si incetarea sau
eliminarea treptata a evacuarilor si a pierderilor de de substante prioritar periculoase;
e) Prevenirea sau eliminarea aportului de poluanti in apele subterane si prevenirea
deteriorarii starii tuturor corpurilor de ape subterane;
f) Protectia,imbunatatirea si refacerea tuturor corpurilor de ape subterane si asigurarea
unui echilibru intre debitul prelevat si reincarcarea apelor subterane,cu scopul realizarii
unei stari bune a apelor subterane,in conformitate cu prevederile anexei nr.1, pana la
data de 22 decembrie 2015;
g) Inversarea oricarei tendinte semnificative si durabile de crestere a concentratiei
privarui poluant rezultate din impactul activitatii umane,pentru a reduce in mod progresiv
poluarea apei subterane;
(2)
Conditiile si obiectivele de protectie a apelor si mediului acvatic,specifice zonelor
protejate cuprinse in anexa nr.1,trebuie sa fie indeplinite pana la data de 22 decembrie
2

2015, cu exceptia cazului cand este altfel prevazut in legislatia pe baza careia au fost
stabilite in mod individual aceste zone protejate;
(3)
In cazul in care unui corp de apa dat ii sunt aplicabile mai mult decat un obiectiv
dintre cele prevazute la alin.(1) si (2),corpul de apa trebuie sa indeplineasca cel mai sever
dintre aceste obiective;
Articolul 2
(1)
In scopul realizarii unei protectii eficiente si integrate a tuturor apelor si a mediului
acvatic si al realizarii obiectivelor de protectia apelor si mediului acvatic al prezentei
legi,se vor realiza delimitarea corpuriolor de apa si desemnarea corpurilor de apa
artificiale sau puternic modificate ,in conformitate cu procedurile prevazute in anexa nr.1.
(2)
Un corp de apa de suprafata este desemnat ca fiind artificial sau puternic
modificat,atunci cand:
a) schimbarile caracteristicilor hidromorfologice ale acestui corp de apa,necesare pentru
atingerea starii ecologice bune,ar putea avea efecte negative importante asupra mediului
in general,navigatiei,inclusiv amenajarea facilitatilor portuare sau de agrement,activitatilor
pentru scopul carora este stocata apa,cum sunt alimentarea cu apa,producerea de
energie sau irigatiile,regularizarea curgerii apei,apararea impotriva inundatiilor,drenajul
terenurilor si a altor activitati egale ca importanta cu cele prevazute pentru dezvoltarea
durabila;
b) caracteristicile artificiale sau modificate ale corpului de apa,impuse de folosintele
beneficiare,nu pot sa fie realizate in mod rezonabil,din motive de fezabilitate tehnica sau
costuri disproportionate,prin alte mijloace care sunt in mod semnificativ optiuni mai bune
din punct de vedere al protectiei mediului.
(3)
Desemnarea corpurilor de apa artificiale sau puternic modificate,inclusiv motivele
desemnarii vor fi prezentate in schemele directoare de amenajare si management ale
bazinelor hidrografice,denumite in continuare scheme directoare.
Articolul 2 -Termenele limita prevazute la art.2) pot fi extinse in scopul realizarii
etapizate a obiectivelor pentru corpurile de apa,numai in situatia in care nu se produc
deteriorari ale starii corpurilor de apa afectate si atunci cand sunt indeplinite conditiile
urmatoare:
a) imbunatatirile necesare ale starii corpurilor de apa nu pot fi realizate in mod rezonabil
pana la termenul limita stabilit la art.2,din cel putin unul dintre urmatoarele motive:
- gradul imbunatatirilor cerute poate fi realizat,din considerente tehnice,in etape care
depasesc termenul limita;
- finalizarea imbunatatirilor pana la termenul limita este extrem de costisitoare;
- conditiile naturale nu permit imbunatirea starii corpului de apa pana la termenul limita;
b) extinderea termenului limita si motivele acesteia sunt stabilite si explicate in mod
specific in schema directoare;
c) extinderea termenului trebuie sa se limiteze la cel mult doua reactualizari ulterioare ale
schemei directoare,cu exceptia cazurilor in care conditiile naturale sunt de asa natura
incat obiectivele nu pot fi realizate in aceasta perioada;
d) in schema directoare este prezentat un rezumat al masurilor necesare pentru a aduce
corpurile de apa,in mod progresiv,la starea ceruta pana la termenul limita extins,motivele
pentru orice intarziere semnificativa a realizarii masurilor operationale sim planificarea
implementarii acestora.Orice revizuire a aplicarii acestor masuri si un rezumat al masurilor
aditionale se includ,de asemenea,in reactualizarile ulterioare ale schemei directoare.

Articolul 2 4 - In situatia in care se constata ca anumite corpuri de apa sunt foarte


afectate de activitatea umana sau conditiile naturale sunt de asemenea natura incat
obiectivele prevazute la art.2 alin. (1) si (2) sunt nerealizabile sau implica casturi
disproportionate,pot fi adoptate obiective mai putin severe numai daca sunt indeplinite
conditiile urmatoare:
a) necesitatile socioeconomice si de protectie a mediului determinate de astfel de
activitati umane nu pot fi realizate prin alte mijloace care constituie o optiune semnificativ
mai buna din punct de vedere a protectiei mediului si care nu implica cheltuieli
disproportionate;
b) pentru apele de suprafata se asigura cea mai buna stare ecologica si chimica care
poate fi atinsa,avand in vedere impactul ce nu poate fi evitat in mod rezonabil din cauza
naturii activitatii umane sau poluarii;
c) pentru apele subterane se asigura cele mai mici modificari posibile ale starii bune a
apelor subterane,avand in vedere impactul ce nu poate fi evitat in mod rezonabil din cauza
naturii activitatii umane sau poluarii;
d) nu se produce deteriorarea ulterioara a starii corpurilor de apa;
e) obiectivele mai putin severe stabilite,precum si motivele deciziei de stabilire a acestora
sunt mentionate in mod specific in schema directoare,iar aceste obiective sunt revizuite la
6 ani.
Articolul 2 5 - Deteriorarea temporara a starii corpurilor de apa nu se considera incalcare
a prevederilor prezentei legi,daca aceasta este rezultatul unor circumstante cu cauze
naturale de forta majora,care apar in mod exceptional sau care nu pot fi prevazute,cum ar
fi inundatiile extreme si seceta prelungita,sau daca este rezultatul circumstantelor datorate
accidentelor care nu pot fi prevazute in mod rezonabil si numai daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:
a) sunt intreprinse toate etapele practice pentru prevenirea deteriorarii suplimentare a
starii corpurilor de apa si pentru a nu se compromite realizarea obiectivelor de protectie a
apelor si mediului acvatic din alte corpuri de apa;
b) stabilirea in schema directoare a conditiilor in care pot fi declarate circumstantele
exceptionale sau care nu pot fi prevazute in mod rezonabil,inclusiv adoptarea indicatorilor
adecvati;
c) includerea in programul de masuri din schema directoare a masurilor ce trebuie luate
in astfel de conditii exceptionale si care nu trebuie sa compromita refacerea calitatii
corpului de apa o data ce circumstantele sunt incheiate;
d) efectele circumstantelor care sunt exceptionale sau care nu pot fi in mod rezonabil
prevazute sunt reanalizate anual in conformitate cu prevederile art.2 lit.a) si sunt luate
toate masurile practice in scopul aducerii corpului de apa la starea sa anterioara efectelor
acelor circumstante cat mai curand rezonabil din punct de vedere practic;
e) un rezumat al efectelor circumstantelor si al masurilor luate sau care urmeaza a fi luate
in conformitate cu prevederile lit.a) si d) este cuprins in schema directoare la urmatoarea
reactualizare a acesteia;
Articolul 2 6
(1)
In cadrul fiecarui district de bazin hidrografic se identifica toate corpurile de apa
folosite pentru captarea apei destinate consumului uman,care furnizeaza in medie mai
mult de 10 m/zi sau care deservesc mai mult de 50 de persoane,precum si acele corpuri
de apa care se intentioneaza sa se foloseasca in viitor in acest scop.
(2)
Corpurile de apa utilizate pentru captarea apei destinate consumului uman,care
furnizeaza in medie mai mult de 100 m/zi,se monitorizeaza in conformitate cu prevederile
anexei nr.1.
4

Articolul 2 7
(1)
Obiectivele prevazute la art.2 alin.(1) si (2) nu se considera indeplinite atunci
cand:
a) nerealizarea unei stari bune a apelor subterane,a unei stari ecologice bune sau,acolo
unde este cazul,a unui potential ecologic bun ori nerealizarea prevenirii deteriorarii starii
corpului de apa de suprafata sau subterana este rezultatul unor noi modificari ale
caracteristicilor fizice ale unui corp de apa de suprafata sau al modificarii nivelului
corpurilor de apa subterane;
b) nerealizarea prevenirii deteriorarii de la starea foarte buna la,starea buna a corpurilor
de apa este rezultatul unor noi activitati umane,in scopul dezvoltarii durabile.
(2)
Prevederile alin.(1) se aplica numai atunci cand sunt intrunite cumulativ
urmatoarele conditii:
a) sunt intreprinse toate etapele practice pentru reducerea impactului negativ asupra
starii corpurilor de apa;
b) motivele acestor modificari sau deteriorari sunt stabilite si explicate in mod specific in
schema directoare,iar obiectivele sunt revizuite la fiecare 6 ani;
c) motivele acestor modificari sau deteriorari sunt de interes public deosebit si/sau
beneficiile aduse mediului sau societatii de realizarea obiectivelor prevazute la art.2 alin.
(1) si (2) sunt depasite de beneficiile noilor modificari sau degradari aduse sanatatii
umane,mentinerii sigurantei vietii umane sau dezvoltarii durabile;
d) deservirea folosintelor beneficiare,care a condus la acele modificari sau deteriorari ale
corpurilor de apa,nu poate fi realizata,din motive de fezabilitate tehnica sau din cauza
costurilor disproportionate,prin alte mijloace care sunt o optiune semnificativ mai buna din
punct de vedere al protectiei mediului.
Articolul 2 8 - In vederea protectiei si conservarii resurselor de apa de
suprafata,evacuarile in aceste ape sunt reglementate prin utilizarea unei abordari
combinate prin stabilirea si implementarea controlului emisiilor bazat pe cele mai bune
tehnici disponibile sau a valorilor limita importante ale emisiilor ori,in cazul impactului
difuz,a controlului si a celor mai bune practici din punct de vedere al mediului stabilite in
reglementarile specifice privind prevenirea,reducerea si controluol integrat al
poluarii,epurarea apelor uzate urbane,protectia apelor impotriva poluarii cauzate de nitrati
din surse agricole,evaluarea riscului si descarcarea de substante periculoase in apa,pana
la data de 22 decembrie 2012.
Articolul 3
(1)
Aparin domeniului public al statului apele de suprafa cu albiile lor minore cu
lungimi mai mari de 5 km i cu bazine hidrografice ce depsesc suprafaa de 10 kmp,
malurile i cuvetele lacurilor, precum i apele subterane, apele maritime interioare, faleza
i plaja mrii, cu bogiile lor naturale i potenialul valorificabil, marea teritorial i fundul
apelor maritime.
(2)
Albiile minore cu lungimi mai mici de 5 km i cu bazine hidrografice ce nu depesc
suprafaa de 10 kmp, pe care apele nu curg permanent, aparin deintorilor, cu orice titlu, ai
terenurilor pe care se formeaz sau curg.
Proprietarii acestor albii trebuie s foloseasc aceste ape n concordan cu condiiile generale de
folosire a apei n bazinul respectiv.
(3)
Insulele, care nu sunt n legtur cu terenurile cu mal la nivelul mediu al apei, aparin
proprietarului albiei apei.
(4)
Apa subteran poate fi folosit de proprietarul terenului, numai n msura n care este
utilizat conform art. 9 alin. (2).
5

(5)
Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) pepinierele i cresctoriile piscicole aflate n afara
cursurilor de ap.
Articolul 4
(1)
Resursele de apa, de suprafata si subterane sunt monopol natural de interes
strategic.Stabilirea regimului de folosire a resurselor de apa,indiferent de forma de
proprietate,este un drept exclusiv al Guvernului,exercitat prin autoritatea publica centrala
din domeniul apelor.
(2)
Apele din domeniul public se dau n administrarea Administratia Nationala "Apele
Romne", de ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, n condiiile legii.
(3)
Reglementarea navigaiei i a activitilor conexe acesteia pe cile navigabile se face de
ctre Ministerul Transporturilor, prin uniti de profil.
(4)
Faza atmosferic a circuitului apei n natur poate fi modificat artificial numai de
autoritatea publica centrala din domeniul apelor i de cei autorizai de acesta, n condiiile legii.
Articolul 5
(1)
Apele utilizate pentru prelevarea de apa in scop potabil vor fi protejate pentru
evitarea deteriorarii calitatii acestora si pentru a reduce nivelul de tratare in procesul de
producere a apei potabile.In jurul surselor si instalatiilor de alimentare cu apa potabila,al
surselor de ape minerale si al lacurilor terapeutice se instituie protectie sanitara cu regim
sever sau cu regim de restrictii,precum si perimetre de protectie hidrogeologica.Dreptul de
proprietate asupra surselor de ape minerale si lacurilor si namolurilor terapeutice se
extinde si asupra zonelor de protectie sanitara cu regim sever.
(2)
Regimul de exploatare a apelor subterane, a lacurilor,zonelor umede i ariilor
protejate, a zonelor de protecie sanitar, precum i regimul privind navigaia pe cursurile
de ap naturale sau artificiale, pe apele maritime interioare i pe marea teritorial, ca i
lucrrile, construciile sau instalaiile aferente sunt supuse prevederilor prezentei legi i
reglementrilor specifice.
(3)
Regimul de exploatare a fondului piscicol, precum i exercitarea pescuitului n cursurile de
ap naturale sau amenajate sunt supuse prevederilor prezentei legi, i reglementrilor specifice.
(4)
Normele speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar se aprob prin
hotrre a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale din domeniul apelor i a autoritatii
publice centrale din domeniul sanatatii.
(5)
Supravegherea calitii apei potabile si a apei de imbaiere se asigur de ctre
autoritatea publica centrala din domeniul sanatatii,precum si de autoritatile publice
locale,conform prevederilor in vigoare.
Articolul 5
(1)
La nivelul fiecarui bazin hidrografic se va stabili un registru al zonelor protejate,care
va include toate corpurile de apa folosite pentru prelevare in scop potabil si zonele
protejate cuprinse in anexa nr.1.
(2)
Registrul zonelor protejate va fi realizat si reactualizat prin grija Administratiei
Nationale Apele Romane.
Articolul 6
(1)
Activitatea de gospodrire unitar, raional i integrata a apelor se organizeaz i
se desfoar pe bazine hidrografice, ca entiti geografice indivizibile de gospodrire
cantitativa si calitativa a resurselor de ap.Gospodrirea apelor trebuie s considere ca un
tot unitar apele de suprafa i subterane att sub aspect cantitativ, ct i calitativ, n
scopul dezvoltrii durabile.
6

(2)
Gospodrirea apelor se bazeaz pe principiul solidaritii umane n interesul comun, prin
colaborare i cooperare strns, la toate nivelurile administraiei publice, a utilizatorilor de ap, a
reprezentanilor colectivitilor locale i a populaiei, pentru realizarea maximului de profit social.
(3)
Romania face parte din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea.Pentru
portiunea din bazinul hidrografic international al fluviului Dunarea,care este cuprinsa in
teritoriul Romaniei,inclusiv apele de coasta ale Marii Negre,se va elabora planul de
management al acestui bazin hidrografic international,pe baza schemelor directoare de
management si amenajare a apelor.
(4)
Autoritatea competenta pentru elaborarea portiunii de plan mentionate la alin.(3)
este autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(5)
Administrarea bazinelor hidrografice nationale,mentionate in prezenta lege ca
bazine hidrografice se face la nivelul districtelor de bazin de catre directiile de ape ale
Administratiei Nationale Apele Romane.
(6)
La nivel national,sunt stabilite urmatoarele districte de bazin: Somes-Tisa, Crisuri,
Mures ,Banat, Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, Siret, Prut-Barlad si DobrogeaLitoral.Schema districtelor de bazin cu lilitele acestora este prezentata in anexa nr. 14 .
Articolul 6
(1)
In coordonarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor se infiinteaza
Administratia Nationala Apele Romane,institutie publica de interes national,cu
personalitate juridica,finantata din venituri proprii,asa cum sunt definite in art.80,prin
reorganizarea Administratiei Nationale Apele Romane care functiona cu statut de regie
autonoma.
(2)
Administratia Nationala Apele Romane are in subordine directii de ape,organizate
la nivelul bazinelor hidrografice ca institutii publice cu personalitate juridica.
Articolul 7
(1)
Elaborarea strategiei i politicii naionale n domeniul gospodririi apelor, asigurarea
coordonrii i controlului aplicrii reglementrilor interne i internaionale n acest domeniu se
realizeaz de ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(2)
Gestionarea cantitativ i calitativ a resurselor de apa, exploatarea lucrrilor de
gospodrire a apelor, precum i aplicarea strategiei i a politicii naionale,cu respectarea
reglementarilor nationale in domeniu, se realizeaz de Administratia Nationala "Apele
Romne" prin directiile de ape din subordinea acesteia.
(3)
Pe lng autoritatea publica centrala din domeniul apelor funcioneaz: Consiliul
interministerial al apelor,Comisia central de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase i accidentelor la construciile hidrotehnice, Comisia naional
pentru sigurana barajelor i lucrrilor hidrotehnice,Centrul roman de reconstructie a
raurilor i Comitetul naional pentru Programul hidrologic internaional, organisme cu
caracter consultativ.
(4) Regulamentele de organizare si functionare ale Consiliului interministerial al apelor
si Comisiei centrale de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase i accidentelor la construciile hidrotehnice se stabilesc prin hotarare a
Guvernului,iar cele ale Comisiei naionale pentru sigurana barajelor i lucrrilor
hidrotehnice,Centrului roman de reconstructie a raurilor i Comitetului naional pentru
Programul hidrologic internaional,prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale
din domeniul apelor.Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigura
de catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
Articolul 8
Termenii tehnici folosii n prezenta lege au semnificaia stabilit n anexa nr. 1, care face
parte integrant din prezenta lege.
7

