Sunteți pe pagina 1din 1

Calculul pH-ului unor soluţii de acizi şi baze

1. ACIZI TARI: HNO3, HCl, H2SO4, HClO


+
[ ]
Cacid tare = [H + ] ⇒ pH = − lg H = − lg Cacid deci p
H =−
lg Cacid

- pH-ul unei soluţii apoase de acid tare depinde de concentraţia acidului

2. BAZE TARI: NaOH, KOH, LiOH


Cbază tare = [ HO − ] ⇒ pOH = − lg[ HO − ] = -lg Cbază
Dar, pH + pOH = 14 → pH = 14 – pOH = 14 – (-lg Cbază )= 14 + lg Cbază
deci p
H =
14 +lg Cbaz ă

- pH-ul unei soluţii apoase de bază tare depinde de concentraţia bazei

3. ACIZI SLABI: H2CO3, CH3COOH ( oţet )

[H ] = [ ] 1 1 1
1
+
K a ⋅ Cacid ⇒ pH = − lg H + = − lg K a ⋅ Cacid = − lg( K a ⋅ Cacid ) 2 = − lg(K a ⋅ Cacid ) = − lg K a − lg Cacid
2 2 2
1 1
Dar, pKa = -lgKa deci pH = pK
2
a − lg Cacid
2

- pH-ul unei soluţii apoase de acid slab depinde de valoarea constantei de aciditate şi de
concentraţia acidului

4. BAZE SLABE: NaOH, Al(OH)3


[ HO ] = [ ] 1 1
1

K b ⋅ Cbază ⇒ pOH = − lg HO− = − lg K b ⋅ Cbază = − lg( K b ⋅ Cbază ) 2 = − lg K b − lg Cbază
2 2
Dar, pKb = -lgKb şi pKa + pKb = 14 ⇒ pK b = 14 − pK a
1 1 1 1 1 1
pOH = pK b − lg Cbaz ă = (14 − pK a ) − lg Cbaz ă = 7 − pK a − lg Cbaz ă
2 2 2 2 2 2
Dar, pH + pOH = 14
 1 1  1 1 1 1
⇒ pH = 14 − pOH = 14 −  7 − pK a − lg Cbaz ă  = 14 − 7 + pK a + lg Cbaz ă = 7 + pK a + lg Cbaz ă
 2 2  2 2 2 2
1 1
deci pH =7 + pK
2
a + lg Cbaz
2
ă

-pH-ul unei soluţii apoase de bază slabă depinde de valoarea constantei de aciditate a cuplului
acid-bază din care provine baza slabă şi de concentraţia ei.