Sunteți pe pagina 1din 8

Grile drept civil :

1. Titularul dreptului de proprietate publica este :


R : judetul , orasul , comuna
2. Constituie o derogare de la principiul liberei circulatii a bunurilor :
R : bunurile din domeniul public al statului
3. Dreptul de proprietate publica are ca obiect :
R : bunul din domeniul public al statului si unitatii administrativ-teritoriale
4. Care din urmatoarele afirmatii nu e adevarata ?
R : dreptul de proprietate publica este grevabil dezmembrabil
5. Servitutile asupra bunurilor de proprietate publica sunt valabile daca :
R : sunt compatibile cu uzul si interesul public
6. Sunt incluse in domeniul public al statului :
R : rezervatiile naturale
7. Constituie un bun fara stapan :
R : lucrul parasit de un an de catre titularul sau
8. Dreptul de proprietate publica :
R : se stinge prin pierderea bunului pe cale naturala sau prin interventia omului
9. In sistemul legislativ actual nu se mai aplica :
R : nationalizarea
10. Se constituie cu titlu gratuit :
R : dreptul de folosinta a bunurilor cu proprietate publica
11. Nu confera titularului dispozitia materiala asupra bunurilor :
R : dreptul de concesiune
12. Bunurile de proprietate privata :
R : apartin oricarui subiect de drept

13. Constituie caracter juridic al dreptului de proprietate privata :


R : sesisabilitatea
14. Proprietatea privata a statului are ca obiect :
R : bunuri apartinand domeniului privat al statului
15. Formeaza obiect al proprietatii private :
R : orice bun mobil si imobil,exceptand bunurile apartinand domeniului public
16. Proprietatea subsolului :
R : nu apartine intotdeauna si in intregime proprietarului suprafetei terenului
17. Granituirea are in vedere :
R : delimitarea proprietatii vecine prin semne exterioare
18. Sunt bunuri aflate in circuitul civil restrans :
R : bunurile cu monopol de stat
19. Contractul de vanzare-cumparare prezinta urmatorul caracter juridic :
R : este un contract sinalagmatic
20. Obiectul contractului de vanzare-cumparare este :
R : pretul si lucrul
21. Conditiile de valabilitate ale contractului de vanzare-cumparare privesc :
R : consimtamantul , capacitatea partilor , obiectul contractului
22. Lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
R : sa fie in comert , sa existe
23. De regula , vanzarea-cumpararea este un contract :
R : consensual
24. Transmiterea contractului in cazul contractului de vanzare-cumparare are loc in
momentul incheierii contractului daca sunt indeplinite conditiile :
R : vanzatorul sa fie si proprietarul lucrului vandut,iar contractul sa fie valabil incheiat ; lucrul
vandut sa existe ; partile sa nu fi amanat transferul proprietatii printr-o clauza speciala pentru
un moment ulterior incheierii contractului

25. Anularea contractului de vanzare-cumparare incheiat intre soti :


R : poate fi ceruta de oricare dintre soti ; poate fi ceruta de catre mostenitorii ocrotiti ai
sotului vanzator,fara a fi obligati sa dovedeasca fraudarea drepturilor lor
26. Din expresia proprietatea este pura si simpla intelegem :
R: proprietatea nu este afectata de modalitatile juridice ale dreptului de proprietate
27. Zidul comun poate fi obiect al :
R : coproprietatirii fortate sau perpetue asupra despartirii comune
28. In cazul in care 2 concubini achizitioneaza impreuna un obiect ei sunt :
R: coproprietari
29. Coproprietarirea poate incheia in mod valabil :
R: acte juridice de dispozitie,avand ca obiect cota sa parte din drept
30. Nu sunt valabile actele incheiate de un coproprietar in acordul de vointa a tuturor
coproprietarilor :
R : de dispozitie privind intregul bun comun
31. In exercitarea dreptului de proprietate devalmasa,un sot nu poate,fara consimtamantul
celuilalt sot :
R: sa instraineze un bun comun
32. Sunt considerate restrictii de interes public :
R: restrictiile de interes abilitar si de estetica urbana
33. Amplasarea constructiilor generatoare de efecte poluante factorilor de mediu se face :
R: extravilan
34. Interzicerea amplasarii de lucrari,constructii in apropierea locurilor de decolareaterizare constituie :
R : restrictii de interes public
35. Se pot deschide la orice inaltime si distanta fata de fondul vecin :
R: ferestre de lumina
36. Nu sunt prevazute de lege :

R: restrictiile pe cale judecatoreasca


37. Obligatia proprietarului de teren agricol de a asigura cultivarea si protectia solului
reprezinta :
R : o restrictie de interes economic si fiscal
38. Patrimoniul unei persoane este format din :
R : totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale si a bunurilor la care se refera
39. Prin proprietate in sens juridic intelegem :
R : dreptul real de proprietate ca drept patrimonial,real,absolut
40. Spre deosebire de proprietate,posesia este :
R : stare de fapt
41. Constituie avulsiune :
R: adaugarile la un teren a unei bucati de pamant smulsa de la un alt teren prin actiunea apelor
42. Insulele si prundisurile care se formeaza in albia raurilor navigabile si plutitoare :
R : apartin statului
43. Uzucapiunea este :
R : un mod de dobandire al dreptului de proprietate si a altor drepturi reale
44. Termenul de prescriptie de 30 de ani de la 5 august 1975 se considera implinit la data
de :
R : 6 august 2005
45. Uzucapiunea :
R : se poate invoca pentru a dobandi proprietatea bunurilor imobile
46. Traditiunea opereaza transferul proprietatii in cazul :
R : darului manual
47. Se pot dobandi prin ocupatiune :
R : bunurile parasite
48. Actiunea in revendicare :