Capitolul II

Regimul de folosire a apelor i albiilor

Sectiunea 1
Regimul de folosire a apelor
Articolul 9
(1)
Dreptul de folosin a apelor de suprafa sau subterane, inclusiv a celor arteziene, se
stabilete prin autorizaia de gospodrire a apelor i se exercit potrivit prevederilor legale.
Acest drept include i evacuarea, n resursele de ap, de ape uzate, ape din desecri ori drenaje, ape
meteorice, ape de min sau de zcmnt, dup utilizare.
(2)
Apele de suprafa sau subterane pot fi folosite liber, cu respectarea normelor sanitare i de
protecie a calitii apelor, pentru but, adpat, udat, splat, mbiat i alte trebuine gospodreti,
dac pentru aceasta nu se folosesc instalaii sau se folosesc instalaii de capacitate mic de pn la
0,2 litri/secund, destinate exclusiv satisfacerii necesitilor gospodriei proprii.
(3)
Orice persoan fizic, pe proprie rspundere, poate utiliza liber pentru imbaiere
apele marine si apele interioare din afara zonelor de restricie.
(4)
Utilizarea apelor subterane se face pe baza rezervelor determinate prin studii
hidrogeologice.
Articolul 10
(1)
Satisfacerea cerinelor de ap ale populaiei are prioritate fa de folosirea apei n alte
scopuri.
De asemenea, au prioritate, fa de alte folosine, alimentarea cu ap pentru animale, refacerea
rezervei intangibile de ap dup incendii, precum i debitele necesare meninerii echilibrului
ecologic al habitatului acvatic.
(2)
Restrngerea utilizrii apei potabile pentru populaie, n folosul altor activiti, este interzis.
(3)
Apa potabil distribuit organizat n centre populate poate fi utilizat i n alte scopuri,
numai dac s- a asigurat satisfacerea integral a cerinelor populaiei, animalelor i ale unor
activiti care necesit ap de aceast calitate.
Alimentarea cu ap potabil n alte scopuri va fi limitat sau desfiinat numai atunci cnd apar
cerine noi n alimentarea cu ap a populaiei.
(4)
Apele subterane, corespunztoare calitativ, sunt destinate n primul rnd pentru alimentarea
cu ap a populaiei i animalelor, precum i pentru asigurarea igienei i sntii populaiei.
Aceste ape pot fi utilizate i n alte scopuri, numai n baza autorizaiei de gospodrire a apelor.
(5)
La planificarea i la realizarea unor activiti, cum sunt mineritul de suprafa, derivaiile de
debite etc., ce pot influena rezerva de ape subterane sau pot modific reeaua hidrografic de
suprafa, se vor lua obligatoriu msuri de refacere a alimentrilor cu ap i de protecie mpotriva
inundaiilor.
(6)
Rezervele de apa subterane se pot reface sau suplimenta,prin lucrari de
realimentare artificiala a corpurilor de apa subterana,cu apa provenind din orice sursa de
apa de suprafata sau subterana,numai in cazulo in care nu este compromisa atingerea
obiectivelor prevazute la art.2,atat pentru sursa cat si pentru corpul de apa subterana
realimentat artificial.
(7)
Transferul volumelor de apa dintr-un bazin in altul se poate face in situatia in care
cerintele de apa ale bazinului in care se transfera sunt insuficiente atat pentru
populatie,cat si pentru mentinerea echilibrului ecologic al ecosistemului acvatic si nu
afecteaza situatia bazinului din care se transfera.

Articolul 11
(1)
n lacurile de acumulare folosite ca surs pentru alimentri cu ap potabil se poate practica
numai piscicultura n regim natural, fr furajarea petilor i fr aplicarea fungicidelor sau a
oricror medicamente veterinare.
(2)
n orice alte zone dect cele prevzute n alin. (1), piscicultura cu administrare de
furaje se poate practica numai n cazul n care nu este influenat calitatea apelor din aval
i n conformitate cu reglementarile in vigoare.
Articolul 12
(1)
Utilizatorii de ap sunt obligai s economiseasc apa prin folosire judicioas. De
asemenea, au obligaia s asigure ntreinerea i repararea instalaiilor proprii i,dupa caz,
a celor din sistemele de alimentare cu ap i canalizare.
(2)
In vederea folosirii judicioase a apei,utilizatorii de apa vor folosi cele mai bune
tehnologii disponibile,care permit utilizarea unor cantitati reduse de apa,precum si un
consum mic de apa prin recircularea si/sau refolosirea apei.
Articolul 13
Autoritatea publica centrala din domeniul apelor si Administratia Nationala Apele
Romane sunt in drept sa ia masuri de limitare sau de suspendare provizorie a folosirii
apei,pentru a face fata unui pericol sau consecintelor unor accidente,secetei,inundatiilor
sau unui risc de lipsa de apa din cauza supraexploatarii resursei.
Articolul 14
(1)
Dac, din cauza secetei sau a altor calamiti naturale, debitele de ap autorizate nu pot fi
asigurate tuturor utilizatorilor autorizai, se aplic restricii temporare de folosire a resurselor de
ap.
(2)
Restriciile se stabilesc prin planuri de restricii i folosire a apei n perioadele
deficitare, elaborate de directiile de ape, dup consultarea utilizatorilor autorizai, cu avizul
Administratiei Nationale Apele Roamane i cu aprobarea comitetului de bazin.
Planurile de restricii i folosire a apei n perioadele deficitare, denumite n continuare
planul de restricii, se aduc la timp la cunotiina publicului.
(3)
Metodologia de elaborare i de aprobare a planurilor de restricii i procedura de informare a
publicului se stabilesc de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
Aceast0a metodologie va trebui s in seama de prioritile prevzute la art. 10 i de importana
social i economic a utilizatorilor autorizai.
(4)
Msurile stabilite n planurile de restricii sunt obligatorii pentru toi utilizatorii de
ap.
Msurile de restricii se asimileaz cu situaia de for major.
(5)
Pe durata aplicrii planurilor de restricii, prevederile autorizaiei de gospodrire a apelor se
subordoneaz acestora.
Articolul 15
(1)
Poluarea n orice mod a resurselor de ap este interzis.
(2)
Normele de calitate a resurselor de ap legate de functiunile apei se aprob prin
hotarare a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
(3)
Normele privind calitatea apei potabile,supravegherea,inspectia sanitara si
monitorizarea calitatii apei potabile se aprob prin hotarare a Guvernului, la propunerea
autoritatii publice centrale din domeniul sanatatii.
9

(3) Normele privind calitatea apelor utilizate pentru imbaiere si referitoare la


supravegherea,inspectia sanitara si controlul zonelor naturale utilizate pentru imbaiere se
aproba prin hotarare a Guvernului,la propunerea autoritatii publice centrale din domeniul
sanatatii.
(4)
Limitele de ncrcare cu poluanii apelor uzate evacuate n resursele de ap se aprob prin
hotrre a Guvernului, la propunerea autoritatatii publice centrale din domeniul apelor i a
autoritatii publice centrale din domeniul sanatatii.
(5)
Limitele de descrcare nscrise n avizul sau autorizaia de gospodrire a apelor reprezint
limitele maxime admise, iar depirea acestora este interzis.
Articolul 16
(1)
Pentru protecia resurselor de ap, se interzic:
a) punerea n funciune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea n
funciune de noi ansambluri de locuine, introducerea la obiectivele economice existente de
tehnologii de producie modificate, care mresc gradul de ncrcare a apelor uzate, fr punerea
concomitent n funciune a reelelor de canalizare i a instalaiilor de epurare ori fr realizarea
altor lucrri i msuri care s asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse
prin autorizaia de gospodrire a apelor;
b) realizarea de lucrri noi pentru alimentare cu ap potabil sau industrial ori de extindere a celor
existente, fr realizarea sau extinderea corespunztoare i concomitent a reelelor de canalizare i
a instalaiilor de epurare necesare;
c) aruncarea sau introducerea n orice mod, n albiile cursurilor de ap, n cuvetele lacurilor sau ale
blilor, n Marea Neagr i n zonele umede, precum i depozitarea pe malurile acestora a
deeurilor de orice fel;
d) evacuarea de ape uzate n apele subterane, lacurile naturale sau de acumulare, n
blti,heletie sau iazuri,cu exceptia iazurilor de decantare;
e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacurile ori scurgerile de ape fecaloidmenajere sau cu coninut periculos;
f) splarea n cursuri de ap sau n lacuri i pe malurile acestora a vehiculelor,
autovehiculelor, a altor utilaje i agregate mecanice, precum i a ambalajelor sau
obiectelor care conin substane periculoase;
g) splarea animalelor domestice deparazitate n afara locurilor special amenajate n
acest scop;
h) aruncarea sau evacuarea n instalaii sanitare sau n reele de canalizare a deseurilor
periculoase si/sau substanelor periculoase;
i) splarea n cursurile de apa sau n lacuri, pe malurile acestora, pe diguri sau baraje a obiectelor de
uz casnic, cu folosirea substanelor chimice de orice fel.
(2)
n zonele de protecie instituite potrivit prezentei legi, sunt interzise depozitarea i folosirea
de ngrminte, pesticide sau alte substane periculoase.
Articolul 17
n scopul folosirii raionale i protejrii calitii resurselor de ap, utilizatorii de ap au
urmtoarele obligaii:
a) s adopte tehnologii de producie cu cerine de ap reduse i ct mai puin poluante, s
economiseasc apa prin recirculare sau folosire repetat, s elimine risipa i s diminueze pierderile
de ap, s reduc poluanii evacuai o dat cu apele uzate i s recupereze substanele utile coninute
n apele uzate i n nmoluri.
a) sa reduca progresiv evacuarile,emisiile si pierderile de substante prioritare si sa
inceteze sau sa elimine treptat evacuarile,emisiile si pierderile substantelor prioritar
periculoase.Programul de eliminare treptata a evacuarilor,emisiilor si pierderilor de
substante prioritar periculoase se aproba prin hotarare a Guvernului,la propunerea
autoritatii publice centrale din domeniul apelor;
10

a) sa adopte tehnologii de tratare a apei prelevate din sursa,care sa asigure cerintele


calitative si cantitative ale folosintelor de apa;
b) s asigure realizarea, ntreinerea i exploatarea staiilor i instalaiilor de prelucrare a calitii
apelor la capacitatea autorizat, s urmreasc eficiena acestora prin analize de laborator i s
intervin operativ pentru ncadrarea indicatorilor de emisie n limitele admise pentru evacuarea
apelor uzate, limite prevzute prin autorizaia de gospodrire a apelor;
c) s respecte cu strictee disciplina i normele tehnologice n activitile de producie care folosesc
apa i evacueaz ape uzate, precum i n staiile i instalaiile de prelucrare a calitii apelor;
d) s urmreasc, prin foraje de observaii i control, starea calitii apelor subterane din
zona de influen a statiilor de epurare,platformelor industriale,a depozitelor de substante
periculoase,produse petroliere si a reziduurilor de orice fel.
Articolul 18
Utilizatorii de ap, amplasai pe teritoriul localitilor sau pe platformele industriale, pot
evacua apele uzate n reelele de canalizare public sau n cele ale platformelor industriale numai cu
acceptul i cu respectarea condiiilor stabilite de deintorul acestor reele i numai dac staiile de
epurare final ale localitilor sau platformelor industriale respective au profil tehnologic necesar i
capacitii disponibile.
n toate cazurile este obligatorie preepurarea local a apelor uzate provenite de la aceti
utilizatori.
Articolul 19
(1) Autoritile administraiei publice locale au obligaia asigurrii gospodririi eficiente a apei
distribuite n localiti, precum i colectarea apelor meteorice, canalizarea i epurarea apelor uzate.
(2) Realizarea alimentrii centralizate cu ap a satelor i comunelor cu distribuie stradal,
fr branamente la locuine, este condiionat de asigurarea scurgerii apei prin rigole
stradale si programul de realizare etapizata a canalizarii si epurarii acestor ape.
(3) Persoanele fizice i juridice care exploateaz staiile i instalaiile de epurare au obligaia s
realizeze urmrirea continu, prin analize de laborator, a modului de funcionare a acestora, s
pstreze registrele cu rezultatele analizelor i s pun aceste date la dispoziia personalului
mputernicit cu sarcini de inspecie i control.
Articolul 20
(1) Apele de min sau de zcmnt pot fi evacuate n cursuri de ap, numai dup epurarea lor
corespunztoare, astfel nct s fie respectate limitele admise pentru evacuare n receptorii naturali
de suprafaa.
(2) Apele uzate industriale,apele de min sau de zcmnt, pentru care nu exist
tehnologii sau procedee de epurare eficiente, pot fi injectate numai n straturi de foarte
mare adncime,in formatiunile geologice din care s-au extras hidrocarburi sau alte
substante sau in formatiunile geologice care,din motive naturale,sunt permanent improprii
pentru alte scopuri, pe baza unor studii si masuri speciale si a avizului de gospodarire a
apelor.
(3) Apa subterana pompata din mine,cariere sau asociata cu constructia sau intretinerea
constructiilor poate fi reinjectata in subteran cu conditia eliminarii oricaror posibilitati de
poluare a apei subterane;
(4) Gazul natural sau gazul petrol lichefiat se poate injecta in formatiuni geologice care,din
motive naturale,sunt permanent improprii pentru alte folosinte;
(5) In cazul in care exista o cerinta majora pentru asigurarea alimentarii cu gaz natural sau
gaz lichefiat sau atunci cand este necesara prevenirea unui pericol prezent sau viitor de
deteriorare a calitatii apei subterane se poate injecta gazul natural sau gazul petrol
lichefiat si in alte formatiuni geologice decat cele mentionate la alin.(4).
11

(6) Injectarea de substante pentru caracterizarea,protectia sau remedierea corpurilor de


apa este limitata la cantitatile strict necesare pentru scopuri stiintifice.
Articolul 21
(1) Topirea teiului, cnepii, inului i a altor plante textile n cursuri de ap, canale, lacuri artificiale,
lacuri naturale sau n bli este interzis.
Operaiunile de topire pot fi efectuate n locuri special amenajate i n baza autorizaiei de
gospodrire a apelor.
(2) Tbcirea pieilor este permis numai n condiiile prevzute n autorizaia de gospodrire a
apelor.
Articolul 22
(1) Administrarea porturilor fluviale sau maritime au obligaia de a realiza instalaii specializate
pentru colectarea, preluarea i epurarea corespunztoare a apelor uzate provenite de la nave i
instalaii plutitoare sau din scpri accidentale.
(2) Evacuarea n apele de suprafa sau maritime a apelor uzate i neepurate, provenite de la nave i
instalaii plutitoare sau de foraj marin, precum i a produselor petroliere de la reeaua aferent de
transport este interzis.
Articolul 23
(1) Administratia Nationala "Apele Romne" prin directiile de ape,organizeaz si
desfasoara activitatea de prevenire a polurilor accidentale i de nlturare a efectelor lor,
pe baz de planuri elaborate n funcie de condiiile specifice bazinelor hidrografice
respective i de natura substanelor poluante ce pot fi evacuate accidental.
(2) Persoanele juridice utilizatori de ap si ai celorlalte folosinte in legatura cu apa sunt
obligate s ntocmeasc planuri proprii de prevenire i de combatere a polurilor
accidentale, posibil a se produce ca urmare a activitii lor, i s le pun n aplicare n caz
de necesitate.
(3) Elaborarea planurilor de prevenire i de combatere a polurilor accidentale se face potrivit
metodologiei- cadru stabilite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(4) Persoanele juridice utilizatori de ap si ai celorlalte folosinte in legatura cu apa,care au
produs o poluare accidental sunt obligate s ia msuri urgente pentru nlturarea
cauzelor i efectelor acestora i s informeze imediat cea mai apropiat unitate de
gospodrire a apelor asupra acestei poluri.
(5) Unitile de gospodrire a apelor au obligaia s ia n considerare orice informaie
provenit de la persoane fizice sau juridice, altele dect utilizatorii sau cei care au produs
poluarea accidental,sa identifice poluantul si cauzele poluarii.
(6) Poluarea intenionat se pedepsete.
(7) n caz de poluare accidentala, unitatile de gospodarire a apelor vor avertiza imediat
utilizatorii i autoritile administraiei publice ale localitilor din aval pentru a lua msuri
de protecie a apelor i de evitare sau diminuare a pagubelor.
(8) Persoanele juridice utilizatori de ap, potenialii poluatori, precum si unitatile de gospodarire a
apelor,administratiile porturilor maritime si fluviale ale canalelor navigabile si ceilalti utilizatori de
apa au obligatia dotarii cu m ijloace specifice de interventie in cazul de poluari accidentale.
(9) Detinatorii de mijloace specifice de interventie in caz de poluare accidentala a apei
sunt obligati sa le utilizeze,indiferent de cauza aparitiei fenomenului de poluare.
Articolul 24
(1) Persoanele fizice sau juridice,care au suferit daune materiale cauzate de o poluare
accidental produs n amonte sau de distrugerea unei construcii de retenie a apei din
12

amonte, au dreptul la despgubire de la persoana fizic sau persoana juridic ce se face


vinovat, potrivit legii.
(2) Cheltuielile efectuate de persoane fizice sau persoane juridice, inclusiv de ctre Administratia
Nationala "Apele Romne" pentru nlturarea efectelor polurii accidentale, se suport de cel de
care a produs poluarea.
(3) Cel care a produs poluarea suporta cheltuielile ocazionale de monitorizarea evolutiei
undei poluante,de determinare a tipului de poluant,precum si de constatare a efectelor
poluarii.

Sectiunea a 2- a
Regimul de folosire a albiilor
Articolul 25
(1) Pe malurile apelor aparinnd domeniul public, dac nu sunt impuse restricii, orice persoan
fizic are dreptul de acces liber, pe propria rspundere, pentru plimbare sau recreere, fr a produce
prejudicii apelor, albiilor, malurilor i riveranilor.
(2) n zonele special organizate ori amenajate pentru agrement pe malurile apelor, accesul este
permis n condiiile stabilite de deintorii acestor zone i cu respectarea prevederilor nscrise n
autorizaia de gospodrire a apelor, eliberat acestora.
(3) Circulaia pe cursurile de ap, lacuri naturale sau pe mare, cu brci de agrement fr motor, se
efectueaz liber, cu respectarea drepturilor i reglementrilor legale.
(4) Dreptul la folosin a albiilor minore, a plajei i a rmului mrii, n alte scopuri dect cele
prevzute n alin. (1), se dobndete numai dup obinerea autorizaiei de gospodrire a apelor.
Articolul 26
(1) Deintorii terenurilor din aval sunt obligai s primeasc apele ce se scurg n mod natural de pe
terenurile situate n amonte.
(2) Lucrrile de barare sau de traversare a cursurilor de ap, care pot constitui obstacol n curgerea
natural a apelor, vor fi astfel concepute, realizate i exploatate nct s influeneze defavorabil
curgerea apelor, n vederea asigurrii att a stabilitii acestor lucrri, a albiilor minore i a
malurilor, ct i pentru prevenirea unor efecte distructive sau pgubitoare.
Lucrrile construite fr a avea n vedere astfel de cerine trebuie modificate sau demolate
de proprietarii sau deintorii lor, n condiiile i la termenele stabilite de Regia Autonom "Apele
Romne".
n caz contrar, autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin unitile sale teritoriale,
este abilitat s aplice sanciuni potrivit legii, din oficiu sau la sesizarea Administratiei Nationale
"Apele Romne".
(3) Obturarea sau blocarea, sub orice form, precum i scoaterea din funciune, n orice mod, a
construciilor i instalaiilor de descrcare a apelor mari, sunt interzise.
(4) Detinatorii de lucrari pe cursul de apa sau care au legatura cu apele,care au suferit
daune materiale cauzate de nerespectarea cerintelor prevazute la alin.(2),au dreptul la
despagubire de la persoanele fizice sau juridice care se fac vinovate.
Articolul 27
Orice activitate pe luciu de ap, n albii minore,arii protejate ori n zone de protecie,
inclusiv navigaia, plutritul, flotajul, exploatarea agregatelor minerale sau recoltarea
stufului, precum i exploatarea fondului piscicol si pescuitul sportiv se vor realiza astfel
nct s nu produc efecte negative asupra apei,malurilor i albiilor cursurilor de ap,
malurilor i cuvetelor lacurilor, monumentelor naturii, construciilor, lucrrilor sau
13

instalaiilor existente n albii i s influeneze ct mai puin folosirea apelor de ctre ali
utilizatori.n nici o situaie nu este permis deteriorarea calitii apei.

Sectiunea a 3- a
Regimul de servitui i de expropriere
Articolul 28
(1) Riveranii sunt obligai s acorde drept de servitute, avndu- se n vedere zone anume stabilite de
comun acord cu Administratia Nationala "Apele Romne", fr a percepe taxe, pentru:
a) trecerea sau circulaia personalului cu atribuii de serviciu n gospodrirea apelor, n scopul
ndeplinirii acestora;
b) amplasarea, n albie i pe maluri, de borne, repere, aparate de msur i control sau alte aparate
ori instalaii necesare executarii de studii privind regimul apelor, precum i accesul pentru
ntreinerea instalaiilor destinate acestor activiti;
c) transportul i depozitarea temporar a materialelor i utilajelor pentru intervenii operative
privind aprarea mpotriva inundaiilor;
d) transportul i depozitarea temporar de materiale, utilaje, precum i circulaia acestora i a
personalului, n cazul executrii de lucrri de ntreinere i de reparaii.
(2) n cazul n care, prin exercitarea aciunilor prevzute la alin. (1), se produc pagube, deintorii
terenurilor riverane apelor au dreptul la despgubiri potrivit legii.
Fondurile pentru aceste despgubiri se vor asigura din alocaii bugetare, pentru situaiile prevzute
la alin. (1) lit. a) i c) i din fondurile proprii ale persoanelor juridice care au produs pagubele,
pentru situaiile prevzute la alin. (1) lit. b) i d).
Articolul 29
(1) Pentru realizarea unor lucrri de amenajare a bazinelor hidrografice i a altor lucrri
hidrotehnice de utilitate public, cum ar fi: baraje i lacuri de acumulare cu anexele acestora,
centrale hidroelectrice, derivaii de debite ntre cursuri de ap, lucrri de aprare mpotriva
inundaiilor, sisteme de alimentri cu ap i canalizri, inclusiv instalaiile de epurare cu anexele
acestora, regularizri de ruri, staii i platforme hidrometeorologice, sisteme de mbuntiri
funciare, corectarea torenilor, pot fi expropriate, pentru utilitate public cu just despgubire, sau
ocupate temporar, contra plat, terenuri i cldiri, n condiiile legii.
(2) Sunt scutite de servitui permanente: cldirile, curile, grdinile aferente locuinelor,
monumentele publice, bisericile i cimitirele, precum i parcurile declarate monumente ale naturii.
(3) Dreptul de servitute, o dat stabilit, constituie o obligaie opozabil tuturor.
(4) n cazul n care, la lucrrile prevzute la alin. (1), pentru care s - a prevzut servitutea, aceasta a
fost abandonat timp de cel puin 3 ani sau, dac meninerea ei nu mai este necesar, servitutea se
poate considera stins.
(5) Despgubirea la crearea servituii temporare sau permanente const din:
a) valoarea de circulaie a produselor, plantaiilor, construciilor sau bunurilor mobile de orice fel,
avariate sau distruse;
b) valoarea pagubei cauzate proprietarului pentru stabilirea servituii pe zona respectiv de teren, n
raport cu foloasele de care este lipsit prin schimbarea destinaiei temporare sau permanente a zonei
respective de teren.
Articolul 30
(1) Plantarea sau tierea arborilor sau arbutilor de pe terenurile situate n albiile majore ale
cursurilor de ap i pe rmul marii, fr avizul de gospodrie a apelor i avizul organelor silvice de
specialitate, este interzis.
14

(2) Avizul de gospodrire a apelor prevzut la alin. (1) este necesar i pentru lucrrile construite pe
ape sau care au legtur cu apele, realizate n albia major.
(3) n zona maritim, fluvial sau a altor ci navigabile se pot efectua, n condiiile legii, cu avizul
organelor silvice de specialitate i al Administratiei Nationale "Apele Romne", defririle necesare
asigurrii vizibilitii semnalelor de balizaj i a mijloacelor de semnalizare, pe toat ntinderea
malurilor i apelor, n punctele pe care le va stabili autoritatea publica centrala din domeniul
transporturilor.
Articolul 31
(1) Pdurile cu funcii speciale de protecie din bazinele de recepie ale lacurilor de acumulare, cele
din bazinele cu grad mare de torenialitate i predispuse eroziunii, din albiile majore ale rurilor, din
zonele dig- mal, precum i benzile de pdure situate de- a lungul rurilor nendiguite aparin grupei
de pduri cu funcii speciale de protecie a apelor i sunt gospodrite ca atare prin tratamente
intensive, interzicndu- se tierile rase sau tratamentele cu perioad scurt de regenerare.
(2) Pdurile de protecie a apelor, cele de protecie a solurilor, situate pe stncrii, grohotiuri, pe
soluri erodate, pe terenuri cu nclinare mai mare de 35 grade i alte asemenea pduri se gospodresc
n regim special de protecie.
(3) n perimetrele menionate la alin. (1) i (2) se vor executa lucrri de combatere a eroziunii
solului, de stingere a torenilor i se vor aplica reguli speciale de ntreinere a lucrrilor executate.
(4) Pdurile din zonele de munte i de deal trebuie astfel gospodrite nct s nu contribuie la
formarea inundaiilor i la producerea eroziunii solului.
Articolul 32
(1) Folosirea, transportul i manipularea de deeuri i substane periculoase n zonele din jurul
apelor i n alte locuri din care acestea ar putea ajunge n apele de suprafa, subterane sau marine
se pot face numai n astfel de condiii nct s nu produc poluarea apelor.
(2) Depozitarea deeurilor i substanelor periculoase n zone din apropierea apelor se face n
conformitate cu avizul de gospodrie a apelor.
(3) Depozitarea n albia major a materialelor sau a deeurilor radioactive este interzis.
(4) Transportul pe apele interioare, pe Dunarea fluvial i maritim i pe marea teritorial al
substanelor periculoase, inclusiv al materialelor radioactive, se poate face numai n condiiile unui
aviz comun, emis pentru fiecare caz n parte, de autoritatea publica centrala din domeniul apelor i
autoritatea publica centrala din domeniul transporturilor.Aceste dispoziii se aplic i transportului
n tranzit al acestora.
Articolul 33
(1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor poate concesiona sau nchiria parte din
domeniul public al apelor, pentru exploatarea apelor de suprafa sau subterane, cu excepia apelor
geotermale, a materialelor din acestea i din maluri, precum i pentru valorificarea vegetaiei din
albiile minore i de pe maluri, folosirea energiei apelor, exploatarea luciului de ap pentru
piscicultur, pescuit, agrement ori sporturi nautice, ca i pentru alte activiti, cu respectarea
prevederilor legale.
(2) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de ap, lacurilor,
blilor i din rmul mrii prin exploatri organizate se obine n baza autorizaiei de gospodrire a
apelor.
Pentru autorizarea acestor activiti pe apele naionale navigabile este obligatorie obinerea avizului
autoritatii publice centrale din domeniul transporturilor.
(3) Exploatarea agregatelor minerale este permis numai cu respectarea condiiilor de
scurgere a apelor i de asigurare a stabilitii malurilor i fr afectarea construciilor din
zone ce au legtur direct sau indirect cu regimul de scurgere a apelor.Este interzisa
exploatarea agregatelor minerale din albia majora sau terase la o distanta mai mica de
15

300 m din axul digurilor de contur al lacurilor de acumulare,fara avizul detinatorului


constructiei hidrotehnice.
(4) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale necesare interesului public local, n limita
cantitii maxime de 5.000 mc pe an, se acord administraiei publice locale prin
autorizaia de gospodrire a apelor.Aceast autorizaie se elibereaz anual, la cererea
consiliilor locale.
(6) Lucrrile de dragare efectuate pe cile navigabile, pentru meninerea adncimii de
navigaie, se execut fr aviz de gospodrire a apelor.
Locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrrile de dragare si conditiile care
trebuie indeplinite se stabilesc anual de ctre Administratia Nationala "Apele Romne si
Administratia Fluviala a Dunarii de Jos-R.A.
(7) Exploatarea de agregate minerale n zonele de protecie instituite potrivit prezentei legi este
interzis.
(8) nchirierea sau concesionarea plajei mrii se face cu avizul autoritatii publice centrale din
domeniul apelor.
Articolul 34
(1) n zonele n care albiile sunt amenajate prin lucrri de aprare, consolidare, terasamente sau alte
asemenea lucrri, obligaia de ntreinere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrri, ca i de
ntreinere a albiilor n zona amenajat, a cuvetelor i a malurilor revine celor care au n
administrare sau n exploatare lucrrile respective.
(2) Deintorii cu orice titlu ai terenurilor, care au avantaje din ntreinerea i amenajarea unui dig
de protecie, pltesc deintorului digului o cot- parte din cheltuielile acestuia cu amenajarea i
ntreinerea digului, corespunztor avantajului.
Autoritatea publica centrala din domeniul apelor va stabili metodologia de determinare a cotei de
participare la cheltuielile de ntreinere i amenajare a digurilor de protecie.
(3) ntreinerea albiei minore n aval de o lucrare de barare sau de evacuarea unei
folosinte hidroenergetice revine deintorului cu orice titlu al acelei lucrri, pe zona de
influenta a amenajarii,ce nu poate fi mai mica de 500 m.
(4) ntreinerea albiei minore pe zonele neamenajate revine riveranilor si Administratiei
Nationale "Apele Romne".
(5) Prevederile alin. (3) se aplic i lucrrilor de barare executate nainte de data intrrii n vigoare a
prezentei legi.n acest caz, modul de ntreinere a albiei minore n aval de lucrarea de barare se
stabilete prin proiectul tehnic elaborat pentru reconfirmarea autorizaiei de gospodrire a apelor sau
pentru eliberarea autorizaiilor necesare, potrivit legii.
(6) Lucrrile prevzute la alin. (1) i (3) se pot realiza cu asistena tehnic a Administratiei
Nationale "Apele Romne" la solicitarea deintorilor.