R : se introduce de catre proprietarul neposesor impotriva posesorului neproprietar


49. Actiunea in revendicare imobiliara :
R : este de regula imprescriptibila si prin exceptie prescriptibila
50. In cazul admiterii actiunii in revendicare :
R : *autor : fructele culese de posesor se restituie de la data introducerii actiunii
* prof. : fructele culese de posesor se restituie de la data ramanerii definitive a hotararii
judecatoresti de admitere a actiunii
51. Daca o persoana dobandeste un bun mobil de la un hot sau gasitor,stiind acest
lucru,are calitatea de :
R : posesor de rea credinta
52. In cazul conflictului intre titluri,daca titulurile emana de la autori diferiti,va avea
castig de cauza :
R : titlul cu data cea mai veche
53. Actiunea in granituire reprezinta :
R : o operatie de delimitare prin semne exterioare a doua fonduri vecine in cadrul unui
conflict intre proprietari
54. Actiunea prin care reclamantul neaga dezmembramant pretins de parat asupra unui
bun al sau constituie :
R : actiunea negatorie
55. Actiunea confesorie are ca obiect :
R : recunoasterea unui dezmembramant pretins de catre reclamant asupra unui bun al
paratului
56. Constituie caracter juridic al patrimoniului :
R : este unic
57. Care sunt caracterele juridice ale drepturilor reale ?
R : sunt drepturi absolute
58. Ce este dreptul de preferinta ?
R : este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu prioritate fata
de titularii altor drepturi

59. Ce este posesia ?


R : este stapanirea de fapt a unui bun care din punct de vedere al comportarii posesorului
apare ca fiind manifestare exterioara a unui drept real
60. Cum se pierde posesia ?
R : prin pierderea elementului material ( corpus )
61. Care sunt viciile posesiei ?
R : discontinuitatea
62. Cum se clasifica proprietatile in raport de titular ?
R : proprietate publica si proprietate privata
63. Ce este actiunea in revendicare ?
R: actiunea reala petitorie prin care reclamantul solicita instantei sa-i recunoasca dreptul de
proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe parat la restituirea posesiei bunului
64. Cine poate sa exercite actiunea in revendicare ?
R : proprietarul exclusiv al bunului
65. Ce este dreptul de uz?
R : este un drept real principal care confera titularului atribute de posesie si folosinta asupra
unui bun mobil sau imobil al altei persoane,dar numai in masura necesara acoperirii nevoilor
personale si ale familiei sale
66. Ce este discontinuitatea ca viciu al posesie ?
R : exercitarea posesiei in mod neregulat,adica cu intermitente anormale
67. Contractul de vanzare-cumparare este acel act prin care,in schimbul unui pret se
transmite:
R : si un alt drept real decat cel de proprietate
68. Prin efectul realizarii acordului de vointa in contractul de vanzare-cumparare se
produce :
R : incheierea valabila a contractului,dar opereaza si transmiterea dreptului de proprietate de
la vanzator la cumparator
69. Obiectul prestatiei cumparatorului,care corespunde valorii lucrului vandut trebuie sa
fie :

R : un pret real pe care partile sa nu-l fi stabilit in mod fictiv,ci cu scopul de a fi cerut si platit
in realitate
70. Daca doar unul din concubini este parte in contractul de vanzare-cumparare care are ca
obiect un bun imobil,atunci si celalat concubin devine :
R : eventual creditor,capitular al unui drept de creanta daca a contribuit la achizitionarea
bunului
71. Promisiunea unilaterala de vanzare-cumparare reprezinta :
R : un contract unilateral care creeaza obligatia numai pentru promitent
72. Contractul incheiat intre parti in 1990,care avea ca obiect instrainarea unei suprafete
de teren semnifica :
R : promisiune de vanzare-cumparare
73. Spre deosebire de proprietatea comuna,in devalmasie,coproprietatea comuna pe cote
parti:
R: se poate naste din contract,lege,uzucapiune
74. Spre deosebire de rezolutiune,rezilierea :
R : face sa inceteze efectele contractului numai pentru viitor
75. Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate privata ?
R : poate avea ca si titular persoane fizice,juridice,statul si unitati administrativ-teritoriale
76. Ce trasatura prezinta titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara ?
R : trebuie sa fie un act translativ de proprietate
77. Ce este dreptul de concesiune ?
R : este o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publica
78. Care este durata maxima a dreptului de uzufruct constituit in favoarea unei persoane
juridice ?
R: 30 de ani
79. Cine poate fi titularul dreptului de abitatie ?
R : numai o persoana fizica
80. Ce este avulsiunea ?

R : un caz ce accesiune naturala