Capitolul III

Gospodrirea apelor

Seciunea 1
Cunoaterea resurselor de ap
Articolul 35
(1) Gospodrirea apelor se desfoar i se bazeaz pe cunoaterea tiinific, complex, cantitativ
i calitativ a resurselor de ap ale rii, realizat printr- o activitate unitar i permanent de
supraveghere, observaii i msurtori asupra fenomenelor hidrometeorologice i resurselor de ap,
inclusiv de prognozare a evoluiei naturale a acestora, ca i a evoluiei lor sub efectele antropice,
precum i prin cercetri multidisciplinare.
16

1
1

In vederea evaluarii coerente si cuprinzatoare a starii corpurilor de apa si si a zonelor


protejate,a stabilirii programelor de masuri si a eficientei acestora,pana la data de 22
decembrie 2006 se stabilesc programe pentru monitoringul starii apelor.
12 Pentru apele de suprafata,programele de monitoring vor cuprinde:
a) volumul si nivelul sau valoare debitului pana la limita relevanta pentru starea ecologica
si chimica,precum si potentialul ecologic;
b) starea ecologica si chimica,precum si potentialul ecologic
13 Pentru apele subterane,programele de monitoring vor cuprinde monitorizarea starii
chimice si cantitative.
14 Pentru zonele protejate,programele de monitoring vor cuprinde prevederile specifice
stabilite la infiintarea acestora.
15 Programele de monitoring vor fi in concordanta cu prevederile anexei nr.1.
(2) Informaiile hidrometeorologice, hidrogeologice i cele de gospodrire a apelor se obin prin
uniti ale Administratiei Nationale "Apele Romne", de la alte uniti specializate autorizate i
direct de la utilizatorii de ap.
Toate acestea constituie Fondul naional de date de gospodrire a apelor.
(3) Modul de organizare, pstrare i gestionare a Fondului naional de date de gospodrire a apelor,
se stabilete unitar de ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
ntocmirea i tinerea la zi a acestui fond de date se asigur de Administratia Nationala "Apele
Romne".
(4) Unitile specializate autorizate, ca i utilizatorii de ap care produc informaii ce pot constitui
Fondul naional de date de gospodrire a apelor sunt obligai s le pstreze timp de 5 ani i s le
transmit lunar la Administratia Nationala "Apele Romne", n baza unei proceduri stabilite de
autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(5) Fondul naional de date de gospodrire a apelor include si evidenta apelor ce aparin
domeniului public din Cadastrul apelor.Modul de organizare a Fondului national de date
hidrologice si de gospodarire a apelor si a Cadastrului apelor se stabilete de catre
autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul apelor, iar inerea la zi a acestuia se
asigur de Administratia Nationala"Apele Romne".
(6) Autoritatile publice,persoanele fizice i juridice au acces la informaiile ce constituie
Fondul naional de date de gospodrire a apelor, n baza unei proceduri stabilite de
autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul apelor.Folosirea de ctre acestea a
informaiilor coninute n Fondul naional de date de gospodrire a apelor n scopuri
comerciale este permis numai contra cost, n condiiile legii.
(7) Deintorii de informaii ce constituie Fondul naional de date de gospodrire a apelor pot
refuza, motivat, furnizarea de astfel de informaii, n cazul n care acestea afecteaz:
a) sigurana naional;
b) desfurarea unor aciuni n curs de urmrire penal sau de judecat;
c) confidenialitatea industrial i comercial.
Prin aceasta se nelege situaiile n care se dezvluie i se folosesc secrete de comer, ntr- o
manier contrar practicilor comerciale loiale.
Articolul 36
(1) Unitile i instalaiile autonome care furnizeaz informaii hidrologice, hidrogeologice i
meteorologice specifice gospodririi apelor, precum i informaii privind caracteristicile cantitative
i calitative ale resurselor de ap formeaz reeaua naional de observaii pentru gospodrirea
apelor.
(2) Pentru asigurarea continuitii i omogenitii irurilor de informaii, unitile i instalaiile
autonome ale reelei naionale de observaii nu pot fi dezafectate dect n situaii deosebite, de
interes naional.Dezafectarea se face cu aprobarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor
i cu obligarea solicitantului de a asigura proiectarea, execuia i punerea n funciune a unitii sau
a instalaiilor n noul amplasament, anterior nceperii operaiunilor de dezafectare.
17

(3) Lista specificatiilor tehnice si metodele standardizate pentru analiza si monitoringul


starii apelor se aproba prin hotarare a Guvernului,la propunerea autoritatii publice centrale
din domeniul apelor.
Articolul 37
(1) n scopul asigurrii unei caliti corespunztoare a observaiilor i msurtorilor meteorologice
specifice, n jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecie a cror lime este de 30
m.n aceste zone de protecie este interzis executarea oricror construcii sau instalaii supraterane.
(2) Amplasarea pe o distan de pn la 500 m n jurul i n afara zonei de protecie prevzute la
alin. (1) de construcii mai nalte dect o esime din distana dintre construcie i limita zonei de
protecie, de reele de nalt tensiune sau de telecomunicaii, de obiective care emit n atmosfer
fum sau pulberi, de sisteme de irigaii prin aspersiune, ca i plantarea de perdele forestiere se fac
numai n baza avizului de amplasament eliberat de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(3) Zonele prevzute la alin. (1) i (2) sunt considerate, n planurile de urbanism i
amenajarea teritoriului, zone supuse unor reglementri speciale.
(4) In scopul asigurarii unei calitati corespunzatoare a observatiilor si masuratorilor
hidrometrice,se interzice efectuarea de lucrari in albii sau exploatarea nisipurilor si a
pietrisurilor in zonele aval si amonte ale statiilor hidrometrice,pe o distanta de 5 ori latimea
cursului de apa,masurata la debite medii.
Articolul 38
Pentru asigurarea folosirii raionale a apelor subterane, a lacurilor i nmolurilor
terapeutice, precum i a agregatelor minerale din albii, cercetarea i evaluarea se vor face
conform prevederilor legislatiei in vigoare.

Seciunea a 2- a
Protecia albiilor minore, a malurilor i a lucrrilor de gospodrire a apelor
Articolul 39
Delimitarea albiilor minore se realizeaz de Administratia Nationala "Apele Romne"
mpreun cu autoritatea de cadastru funciar i cu deintorii terenurilor riverane.
Articolul 40
(1) n scopul asigurrii proteciei albiilor, malurilor, construciilor hidrotehnice i mbuntiri
regimului de curgere al apelor, se instituie zone de protecie pentru:
a) albia minor a cursurilor de ap;
b) suprafaa lacurilor naturale sau a blilor acoperite de ap i de vegetaie acvatic, precum i
rmul mrii;
c) suprafaa lacurilor de acumulare corespunztoare cotei coronametului barajului;
d) suprafeele ocupate de lucrri de amenajare sau de consolidare a albiilor minore, de canale i
derivaii de debite la capacitatea maxim de transport a acestora, precum i de alte construcii
hidrotehnice realizate de ape;
e) lucrri de aprare mpotriva inundaiilor;
f) construcii i instalaii hidrometrice, precum i instalaii de determinare automat a calitii
apelor.
18

(2) Limea zonelor de protecie este stabilit conform anexei nr. 2 , care face parte integrant din
prezenta lege.Delimitarea zonelor de protecie se realizeaz de Administratia Nationala "Apele
Romne" mpreun cu autoritatea de cadastru funciar i cu deintorii terenurilor riverane.Dreptul
de proprietate asupra lucrrilor menionate la lit. d), e) i f) se extinde i asupra zonelor de protecie
a acestora.
(3) Aplicarea, n funcie de specificul local, a regimului restricional de folosire a terenurilor din
zonele de protecie, din zona dig- mal i din acumulri nepermanente se asigur de Administratia
Nationala "Apele Romne", cu consultarea deintorilor cu orice titlu ai acestor terenuri i, dup
caz, a unitilor de navigaie civil i n concordan cu metodologia elaborat de autoritatea publica
centrala din domeniul apelor .
Articolul 41
(1) Msurile i amenajrile pentru protecia albiilor minore ale cursurilor de ap, a plajei i rmului
Marii Negre, a lucrrilor ce se construiesc pe ape sau care au legtur cu apele se stabilesc prin
prescripii de reglementare i norme tehnice ce se elaboreaz de autoritatea publica centrala din
domeniul apelor.
(2) Debitele de servitute i cele salubre, obligatorii n albii, n raport cu specificul sectoarelor de ru
respective, cu gradul de amenajare a bazinelor hidrografice, innd seama de solicitarea resurselor
de ap i cu asigurarea respectrii condiiilor impuse pentru protecia ecosistemelor acvatice,
conform legii, se stabilesc, pe etape, de ctre Administratia Nationala "Apele Romne".
Articolul 42
(1) n situaia n care un curs de ap i formeaz o albie nou, prsind n mod natural pe cea
veche, riveranii sau utilizatorii de ap pot s solicite, prin derogare de la prevederile art. 496 din
Codul civil, n termen de un an, aprobarea Administratiei Nationale "Apele Romne" pentru
readucerea apei n vechea albie, pe cheltuiala acestora.
Litigiile se soluioneaz de instanele judectoreti.
(2) Dac n termen de un an de la sfritul anului n care apa a prsit albia, nu se formuleaz o
cerere conform alin. (1), albia veche rmne n proprietatea riveranilor, iar albia cea nou se
consider albie natural i se nregistreaz n Cadastrul apelor, fiind preluat n administrare de
Administratia Nationala "Apele Romne".
(3) Pentru interese publice, readucerea apei n albia veche se realizeaz la propunerea Administratia
Nationala "Apele Romne", cu consultarea riveranilor, cu avizul comitetului de bazin i cu
aprobarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor, cheltuielile suportndu- se de la bugetul
statului.

Seciunea a 3- a
Planificarea in domeniul managementului si amenajarii apelor
Articolul 43
(1) n vederea stabilirii orientrilor fundamentale privind gospodrirea durabil, unitar,
echilibrat i complex a resurselor de ap si a ecosistemelor acvatice,precum si pentru
protejarea zonelor umede se elaboreaz scheme directoare pe bazine sau pe grupe de
bazine hidrografice, pana cel tarziu la data de 22 decembrie 2009.
11 Schemele directoare fixeaza intr-o maniera generala si armonioasa obiectivele de
calitate si cantitate a apelor,urmarind sa asigure:
a) o stare buna a apelor de suprafata sau,pentru corpurile de apa artificiale sau puternic
modificate,un bun potential ecologic si o stare chimica buna a apelor de suprafata;
19

b) o stare chimica buna si un echilibru intre cantitatea prelevata si reincarcarea apelor


pentru toate resursele de apa subterana;
c) realizarea obiectivelor special definite pentru zonele protejate,cu scopul de a reduce
tratamentul necesar pentru productia de apa destinata consumului uman.
12 Obiective mai putin stricte decat cele stabilite la alin. 11 pot fi fixate prin schema
directoare atunci cand realizarea acestor obiective este imposibila sau costul lor raportat
la beneficiile asteptate este disproportionat.Aceste obiective mai putin stricte sunt
mentionate si motivate in schema directoare,in conformitate cu prevederile art. 2 4 .
13 Respectarea obiectivelor mentionate la alin. 11 trebuie sa fie asigurata pana cel
tarziu la data de 22 decembrie 2015.Daca obiectivele mentionate la alin. 11 nu pot fi
realizate in aceasta perioada,schema directoare poate prevedea perioade mai lungi ale
caror motive sunt indicate in schema directoare,in conformitate cu prevederile art.2.
14 Schemele-cadru de gospodarire a apelor existente la data publicarii prezentei legi
constituie baza schemelor directoare si isi vor pastra valabilitatea pana cel tarziu la data
de 22 decembrie 2009.In vederea elaborarii schemelor directoare se vor efectua o analiza
a caracteristicilor bazinelor hidrografice si a impactului activitatilor umane asupra starii
apelor de suprafata si subterane,precum si analiza economica a utilizarii apei,pana la data
de 22 decembrie 2004.
15 Dupa aprobarea primelor scheme directoare,in conformitate cu prevederile prezentei
legi,acestea vor fi actualizate la fiecare 6 ani.Daca sunt necesare,analizele caracteristicilor
bazinelor hidrografice,impacturilor activitatilor umane asupra starii apei si anliza
economica a utilizatorilor de apa sunt actualizate cu cel putin 3 ani inainte de fiecare
actualizare a schemelor directoare.
16 Comitetul de Bazin implica in elaborarea si actualizarea schemei directoare
reprezentantii autoritatilor publice centrale,consiliilor judetene si consiliilor locale care au
obligatia de a comunica toate informatiile utile aflate in competenta lor.
17 Prin intermediul adresei de Interne proprii,Comitetul de Bazin va pune la dispozitia
publicului pe parcursul unei perioade de cel putin 6 luni:
a) un calendar si un program de lucru,incluzand procedura de consultare,cu cel putin 3 ani
inainte de data prevazuta pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
b) o sinteza a problemelor care exista in bazin in domeniul gospodaririi apelor,cu cel putin
2 ani inainte de data prevazuta pentru aprobarea schemei directoare actualizate;
c) proiectul schemei directoare cu cel putin un an inainte de data prevazuta pentru
aprobarea schemei directoare reactualizate.
18 In corelare cu prevederile schemelor directoare se elaboreaza programe de masuri
care trebuie realizate pentru atingerea obiectivelor privind asigurarea protectiei cantitative
si calitative a apelor,apararea impotriva actiunilor distructive ale apelor,precum si
valorificarea potentialului apelor,in raport cu cerintele dezvoltarii durabile a societatii si in
acord cu strategia si politicile de mediu incluzand dezvoltarea lucrarilor,instalatiilor si
amenajarilor de gospodarire a apelor.
19 Programele de masuri se stabilesc cel tarziu pana la data de 22 decembrie 2009 si
vor fi operationale cel tarziu la data de 22 decembrie 2012.Programele de masuri se
revizuiesc si,daca este necesar,se reactualizeaza pana cel tarziu la data de 22 decembrie
2015 si apoi la fiecare 6 ani.
(2) Schemele directoare i programele de masuri prevzute la alin. 18 se elaboreaz si
se actualizeaz de catre Administratia Nationala Apele Romane,se avizeaza de catre
Comitetul de Bazin,la propunerea autoritatii publice centrale din domeniul apelor,si se
aproba prin hotarare a Guvernului.Continutul minim al schemelor directoare si al
programelor de masuri este prevazut in anexa nr.3.
(3) Toate activitile social- economice, inclusiv amenajarea bazinelor hidrografice, protecia
mediului i amenajarea teritoriului se coreleaz cu prevederile schemelor directoare.
20

Articolul 44
Informaiile necesare pentru elaborarea schemelor directoare i a programelor de
masuri, inclusiv cele pentru stabilirea cerinelor de ap, de valorificare a potenialului
apelor i de aprare mpotriva inundaiilor pe ansamblul teritoriului naional, pe etape de
dezvoltare, se pun la dispoziia autoritatii publice centrale din domeniul apelor si
Administratiei Nationale "Apele Romne" de ctre autoritatile publice centrale si locale,de
principalii utilizatori de apa, precum i de organizaiile neguvernamentale interesate n
amenajarea bazinelor hidrografice.Aceste informaii vor fi puse i la dispoziia comitetelor
de bazin.
Articolul 45
(1) Pentru bazine hidrografice mici sau parti de bazine hidrografice se ntocmesc scheme
locale de amenajare i de gospodrire a apelor, denumite n continuare scheme locale,
care se ncadreaz n schemele directoare.Schemele locale stabilesc obiectivele generale
de punere n valoare i de protejare cantitativ i calitativ a resurselor de ap, a
ecosistemelor acvatice i a zonelor umede, precum i obiectivele generale privind
utilizarea durabil i protecia tuturor categoriilor de resurse de ap din teritoriul respectiv.
(2) Schema local inventariaz diferii utilizatori care folosesc resursele de ap existente, stabilind
starea resurselor de ap i a ecosistemelor acvatice.
Aceasta ine seama de strategiile i de programele statului, ale colectivitilor locale, ale instituiilor
publice, ale altor persoane fizice i persoane juridice, cu inciden asupra calitii, repartiiei i
folosirii resurselor de ap.
De asemenea, stabilete prioritile pentru atingerea obiectivelor menionate la alin. (1), innd
seama de protecia mediului acvatic natural, de necesitatea punerii n valoare a resurselor de ap, de
evoluia previzibil a localitilor rurale i urbane i de echilibru ce trebuie asigurat ntre diferiii
utilizatori de ap.
(3) Prin schema local se evalueaz mijloacele economice i financiare necesare pentru
realizarea lucrrilor, instalaiilor i amenajrilor prevzute.Aceasta trebuie s fie
compatibil cu orientrile fixate n schema directoare.
Articolul 46
(1) Programele i deciziile administrative care au legtur cu apele trebuie s fie n
concordan cu prevederile schemelor directoare aprobate.
(2) La elaborarea documentaiilor tehnice pentru lucrrile prevzute la art. 48 se va ine
seama de prevederile schemelor directoare, respectiv ale schemelor locale.
Articolul 47
(1) La nivelul fiecrei directii de apa a Administratiei Nationale "Apele Romne" se
organizeaz un Comitet de Bazin.
(2) Comitetul de bazin este format din 15 membri, dup cum urmeaz:
a) 2 reprezentani ai autoritatii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului,
dintre care unul numit din cadrul ageniilor de protecie a mediului din bazinul hidrografic
respectiv;
b) un reprezentant al autoritatii publice centrale din domeniul sanatatii,numit de acesta din
cadrul directiilor de sanatate publica ale judetelor din bazinul hidrografic respectiv;
c) doi primari de municipii i un primar de ora sau comun, alei de primarii localitilor din
bazinul hidrografic respectiv;
d) un reprezentant ales de organizaiile neguvernamentale cu sediul n bazinul hidrografic respectiv;
e) un prefect din bazinul hidrografic respectiv, numit de autoritatea publica centrala pentru
administratie publica;
21

f) un preedinte de consiliu judeean, ales de preedinii consiliilor judeene din bazinul hidrografic
respectiv;
g) trei reprezentani ai utilizatorilor de ap din bazinul hidrografic respectiv;
h) doi reprezentani ai Administratiei Nationale "Apele Romne";
i) un reprezentant al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
(3) Reprezentanii administraiei publice locale alei n comitetul de bazin vor funciona n cadrul
acestuia numai pe durata exercitrii mandatului funciei pe care o reprezint.
(4) Prefectul, preedintele consiliului judeean i primarii alei vor proveni din uniti administrativ
teritoriale diferite.
(5) Reprezentanii utilizatorilor de ap se propun i se aleg de comitetul de bazin, n funcie de
cerina de ap i de impactul apelor uzate evacuate asupra resurselor de ap.
(6) Membrii Comitetului de Bazin pot fi schimbai de cei care i- au numit sau ales.
(7) Comitetul de bazin colaboreaz cu Administratia Nationala "Apele Romne" la aplicarea
strategiei i politicii naionale de gospodrire a apelor, n care scop trebuie:
a) s avizeze schemele directoare, precum i programele de masuri pentru atingerea
obiectivelor din schemele directoare si realizarea lucrrilor, instalaiilor i amenajrilor de
gospodrire a apelor;
b) s avizeze planurile de prevenire a polurilor accidentale i de nlturare a efectelor lor, elaborate
n funcie de condiiile bazinului hidrografic respectiv;
c) s aprobe schemele locale, stabilind prioritile tehnice i financiare i s le integreze n
schemele directoare;
e) s propun revizuirea normelor i standardelor din domeniul gospodririi apelor i, n caz de
necesitate, s elaboreze norme de calitate a apei evacuate, proprii bazinului hidrografic; aceste
norme pot fi mai exigente dect cele la nivel naional;
f) s stabileasc norme speciale pentru evacuri de ape uzate, dac este necesar, pentru respectarea
normelor stabilite de calitatea apelor;
g) s aprobe ncadrarea n categorii de calitate a cursurilor de ap din bazinul hidrografic respectiv;
h) s recomande prioritile privind finanarea i conformarea, n scopul realizrii programelor de
dezvoltare a lucrrilor, instalaiilor i amenajrilor de gospodrire a apelor;
i) s asigure informarea publicului, garantarea unei perioade de timp necesare primirii comentariilor
publicului, s organizeze audieri publice asupra tuturor aspectelor propuse pentru aprobare i s se
asigure accesul publicului la documentele sale.
j) sa avizeze lista ariilor protejate si sa stabileasca masurile de reconstructie ecologica a
zonelor propuse in acest scop.
(8) Comitetele de bazin:
a) pot lua n considerare i pot discuta orice aspecte noi privind cantitatea, calitatea i folosirea apei,
ce pot aprea n bazinul hidrografic respectiv;
b) pot constitui i mputernici subcomitete a cror funcie va fi de informare i de consultan;
c) pot solicita executarea de audituri, dac consider necesar;
d) pot propune acordarea de bonificaii, n baza prevederilor art. 82 alin. (1);
e) pot recomanda autoritilor locale, n funcie de prioritatea i urgena realizrii lucrrilor
necesare, modul de asigurare a surselor financiare.
(9) Comitetul de bazin are un secretariat tehnic, permanent, format din 3- 5 persoane,
asigurat de directiile de ape ale Administratiei Nationale "Apele Romne", subordonat
acestuia.
(10) Pentru executarea mandatului su, comitetul de bazin are acces la informaiile i resursele
oricrei instituii publice, potrivit legii.
(11) Regulamentul de organizare i funcionare a comitetelor de bazin se propune de autoritatea
publica centrala din domeniul apelor i se aprob prin hotrre a Guvernului.

Seciunea a 4- a
Regimul lucrrilor care se construiesc pe ape sau care au legtur cu apele

22

Articolul 48
(1) Lucrrile care se construiesc pe ape sau care au legtur cu apele sunt:
a) lucrri, construcii i instalaii care asigur gospodrirea complex a apelor, inclusiv atenuarea
apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere, cum sunt: baraje, acumulri permanente
sau nepermanente, derivaii de debite;
b) lucrri de folosire a apelor, cu construciile i instalaiile aferente: alimentri cu ap potabil,
industrial i pentru irigaii, amenajri piscicole, centrale hidroelectrice, folosine hidromecanice,
amenajri pentru navigaie, plutrit i flotaj, poduri plutitoare, amenajri balneare, turistice sau
pentru agrement, alte lucrri de acest fel;
c) lucrri, construcii i instalaii pentru protecia calitii apelor sau care influeneaz calitatea
apelor: lucrri de canalizare i evacuare a apelor uzate, staii n instalaii de prelucrare a calitii
apelor, injecii de ape n subteran, alte asemenea lucrri;
d) construcii de aprare mpotriva aciunii distructive a apei: ndiguiri, aprri sau consolidri de
maluri i albii, rectificri i reprofilri de albii, lucrri de dirijare a apei, combaterea eroziunii
solului, regularizarea scurgerii pe versani, corectri de toreni, desecri i asanri, alte lucrri de
aprare;
e) traversri de cursuri de ap cu lucrrile aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.:
f) amenajri i instalaii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de
ap, lacurilor i ale rmului mrii: balastiere, cariere etc.;
g) depozite de deeuri amplasate n albiile majore ale cursurilor de ap: halde de steril, zguri i
cenui, lamuri, nmoluri i altele asemenea;
h) plantri i defriri de vegetaie lemnoas, perdele antierozionale i filtrante n zonele de
protecie sau n albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier;
i) lucrri, construcii i instalaii care se execut pe malul mrii, pe fundul apelor maritime
interioare i al mrii teritoriale, pe platoul continental sau lucrri pentru aprarea rmului;
j) lucrri de prospeciuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaii
hidrometrice, borne topohidrografice i alte lucrri de studii de teren n legtur cu apele;
k) lucrri i instalaii pentru urmrirea parametrilor hidrologici sau urmrirea automat a calitii
apei.
l) lucrari de inchidere a minelor si carierelor si de reconstructie ecologica a zonelor
afectate;
m) injectarea in structurile de unde au provenit sau in formatiunile geologice care,din
motive naturale,sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zacamant de la
schelele de extractie,fara a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate;
n) planuri de amenajare a teritoriului,planuri de urbanism general,zonal si de detaliu;
(2) Documentaiile elaborate pentru lucrrile prevzute la alin. (1) trebuie s ofere securitatea
necesar, s rspund normativelor i prescripiilor tehnice, avnd n vedere interesele proteciei
mediului i amplasamentelor.
Articolul 49
(1) Se interzice amplasarea n zona inundabil a albiei majore si in zonele de protectie
precizate la art.40 de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuine sau
anexe ale acestora.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) cazurile deosebite pentru care Administratia Nationala
"Apele Romne" pot aviza astfel de amplasri.
Avizul de amplasament se emite numai cu acordul riveranilor i dup realizarea anticipat a
lucrrilor i msurilor necesare pentru evitarea pericolului de inundare i asigurarea curgerii apelor.
(3) Avizul de amplasament menionat la alin. (2), obinut n baza metodologiei elaborate de
autoritatea publica centrala din domeniul apelor, nu exclude obligaia obinerii avizului de
gospodrire a apelor i a celorlalte avize necesare, potrivit legii.
(4) Constructiile si obiectivele existente,amplasate in zona inundabila a albiei majore sau
in zonele de protectie,vor fi identificate de catre directiile de ape,solicitandu-se
23

beneficiarilor demolarea acestora.In situatia in care demolarea nu este posibila,beneficiarii


vor fi obligati sa declare pe mpropria raspundere ca isi asuma riscurile in caz de inundatii.
Articolul 50
(1) Lucrrile prevzute la art. 48 pot fi promovate si executate numai n baza avizului de
gospodrire a apelor si,respectiv notificarile emise de Administratia Nationala Apele
Romane .Punerea in functiune sau exploatarea acestor lucrari se face numai in baza
autorizatiei de gospodarire a apelor si,dupa caz, a notificarii emise de Administratia
Nationala Apele Romane.Punerea n funciune sau n exploatare a acestor lucrri se
face numai n baza autorizaiei de gospodrire a apelor.
(1) Pentru executia lucrarilor noi si a interventiilor constructive care modifica parametrii de
baza ai lucrarilor existente de baraje,a batajelor si digurilor care realizeaza depozite de
deseuri industriale depuse prin hidromecanizare si a lucrarilor hidrotehnice
speciale,emiterea avizului de gospodarire a apelor este conditionata de existenta
acordului de functionare emis de autoritatea publica centrala din domeniul apelor,in
conformitate cu prevederile legale.
(2) n cazul n care lucrrile se efectueaz n zona apelor naionale navigabile, este necesar i
acordul autoritatii publice centrale din domeniul turismului.
(3) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) activitile prevzute la art. 9 alin. (2), precum i cele
pentru care prezenta lege prevede notificarea.
(4) Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrrilor, prevzute la art. 48, se percep taxe i
tarife care se stabilesc n condiiile legii.
Articolul 51
(1) Avizul de gospodrire a apelor i avizul de amplasament sunt avize conforme.
(1) Pentru lucrarile existente de tipul celor prevazute la art.50 alin.(1) este necesara
obtinerea autorizatiei de functionare in conditii de siguranta,care certifica indeplinirea
exigentelor de performanta in perioada de exploatare si este obligatorie pentru obtinerea
autorizatiilor de gospodarire a apelor si de protectia mediului.
(2) Avizul,autorizaia de gospodarire a apelor si notificarea nu exclud obligativitatea
obinerii acordului i a autorizaiei de mediu, potrivit legii.
Articolul 52
Elaborarea documentaiilor pentru fundamentarea solicitrii avizului de gospodrire
a apelor trebuie s se bazeze pe studii meteorologice, hidrologice sau hidrogeologice,
dup caz, pe studii de gospodrire a apelor i de impact al lucrrilor respective asupra
resurselor de ap i asupra zonelor riverane.Aceste studii si documentatii pot fi ntocmite
de institutii publice sau private, abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor
sau de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.Documentaiile de
fundamentare trebuie s demonstreze c solicitantul avizului de gospodrire a apelor se
poate conforma cerinelor legale.
Articolul 53
(1) Avizul de gospodrire a apelor i pierde valabilitatea dup 2 ani de la emitere, dac execuia
lucrrilor respective nu a nceput n acest interval.
Posesorul unui aviz de gospodrire a apelor are obligaia s anune emitentului, n scris, data de
ncepere a execuiei, cu 10 zile nainte de aceasta.
(2) Avizul de gospodrire a apelor este necesar i n caz de dezvoltare, modernizare i
retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaii existente ale utilizatorilor de ap,
24

dac se modific prevederile avizului obinut anterior, precum i dac aceast modificare a
intervenit pn la promovarea lucrrilor respective.
(3) Documentaiile lucrrilor de interes public care se construiesc pe ape sau care au legtur cu
apele trebuie avizate, chiar dac realizarea acestora ar necesita restrngerea sau ncetarea unor
activiti existente.
Persoanele fizice i persoanele juridice afectate pot fi despgubite n condiiile legii, dac fac
dovada ca utilizeaz eficient apa sau c nu polueaz resursele de ap.
(4) Lucrrile de barare a cursurilor de ap trebuie s fie prevzute cu instalaii care s
asigure debitul necesar n aval si,dupa caz,cu construciile pentru migrarea ihtiofaunei,in
vederea atingerii starii bune a apelor.
(5) Prin avizul de gospodrire a apelor, investitorul poate fi obligat s execute i alte lucrri
necesare, necuprinse n documentaia tehnic, astfel nct lucrrile, construciile sau instalaiile
propuse s nu produc pagube utilizatorilor de ap existeni sau riveranilor din amonte i din aval.
Articolul 54
(1) Investitorul are obligaia s notifice Administratiei Nationale "Apele Romne", cu cel puin 20
de zile nainte, nceperea execuiei pentru urmtoarele categorii de activiti i lucrri:
a) lucrri de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor
instalaii existente, dac prin realizarea acestora nu se modific parametrii cantitativi i calitativi
finali ai folosinei de ap, nscrii n autorizaia de gospodrire a apelor, pe baza creia utilizatorul
respectiv a funcionat nainte de nceperea execuiei unor astfel de lucrri;
c) instalaiile cu caracter provizoriu, pe durata de execuie a unor investiii, dac debitul nu
depete 10 litri pe secund, iar apele evacuate rezultate dup folosire nu influeneaz calitatea
resurselor de ap;
d) producia sanitar a surselor de alimentare cu ap potabil, a apelor minerale, a lacurilor i
nmolurilor terapeutice;
e) traversri ale cursurilor de ap de ctre drumuri de exploatare, comunale sau judeene, n bazine
hidrografice mai mici de 10 kmp;
f) lucrri de cultur i refacere a pdurilor i de combatere a eroziunii solului, pe suprafee totale
mai mici de 20 kmp, inclusiv lucrri de regularizare a scurgerii pe versani i corectri de toreni, pe
lungimi mai mici de 10 km;
g) lucrri noi de captare a apei, dac debitul prelevat nu depete 2 litri/secund, iar
apele evacuate rezultate dup folosire nu influeneaz calitatea resurselor de ap.
h) reparatii de drumuri si poduri
(2) Pentru lucrrile nscrise la alin. (1), nceperea execuiei se face n baza notificrii, fr a fi
necesar avizul de gospodrire a apelor.
(3) Punerea n funciune a lucrrilor i instalaiilor prevzute la alin. (1), ca i a categoriilor de
lucrri privind linii electrice, aprri i consolidri de maluri i albii, rectificri i reprofilri de
albii, regularizarea scurgerii pe versani, corectri de toreni i combaterea eroziunii solului se face
n baza notificrii ctre Administratia Nationala "Apele Romne", cu 20 de zile nainte de aceasta,
autorizaia de gospodrire a apelor nefiind necesar.
Articolul 55
(1) Autorizaia de gospodrire a apelor se elibereaz n baza constatrii tehnice n teren, n prezena
beneficiarului - cel mai trziu o dat cu recepia investiiilor - dac sunt respectate prevederile
legale privind gospodrirea apelor pentru punerea n exploatare a lucrrilor i exactitatea datelor
cuprinse n cererea de autorizare i n documentaia anexat la aceasta.
(2) Dac la verificarea n teren se constat lipsuri de natur a nu permite, potrivit prezentei legi,
darea n funciune a investiiei, emitentul autorizaiei de gospodrire a apelor va fixa un termen
pentru efectuarea remedierilor sau a completrilor necesare.
Dac este cazul, emitentul autorizaiei de gospodrire a apelor poate refuza, motivat, eliberarea ei.
25

(3) Autorizaia de gospodrire a apelor se poate acorda i pe durata limitat, dac lipsurile constatate
cu ocazia verificrii n teren permit punerea n funciune a investiiei, fr pericol, din punct de
vedere al gospodririi apelor.
(4) Modul de exploatare i ntreinere a lucrrilor, construciilor i instalaiilor se nscrie n
regulamentul de exploatare, care face parte integrant din autorizaia de gospodrire a apelor.
(5) Prin autorizaia de gospodrire a apelor, ct i prin actele complementare acesteia, trebuie
impuse prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalitile de control tehnic i
mijloacele de intervenie n caz de incidente, avarii sau accidente i altele asemenea.
(6) Pentru corpurile de apa care nu au atins starea buna sau potentialul ecologic bun in
perioada prevazuta in schema directoare se impune reactualizarea prevederilor
autorizatiilor de gospodarire a apelor.
Articolul 56
(1) Autorizaia de gospodrire a apelor poate fi modificat sau retras de ctre emitent, fr
despgubiri, n urmtoarele cazuri:
a) n interesul salubritii publice i, n special, dac modificarea sau retragerea este necesar pentru
a nltura o prejudiciere important a binelui comunitii;
b) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundaiilor sau, n caz de pericol, pentru
securitatea public;
c) n caz de pericol pentru mediul acvatic i, mai ales, dac mediile acvatice sunt supuse unor
condiii critice necompatibile cu protejarea acestora;
d) n cazuri de for major, datorit schimburilor naturale privind resursa de ap sau unor
calamiti naturale intervenite asupra instalaiilor utilizatorilor;
e) n situaia n care lucrrile sau instalaiile sunt abandonate sau nu sunt ntreinute corespunztor,
caz n care deintorul acestora este obligat ca, din dispoziia Administratiei Nationale "Apele
Romne", s le demoleze;
f) in situatia nerealizarii din vina beneficiarului a prevederilor programului de
etapizare,anexa la actul de reglementare;
(2) Autorizaia de gospodrire a apelor poate fi modificat sau retras, n situaii n care apar cerine
noi de ap, care trebuie satisfcute cu prioritate conform prevederilor art. 10 alin. (1), acordndu- se
despgubiri potrivit legii.
(3) Refuzul eliberrii, precum i orice modificare sau retragere a unei autorizaii de gospodrire a
apelor trebuie motivate n scris solicitantului sau titularului de autorizaie, dup caz, de ctre cel
care a decis msura respectiv.
Articolul 57
Retragerea autorizaiei de gospodrire a apelor atrage dup sine obligativitatea ncetrii
activitii, ca i pierderea drepturilor obinute n baza prezentei legi.
Articolul 58
(1) Autorizaia de gospodrire a apelor poate fi suspendat temporar, fr despgubiri, n
urmtoarele cazuri:
a) dac nu s- au respectat condiiile impuse iniial;
b) dac lucrrile, construciile i instalaiile autorizate nu prezint siguran n exploatare att cu
privire la rezistena structurilor, ct i la eficiena tehnologiilor adoptate;
c) pentru abateri repetate sau grave de la condiiile de folosire sau de evacuare a apei, prevzute n
autorizaie, precum i n cazul n care utilizatorul nu realizeaz condiiile de siguran n exploatare,
ca i alte msuri stabilite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor i de Administratia
Nationala "Apele Romne".
d) n caz de poluare accidental a resurselor de ap, care amenin sntatea populaiei
sau produce pagube ecologice .
26

(2) n cazul situaiilor prevzute la alin. (1) lit. d), autoritatea publica centrala din domeniul apelor
poate dispune i oprirea activitii poluatorului sau a instalaiei care provoac poluarea apelor pn
la nlturarea cauzelor.
(3) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor poate institui un regim de supraveghere
special, n caz de nerespectare a msurilor stabilite pentru asigurarea condiiilor nscrise n
autorizaia de gospodrire a apelor.Pe toat durata acestui regim, utilizarea i epurarea apei se fac
sub controlul direct al personalului anume desemnat de autoritatea publica centrala din domeniul
apelor .Toate cheltuielile suplimentare determinate de aplicarea regimului de supraveghere special
se suport de titularul autorizaiei de gospodrire a apelor.
Articolul 59
(1) Lucrrile i instalaiile supuse autorizrii sau notificrii, potrivit prevederilor prezentei legi, care
sunt folosite pentru prelevri de ap de suprafa sau subteran ori pentru evacuri n receptori
naturali, trebuie s fie prevzute cu mijloace de msurare a debitelor i a volumelor de ap prelevate
sau evacuate i de determinare a calitii apelor evacuate conform prevederilor autorizaiei de
gospodrire a apelor.
(2) Deintorii lucrrilor i instalaiilor supuse autorizrii sau notificrii prevzute la alin. (1) sunt
obligai s asigure montarea i funcionarea mijloacelor de msurare, s pstreze pe timp de 5 ani
datele obinute din msurtori i s le transmit lunar Administratiei Nationale "Apele Romne".
(3) Administratia Nationala "Apele Romne" pune la dispoziia persoanelor fizice i persoanelor
juridice datele prevzute la alin. (2), cu respectarea dispoziiilor art. 35 alin. (6) i (7).
Articolul 60
Avizele i autorizaiile de gospodrire a apelor, precum i refuzul de emitere a acestora pot fi
contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Articolul 62
(1) Lacurile de acumulare vor fi proiectate ca lucrri cu folosin complex pentru a asigura
alimentarea cu ap pentru populaie, industrie i irigaii, producerea de energie electric, aprarea
mpotriva inundaiilor, piscicultur i agrement.
(2) n proiectele de baraje i ndiguiri se vor preverea, n mod obligatoriu, aprri i consolidri de
maluri, rectificri i reprofilri de albii, lucrri de combatere a eroziunii solului.
(3) Barajele i lacurile de acumulare se vor proiecta i se vor executa de uniti de
specialitate,cu respectarea exigentelor de performanta referitoare la siguranta barajelor.
(4) Barajele mici de interes local pot fi executate i de alte uniti, ns numai cu asisten tehnic i
sub controlul permanent al unitii de specialitate care a elaborat proiectul.
Articolul 63
(1) Deintorii de baraje i lacuri de acumulare, precum i de prize pentru alimentri cu
ap, cu sau fr baraj, au obligaia s ntocmeasc regulamente de exploatare i s
respecte prevederile acestora.
Regulamentele de exploatare fac parte integrant din autorizaia de gospodrire a apelor.
(2) Regulamentele de exploatare, elaborate n baza regulamentului- cadru stabilit de
autoritatea publica centrala din domeniul apelor, detaliaz i concretizeaz condiiile
generale de exploatare coordonat, pe ansamblul bazinului hidrografic, a categoriilor de
lucrri prevzute la alin. (1), cuprinse in regulamentele de exploatare bazinale.
(3) Regulamentele de exploatare prevzute la alin. (1) se adapteaz, pe etape, n limitele
prevederilor autorizaiei de gospodrire a apelor, funcie de dinamica cerinelor de ap sau de alte
condiii.
27

(4) Coordonarea exploatrii lacurilor de acumulare pe bazine hidrografice, indiferent de


deintor, se asigur de Administratia Nationala "Apele Romne" in conformitate cu
prevederile regulamentelor de exploatare bazinale.Regulamentele de exploatare bazinale
se elaboreaza de Administratia Nationala Apele Romane in baza normelor metodologice
stabilite de autoritatea publica centrala din domeniul apelor,se avizeaza de comitetele de
bazin si se aproba de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(5) n situaii critice - secete prelungite, ape mari sau altele asemenea - exploatarea unui lac de
acumulare se subordoneaz necesitilor perioadei respective, potrivit regimului stabilit de
Administratia Nationala "Apele Romne".
Articolul 64
(1) Persoanele juridice care au n administrare sau n exploatare lucrri hidrotehnice sunt
obligate s utilizeze prizele, barajele i lacurile de acumulare conform graficelor- dispecer,
pe baza programelor lunare de exploatare si corelat cu producerea de energie, s asigure
i debitele necesare folosinelor industriei, agriculturii ,populaiei si a debitului necesar
protectiei ecosistemului acvatic.
(2) Deintorii de baraje, cu lacurile de acumulare aferente, i ai altor construcii
hidrotehnice au obligaia s monteze aparatura necesar urmririi comportrii n timp a
acestora, s- i organizeze sistemul de urmrire a comportarii in timp pe baza unor
proiecte specializate,s realizeze expertizarea periodica a lucrrilor si sa detina autorizatia
de functionare in siguranta,conform prevederilor legale.
Articolul 65
Competenele de aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale i a
programelor de exploatare a lacurilor de acumulare se stabilesc de ctre autoritatea
publica centrala din domeniul apelor.
Articolul 66
Evacuarea dintr- un lac de acumulare a unor volume de ap diferite de cele nscrise n
regulamentul de exploatare, precum i efectuarea la mecanismele barajului a unor manevre
neprevzute n acesta se pot face numai cu aprobarea sau din dispoziia Administratiei Nationale
"Apele Romne".

Seciunea a 5- a
Aprarea mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i
accidentelor la construcii hidrotehnice
Articolul 67
(1) Aprarea mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la
construcii hidrotehnice reprezint o activitate de protecie civil a populaiei, de interes naional.
(2) n sensul prezentei legi, prin aprarea mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase i accidentelor la construcii hidrotehnice se nelege:
a) msuri de prevenire i de pregtire pentru intervenii;
b) msuri operative urgente de intervenie dup declanarea fenomenelor periculoase cu urmri
grave;
c) msuri de intervenie ulterioar pentru recuperare i reabilitare.
28

(3) Activitile prevzute la alin. (2) constituie o obligaie pentru toate persoanele fizice i
juridice, cu excepia persoanelor cu handicap, a btrnilor i a altor categorii defavorizate.
(4) Elaborarea strategiei i concepiei de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase i accidentelor la construcii hidrotehnice revine autoritatii publice centrale din
domeniul apelor .
Articolul 68
(1) Deintorii cu orice titlu de construcii hidrotehnice ale cror avarieri sau distrugeri pot pune n
pericol viei omeneti i bunuri sau pot aduce prejudicii mediului sunt obligai s dozeze aceste
lucrri cu aparatur de msur i control necesar pentru urmrirea comportrii n timp a acestora,
s instaleze sisteme de avertizare- alarmare n caz de pericol i s organizeze activitatea de
supraveghere.
(2) Coordonarea, ndrumarea i urmrirea activitii de supraveghere a barajelor, a
lacurilor de acumulare i a altor lucrri hidrotehnice, n vederea exploatrii n siguran a
acestora,se realizeaza de catre Comisia naional pentru siguran barajelor i lucrrilor
hidrotehnice, constituit din reprezentani ai ministerelor, ai agentilor hidrotehnici interesati
i instituiilor publice interesate.
(3) Structura, atribuiile specifice, competenele i dotarea Comisiei naionale pentru siguran
barajelor i lucrrilor hidrotehnice se stabilesc prin regulament de organizare i funcionare, care se
elaboreaz de ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor i se aproba prin hotrre a
Guvernului.
Articolul 69
(1) Organizarea i conducerea la nivel naional a aciunilor de prevenire i aprare
mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la
construciile hidrotehnice se realizeaz, potrivit legii, de ctre Comisia central de aprare
mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la
construciile hidrotehnice, denumit n continuare Comisia central,constituita din
reprezentanti ai ministerelor,agentilor economici interesati si institutiilor publice interesate.
(2) Comisia central prevazuta ala alin.(1) conlucreaz permanent i se subordoneaz, n
caz de dezastre,Comisiei guvernamentale de aprare mpotriva dezastrelor, instituit
potrivit legii.
Articolul 70
Structura, atribuiile specifice, competenele i dotarea Comisiei centrale se stabilesc prin
regulament de organizare i funcionare care se elaboreaz de ctre autoritatea publica centrala din
domeniul apelor, avizat de Comisia guvernamental de aprare mpotriva dezastrelor i aprobat prin
hotrre a Guvernului.
Articolul 71
(1) Aciunile operative de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i
accidentelor la construcii hidrotehnice se organizeaz de comisiile judeene, respectiv a
municipiului Bucureti, de aprare mpotriva dezastrelor, care funcioneaz pe lng prefecturi, i
de comisiile comunale, oreneti i municipale de aprare mpotriva dezastrelor, conduse de
primari.
(2) Comisiile judeene, respectiv a municipiului Bucureti, de aprare mpotriva dezastrelor
sunt constituite prin ordin al prefectului.Secretariatul permanent pentru sectiunea de
aparare impotriva inundatiilor,fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la
constructiile hidrotehnice a acestor comisii se asigura de catre Administratia Nationala
Apele Romane.
29

(3) Comisiile comunale, oreneti i municipale de aprare mpotriva dezastrelor, se subordoneaz


comisiilor judeene, respectiv a municipiului Bucureti, de aprare mpotriva dezastrelor i au n
componen un reprezentant al Administratiei Nationale "Apele Romne".
(4) La obiectivele care pot fi afectate de inundaii, de fenomene meteorologice periculoase sau de
efectele accidentelor la construcii hidrotehnice, indiferent de forma de proprietate, se organizeaz
comandamente de aprare conduse de conductorul acestora.
Aceste comandamente sunt subordonate direct comisiilor comunale, oreneti i municipale de
aprare mpotriva dezastrelor.
Articolul 72
(1) Persoanele fizice sau juridice, care au n proprietate de folosin obiective n zone ce pot fi
afectate de aciunile distructive ale apelor, de fenomenele meteorogice periculoase sau de
accidentele la construciile hidrotehnice, au obligaia s asigure ntreinerea i exploatarea
corespunztoare a lucrrilor de aprare existente.
(2) n cazul distrugerii sau deteriorrii lucrrilor de aprare mpotriva inundaiilor sau a unor
construcii hidrotehnice datorit viiturilor, deintorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrri au
obligaia s refac sau s repare aceste lucrri n cel mai scurt timp posibil.
Articolul 73
(1) Cheltuielile pentru aciunile operative, de interes public, de aprare mpotriva inundaiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la construcii hidrotehnice, precum i cele
pentru constituirea stocului de materiale i mijloace de aprare, se prevd i se finaneaz, dup caz,
din bugetul de stat, din bugetele locale i din surse proprii ale persoanelor fizice i ale persoanelor
juridice.
(2) n cazul n care sumele prevzute n bugetul local al unui jude sau al unei localiti, n care au
avut loc inundaii, fenomene meteorologice periculoase sau efecte negative ca urmare a unor
accidente la construcii hidrotehnice, sunt insuficiente pentru combaterea i nlturarea efectelor
acestora, ele urmeaz s fie asigurare din Fondul de intervenie prevzut n bugetul de stat, potrivit
legii, la propunerea prefectului i cu avizul autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
Articolul 74
(1) Regulamentul de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i
accidentelor la construcii hidrotehnice i Normativul- cadru de dotare cu materiale i mijloace de
aprare operativ mpotriva inundaiilor i gheurilor se elaboreaz de ctre autoritatea publica
centrala din domeniul apelor, cu consultarea Comisiei centrale i a comitetelor de bazin, se avizeaz
de Comisia guvernamental de aprare mpotriva dezastrelor i se aprob prin hotrre a
Guvernului.
(2) Aplicarea msurilor operative de aprare se realizeaz n mod unitar, pe baza planurilor de
aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor la
construcii hidrotehnice, care se elaboreaz pe bazine hidrografice, judee i localiti, precum i la
obiectivele care pot fi afectate de astfel de fenomene sau accidente.
(3) Elaborarea planurilor de aprare prevzute la alin. (2) se va face cu luarea n considerare a
planurilor de amenajare a teritoriului i a restricionarii regimului de construcii i cu consultarea
persoanelor fizice i persoanelor juridice interesate.
(4) Coordonarea operativ a activitii de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase i accidentelor la construcii hidrotehnice revine Administratiei Nationale
"Apele Romne".
(5) Prefectul judeului n care se afl sediul directiei de ape a Administratiei Nationale
"Apele Romne" are atribuii de coordonare a activitii de aprare mpotriva inundaiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la construcii hidrotehnice pe
bazinul hidrografic respectiv.
30

Articolul 75
(1) Pentru a se evita producerea unor calamiti n perioadele de ape mari sau de accidente la baraje,
funcionarea acumulrilor nepermanente la parametrii pentru care au fost construite este obligatorie,
iar Comisia central poate aproba inundarea dirijat a unor terenuri dinainte stabilite prin planurile
de aprare, precum i a incidentelor ndiguite, realizate lateral unui curs de ap.
(2) Deintorii cu orice titlu ai terenurilor stabilite prin planurile bazinale de aprare, ca i ai celor
situate n incinte ndiguite sunt obligai s permit inundarea temporar, n mod dirijat, a acestora.
(3) Pentru prejudiciile suferite prin inundarea temporar a terenurilor, proprietarii acestora vor fi
despgubii din fondul de asigurare, n condiiile legii.
Valorile despgubirilor se propun de prefeci, se avizeaz de Comisia central i se aprob prin
hotrre a Guvernului.
Articolul 76
(1) n scopul asigurrii stabilitii i integritii digurilor, barajelor i a altor lucrri de aprare
mpotriva aciunilor distructive ale apelor, se interzic:
a) extragerea pmntului sau a altor materiale de diguri, baraje sau din alte lucrri de aprare, ca i
din zonele de protecie a acestora;
b) plantarea arborilor de orice fel de diguri, baraje i pe alte lucrri de aprare;
c) punarea pe diguri sau baraje, pe maluri sau n albii minore, n zonele n care sunt executate
lucrri hidrotehnice i n zonele de protecie a acestora;
d) realizarea de balastiere sau lucrri de excavare n albie, n zona captrilor de ap de ru, a
captrilor cu infiltrare prin mal, a subtraversrilor de conducte sau alte lucrri de art.
(2) Cu acordul Administratiei Nationale "Apele Romne" sunt permise:
a) depozitarea de materiale i executarea de construcii pe diguri, baraje i n zona altor lucrri de
aprare;
b) circulaia cu vehicule sau trecerea animalelor pe diguri sau baraje prin locuri special amenajate
pentru astfel de aciuni;
c) traversarea sau strpungerea digurilor, barajelor sau a altor lucrri de aprare cu conducte, linii
sau cabluri electrice sau de telecomunicaii, cu alte construcii sau instalaii care pot slbi rezistena
lucrrilor sau pot mpiedica aciunile de aprare.
(3) Efectuarea lucrrilor prevzute la alin. (2) lit. c) se realizeaz sub supravegherea Administratiei
Nationale"Apele Romne".

Sectiunea a 6- a
Participarea publicului
Articolul 77
(1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi privind protecia apelor de suprafaa i subterane,
precum i pentru asigurarea alimentrii cu ap, autoritatea publica centrala din domeniul apelor
poate lua msuri ce afecteaz interesele utilizatorilor de ap, ale riveranilor sau publicului, numai
dup consultarea acestora, cu excepia unor situaii speciale, cum ar fi secete, inundaii sau altele
asemenea.
(2) n vederea realizrii consultrii prevzute la alin. (1), autoritatea publica centrala din domeniul
apelor i, dup caz, Administratia Nationala "Apele Romne" sau filialele sale bazinale vor publica
n ziarul local o informare cu privire la msurile propuse.
Aceeai informare se va transmite i utilizatorilor de ap, riveranilor, precum i oricrei alte
persoane ce ar putea fi afectat.
(3) Msurile propuse, ca i orice documentaie de fundamentare a acestora se vor ine la dispoziia
publicului de ctre unitile prevzute la alin. (2).
31

(4) Comentariile, observaiile sau propunerile scrise asupra msurilor propuse se vor transmite celui
care a fcut informarea, n termen de cel mult 45 de zile de la data publicrii acesteia.
(5) n cazul propunerii unor msuri speciale, importante sau controversate, emitentul informrii va
organiza o dezbatere public a acesteia, dup 60 de zile de la publicarea informrii.
(5) In cazul in care masurile prevazute la alin.(1) afecteaza alimentarea cu apa a
populatiei,la informarea si consultarea publicului va colabora autoritatea publica centrala
din domeniul sanatatii si autoritatile sale teritoriale.
(6) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau, dup caz, Administratia Nationala "Apele
Romne" va analiza toate observaiile i propunerile fcute, nainte de a lua o hotrre.
Textul hotrrii i al motivaiei acesteia vor fi puse la dispoziia publicului.
(7) Procedura privind participarea utilizatorilor de ap, riveranilor i publicului la activitatea de
consultare va fi stabilit de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

Capitolul IV

Controlul activitii de gospodrire a apelor


Articolul 78
(1) Activitatea de gospodrire a apelor i respectarea prevederilor prezentei legi sunt supuse
controlului de specialitate.
(2) n cadrul autoritatii publice centrale din domeniul apelor funcioneaz Inspecia de stat a apelor,
cu atribuii de inspecie i de control al aplicrii prevederilor prezentei legi.
(3) n scopul ndeplinirii atribuiilor de control, personalul de gospodrire a apelor, precum i
mputerniciii autoritatii publice centrale din domeniul apelor, dup declinarea identitii i calitii
au dreptul:
a) de acces la ape, n zonele din lungul apelor, ca i n orice alt loc, unitate sau instalaie, indiferent
de deintorul sau proprietarul acestora, pentru a face constatri privind respectarea reglementrilor
i aplicarea msurilor de gospodrire a apelor;
b) de a controla lucrrile, construciile, instalaiile sau activitile care au legtur cu apele i de a
verifica dac acestea sunt realizate i exploatate n conformitate cu prevederile legale specifice i cu
respectarea avizelor sau a autorizaiilor de gospodrire a apelor, dup caz;
c) de a verifica instalaiile de msurare a debitelor, de a recolta probe de ap i de a examina, n
condiiile legii, orice date sau documente necesare controlului;
d) de a constata faptele care constituie contravenii sau infraciuni n domeniul gospodririi apelor i
de a ncheia documentele, potrivit legii.
(4) mputerniciii autoritatii publice centrale din domeniul apelor cu efectuarea aciunilor de control
n uniti cu caracter special vor primi aprobarea i de la ministerele care coordoneaz unitile
respective.
(5) Pe cile navigabile i n porturi, atribuiile de cercetare, constatare, control i sancionare privind
respectarea reglementrilor n domeniul proteciei apelor revin personalului mputernicit de
autoritatea publica centrala din domeniul apelor, mpreun cu autoritatea publica centrala din
domeniul transporturilor.
Articolul 79
Autoritile administraiei publice centrale i locale sunt obligate s asigure sprijinul
salariailor autoritatii publice centrale din domeniul apelor i Administratiei Nationale "Apele
Romne" i mputerniciilor acestora, precum i s asigure, n perioadele de ape mari i inundaii,
efectuarea continu a observaiilor, msurtorilor i transmiterii informaiilor.

Capitolul V

Mecanismul economic n domeniul apelor


32

Articolul 80
(1) Apa constituie o resurs natural cu valoare economic n toate formele sale de utilizare.
Conservarea, refolosirea i economisirea apei sunt ncurajate prin aplicarea de stimuli economici,
inclusiv pentru cei care manifest o preocupare constant n protejarea cantitii i calitii apei,
precum i prin aplicarea de penaliti celor care risipesc sau polueaz resursele de ap.
(1) In vederea atingerii obiectivelor prezentei legi se va aplica principiul recuperarii
costurilor serviciilor de apa,inclusiv costuri implicate in mediu si de resursa,pe baza
analizei economice al carei continut este prevazut in anexa nr.4 si cu respectarea
principiului poluatorul plateste.
(1) Pana in anul 2010 se va promova o politica de recuperare a costurilor in domeniul
apei care sa stimuleze folosintele si sa utilizeze in mod eficient resursele de apa.Aceasta
politica va stabili,pe baza analizei economice prevazute la alin.(1),o contributie adecvata
a diferitelor folosinte majore,in special industria,agricultura si alimentarea cu apa pentru
populatie,la recuperarea costurilor serviciilor de apa.Contributia va tine seama de efectele
de mediu,economice si sociale,precum si de conditiile geografice si climatice specifice.
(1) Masurile stabilite pentru implementarea prevederilor alin. (1) si (1) vor fi incluse in
scema directoare.Prevederile alin. (1) si (1) ni vor influenta in nici un fel finantarea
masurilor preventive si de remediere pentru realizarea obiectivelor prezentei legi.
(2) Mecanismul economic specific domeniului gospodririi cantitative i calitative a
resurselor de apa include sistemul de contributii,plti, bonificaii i penaliti ca parte a
modului de finanare a dezvoltrii domeniului i de asigurare a funcionrii Administratiei
Nationale "Apele Romne".
Articolul 81
(1) Sistemul de contributii,plati,bonificatii,tarife si penalitati specifice activitatii de
gospodarire a resurselor de apa se aplica tuturor utilizatorilor.Sistemul de
contributii,plati,bonificatii,tarife si penalitati specifice activitatii de gospodarire a resurselor
de apa se stabileste prin modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.107/2002
privind infiintarea Administratiei Nationale Apele Romane, aprobata cu modificari prin
Legea nr.404/2003,in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei
legi.Cuantumul contributiilor,platilor,bonificatiilor,tarifelor si penalitatilor specifice activitatii
de gospodarire a apelor se reactualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului,la
propunerea autoritatii publice centrale in domeniul apelor.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic la apa tranzitat pentru navigaie pe cile navigabile artificiale,
precum i persoanelor fizice care folosesc apa conform art. 9 alin. (2).
(3) Administratia Nationala "Apele Romne",in calitate de operator unic atat al resurselor
de apa de suprafata,naturale sau amenajate,indiferent de detinatorul cu orice titlu al
amenajarii,cat si al resurselor de apa subterane,indiferent de natura lor si a instalatiilor,isi
constituie veniturile proprii dintr-o contributie specifica de gospodarire a apelor platita lunar
de catre toti utilizatorii resurselor de apa pe baza de abonament incheiat in acest sens,din
platile pentru serviciile comune de gospodarire a apelor,din tarife pentru
avizele,autorizatiile,notificarile pe care le poate emite sau este imputernicita sa le
emita,precum si din penalitatile aplicate.
(3) Contributiile specifice de gospodarire a apelor in sensul prezentei legi sunt:
a) contributia pentru utilizarea resurselor de apa pe categorii de resurse si utilizatori;
b) contributia pentru primirea apelor uzate in resursele de apa;
c) contributia pentru potentialul hidroenergetic asigurat prin barajele lacurilor de
acumulare din administrarea Administratiei Nationale Apele Romane;
d) contributia pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor din albiile si malurile cursurilor
de apa ce intra sub incidenta prezentei legi.
33

(4) Utilizatorii de apa,consumatori sau neconsumatori,au obligatia sa plateasca


lunar,cuantumul contributiei specifice de gospodarire a apelor,in caz contrar,li se vor aplica
penalitati de intarziere conform prevederilor Codului de procedura fiscala,aprobat prin
Ordonanta Guvernului nr.92/2003.
(5) Pentru apa tratat si livrat sau pentru alte servicii de apa,operatori,furnizori sau
prestatori sunt persoane fizice sau juridice care,dupa caz,au in administrare lucrari
hidrotehnice sau care presteaza servicii de apa.
Articolul 82
(1) Bonificaiile se acord utilizatorilor de ap care demonstreaz, constant, o grij deosebit pentru
folosirea raional i pentru protecia calitii apelor, evacund, o dat cu apele uzate epurate,
substane impurificatoare cu concentraii i n cantiti mai mici dect cele nscrise n autorizaia de
gospodrire a apelor.
(2) Penalitile se aplic acelor utilizatori de ap la care se constat abateri de la
prevederile reglementate att pentru depirea cantitilor de ap utilizate, ct i a
concentraiilor i cantitilor de substane impurificatoare evacuate in resursele de apa.
(3) Administratia Nationala "Apele Romne" este singura n drept s constate cazurile n care se
acord bonificaii sau se aplic penaliti.
Bonificaiile se acord cu aprobarea autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
(4) Penalitatile pentru depasirea valorii concentratiilor indicatorilor de calitate reglementati
pentru evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare ale localitatilor se aplica de catre
unitatile de gospodarie comunala.
Articolul 85
Finanarea investiiilor privind lucrrile, construciile sau instalaiile de gospodrire a
apelor se asigur, total sau parial, dup caz, din:
a) bugetul de stat sau bugetele locale, pentru lucrrile de utilitate public, potrivit legii;
b) fondurile utilizatorilor de ap;
c) fonduri obinute prin credite sau prin emiterea de obligaiuni, garantate de Guvern sau
de autoritile administraiei publice locale, pentru lucrri de utilitate public sau pentru
asociaii de persoane care vor s execute astfel de lucrri;
d) alte surse.
Articolul 85
Realizarea sarcinilor rezultate din aplicare conventiilor si acordurilor internationale
din domeniul apelor,precum si pentru implementarea directivelor Uniunii Europene din
domeniul apelor,in scopul indeplinirii angajamentelor luate de statul roman prin acordurile
si conventiile internationale,se asigura din surse proprii si,in completare,de la bugetul de
stat,pe baza de programe,in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie in bugetul
autoritatii publice centrale din domeniul apelor.
Articolul 85
De la bugetul de stat,in baza programelor anuale,in limita sumelor alocate cu
aceasta destinatie in bugetul autoritatii publice centrale din domeniul apelor,se vor asigura
cheltuielile pentru:
a) conservarea ecosistemelor si delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apa din
domeniul public al statului;
b) intretinerea,repararea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul public al
statului,cu rol de aparare impotriva inundatiilor si activitatile operative de aparare impotriva
inundatiilor;
34

c) refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul


public al statului,afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite;
d) activitatea de cunoastere a resurselor de apa,precum si activitatile de hidrologie
operativa si prognoza hidrologica.
Articolul 85
De la bugetele locale se vor asigura cheltuielile pentru:
a) intretinerea,repararea,punerea in siguranta a lucrarilor de gospodarire a apelor din
domeniul public de interes local,cu rol de aparare impotriva inundatiilor,si activitatile
operative de aparare impotriva inundatiilor;
b) refacerea si repunerea in functiune a lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniul
public de interes local,afectate de calamitati naturale sau de alte evenimente deosebite.

Capitolul VI
Sanciuni
Articolul 86
nclcarea dispoziiilor prezentei legi atrage rspunderea disciplinar, material, civil,
contravenional sau penal, dup caz.
Articolul 87
Constituie contravenii n domeniul apelor urmtoarele fapte, dac nu sunt svrite n astfel
de condiii nct, potrivit legii penale, s fie considerate infraciuni:
1) executarea sau punerea n funciune de lucrri construite pe ape care au legtur cu apele, precum
i modificarea sau extinderea acestora, fr respectarea avizului sau a autorizaiei de gospodrire a
apelor;
2) exploatarea sau ntreinerea lucrrilor construite pe ape sau care au legtur cu apele, fr
respectarea prevederilor autorizaiei de gospodrire a apelor;
3) folosirea resurselor de ap de suprafa sau subterane n diferite scopuri, fr respectarea
prevederilor autorizaiei de gospodrire a apelor, cu excepia satisfacerii necesitilor gospodriei
proprii;
4) evacuarea sau injectarea de ape uzate, precum i descrcarea de reziduuri i orice alte materiale
n resursele de ap, fr respectarea prevederilor avizului sau a autorizaiei de gospodrire a apelor;
5) extragerea agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de ap, canalelor, lacurilor, de
pe plaj sau de pe faleza mrii, fr aviz sau autorizaie de gospodrire a apelor sau cu
nerespectarea prevederilor acestora;
6) extragerea agregatelor minerale din rezervele neomologate sau n afara perimetrelor marcate,
peste limita cantitii maxime de 5.000 mc pe an;
7) nerespectarea de ctre agenii economici a obligaiei de a solicita autorizaia de gospodrire a
apelor, la termenele stabilite.
8) nerespectarea, de ctre productorii de informaii ce pot constitui Fondul naional de date de
gospodrirea apelor, a obligaiilor de a pstra aceste date i de a le furniza conform prevederilor
prezentei legi;
9) amplasarea n albii majore de noi obiective economice sau sociale, inclusiv de noi locuine, fr
avizul de amplasament, precum i fr avizul sau autorizaia de gospodrire a apelor sau fr
respectarea msurilor de protecie mpotriva inundaiilor;
10) nentreinerea corespunztoare a malurilor sau a albiilor n zonele stabilite, de ctre cei crora li
s- a recunoscut un drept de folosin a apei sau de ctre deintorii de lucrri;
35

11) nerespectarea de ctre persoanele fizice i persoanele juridice a regimului impus n zonele de
protecie;
12) nerespectarea de ctre utilizatorii de ap a obligaiilor legale care le revin privind gospodrirea
raional a apei, ntreinerea i repararea instalaiilor proprii sau a celor din sistemele de alimentare
cu ap i canalizare- epurare;
13) neasigurarea ntreinerii i exploatrii staiilor i instalaiilor de prelucrare a calitii apelor la
capacitatea autorizat, lipsa de urmrire, prin analize de laborator, a eficienei acestora i de
intervenie operativ n caz de nencadrare n normele de calitate i n limitele nscrise n autorizaia
de gospodrire a apelor.
14) evacuarea apelor de min sau de zcmnt n cursurile de ap fr asigurarea epurrii
corespunztoare a acestora, astfel nct s fie respectate limitele admise pentru evacuare n
receptorii naturali de suprafa;
15) folosirea, transportul, mnuirea i depozitarea de reziduuri sau de substane chimice, fr
asigurarea condiiilor de evitare a polurii, direct sau indirect, a apelor de suprafa sau subterane;
16) practicarea, n lacurile de acumulare folosite ca surse pentru alimentri cu ap potabil, a
pisciculturii n regim de furajare a petilor;
17) topirea teiului, cnepii, inului sau a altor plante textile, fr avizul sau autorizaia de gospodrire
a apelor i n afara locurilor anume destinate i amenajate n aceste scopuri;
18) depozitarea n albii sau pe malurile cursurilor de ap, ale canalelor, lacurilor, blilor i pe faleza
mrii, pe baraje i diguri sau n zonele de protecie a acestora a materialelor de orice fel;
19) splarea, n cursurile de ap sau n lacuri i pe malurile acestora, a vehiculelor i
autovehiculelor, a altor utilaje i agregate mecanice;
20) splarea, n cursurile de ap sau n lacuri i pe malurile acestora, a animalelor domestice,
dezinfectate cu substane toxice, a obiectelor de uz casnic prin folosirea detergenilor i a
ambalajelor ce au coninut pesticide sau alte substane periculoase;
21) vrsarea sau aruncarea n instalaii sanitare sau n reele de canalizare a reziduurilor petroliere
sau a substanelor periculoase;
22) deversarea apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor sau ale obiectivelor industriale,
cu nerespectarea condiiilor stabilite de deintorii acestora, ca i lipsa preepurrii locale a acestor
ape;
23) folosirea de canale deschise, pentru scurgerea apelor fecaloid- menajere sau a apelor cu coninut
toxic;
24) nerespectarea, de ctre persoanele fizice i juridice, a reglementrilor legale n vigoare, n
cazurile de poluare a apelor naionale navigabile de ctre nave sau instalaii plutitoare, sub orice
pavilion;
25) inexistena, la utilizatorii de ap, a planurilor proprii de prevenire i combatere a polurilor
accidentale sau neaplicarea acestora;
26) neanunarea unitilor de gospodrire a apelor cu privire la producerea unei poluri accidentale,
de ctre utilizatorii care au produs- o;
27) neluarea de msuri operative, de ctre utilizatorul de ap care a produs poluarea accidental,
pentru nlturarea accidental, pentru nlturarea cauzelor i efectelor acesteia;
28) nerespectarea de ctre persoane fizice i persoane juridice, a restriciilor n folosirea apelor i a
altor msuri, stabilite pentru perioadele de secet, ape mari sau calamiti;
29) inexistena planurilor de aprare mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase
i accidentelor la construcii hidrotehnice, la nivel obiectiv, precum i nerespectarea acestora i a
planurilor locale de aprare;
30) obturarea sau blocarea, sub orice form, precum i scoaterea din funciune, n orice mod, a
construciilor i instalaiilor de descrcare a apelor mari;
31) plantarea, tierea ori distrugerea arborilor, arbutilor, tufelor, a culturilor perene i puieiilor din
albiile cursurilor de ap, din cuvetele lacurilor de acumulare i de pe malurile lor sau de pe baraje,
diguri i din zonele de protecie a acestora;
32) plantarea de stlpi pe baraje i diguri, fr avizul de gospodrire a apelor sau cu nerespectarea
prevederilor acestuia;
33) punatul n zonele de protecie a cursurilor de ap;
36

34) distrugerea sau deteriorarea unitilor i instalaiilor reelei naionale de observaii, a reperelor, a
mirelor hidrometrice sau a altor nsemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a
staiilor de determinare automat a calitii apelor i a altora asemenea;
35) instalarea de conducte, cabluri, linii aeriene prin, peste sau sub albii ale rurilor, diguri, canale,
conducte, baraje sau alte lucrri hidrotehnice ori n zonele de protecie a acestora, fr avizul de
gospodrire a apelor sau cu nerespectarea prevederilor acestuia, ori fr notificarea unor astfel de
activiti;
36) efectuarea de spturi pe maluri i n albiile cursurilor de ap sau ale canalelor pentru
executarea de lucrri de traversare sau alte lucrri hidrotehnice, fr avizul de gospodrire a apelor
sau cu nerespectarea acestuia;
37) circulaia cu vehicule, trecerea cu animale sau staionarea acestora pe baraje, diguri sau canale,
cu excepia locurilor anume destinate n acest scop sau pentru intervenii operative;
38) ntreinerea necorespunztoare a lucrrilor de captare, acumulare i distribuie a apei, a
lucrrilor de protecie a albiilor i malurilor, a celor de prevenire i combatere a aciunii distructive
a apelor;
39) inexistent la lucrrile de barare a cursurilor de ap a instalaiilor care s asigure n aval debitele
salubre i debitele de servitute, precum i migrarea ihtiofaunei;
40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare i prizelor de a,
precum i neasigurarea debitelor salubre i a debitelor de servitute;
41) inexistena sau nefuncionarea puurilor de observaie i control pentru urmrirea polurii apelor
subterane, datorit apelor uzate rezultate din activitatea proprie;
42) inexistena dispozitivelor sau a aparaturii de msur i control al debitelor de ap captate sau
evacuate;
43) inexistena dispozitivelor sau a aparaturii de urmrire a comportrii n timp a lucrrilor
hidrotehnice i de alarmare n caz de pericol;
44) ntreinerea necorespunztoare a dispozitivelor sau aparaturii de msur i control al debitelor
de ap captate sau evacuate precum i a aparaturii de urmrire a comportrii n timp a lucrrilor
hidrotehnice i de alarmare n caz de pericol;
45) refuzul persoanelor fizice i juridice de a prezenta avizele i autorizaiile de gospodrire a
apelor sau orice alte documente necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv de a participa la
control cu reprezentani de specialitate;
46) refuzul de a permite, personalului cu atribuii de serviciu n gospodrirea apelor i celor cu drept
de control, accesul la ape, pe terenurile i incintele utilizatorilor de ap sau ale deintorilor de
lucrri, precum i n orice alt loc este necesar a efectua constatri, a monta i a ntreine aparatura de
msur i control, a preleva probe de ap sau a interveni n aplicarea prevederilor legale;
47) neaducerea la ndeplinire, la termenele stabilite, a msurilor dispuse anterior, precum i a
solicitrilor legale ale autoritatii publice centrale din domeniul apelor i ale Administratiei Nationale
"Apele Romne";
48) autorizarea lucrrilor prevzute la art. 48 fr a fi ndeplinite condiiile pentru prevenirea
polurii apelor, conform prevederilor legale n vigoare, sau retragerea nejustificat a autorizaiei de
gospodrire a apelor;
49) neprimirea sub orice form, de ctre deintorii terenurilor din aval, a apelor ce se scurg n mod
natural de pe terenurile situate n amonte;
50) executarea de construcii sau instalaii supraterane n zonele de protecie a platformelor
meteorologice;
51) neparticiparea la aciunile de aprare mpotriva inundaiilor, de combatere a secetei sau a altor
calamiti naturale;
52) inexistent instalaiilor de stocare, epurare ai a racordurilor de descrcare n instalaii de mal sau
plutitoare a apelor impurificate, de pe nave sau instalaii plutitoare, sub orice pavilion;
53) branarea locuinelor la reeaua de alimentare cu ap centralizat, fr existena sau realizarea
reelelor de canalizare a staiei de epurare.
Articolul 88
37

(1) Contraveniile prevzute la art. 87, svrite de persoane fizice i persoane juridice, se
sancioneaz, dup cum urmeaz:
a) cu amend de la 200.000.000 lei la 300.000.000 lei, pentru persoane juridice, i cu
amend de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevzute la
pct. 5), 6), 9), 11)- 18), 21)- 23), 28), 30), 34), 35) i 52);
b) cu amend de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei, pentru persoane juridice, i cu
amend de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevzute la
pct. 1)- 4), 7), 10), 24)- 27), 29), 31), 32), 39)- 41), 43)- 51);
c) cu amend de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoane juridice, i cu
amend de la 2.500.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevzute la
pct. 8), 19), 20), 33), 36)- 38), 42) i 53).
(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaz prin hotrre a Guvernului.
Articolul 89
Amenzile aplicate persoanelor fizice sau persoanelor juridice strine se pltesc n lei, la
cursul de schimb valutar n momentul efecturii plii.
Articolul 90
Constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor prevzute la art. 88 fac de
ctre:
a) inspectorii din autoritatea publica centrala din domeniul apelor i din Administratia
Nationala "Apele Romne";
b) directorul general al Administratiei Nationale "Apele Romne",directorii directiilor de
ape,precum i salariaii mputernicii de acetia;
c) alte persoane mputernicite de conducerea autoritatii publice centrale din domeniul
apelor;
d) comisarii Garzii de Mediu
.
Articolul 91
Contraveniilor prevzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziiile Ordonantei
Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr.180/2002,cu modificarile ulterioare.
Articolul 92
(1) Evacuarea, aruncarea sau injectarea n apele de suprafa si subterane, n apele
maritime interioare sau n apele mrii teritoriale de ape uzate, deeuri, reziduuri sau
produse de orice fel, care conin substane, bacterii sau microbi n cantitate sau
concentraie care poate schimba caracteristicile apei, punand in pereicol viata,sntatea i
integritatea corporal a persoanelor, viaa animalelor,mediul nconjurtor,producia
agricol sau industrial ori fondul piscicol, constituie infraciune i se pedepsete cu
nchisoare de la un an la 5 ani.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si urmatoarele fapte:
a) poluarea,in orice mod,a resurselor de apa,daca are un caracter sistematic si produce
daune utilizatorilor de apa din ava;
b) descarcarea apelor uzate si a deseurilor de pe nave sau platforme plutitoare direct in
apele naturale;
c) poluarea si evacuarea sau scufundarea in apele naturale a unor substante sau deseuri
periculoase direct sau de pe nave ori platforme plutitoare;
38

d) depozitarea in albia majora a raurilor,a combustibilului nuclear sau a deseurilor


rezultate din folosirea acestuia;
e) punerea in pericol a digurilor de contur a lacurilor de acumulare prin exploatarile de
agregate minerale din albia majora sau terase;
(3) Depozitarea sau folosirea de ingrasaminte chimice,pesticide sau alte substante toxice
periculoase in zonele de protectie a apelor constituie infractiune si pedepseste cu
inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 300.000.000 lei la 5000.000.000 lei.
(4) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute la alin.(1) si (2) se pedepseste cu inchisoare
de la un an la 3 ani sau cu amenda de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei,iar a faptelor
prevazute la alin.(3), cu inchisoare de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 100.000.000
lei la 300.000.000 lei.
(5) Daca faptele prevazute la alin.(1)-(3) au avut ca urmare vatamarea corporala grava a
unei persoane,au pus in pericol sanatatea ori integritatea corporala a unui numar mare de
persoane sau au cauzat o paguba materiala importanta,pedeapsa este inchisoarea de la 5
ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
(6) Daca faptele prevazute la alin.(1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor
persoane,otravirea in masa a populatiei,provocarea de epidemii sau o paguba importanta
economiei nationale,pedeapsa este inchisoarea de la 15 ani la 20 de ani si interzicerea
unor drepturi.
(7) Tentativa la infractiunile prevazute la alin.(1)-(3) se pedepseste.
Articolul 93
(1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrri, construcii sau instalaii pe ape sau
care au legtur cu apele, fr avizul de gospodrire a apelor fr notificarea unor astfel
de lucrri, precum si darea n exploatare de uniti fr punerea concomitent n funciune
a reelelor de canalizare,a statiilor si instalaiilor de epurare a apei uzate, potrivit
autorizaiei de gospodrire a apelor, constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare
de la un an la 3 ani sau cu amend de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si urmatoarele fapte:
a) utilizarea resurselor de apa in diferite scopuri,fara autorizatia de gospodarire a apelor
sau fara notificarea activitatii;
b) exploatarea sau intretinerea lucrarilor construite pe ape ori in legatura cu
apele,desfasurarea activitatii de topire a teiului,canepii,inului si a altor plante textile,de
tabacire a pieilor si de extragere a agregatelor minerale,fara autorizatia de gospodarire a
apelor;
c) exploatarea de agregate minerale in zonele de protectie sanitara a surselor de apa,in
zonele de protectie a albiilor,malurilor,constructiilor hidrotehnice,constructiilor si instalatiilor
hidrometrice sau a instalatiilor de masurare automata a calitatii apei;
d) utilizarea albiilor minore,fara autorizatia de gospodararire a apelor,precum si a plajei si
tarmului marii in alte scopuri decat imbierea sau plimbarea;
e) continuarea activitatii dupa pierderea drepturilor obtinute in baza legii;
(3) Savarsirea din culpa a faptelor prevazute la alin.(1) si (2) se pedepseste cu inchisoare
de la 6 luni la un an sau cu amenda de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.

Articolul 94
(1) Restrangerea utilizarii apei potabile pentru populatie in folosul altor activitati sau
depasirea cantitatii de apa alocate,daca are un caracter sistematic ori a produs o
perturbare in activitatea unei unitati de ocrotire sociala sau a cauzat neajunsuri in
alimentarea cu apa a populatiei,constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la
un an la 3 ani sau cu amenda de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei.
39

(2) Svrirea din culp a faptei prevazute la alin.(1) se pedepsete cu nchisoare de la 6


luni la un an sau cu amend de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
Articolul 95
(1) Distrugerea,deteriorarea sau manevrarea de catre persoane neautorizate a
stavilarelor,gratarelor,vanelor,barierelor sau a altor constructii ori instalatii hidrotehnice
constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda
de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea de sapaturi,gropi sau santuri in
baraje,diguri ori in zonele de protectie a acestor lucrari,precum si extragerea pamantului
sau a altor materiale din lucrarile de aparare,fara avizul de gospodarire a apelor sau cu
nerespectarea acestuia.
(3) Svrirea din culp a faptelor prevazute la alin.(1) si (2) se pedepsete cu
nchisoare de la 6 luni la un an sau cu amend de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei.
(4) Tentativa la infractiunile prevazute la alin.(1) si (2) se pedepseste.
Articolul 106
Infraciunile prevzute de prezenta lege se constat de ctre organele abilitate, precum i de
ctre personalul prevzut la art. 90, care nainteaz actul de constatare la organul local de cercetare
penal.

Capitolul VII

Dispoziii tranzitorii i finale


Articolul 107
(1) Pentru lucrrile existente pe ape sau n legtur cu apele, neautorizate, utilizatorii de
ap sau deintorii lucrrilor respective vor ntocmi documentele necesare i vor solicita
autorizaia de gospodrire a apelor n termen de un an de la data intrrii n vigoare a
prezentei legi.
(2) Pentru echiparea instalaiilor existente, n conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1),
utilizatorii de ap vor elabora programe etapizate n funcie de impactul cantitativ i calitativ asupra
resurselor de ap.
Nerespectarea termenelor prevzute n programele etapizate conduce la aplicarea n sistem paual a
mecanismului economic n domeniul apelor, la capacitatea total a instalaiilor de prelevare sau
evacuare.
(3) Utilizatorii de ap, care la data intrrii n vigoare a prezentei legi nu sunt dotai cu staii
sau instalaii de epurare ori ale cror instalaii existente necesit completri, extinderi,
retehnologizri sau optimizri funcionale, sunt obligai s realizeze i s pun n funciune
staii i instalaii de epurare la capacitate i cu eficiena corespunztoare, pe baza unui
program etapizat, ntocmit n raport cu mrimea impactului evacurii asupra resurselor de
ap sau pentru indeplinirea conditiilor de protectie a apelor si a ecosistemelor acvatice.
(4) Programele etapizate prevzute la alin. (2) i (3) se ntocmesc de ctre utilizatorii de ap, n
termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, se avizeaz de Administratia Nationala
"Apele Romne" i se aprob de autoritatea publica centrala din domeniul apelor.
(5) Programele etapizate au putere juridic.
(6) Nerespectarea prevederilor alin. (2), (3) i (4) poate determina luarea msurilor de ncetare a
activitii utilizatorilor de ap.
Articolul 108

40

(1) Autorizaiile de gospodrire a apelor, eliberate nainte de intrarea n vigoare a prezentei legi, i
pstreaz valabilitatea numai dac sunt reconfirmate de ctre Administratia Nationala "Apele
Romne", n baza verificrii ndeplinirii tuturor condiiilor necesare pentru autorizare.
(2) n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, titularii de autorizaii de
gospodrire a apelor vor solicita reconfirmarea acestora, n baza unei documentaii tehnice
ntocmite conform prevederilor art. 52.
(3) n cazul n care autorizaia de gospodrire a apelor nu poate fi reconfirmat din motive
justificate, titularul acesteia va ntocmi un program etapizat, care va fi aprobat i urmrit de
Administratia Nationala"Apele Romne".
Neaducerea la ndeplinire a prevederilor programului aprobat determin ncetarea activitii
utilizatorilor de ap.
Articolul 109
Salariaii autoritatii publice centrale din domeniul apelor i al Administratiei Nationale
"Apele Romne" au dreptul s poarte uniform, al carei model va fi aprobat prin hotrre a
Guvernului.
Articolul 110
Autoritatea publica centrala pentru apa este in drept sa emita norme,normative si
ordine cu caracter obligatoriu in domeniul apelor.
In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi se vor elabora si
promova,prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru apa :
a) procedura si competentele de emitere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a
apelor;
b) procedura de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire
a apelor;
c) procedura de suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor;
d) procedura de notificare;
e) procedura de instituire a regimului de supraveghere speciala;
f) normativul de continut al documentatiilor tehnice supuse avizarii si autorizarii;
g) competentele de avizare si aprobare a regulamentelor de exploatare si a
programelor de exploatare a lacurilor de acumulare;
h) normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinala;
i) regulamentul-cadru pentru exploatarea barajelor,lacurilor de acumulare si prizelor
de alimentare cu apa;
j) metodologia privind elaborarea planurilor de restrictii si de folosire a apei in
perioade deficitare;
k) metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire si combatere a poluarilor
accidentale la folosintele de apa potential poluatoare;
l) normele metodologice privind avizul de amplasament;
m) procedura privind mecanismul de acces la informatia de gospodarire a apelor;
n) procedura privind participarea utilizatorilor de apa,a riveranilor si a publicului in
activitatea de consultare;
o) metodologia si instructiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare.
Articolul 111
Regimul apelor minerale i geotermale va fi reglementat prin lege special.
Articolul 111
41

Administratia Nationala Apele Romane se va reorganiza ca institutie publica in


termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Articolul 111
Organizarea si functionarea Administratiei Nationale Apele Romane se stabilesc
prin statut propriu,aprobat prin hotarare a Guvernului,la propunerea autoritatii publice
centrale din domeniul apelor.
Articolul 111
Administratia Nationala Apele Romane,ca institutie publica,preia toate drepturile si
este tinuta de toate obligatiile fostului agent economic Administratia Nationala Apele
Romane.
Articolul 111 4
Obligatiile bugetare restante stabilite prin certificate de obligatii bugetare,cu
exceptia impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa,inclusiv accesoriile acestora,se
anuleaza la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art.II. -In tot cuprinsul Legii Apelor nr.107/1996,sintagmele:Ministerul Apelor,Padurilor si
Protectiei Mediului,Regia Autonoma Apele Romane, Administratia Nationala Apele
Romane,Ministerul Transporturilor,Ministerul Turismului,Ministerul Sanatatii se vor inlocui
cu sintagmele:autoritatea publica centrala din domeniul apelor,Administratia Nationala
Apele Romane,autoritatea publica centrala din domeniul transporturilor,autoritatea
publica centrala din domeniul turismului,respectiv autoritatea publica centrala din domeniul
sanatatii.
Art.III. Anexele nr. 11 -

14 ) si 1-6* fac parte integranta din prezenta lege.

Art.IV. Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul


Oficial al Romaniei,Partea I.
Art.V. Legea apelor nr.107/1996,publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,nr.244
din 8 octombrie 1996,cu modificarile si completarile ulterioare,inclusiv cu cele aduse prin
prezenta lege,se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I,dandu-se textelor o
noua numerotare.
Aceasta Lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei,cu respectarea prevederilor art.75 si
ale art.76 alin.(1) din Constitutia Romaniei,republicata.
Bucuresti,28 iunie 2004,
Nr.310

text nemodificat
text modificat
text nou

42